Jezelf de Gouden Eeuw inpraten

Onderwerpen: Vrije communicatie – Communiceren zonder iets te verwachten – Gevallen wezens beperken de communicatie – Je kunt de programmering overwinnen – De stroom van de Geest herkennen – Mensen veranderen door de stroom – Vanuit je hart spreken is altijd veilig – Een omslag in de media – Zijn ideeën belangrijker dan individuen? – Ideeën bokkeren de oprechte communicatie – De oorzaak van de Brexit – Je kunt mensen niet door middel van ideeën verenigen – Het kostbaarste menselijke bezit

 

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juni 2017 – Nederland

IK BEN de geascendeerde meester Moeder Maria en ik kom vandaag met veel vreugde. De vreugde die ik voel, is de vreugde om naar jullie te kijken, omdat jullie bijeenkomen voor deze bijeenkomst. Niet alleen vanwege het feit dat jullie hier fysiek bijeen zijn, maar het feit dat jullie ook zo spiritueel samen zijn. Jullie praten zo open en vrij met elkaar en delen wat je op je hart hebt, praten over jullie persoonlijke kwesties en jullie voelen je vrij en veilig om over dingen te praten waar je gewoonlijk niet zo vrij over zou praten met veel andere mensen. Het vreemde is dat als jij jezelf zou observeren, je dan zou zien dat je in veel gevallen hebt gesproken met iemand die je nog nooit hebt ontmoet, maar je voelt je vrij genoeg om iets diep persoonlijks van jezelf te bespreken zonder dat je bang bent dat het tegen jou gebruikt wordt of verkeerd begrepen.

 

Vrije communicatie
Ik breng dit onder jullie aandacht, omdat ik je wil tonen dat wat hier gebeurt op deze bijeenkomst in bepaalde zin een glimp van de hemel op aarde is, omdat wij in het geascendeerde rijk natuurlijk open met elkaar communiceren. Je krijgt ook een glimp van de toekomst te zien, hoe de Gouden Eeuw eruit zal zien. Mijn geliefden, hoe kunnen we een Gouden Eeuw invoeren als de mensen niet open met elkaar kunnen communiceren op het niveau van hun hart in plaats van te communiceren op het niveau van hun verstand of hun ego, zoals vaak het geval is.

Denk eens na over jullie gesprekken en de manier waarop jullie hier met elkaar omgaan en vergelijk dat eens met de manier waarop jullie in veel gevallen met de mensen op de wereld omgaan. Zie eens hoeveel spelletjes er worden gespeeld onder mensen die een eerlijke en open communicatie op het niveau van het hart verhinderen. Er was altijd wel een bepaalde agenda, er was altijd wel een of ander onopgelost psychisch patroon dat wordt uitgespeeld en dit verhindert dat mensen om contact met elkaar te maken in hun hart.

Het spreekt vanzelf dat er een betere communicatie tot stand moet komen voor er een Gouden Eeuw kan zijn. Dit is vanzelfsprekend voor jullie, als je eenmaal hebt geëxperimenteerd met een vrijer niveau van communiceren die in feite wordt gebaseerd op communicatie vanuit je hart in plaats van je ego of je verstand. Wat ik graag bij jullie zou willen zien, als iemand die de Moedervlam bij zich draagt, is dat jullie je allemaal vrij genoeg kunnen voelen om te tonen hoe jij je voelt, om te delen wie je bent. Dit betekent niet dat je de wereld in moet gaan en over diep persoonlijke kwesties met iedereen die je ontmoet praten, maar ik zou graag willen dat jij je vrij genoeg kon voelen om meer van jezelf te tonen, ondanks de reactie die je van andere mensen zou kunnen krijgen.

Hier in een gemeenschap zoals deze waarin jij je vrij in voelt, omdat je het gevoel hebt dat je niet wordt aangevallen wanneer je laat zien wie je bent, is het veel gemakkelijker om te tonen wie je bent. Ik probeer je duidelijk te maken dat het delen vanuit je hart, een stroom is die van het hogere deel van je wezen komt die door jouw uiterlijke geest stroomt. Het is eerlijk gezegd een stroom die onafhankelijk is van hoe de ander die ontvangt, als die eenmaal op gang is. Met andere woorden, je kunt door een relatief eenvoudige omslag in je geest leren om de stroom door je hart los te koppelen van het verlangen om een bepaalde reactie te krijgen van de persoon met wie je praat.

 

Communiceren zonder iets te verwachten
Je kunt in feite leren om zover te komen dat je eigenlijke doel niet is de ander te veranderen of van iets te overtuigen. Jouw ware doel is om de stroom van je hogere wezen door je hart op gang te laten komen en op deze wereld tot uitdrukking te brengen. Je kunt leren om blij te zijn als je die stroom voelt. Je kunt leren om tevredenheid, vervulling en je compleet te voelen, als je die stroom naar buiten laat gaan zonder dat je enige verwachting hebt over wat de reactie van de ander moet zijn en wat je ervoor terugkrijgt,

Zoals jullie zeker zelf wel eens ervaren hebben, kunnen twee of meer mensen die vrijuit iets met elkaar delen al heel snel een opwaartse spiraal vormen die iedereen optilt en jullie steeds verder omhoog trekt, wanneer iemand anders positief reageert. Velen van jullie hebben dat vandaag ervaren, zelfs in de korte tijd dat jullie bij elkaar zijn. Maar het gevoel van vreugde dat je krijgt wanneer je die stroom naar buiten voelt gaan, blijft of er nu iets positiefs voor terug is gekomen om die stroom te vermenigvuldigen. Je kunt leren om dat te willen en te durven delen vanuit je hart, wat de reactie van andere mensen ook is. Je kunt dan op het punt komen dat je geen specifieke reactie verwacht van andere mensen. Je wilt niet dat ze op een bepaalde manier reageren. Je hoeft geen bevestiging of erkenning van hen omdat jij zover bent gekomen, zoals de boodschapper heeft beschreven, dat je beseft dat het grootste cadeau dat je de planeet kunt geven, is dat jij jezelf bent, jezelf te laten zien, en de stroom van jouw hogere wezen door je hart te laten stromen.

Zoals ook werd gezegd, is het heel belangrijk dat jij realiseert dat je niet een bepaalde staat van perfectie hoeft te bezitten. Je hoeft niet een bepaald niveau op het spirituele pad te bereiken, hoewel je in het algemeen boven het 48e niveau moet zijn, en dat zijn jullie allemaal. Je hoeft niet een bepaald niveau van Christusschap te hebben om die stroom door je hart te krijgen. Het is eerlijk gezegd een kwestie van bereid zijn die stroom te krijgen door je open te stellen voor die stroom. Om dat te laten gebeuren, moeten de meesten van jullie een manier vinden om die bezorgdheid over de reactie van andere mensen te neutraliseren.

 

Gevallen wezens beperken de communicatie
Nu, we hebben de laatste jaren vele, vele leringen gegeven dat de duistere krachten je proberen te beperken, hoe de duistere krachten je proberen te manipuleren. Er zijn veel manieren waarop de gevallen wezens proberen om je te manipuleren om te verhinderen dat jij je Christusschap tot uitdrukking brengt. Maar als er één globaal eenvoudig mechanisme zou zijn dat je heel gemakkelijk zou kunnen begrijpen, dan is dat eenvoudig dit: Zij zijn erin geslaagd om je te laten denken dat jij, wanneer je iets op deze planeet tot uitdrukking brengt, je zorgen moet maken over de reacties die je daarop krijgt. Daarom zou jij de manier waarop jij je uit, moeten aanpassen aan de reacties van andere mensen. Je denkt misschien dat dit de mensen om je heen zijn, maar als je een stapje achteruit doet, zie je dat dit in werkelijkheid een mechanisme is dat de gevallen wezens hebben bedacht, omdat zij willen dat alle mensen denken dat de manier waarop ze zich vanuit hun hart uiten, moeten aanpassen aan de verwachtingen en maatstaven van de gevallen wezens.

Je weet dit niet bewust natuurlijk. De meeste mensen weten dit niet bewust, maar ze zijn erin geslaagd om dit voor elkaar te krijgen, zodat jij het gevoel hebt dat je niet vrij bent om jezelf te uiten. Als jij je niet vrij voelt om je te uiten, nu dan is het heel erg moeilijk om die stroom te krijgen, omdat de stroom een open deur nodig heeft om doorheen te stromen. Die heeft vrijheid nodig om zich tot uitdrukking te brengen, omdat je heel vaak jezelf dingen hoort zeggen die je niet had gepland, die je niet had bedacht, waar je nog nooit over had nagedacht, wanneer je in die stroom zit. Ineens komt dit naar buiten en je realiseert je dat niet jouw kleine bezorgde, gefrustreerde, boze, angstige brein dit zegt. Dit komt van je hogere wezen. Soms sta je verbaasd over jezelf over de wijsheid en inzichten die in deze situaties bij jou vandaan komen, wanneer jij de stroom op haar beloop laat.

Soms krijg je zo de beste leermomenten, niet door een wezen buiten jou iets te horen zeggen door middel van een dictaat, of iemand anders, of door een boek te lezen, maar wanneer die stroom in feite vanuit je hogere wezen komt en je hogere wezen door jou heen spreekt. Die spreekt precies op een manier die rechtstreeks naar je gedachten gaat en een van die enigma’s, één van de beperkingen die je hebt, oplost. Ineens helpt het jou om iets te zien wat je daarvoor niet kon zien, omdat niemand ooit de juiste woorden had gezegd die precies goed voor jou waren en die een klik hadden in jouw geest, zodat jij ogenblikkelijk dit mechanisme herkende en je er ook ogenblikkelijk van bevrijdde. De beste leraar die je hebt, is eigenlijk je eigen hogere wezen, de leraar in jou. Het wezen dat je al bent, maar dat werd gemanipuleerd door de gevallen wezens zodat je dacht dat jij je niet mocht uiten, zolang je in een fysiek lichaam op een planeet bent die zo gelimiteerd en duister is als de aarde.

 

Je kunt de programmering overwinnen
Mijn geliefden, denk je dat het gemakkelijker voor mij was, toen ik geïncarneerd was om mijn hogere wezen tot uitdrukking te brengen en te tonen wie ik was? Het was net zo moeilijk voor mij als voor jullie, omdat ik ook bepaalde mechanismen en overtuigingen van het massabewustzijn en andere mensen had overgenomen. Daarom was het net zo moeilijk voor elke geascendeerde meester om zichzelf vrijuit tot uitdrukking te brengen als voor jullie. Daarom wil ik dat jullie begrijpen dat ik aan de ene kant weet dat het moeilijk voor jullie is en ik probeer jullie niet een onmogelijk, onbereikbaar doel te geven. Ik probeer niet om je schuldig te laten voelen, omdat je niet altijd je hart uit kunt storten.

Aan de andere kant heb ik zelf ook het proces doorlopen om die beperkingen te overwinnen, te leren door ze te herkennen en op het punt te komen dat ik mij in mijn laatste incarnaties op aarde veel vrijer durfde op te stellen. Ik heb dat in mijn laatste incarnatie vele malen gedaan, vooral toen we een gemeenschap vormden, nadat Jezus weg was en wij er alleen voor stonden en uit moesten zoeken wat we vervolgens zouden doen. Dit was een heel moeilijke situatie, omdat er een aantal machtsspelletjes en spelletjes van het ego meespeelden in die situatie en iemand moest het aandurven om zijn mening te zeggen en vanuit het hart te spreken en op die manier alle discipelen weer op één lijn te krijgen. Zij hadden goede bedoelingen, maar zagen niet per se hoe het verder moest, hoe ze weer in actie moesten komen en hoe ze conflicten met elkaar moesten vermijden, omdat diverse mensen dachten dat zij als enige het recht hadden om iets te doen. Het was nodig dat iemand het centrale punt werd die zijn mening durfde te geven en ze weer op één lijn met de Geest te brengen die klaar stond om door de meesten van hen heen te stromen, wanneer zij zich daar maar voor open zouden stellen.

Ik was vaak degene die hen aan het geschenk moest herinneren dat Jezus ons had gegeven door ons de Heilige Geest te schenken, zíjn Geest zoals met Pinksteren gebeurde, zoals in de Bijbel wordt beschreven, maar dit gebeurde talloze malen wanneer de discipelen bij elkaar kwamen. Iemand werd dan het instrument om iets te zeggen dat van boven kwam door de stroom van de Geest en de anderen leerden zo om dit te herkennen. Het was geen competitie; het was geen kwestie van dat altijd dezelfde het moest doen, maar het konden op verschillende momenten verschillende mensen zijn. Zij moesten allemaal leren erkennen dat de Geest zou kiezen wie degene was die zou spreken op die specifieke bijeenkomst. Dan moesten de anderen dit laten gebeuren, anders zouden zij een reactie vanuit hun ego geven. In veel gevallen was het mijn rol om degene te zijn die zei: “Laat ons nu één worden met de Geest, omdat de Geest per slot van rekening onze gemeenschap zal opbouwen en niet ons eigen wezen.”

 

De stroom van de Geest herkennen
De Geest waait waarheen hij wil. Hij drukt zichzelf uit door wie hij maar wil en kiest het moment. Daarom heeft niemand een monopolie, niemand is exclusief en niemand is uitgesloten om het instrument van de Geest te zijn als zij dat willen. Mijn geliefden, je kunt bij jezelf zien, op jullie bijenkomst van vandaag, dat je kon voelen dat er ineens iemand heeft gesproken met een dieper gevoel van liefde, van oprechtheid, dan gewoonlijk. Je denkt misschien dat dit geen stroom van de Geest is, maar dat was wel zo. Het was de stroom van de Geest door jou vanuit je hogere wezen.

Dat hoeft niet altijd op een dramatische manier te gebeuren, zoals bij een dictaat dat hier wordt uitgesproken. In gesprekken kan de stroom van de Geest ook voorkomen. En de meesten van jullie hebben dat meegemaakt, de meesten van jullie hebben dit soms herkend. Maar vaak herkennen jullie dat niet eens, je erkent niet dat je in staat bent om de open deur te zijn voor de Geest en je kunt je er steeds bewuster van worden om die stroom van de Geest toe te laten, om de open deur te zijn. Het hoeft niet beslist iets pompeus, een lang verhaal, te zijn. Het kan één zin zijn die met meer gevoel dan normaal wordt uitgesproken en dat kan genoeg zijn om het bewustzijn van iemand anders te veranderen in de mate waarin dit op dat moment nodig is.

Ieder van jullie heeft de capaciteit om op deze manier de open deur te zijn. Daarom wil ik jullie geen onmogelijk doel geven, als de moeder die ik ben, want ik stel je geen onmogelijk doel voor. Ik wil graag dat jullie dat inzien, omdat ik het potentieel zie dat jullie allen hebben.

Niet een van jullie die het pad al een poosje bewandeld heeft, heeft niet het potentieel om anderen te helpen. Als jij één aspect van je ego hebt overwonnen, dan kun je iemand anders helpen om dat aspect ook te overwinnen. Je bent misschien de enige die ze in lange tijd zullen ontmoeten en daarom moet je de open deur willen zijn, om die stromen van de Geest door je heen te laten stromen in veel verschillende situaties. Mijn geliefden, we hebben het er niet over datje andere mensen tot een bepaalde religie moet bekeren of de leringen van de geascendeerde meesters. Wij hebben het er niet over om hen andere dingen te laten doen. Wij hebben het erover dat we hen een bepaald idee willen geven, een bepaald inzicht of misschien zelfs een injectie van liefde die op de een of andere manier hun bewustzijn één stap omhoog laat opschuiven. Misschien hebben ze dat nog nooit eerder ervaren.

 

Mensen veranderen door de stroom
Weten jullie, mijn geliefden, hoe vaak mensen op de wereld nog nooit hebben ervaren dat iemand met hen spreekt zonder daar een bedoeling mee te hebben, zonder hen te willen manipuleren of hen te straffen, of te bekritiseren of te beoordelen? De ervaring is écht voor hen en zij ervaren dat de Geest écht door jou heen stroomt als een realiteit. Realiseren jullie je wel hoeveel mensen nog nooit de soort gesprekken met anderen hebben gehad en met elkaar omgaan zoals jullie hier vandaag? Realiseren jullie je wel dat veel mensen nog nooit iemand hebben ontmoet die hen niet beoordeelde of bekritiseerde, maar eenvoudig liefde en acceptatie naar hen uitstraalde?

Misschien kun je met één vriendelijke opmerking het leven van iemand veranderen, omdat je hem een ervaring hebt gegeven die hij nog nooit eerder heeft gehad. Die ervaring is echt voor hen en zij ervaren dat de stroom van de Geest echt door jou heen gaat. Zij kunnen het niet ontkennen en ineens hebben zij een referentiekader dat mensen op een andere manier met elkaar om kunnen gaan dan zij tot nu toe hebben ervaren, van alsmaar ‘vechten of vluchten’, en manipulaties en onvriendelijkheid, en allemaal oppervlakkige interacties van mensen.

Vorig jaar heb ik gesproken over de noodzaak om kleine probleempjes te overwinnen, maar een deel van dit proces bestaat uit het overwinnen van die kunstmatige, neerbuigende of veroordelende gesprekken die mensen zo vaak hebben. De communicatie is vaak zo oppervlakkig, omdat de mensen heel onzeker zijn wanneer zij een vreemdeling ontmoeten, zodat zij niet weten hoe zij met iemand moeten praten en dan vallen ze terug in een bepaald patroon dat in hun cultuur als veilig wordt beschouwd. Vaak gebruiken ze een bepaald soort humor die enigszins ironisch is of jou neerhaalt. Hoewel er niet iets heel erg mis mee is, wijs ik je erop dat het de communicatie vanuit het hart niet vergemakkelijkt.

Het kan soms oké zijn om humor te gebruiken om het ijs te breken, zoals men zegt, maar wat als jij geen ijs in jouw eigen wezen hebt dat moet worden gebroken? Heb je naar jezelf gekeken en gezien dat jouw eigen onzekerheid aan het woord is, wanneer je een vreemdeling ontmoet in plaats van de zekerheid van jouw hogere zelf? Nu, sommigen van jullie hebben psychologische problemen. Dat begrijp ik en erken ik volkomen. Sommigen van jullie moeten die problemen oplossen voor je vrij bent om met mensen te spreken die je niet kent. Maar velen van jullie hebben voldoende van die problemen opgelost, die eigenlijk alleen maar een knop in je geest zijn, een knop in je geest die je moet omdraaien. Je erkent dat je die onzekerheid, die verlegenheid van jou, bezat, maar dat je die niet meer nodig hebt. In feite beperkt die jou en je kunt de beslissing nemen dat jij je opnieuw met je hogere wezen in jouw hart wilt verbinden. Je wilt jezelf laten spreken vanuit dat niveau in plaats van het niveau van je uiterlijke geest (je gedachten) en het ijs te moeten breken en de ander aan te voelen voor jij je hart durft te openen.

Je kunt in feite zover komen dat je altijd vanuit je hart spreekt, of in ieder geval heel vaak vanuit het hart spreekt als de situatie dat toestaat. Ik erken dat je soms een praktisch gesprek moet voeren, zodat er niet per se genoeg openheid is om vanuit je hart te spreken. Je leert te herkennen wanneer die openheid er wel is en dan kun je vanaf het begin vanuit je hart spreken zonder dat je een hoop drukte hoeft te maken om te voelen waar die mensen zitten. Zij proberen uit te vinden wat ze veilig kunnen zeggen, zonder iemand te beledigen en een negatieve reactie terug te krijgen.

 

Vanuit je hart spreken is altijd veilig
Nu, mijn geliefden, als je vanuit je hart spreekt, is het altijd veilig. Zelfs als de ander zich beledigd voelt, word jij niet beledigd door hun reactie als jij in je hart blijft. Je raakt er niet door uit het veld geslagen. Je kunt vanuit je hart blijven spreken en zolang je uit je hart kunt blijven spreken, bestaat de mogelijkheid om de andere persoon te helpen door een verandering in de focus die hij verstandelijk heeft. Men kan hij dan weer contact maken met het hart en dan bestaat er een veel grotere kans om een gesprek te voeren dat op het hart wordt gebaseerd.

Dit is niet zo’n vergezocht doel voor de meesten van jullie die hier zijn. Ik wil graag dat je erkent dat je het hier hebt ervaren en dat je er veel meer van zult ervaren de komende dagen. Wanneer je dat hebt ervaren, wanneer je dat in een veilige omgeving als deze kunt, kun je dit beginnen uit te dragen en het ook in andere situaties ervaren.

Mijn geliefden, hoeveel van jullie die naar deze conferenties zijn gekomen, hebben niet ervaren dat je, wanneer je naar huis reist van een conferentie, ineens iemand ontmoet of naast iemand in het vliegtuig of in de trein zit, ineens een gesprek krijgt en je dan een dieper, meer in het hart gevoeld gesprek met die persoon krijgt dan je ooit eerder met een vreemde hebt gehad? Dit komt omdat je naar een conferentie bent geweest en dat je chakra’s werden geopend. Je hebt veel licht ontvangen, maar je hebt nog steeds het gevoel dat je in een veilige omgeving bent en je voelt je veel vrijer om iets van jezelf te tonen en daarom kan iemand anders dit voelen en zich openstellen en ineens komt die stroom op gang.

Ik probeer je er bewust van te maken dat jij je gedachten kunt veranderen, zodat je in veel gevallen die openheid krijgt, die bereidheid om iets vanuit je hart te delen. Dan zul je merken dat je meer mensen aantrekt die openstaan voor dat niveau van communiceren, die in feite verlangen naar dat niveau van communiceren, omdat vele mensen dat zijn.

Niet iedereen is daar klaar voor natuurlijk. De mensen die beneden het 48e niveau zitten, staan niet open voor een innig gesprek, omdat zij verstandelijk bepaalde patronen hebben, waardoor zij zich altijd onzeker en bedreigd voelen. Iedere menselijke interactie moet het patroon volgen dat hen het gevoel geeft dat zij iets onder controle hebben. Als je vanuit het hart met hen spreekt, dan hebben ze dit nog nooit eerder ervaren, hun verstand weet niet wat zij hiermee aan moeten en daarom sluiten zij zich vaak af of reageren er negatief op. Welnu, in dat geval ga je gewoon verder, maar veel mensen en steeds meer mensen verlangen naar echte communicatie.

 

Een omslag in de media
Kijk eens wat er de laatste decennia is gebeurd op televisie en radio. Wat heb je zien gebeuren? Je ziet meer realityprogramma’s zoals jullie dat zeggen, maar je ziet ook dat interviews op tv, in elk geval in bepaalde gevallen, een andere wending hebben genomen, omdat een aantal interviewers in staat zijn om oprechter met de gasten te communiceren die zij uitnodigen in hun studio. Vanzelfsprekend niet allemaal, want velen worden nog gedreven door hun egospelletjes. Maar je ziet dat er steeds meer mensen zijn die hebben ontdekt dat de mensen iets anders willen. In plaats van een glad traditioneel praatje door de media, willen ze mensen die echt zijn, die zichzelf durven te zijn.

Dit komt omdat er iets veranderd is in het collectieve bewustzijn, vooral de laatste tien jaar, omdat steeds meer mensen naar iets op zoek zijn. Je kunt het de ‘realiteit ’noemen. Zij zeggen misschien: “Ik wil iets echts.” Of zij willen iets wat oprecht is, of zij weten misschien niet hoe ze het moeten zeggen, maar zij willen iets wat welgemeend is en zij willen iets wat niet wordt gecontroleerd door al die egomechanismen.

Veel mensen zien die egomechanismen niet. Ze kennen het ego niet, zij zien het niet duidelijk. Maar zij hebben genoeg van iets. Zij verlangen naar iets anders en dit is het moment waarop jullie als studenten van de geascendeerde meesters een grotere dienst kunnen verlenen door over te stappen op een oprechtere manier van communiceren. Jullie kunnen dan helpen om het collectieve bewustzijn te verhogen en steeds meer mensen zullen dan volgen. Het zal doorsijpelen, zodat je begint te zien hoe die omslag plaatsvindt en steeds meer mensen raken in staat om een echtere, oprechtere, interactie met elkaar te krijgen.

Dit is vanzelfsprekend iets waar je oproepen voor kunt doen, maar in de eerste plaats moeten jullie dat belichamen en ernaar leven en het tot uitdrukking durven te brengen – en ieder van jullie heeft stuk voor stuk dat potentieel, mijn geliefden. Jullie hebben allemaal dat potentieel. Nu ga ik deze conversatie die, zou je kunnen zeggen, op persoonlijk niveau is, verbinden met een planetair, zelfs kosmisch perspectief.

 

Zijn ideeën belangrijker dan individuen?
Nu hebben wij jullie over de gevallen wezens geleerd dat een van de belangrijkste manieren om mensen te manipuleren, is dat zij het idee hebben gegeven dat ideeën belangrijker zijn dan het individu. De extreemste uitdrukkingsvorm van deze denkwijze is dat je andere menselijke wezens mag doden vanwege een idee. Met andere woorden, een idee kan rechtvaardigen dat je andere menselijke wezens doodt. Wij hebben hier al vaker over gesproken. Ik heb erover gesproken in het boek over oorlogen, want een van de allereerste veranderingen die er moet gebeuren voor er zich een Gouden Eeuw kan manifesteren, is dat de mensen beginnen te herkennen dat dit een leugen is; dit is een manipulatie. Het komt niet overeen met de hogere waarheid van het spirituele rijk, omdat een idee alleen maar in je geest bestaat. Geen enkel idee in je geest kan rechtvaardigen dat je het fysieke lichaam dat een spiritueel wezen gebruikt om zich op aarde tot uitdrukking te brengen, doodt.

Het fysieke leven op aarde is kostbaar, omdat het leven op aarde een kans is om te groeien. De grootste kans om te groeien voor mensen die op aarde incarneren, krijgen zij doordat zij een fysiek lichaam bezitten. Wanneer je het fysieke lichaam afneemt, pak je hun kans af om de ziel te laten groeien en daardoor is dat de grootste schending van de vrije wil van dat wezen. Wanneer je het Oude Testament leest en het gebod ‘Gij zult niet doden’ zie je nergens dat er omstandigheden genoemd worden waarin het acceptabel is om te doden. Vanaf het allereerste begin hebben de priesters van de Joden gezegd dat er wel zulke omstandigheden waren. Daarom staat er in het Oude Testament dat de Joden zogenaamd konden geloven in de tien geboden en denken dat zij die geboden gehoorzaamden, terwijl ze mannen, vrouwen en kinderen van de stammen die woonden in wat de Joden geloofden hun beloofde land was, afslachtten. De gevallen wezens manipuleren de waarheid van God dat het fysieke leven kostbaar is door omstandigheden te scheppen waarin het niet alleen goedgekeurd werd, maar zelfs wenselijk was anderen te doden.

Dit werd allemaal vanwege een idee gedaan. Nu zeg je misschien: “Maar wilden de Joden dan niet gewoon het land waar deze mensen in leefden?” Nee, omdat de Joden werden gemotiveerd door een hele serie ideeën dat zij Gods uitverkoren volk waren, dat er een heilig land voor hen was uitgezocht en dat het daarom rechtvaardig was dat zij het innamen en met geweld overnamen. Ideeën zorgden ervoor dat dit werd gerechtvaardigd. Als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, zelfs de laatste wereldoorlogen, zie je dat in alle oorlogen een idee een rol heeft gespeeld. Het is altijd zo geweest, omdat men, zoals ik in mijn boek over oorlogen zeg, instinctief geneigd is om een medemens niet te doden. Je kunt niet een ander menselijk wezen doden zonder dat je zelf van binnen weet dat dit niet juist is vanwege een hogere maatstaf. Je kunt zoveel mensen doden dat je dit instinctieve weten hebt overdekt, zodat je het niet meer merkt, maar je hebt het nog wel, mijn geliefden.

Om mensen zover te krijgen dat zij anderen doden, moeten de gevallen wezens in hoofdzaak een paar dingen doen. Ze moeten mensen conflicten met elkaar laten krijgen, waardoor twee personen of twee groepen mensen het gevoel krijgen van ‘als ik hen niet dood, doden zij mij’. Dit is een lagere manier om mensen elkaar te laten doden. Dit kan werken zonder dat er iets van een idee bij betrokken is, maar in de meeste gevallen is er een agressor die zich op een of andere manier gerechtigd voelt om de andere groep mensen aan te vallen. Soms heeft de andere groep mensen die werd aangevallen, ook een idee waarom de anderen ongelijk hebben en waarom zij zichzelf mogen verdedigen, zodat je nog steeds ideeën kunt hebben.

De andere manier, de belangrijkste manier, waarbij de gevallen wezens mensen zover krijgen dat zij elkaar doden, is een bepaalde systeem met ideeën te definiëren die het doden van specifieke menselijke wezens goedkeurt. In veel gevallen is dit precies het patroon dat je al zo vaak hebt gezien en in het proces dat heeft geleid tot Tweede Wereldoorlog. Een groep mensen voelt zich op een of andere manier superieur en zij definiëren een zondebok die inferieur is, misschien wel sub-menselijk. Ineens, voor de verbetering van een groter goed, is het niet alleen gerechtvaardigd, maar noodzakelijk en wenselijk om de zondebok te doden.

 

Ideeën blokkeren de oprechte communicatie
Mijn geliefden, wat heeft dit te maken met het eerste deel van mijn dictaat waarin ik het had over echte communicatie vanuit het hart? Welnu, wat blokkeert echte communicatie? Dat mensen in een matrix vastzitten van ideeën, een serie ideeën en overtuigingen, waarin jij jezelf niet vrij uitdrukt. Je hebt bepaalde ideeën in je hoofd, omdat je denkt dat jij het uiten van die ideeën moet aanpassen. Je kunt niet gewoon jezelf zijn, je moet een bepaalde rol invullen en daarom moet je alles wat er wordt gezegd in gedachten evalueren.

Wanneer jouw hogere wezen voelt dat jij alles wat er wordt gezegd, evalueert, doet die natuurlijk een stapje terug en respecteert je vrije wil die zich nu rondom je gedachten concentreren. Je laat je gedachten je vrije wil besturen in plaats van echt bewuste keuzes te maken en zodoende is er geen vrije stroom. Je hebt vaak ook een serie ideeën die zeggen dat andere mensen of de maatschappij van jou verwachten dat je aan bepaalde criteria moet voldoen en dit zorgt er opnieuw voor dat alles wat jij doet of zegt evalueert: “Voldoet dit aan de maatstaven?” En dan kan de communicatie niet vrij stromen, mijn geliefden.

Wat voor verband houdt dit met het invoeren van de Gouden Eeuw? Wat is het verband met de situatie hier in Europa? Nu, zoals gezegd, er kan pas een Gouden Eeuw komen als de mensen van verschillende naties, verschillende groepen, verschillende rassen, verschillende etnische groepen, zelfs de twee seksen, mannen en vrouwen, vanuit hun hart communiceren. Hoe kan er een Gouden Eeuw komen? Waar wordt de Gouden Eeuw op gebaseerd? De Gouden Eeuw wordt gebaseerd op een innerlijk gevoel van eenzijn dat alle indelingen in de buitenwereld transcendeert die mensen in gedachten hebben, omdat zij zich bijvoorbeeld identificeren met hun nationaliteit, of hun ras, of hun etnische groep, of hun sekse, of wat ook maar.

Laten we nu eens naar Europa kijken. Wanneer mensen zich met hun nationaliteit gaan identificeren en zeggen dat hun nationaliteit heel anders is dan die van andere nationaliteiten en vaak het tegenovergestelde zijn daarvan of de competitie aangaat, welnu dan zal hun interactie, hun communicatie, op het niveau van de uiterlijke geest zijn. Hoe kunnen ze dan ooit op het punt komen dat ze een gesprek van hart tot hart voeren? Wat betekent het om een gesprek van hart tot hart te voeren? Het houdt in dat jij je verbindt met een hoger deel van je wezen en het gevoel hebt dat de andere persoon ook met het hogere deel van zijn wezen is verbonden. Dan voel je dat je beiden verbonden bent met dezelfde realiteit. En wanneer je weet dat jullie beiden met een hogere realiteit zijn verbonden, hoe kun je dan nog totaal met je uiterlijke geest verbonden zijn?

 

De oorzaak van de Brexit
Mijn geliefden, wat heeft voor de Brexit gezorgd? Nu, heel eenvoudig, het Britse volk had geen communicatie van hart tot hart met de andere naties in Europa. Is dat de schuld van het Britse volk? Natuurlijk niet alleen. Wat heeft voor de situatie in Frankrijk gezorgd dat er een kandidaat opstond die Frankrijk uit de Europese Unie wilde halen en weer een nationalistische staat wilde? Wat heeft voor de situatie in Amerika gezorgd waar je het nationalisme ziet van America first? Komt dat niet doordat de mensen niet vanuit hun hart communiceren? Wat als bepaalde leiders in staat zouden zijn om ervoor te gaan zitten en een gesprek zouden voeren waarin je ineens niet de president of kanselier zus of zo bent? Je bent een mens die met een ander menselijk wezen praat en ineens maak je contact met elkaar en beseft dat jullie beide menselijke wezens zijn en dat jullie volken beide een groep van menselijke wezens zijn. Ineens verandert de dynamiek totaal en dan ben je in staat om die echte communicatie te krijgen.

Waarom hebben jullie deze golf gezien van wat mensen populisme noemen, omdat de mensen niet tevreden zijn met het politieke establishment en de gebruikelijke politiek? Waar hebben de mensen genoeg van? Waar zijn ze ontevreden over? Juist die politiek is één groot spel waarin ieder een bepaald idee heeft over hoe het moet, of hoe hij zich moet gedragen, of moet praten, en hoe de andere mensen moeten praten. Ze spelen allemaal alleen maar dit spelletje op oppervlakkig niveau en maken nooit contact op dieper niveau. Steeds meer mensen van de bevolking verlangen naar iets echts, zoals ik heb gezegd. Zij zien niets wat echt is in de politieke arena. Als een kandidaat opstaat die niet een typische politicus is, die met een bepaalde overtuiging spreekt, kan het zijn dat hij overtuigd is van iets wat niet realistisch is, maar hij is er wel van overtuigd en hij heeft die overtuiging, en als hij dan op een oprechte manier spreekt, denken de mensen: “Misschien zijn wij hier wel naar op zoek.” En misschien is dit niet wat ze echt zoeken, maar het vertelt je dat de mensen toe zijn aan iets op een oprechter niveau van politieke interactie tussen naties.

 

Je kunt mensen niet door middel van ideeën verenigen
Nu mijn geliefden, welk deel van de wereld wordt waarschijnlijk de voorloper van deze vorm van oprechte communicatie, wanneer je de hele planeet bekijkt? Nu, dat is het Europese continent. Ik zei continent, het vasteland. Juist de Europese naties die nu al decennia lang hebben geprobeerd om meer eenheid in Europa te bereiken. Je moet erkennen dat deze vereniging moet worden gebaseerd op dit gevoel van eenzijn dat je alleen maar bereikt wanneer je met elkaar contact maakt op het niveau van het hart. Wat hebben de Europese naties tot dusver met de Europese Unie proberen te doen? Ze hebben een serie ideeën proberen te bedenken die zeggen: “Kijk eens hoeveel oorlogen er door de eeuwen heen op het Europese vasteland zijn geweest. Kijk eens hoe wij twee wereldoorlogen hebben gestreden. Kijk eens naar de extreme uitkomst van de Holocaust op ons grondgebied. Wij mogen dit nooit weer laten gebeuren en daarom moeten wij een manier vinden om samen te werken en een serie ideeën bedenken die ons dwingt om samen te werken.”

Maar mijn geliefden, wat heeft voor de verdeling op het Europese continent gezorgd? Dat waren ideeën! Er waren oorlogen tussen de katholieken en de protestanten. Er waren oorlogen tussen oost en west. Er was oorlog tussen de nazi’s en de niet-nazi’s. Je hebt heel vaak gezien dat ideeën – series ideeën – verheven werden tot de status van belangrijker zijn dan het individuele menselijke wezen. Je hebt gezien dat ideeën verdeeldheid, oorlogen, conflicten hebben geschapen. Wat is het nut hiervan, wat voor nut heeft het om weer een serie ideeën te bedenken die de conflicten op moeten lossen? Dat heeft geen nut, mijn geliefden.

Ik vraag je juist om dit idee in je achterhoofd te houden tijdens de rest van deze conferentie. Ik vraag je ook om hier oproepen voor te doen, de oproepen te doen dat er oprechtere communicatie komt en dat de vele mensen ontwaken en naar voren stappen die aan dit niveau van communicatie toe zijn. Ik zeg je dat in ieder land een groeiend aantal mensen van de bevolking daar aan toe is en verlangen naar echt contact met andere mensen.

Zij zijn zich hier misschien niet van bewust, maar met een relatief eenvoudige en realistische verschuiving in het collectieve bewustzijn zullen veel van hen ontwaken en komt er nieuwe openheid en de bereidheid om tegen hun eigen politici te zeggen: “Luister, zoek naar een manier om met andere naties te praten, of anders aan de kant te gaan, want er zijn anderen die wel bereid zijn om vanuit hun hart te spreken, een echt gesprek te voeren, waarin je niet probeert om de anderen te domineren; jullie moeten een bepaald inzicht verwerven dat jullie nog niet hadden.”

Dit zou een geweldige vooruitgang zijn en dit zou de weg vrij kunnen maken voor heel veel dingen, zodat de Europese naties uit de impasse kunnen komen waar zij nu in zitten, waarin iedereen bang is voor de toekomst. Zij zijn allemaal bang dat de Europese Unie die zij heel zorgvuldig hebben opgebouwd, ineens begint te scheuren en van binnenuit uit elkaar valt. Nu, die valt van binnenuit uit elkaar, omdat zij die hebben benaderd met dezelfde denkwijze als de verdeeldheid die zij hebben geschapen en de tweede wet van de thermodynamica doet haar werk en toont hen dat het tijd is om een niveau hoger te gaan.

De mensen die in de bureaucratische manier van denken vastzitten, zijn natuurlijk niet degenen die een stap omhoog doen, maar de het volk wel. Het volk kan nieuwe vertegenwoordigers kiezen en er kan een nieuw type mensen op de voorgrond komen die met elkaar gaan praten en op een andere manier communiceren. Zij weigeren gewoon om al die stomme spelletjes mee te spelen die tot nu toe niets dan verdeeldheid en misverstanden hebben opgeleverd.

Mijn geliefden, geen enkel conflict is ooit echt opgelost door de manier van onderhandelen die je tot dusver hebt gezien. Dit wordt altijd veroorzaakt door iemand die zich realiseert dat als het conflict doorgaat, de consequenties zo ernstig zullen zijn dat zij dat niet willen, dus kiezen ze voor het minst slechte van twee kwaden. Om erger te voorkomen, komen ze iets overeen, maar dit is geen eenheid. Dit is geen werkelijke vereniging.

Er zijn natuurlijk gevallen waarin er meer begrip onder de mensen was en dat er echte vooruitgang werd geboekt. In al te veel gevallen was dit op een oppervlakkig niveau van communicatie en deze manier van denken dat wij, om een grotere ramp zoals oorlogen en conflicten te voorkomen, onszelf moeten dwingen om een politieke, gedwongen eenheid in de buitenwereld aan te gaan. Je gaat dit gewillig aan, omdat je ervaart dat die grotere eenheid geen verlies betekent, maar winst is, maar niet in politiek, economisch of militair opzicht. De winst zit hem in hoe jij je over jezelf voelt.

 

Het kostbaarste menselijke bezit
Wat is nu echt het kostbaarste menselijke bezit? Is dat goud? Zijn dat diamanten? Het is, mijn geliefden, hoe jij je over jezelf voelt. Niets is kostbaarder. Wanneer je, zoals Jezus heeft gezegd, weet wat de kostbaarste parel is, dan verkoop je gewillig al het andere om dit maar in je bezit te krijgen. Dit betekent dat je gewillig alle aspecten van je ego opgeeft, je persoonlijkheid in de buitenwereld, de gewonde persoonlijkheid, om één te worden met je hogere zelf, één met andere mensen te worden, zodat jij je beter voelt over wie jij bent.

Je durft te erkennen wie jij bent: een spiritueel wezen dat zich nergens voor hoeft te schamen, te generen, bang voor te zijn, dat niets te verbergen heeft. Je hebt totaal geen reden om te verbergen wie jij bent, mijn geliefden. Wanneer je erkent dat je vrij kunt zijn om te tonen wie jij bent, dan voel je de stroom van je hogere wezen door jouw geest stromen en dan voel jij je goed over jezelf.

Ik houd de Moedervlam echt voor elk van jullie vast. Wat zou ik nog meer kunnen wensen dan dat ieder van jullie zich goed voelt over zichzelf? Dit is mijn grootste wens. Ik wil graag ieder van jullie helpen, als je het maar aan mij vraagt, niet alleen tijdens deze conferentie, maar iedere keer als je het mij vraagt, zal ik je helpen. Sommigen van jullie moeten naar dingen kijken waar je nog niet naar gekeken hebt, omdat die het gevoel blokkeren om je goed over jezelf te voelen. Hoewel dat een bepaald ongemak en pijn kan veroorzaken om ernaar te kijken, krijg je er op den duur iets van meer waarde voor terug.

Voor velen van jullie is de belangrijkste focus in je leven geweest om andere mensen goed over zichzelf te laten voelen of om jouw ego zich goed te laten voelen. Ik vraag je nu om een verandering door te voeren en tegen jezelf te zeggen: “Ik wil dit niet meer. Ik wil mij goed over mezelf voelen. Wat is daar voor nodig?” Dan sta je open voor het antwoord dat wij op een of andere manier aan je zullen geven, misschien via een boek, een lering, iemand anders. Misschien wel van binnenuit, door een inzicht dat je ineens krijgt. Dit is mijn grootste wens. Als je mij de komende dagen een beetje aandacht geeft, wat zeker een uitdaging voor je zal zijn, zoals ik weet, omdat andere meesters je andere dingen zullen geven om over na te denken, maar als je mij een beetje aandacht schenkt, merk je dat ik in staat zal zijn om je in deze korte tijd enorm te helpen. En je ontdekt misschien wel dat ik in staat ben om andere mensen te gebruiken om je de gedachte of het inzicht te geven dat jij nodig hebt.

Hierdoor schenk ik jullie mijn liefde. Ik bedank jullie dat jullie hier helemaal naartoe zijn gekomen en ik bedank velen van jullie ervoor dat jullie heel ver in bewustzijn zijn gekomen sinds je de leringen van de geascendeerde meesters voor de eerste keer vond in welke vorm je die ook tegenkwam. Ik dank jullie dat jullie verder willen en willen luisteren naar het Levende Woord dat vandaag uit ons stroomt. Mijn innige dankbaarheid en mijn totale acceptatie van ieder van jullie afzonderlijk.