Tevreden zijn op het spirituele pad

Onderwerpen: Waarom religies je beleving van het leven verslechteren – Jouw beleving van het leven en de tijd – Jouw beleving van het leven en jouw wereldbeeld – Betere materiële omstandigheden, slechtere mentale omstandigheden – Hogere niveaus van Christusschap en Boeddhaschap – Wat is gemoedsrust? – Geen allerhoogste niveau van bewustzijn – Het pad hoeft niet moeilijk te zijn

 

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 4 juni 2017 – Nederland

IK BEN de Geascendeerde Meester Gautama Boeddha. Wat houdt dat in? Wat is een geascendeerde meester? Wat is de Boeddha? Daar zwerven zoveel misvattingen over in het collectieve bewustzijn dat wij, zoals Jezus zo welsprekend heeft verwoord, constant voor het dilemma staan hoe wij de waarnemingsfilters van de mensen kunnen binnendringen om hen enig idee te geven, een impuls, die hen op het volgende niveau kan brengen.

 

Waarom religies je beleving van het leven verslechteren
Wij staan ook voor een andere uitdaging, een uitdaging op lange termijn wel te verstaan. Wanneer je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat het mogelijk is om een leer te geven, zoals ik 2500 jaar geleden heb gedaan, die zich verspreidt, die veel mensen aanspreekt, die van grote invloed is op individuele levens en zelfs op de maatschappij. Na een poosje verandert die leer onvermijdelijk in een soort gecodeerde religie en daarna vertraagt de groei die er in het begin was ineens en komt zelfs tot een halt. Dit kan zelfs negatief uitpakken, omdat die hele religie een negatieve spiraal gaat vormen die uiteindelijk de mensen naar beneden, op steeds lagere niveaus brengt.

Nu, als wij de maatstaf gebruiken die wij jullie op deze conferentie hebben gegeven over hoe jij je over jezelf voelt, zouden we een ander beeld van religie kunnen krijgen. Wanneer wij zeggen ‘hoe jij je over jezelf voelt’, dan bedoelen wij natuurlijk niet alleen je emotionele lichaam. Wij bedoelen hoe jij over jezelf, over je leven, over de wereld, over de god die je ziet, denkt en hoe jij het leven in het algemeen ervaart. Wat is jouw beleving van het leven, zoals wij al eens gezegd hebben? Als je die maatstaf zou gebruiken om te zeggen: “In het ideale geval zouden de mensen een goed gevoel over zichzelf en hun leven moeten hebben, zij zouden het leven positief moeten ervaren.”

Als je de vier belangrijkste religies op aarde hier eens eerlijk naar liet kijken, dan zou je zien dat de overgrote meerderheid van de leden van alle grote religies op aarde helemaal niet een goed gevoel over zichzelf hebben. Zij ervaren het leven niet als iets positiefs en als je dan ook nog kijkt hoeveel invloed iemands religie op zijn of haar leven heeft, dan zou je zien dat de beleving van het leven van de meerderheid van de leden van de belangrijkste religies negatief wordt beïnvloed door hun religie.

Als je deze studie zou uitbreiden naar hoe het vijftig jaar geleden was, dan zou je zien dat er verval is ingetreden bij alle grote religies op aarde. De leden van die religies ervaren het leven slechter, negatiever, dan de leden van diezelfde religie 200 of 500 jaar geleden. Als je dit wetenschappelijk/statistisch zou kunnen bewijzen, dan zou jij je kunnen afvragen hoe dat komt. Waarom heeft de invloed van de religie geleid tot een verslechtering van de beleving van het leven op haar leden? Waarom is die slechter geworden?

De verklaring bestaat natuurlijk uit meerdere factoren, maar het is mogelijk om te zeggen dat je, zoals Saint Germain en andere meesters hebben gezegd, historisch kunt zien dat het collectieve bewustzijn de laatste 2000 jaar en daarna is verhoogd. Je zou kunnen zeggen dat er in ieder tijdperk een bepaald collectief bewustzijn is. Dit betekent dat er maar een paar mensen zijn die het leven positiever kunnen ervaren dan het collectieve bewustzijn beschrijft. De gemiddelde persoon in die tijd ervaart het leven dat op een bepaald niveau zit dat met het collectieve bewustzijn correspondeert.

 

Jouw beleving van het leven en de tijd
Dus 500 jaar geleden was het collectieve bewustzijn lager dan nu, maar dat betekent niet per se dat de mensen het leven als slechter ervoeren dan sommige mensen tegenwoordig. Het betekent wel dat de mogelijkheid om het leven positiever te ervaren, slechter was. Niettemin is de manier waarop je het leven ervaart een heel gecompliceerde zaak. We kunnen eigenlijk wel stellen dat als je bijvoorbeeld 500 jaar geleden in Europa leefde en die zou bekijken en vergelijken met de maatstaven van tegenwoordig, dan zou je kunnen zeggen dat de meeste mensen een veel lagere materiële levensstandaard hadden. Ze hadden minder vrijheid, ze kenden vele andere beperkingen die je tegenwoordig niet meer hebt. Dan zou je kunnen zeggen dat die mensen op geen enkele manier tevreden met hun leven zouden kunnen zijn. De waarheid is dat je in elke tijd, als jij op één lijn zit met het collectieve bewustzijn, als je een bepaald wereldbeeld hebt dat je het gevoel geeft dat de dingen zijn zoals ze waarschijnlijk bedoeld zijn en niet beter kunnen worden dan ze zijn, een relatief comfortabel leven zou kunnen leiden en het leven positief ervaren, omdat je niet beter weet.

De mensen van 500 jaar geleden wisten niet welke materiële levensstandaard jullie tegenwoordig hebben. Ik probeer je duidelijk te maken dat het collectieve bewustzijn 500 jaar geleden een bepaald niveau had. Destijds waren er veel boeddhisten, christenen en moslims die hun religie hadden gebruikt om een wereldbeeld te scheppen dat hen een relatief gevoel van vrede gaf over hoe de wereld en hun leven eruitzag. Daarom ervoeren ze het leven net zo positief als de gemiddelde persoon in die tijd kon hebben. Ze zaten op één lijn met hun tijd. Tegenwoordig is het collectieve bewustzijn hoger. Dit houdt in dat het mogelijk is dat de gemiddelde persoon een betere beleving van het leven zou kunnen hebben, omdat hij positiever is, meer tevreden over wie hij is, leeft in de tijd waarin hij leeft.

Maar waar hebben wij echter op gewezen en wat kun je duidelijk in de samenleving zien? Geestesziekten, of depressies, nemen toe. Steeds meer mensen (hoewel ze in deze ongelooflijk welvarende ontwikkelde naties met grote vrijheid en mensenrechten leven) zijn ontevreden over hun positie in het leven. Dit leidt tot de simpele conclusie dat de gemiddelde persoon tegenwoordig niet op één lijn zit met het niveau van het collectieve bewustzijn. De gemiddelde persoon ervaart het niveau van leven niet zo positief als zou moeten gezien het niveau van het collectieve bewustzijn.

Dan zou je kunnen kijken hoe dat komt. Je ziet dat bij iedereen die achter is wat betreft het potentieel (een soort gemiddelde) om het leven te ervaren dat hij in deze tijd kan krijgen, zijn religieuze overtuiging de belangrijkste factor is die hem naar beneden trekt. Je zou kunnen zeggen dat veel mensen in Europa geen religieuze overtuigingen hebben, maar dan zou ik zeggen: “Natuurlijk wel. Het zijn alleen geen leden van een van de belangrijkste traditionele religies.” Je kunt niet leven zonder ‘religieuze overtuigingen’. Je moet een bepaald wereldbeeld hebben dat je een indruk geeft van hoe de wereld in elkaar steekt, wie jij bent, wat voor wezen jij bent, hoe jij in die grotere context past. Je kunt daar niet zonder – in ieder geval niet buiten een krankzinnigengesticht. Hoewel we zouden moeten zeggen dat een aantal grote universiteiten eigenlijk hernoemd zouden moeten worden in krankzinnigengesticht, als politieke denktank, in een paar grote corporaties, maar we zullen dat nu maar laten voor wat het is.

 

Jouw beleving van het leven en jouw wereldbeeld
Het gaat erom dat de gemiddelde persoon het leven tegenwoordig niet op zo’n positieve manier ervaart als wel zou kunnen en dit komt omdat hun religieuze overtuigingen hen naar beneden halen. Dit komt omdat hun religieuze overtuigingen of hun atheïstische/materialistische overtuigingen (maar het blijven religieuze overtuigingen) achter zijn in de tijd. Het collectieve bewustzijn is verhoogd, wat inhoudt dat de meeste mensen het wereldbeeld gebaseerd op het traditionele boeddhisme, het traditionele christendom en het wetenschappelijk materialisme hadden moeten transcenderen. Met andere woorden, veel meer mensen hadden een veel universeler, mystiek wereldbeeld moeten accepteren, een wereldbeeld dat jullie als vanzelfsprekend beschouwen, omdat jullie al heel lang de spirituele leringen van de geascendeerde meesters kennen, waardoor jullie dit wereldbeeld in jullie wezen hebben geïntegreerd. De waarheid is dat het wereldbeeld van de meeste mensen achter is bij het collectieve bewustzijn en daarom ervaren de mensen het leven niet zo positief als zou moeten.

Mijn geliefden, die is niet een kwestie van de mensen zover krijgen dat zij de leringen van de geascendeerde meesters accepteren. Het is een kwestie van wat Saint Germain jullie gisteravond heeft uitgelegd: de universele ideeën over het potentieel om bewustzijn te verhogen en dit houdt in dat je dan het gevoel krijgt dat het leven zin heeft. Kijk eens naar die welvarende naties hier in Europa. Kijk eens naar de materiële welvaart van de mensen. Kijk eens naar de vrijheid die zij hebben. Kijk dan eens naar andere regio’s op de wereld en kun je dan nog een andere conclusie trekken dan dat de meeste mensen in Europa als verwende kinderen handelen die nooit genoeg hebben en die alles bezitten wat ze maar willen, maar er alleen niet gelukkig mee kunnen zijn?

Welnu, je kunt nog tot een andere conclusie komen, namelijk dat het probleem is dat die mensen, met al hun welvaart, met al hun vrijheid, met al hun kansen, er niets mee kunnen, omdat zij geen gevoel van zingeving hebben. Zij hebben niet het gevoel dat hun leven een betere kant op kan gaan, een richting waarin zij zich steeds beter gaan voelen over zichzelf.

Waar ik jullie op wil wijzen met mijn voorbeeld van hoe de mensen zich 500 jaar geleden voelden, is dat het destijds voor een menselijk wezen veel eenvoudiger was om een wereldbeeld te vinden dat hem tevreden liet voelen over zijn tijd, dat hem het gevoel gaf dat hij leefde in een wereld die nog niet zo slecht was en dat het waarschijnlijk niet beter zou worden. Misschien zouden ze na dit leven een beter leven in de hemel krijgen, omdat ze goede katholieken of wat dan ook waren. Terugkijkend zou je kunnen zeggen dat dit maar een primitief wereldbeeld was en dat ben ik niet met je oneens. Maar het wereldbeeld paste bij die tijd, het paste bij het niveau van het collectieve bewustzijn. Dus de mensen hoefden niet een verfijnder wereldbeeld om zich tevreden te voelen en hun leven als goed te ervaren.

Tegenwoordig is het collectieve bewustzijn zoveel hoger dat dit vereist dat de mensen een verfijnder wereldbeeld krijgen om zich tevreden te voelen over hun tijd en hun beleving van het leven te verbeteren. Daarom voelen heel veel mensen zich niet tevreden over hun leven, hoewel er, in overvloed, aan al hun materiële behoeften is voldaan. Omdat zij zich niet meer op hun materiële noden willen richten; zij moeten zich op hun noden voor zelfactualisatie richten: hun bewustzijn verhogen. Omdat zij dat niet doen, voelen zij zich niet tevreden. Waarom kunnen ze dat niet? Omdat hun religieuze overtuigingen hen vasthouden in een mentaal kader dat al decennia geleden verouderd was. Of het nu het christendom is, of het boeddhisme, of de islam, of het materialisme, ze weerhouden allemaal de mensen ervan om hun wereldbeeld te verbeteren en daardoor hoe zij het leven ervaren. Natuurlijk willen wij graag dat mensen het leven beter ervaren, een goed gevoel over zichzelf hebben, een goed gevoel over de wereld hebben, erkennen dat je in een vriendelijk universum leeft.

 

Betere materiële omstandigheden, slechtere mentale omstandigheden
Zit er niet een bepaalde ironie aan het feit dat er in alle rijke naties, vooral de Verenigde Staten, een toenemend aantal mensen is dat in samenzweringstheorieën of negatieve profetieën gelooft, die hen de indruk geven dat der wereld er nog nooit zo slecht aan toe was en dat er op elk moment een grote catastrofe kan gebeuren. Maar die mensen leven persoonlijk in zoveel meer vrijheid, veel meer welvaart dan welke eerdere generatie ook. Hoe komt het dat zij een beter materiële situatie hebben, maar dat hun mentale toestand is verslechterd?

Veel mensen zouden hier de ironie van in moeten zien en dat kan als er een klein duwtje, een klein duwtje tegen het collectieve bewustzijn, wordt gegeven. Dit betekent, zoals Moeder Maria heeft gezegd, dat een relatief klein aantal studenten van geascendeerde meesters in een bepaalde situatie enorme invloed op de maatschappij kan hebben. De invloed die je kunt hebben, is dat je ervoor kunt zorgen dat de verandering op gang komt, waar Saint Germain over heeft gesproken, dat de mensen zich minder op de problemen, maar meer op de mogelijkheden beginnen te richten. Dit kan ertoe leiden dat de mensen in de huidige tijd uit de negatieve spiraal kunnen worden getrokken, naar het feit kunnen kijken dat zij naar hun eigen bewustzijn moeten beginnen te kijken, leren hoe de psyche werkt, leren wat het potentieel van het bewustzijn is, en daarmee hun bewustzijnsniveau vergroten en daardoor hun beleving van het leven verbeteren.

Wat moet iemand doen om dat te kunnen? Nu, er komt een moment waarop hij een bewuste besluit moet nemen dat hij de negatieve focus in een positieve focus wil veranderen – in plaats van je op problemen te richten, je op mogelijkheden te richten. Dit is een besluit dat je moet nemen en totdat je dat besluit bewust neemt, heb jij je niet verankerd in een positieve spiraal, heb jij je niet echt op het pad naar Christusschap verankerd.

Nogmaals, er was iemand die de boodschapper vroeg naar de waarde van de veertien plaatsen van de kruisgang die de katholieke kerk beschrijft, waarbij je veel van het lijden van Jezus tot aan zijn kruisiging ziet afgebeeld. Nu, 2000 jaar geleden was lijden een noodzakelijk aspect van het pad naar Christusschap. Tegenwoordig is het bewustzijn zo verhoogd dat het niet noodzakelijk is om te lijden om het pad naar Christusschap te bewandelen. Voor sommige mensen misschien nog wel, maar niet voor degenen die bereid zijn om hun geest te richten op de mogelijkheden.

 

Hogere niveaus van Christusschap en Boeddhaschap
Mijn geliefden, als student van de geascendeerde meesters kun je natuurlijk een belangrijk verandering maken door te doen wat Jezus zo zorgvuldig heeft uitgelegd over de verandering van je MO, door je af te vragen: “Woon ik in een vriendelijk of een vijandig universum? Heb ik vriendelijke of vijandige spirituele leraren? Leef ik in een vriendelijk of vijandig fysiek lichaam?” Voor een aantal van jullie is het ook nuttig om je maar één ding te realiseren: “Wat is het doel van Christusschap? Wat is het doel van Boeddhaschap – wat een kleine stap verder gaat dan Christusschap?” Het moet zeker mogelijk zijn om te begrijpen dat het doel van Boeddhaschap gemoedsrust is. Dit is eigenlijk ook het doel van Christusschap, maar dit kun je alleen op de hogere niveaus bereiken.

Niet dat wij zo lineair willen zijn, maar als je naar de 144 niveaus kijkt, dan zou je zeggen dat er elementen van het pad naar Christusschap vanaf het 48e niveau zijn. Je verandert jezelf op een belangrijke manier na het 96e niveau, omdat jij je dan echt op het pad naar Christusschap verankert, wanneer je beslist om iets groters dan jezelf te dienen. Dan stijg je verder naar diverse niveaus van Christusschap tot je opklimt tot ongeveer het 136e niveau. Het is niet helemaal zo lineair als ik zeg, maar ergens in die reikwijdte. De niveaus daarna zou je kunnen beschouwen als het pad naar Boeddhaschap. Je hoeft niet beslist zo lineair te zijn wat betreft Christusschap en Boeddhaschap, die op geen enkele manier elkaar uitsluiten of onverenigbaar zijn. Je kunt aan het pad naar Boeddhaschap beginnen vanaf het 96e niveau en er al elementen van bezitten. Je kunt zeker al elementen van Christusschap bezitten tot het honderdvierenveertigste niveau.

Niettemin komt er een moment waarop je een overgang maakt en jij je meer op het boeddhische bewustzijn dan het Christusbewustzijn, meer op de boeddhische initiaties dan de initiaties van Christusschap richt. Daarom heb ik natuurlijk dictaten gegeven in plaats van Jezus het pad naar Christusschap te laten beschrijven als het enige pad dat wij beschrijven. Er komt een moment waarop het nuttig voor jou wordt om te zeggen: “Wat is het doel van het pad? Gemoedsrust. Wat is Boeddhaschap? Gemoedsrust. Wat is er dan voor nodig om Boeddhaschap te bereiken?” Het is nodig dat je alles waar je aan gehecht bent, loslaat.

Dan kun je beginnen om alles wat jou van je gemoedsrust afhoudt, te ontrafelen. Wij hebben hier al eerder leringen over gegeven en ik wil er nu niet op ingaan. Het is iets om in gedachten te houden wanneer je student van geascendeerde meesters bent, wanneer je al een poosje op het pad bent, is het een natuurlijk doel dat jij zelf inziet, dat je gemoedsrust krijgt. Hoe zou je ooit kunnen zeggen dat jij een goed gevoel over jezelf en de wereld hebt, als jij geen gemoedsrust bezit?

 

Wat is gemoedsrust?
Wat houdt het in om gemoedsrust te bezitten? Dit betekent dat je op één lijn zit, op één plek bent, maar één gedachte in jouw eigen hoofd, of energieveld, hebt. Als je geest verdeeld is en je verschillende richtingen op wordt getrokken, als je interne geesten bezit die oorlog met elkaar aan het voeren zijn, kun je geen gemoedsrust hebben. Je zult niet het ultieme goede gevoel over jezelf hebben, als je geen vrede met jezelf hebt, als je geen vrede met de wereld, met je fysieke lichaam, met je spirituele leraren hebt.

Natuurlijk willen wij allemaal dat jullie vooruitgaan op het pad. Veel van jullie hebben het patroon gevolgd van het spirituele pad vinden, de leringen van de geascendeerde meesters vinden, er heel enthousiast van worden, heel erg vastbesloten raken om vooruitgang te boeken, de leringen toepassen, ze bestuderen, begrijpen, decreten en invocaties opzeggen, je psychologische problemen oplossen. Wij prijzen jullie absoluut voor die inspanningen. Soms kun je een beetje onevenwichtig zijn. Het kan nuttig zijn om in balans te komen, maar wij prijzen jullie voor jullie bereidheid om van het pad gebruik te maken.

Maar zoals wij echter al eerder hebben gezegd, kan zelfs het concept van een pad een hindernis worden, omdat dit de indruk wekt dat je er nog niet bent. Er komt een punt op het pad waarop het nuttig is om te erkennen dat je vooruitgang hebt geboekt en dat je daardoor dichter bij het punt van aankomst bent. Misschien zit je wel op het punt dat het enige is wat je ervan weerhoudt om aan te komen, niet bewust te kunnen accepteren dat je er bent, omdat jij je zo richt op het nemen van de volgende stap op het pad.

Een aantal van jullie hebben hun Christusschap, hun Boeddhaschap uitgesteld, omdat je niet bereid was om een stap terug te doen en te kijken: “Bezit ik gemoedsrust, ben ik er tevreden mee dat ik een student van de geascendeerde meesters, op het spirituele pad, ben? Ben ik tevreden met het niveau van het pad waar ik nu ben? Ben ik tevreden dat ik geïncarneerd ben, leef in de wereld waarin ik leef? Als ik niet tevreden ben, wat weerhoudt mij ervan om tevreden te zijn? In veel gevallen kunnen dat natuurlijk psychologische problemen zijn, maar het kan ook zo zijn dat het enige wat je er eigenlijk van weerhoudt om rust te krijgen, is dat dit tot jouw nieuwe doel maakt. Je maakt die veranderingen in bewustzijn om je te laten erkennen dat je in feite het niveau op het spirituele pad hebt bereikt waarop je het potentieel hebt om tevreden te zijn en dat je alleen maar je bewustzijn hoeft te veranderen om tevreden te zijn.

Dit houdt niet in dat je dan denkt dat je het allerhoogste niveau hebt bereikt en dat jij je voor jouw ascensie hebt geplaatst en daarom verlicht bent en niet meer hoeft te veranderen, niet meer hoeft te groeien. Het betekent dat je er nu vrede mee hebt dat je op het pad bent in plaats van zo verlangend ergens naar te streven, altijd het gevoel hebbend dat je doel voor je ligt. Het is maar een kleine verschuiving in je bewustzijn om tevreden te zijn over het feit dat je op het pad bent, hoewel je nog niet het allerhoogste doel hebt bereikt, omdat je nog niet bent geascendeerd.

 

Geen allerhoogste niveau van bewustzijn
Het is duidelijk dat je een doel moet hebben om naar te streven om vooruitgang te kunnen boeken. De mensen die geen doel hebben om na te streven, vinden het veel moeilijker om vooruit te gaan. Maar ik kan je vertellen dat er mensen op aarde zijn die zeggen dat zij spirituele leraren of al vele jaren spirituele studenten zijn, die nu de gemoedsgesteldheid hebben aangenomen waarin zij het gevoel hebben dat zij een of ander ultiem bewustzijnsniveau hebben bereikt. Zij hebben het kosmische bewustzijn, zij hebben het Christusbewustzijn, zij zijn verlicht, het zijn niet-geascendeerde geascendeerde meesters, of hoe je dat maar noemt.

Op het moment dat jij denkt dat jij de allerhoogste staat hebt bereikt, terwijl je nog steeds geïncarneerd bent, is je vooruitgang gestopt. Je staat niet open voor de mogelijkheid dat je nog naar iets in je psyche moet kijken en het transcenderen, of dat er nog hogere bewustzijnsniveaus zijn of hogere niveaus om dienstbaar op te zijn. Er bestaan daadwerkelijk spirituele bewegingen die een goeroe hebben die als verlicht wordt beschouwd, waar de goeroe en de volgelingen van de goeroe niet meer groeien.

Dit loopt parallel aan de traditionele religies waar geen goeroe is die beweert dat hij verlicht is, maar die wel een paus hebben, die bijvoorbeeld beweert dat hij de Dominee van Christus is. Hij groeit niet en zijn volgelingen groeien niet en daardoor lopen zij steeds verder achter, daardoor worden zij steeds ontevredener. Waarom hebben zoveel mensen de traditionele religie losgelaten, als je hier eerlijk naar kijkt? Omdat zij, hoewel ze dit niet bewust weten, voelen dat religie in feite hun beleving van het leven beperkt, hen ervan weerhoudt om een positievere beleving van het leven te krijgen. Er zijn ook vele, vele mensen in traditionele religies en zelfs in veel new agebewegingen, maar ook kleinere bewegingen, die niet verder komen. Zij voelen de spanning toenemen, omdat zij niet groeien, maar zij willen niet kijken waarom zij niet groeien.

Zij willen niet toegeven dat de lering die zij volgen, of in ieder geval de manier waarop zij de lering gebruiken, beperkt is. Daarom wordt de spanning steeds groter en het gevolg is dat zij zich steeds slechter over zichzelf gaan voelen. Zij gaan niet mee met het ware potentieel van deze tijd waarin jullie leven. Namelijk dat alle mensen die in een relatief welvarend deel van de wereld wonen, en die zich dus geen zorgen hoeven te maken over materiële omstandigheden, het potentieel hebben om een goed gevoel over zichzelf te hebben en tevreden te zijn met wie zij zijn, waar zij in tijd en ruimte zijn.

 

Het pad hoeft niet moeilijk te zijn
Zoals ik zei, kan in iedere tijd iedereen die op één lijn zit met het bewustzijnsniveau van het collectieve bewustzijn, zelfs een gemiddeld persoon, zich tevreden voelen. Jullie kunnen naar jezelf als student van geascendeerde meesters kijken en zeggen dat als jij je niet goed over jezelf voelt en over dat je geïncarneerd bent en over waar je in het leven zit, als je geen vrede daarmee hebt, er misschien iets in je religie, of in ieder geval je beeld van religie, jouw MO of benadering van de meesters en onze leraren is wat het goede gevoel over jezelf inperkt, jouw beleving van het leven inperkt? En als je de aanwijzingen van Jezus opvolgt, kun je heel, heel snel herkennen wat het is, het transcenderen en jouw beleving van het pad op een veel hoger niveau brengen.

Waarom zou je ooit het idee koesteren dat de geascendeerde meesters willen dat jouw spirituele pad moeilijk is, dat er spanningen, veel frustraties en bezorgdheid moeten zijn? Waarom zou je ooit overwegen dat wij willen dat jullie op het spirituele pad lijden? Dat kan alleen maar als je een ouderwets beeld van God en spirituele leraren hebt, zoals Jezus heeft uitgelegd. Kunnen jullie inzien dat het enigszins verschuiven van je gezichtspunt, je op een punt kan brengen waarop je tevreden bent met jezelf? Je hebt vrede met je huidige niveau op het pad. Je geeft jezelf niet op de kop omdat je niet op een hoger niveau bent.

Je bent tevreden met je positie op de wereld, een spiritueel persoon in een niet-spirituele maatschappij, levend in de tijd waarin je leeft. Je hebt er vrede mee, omdat jij je richt op de kansen om persoonlijk te groeien en om anderen te helpen. Dit betekent dat jij de rest van je incarnatie van het leven kunt genieten, ervan kunt genieten dat je op het spirituele pad bent. Ik kan je ervan verzekeren dat je als je dat punt bereikt, in feite sneller vooruitgang boekt op de hogere niveaus van Christusschap en Boeddhaschap.

Wij weten natuurlijk, zoals Jezus heeft gezegd, dat wij je niet je eigen waarnemingsfilter kunnen ontnemen. Ik weet dat ieder van jullie die hiernaar luistert en ieder die dit later hoort, die het later leest, een eigen waarnemingsfilter heeft. Ik kan er misschien een klein beetje in doordringen. Het kan zijn dat ik je een klein zetje omhoog geef. Maar ik kan je geen kant opduwen die jij niet wilt. Ik accepteer dat volledig. Ik respecteer volledig jouw recht om te zijn waar je nu bent. Ik respecteer volledig jouw recht om te worstelen met het spirituele pad, als je die ervaring wilt. Ik hoop dat je kunt respecteren dat een spirituele leraar, een geascendeerde meester die een voertuig heeft dat bereid is om het Levende Woord te spreken, ook het recht heeft om je een visie te geven dat er nog meer is dan jouw huidige niveau en dat hoeft niet beslist de Via Dolorosa te zijn, om te lijden en naar iets te streven en altijd achteraan te lopen en nooit tevreden te zijn.

Het is in feite mogelijk om een spirituele student te zijn en tevreden te zijn dat je geïncarneerd bent op een planeet die zo moeilijk is als aarde. Het is mogelijk. Het is veel aangenamer. Je hebt een beter gevoel over jezelf en wij hebben jullie de middelen gegeven om dat te doen als jullie dat willen. Ik heb jullie de mogelijkheden geschetst, wij hebben jullie de mogelijkheid gegeven en wij hopen alleen maar dat jullie die stap kunnen doen om een goed gevoel te krijgen over wie je op dit moment bent. Dit wil ik graag voor jullie. Natuurlijk ben je morgen en over een jaar of tien jaar meer en ik wil graag dat jullie je steeds beter gaan voelen over jezelf, want Jezus heeft waarachtig gezegd: “Wij hebben nooit de wens gehad om onze studenten een slecht gevoel over zichzelf te geven; niet alleen als gevoel, maar als ervaring.”

Als je kunt, verander dan je MO, zodat je een directere ervaring van een geascendeerde meester kunt krijgen, zoals Jezus heeft gezegd. Dan kun je ook snel gaan inzien dat je ook daadwerkelijk een bepaalde MO hebt die beslist hoe jij je tot je IK BEN Aanwezigheid verhoudt, het hogere deel van jouw eigen wezen. En als je die MO onderzoekt, dan kun je ook die omslag maken, omdat jij je realiseert: “Heb ik een vriendelijke IK BEN Aanwezigheid of een vijandige IK BEN Aanwezigheid? Ik heb inderdaad een vriendelijke IK BEN Aanwezigheid die mijn groei wil ondersteunen.” Wanneer jij vrede sluit met je IK BEN Aanwezigheid, dan zul jij je uiteindelijk goed over jezelf voelen en de hoogst mogelijke ervaring van het leven krijgen, zelfs wanneer je bent geïncarneerd op deze nogal uitdagende planeet.

Dit is mijn hoop, mijn visie en dit is mijn geschenk vandaag. Ik verzegel jullie en ik verzegel deze magnifieke bijeenkomst van jullie harten, waar wij oprecht dankbaar voor zijn.