Een positieve Visie op de Gouden Eeuw

Onderwerpen: Waarom we naar kwesties moeten kijken – Ook tegenwoordig zijn we onwetend – De noodzaak van een gevoel van zingeving – Het bewustzijn kan worden uitgebreid – De creativiteit van de mensen bevrijden – De vermenigvuldiging van financiële middelen en rijkdom – Het onderwijs in de Gouden Eeuw – De religie in de Gouden Eeuw – De wetenschap van de psychologie in de Gouden Eeuw – De misdaad in de Gouden Eeuw – Het zakendoen in de Gouden Eeuw – Het geldstelsel in de Gouden Eeuw – Onpeilbare economische groei – Gelijkheid tussen naties onderling – Oorlogen en conflicten in de Gouden Eeuw – Je richten op mogelijkheden in plaats van problemen – De Gouden Eeuw moet geleidelijk aan komen

 

Geascendeerde Meester Saint Germain, 3 juni 2017 – Nederland

IK BEN de geascendeerde meester Saint Germain en ik wil jullie op een ietwat andere manier naar de Gouden Eeuw laten kijken. Van de verhandelingen die ik tot nu toe heb gegeven, die wij vorig jaar hebben gegeven, die andere meesters over de Gouden Eeuw hebben gegeven, zou je kunnen zeggen dat wij ons veel op alle problemen richten die moeten worden opgelost voordat er zich een Gouden Eeuw kan manifesteren.

Nu zijn er een aantal spirituele mensen op aarde die zouden zeggen dat dit geen echte geascendeerde meesters zijn, omdat wij ons niet op iets negatiefs zouden moeten richten, omdat wij dat dan met ons bewustzijn vergroten en de ware meesters zouden dat nooit van ons vragen. Zij zouden ons een positieve visie geven en ons ons daarop laten richten. Wel, mijn geliefden, hoewel deze mensen het goed bedoelen, zijn zij niet heel erg goed ingelicht, omdat zij het bestaan van duistere krachten en gevallen wezens niet willen erkennen. Je kunt op een planeet als aarde geen nieuw tijdperk brengen, laat staan een Gouden Eeuw, als jij je alleen maar op het positieve richt en iets wat niet zo positief is, negeert.

 

Waarom we naar kwesties moeten kijken
Het is noodzakelijk om je gewaar te zijn van bepaalde kwesties. Het is noodzakelijk om precieze oproepen te doen voor deze kwesties, omdat wij, de geascendeerde meesters, alleen maar kunnen ingrijpen en die kwesties afhandelen en de duistere krachten die erachter zitten, aanpakken wanneer degenen die geïncarneerd zijn oproepen hiervoor doen. Als je dat niet doet, zul je gewoon geen beter tijdperk kunnen manifesteren. Dat is niet mogelijk.

Natuurlijk vragen we niet van jullie om je vol angst op die problemen te richten en daarom geven wij jullie zo’n grote algemene lering dat wanneer jullie die begrijpen, jullie beseffen dat wij jullie niet een lering geven die op angst wordt gebaseerd, waardoor jullie je totaal overweldigd voelen en het gevoel hebben dat je niets kunt doen aan die problemen of duistere krachten. Wij geven jullie een lering die jullie bemoedigt, waardoor jij je realiseert dat je er eigenlijk wel iets aan kunt doen. Je kunt oproepen doen en dit geeft ons het gezag om in te grijpen. Hoewel jullie misschien niet de macht hebben om de duistere krachten te overwinnen, hebben wij dat wel. Wij hebben eenvoudig het gezag nodig.

Als je niet naar diverse kwesties wilt kijken, kun je ze niet oplossen en hoe komt dat, mijn geliefden? Heel eenvoudig. De aarde is een onderwijsinstelling. Hoe leren mensen? Zij doen dat door geduw en getrek om je onder te dompelen in en je te vereenzelvigen met het materiële rijk en dan gewekt te worden uit die identificatie daarmee. Het ontwakingsproces is een tweeledig proces, omdat jij je zowel bewust wordt van de kwesties die je beperken, die ervoor hebben gezorgd dat jij je hebt vereenzelvigd met het materiële rijk, als gaat inzien dat jij veel meer bent. Je bent een spiritueel wezen en er is een positief beeld van een betere samenleving en een hogere staat op aarde.

Hoe kun jij je bevrijden, als je niet kijkt naar de dingen die je hebben beperkt en je er bewust van te bevrijden? Juist door je uit die beperkingen los te maken, breid jij je bewustzijn uit, verhoog jij je bewustzijn naar een nieuw niveau.

Er zijn veel new age mensen die zichzelf in slaap hebben gezongen, of door de gevallen wezens in slaap gezongen zijn, een staat waarin zij denken dat zij zo vredelievend, zo harmonieus zijn, zich zo op het positieve richten dat zij vanzelfsprekend meehelpen om goede vibraties uit te stralen die de aarde transformeren. De waarheid is dat veel van die mensen totaal niet groeien. Zij verhogen hun bewustzijn niet boven dat niveau, omdat zij niet naar het feit willen kijken dat zij een ego hebben, dat zij innerlijke geesten hebben, dat zij banden met gevallen wezens hebben. Zij willen niet naar het feit kijken dat de reden waarom zij zich zo vredig en kalm voelen, is dat de gevallen wezens hen met rust laten, zij laten je vaak met rust – tenzij je wordt meegezogen in een van hun algemenere plannetjes, zoals bijvoorbeeld oorlogen of een andere manier van exploitatie, waar wij met jullie over hebben gesproken die veel mensen beïnvloeden.

Wij vragen niet van jullie om je angstig op die kwesties te richten, maar eigenlijk met een op liefde gebaseerde aanpak, waardoor jij je realiseert dat wij dit gewoon onder jullie aandacht brengen, zodat jullie de oproepen kunnen doen die ons toestemming geven om in te grijpen. Dat gezegd hebbende, wil ik jullie een soort van positievere visie, zou je kunnen zeggen, op het proces om de aarde in de richting van een Gouden Eeuw te bewegen.

 

Ook tegenwoordig zijn we onwetend
Nu ga ik niet al te veel verder dan de tegenwoordige tijd en de meer nabije toekomst, omdat de perspectieven voor de lange termijn van wat er de volgende 2000 jaar kan gebeuren in de Gouden Eeuw, voor de meeste mensen op aarde veel te ver gaat om zich voor te stellen. Ik zou willen beginnen met het feit dat er een tijd in de geschiedenis was, waar je tegenwoordig op terugkijkt als de donkere middeleeuwen. Waarom noemen jullie dat de donkere middeleeuwen? Omdat je tegenwoordig wel inziet dat jullie veel meer weten dan de mensen destijds en dat zij daardoor in een staat van onwetendheid leefden die je met duisternis associeert.

Maar de tijd waar je het over hebt, hoefde niet beslist totale duisternis te zijn. In die tijd werden bijvoorbeeld alle grote kathedralen van Europa gebouwd. Gebouwen die je tegenwoordig maar moeilijk kunt nabouwen, zelfs met de moderne technologie, omdat jullie eenvoudig niet de kennis over geometrie bezitten waar deze gebouwen op zijn gebaseerd. Je kunt nog andere voorbeelden noemen en natuurlijk veel van de producties uit die tijd – de kunst, de geschiedenis, de cultuur – kunnen misschien primitief lijken vergeleken met tegenwoordig, maar de mensen waren niet per se heel erg onwetend.

Ik zeg dit omdat ze, wanneer je de toekomst honderd of tweehonderd jaar verder projecteert, op jullie tijd terugkijkend, zullen zeggen dat jullie in de donkere middeleeuwen leefden, omdat zij heel veel meer weten over de wereld dan jullie tegenwoordig, in ieder geval op het officiële niveau. Je moet toegeven dat hoewel jullie in de moderne tijd veel weten, hoewel de wetenschap veel meer over het materiële universum te weten is gekomen, er nog wel een zeker niveau van onwetendheid bestaat en die wordt natuurlijk overwonnen naarmate de Gouden Eeuw verder haar intrede doet. Dit overwinnen van onwetendheid is een geleidelijk proces.

Ik heb jullie in mijn eerdere verhandelingen, net als Astrea, al een paar perspectieven op de veranderingen in bewustzijn gegeven die moet plaatsvinden, zodat je geleidelijk aan de gedachtegang van tegenwoordig die zo in westerse naties aanwezig is, kunt opzijzetten. Die denkwijze is een eigenaardige vorm van onwetendheid, omdat jullie heel erg veel weten over de externe wereld, maar jullie, als samenleving en net als de meeste mensen, weten heel weinig over de interne wereld van de psyche, wat bewustzijn is, hoe het werkt, wat het potentieel is van bewustzijn. Het gevolg van die onwetendheid is dat jullie je kinderen eigenlijk opvoeden (zoals je zelf werd opgevoed) met een staat van onwetendheid over wie je bent, over wat je ware potentieel is. Dit betekent dat de meeste mensen tegenwoordig zijn opgevoed zonder dat er aan hun basisbehoeften is voldaan.

 

De noodzaak van een gevoel van zingeving
Wij hebben al vaker gesproken over het feit dat een van de basisbehoeften, het gevoel van een zingeving is. Je moet het gevoel hebben dat het leven een bedoeling heeft of anders krijgen jullie waarschijnlijk een depressie, mentale ziekten, verslavingen, elke vorm van escapisme die je maar kunt bedenken. Dit zorgt er natuurlijk niet voor dat je een goed gevoel krijgt over jezelf en je leven. Het zorgt er niet voor dat jij tevreden bent in je leven.

Naarmate we dichter bij de Gouden Eeuw komen, en nu hebben we het niet per se over een heel lange tijd, zal er een omslag komen, omdat een cruciaal aantal mensen zijn gaan accepteren dat wij meer moeten zijn dan materiële wezens. Wij hebben behoefte aan het gevoel dat het een bedoeling heeft en eigenlijk zou de samenleving kinderen zo moeten opvoeden dat zij enige kennis bezitten over wie zij zijn, hoe de psychologie werkt, wat het potentieel is van het menselijke bewustzijn. Ze zouden kinderen eigenlijk op moeten voeden met het gevoel dat er een doel in het leven is, dat hun leven een richting opgaat.

Dit betekent dat er – relatief snel – een verandering kan komen, zodat de mensen een paar van de ideeën die wij jullie tegenwoordig onderrichten, in grotere aantallen beginnen te accepteren. Nu lijken deze ideeën die wij jullie onderrichten, voor jullie misschien ver weg. Ze lijken je misschien zelfs spiritueel toe, maar zoals wij jullie tijdens deze conferentie hebben proberen te tonen, is het in feite mogelijk om veel van de ideeën die wij jullie hebben gegeven op een universele manier tot uiting brengen, zodat die niet aan een specifieke religie, een spirituele filosofie en zelfs niet met de geascendeerde meesters, worden gekoppeld.

De maatschappij in het algemeen hoeft het bestaan van geascendeerde meesters niet te erkennen in de nabije toekomst. Natuurlijk zal er een moment in de Gouden Eeuw komen dat samenlevingen ze wel gaan erkennen. Degenen die het openlijk erkennen en bewust met ons samenwerken, zullen voorspoed hebben en degenen die dat niet doen, komen achterop te liggen. In de nabije toekomst is het niet nodig dat de samenleving ons erkent, maar wel dat de mensen een aantal van die universele ideeën gaan herkennen en accepteren.

 

Het bewustzijn kan worden uitgebreid
Een heel universeel idee is dat het menselijk bewustzijn kan worden uitgebreid, iets wat verschillende niveaus kan hebben. Het is zelfs tegenwoordig niet moeilijk om te zien dat mensen verschillende bewustzijnsniveaus hebben. Kijk naar historische personen en dan zie je dat die verschillende bewustzijnsniveaus hadden. Iedereen die met een objectieve blik wil kijken, kan zien dat Hitler met Gandhi als je ze met elkaar vergelijkt, duidelijk twee verschillende bewustzijnsniveaus hadden. Als je een misdadiger, een seriemoordenaar of zoiets, vergelijkt met iemand die onbaatzuchtig anderen helpt (of zelfs een gemiddelde persoon), dan kun je zien dat er duidelijk verschillende bewustzijnsniveaus zijn.

Het duurt niet zo lang meer voor dit wordt (h)erkend. Natuurlijk is dit al door een aantal psychologen en andere denkers erkend die de geascendeerde meesters niet kennen, maar zij erkennen dat dit eenvoudig de enige manier moet zijn voor het grote verschil in menselijk gedrag. Die mensen zijn ook al gaan begrijpen dat het mogelijk is dat een menselijk wezen een heel leven bewust bezig is te proberen om zijn bewustzijnsniveau te verhogen. Het is daardoor niet zo’n grote sprong naar het moment waarop de mensen beginnen te beseffen dat als alle kinderen zouden worden opgevoed met dit gewaarzijn (en een aantal tamelijk universele, tamelijk basale, kennis van hoe de psyche werkt en hoe het bewustzijn werkt en hoe je dat kunt uitbreiden), dit de overgrote meerderheid van de mensen een nieuw gevoel over de bedoeling van het leven en de richting in hun leven kan geven.

Het is niet nodig om kinderen op jonge leeftijd een heel verfijnd inzicht te geven over waar zij hun bewustzijn misschien kunnen brengen. Je hoeft niet beslist in details te treden over het hogere bewustzijnsniveau en wat dit betekent. Door hen eenvoudig te tonen dat er een manier is om hun bewustzijn te verhogen, hen de middelen te geven, zet je hen op het pad. Hoewel zij misschien niet zien waar dit hun brengt, net als jullie niet konden begrijpen waar je naartoe ging toen je aan het spirituele pad begon, houdt dit in dat als zij hun hele leven doorgaan met dit proces, zij hogere bewustzijnsniveaus zullen bereiken en dat hun visie dan wordt uitgebreid.

Hoewel zij als kinderen misschien het gevoel hebben dat de bedoeling van het leven zus of zo is, zullen zij hun inzichten over wat eigenlijk de bedoeling is van hun persoonlijke leven verfijnen, wanneer zij hogere bewustzijnsniveaus krijgen. Dit houdt in dat zij zich steeds tevredener gaan voelen naarmate zij ouder worden. Zij voelen zich steeds tevredener over zichzelf en over het leven en hebben een goed gevoel over zichzelf, te zijn wie zij zijn, op aarde geïncarneerd te zijn en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Kunnen jullie begrijpen, dat deze relatief eenvoudige verandering een ongelooflijke invloed op de maatschappij zou hebben?

 

De creativiteit van de mensen bevrijden
Kijk eens naar de maatschappij van tegenwoordig. Kijk eens hoe de mensen zijn opgegroeid zonder het gevoel dat er een bedoeling is. Wat betekent dat? Welnu, zelfs in de jeugd betekent dit dat er een aantal kinderen is dat eenvoudig niet weet dat het leven een soort van bedoeling heeft en daarom vertonen ze allerlei zelfdestructief gedrag. Vaak komen ze tegen hun ouders in opstand, zodat er een generatiekloof in de tienertijd ontstaat. Naarmate ze opgroeien in die tienerjaren, gaan ze misschien drugs, alcohol, of welke vorm van escapisme ook gebruiken. Zij beslissen misschien dat het geen zin heeft om een opleiding te doen, omdat het er niet op lijkt dat het doel van het leven is dat je geld verdient. Er bestaan allerlei vormen van dit soort gedrag, die niet echt constructief zijn voor de persoon, maar ook hebben ze op grote schaal een negatieve invloed op de samenleving. Je moet er niet alleen geld aan besteden om die problemen van die kinderen en tieners op te lossen, maar de creativiteit en productiviteit van die kinderen gaat ook verloren, die deze kinderen aan de samenleving zouden kunnen geven als zij in staat waren om een constructiever leven te leiden.

Wanneer je naar de latere leeftijd kijkt en van mensen die twintig jaar en ouder worden, dan zie je dat er veel mensen niet tevreden kunnen zijn in hun relatie. Ze gaan uiteindelijk scheiden en dat laat kinderen achter zonder twee ouders en dat schept allerlei conflicten tussen de ouders, conflicten in de generatie van de kinderen en het is ook van invloed op de samenleving en het zet de financiële middelen vast. Er zijn mensen die alcoholist of drugsverslaafd worden en dit droogt de geldmiddelen op. Er zijn mensen die de misdaad ingaan en dit laat het geld bij de politie, het gezondheidszorgsysteem, het gevangeniswezen, enzovoort, opdrogen. Er zijn mensen die depressief worden en diverse vormen van geestesziekte ontwikkelen.

Stel je eens voor hoeveel economische middelen er in de meeste moderne democratieën voor deze kwesties worden ingezet. Stel je dan eens voor dat die middelen vrijkwamen, zodat de samenleving dat geld voor iets anders zou kunnen gebruiken. Stel je eens voor hoeveel meer je kon doen als de miljarden dollars (euro’s) die aan deze problemen worden besteed, anders konden worden gebruikt om iets constructiefs op te bouwen. Het kan alles zijn wat jij je maar voor kunt stellen, maar stel je eens voor dat dit vrij kwam. Stel je eens voor hoeveel gelukkiger de mensen zouden zijn, niet alleen de mensen die de problemen hebben, maar ook de mensen die er dagelijks hun werk van maken om de mensen die met al die problemen kampen, te behandelen en zich daardoor vaak heel erg belast door voelen.

Je begrijpt dat er ineens zo’n toename in productiviteit, een toename in creativiteit, kan komen, omdat de mensen die diverse vormen van geestesziekte en depressie krijgen, juist de kinderen zijn die hier kwamen om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren, zoals wij hebben gezegd. Omdat hen dit niet van jongs af aan is geleerd, omdat zij geen kans zagen om dit te doen, kwamen zij toen in een negatieve spiraal terecht.

Stel je voor dat dit niet zo was en dat zij een positieve bijdrage aan de maatschappij zouden kunnen leveren. Ineens heeft iedereen een doel. Een samenleving kan als doel ontwikkelen dat ze andere naties helpt. Stel je voor, alleen maar als historisch voorbeeld, dat bij de val van het communisme de naties in West-Europa hadden gezegd: “Wij gaan elk, of misschien met 2 of 3 naties samen, een natie uitkiezen in Oost-Europa en wij gaan ons erop richten om al onze nationale financiële middelen en creativiteit te gebruiken om die natie op een hoger niveau van materiële overvloed te brengen.”

Wat houd je ervan af om tegenwoordig hetzelfde te doen? Het is misschien niet nodig in Oost-Europa, maar het is zeker in andere delen van de wereld nodig. Zou het niet een enorme omslag zijn in hoe naties met elkaar omgaan als je die beslissingen kon nemen?

 

De vermenigvuldiging van financiële middelen en rijkdom
Stel je nu nog meer voor en zie dat er eigenlijk een collectief bewustzijn is en men zich ervan gewaar is dat het collectieve bewustzijn bestaat. Ineens verhogen al die mensen het collectieve bewustzijn in plaats van het collectieve bewustzijn mee naar beneden te nemen. Dit kan leiden tot een omslag in een natie, zodat de natie beslist om zich daadwerkelijk bezig te houden met het helpen van anderen.

De naties die dit zouden doen, ontdekken dat zij niet alleen het gevoel hebben dat er een doel is als natie, maar dat zij in feite meer welvaart krijgen. Op het moment dat een natie haar geldmiddelen inzet om anderen onbaatzuchtig te helpen, dan vermenigvuldigen wij, de geascendeerde meesters, die inspanning en krijgt de natie meer overvloed. Er wordt iets voortgebracht, op een bepaalde manier zodat de natie meer overvloed kan manifesteren en opbloeien.

 

Het onderwijs in de Gouden Eeuw
Stel je dan nu eens voor wat er zou gebeuren als je uit de wurggreep van de religie, vooral het christendom en het materialisme, het wetenschappelijk materialisme, kon ontsnappen. Stel je eens voor wat er zou gebeuren met de onderwijsstelsels. Je zit nu in de situatie dat je juist omdat er een onopgelost conflict tussen de wetenschap en de religie bestaat, de meeste moderne democratieën het gevoel hebben dat zij hun kinderen niet de soort dingen kunnen leren waar ik over spreek, omdat zij te veel een religieuze connotatie hebben. Stel je eens voor dat je dit kon transcenderen en besluiten dat je in scholen niet alleen kinderen iets zou leren over hun psyche, maar de kinderen nog veel andere dingen zou leren over hoe het leven werkt, hoe het universum werkt, hoe de psyche werkt. Ineens zou je een vorm van opvoeding krijgen die veel directer gerelateerd wordt aan het persoonlijke leven van mensen.

Tegenwoordig kom je naar school met een stapel boeken op je rug, die over verschillende onderwerpen gaan en van de ene korte les naar de andere korte les gaat waarin je geschiedenis, wiskunde krijgt, je krijgt dit te leren, je krijgt dat te leren, en het lijkt of er geen verband tussen bestaat. In plaats daarvan zou je op school les krijgen over onderwerpen die direct met je persoonlijke leven te maken hebben, hoe jij de wereld beziet, hoe de wereld in elkaar zit. Je zou hier les in krijgen op een manier die niet in aparte onderwerpen wordt verdeeld. Je zou hier niet op een passieve manier les in krijgen, maar interactief, omdat je eraan deelneemt. Ineens komen al die onderwerpen tot leven; in plaats van iets te leren zonder te weten waarom je iets moet leren of iets te leren om te leren; in plaats van gedwongen te worden om iets te leren en er daarom tegenin te gaan door er je hoofd niet echt naar te zetten, zou je dan de motivatie hebben om te leren.

Je zou zien dat hoe meer je in feite weet, hoe meer jij je bewustzijn kan verhogen, hoe meer je het gevoel kunt krijgen dat iets een bedoeling heeft, hoe meer jij jouw eigen creativiteit, je eigen creatieve uiting, je hele leven lang kan bevorderen. Ineens zou je een totaal andere motivatie hebben om jezelf te onderwijzen. Naarmate dit naar de hogere niveaus van onderwijs wordt getild, kun je begrijpen dat er mensen zijn die in hun twintiger jaren een opleiding afronden die een heel andere opleiding hebben gehad dan de universitaire graad die je tegenwoordig krijgt. In plaats van totaal op één specifiek onderwerp gericht te zijn, heb je een veel holistischer kijk op hoe het leven werkt. Je hebt het gevoel dat er verband bestaat tussen wat je hebt geleerd en hoe de maatschappij in elkaar steekt.

Er zou ook een veel directer verband bestaan tussen wat je leert op school en wat je na je schooltijd daadwerkelijk gaat doen. Of je nu een baan krijgt of iets anders gaat doen. De mogelijkheid bestaat zelfs dat kinderen een opleiding kunnen volgen, niet om een baan te vinden bij een privébedrijf of de staat. Zij kunnen ook daadwerkelijk worden opgeleid om zichzelf te onderhouden door een of andere creatieve onderneming: door hun eigen bedrijf te beginnen, iets uit te vinden, de muziek in te gaan, kunstenaar te worden, filosoof te worden, creatief te zijn, te gaan schrijven, of nog iets anders.

Als de situatie zo is dat alle mensen recht hebben op een basisinkomen, dan kun je begrijpen dat mensen al vroeg in hun jeugd hun opleidingsproces kunnen doorlopen en zichzelf opleiden om een of ander creatieve kant op te gaan. Zij zijn misschien vele jaren niet, misschien wel nooit, in staat om geld te verdienen, maar zij weten van jongs af aan dat zij de economische basis hebben om hun creativiteit te ontwikkelen en die te benutten.

Mijn geliefden, ik kan je ervan verzekeren dat de naties die hier toestemming voor geven, zullen ontdekken dat zij een aantal buitengewoon geavanceerde en creatieve zielen zullen aantrekken die daar zullen incarneren. Die zielen zullen nieuwe ideeën, nieuwe uitvindingen, aan de man brengen, zij zullen een zeer positieve invloed op die naties hebben.

Je zult in feite zien dat er in het begin enig contrast tussen de naties zal bestaan die wel een aantal van die ideeën kunnen implementeren en degenen die dat niet kunnen. Degenen die deze nieuwe ideeën kunnen implementeren, zullen na een tijdje zo’n uitbarsting aan creativiteit krijgen dat zij daadwerkelijk vooruitlopen op de naties die niet een nieuw paradigma, een nieuwe aanpak van het leven, willen.

 

De religie in de Gouden Eeuw
Wat gebeurt er op het gebied van religie naarmate de Gouden Eeuw dichterbij komt? Welnu, het verval in de religie zet zich voort (wanneer je naar de officiële religies kijk, zoals de katholieke kerk of de islam) naarmate de Gouden Eeuw dichterbij komt. Er bestaat realistisch gezien maar heel weinig kans dat de katholieke kerk of de islam of een van de andere grote religies bereid en in staat is om zichzelf te hervormen.

Naarmate de mensen zich steeds meer ervan bewust worden van de mogelijkheid om het bewustzijn te verhogen, zullen ze inzien dat die religies op dit gebied maar heel weinig te bieden hebben en zij zullen gewoon uitsterven, zoals ze zeggen. Zij zullen niet meer van belang gevonden worden en de reden hiervoor is eenvoudig dat je geen externe religie nodig hebt om je te vertellen wat je over het leven moet geloven, wanneer je weet dat het de bedoeling van jouw leven is dat jij je bewustzijnsniveau op een hoger niveau brengt.

De enige manier om je bewustzijnsniveau te verhogen (niet om je kennis uit te breiden, omdat je dit verstandelijk kunt doen), is dat jij je intuïtieve vermogens uitbreidt. Wat gebeurt er wanneer je jouw intuïtieve vermogens uitbreidt? Je kijkt naar het leven, je kijkt naar een paar vragen die je over het leven hebt en dan gebeuren er twee dingen. In de eerste plaats zul je een mystieke lering aantrekken die je wat antwoord kan geven. In de tweede plaats zul je van binnenuit een paar antwoorden krijgen. Waar heb je een traditionele religie voor nodig die je in plaats van antwoorden, doctrines en dogma’s geeft die je vertellen dat je blindelings moet geloven, omdat je anders naar de hel gaat, wanneer je antwoorden van binnenuit kunt krijgen? Deze aanpak van de religie zal geen betekenis voor de mensen hebben en zij hoeven niet te luisteren naar een paus of potentaat of imam die hen vertelt wat zij moeten geloven; en dus zullen de religies langzaamaan uitsterven.

Wat er gaat gebeuren, is dat mensen op individuele basis in grotere aantallen dan tegenwoordig een mystieke uitleg zoeken en dit persoonlijk doen. Zoals wij al vaker hebben gezegd, en wat een aantal leerlingen van de geascendeerde meesters heeft verbaasd en teleurgesteld, is dat wij niet proberen één hoofdreligie te creëren die in de Gouden Eeuw zal domineren. Wij proberen niet eens met de leringen van de geascendeerde meesters zo’n religie te vormen. Wij proberen die de mensen zelf te laten vinden en het voordeel daarvan is heel erg eenvoudig. In vorige samenlevingen heb je gezien, en je ziet het zelfs tegenwoordig nog, dat een van de grote monolithische religies zichzelf niet kan inhouden en probeert directe invloed op de maatschappij en het politieke proces uit te oefenen. Je hebt de zeer jammerlijke effecten hiervan door de hele geschiedenis heen kunnen zien.

Je ziet dat er in de meeste democratische grondwetten staat dat er vrijheid van religie in het land moet zijn. Sommige landen in Europa hebben voor een door de staat gesponsorde religie gekozen, terwijl Amerika bijvoorbeeld destijds de revolutionaire sprong heeft gemaakt om niet één religie door de staat te laten sponsoren, maar dit aan de keuze van de mensen over te laten. Wat je dan ziet, is dat het voor het functioneren van een democratie, het totale functioneren van een democratie, noodzakelijk is dat niet één religie die samenleving domineert. Het is eenvoudig niet mogelijk om een echt vrije democratie te hebben als het denken wordt gedomineerd door één religie. Je zou kunnen zeggen: “Zeg jij niet dat die ideeën die de mensen zullen accepteren over de mogelijkheid gaan om je bewustzijn te verhogen, zeg jij dan niet dat dit niet religieus of in ieder geval spiritueel zijn?” Nu, is dat echt zo, mijn geliefden? Is dat echt zo?

 

De psychologische wetenschappen in de Gouden Eeuw
Wat is een van de belangrijkste bijdragen van de wetenschap geweest? Als je teruggaat naar de maatschappij die je had voor de opkomst van de wetenschap, dan zie je iets waar je in deze tijd niet zo vaak over nadenkt. Je bent opgegroeid met het concept dat de wetenschap heeft gesteund dat het mogelijk is om bepaalde dingen op een universele, objectieve manier te verklaren die niet wordt beïnvloed door menselijke overtuigingen of bijgeloof of een bepaalde religieuze interpretatie. Ja, het is ironisch dat diezelfde wetenschap is gekaapt door het materialisme, dat precies dezelfde aanpak als de religies heeft om te definiëren hoe het universum in elkaar zou moeten zitten, de mensen te willen dwingen om dit te accepteren, het universum te willen dwingen in hun denksysteem te passen. De wetenschap heeft niettemin wel het concept geïntroduceerd dat het mogelijk is om te kijken hoe het universum daadwerkelijk in elkaar zit in plaats van een theorie te bedenken en daarna te proberen om het universum in die theorie te laten passen en op die manier te proberen om de resultaten van de wetenschap aan die theorie te laten voldoen.

Opnieuw kun je zeggen: “Doet de wetenschap dat tegenwoordig niet, omdat veel wetenschappers willen dat hun resultaten overeenkomen met het materialisme?” Ja, dat is zo, maar er is ook nog het concept dat het mogelijk is om observaties en experimenten te doen en die resultaten te bekijken en te zien wat dat zegt over hoe iets echt werkt en dan de theorieën weg te doen die we niet kunnen ondersteunen met die observaties. Welnu, het is mogelijk om juist de menselijke psyche, het concept bewustzijn, juist op die manier te benaderen en het is mogelijk om het bewustzijn te onderzoeken. Je kunt kijken hoe de psyche echt in elkaar zit, wat werkt en wat niet werkt. Je kunt observaties uitvoeren, experimenten doen, en dan kun je iets bedenken wat wij jullie vandaag als een mystieke filosofie geven. Je kunt daadwerkelijk met iets aankomen dat volkomen wordt gebaseerd op ervaringen en experimenten. Daarom kun je met een heel nieuwe kijk op de psyche aankomen, die als deze wordt ontwikkeld, niet als religieus of zelfs spiritueel wordt beschouwd.

Dit wordt eenvoudig bezien als iets natuurlijks, objectiefs, een neutraal besef, een hoger gewaarzijn en een natuurlijk element in de evolutie van de mensheid, een hoger gewaarzijn van hoe de menselijke psyche werkt, wat een menselijk wezen is wat ons potentieel echt is. Wanneer je zover komt, dan haal je wijze van spreken het mystieke van het onderwerp af en dan is het geen religieuze benadering meer, omdat er niet daadwerkelijk van je wordt gevraagd om dit te geloven, er wordt van je gevraagd om het zelf uit te testen.

Kun jij je bewustzijn verhogen? Kun jij het verschil voelen? Nu, dan werkt het vanzelfsprekend voor jou, toch? Zorgt het volgen van dit pad ervoor dat jij je beter over jezelf voelt? Nu, dan moet het wel werken. Omdat steeds meer mensen beginnen te demonstreren dat dit daadwerkelijk werkt, komt die verandering er, omdat het nu geen kwestie is van dat je iets religieus noemt, het is geen kwestie van geloof of ongeloof. Het is gewoon de nieuwe norm geworden, de nieuwe geaccepteerde waarheid.

Realiseren jullie je dat ze honderd of tweehonderd jaar geleden in principe geen concept hadden over de psyche, wat de psyche is, hoe die functioneert, als je naar de doorsneemens kijkt. De moderne wetenschap (en gedeeltelijk dankzij Sigmund Freud, die baanbrekend werk verrichtte, hoewel hij het enigszins de verkeerde richting opstuurde, en die ervoor heeft gezorgd dat psychologie meer als wetenschap werd geaccepteerd) heeft ervoor gezorgd dat men zich ervan gewaarwerd dat er een psyche bestond. De meeste mensen in het meer ontwikkelde deel van de wereld zijn zich ervan gewaar dat er iets is wat de menselijke psyche wordt genoemd en dat het grote invloed op hun leven heeft.

Er kunnen psychologische problemen, psychologische ziekten, zijn en als je nog maar een paar decennia teruggaat, dan zie je dat er een ongelooflijk sociaal trauma was dat verband hield met hulp zoeken voor psychologische problemen. Een psychologische ziekte was zo’n taboe dat de meeste mensen het niets eens aan zichzelf durfden toe te geven. Zij durfden geen hulp te zoeken, omdat het in veel kringen sociaal niet werd geaccepteerd.

Tegenwoordig is dat natuurlijk nog steeds zo in sommige kringen, maar je kunt in veel naties duidelijk zien dat dit trauma er niet meer is. Het stigma is weg en steeds meer mensen zoeken hulp bij een depressie of andere mentale ziekten. Zij gaan naar psychologen, andere vormen van therapie en dit is een ontwikkeling die je een paar decennia geleden nauwelijks kon voorzien.

Het gewaarzijn dat je een psyche hebt (dat het grote invloed op je leven heeft en dat het nodig is dat menselijke wezens soms iets aan hun psyche doen), is veranderd en het is nu geaccepteerd. Het is normaal geworden en het is geen grote sprong om op het punt te komen dat je in plaats van te wachten tot er zich een mentale ziekte openbaart, beter een heel klein beetje aan preventie kunt doen. Je leert kinderen dan van jongs af dat je een mentale ziekte kunnen vermijden door te kijken hoe de samenleving kinderen daadwerkelijk kan helpen om beter te functioneren en hun burgers te helpen om beter te functioneren en een beter gevoel over zichzelf te krijgen. Dit heeft niets met religie of spiritualiteit te maken; het is niet mystiek. Het is slechts een kwestie van tijd voordat men inziet dat dit iets absoluut natuurlijks is en absoluut vanzelfsprekend. Wanneer de mensen hierop terug zullen kijken, kunnen ze zich nauwelijks voorstellen dat er ooit een tijd was waarin individuele mensen en de samenleving hier weerstand tegen boden, omdat het dan zo vanzelfsprekend lijkt.

Het gevolg is dat de religies die je antwoorden geven die van buitenaf komen en eisen dat je die antwoorden gelooft, zelfs als ze nergens op slaan, duidelijk zullen verdwijnen. Dit betekent niet dat de mensen geen vragen meer zullen hebben over de spirituele aspecten van het leven en natuurlijk zullen die vragen niet worden beantwoord door een religie die door de staat is vastgesteld. Die worden niet beantwoord, omdat de mensen naar school gaan en daar les in krijgen, omdat die zich op de universele aspecten van de psyche concentreert. De mensen zullen hier op een natuurlijke manier persoonlijk naar streven. Nogmaals, ik ben in feite niet op zoek naar de opkomst van één dominante religieuze, spirituele of mystieke lering of filosofie, hoewel ik natuurlijk wel graag wil dat geascendeerde meesters bekender worden, meer worden geaccepteerd en dat steeds meer mensen onze leringen persoonlijk gaan bestuderen.

Er is altijd ruimte voor andere spirituele leringen, andere richtingen. Er zal ruimte zijn voor veel andere vormen van spirituele gemeenschappen. Misschien worden ze niet eens spirituele gemeenschappen genoemd, omdat die als een soort gemeenschap worden beschouwd waarin de mensen bij elkaar kunnen komen om elkaar te steunen bij het verhogen van hun bewustzijn, om vragen te beantwoorden over het leven en aan de basale menselijke behoefte te voldoen die de meeste mensen hebben en waar meer mensen zich van bewust zullen worden, namelijk dat je enig begrip nodig hebt over wie jij bent, hoe de wereld in elkaar zit en hoe jij in die wereld past.

Natuurlijk zijn er veel verschillende niveaus. Ik zie niet dat dit proces op een punt moet komen waarop iedereen hetzelfde bewustzijnsniveau heeft, wanneer je het onderwijssysteem hebt doorlopen. Natuurlijk incarneren mensen op veel verschillende niveaus en dus zullen er veel verschillende bewustzijnsniveaus in de samenleving zijn. In feite zal het mogelijk zijn dat er altijd 144 bewustzijnsniveaus op aarde zijn, zelfs als de schaal omhoog gaat. Daarom hebben die mensen andere dingen, andere verklaringen, andere oefeningen, nodig omdat ze er zich meer van bewust zijn dat ze een bepaalde techniek moeten beoefenen om hun bewustzijn te verhogen. Nogmaals, er komt er niet één die officieel door de samenleving wordt gesponsord of erkend. De mensen moeten hier zelf individueel voor kiezen.

 

De misdaad in de Gouden Eeuw
Mijn geliefden, er zal nog steeds veel diversiteit in de Gouden Eeuw zijn. In feite zal er meer diversiteit in de Gouden Eeuw zijn dan nu op het gebied van spiritualiteit – en natuurlijk ook andere gebieden. Nu, is dit allemaal een idylle, is dit allemaal heerlijk, betekent dit dat alle problemen verdwijnen? Natuurlijk niet, omdat er een moment zal komen (of liever: er zal altijd een moment komen, er is altijd een proces gaande) waarin er mensen achterop zijn. Natuurlijk zal er een moment komen (naarmate we dichter bij de Gouden Eeuw komen) dat de misdaad gewoon verdwijnt. Waarom zou je behoefte hebben om iets van een ander te stelen als je een basisinkomen hebt dat je in staat stelt om in materieel opzicht in je eigen levensonderhoud te voorzien, en als je weet welk doel je voor ogen hebt en welke richting je op wilt en jij bovendien de vrijheid hebt om je creatief tot uiting te brengen (of de vrijheid hebt om onder een boom te zitten en helemaal niets te doen)?

Als je gezonde kennis over psychologie hebt, waarom zou je dan escapisme door middel van drugs nodig hebben? Stel je eens voor dat drugs en de drugshandel ongelooflijke bedragen verslinden in de rechtssystemen op de wereld: Hoeveel mensen zitten hierdoor in de gevangenis, hoeveel kost dit de samenleving wel niet, hoeveel kost het wel niet om de mensen te behandelen die verslaafd zijn, enzovoort. Stel je voor dat dit alles verdwijnt. Dit zal natuurlijk, ooit, gebeuren. In de beginfases, zeker de komende decennia is er nog wel wat misdaad. Hoe zal de samenleving hiermee omgaan?

Nu, waarom zou er misdaad zijn? Eigenlijk alleen maar omdat het enige tijd vergt om een nieuw onderwijsstelsel te implementeren dat de kinderen iets over hun psyche leert. Er zullen veel volwassenen zijn die dit onderwijs niet hebben gekregen en je kunt niet verwachten dat zij zich hier allemaal in willen scholen. Er zullen nog steeds een aantal mensen zijn met een lagere bewustzijnsstaat zijn, omdat zij misdaad als de enige manier zien om te krijgen wat zij willen. Dit betekent natuurlijk dat er een politiemacht moet zijn. Die mensen zullen worden gevangen door de politie en komen in het rechtssysteem terecht.

Hoe zal dit systeem werken? Nu, (binnen een relatief korte periode zullen de veranderingen waar ik het over heb, worden geïmplementeerd), zul je een verandering zien, omdat er in het rechtssysteem een verschuiving plaatsvindt, ze leggen niet meer straffen op. Want wat voor zin heeft straffen eigenlijk? Is het eigenlijk geen tamelijk wanhopige poging om andere mensen heel erg bang te maken zodat ze geen misdaad plegen en de samenleving een beter gevoel te geven, zodat de burgers die geen misdaad plegen, het gevoel kunnen krijgen dat degenen die dat wel doen, in ieder geval worden gestraft. Wanneer je dit verandert, besef je dat de mensen natuurlijk vrije wil hebben en als zij niet geïnteresseerd zijn om aan hun psychologische problemen te werken, de samenleving hen niet daartoe kan dwingen zolang zij zich aan de wet houden.

Wanneer iemand de wet overtreedt en daardoor het geheel schaadt met iets wat duidelijk antisociaal gedrag is, dan heeft de samenleving het recht om te zeggen dat je er nu niet meer aan kunt ontkomen om je eigen psychologische problemen aan te pakken en te doen wat nodig is om de bewustzijnsstaat te overwinnen die ervoor gezorgd heeft dat je die misdaad pleegde. Je zult zien dat er in het begin een enige dwang nodig is om misdadigers te dwingen om een psychologische behandeling te ondergaan. Geleidelijk aan zal er steeds minder behoefte aan dwang zijn, omdat zij eenvoudig een keuze krijgen voorgelegd. Willen ze de traditionele vorm van straf, waarbij ze in een gevangeniscel zitten en niets te doen hebben, of gaan ze een positiever proces in dat hen daadwerkelijk kan helpen om er sneller uit te komen en daardoor een constructiever leven te leiden?

Natuurlijk zal het zo zijn dat je, in plaats van te zeggen dat de mensen tien jaar de cel in moeten, zegt dat de mensen dit behandelingsproces moeten doorlopen. Wanneer de mensen die hiermee belast worden, oordelen dat iemand klaar is om weer de maatschappij in te gaan, die persoon er dan natuurlijk uit te laten en daadwerkelijk hulp te geven om weer in de maatschappij te integreren of een positieve manier te vinden om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien.

Zelfs de wet voor een basaal inkomen zal voorkomen dat veel mensen in de misdaad terechtkomen of het in ieder geval gemakkelijker voor hen maken om de misdaad achter te laten, omdat zij uit de gevangenis kunnen komen, of het behandelingsproces kunnen stoppen, en misschien wel besluiten om echt een opleiding te gaan doen in plaats van op straat te lopen zonder baan en geen kans op een baan, omdat niemand iemand wil aannemen die in de gevangenis heeft gezeten. Dan kan er een verandering komen, omdat de samenleving ook inziet dat mensen die misdadiger zijn geworden en het behandelingsproces hebben doorlopen, een tweede kans verdienen. Ineens zijn veel mensen misschien wel bereid om die mensen te helpen om op een constructief pad te komen met hun leven en dit kan dus voor heel, heel ver gaande veranderingen in de samenleving zorgen.

 

Het zakendoen in de Gouden Eeuw
Wel, wat zal er op zakelijk gebied gebeuren? Welnu, ineens kan er, of liever geleidelijk aan kan er een verschuiving plaatsvinden, omdat jullie je beginnen te realiseren dat het ouderwetse kapitalistische model van zakendoen totaal en heel erg verouderd is. Wanneer je erkent dat wij geen materiële wezens zijn en dat wij in feite allemaal wezens zijn die het potentieel hebben om ons gewaarzijn uit te breiden en te groeien, zal die verandering er ineens zijn. Het zakendoen zal zich afkeren van het huidige kapitalistische model, dat een agressieve manier van zakendoen is om te overleven en winst te maken, omdat bedrijven elkaar doodconcurreren, de concurrentie proberen te vernietigen, proberen het monopolie te krijgen.

In plaats daarvan treedt er een verschuiving op en wordt het aangetoond, zoals in zekere mate al gebeurt, dat de bedrijven die de meeste creativiteit bezitten, zullen bloeien omdat zij met nieuwe ideeën aankomen. Dit zijn de bedrijven die het instrument zullen bedenken, of liever het instrument van mij zullen zijn, om heel nieuwe industrieën uit te vinden die de ouderwetse kapitalisten zich niet eens zouden kunnen voorstellen of serieus nemen.

Enkelen van jullie hebben het programma gezien over een grote Amerikaanse maatschappij, die nu niet meer zo groot is, die Xerox heet. Zij hadden een kleine researchafdeling en toen het computertijdperk werd geboren, hadden zij de computermuis uitgevonden. De leidinggevenden van Xerox kregen die dit kleine apparaatje werd gepresenteerd, zeiden: “Meen je nu echt dat Xerox een toestel gaat ondersteunen dat muis heet?” Zij verwierpen de technologie totaal die daarna door de oprichter van de Applecomputer werd ontdekt, die zag het potentieel en ineens zag je dat er een heel nieuwe industrie opkwam die de ouderwetse kapitalisten niet eens hadden kunnen bevroeden. Er zijn nog steeds een paar van die aartsconservatieve kapitalisten die niet kunnen bevatten wat er met de computerindustrie is gebeurd. Zij wachten eigenlijk nog steeds op het moment dat de computerindustrie in verval zal raken en haar belang verliezen en zullen we weer terugvallen op de oude manier van zakendoen.

Dit lijkt natuurlijk op de dinosaurussen die weigerden te sterven maar uiteindelijk wel uitstierven. In de nieuwe tijd, in de niet al te verre toekomst, komt die verandering, en veel zakelijke leiders zullen in het begin natuurlijk de ontkenning ingaan en proberen om het bedrijf op de gebruikelijke manier voort te zetten. Maar steeds meer zullen het begrijpen, en dan zullen er nieuwe leiders opstaan die inzien dat de ware sleutel tot de toekomst creativiteit is. Die verandering zal er ook komen, omdat men inziet wat creativiteit eigenlijk is.

Hoe kunnen we creativiteit daadwerkelijk uitbreiden? Hoe kunnen we creativiteit bevorderen? Nu, is het niet logisch dat mensen, wanneer ze hun bewustzijn, hun bewustzijnsniveau, verhogen dan hun creatieve bronnen aanboren, dat zij creatiever worden? De zakenleiders zullen dit in hun bedrijven gaan bevorderen, zij zullen beginnen te eisen dat de samenleving dit op grote schaal doet. Ineens kan die verandering komen, omdat jij je afkeert van de agressievere vormen van zakendoen en men zich op creativiteit gaat focussen.

Dit kan ook voor een verandering zorgen, omdat de mensen zien dat er een bepaalde cyclus in de evolutie van veel bedrijven plaatsheeft. Eerst begint een bedrijf op een nieuw gebied. Dat is een expansieve fase. Er kan in feite wat ruimte zijn voor creativiteit, maar dan groeit het bedrijf uit tot een bepaalde grootte, waarop dit de hele industrie of een bepaald land domineert. Ineens vindt er een verandering plaats, omdat het bedrijf zich vervolgens zorgen begint te maken over het behoud van haar marktpositie in plaats van verder uit te breiden, in plaats van creatief te zijn, in plaats van op nadere vlakken aan de slag te gaan. Dit heeft er daadwerkelijk voor gezorgd dat veel bedrijven stagneren of in verval raken. Veel bedrijven zijn zelfs verdwenen, omdat zij zichzelf niet opnieuw konden uitvinden. In plaats daarvan kwamen er andere bedrijven op die meer bij de tijd waren, meer afgestemd op de nieuwe mogelijkheden, meer afgestemd op de behoeften van de mensen en die ineens de markt overnamen.

Zakenleiders zullen zich er meer van bewust worden hoe ze dit moeten voorkomen en dat zij dit willen voorkomen. Dan komt er ook een verandering, omdat zakenleiders zich beginnen te realiseren dat zij om echt creatieve mensen, echt toegewijde mensen, zeer evenwichtige mensen, aan te trekken die psychologisch zo heel zijn dat zij die taken uit kunnen voeren, een nieuw model voor eigenaarschap moeten vinden. Het is eenvoudig niet voldoende dat één of een kleine groep aandeelhouders het bedrijf bezitten en de meeste werknemers die ervoor werken een salaris krijgen zonder ooit het gevoel te krijgen dat zij het bedrijf bezitten of letterlijk het bedrijf te bezitten.

Naarmate het bewustzijn wordt verhoogd en naarmate men zich meer gewaarwordt van het bestaan van de machtselite (wat nogmaals niet te hoog gegrepen is voor de mensen), zoals wij al heel vaak hebben verteld, dan zal men toegeven dat bedrijven – de bedrijven die het meest creatief zijn – niet kunnen toestaan dat zij worden overgenomen door een financiële machtselite die alleen maar aandeelhouder is. Zij zijn erop uit om de aandelen te kopen, wanneer een bedrijf groot genoeg wordt of het potentieel lijkt te hebben om te groeien, zodat zij winst kunnen maken wanneer een bedrijf groeit. Ze geven helemaal niets om het bedrijf of de mensen die daar werken en als het erop aankomt, zijn ze bereid om hun aandelen te verkopen, het bedrijf te verkopen, het bedrijf met een ander bedrijf te laten fuseren, het te laten overnemen door grotere bedrijven, of nog iets anders.

Die nieuwe zakenleiders zullen inzien dat er een eigenaarsmodel moet worden gemaakt zodat de mensen die in het bedrijf werken, het bedrijf bezitten en de beloning krijgen voor het succes van het bedrijf in plaats van de aandeelhouders die niets hebben bijgedragen aan het bedrijf, en die er eenvoudig het geld aan onttrekken. Tijdens dat proces zijn ze bereid om het bedrijf om zeep te helpen, als het bedrijf op korte termijn meer winst kan behalen.

Dit nieuwe eigenaarschapsmodel zal op diverse manieren worden geïmplementeerd en dit geeft de mensen die in het bedrijf werken natuurlijk meer het gevoel van zingeving, meer een gevoel van persoonlijke betrokkenheid en dat ze er eigenaar van zijn, meer het gevoel dat zij er deel van uitmaken. Zij mogen creatief zijn en een bijdrage leveren. Nogmaals, je zult zien dat die bedrijven gedijen en ze zullen de economie in veel naties beginnen over te nemen.

 

Het geldstelsel in de Gouden Eeuw
Natuurlijk zul je ook zien dat er een doorbraak in bewustzijn komt betreffende de machtselite en hoe de machtselite de economie en het geldstelsel heeft gemanipuleerd. Dit zal ertoe leiden dat veel naties een ware revolutionaire omslag in bewustzijn maken, omdat zij beseffen dat het eigenlijk een van de allereerste verantwoordelijkheden van een democratische regering is om zich ervan te verzekeren dat de economie in hun land en zelfs de wereldeconomie niet kan worden gedomineerd en in de macht van een kleine machtselite kan zijn die niet de belangen van het volk voor ogen heeft, maar ook niet de belangen van de mensen ergens anders. De mensen kunnen hen niets schelen en zij beschouwen die alleen maar als slaven die zij voor hen kunnen laten werken en zij halen de oogst binnen van het harde werk van de mensen.

Dit is natuurlijk geen democratie, dit is geen vrijheid en het is de verantwoordelijkheid van een democratische regering om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Men wordt zich ervan bewust dat we opnieuw moeten nadenken over hoe ons geldstelsel werkt, we moeten uit die op schulden gebaseerde economie stappen. Wij kunnen niet toestaan dat een kleine machtselite geld drukt en de winst binnenhaalt door het uit te lenen en er rente voor te ontvangen. Dit moet de staat aanpakken, en de staat moet het geldstelsel beheersen, zodat alleen de staat ervan profiteert en daardoor dus ook de mensen. Als de staat geld verdient met geld, hoeven de mensen niet zoveel belasting te betalen.

Men moet inzien dat alleen de staat de institutie in de samenleving is die het recht heeft om geld te drukken met geld van de staat. De staat kan niet de vele vormen van intrige overnemen die de kapitalisten hebben bedacht om de economie te manipuleren, omdat de staat er geen belang bij heeft om de economie te manipuleren. Die is alleen maar geïnteresseerd in een geldstelsel dat de meeste ruimte schept voor de grootst mogelijke creativiteit, het rondgaan van geld, de beste manier om nieuwe bedrijven te financieren. Dit zal de groei van de economie bevorderen en hoe meer de economie groeit, hoe meer dat in het belang van alle mensen is en natuurlijk ook in het belang van de staat.

Dit zijn heel erg drastische veranderingen vergeleken met wat jullie tegenwoordig hebben, maar ze zijn niet zo onrealistisch dat ze nog ver weg zijn. Het kan zelfs zover komen dat men zich zo bewust is van het bestaan van machtselites dat democratische naties heel snel om ze buiten dienst te stellen. Men wordt zich steeds meer bewust van de manier waarop de machtselites te werk gaan en hoe antidemocratisch dat is, of men wordt zich ervan bewust dat onze economieën, onze op schulden gebaseerde economieën, zullen instorten als wij het geldstelsel niet hervormen. De schuld heeft zulke grote proporties aangenomen dat geen enkel land die kan terugbetalen en het is eigenlijk helemaal niet democratisch, helemaal niet in overeenstemming met de democratische idealen dat de bevolking van een heel land financieel in slavernij wordt gehouden, zodat het overgrote deel van hun geldmiddelen wordt besteed aan het terugbetalen van de rente aan een kleine machtselite. Hoe kan dit ooit een democratie zijn? Hoe kan dit vrijheid zijn? Hoe kan dit worden toegestaan in een democratische natie, in een democratische wereld?

Dit houdt natuurlijk verband met exploitatie en naarmate de mensen zich beginnen te realiseren dat de economie door een kleine elite wordt geëxploiteerd, ziet men in dat we dit niet mogen laten gebeuren en daarom zullen we een nieuw geldstelsel maken. Nu, het geldstelsel kan op diverse manieren worden geïmplementeerd, maar het belangrijkste is dat de geldbesteding van de consumenten toeneemt, wanneer de rijkdom zich niet in handen van een klein percentage van de bevolking concentreert of dat men die in handen van een klein percentage van de bevolking laat vallen, maar in plaats daarvan over de gehele bevolking wordt verspreid. Dit betekent dat de behoefte ontstaat om alle producten die mensen willen kopen, te maken en dit zal een geweldige groei in de economie veroorzaken.

Als je naar een heel erg eenvoudig voorbeeld kijkt, als de 2% van de bevolking van de Verenigde Staten die 90% van de rijkdom in handen heeft, welnu die 2% hebben het geld om al die luxe jachten die zij willen, te kopen, maar hoeveel van die vele luxe jachten kun je daadwerkelijk gebruiken? Als je in plaats daarvan iets van dat geld aan de bevolking zou geven, dan zouden veel meer mensen misschien niet een luxe jacht willen kopen, maar misschien wel een leuke boot. Ineens zou er veel meer vraag naar boten zijn dan er tegenwoordig naar luxe jachten is, waardoor er enorme groei in de economie zou ontstaan.

Dit is slechts een heel eenvoudig voorbeeld, maar er zullen zoveel andere veranderingen komen wanneer je het geld losmaakt, zodat het niet wordt gekoppeld aan die investeringsplannetjes die eigenlijk alleen maar de bedoeling hebben om steeds grotere getallen op de financiële rekeningen van bepaalde mensen te tonen, zodat zij het gevoel kunnen krijgen dat ze steeds rijker worden. Zij zijn allang over het punt heen dat zij al hun geld kunnen opmaken, maar zij vertonen die onverzadigbare behoefte, omdat zij door de gevallen wezens zijn opgeslokt. Zij hebben de onverzadigbare behoefte om steeds meer geld te vergaren. Wanneer men niet toestaat dat dit gebeurt, zal het geld niet meer ergens vastzitten, zal het vloeibaar worden. Daardoor wordt het vrij gemaakt om in nieuwe bedrijven, nieuwe ondernemingen, te investeren en dan ontstaat er ineens een enorme groei in de economie.

 

Onpeilbare economische groei
Het is een simpel feit dat een land als de Verenigde Staten er trots op is dat ze het rijkste land ter wereld is en zich daar graag op voor laat staan. Hoe kan dit het rijkste land ter wereld zijn wanneer 2% van de mensen 90% van de rijkdom in handen heeft? De Verenigde Staten is de rijkste, elitaire club ter wereld, maar niet de rijkste natie, omdat ze zich niet eens kan veroorloven om basale gezondheidszorg aan al haar burgers te geven, iets wat de meeste Europese naties wel kunnen. Als die veranderingen er zouden komen, zodat de Verenigde Staten zou inzien dat het haar verantwoordelijkheid als democratische regering is om te voorkomen dat 90% van de rijkdom in handen van 2% van de mensen wordt geconcentreerd, dan zouden er zoveel middelen loskomen dat de economie in een periode van een paar decennia zou kunnen groeien.

De nationale economie zou tienmaal zo groot kunnen worden als tegenwoordig en als dat geld werd besteed om alle mensen ervan te laten profiteren, dan pas zou je kunnen zeggen dat de Verenigde Staten de rijkste natie ter wereld is. De Verenigde Staten moet heel erg oppassen dat ze niet wordt overgenomen door een paar andere naties die een heel grote bevolking hebben, omdat ik je wel kan vertellen dat als een natie met net zo’n grote bevolking als India een aantal van deze ideeën zou kunnen implementeren, dan kan de economie van India, enkel omdat er zoveel meer mensen zijn en omdat het momenteel zo’n lage materiële levensstandaard heeft en graag een hogere levensstandaard wil bereiken, heel snel groter dan de economie van de Verenigde Staten worden – tenzij de Verenigde Staten toestaat dat er echt enorm veel nieuwe groei komt.

De landen die deze principes willen implementeren, zullen het meest floreren. De vraag is: “Zullen dat de landen zijn die tegenwoordig welvaart kennen, maar die vaak in de macht zijn van een kleine machtselite, of zullen dat de landen zijn die niet zo veel welvaart hebben en misschien meer bereid zijn om de economie te verbeteren om hun mensen een hogere levensstandaard te laten bereiken?” China kan natuurlijk ook een heel erg rijk land worden, als ze de laatste overblijfselen van de communistische denkwijze en bepaalde andere aspecten van de nationale psyche die zich altijd wil isoleren, apart wil staan van de rest van de wereld om zich superieur te voelen, overboord zet.

Je ziet hier dat de mogelijkheden voor economische groei simpelweg niet te doorgronden is voor de meeste mensen. Als je nu teruggaat naar 1800 en de mensen, bijvoorbeeld mensen die iets van de economie afweten, uit die tijd naar de moderne tijd had meegenomen en hen had getoond hoe de economie in 150 jaar is gegroeid, zouden zij nauwelijks hun ogen geloven. Zij zouden nauwelijks kunnen geloven dat zo’n groei in rijkdom mogelijk was. Ik kan je wel vertellen dat de economie, als een paar van die ideeën beginnen door te breken en worden geïmplementeerd, veel sneller zou groeien dan de laatste vijftig tot 100 jaar. Er kan zoveel groei in de economie komen dat zelfs de meest geavanceerde econoom van tegenwoordig het nauwelijks zou kunnen geloven of bereid zou zijn om het te geloven, omdat hij zou denken, zoals hij geprogrammeerd is om te denken, dat dit eenvoudig tot zo’n grote inflatie zou leiden dat de economieën oververhit zouden raken en instorten. Maar die inflatiecyclus is een product van de machtselite en de op schulden gebaseerde economie.

Wanneer je dit transcendeert, kun je een economie creëren die veel sneller kan groeien zonder inflatie op te leveren. Wanneer je een beter geldstelsel hebt, zit er geen inflatiefactor in het geldstelsel ingebouwd. Daarom bestaat er geen limiet aan hoeveel de economie kan groeien zonder een inflatiespiraal te vormen. Een vrije economie kan niet oververhit raken, omdat je in een vrij economie niet kunstmatig geld drukt. Je schept alleen maar geld als je voor goederen en diensten betaalt. Hoe kan er inflatie komen, hoe kan de economie oververhit raken als het geld wordt geruggensteund door iets van echte waarde?

 

Gelijkheid tussen naties onderling
Wanneer je die enorme economische groei visualiseert, kun je beginnen na te denken over de gevolgen die dat voor een samenleving heeft. Bijvoorbeeld, je kunt op dit moment zien dat er zo’n ongelijke verdeling van rijkdom op de wereld bestaat dat jij je nauwelijks kunt voorstellen dat mensen hier daadwerkelijk mee kunnen leven. Wij begrijpen natuurlijk, zoals wij hebben gezegd, dat jij je geen zorgen kunt maken over ieder probleem op deze planeet. Ik heb het niet over jou persoonlijk, maar ik heb het erover hoe de meer ontwikkelde naties dit kunnen accepteren. Naarmate de economie begint te groeien, bereik je het punt dat je eenvoudig geen excuus meer hebt om niet de levensstandaard in andere naties te verhogen. In feite kan er een situatie ontstaan dat de nieuwe ideeën in de naties worden uitgegeven die ze het meest nodig hebben in plaats van degenen die ze niet meer nodig hebben.

Er kan een situatie ontstaan dat de rest van de wereld heel snel een materieel levenspeil zal bereiken dat dichterbij is dan die van de meeste welvarende naties van tegenwoordig. Dit betekent natuurlijk niet dat de welvarende naties zullen stagneren. Zij groeien ook, maar er zal een moment komen waarop er minder afstand zit tussen de rijke en de niet zo rijke naties. Dit zal heel veel dingen op de wereld veranderen, mijn geliefden. Er zullen minder ziekten zijn. Mensen verhongeren niet meer. Hoe zou jij over een paar decennia zelfs maar kunnen accepteren dat er ieder jaar kinderen van honger sterven? Er komt een moment waarop de wereld eenvoudig wakker wordt en zegt: “Hoe hebben we dit ooit kunnen accepteren? Wij kunnen dat zeker nu niet meer.” En nog meer van dat soort dingen.

Je zult zien dat er zo’n verandering in de focus, in het gevoel van zingeving, komt. Waarom zijn wij hier op aarde? Waarom zijn wij eigenlijk op deze planeet? Is dat om elkaar alleen maar te bevechten en te vernietigen in een oorlog of een instorting op het gebied van milieu of hebben wij een hogere bedoeling? Nu, wanneer je begint in te zien dat jullie persoonlijk een hogere bedoeling hebben, dan kun je natuurlijk ook begrijpen dat jullie ook een bedoeling hebben als geheel, als menselijk ras. Ineens ga je begrijpen dat een van die bedoelingen op korte termijn is dat je alle mensen gelijke kansen geeft om hun bewustzijn te verhogen en een tevreden leven te leiden waarin zij een goed gevoel over zichzelf hebben.

Bedenk eens hoeveel mensen in zulke slechte materiële omstandigheden leven dat het concept van een goed gevoel over jezelf een luchtkasteel lijkt, een luxe die zij zich niet eens kunnen voorstellen. Wat doet het ertoe of jij een goed gevoel over jezelf hebt of juist niet, wanneer je honger hebt? Er komt een moment waarop men inziet dat het onze collectieve verantwoordelijkheid is om een planeet te scheppen waar mensen die kans krijgen.

 

Oorlogen en conflicten in de Gouden Eeuw
Nu zeg je misschien: “Nu wat gebeurt er dan met oorlogen, conflicten en terrorisme en al dat soort dingen?” Nu, wanneer die omslag in bewustzijn er daadwerkelijk komt, omdat de mensen beginnen in te zien dat zij geen materiële wezens zijn, dan beginnen ze de basale dynamiek van de machtselite te begrijpen, dan zul je dat binnen een periode van een paar decennia gaan zien. De wereld zal op het punt komen dat oorlogen niet met geweld worden gestopt, maar de wereld zal eenvoudig dat bewustzijn transcenderen dat oorlogen als een oplossing voor elk probleem ziet.

Dit betekent dat er een paar naties zullen komen die het leger durven af te schaffen, zoals ik al eerder besproken heb. Er zal een moment komen waarop alle naties geen leger meer zullen hebben of maar een heel klein leger die vele andere taken heeft dan daadwerkelijk andere mensen doden. De situatie kan ontstaan dat een aantal naties zullen zeggen dat het geld dat zij nu aan het leger besteden, zal worden besteed om een macht te vormen die naar andere landen gaat om op korte termijn helpen te bij natuurrampen of hongersnood, maar op lange termijn te helpen om dat land op te bouwen, de infrastructuur op te bouwen, een betere economie op te bouwen, de mensen een hogere levensstandaard te geven. Wat je tegenwoordig ziet als hulp aan de derdewereldlanden in de vorm van liefdadigheid, wordt nu als een belangrijke taak gezien voor het land en in plaats van geld te besteden aan het leger, besteed je het aan de opbouw van andere landen.

Ineens kan die verandering komen, omdat je erkent dat je geen materieel wezen bent en de kans krijgt om je bewustzijn te verhogen, naarmate jij je bewustzijn verhoogt, zul je gaan ervaren dat je een basale menselijkheid bezit. Je hebt een bepaalde waarde als menselijk wezen. Je begint contact te maken met die basale menselijkheid in andere mensen en je begint te begrijpen dat die indeling in naties en allerlei andere indelingen geleidelijk beginnen weg te vallen. Ineens kan er betere samenwerking, een groter gevoel van een gemeenschap, ontstaan.

Er zouden naties kunnen zijn die besluiten om samen te gaan, want wat voor zin heeft het om nationale grenzen te hebben? Ze kunnen worden samengevoegd tot grotere regio’s waarin gewapende conflicten gewoon verouderd raken, ondenkbaar zijn. Dit kost een beetje tijd, omdat sommige naties achterop zijn. De vraag zal altijd zijn wanneer de meer geëvolueerde landen, de vredelievender naties het leger kunnen afschaffen als afschrikwekkend middel voor de naties die nog een lagere bewustzijnsstaat hebben en daarom mogelijk agressieve acties zouden kunnen ondernemen.

Het is zelfs binnen een paar decennia mogelijk om een staat te bereiken waarin oorlogen steeds meer een kleine mogelijkheid zijn; oorlog wordt steeds meer een zeldzame gebeurtenis. Ineens komt er een verandering omdat de mensen in veel naties zich niet meer bedreigd voelen. In feite waren we hier in veel Europese naties al dichtbij voor de situatie ontstond dat Rusland de Krim binnenviel en de herrie in Oekraïne zorgde ervoor dat Europa een stap terugdeed en nu denken dat zij hun militaire uitgaven moeten opvoeren. Natuurlijk ligt de Verenigde Staten ook hierop achter, omdat die denkt dat ze het grootste leger ter wereld moet handhaven.

Hoe is het mogelijk dat het land dat zichzelf in veel opzichten als het meest ontwikkelde en intelligentste land ter wereld beschouwt, nog steeds zo bang is dat ze het grootste leger ter wereld moet handhaven? Ziet iemand hier de zin van in – ik zeker niet. Er zal een moment komen dat het niet zo is dat het terrorisme verdwijnt of dat schurkenstaten met geweld moeten ophouden te bestaan. Het bewustzijn wordt eenvoudig verhoogd. Bepaalde gevallen wezens zullen door de geascendeerde meesters uit de vier niveaus van de materie worden weggehaald en dan verdwijnt ineens oorlog als een realistisch risico totaal. Steeds meer naties zullen de noodzaak begrijpen dat ze het leven totaal anders moeten benaderen. Je zult ook zien dat degenen die dit kunnen, in financieel opzicht zullen floreren. Ze zullen floreren met betrekking tot het welzijn van de mensen en de toename van creativiteit.

 

Je richten op mogelijkheden in plaats van problemen
Er zullen en kunnen zoveel dingen gebeuren naarmate het bewustzijn deze serie veranderingen doorloopt, dat ik me voorstel dat het voor de meeste mensen moeilijk kan zijn om zelfs maar te doorgronden dat er dergelijke veranderingen kunnen komen. Dit is eigenlijk een van de redenen om ons er tot nu toe op te richten om jullie bewust van het probleem te maken, omdat veel mensen zich nog steeds zo op de problemen richten dat zij in staat zijn om te begrijpen dat ja, om er een betere tijd te laten komen, wij ze moeten oplossen en daarna het volgende probleem, en dan het volgende enzovoort.

Er zal een verschuiving plaatsvinden die misschien subtieler is dan alle andere, en die is dat de mensen zich niet meer gaan richten op de problemen, maar op de mogelijkheden, het potentieel. Ineens ziet men in dat men op dit moment denkt dat de problemen echt bestaan en dat het potentieel een fantasie is of in ieder geval zeer onwaarschijnlijk. Er kan een omslag komen omdat de mensen zich beginnen te realiseren dat vanuit een bepaald perspectief de problemen onecht zijn en dat het potentieel de werkelijkheid kan worden. Die mogelijkheden bestaan echt en dit kan tot een omslag leiden, iets wat al in veel naties is gebeurd. De laatste eeuw zijn er geleidelijke veranderingen gaande waardoor de materiële welvaart is toegenomen. Mensen zijn zonder zich dat te realiseren overgestapt op een positievere kijk op het leven, hebben meer vertrouwen in het leven. Zij hebben gevoeld dat zij in een vriendelijker universum leven dan hun grootouders en zeker in een vriendelijker wereld.

Dit kan voor die omslag zorgen, zodat de mensen daadwerkelijk beginnen te accepteren dat het materiële rijk, het moederrijk, hen wil koesteren en hen alles wil geven wat zij in materieel opzicht nodig hebben, zodat zij ernaar kunnen streven om hun bewustzijn te verhogen. Dit is nog een heel subtiele verschuiving die ongelooflijk wijdverspreide invloed kan hebben op hoe de mensen zich over zichzelf voelen, hoe ze over de wereld denken, hoe zij zich over elkaar voelen, hoe ze met elkaar omgaan. Waarom moet jij je buren ineens wantrouwen, als je het universum niet wantrouwt, vooral wanneer je die basale menselijkheid zowel in jou als je buren voelt?

Ineens zie je dat buurlanden die conflicten met elkaar hebben gehad in vorige eeuwen, misschien zelfs nog maar een paar decennia geleden, naties die elkaar moesten wantrouwen, dit wantrouwen ineens oplossen en nog maar nauwelijks kunnen begrijpen hoe zij vol wantrouwen naar elkaar hebben gekeken. Zij beseffen dat als zij zo op elkaar lijken, waarom zouden ze elkaar dan niet vertrouwen?

Een van de streken waar dit mogelijk zou kunnen gebeuren, zijn de drie Scandinavische landen: Noorwegen, Zweden en Denemarken. Die lijken zo op elkaar met hun taal, cultuur en manier van denken. Als je eenmaal verder kunt kijken dan bepaalde nationale verschillen, dan zie je dat ze heel erg op elkaar lijken qua manier van denken. Dus hoe kan het dan dat naties zoals Denemarken en Zweden door de eeuwen heen zoveel oorlogen met elkaar hebben gevoerd, nog meer dan Engeland en Frankrijk? Dit is een feit waar veel mensen in Scandinavië zich niet van bewust zijn. Dus hoe kan dat dan?

Daarom bestaat de mogelijkheid, een heel realistisch potentieel, dat de Scandinavische naties ineens een hoger niveau van bewustzijn bereiken en zeggen: “Waarom wantrouwen wij elkaar? Waarom werken wij niet meer samen?” Dit kan natuurlijk ook in andere delen van de wereld gebeuren, omdat er naties heel dicht bij elkaar staan. Zij zitten eenvoudig in een spiraal vast, omdat zij niet weten waarom zij elkaar niet vertrouwen. Zij weten het eenvoudig niet. Niemand wil een stap achteruit doen en zeggen: “Heeft het eigenlijk wel zin om dit wantrouwen te blijven houden dat misschien decennia of eeuwen geleden redelijk was, maar is het nog relevant, is het zelfs tegenwoordig nog relevant?”

Je begrijpt wel dat ik je een globaal beeld wil geven. Wij hebben jullie van veel problemen bewust gemaakt. Wij willen graag dat je er de oproepen voor doet, zodat wij kunnen ingrijpen en onze rol gaan spelen. Natuurlijk wil ik niet dat jullie denken dat het belangrijkste proces om de Gouden Eeuw te manifesteren, eruit bestaat dat al die problemen moeten worden opgelost. Zelfs als we morgen al die problemen zouden oplossen, dan zou de Gouden Eeuw zich niet automatisch openbaren. De Gouden Eeuw is iets wat door de mensen die zijn geïncarneerd en met mij samen moet worden geschapen. Die moet geleidelijk ontstaan, zodat de mensen het gevoel hebben dat die hen niet opgedrongen wordt, maar dat zij een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen ervan. Zij hebben het gevoel dat ze erbij betrokken zijn en er de eigenaar van zijn, en voor het grootste deel hangt dit af van een verschuiving in het bewustzijn. Wanneer jij je bewustzijn verandert, verdwijnen de problemen als sneeuw voor de zon. Zij worden getranscendeerd.

Nu, waarom moeten we oproepen doen voor deze problemen? Welnu, dat komt deels omdat wij jullie oproepen laten doen om het bewustzijn te verhogen, maar wij laten jullie ook oproepen doen om ons toestemming te geven om in te grijpen en de demonen en de entiteiten te verteren en de gevallen wezens te verwijderen die op een agressieve manier de problemen in stand houden, en die zij trouwens hebben geschapen. Je ziet dat dit een proces is dat tweeledig is. Als je de duistere krachten niet verwijderd, zullen de mensen niet in staat zijn om hun bewustzijn in een positieve aanpak te veranderen. Wanneer je de duistere krachten verwijderd, wordt die verandering veel gemakkelijker en wanneer die verandering komt, is het niet zo dat alle problemen op een lineaire manier worden opgelost. De oorzaak van het probleem wordt niet vernietigd, zoals we al hebben gezegd, maar de mensen zullen gewoon dat bewustzijn achterlaten. Ineens verdwijnt een probleem als sneeuw voor de zon of de mensen denken er niet meer aan, omdat zij zich op de oplossing concentreren, op de mogelijkheid om een betere samenleving te scheppen. Dit zal waarlijk de Gouden Eeuw manifesteren, maar dit kan niet als de aandacht van de mensen nog steeds naar die negatieve spiralen wordt gezogen die de gevallen wezens en de duistere krachten in stand houden. Dat kan gewoon niet.

Nu zou je kunnen zeggen dat dit net zo kan als de laatste 2000 jaar is gebeurd, maar dat zal een veel langzamer proces worden. Daarom visualiseren wij dat wij, door die duistere krachten te verwijderen het proces zodanig kunnen versnellen dat de mensen ineens ontwaken en zich bevrijd voelen van deze last dat in al die reactionaire patronen en spiralen deed belanden. Wanneer er niet meer op die manier aan hen getrokken wordt, zijn ze vrij om een stapje terug te doen en te zeggen: “Waarom zijn we zo wantrouwend? Waarom doen we dat zo? Waarom zoeken we niet naar betere oplossingen? Er moeten toch wel betere oplossingen zijn?” Ineens stijgt het bewustzijn dat ja, er is een betere oplossing en ineens zien de mensen dat het niet een kwestie is van dit aan de samenleving opdringen, of het aan mensen opleggen. Het is gewoon vanzelfsprekend dat dit de volgende stap is in de evolutie van de samenleving.

 

De Gouden Eeuw moet geleidelijk aan komen
Soms zijn er studenten van geascendeerde meesters die zo enthousiast zijn om de Gouden Eeuw te brengen dat zij graag zouden willen dat die in een oogwenk, door een dramatische omslag, wordt gemanifesteerd. Zij willen dramatische veranderingen, heel plotseling een of ander wonderbaarlijke gebeurtenis, zoals het verheffen van de aarde naar de vijfde dimensie of iets dergelijks, en dat iedereen versteld staat, vanwege die schijnbaar miraculeuze gebeurtenis.

Ik heb een totaal andere visie. Ik zie een geleidelijk proces voor me, waarin in plaats van dit als een miraculeuze gebeurtenis te beschouwen, de mensen het als vanzelfsprekend beschouwen, als de logische volgende stap voor de samenleving en het daarom met dat bewustzijnsniveau, met die benadering, zo te implementeren. Niet dat het uit de lucht komt vallen, maar dat het eenvoudig de natuurlijke vanzelfsprekende stap is om het proces voort te zetten om een steeds betere samenleving te manifesteren, waarin de mensen een goed gevoel over zichzelf hebben.

Dit is het beeld dat ik jullie op dit moment wil geven. Ik weet dat ik in brede streken heb geschilderd en relatief weinig bijzonderheden heb gegeven over hoe dit moet worden geïmplementeerd. Begrijpen jullie waarom? Het is geen kwestie van vaststellen dat wij de economie moeten veranderen en daarom van alles moeten implementeren, zodat wij een plan kunnen uitzetten. Nee, het is een kwestie van het bewustzijn verhogen, zodat veel verschillende mensen op veel verschillende plekken ineens zien dat dit vanzelfsprekend nodig is.

Dat is mijn visie. Op een bepaalde manier vind het heel fijn dat ik voor de meerderheid van de mensen onbekend blijf. Ik ben heel blij als ik zie dat de Gouden Eeuw wordt gemanifesteerd zonder dat de meeste mensen Saint Germain herkennen of denken dat al die ideeën bij mij wegkomen. Ik ben heel blij dat de meerderheid van de mensen het gevoel heeft: “O, dit idee kreeg ik op het juiste moment en iedereen kon begrijpen dat dit logisch was en dat we het daarom hebben geïmplementeerd.”

Dat is wat veel mensen bijvoorbeeld van democratie denken, maar die is niet uit het niets gekomen. Die kwam uit het geascendeerde rijk en het was in feite een lang proces om terug in de geschiedenis te gaan om de huidige moderne democratieën te vestigen. Vele, vele ideeën moesten eerst op de wereld komen voor dit kon gebeuren. Niettemin zijn we blij als de mensen denken dat zij dit bedacht hebben, omdat dit hen een gevoel van betrokkenheid geeft. Ik ben niet op zoek naar mensen die gedachteloos de almachtige Saint Germain, de heerser, de hiërarch, van het Aquariustijdperk volgen. Ik ben op zoek naar mensen die de creatieve stroom door zich heen voelen gaan en weten dat zij iets van zichzelf naar buiten brengen, waar zij het ook maar vandaan voelen komen. Dit is mijn visie voor nu.

Zal er een moment komen waarop de mensen zich meer van de bron bewust worden? Jazeker. Maar ik heb geen haast om (h)erkend te worden als de bedenker van het Aquariustijdperk, de Gouden Eeuw. Ik ben alleen maar blij dat ik de groei op deze planeet kan zien, zodat mensen steeds meer een tevreden leven kunnen gaan leiden. Hier word ik blij van. Dat is mijn beloning. Waarom zou ik erkenning of aanbidding of verering nodig hebben? Ik ben blij als ik mensen zie groeien. Er is niets wat een geascendeerde meester blijer kan maken dan met een planeet als aarde te werken.