Accepteren dat de Gouden Eeuw iets normaals is

Onderwerpen: De meesters hebben geen op angst gebaseerde denkwijze – Het gevoel over wat normaal is – Accepteren dat de Gouden Eeuw iets normaals is

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 12 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria en ik kom jullie feliciteren met het succes van deze mooie bijeenkomst. Zoals wij alle meerdere keren hebben gezegd, bestaat er altijd een bepaald potentieel dat wij graag bij een conferentie willen bereiken en jullie hebben zeker op deze bijeenkomst aan het hoogste potentieel voldaan dat wij ons hadden voorgesteld. Daarom zijn wij dankbaar dat jullie hebben willen bijeenkomen in de geest van harmonie en dat jullie echt een hoger bewustzijn hebben gekregen.

Jullie realiseren je misschien niet dat jullie een hoger bewustzijn hebben gekregen of misschien wel niet hoeveel hoger dat is geworden. Maar als je kijkt naar de dictaten die zijn gegeven, dan kun je duidelijk zien dat er een progressie in de leringen zat, die haar hoogtepunt vond in de leringen van Sanat Kumara vandaag. Er was van tevoren zeker geen garantie dat het dictaat van Sanat Kumara op deze conferentie zou kunnen worden gegeven. Als jullie niet bereid waren geweest om een hoger bewustzijn te krijgen, dan had dit nog een poosje uitgesteld moeten worden. Omdat jullie, in ieder geval een cruciaal aantal onder jullie, wel daartoe bereid waren, waren wij in staat om die heel geavanceerde lering te geven die heel erg bevrijdend kunnen zijn voor de vele zielen die vast zijn komen te zitten in diverse patronen.

Nogmaals, het is heel begrijpelijk dat levensstromen vast komen te zitten in die patronen op aarde, omdat het een heel moeilijke planeet is, het is een heel lage planeet, het heeft een laag niveau van Collectief Bewustzijn. Wij, degenen in het geascendeerde rijk, zijn geen strenge tuchtmeesters, wij zijn niet veroordelend, wij vervloeken anderen niet, wij kijken niet op jullie neer en zeggen: “Waarom heb je dat niet meegekregen, waarom ben je niet verder gekomen?” en al dat soort dingen meer die studenten zich verbeelden en zich nog steeds verbeelden als ze een denkwijze hebben die op angst is gebaseerd.

De meesters hebben geen op angst gebaseerde denkwijze
Wij hebben de laatste paar jaar grote schreden gemaakt om jullie te helpen om die op angst gebaseerde denkwijze te overwinnen en op het punt te komen dat jullie kunnen accepteren dat wij niet een denkwijze hebben die op angst gebaseerd is en dat wij dus ook niet op die manier naar jullie kijken. Wij zijn soms heel direct, misschien wel streng, omdat wij of door het collectieve bewustzijn of door de dichtheid van jullie bewustzijn willen heen dringen. Wij erkennen natuurlijk dat het heel begrijpelijk is dat jullie vast komen te zitten in patronen op deze planeet, maar je bent hier niet naartoe gekomen om tot in het oneindige in die patronen vast te blijven zitten.

Jullie zijn gekomen om je in het leven op deze planeet onder te dompelen, met alle extremiteiten die ze te bieden heeft en daarna te beginnen je hier bewust van te worden en een voorbeeld te geven, om een spoor voor anderen te maken en het collectieve bewustzijn te verheffen. Soms zijn er tijden dat wij jullie uit een zekere traagheid moeten losschudden die jullie hebben opgebouwd.

Het gevoel over wat normaal is
Nogmaals, jullie moeten begrijpen dat wanneer je geïncarneerd bent, maar trouwens ook wanneer je op een natuurlijke planeet bent die niet de contrasten heeft die je op aarde ziet, bouw je altijd in gedachten een bepaald gevoel op over wat normaal is. Dit staat boven je identiteitsgevoel, wat voor jou persoonlijk geldt, maar je bouwt een bepaald gevoel op over wat er normaal is op de planeet of in de omgeving waarin je leeft. Dat is noodzakelijk beneden een bepaald bewustzijnsniveau, omdat je pas psychologisch kunt functioneren als je een gevoel hebt over wat normaal is. Het geeft je een bepaald gevoel van veiligheid om te weten hoe je met de situaties moet omgaan die in jouw omgeving voorkomen.

Als je nu kijkt naar een van die heel extreme situaties waar menselijke wezens in kunnen zijn, dan is het wel die van een soldaat in de oorlog. Nu zie je bijvoorbeeld dat er in de Tweede Wereldoorlog soldaten waren die constant aan het front zaten, meerdere jaren aan het front waren. Zij wisten nooit wanneer de volgende slag zou volgen, zij wisten nooit wanneer er een granaat zou vallen. Zij wisten nooit of ze gedood of gewond zouden worden, of ze de volgende dag nog zouden halen.

Als je de psychologische problemen van zulke mensen bestudeert, dan zie je natuurlijk een hele reeks reacties. Maar je ziet dat sommige mensen helemaal doordraaien en niet met die situatie kunnen omgaan. Sommige mensen raakten uitgeput door de oorlog of kregen shellshock of andere extreme reacties waardoor ze simpelweg niet meer konden functioneren. Zij waren fysiek niet gewond, maar zij waren emotioneel/mentaal zo in shock dat zij niet op psychisch niveau konden functioneren. Dit kwam omdat de situatie waarin zij waren geweest, zo extreem was, zo onzeker, dat zij niet een gevoel konden opbouwen over wat normaal was en dit hield in dat zij geen gevoel van veiligheid konden krijgen.

Er waren andere soldaten die er op diverse manieren in slaagden om een stoïcijnse, fatalistische gemoedsgesteldheid te krijgen en te zeggen: “Wel… het maakt niet uit of we in leven blijven of sterven, we moeten ons op vandaag richten.” Zij konden een gevoel tot stand brengen over wat normaal is, zelfs in die extreme situatie. Dit was natuurlijk totaal verschillend van het gevoel over wat normaal was dat zij hadden voor zij ten strijde gingen. Zelfs tijdens die extreme gevechtssituaties hadden zij een bepaald gevoel over wat normaal was. Zij hadden een bepaald gevoel over wat ze wel of niet konden verwachten en wisten dat als zij bepaalde voorzorgsmaatregelen namen, zij de kansen konden minimaliseren om te worden gewond of gedood. Uiteindelijk hadden zij het feit geaccepteerd dat zij het, omdat ze soldaat waren, omdat zij oorlog voerden, niet zeker konden weten. Zij hadden dit op een of andere manier geaccepteerd, om dit oké te vinden, en daardoor dat gevoel van dat dit normaal is, tot stand te brengen, waardoor zij zich enigszins veilig konden voelen.

Accepteren dat de Gouden Eeuw iets normaals is
Wat ik hier eenvoudig mee probeer te zeggen, is dat velen van jullie, zowel in deze incarnatie, maar vooral in vele vorige levens, ook in heel extreme, heel onevenwichtige, heel moeilijke situaties op deze planeet hier hebben gezeten. Dit betekent dat jullie door de tijd heen, door vele incarnaties heen, een bepaald gevoel hebben geschapen over op wat voor planeet je bent, wat je hier kunt verwachten. Dit heeft ervoor gezorgd dat je een gevoel van veiligheid op hebt kunnen bouwen van “Ik kan hier functioneren.”

Wij vragen jullie in deze laatste dictaten om uit het niveau te stappen waarop je nog net kunt functioneren. Wij vragen jullie om het heel wankele evenwicht te bewaren (en wij weten dat dit wankel is, wij begrijpen volledig hoe wankel dat is), waarop jullie aan de ene kant erkennen dat je niet van hier bent gekomen. Je bent uit een hogere wereld gekomen, een hogere planeet waar de meeste dingen die op aarde gebeuren niet normaal zijn, niet natuurlijk zijn en dus weet je daar er iets beters is. Vervolgens vragen wij jullie om te erkennen dat je op een ander soort planeet bent, jij bent op een moeilijke planeet en zodoende kun je ook niet verwachten dat deze planeet is zoals je gewend bent op een natuurlijke planeet. Ook moet jij, zoals Sanat Kumara heeft gezegd, niet je negatieve of kritische opstelling in stand houden.
Je moet kijken naar: Hoe heb ik mijn gevoel over wat normaal is aangepast aan wat ik op deze planeet heb ervaren van al die abnormale, onnatuurlijke, niet harmonieuze manifestaties? Vervolgens vragen wij jullie om hogerop te komen en contact te maken met wat wij hebben gezegd over het leven in de Gouden Eeuw en hoe jij je zou voelen als je al in de Gouden Eeuw zou leven, hoe jij je zou voelen als jij het Christusbewustzijn zou hebben. Dan laat jij een nieuw gevoel tot stand komen over wat normaal is, niet gebaseerd op een actuele situatie op aarde, niet op de omstandigheden op een natuurlijke planeet, maar op de hoogste visie die je kunt bevatten over de Gouden Eeuw en het Christusbewustzijn. Met andere woorden, wij vragen jullie om op weg te gaan naar een punt waar je de Gouden Eeuw als normaal beschouwd en jij het gevoel kunt hebben dat dit de norm is en jij hier een gevoel van veiligheid bij zou kunnen krijgen.

Met andere woorden, wij hebben, zoals wij al hebben gezegd, het doel voor jullie gesteld dat jullie op een punt komen waarop je bewust accepteert “Ik leef in de Gouden Eeuw in het Gouden Eeuwbewustzijn.” Dit betekent niet dat je niet doet alsof bepaalde manifestaties op aarde er niet zijn, maar wel dat jullie in gedachten, je leeft, voelt, denkt hebt het gevoel dat je al in het Gouden Eeuwbewustzijn zit en je in de Gouden Eeuw leeft.

In het begin is het misschien gemakkelijker voor je om het gevoel te krijgen dat je op het identiteitsniveau accepteert dat jij in de Gouden Eeuw zit, op het mentale niveau accepteert dat jij in de Gouden Eeuw leeft en het ook op het emotionele niveau accepteert. Op het fysieke vlak kan dit misschien wat langer voor je duren, maar het ligt nog steeds binnen je vermogen om je aan te passen, zodat je het gevoel krijgt dat je in de Gouden Eeuw leeft. Wanneer je dit accepteert, kun je een situatie aantrekken waarin je helemaal kunt leven alsof je in de Gouden Eeuw bent.

Er zijn naties, er zijn situaties op aarde, die al bezig zijn om op weg te gaan naar de Gouden Eeuw en degenen die daar leven, kunnen zeker daarin meegaan. Degenen onder jullie die niet op zulke plekken wonen, kunnen misschien beginnen waar je bent, je kunt zelfs op een andere locatie terechtkomen wanneer je jouw bewustzijnsniveau aanpast.

Het is niet de bedoeling om een heel lange verhandeling te geven, omdat wij jullie al heel veel leringen op deze conferentie hebben gegeven waardoor er zeker nog vele jaren veel te bestuderen valt en te verteren. Ik wil niets toevoegen aan intensiteit en hoeveelheid van de leringen. Ik wilde jullie alleen maar enorm veel liefde schenken uit het hart van de Moeder en jullie feliciteren met de resultaten die jullie hebben bereikt. Jullie hebben zeker geholpen om Rusland uit een moeilijke situatie te halen en op een positief spoor te zetten. Je begrijpen natuurlijk ook wel dat er bepaalde problemen zullen zijn, inclusief wat er tegenwoordig in bepaalde delen van Rusland gebeurt, maar dat komt omdat de mensen vrije wil hebben.

Zoals ik heb gezegd zijn er bepaalde matrijzen in de drie hogere rijken en jullie hebben geholpen om Rusland uit de neerwaartse aantrekkingskracht het halen en naar de opwaartse aantrekkingskracht te voeren, zodat er veel meer kansen voor de mensen ontstaan om die hogere weg te kiezen. Zij begrijpen dat er, wat zij ook over hun regering vinden, wat ze ook van het systeem vinden, altijd een manier is om veranderingen op een vredige, positieve manier door te voeren door eenvoudig je mening te geven, en zelfs in gedachten te beslissen wie jij bent, in wat voor land jij verdient te leven, in wat voor land jij wilt leven. Mijn geliefden, mijn oprechte felicitaties en ik hoop dat jullie het heel oprechte, meer dan normale en onvergelijkbare geschenk aan liefde uit mijn hart kunnen ontvangen.