Begrijpen waarom je Christusschap niet kunt begrijpen

ONDERWERPEN: De grootste bedreiging voor de duistere krachten – Er bestaat geen allerhoogste staat – Je kunt Christusschap niet begrijpen – Het begin van Christusschap – Leren om de vibratie te herkennen – De initiatie op het 96e niveau – Progressieve meningen over Christusschap – Christusschap ervaren – Christusschap erkennen – Voortdurend jezelf observeren – Voortdurend sterven – Betoverende beelden van Christusschap – Anderen verheffen in plaats van jezelf

Geascendeerde Meester Jezus, 5 mei 2017 – Seoel, Korea

IK BEN de Geascendeerde Meester Jezus Christus. Het was niet mijn bedoeling om te spreken op deze conferentie, omdat ik de laatste keer heb kunnen zeggen wat ik wilde. Maar vanwege de vele vragen die jullie de boodschapper hebben gesteld over Christusschap, heb ik besloten dat het nuttig om ik jullie een verhandeling over dit onderwerp te geven.

 

De grootste bedreiging voor de duistere krachten
Mijn geliefden, het eerste wat je moet erkennen, is dat persoonlijk Christusschap, waarbij jij persoonlijk het Christusbewustzijn aanneemt, de grootste bedreiging vormt voor de duistere krachten en de verkeerde leraren op deze planeet. Zij hebben er daarom alles aan gedaan wat zij maar konden bedenken om te voorkomen dat de mensheid iets over Christusschap te weten zou komen, om het als een realistische kans te zien voor zichzelf en het proces van Christusschap bereiken, begrijpen en te zien wat dat inhoudt. Zij hebben alles gedaan wat zij maar konden bedenken om allerlei omwegen te maken door andere spirituele doelen stellen die misschien in sommige gevallen leiden tot een verhoogde bewustzijnsstaat, maar niet zo’n bedreiging voor hen vormen als Christusschap. Zij hebben er alles aan gedaan om Christusschap een bepaalde definitie te geven, zodat de mensen wel een ultiem doel bereiken, of ernaar streven, maar dan ineens gaan denken dat zij, omdat zij dit nu bereikt hebben, niets meer hoeven te doen.

 

Er bestaat geen allerhoogste staat
Het belangrijkste wat je van Christusschap moet weten, is dat het een voortdurend proces is. Je kunt Christusschap bereiken terwijl je geïncarneerd bent, maar je kunt geen allerhoogste staat van Christusschap bereiken zolang je geïncarneerd bent. We zouden kunnen zeggen dat er geen allerhoogste staat van Christusschap is in die zin dat er geen allerhoogste bewustzijnsstaat is behalve dan misschien het Schepperbewustzijn, maar zelfs dat transcendeert zichzelf terwijl het aan het scheppen is. Dus je moet toegeven: de allerhoogste staat bestaat niet.

Het leven, bewustzijn, zelfbewustzijn, is een voortdurend proces. Er bestaat altijd een mogelijkheid om jezelf te transcenderen. Er bestaat geen – en dat is ook nooit zo geweest – statische staat op de wereld. Er is nooit een statische staat geweest en die zal er ook nooit komen. Er is nooit een begin geweest en er komt ook nooit een einde. Er kan wel een begin van een cyclus komen en er kan een eind aan een cyclus komen, maar er was geen allereerste begin waar voor die tijd niets was. Er was een begin van onze wereld van vorm waar de Schepper op zichzelf bestond, maar dat was niet het allereerste begin, want er is nooit een allereerste begin geweest. Er zal ook nooit een allerlaatste einde komen.

 

Je kunt Christusschap niet begrijpen
Er is iets wat de lineaire geest maar moeilijk kan begrijpen en dat is dat je begrijpt dat je Christusschap niet kunt begrijpen. Je kunt echter wel beginnen te begrijpen dat je Christusschap niet kunt begrijpen. En wanneer je begrijpt dat je Christusschap niet kunt begrijpen en waarom je Christusschap niet kunt begrijpen, dan kun je misschien een glimp opvangen van wat Christusschap eigenlijk is.

Je moet inzien dat de meeste mensen op aarde zijn geprogrammeerd om met de lineaire, analytische, rationele geest te denken. Die geest kan Christusschap niet begrijpen, bevatten of ermee omgaan. Christusschap gaat verder dan wat de lineaire geest aankan. Daarom moet je ook begrijpen dat de manier waarop je nu tegen Christusschap aankijkt, niet de allerhoogste manier is om Christusschap te bekijken. Het is voor mij, zelfs als geascendeerde meester niet mogelijk om je de allerhoogste verhandeling over Christusschap te geven, omdat Christusschap het proces is waarin je geleidelijk aan je bewustzijn verhoogt.

Wij hebben jullie de kennis gegeven dat er op aarde 144 bewustzijnsniveaus mogelijk zijn. Wij kunnen dus zeggen dat Christusschap het proces is waarin je op het 48e niveau begint en dan geleidelijk aan je bewustzijn verhoogt naar het honderdvierenveertigste niveau. Op het honderdvierenveertigste niveau heb je de hoogste graad van Christusschap bereikt die in de huidige staat op aarde mogelijk is.

Dit houdt in dat je een bepaald inzicht in Christusschap kunt krijgen, wanneer je op het 48e niveau begint, maar het is niet het totale inzicht. Naarmate je naar de hogere bewustzijnsniveaus stijgt, verandert jouw inzicht in, jouw greep op, jouw ervaring met Christusschap. Je krijgt pas volledig vat op het Christusschap als je het honderdvierenveertigste niveau bereikt. Dan kun je begrijpen dat het niet mogelijk is om een definitie van Christusschap te geven die je kunt begrijpen vanwege al die bewustzijnsniveaus tussen het 48e en 144e niveau.

Waarom zeg ik dat dit op het 48e niveau begint? Omdat degenen die beneden het 48e niveau zitten, Christusschap niet kunnen bevatten. Zij kunnen wel iets over het concept Christusschap horen. Zij kunnen misschien ook beslissen dat zij Christusschap willen bereiken, maar zij kunnen niet bevatten wat Christusschap precies inhoudt. Daarom kunnen zij een soort intellectuele, rationele, lineaire waarneming opbouwen van wat Christusschap is. Zij kunnen zelfs denken dat zij vooruitgang boeken om dit doel te bereiken, maar dat is niet zo. Je kunt je bewustzijn van het laagste niveau naar het 48e niveau verhogen, en je maakt vorderingen in spirituele betekenis, maar je begint nog lang niet aan het proces van Christusschap aannemen.

De reden is dat je nog steeds te veel aan je uiterlijke geest gebonden bent die denkt dat hij alles kan begrijpen door etiketten te bedenken en dan een waardeoordeel aan het etiket toe te voegen dat zij met de dualistische denkwijze hebben gemaakt. Dan denken ze dat zij Christusschap kunnen omschrijven op grond van een stel uiterlijke criteria. Zij denken dat zij een lijst kunnen maken waarop staat: Wanneer jij aan die criterium voldoet, zet je een vinkje. Ga dan naar het volgende, en zet een vinkje. Wanneer je de lijst klaar hebt en overal een vinkje bij hebt gezet, dan heb je Christusschap bereikt. Dit is de enige manier waarop degenen die onder het 48e niveau zitten het kunnen waarnemen.

Er zijn veel verkeerde leraren op de wereld die proberen een soort pad te geven dat naar een soort van doel leidt. Zij noemen het misschien geen Christusschap, zij noemen het misschien een hoger bewustzijn, kosmisch bewustzijn, verlichting, of iets dergelijks. Maar het is een mechanisch pad – een uiterlijk pad – door bepaalde oefeningen of rituelen uit te voeren, of bepaalde leringen te bestuderen en die uit het hoofd te leren. Zij denken dat zij in de hemel kunnen komen als zij voldoen aan een aantal criteria die hier op aarde zijn gesteld.

 

Het begin van Christusschap
Nu, wanneer je boven het 48e niveau komt, kun je aan het proces van Christusschap beginnen. Je hebt misschien nog wel wat misvattingen over Christusschap, maar om boven het 48e niveau te komen, heb je wel de belangrijkste eigenschap die nodig is om aan het proces van Christusschap te beginnen, en dat is bereidheid om naar je intuïtie te luisteren, zelfs wanneer jouw rationele, lineaire geest iets anders zegt. Met andere woorden, op het 48e niveau begin je in bepaalde gevallen naar je intuïtie te luisteren en negeer je jouw rationele, lineaire, logische, intellectuele, analytische geest of zet die aan de kant, of je neutraliseert deze.

Iedereen die hier is, zit boven het 48e niveau anders zou je hier niet zijn, en je merkt dat je beslissingen moet nemen om je met het spirituele pad bezig te houden die je vrienden en familie maar moeilijk kunnen begrijpen, omdat zij op een rationele, lineaire manier redeneren dat jij niet moet doen wat je doet, of te geloven wat jij gelooft, of te accepteren wat jij accepteert. Je bent misschien niet in staat om hen een rationeel, lineair inzicht te geven om te kunnen accepteren waarom jij doet wat jij doet. Je weet alleen maar dat dit het juiste voor jou is.

Dit is de essentie van Christusschap tussen het 48e en 96e niveau. Je verhoogt je bewustzijn door met de Zeven Stralen aan de slag te gaan, zoals wij hebben beschreven in de Cursus in Zelfmeesterschap, waarbij de zeven Chohans je een geleidelijk pad aanbieden. Terwijl je dat doet, verhoog jij je intuïtie die eigenlijk jouw verbinding met je IK BEN Aanwezigheid en je geascendeerde leraren is. Dit betekent dat je steeds meer bereid bent om je eigen rationele geest, maar ook de impulsen, de projecties die je van buitenaf krijgt, te negeren of die nu van andere mensen komen zoals je familie of vrienden, de samenleving, het massabewustzijn, duistere krachten of wat dies meer zij.

Naarmate je hogerop komt, komen er ook meer van die projecties, maar je wordt er steeds beter in om ze jou niet te laten beïnvloeden, omdat jij terwijl je naar het 96e niveau opklimt, jouw vermogen verbetert om vibraties te voelen, om het energetische veld van iemand anders die tegen jou spreekt, een idee dat je krijgt, of zelfs een projectie die van de lagere krachten komt, te voelen. Je gaat steeds beter het niveau waarop iets vibreert, voelen. Je voelt steeds beter wanneer iets beneden een bepaald niveau vibreert en wanneer het daarboven zit.

 

Leren om de vibratie te herkennen
Ik vertel je nu dat jij in je eigen wezen, in jouw hart, een bepaalde vibratie hebt gekregen, waarvan je weet dat die hoger is dan de op angst gebaseerde vibraties op de wereld, wanneer je boven het 48e niveau uitstijgt. Het is ongeveer de hoogste vibratie die je kunt herkennen met jouw bewustzijnsniveau. Dus op het 48e niveau heb je bijvoorbeeld een bepaalde basisvibratie die je kunt herkennen en daarom kun je zien dat er dingen heel duidelijk beneden dat niveau vibreren en andere daarboven, maar je hebt er misschien moeite mee om iets te herkennen dat er een klein beetje boven ligt. Je kunt misschien ook moeite hebben om onderscheid te maken tussen jouw basisvibratie en iets wat er net onder zit, maar je kunt wel duidelijk het verschil voelen tussen jouw basisvibratie en iets wat er ver onder zit.

Welnu, naarmate je hoger komt op de niveaus die de richting van het 96e niveau opgaan, verhoog je de vibratie die je kunt herkennen. Dit betekent nu dat je steeds hogere vibraties kunt herkennen. Natuurlijk vergeet je niet de basisvibratie die je op het 48e niveau had, zodat je nu een steeds grotere reikwijdte van hogere vibraties kunt krijgen. Dit betekent ook dat jij die vibraties steeds beter kunt onderscheiden en daarom wordt het voor de duistere krachten steeds moelijker om jouw om de tuin te leiden.

Er komt een moment waarop je het 96e niveau bereikt, omdat je de vaardigheden hebt verworven om elke vibratie te voelen die de gevallen wezens jou toewerpen beneden het 48e niveau. Met andere woorden, je kunt niet worden bedrogen door een vibratie die beneden het 48e niveau zit, hoe slim die ook wordt vermomd. Dit betekent echter niet dat je het volledige Christusschap hebt bereikt. In feite zijn dit de inleidende fases van Christusschap en het werkelijke proces om Christusschap te bereiken – de levende Christus te worden – start op het 96e niveau.

 

De initiatie op het 96e niveau
Op het 96e niveau moet je echter wel een cruciale initiatie ondergaan en dit is een initiatie waar je mij doorheen zag gaan aan het begin van mijn missie. Het wordt in de Bijbelboeken niet heel specifiek beschreven, maar het gaat bijvoorbeeld over de bruiloft te Kana, toen mijn moeder me een zetje moest geven om het water in wijn te veranderen en daardoor de stap te zetten om aan mijn openbare missie te beginnen.

Er staan nog twee hints in de Bijbel, zoals de doop door Johannes de Doper en er staan nog meer subtiele aanwijzingen in. Maar het gaat erom dat je, wanneer je op het 96e niveau zit, een cruciale beslissing moet nemen. Je kunt je eigen spirituele groei voortzetten om jezelf en je eigen bewustzijnsstaat te verheffen, of je kunt de keuze maken dat je vanaf dat moment spirituele groei nastreeft, niet om jezelf te verheffen, maar om het geheel te verheffen.

Het verschil kan heel subtiel lijken. Dat komt omdat het ook subtiel is. Eigenlijk zullen de meeste mensen die beneden het 96e niveau zitten het niet kunnen begrijpen en degenen die beneden het 48e niveau zitten, begrijpen het helemaal niet. Zij zijn niet in staat te begrijpen waarom je die keuze moet maken. Mijn geliefden, Christusschap op de hogere niveaus gaat niet over of jij je eigen bewustzijn, jezelf, verhoogt. Begrijpen jullie dat je van het 48e tot het 96e bewustzijnsniveau jij jouw eigen individualiteit, zoals jij die ziet, boven de aantrekkingskracht van het massabewustzijn uittilt?

Door het massabewustzijn van tegenwoordig op aarde kun je op geen enkele manier een hogere bewustzijnsstaat manifesteren als je door het massabewustzijn wordt beïnvloed. Dus op het 48e niveau kom je tot het besef dat je als individu het potentieel hebt om je boven het massabewustzijn uit te tillen. Op het 48e niveau heb je een bepaald zelfgevoel, een bepaald identiteitsgevoel, een mentaal inzicht in wie je bent, een emotionele greep op wie je bent en fysiek een bewust inzicht in wie jij bent. Je begint het zelf te verheffen dat jij ziet, als je op het 48e niveau bent.

Nu wordt dat zelf natuurlijk getransformeerd naarmate jij dichter bij het 96e niveau komt, maar je beschouwt jezelf in principe nog wel als een individueel menselijk wezen dat een spiritueel pad bewandelt en het bewustzijnsniveau verhoogt. Het is onvermijdelijk, het is noodzakelijk – en er is niets mis mee – om gemotiveerd te zijn om te weten te komen waarom jij jezelf wilt verheffen, waarom jij een hoger bewustzijnsniveau wilt bereiken.

Hierdoor schep je echter ook ruimte voor de verkeerde leraren om je op subtiele manieren te beïnvloeden en zij hebben dit bijvoorbeeld gedaan door het Christusschap, verlichting, of kosmisch bewustzijn, af te schilderen als een bovennatuurlijke staat waarin je bepaalde bovennatuurlijke vermogens krijgt, zoals water in wijn veranderen, over water lopen of de doden laten herrijzen, of iets dergelijks. Zij laten je geloven dat je een supermens wordt die bovennatuurlijke vermogens bezit. Er zijn veel mensen die graag die vermogens willen bezitten en die de wens hebben om die vermogens aan andere mensen te demonstreren. Zij kunnen de schijnbaar goedbedoelde wens hebben om mensen tot het spirituele pad aan te trekken, maar hierachter zit altijd de egoïstische motivatie dat zij zichzelf boven anderen willen verheffen. Met andere woorden, er is altijd een element van egoïsme aanwezig, terwijl je het pad van het 48e naar het 96e niveau bewandelt.

De initiatie op het 96e niveau is: Laat jij die egoïstische wens om te groeien los en doe je een stap harder om een hogere motivatie te krijgen, omdat jouw doel eigenlijk is het zelf te ontmantelen dat je als voertuig hebt gebruikt om van het 48e naar het 96e niveau op te klimmen om het punt van ascensie te bereiken?

Nu zou je dit kunnen vergelijken met een ruimteraket, die twee stadia heeft. De eerste is de motor met een enorme brandstoftank die je nodig hebt om de raket buiten de zwaartekracht van de aarde te brengen. Het is nodig om dat zelf te hebben tussen het 48e en 96e niveau. Ik verwijt niemand iets. Daar is niets mis mee, het is noodzakelijk, maar zoals je bij de raket ziet, als de raket eenmaal in de ruimte is, heeft die niet meer die enorme booster en brandstoftank nodig, omdat die alleen maar nodig waren om die in die fase te komen en dus moet die zich daarvan losmaken en ze afstoten.

Het cruciale onderscheid op het 96e niveau zit tussen degenen die dit begrijpen en degenen die dit niet begrijpen. Er zijn mensen die op het 96e niveau nog steeds proberen om zichzelf te verheffen en er zijn ook mensen die de noodzaak ervan inzien om het zelf dat zij hadden of hebben op het 96e niveau los te laten. Dit betekent niet dat zij het ogenblikkelijk los kunnen laten, want in het materiële rijk is er altijd enige continuïteit nodig om te kunnen functioneren. Dus ik zeg nu dat als je eenmaal op het 96e niveau komt en snapt waar het om gaat bij het hogere niveau van Christusschap, je dan aan een proces begint dat stap voor stap van het 96e naar het honderdvierenveertigste niveau leidt. In dit proces gaat het niet om het verheffen van jezelf, om jezelf speciale vermogens te geven, om jezelf superieur aan anderen te maken. Het gaat er in feite om dat je het zelf dat je van andere mensen scheidt, ontmantelt.

 

Progressieve meningen over Christusschap
Het kan tegenstrijdig lijken dat je een bepaald zelf nodig hebt om je boven het massabewustzijn uit te tillen. Daarna, als je dat eenmaal hebt gedaan, moet je dat zelf ontmantelen en naar eenzijn met alle mensen streven. Maar het komt erop neer dat jij, zolang jij nog wordt beïnvloed door het massabewustzijn, niet één met andere mensen bent, je niet één bent met jouw IK BEN Aanwezigheid, en niet één bent met de geascendeerde meesters. Jij zit gewoon in die mechanische staat, waarvan wij hebben gezegd dat de gevallen wezens proberen om iedereen hetzelfde te maken. Dat is niet eenzijn, mijn geliefden.

Je kunt hetzelfde zijn als anderen, maar dat is geen eenzijn. Eenzijn in spirituele betekenis is dat je jouw goddelijke, spirituele, individualiteit herkent, maar jouw spirituele individualiteit plaatst je niet apart van anderen. Wij, de geascendeerde meesters, erkennen onze individualiteit. Ik erken dat mijn individualiteit anders is dan die van Master MORE of die van Saint Germain, maar wij zijn niet met elkaar in conflict of beconcurreren elkaar. Wij hebben een mate van eenzijn die je in de niet-geascendeerde staat niet kunt doorgronden. Maar je kunt het beginnen te doorgronden als je dichter bij het honderdvierenveertigste niveau komt.

Dus je ziet dat er twee belangrijke stadia zijn bij Christusschap en daardoor kun je een bepaald beeld van Christusschap hebben, een bepaalde greep op, een bepaald inzicht in wat jij denkt dat het is. Als je eenmaal boven het 96e niveau komt, begin je te beseffen dat het veel meer is. Het is eigenlijk iets totaal anders dan wat jij dacht op jouw vorige bewustzijnsniveau. Het is uiterst, uiterst belangrijk dat je op welk niveau je ook bent, de bewuste houding krijgt dat jij, op jouw huidige niveau, niet de volledige betekenis van Christusschap kent. Daarom ga je niet naar een specifieke definitie of mening over Christusschap op zoek en zegt dan: “Dit is Christusschap”, want dan sluit jij je geest voor een hoger inzicht, een hogere ervaring.

Omdat jij beneden het 96e niveau zit, denk je nog steeds dat Christusschap iets is wat je kunt begrijpen. Ik vraag je om je ervan bewust te zijn dat, hoewel je een bepaald inzicht in Christusschap kunt hebben, er een moment komt waarop je dat inzicht moet loslaten. In plaats van Christusschap te begrijpen, richt jij je op het ervaren van Christusschap. Er zit verschil tussen inzicht en ervaring in die zin dat jij iets kunt begrijpen en er toch nog op afstand naar kunt kijken. Je zegt: “Christusschap is daar en ik begrijp wat het is en ik begrijp hoe ik er dichter bij kan komen.” Maar dit houdt in dat jij daar niet bent.

 

Christusschap ervaren
Naarmate je dichter bij het 96e niveau komt en naarmate je dat bewuste besluit neemt om je niet meer op jezelf te richten, om je op iets te richten dat buiten jou om gaat, kun je Christusschap beginnen te ervaren. Opnieuw, dit betekent niet dat je het volledig ervaart, maar je ervaart een bepaalde fase van Christusschap. Dan moet je, zoals de boodschapper heeft gezegd, op het punt komen dat je zegt dat jij bewust wilt accepteren dat jij een bepaalde mate van Christusschap hebt bereikt. Als je dat niet accepteert, kun je eigenlijk niet echt aan het proces beginnen waarin je steeds hogere uitdrukkingsvormen van Christusschap ervaart.

Je denkt dat jij de Christus bent beneden het 96e niveau en wij zien voortdurend studenten die denken dat zij kunnen verklaren dat zij Christusschap hebben bereikt, terwijl zij nog steeds beneden het 96e of op het 96e niveau zitten. Maar zij verklaren dit met de dagelijkse denkgeest en daar hebben wij het niet over. Ik heb het over een heel delicate verschuiving die niet op de dagelijkse denkgeest wordt gebaseerd. Het is niet zo dat je een beslissing neemt met je dagelijkse denkgeest, maar dat je erkent dat je Christusschap ook niet kunt ontkennen.

Je herkent dat er altijd een dynamiek in het menselijke ego tussen inferioriteit en superioriteit bestaat. Je erkent dat de neiging bestaat, er bestaat een element in jouw ego dat jouw eigen gevoel van eigendunk wil opblazen. Dus je erkent dat degenen die worden beïnvloed door dit niveau van het ego, dit doen voor zij er eigenlijk aan toe zijn, voor zij die beslissing hebben genomen om zich niet meer op zichzelf te richten. Zij proberen Christusschap te gebruiken om het gescheiden zelf te verheffen tot een ultieme status.

Aan de andere kant zie je ook dat er mensen zijn die vastzitten in het inferioriteitsaspect van het ego en zij denken dat zij niet behoren te erkennen dat zij een bepaald stadium op het pad hebben bereikt. Zij moeten nederig zijn, geen aandacht op zichzelf vestigen. Zij moeten zich zo druk maken over hoogmoed, omdat zij zo nederig zijn en niet verklaren dat zij een bepaalde fase hebben bereikt. Hoogmoed kun je zowel op een inferieure als superieure manier tot uitdrukking brengen.

 

Christusschap erkennen
Wanneer je dit herkent, dan herken je ook dat je naar jezelf moet kijken, naar je psychologische problemen, naar beide aspecten van je ego, het inferioriteitsaspect, het superioriteitsaspect, en gaan begrijpen hoe die jouw zelf hebben beïnvloed. Naarmate je verder komt in dit proces om de dynamiek van je ego bloot te leggen, komt er een moment waarop je het door hebt, en je ziet dan dat jij meer bent. Dit ben jij niet, dit is geen definitie van jou. Dan zie je dat jij eigenlijk totaal die dynamiek van je ego wilt loslaten, omdat jij één wilt zijn met jouw IK BEN Aanwezigheid, jij wilt één worden met de geascendeerde meester die jou het meest na staat. Je wilt meer dan welke status ook die jij op aarde kunt krijgen.

Op dat moment kun jij je spontaan innerlijk gaan realiseren dat jij niet voortijdig je Christusschap kunt verklaren, maar het ook niet ontkennen of negeren, als je boven het niveau komt waar jij eigenlijk in bewustzijn bent. Dan kom je tot besef dat het nodig is om toe te geven dat jij vorderingen hebt gemaakt op het spirituele pad, je hebt een bepaald bewustzijnsniveau bereikt. Je hebt een niveau van Christusschap bereikt dat boven het 96e ligt, omdat jij erkent dat jij je niet meer op dat gescheiden zelf richt. Je hebt er aspecten van, maar je concentreert je niet daarop. Het bepaalt niet wie jij bent, het bepaalt niet je pad.

Op dat moment erken je dat je een graad van Christusschap hebt bereikt, maar je erkent ook dat het niet de hoogste graad van Christusschap is. Je beseft dat het 96e tot het honderdvierenveertigste niveau een proces is, maar niet zoals de meeste mensen denken. Dit is niet het niveau waarop je een bepaald bovennatuurlijk vermogen krijgt. Bovennatuurlijke vermogens zijn niet een essentieel onderdeel van Christusschap. Er zijn mensen die Christusschap hebben bereikt, die zich voor hun ascensie hebben geplaatst zonder ooit een bovennatuurlijk vermogen te tonen, zonder zelfs door anderen herkend te zijn. Degenen die beneden het 48e niveau zitten, kunnen niet eens mensen herkennen op de hogere niveaus en de meeste mensen beneden het 96e niveau kunnen hen ook niet gemakkelijk herkennen.

In dit stadium richt jij je niet op de wereld in die zin dat jij je richt op het voldoen aan bepaalde beelden of verwachtingen. Je probeert geen indruk op de wereld te maken. Je probeert geen waardering op de wereld te zoeken. Je bent geworden wat je zou kunnen definiëren als een hoger gevoel van spiritueel in je eigen onderhoud kunnen voorzien, omdat je niet de erkenning of de waardering van andere mensen of de wereld meer nodig hebt. Je hoeft geen waardering, omdat je al van binnen gewaardeerd wordt door jouw ervaring van een grotere mate van eenzijn dan daarvoor. Je kunt je nog wel herinneren hoe het was toen je niet dat gevoel van eenzijn met jouw IK BEN Aanwezigheid of de geascendeerde meesters had dat je nu hebt. Daarom kijk je niet naar de mate van eenzijn die je hebt als een theoretisch doel dat je op afstand bekijkt. Je ervaart het en je ervaart dat jij, omdat je voortdurend naar jezelf kijkt en nog meer beperkingen ziet, nog meer beperkende overtuigingen, en die vervolgens loslaat, dan een hogere mate van eenzijn bereikt.

 

Voortdurend jezelf observeren
Je komt tot het besef dat het pad van het 96e tot het honderdvierenveertigste niveau in feite een pad is van voortdurend jezelf observeren. In iedere situatie bekijk je jouw eigen reacties, en wanneer je een reactie ziet waarvan je weet dat die beneden het niveau vibreert van de basisvibratie die je nu kent, dan kijk je er openlijk en eerlijk naar. Je probeert dat niet voor jezelf te verbergen, je probeert je niet te verontschuldigen, noch jezelf te veroordelen, omdat je het niet meer nodig hebt om jezelf op wat voor manier ook te veroordelen. Je legt de schuld niet bij anderen, je legt de schuld niet bij jezelf, je oordeelt niet met dat dualistische waardeoordeel. Je observeert alleen maar. Je observeert dat er nu iets is wat jou beperkt en dan kijk je wat het is tot je het mechanisme ontdekt en dat besef je hoe je dat zelf kunt laten sterven en klim jij op naar een hoger niveau.

Beneden het 96e niveau streef je naar Christusschap op grond van de waarnemingen die jij met jouw uiterlijke zelf doet. Dit wordt gebaseerd op het optillen van jezelf boven de aantrekkingskracht van het massabewustzijn. Als je boven het 96e niveau uitkomt en om boven het 96e niveau uit te komen, moet je eigenlijk de initiatie ondergaan die ik heb beschreven, toen ik zei dat jij, als jij je leven probeert te behouden, het zult verliezen, maar dat degenen die hun leven om mijnentwil verliezen het zullen vinden. Wat hiermee bedoeld wordt, is dat je aspecten van je leven begint los te laten, in de betekenis van jouw uiterlijke zelf, het zelf dat je op het 96e niveau heeft gebracht.

Je moet elementen van dat zelf laten sterven, omdat je ervaart, je voelt, je ziet, dat het belangrijker is om een stap hoger te komen in het proces van eenwording met jouw IK BEN Aanwezigheid of één met de geascendeerde meester die je het meest na aan het hart ligt. Dat kan ik zijn; dat kan elke andere meester zijn die je maar wilt. Maar het is een proces van eenwording en je wordt alleen maar één met jouw hogere zelf, met jouw IK BEN Aanwezigheid, als je dat uiterlijke zelf stap voor stap, element na element, stukje na stukje, laat sterven.

 

Voortdurend sterven
Dit is een proces waarvan je in zekere zin zou kunnen zeggen dat het een voortdurend proces van sterven is, omdat je sterft voor de wereld. Je laat dat wereldse zelf sterven, zodat de prins van de wereld, als hij komt, steeds minder bij jou vindt tot hij ten slotte niets meer bij jou ziet. Je hebt dan dat wereldse zelf laten sterven, en dan is er niets meer van over. Op dat moment is er ook niets meer wat ervoor zorgt dat je geïncarneerd blijft en dan kom je in het ascensieproces. Maar het is belangrijk dat je onthoudt dat het erom gaat dat jij dat uiterlijke zelf laat sterven.

Welnu mijn geliefden, ik noem het een vorm van dood, omdat de meeste mensen de dood beschouwen als het laatste stadium waarin iets verdwijnt, iets sterft, iets is er niet meer. Dit gebeurt er letterlijk met jouw uiterlijke zelf: dat sterft. Er is een bepaald zelf, een bepaald element, en zoals Hilarion in zijn laatste boek heeft beschreven, bestaat er voor elk bewustzijnsniveau een illusie. We zouden ook kunnen zeggen dat er een bepaald zelf is dat je moet laten sterven op het 96e niveau om naar het 97e niveau te kunnen ascenderen. Dan is er een zelf op het 97e niveau dat je laat sterven om naar het 98e niveau te ascenderen en zo verder. En het heeft iets onherroepelijks.

Nu doe je dit ook al tussen het 48e en 96e niveau, maar je bent je er, in de meeste gevallen, niet van bewust. Maar als je boven het 96e niveau komt, dan word jij je er bewuster van. Je ziet dat er echt iets sterft, het is er niet meer, je laat het totaal los. Op dat moment begin jij je te realiseren dat de dood niet iets is wat je overkomt, dat je er geen macht over hebt. Doodgaan is eigenlijk dat je bewust het zelf loslaat dat jou niet meer dient. Het is een proces waar jij de macht over hebt, mijn geliefden. Je laat bewust dat zelf sterven en je beschouwt het als een definitieve daad, omdat het zelf er niet meer is, nadat je dit hebt losgelaten.

 

Betoverende beelden van Christusschap
Veel mensen die naar deze verhandeling luisteren of lezen, zullen zich enigszins teleurgesteld voelen, omdat wat ik beschrijf ineens niet meer zo betoverend lijkt als zij nu denken. Maar dit laat jou zien dat jij, in zekere mate, een van die valse beelden hebt geadopteerd die de verkeerde leraren je geven over wat het betekent om een hogere bewustzijnsstaat te bereiken.

Eén aspect zou ik graag onder je aandacht brengen. Het is zo kenmerkend voor spirituele bewegingen – of het nu belangrijke religies zijn of kleinere spirituele bewegingen die om een bepaalde goeroe zijn gegroepeerd – het is zo kenmerkend dat zij opkijken naar de leider van hun beweging die op een of andere manier boven de andere mensen staat. Je ziet bijvoorbeeld dat er moderne spirituele organisaties zijn die door één persoon werd opgericht en de mensen van die beweging denken dat die persoon verlicht is. En zij hebben een bepaalde, vaak wat onduidelijke, mening over wat het betekent om verlicht te zijn, maar zij vinden duidelijk dat de persoon die verlicht is, boven anderen staat.

Als verlichting een betekenis heeft als concept, zou dat hetzelfde zijn als Christusschap. En wat is Christusschap? Dat je steeds dichter bij het honderdvierenveertigste niveau komt, je begint dat bij al die fenomenen op de wereld te zien. Er is een onderliggend eenzijn. Dit betekent dat jij begint te zien dat jij in de eerste plaats, één bent met jouw IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters boven jou. Je ziet dat jij deel uitmaakt van die voortdurende stroom van energie van de Geest – het bovenste deel van het cijfer 8. Naarmate je dichter bij die nexus komt, begin je dat eenzijn met alles wat beneden is, te zien, niet met de gevallen wezens, met het dualiteitsbewustzijn, maar degenen die zichzelf ervan bewust zijn dat ze verlengstukken van God, de zonen en dochters van God, zijn. Je ziet dat je één bent met alle mensen. En als je dichter bij dat eenzijn komt, verdwijnen alle waardeoordelen, alle vergelijkingen, compleet.

Ja, in zekere zin is het nodig om te zeggen dat jij, als je dichter bij het honderdvierenveertigste niveau bent, natuurlijk een hoger bewustzijnsniveau hebt dan degenen die bijvoorbeeld op het 48e niveau zitten. Natuurlijk ben je zover, heel hoog boven het 48e niveau, gekomen door daar heel vastbesloten mee aan de slag te gaan, maar dit betekent niet dat jij jezelf nu beter of belangrijker vindt dan anderen. Integendeel, jouw waardeoordelen verdwijnen en jij vindt het onzin om jezelf met anderen te vergelijken op welke schaal ook. Je denkt steeds minder na over waar je zit, op de bewustzijnsschaal. Je richt je gewoon op wie jij bent, voert jouw Goddelijk plan uit, omdat je dat steeds duidelijker gaat begrijpen en op het dienen van andere mensen, de zaak van de geascendeerde meesters te dienen om al het leven te verheffen. Hier concentreer jij je op.

Je begrijpt wel mijn geliefden, dat hoe verlichter iemand is, hoe minder hij of zij als verlicht wil worden beschouwd, wanneer de mensen zeggen dat een verlicht persoon boven hen staat. Je beseft dat als andere mensen denken dat jij boven hen staat, zij jou niet als een voorbeeld kunnen zien dat zij kunnen opvolgen. Zij zien een kloof tussen jou en hen en daarom kun je hen niet helemaal inspireren om het pad te volgen dat jij hebt gevolgd.

Je ziet wel dat als iemand zichzelf fundamenteel boven anderen plaatst, die persoon niet verlicht kan zijn, anders zou hij niet willen dat hij op een voetstuk werd gezet door andere mensen. In plaats daarvan zou een verlicht persoon er alles aan doen om te voorkomen dat mensen een kloof zien en als zij inzien dat iedereen het potentieel heeft om hetzelfde pad te volgen en die hogere bewustzijnsniveaus te bereiken, waar alle vergelijkingen, alle waardeoordelen, verdwijnen en het gevolg is dat je steeds meer innerlijke vrede bereikt. Je hoeft nergens aan te voldoen op de wereld. Je hoeft nergens naar te streven. Je hoeft jezelf nergens om te veroordelen. Je hoeft anderen niet te beoordelen of te evalueren.

Je ziet, mijn geliefden, toen ik zei: “Voor een oordeel ben ik gekomen”, bedoelde ik daarmee niet dat ik andere mensen kwam beoordelen en evalueren en bekritiseren. Ik bedoelde daarmee dat ik kwam om andere mensen zichzelf te laten beoordelen door de manier waarop zij mij behandelden. Het allerhoogste oordeel was dat zij mijn fysieke lichaam hebben gedood en dus hebben geprobeerd om de Levende Christus te doden.

Nu leven wij gelukkig in een tijd waarin de gevallen wezens het in toenemende mate moeilijk vinden om de Levende Christus te doden en daarom hoeven jullie vanzelfsprekend niet die ervaring mee te maken, dat hoop ik tenminste van ganser harte. Maar je begrijpt nu wel dat het idee is dat ik niet ben gekomen om te oordelen en kritiek te leveren en iedereen te evalueren zoals veel mensen denken. Zoals wij al eerder hebben gezegd, wij, de geascendeerde meesters, zitten hierboven niet iedere actie, ieder woord, iedere gedachte en gevoel van jullie te observeren. Wij proberen alleen maar om jullie te verheffen.

 

Anderen verheffen in plaats van jezelf
Dit doe je wanneer je dichter bij het honderdvierenveertigste niveau komt. Je maakt je steeds minder druk over het gevoel dat jij boven andere mensen staat. In feite maak jij je steeds meer zorgen over het verheffen van anderen, dan het verheffen van jezelf en daarom doe je wat je kunt om te voorkomen dat anderen jou op een voetstuk plaatsen.

Mijn geliefden, dit is wat ik op dit moment denk. Vanzelfsprekend zijn dit niet mijn laatste woorden over Christusschap, maar wat ik van waarde vond voor jullie was vanwege de vragen die jullie hebben gesteld en die veel mensen overal ter wereld stellen. Daarom bedank ik jullie voor het luisteren en de open deur te zijn, want ik kon, opnieuw, jullie chakra’s gebruiken om een stoot naar Korea en de wereld te stralen – het massabewustzijn van de wereld – om degenen te bereiken die het potentieel hebben om een stap vooruit te doen en hun Christusschap te erkennen en aan die hogere stadia boven het 96e niveau te beginnen.

Ik wil mijn diepe dankbaarheid uitspreken aan degenen die hier in Korea onze leringen bestuderen, die onze invocaties opzeggen en die eraan hebben meegewerkt om de veranderingen te brengen die jullie hier de laatste tien maanden hebben gezien sinds onze laatste conferentie en vanzelfsprekend in de tijd voor die conferentie. Wij zijn dankbaar en wij erkennen jullie inspanningen, mijn geliefden. Wij proberen jullie natuurlijk op geen enkele manier het gevoel te geven dat jullie superieur zijn aan anderen, maar jullie begrijpen wel dat wanneer jullie boven die inferioriteit-superioriteitsdynamiek uitkomen, het waardevol is om toe te geven dat jullie grote een inspanning hebben verricht, dat het resultaten heeft opgeleverd en dat jullie het verschil maken in jullie natie door wat jullie doen. Dus jullie kunnen dat verschil blijven maken, terwijl jullie hogere bewustzijnsniveaus bereiken. Jullie kunnen nog meer verschil maken, omdat jullie , terwijl jullie naar het 96e niveau opklimmen, steeds meer de open deur worden door de impulsen en energie van jullie IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters. Deze instroom van energie zal het allergrootste verschil maken om de aarde naar de Gouden Eeuw te verheffen.

Je zou kunnen zeggen dat naarmate jullie dichter bij het volledige Christusschap komen op het honderdvierenveertigste niveau, jullie steeds meer de open deur worden om het Gouden Eeuwbewustzijn naar de wereld te stralen. Dit betekent dat jullie in veel gevallen steeds minder op de wereld hoeven te doen en daarom zie je dat er mensen zijn die zich terugtrekken in een grot en daar zitten om het spirituele evenwicht bewaren. In deze tijd is het natuurlijk ook belangrijk dat de meeste mensen die naar Christusschap streven, zich actief in de maatschappij begeven en dan worden jullie het voorbeeld. Zoals wij al heel vaak hebben gezegd, de matrix waarin maar één persoon als het voorbeeld wordt beschouwd, is een fenomeen uit het Vissentijdperk en in het Aquariustijdperk hebben wij veel mensen nodig die het voorbeeld zijn.

Daarom heeft een organisatie in het Aquariustijdperk niet één leider met de allerhoogste status, maar zij ziet dat alle mensen het potentieel hebben om als voorbeeld te dienen en de open deur te zijn. Dus mijn dank voor jullie bereidheid om de open deur te zijn voor het licht dat ik vandaag uitbreng.