De Boosheid op jezelf loslaten

ONDERWERPEN: De boosheid van de gevallen wezens – Boosheid begint in het identiteitslichaam – De berekende boosheid van de gevallen wezens – Boosheid op het Moederrijk – Verwoorden wie je bent – Voelen en medescheppen – Wat vat jij serieus op? – Hard tegen jezelf zijn – De neerwaartse spiraal stoppen – Boosheid kan niet op zich bestaan – Oefening om boosheid op te lossen – Het zendelingssyndroom – Nergens spijt van hebben – Er gaat nooit een kans verloren – Master More neemt zichzelf niet al te serieus

Geascendeerde Meester Master More, 1 december 2017 – Tallinn, Estland

IK BEN de Geascendeerde Meester Master More en ik ben de beste manier om het bewustzijn van gebrek te overwinnen. Als jij je op mijn vlam afstemt, dan weet je dat er in mijn Wezen geen gebrek bestaat, mijn vlam kent geen gebrek. Daarom kan er geen gebrek bij jou zijn, als jij jezelf toestaat om te ontvangen wat ik jou maar al te graag wil geven.

Jij bent geen imperfect wezen! Wat hebben alle systemen die je op aarde kunt vinden, nu al eonen lang in de collectieve geest geprogrammeerd? Dat mensen per definitie een tekortkoming hebben of imperfect zijn. Als je goed kijkt, dan is dat ook de boodschap van het marxisme en het communisme, net zoals van de katholieke kerk en alle christelijke kerken die op dat fundament bouwen. Jullie zijn van nature zondaren, jij worden per definitie beperkt en waar komt dat bewustzijn vandaan?

De boosheid van de gevallen wezens
Nu, die komt natuurlijk van de gevallen wezens die de wanhopige behoefte voelen om zich superieur te voelen aan de mensen waar zij bij incarneren, tot hun grote ongenoegen. Zij geloven dat de aarde zo’n lage planeet is dat zij hier zelfs niet hadden mogen zijn. Zij hadden op een veel hogere planeet, een veel grotere planeet moeten zijn, waarop zij meer gevoel van macht hadden kunnen hebben.

Zij hebben het gevoel dat zij zijn gedegradeerd door naar deze planeet te komen. Daarom hebben veel van hen een diep gewortelde boosheid op de menselijke wezens die op deze planeet zijn, zowel de oorspronkelijke bewoners als die avatars die hier durfden te komen en incarneerden en hun heerschappij aanvochten. Je kunt die boosheid niet verklaren (zoals je duidelijk in de geschiedenis kunt zien, als je dat wilt) met traditionele gedachtensystemen. Hoe komt dat geliefden? Omdat de gedachtensystemen die de gevallen wezens hebben gemaakt één alles overheersende noodzaak, plan of agenda hebben en dat is dat ze het bestaan van de gevallen wezens moeten verbergen. Daarom kunnen zij natuurlijk hun boosheid niet uitleggen. Ze laten het dus zo of zij laten dat over aan een aantal nooit erg duidelijk uitgelegde ideeën over dat deze of gene persoon heel erg slecht was, enzovoort.

Boosheid begint in het identiteitslichaam
De waarheid is natuurlijk dat de gevallen wezens een diepgeworteld, je zou kunnen zeggen existentiële, boosheid op menselijke wezens hebben. Zij zullen alles doen om mensen die irrationeel, onlogisch, zijn te kwetsen, beschadigen en weg te vagen, omdat alle boosheid eigenlijk irrationeel en onlogisch is. Boosheid is een emotie, maar boosheid is meer dan alleen maar een gevoel, het is meer dan iets wat in je emotionele lichaam bestaat. Maar heel, heel weinig mensen die psychologie hebben gestudeerd, hebben dit begrepen.

De waarheid is dat boosheid ontstaat in het identiteitslichaam. In het identiteitslichaam van de gevallen wezens bestaat een boosheid op God. Wanneer je daar goed over nadenkt, is dit eigenlijk gedeeltelijk boosheid op de externe God die zij hebben geschapen, maar het is meer, eigenlijk zijn ze boos op zichzelf. Per slot van rekening zijn ze, hoewel ze zijn gevallen, begonnen als verlengstuk van het wezen van de Schepper, net als iedereen. Er zit boosheid op het identiteitsniveau, er bestaat een bepaald ingewikkeld mentaal patroon dat die boosheid rechtvaardigt en het een bepaalde richting opstuurt. Er zit natuurlijk een emotioneel patroon dat er vaak voor zorgt dat mensen uit boosheid dingen doen die ze nooit zouden doen als zij in staat waren om er rationeler of helderder over na te denken.

Je zou kunnen zeggen dat het hoofdzakelijk een emotioneel fenomeen is voor de mensen en avatars op deze planeet, maar voor de gevallen wezens is het meer dan dat. Als je de psyche van mensen als Hitler, Stalin, Mao en al dat soort dictators uit de geschiedenis analyseert, dan zie je dat hun boosheid niet alleen zuiver emotioneel is. Hun boosheid zit dieper op het mentale en identiteitsniveau. Het is iets wat zij vaak niet onder controle hebben – het heeft hen in de macht. Je kunt soms zien dat zij in werkelijkheid acties uitvoerden die niet in een vlaag van emotionele woede werden gedaan, maar dat die uit een meer berekende boosheid, meer op lange termijn geplande boosheid werden gedaan.

De berekenende boosheid van de gevallen wezens
Waarom breng ik dit ter sprake? Nu, om diverse redenen. Een van die redenen is natuurlijk dat jij moet begrijpen dat wat er in het Sovjetblok onder het communisme is gebeurd, niet alleen als boosheid kan worden verklaard. Je moet die hele diepe boosheid begrijpen die de gevallen wezens tegen de menselijke wezens hebben en hun wens om hen óf in hun macht te krijgen of degenen weg te vagen die zij niet in hun macht kunnen krijgen. Het is niet zo dat Stalin of degenen die een hoge positie hadden in het Sovjetapparaat ongecontroleerde woede bezaten, toen ze op de deuren van de mensen klopten om vier uur ’s morgens en hen inscheepten naar Siberië. Hier zat geen emotionele boosheid achter, hoewel in sommige gevallen een aantal handlangers die deze acties moesten uitvoeren, zich in die emotionele staat moesten brengen om dit hun eigen landgenoten aan te doen.

Als je naar de leiders kijkt en vooral de persoon aan de top, zou je kunnen zien dat het geen emotionele boosheid was. Je zou dan zien dat Hitler, tijdens zijn speeches, leek te ontbranden in die emotionele boosheid. Wanneer hij met zijn generaals en anderen te maken had, was hij niet emotioneel, hij was heel berekenend – je zou zelfs rationeel kunnen zeggen. Je kunt dit slechts op een dieper niveau begrijpen. Jullie moeten ook, als de avatars waar wij jullie nu mee aanspreken, herkennen dat de oorspronkelijke bewoners van de aarde zelden zo’n boosheid hebben dat die het emotionele niveau ontstijgt, maar als avatar kun je die boosheid wel hebben opgebouwd.

Dit betekent niet dat jij dezelfde boosheid als de gevallen wezens hebt. In zekere zin kun je zien, als je naar de psyche kijkt van een paar gevallen wezens (een paar, maar niet allemaal) en die van avatars (een paar, maar niet allemaal) dat er bij beide boosheid in hun mentale en identiteitslichaam zit. Als je beter kijkt, kun je een fundamenteel verschil zien. De boosheid van de gevallen wezens richt zich altijd naar buiten. In veel gevallen richt die zich ook naar boven als boosheid op God. In een gevallen wezen richt die zich nooit naar binnen als (bewuste) boosheid op zichzelf. In veel avatars zie je dat hun boosheid op het mentale en identiteitsniveau zich naar binnen richt tegen henzelf. Op het mentale niveau kunnen daar diverse redenen voor zijn, er kunnen diverse verklaringen voor zijn, die mensen op het mentale niveau hebben. Er kunnen zelfs andere verklaringen voor zijn op het identiteitsniveau, maar het draait allemaal om hetzelfde thema, namelijk dat je boos bent op jezelf, omdat je vrijwillig naar deze planeet bent gekomen. Je bent boos op jezelf, omdat je de keus hebt gemaakt om naar deze planeet te komen.

Er kunnen zelfs avatars zijn, die nadat zij hier kwamen, nadat zij de dualiteit ingingen, een paar van die subtiele overtuigen hebben overgenomen die de gevallen wezens in de wereld hebben gezet. Zij kunnen bepaalde boosheid op God voelen omdat hij een universum heeft geschapen waarin het lijden dat je op aarde ziet, mogelijk is. Sommige avatars kunnen hier een idee van hebben, maar het is niet dezelfde boosheid op God als die van de gevallen wezens. Als avatar voel je niet hetzelfde als een gevallen wezen. Ik ga nu niet beschrijven hoe een gevallen wezen zich voelt, hoe een boosheid op God voelt, omdat je daar als avatar niet eens aan moet denken. Ik zeg alleen maar tegen jullie dat zelfs als je boosheid op God voelt, dat niet betekent dat jij een gevallen wezen bent.

Je hoeft jezelf niet op de kop te geven. Je herkent dat dit geen boosheid is die je al bij je had toen je naar deze planeet kwam. De gevallen wezens droegen hun boosheid op God mee toen zij op deze planeet kwamen, zelfs voor zij in deze sfeer terechtkwamen. Jullie hebben die hier op aarde gekregen en net als met al het andere dat je hier op aarde hebt overgenomen, betekent dit dat je het kunt gaan inzien, begrijpen dat het niet van jou is en je laat het los, je kunt het ontstijgen.

De rest van dit dictaat staat in het boek: Healing Your Spiritual Traumas.