De Enigma’s op het Pad naar Boeddhaschap oplossen

ONDERWERPEN: Tegenstellingen zien of verder kijken – Onthechting verkeerd begrijpen – De beperkingen van de lineaire geest begrijpen – Wanneer verlichting verlichting blokkeert – De beperkingen van inzicht – Verlichting is geen concept – Geest boven materie – Mentaal bevrijd zijn van het verleden – Alles is schijn – De leringen te serieus opvatten – De valkuil bij elke fase van het pad – Verlichting is geen doel

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 6 mei 2017 – Seoel, Korea

 

IK BEN de Boeddha, Gautama is mijn naam. Ik zou graag van deze gelegenheid gebruik maken om over een paar onderwerpen te spreken die niets met Korea te maken lijken te hebben. Maar misschien zal ik door niets te zeggen over Korea toch iets over Korea zeggen tegen degenen die het kunnen bevatten.

Als je de magnifieke verhandeling bestudeert die Jezus heeft gegeven over het Pad naar Christusschap, zie je dat er bepaalde fases op dit pad zijn. Vooral wanneer je het 96e niveau nadert of daar boven komt, zijn er een paar uitdagingen die je moet afhandelen om op het honderdvierenveertigste niveau te komen. We kunnen die uitdagingen als bepaalde paradoxen, bepaalde enigma’s, beschouwen die je moet oplossen voor je op een hoger niveau van het pad kunt komen. Er zijn een aantal van die enigma’s, en ik zal niet op alle ingaan, maar er een paar van bespreken.

 

Tegenstellingen zien of verder kijken
Wanneer wij, de geascendeerde meesters, de niet geascendeerde mensheid benaderen en hen een lering proberen te geven, staan wij voor een specifieke uitdaging die maar weinig mensen die geïncarneerd zijn, begrijpen. Het is in feite zo dat jij, wanneer je geascendeerde meester bent, de lineaire, dualistische, analytische geest hebt getranscendeerd. Daarom heb je een sferischer bewustzijn; je ziet niet alles door het filter van polariteiten, uitersten, waardeoordelen en legt niet alles op een weegschaal om het te vergelijken. Je geest is niet lineair en die vergelijkt niet de ene uitspraak met een andere en ontdekt daarin misschien een tegenspraak, omdat die twee niet hetzelfde lijken te zeggen.

Wij weten natuurlijk dat mensen die niet zijn geascendeerd die gemoedsgesteldheid hebben en dus heel gemakkelijk tegenstellingen zien, omdat zij alles met hun lineaire geest interpreteren. Zij denken dat zij deze uitspraak letterlijk moeten nemen, zij denken dat zij die uitspraak letterlijk moeten nemen; en wanneer je twee uitspraken letterlijk opvat, dan lijken ze elkaar tegen te spreken. Nu, er zijn veel spirituele studenten die zijn begonnen spirituele en trouwens ook religieuze leringen te bestuderen en die daarin tegenspraken meenden te vinden. Veel mensen uit de westerse wereld hebben die schijnbare tegenspraken van religieuze Bijbelboeken gebruikt om net als de wetenschap of het materialisme te redeneren dat alle religie bedacht is en dat er niets van klopt.

Dit is natuurlijk de extreme uitkomst als je de lineaire geest gebruikt. Zelfs veel religieuze of spirituele mensen vinden tegenspraken, vaak tussen twee verschillende spirituele leringen. Daardoor denken ze dat zij moeten kiezen welke goed is en welke fout. Er zijn zelfs mensen die tegenspraken zien binnen één spirituele lering en dat maakt hen in de war, het zorgt er zelfs voor dat zij het pad opgeven. Mijn bedoeling is om jullie nu wat opmerkingen te geven die je kunnen helpen om dat niveau te ontstijgen, want het is een fase op het pad waarin je in zekere zin de lineaire geest bent ontstegen, maar je hebt die nog niet bewust doorbroken en je bewuste geest bevrijd van de lineaire manier van denken. Je ziet de beperkingen van de lineaire manier van denken niet bewust en daarom kun je nog steeds in de war raken door die schijnbare tegenspraken.

In het algemeen kan ik natuurlijk wel zeggen dat er natuurlijk wel eens bepaalde momenten zijn dat uitspraken elkaar tegenspreken. Wanneer wij een lering door een niet geascendeerde boodschapper uitgeven, kunnen wij niet garanderen dat er bepaalde fouten insluipen en dat er hier en daar een paar tegenspraken in voorkomen. Maar wanneer je een volwassener niveau van het pad bereikt, laat jij je er niet toe verleiden dat je door één vergissing of één tegenspraak ook het deel van de lering afwist dat wel klopt. Dat gezegd hebbende, in de meeste gevallen wordt iets wat een tegenspraak lijkt, alleen maar een tegenspraak omdat je het bekijkt door de het filter van de lineaire geest.

Wanneer je een tegenspraak ziet, is de constructieve reactie dat je zegt: “Ik moet mijn bewustzijn verhogen, zodat ik beter zicht op deze kwestie krijg. Er moet iets zijn wat ik nog niet heb gezien, iets wat ik nog niet heb begrepen en wanneer ik dit zie, zal dat oplossen wat ik nu als een tegenspraak beschouw.” Dan stel jij je open voor de directe, intuïtieve leiding van de geascendeerde meesters, jouw IK BEN Aanwezigheid, jouw Christuszelf, om dit enigma op te lossen.

 

Onthechting verkeerd begrijpen
Om één voorbeeld te noemen van wat veel mensen als een tegenspraak hebben gezien, kun je de missie van de Boeddha zelf nemen. Ik heb zelfs 2500 jaar geleden onderwezen dat het doel van mijn lering was een pad te geven dat je kon helpen om boven de normale bewustzijnsstaat uit te komen door je totaal te onthechten. Maar mijn geliefden, als ik persoonlijk totale onthechting had bereikt, waarom zou ik dan nog de moeite nemen om iets te onderwijzen?

Met andere woorden, veel mensen interpreteren het concept onthechting als je onverschillig voelen over wat er op aarde gebeurd. Zij redeneren dat als de Boeddha echt onthecht was, het hem niet kon schelen wat er met andere mensen gebeurde, dus waarom zou je dan nog de moeite nemen om hen een lering te geven die hen misschien zou kunnen helpen om aan het rad van lijden te ontsnappen? Waarom zou de Boeddha dan niet gewoon onthecht zijn en verdergaan, het aan de mensen overlatend om te ontdekken wat hij ontdekt had en zich daarvan te bevrijden als zij dat zouden kunnen. Als dat niet zo was, zou hij hen door laten gaan met het rad van wedergeboorte, hen aan hun lijden overlaten tot zij er op den duur genoeg van kregen en zichzelf wekten.

Je ziet het, onthechting is niet hetzelfde als onverschilligheid. Het is echter geen menselijke onverschilligheid. Dit wordt niet op angst gebaseerd. Dit wordt niet gebaseerd op het willen dwingen van andere mensen of een verandering op de wereld willen forceren. Het feit dat je onthecht bent, betekent niet dat jij ervoor kiest om niets te doen. Het betekent dat jij misschien ervoor kiest om anderen te helpen, of dat je ervoor kiest om verder te gaan. Als je ervoor kiest om anderen te helpen, dan bedenk je dat niet op menselijk niveau, dat een bepaald resultaat wil zien. Je onderwijst eigenlijk niet met een specifiek doel voor ogen, je probeert niet een specifiek resultaat te bereiken. Jij onderricht, omdat je iets wilt delen wat je hebt ontdekt, je wilt delen wie jij bent. Jij probeer dus niet anderen tot iets te dwingen; je biedt hen een alternatief voor de bewustzijnsstaat die je op aarde zoveel ziet.

Er zijn mensen voor wie dit een subtiel, misschien zelfs onzinnig onderscheid lijkt. Dit is het geval, moet ik zeggen. Ik kan je niet helpen om die paradoxen op te lossen, als je niet op het niveau bent om te doen wat ik net beschreven heb en je bewustzijn te verhogen. Als je altijd projecteert dat het probleem ergens anders ligt, dat het probleem bij de lering of de leraar ligt, dan kun je die paradoxen niet oplossen. Je moet dan naar de Harde Leerschool en genoeg klappen krijgen tot je bereid bent om te zeggen: “Misschien moet ik wel veranderen, misschien zit die blokkade wel in mijn bewustzijn in plaats van de leraar, de leringen of andere mensen op de wereld de schuld te geven?”

 

De beperkingen van de lineaire geest begrijpen
Sommigen van jullie kennen misschien het verhaal dat over mijn leven wordt verteld dat ik, nadat ik Boeddhaschap had verworven, nadat ik het nirwana was ingegaan en overwoog om er weer uit te gaan om onderricht te geven, de hele macht van deze wereld tegenover mij vond die zei dat het geen zin had om terug te gaan en les te geven. De bewustzijnsstaat die ik had gekregen, was zo fundamenteel anders dan de bewustzijnsstaat van de mensen dat er zij op geen enkele manier mijn lering zouden kunnen begrijpen of bevatten. Met andere woorden, ik kon het verschil niet maken.

Mijn reactie was toen: “Een aantal zullen het begrijpen.” In de laatste 2500 jaar hebben een aantal het inderdaad begrepen, maar dat waren maar heel weinig. Wij zijn nu echter op een punt in de tijd, waarin meer mensen eraan toe zijn om het te begrijpen en daarom zeg ik nu dat ik een geascendeerde meester ben, een van de vele geascendeerde meesters, en ik probeer jullie een lering te geven die aan de moderne tijd wordt aangepast.

Nogmaals, voor ik besloot om dit te doen, moest ik die macht die geen bewust wezen is, het hoofd bieden. Het komt er eenvoudig op neer dat wanneer jij er als geascendeerde meester over nadenkt wat jij voor de mensheid kunt doen, jij je moet afstemmen op waar de mensheid in bewustzijn is. Dan word je geconfronteerd met het verschil tussen het collectieve bewustzijn en jouw eigen bewustzijnsstaat en op een gegeven moment voel je dat het onmogelijk is om die kloof te overbruggen. Daarom moet je daarmee afrekenen, je moet in gedachten een manier vinden om dat te omzeilen, zodat je kijkt naar waar de mensen in bewustzijn zijn en jij nadenkt over manieren om hen te helpen om daar bovenuit te komen en zich op een bepaald aspect van jouw Aanwezigheid, jouw Wezen, af te stemmen.

Dit dictaat is daar één uitdrukkingsvorm van net als al mijn andere dictaten en alle dictaten van geascendeerde meesters. Ik probeer je nu de beperkingen van de lineaire geest te helpen begrijpen, omdat de lineaire, rationele, analytische geest inderdaad veel dominanter op de wereld van tegenwoordig is dan 2500 jaar geleden.

 

Wanneer verlichting verlichting blokkeert
Ik zou je nog een ander voorbeeld willen geven. Een van de concepten die ik destijds aan de wereld gaf, was het concept dat je, wanneer je het achtvoudige pad bewandelt, een hogere bewustzijnsstaat kunt krijgen die ik verlichting heb genoemd. Nu heb ik geprobeerd om de mensen destijds te vertellen hoe je verlichting kunt bereiken en hoe je voorkomt dat het concept verlichting hun verlichting blokkeert. Maar heel weinig mensen hebben dat begrepen en vooral in de moderne tijd hebben maar heel weinig mensen dat begrepen, juist vanwege de invloed van de lineaire geest.

Wij hebben jullie het concept van een spiritueel pad gegeven. Wij hebben over de 144 niveaus gesproken, over hoe je bewust aan het pad begint op het 48e niveau en dat jij je eigen koers kunt ontwerpen wanneer je steeds dichter bij het 96e niveau komt. Je kunt een serie logische stappen volgen die je in een lineair proces brengen om geleidelijk aan je bewustzijn te verhogen. Wij hebben jullie ook verteld dat je boven het 96e niveau uit kunt komen en dan neem je opnieuw een serie stappen tot je het honderdvierenveertigste niveau bereikt. Dit is natuurlijk een lineair proces, maar het spirituele pad of het proces om verlicht te worden, hoeft niet op een lineaire manier beschreven te worden. Je zou die ook op een sferische manier kunnen beschrijven. Het komt erop neer dat wat wij jullie in deze tijd vertellen, wordt aangepast aan het feit dat jullie een lineaire manier van denken hebben. Wij passen onze leringen natuurlijk aan die manier aan, ontwerpen ze zo dat jullie geleidelijk aan de blindheid van de lineaire geest zullen ontsnappen en daaraan voorbij gaan zien door op je intuïtie te vertrouwen, die niet lineair is.

Maar ik wil je nog een ander idee geven over dit concept van verlichting. Om dit vol te kunnen begrijpen, moeten we een kleine stap achteruit doen. Ik probeerde deze lering 2500 jaar geleden te geven, maar dat was destijds moeilijker. Je zou kunnen zeggen dat dit ironisch klinkt, omdat de mensen destijds niet zo lineair dachten als nu.

Het is niet zo dat dit beter was of dat de mensen destijds meer openstonden voor een spirituele lering dan tegenwoordig. Ik probeer niet te zeggen dat de ontwikkeling van de lineaire geest een stap terug is. Dat is alleen maar zo wanneer dit tot in het extreme wordt doorgevoerd. De ontwikkeling van de lineaire geest in een hogere vorm is zelfs door de geascendeerde meesters ontworpen. Het is een logische stap van het meer mythische, magische denken dat de mensen hadden naar de moderne tijd. Juist omdat jullie een meer lineaire geest hebben, is het echt mogelijk om jullie een nieuw perspectief te bieden op verlichting en hoe het concept verlichting de verlichting kan blokkeren.

 

De beperkingen van inzicht
In de moderne denkwijze hebben jullie het concept van iets begrijpen. Jullie hebben het idee dat er een lager niveau van begrijpen is, omdat je niet genoeg kennis en inzicht bezit. Dan kun je een proces volgen waarin je steeds meer begrip en inzichten verwerft, totdat je iets ziet wat je niet begrijpt omdat je niet die geavanceerdere kennis bezit. Dit maakte het ons gemakkelijker om een logisch pad te presenteren, omdat wij kunnen aansluiten op hun verlangen om vooruit te gaan. Wij kunnen hen een heel geleidelijk, stap voor stap, proces bieden om hun kennis en begrip over de spirituele kant van het leven te verbeteren. Maar je begrijpt dan ook, zelfs met de lineair geest, dat er niveaus van inzicht zijn. Dat kun je gemakkelijk begrijpen. Zoals ik zei, hadden zelfs wetenschappers een paar honderd jaar geleden een veel simpeler en primitiever inzicht in het materiële universum dan tegenwoordig. Tegenwoordig hebben zij een intellectueler, gedetailleerder, diepgaander inzicht. Er zit vooruitgang in, maar je kunt de lineaire geest ook zo veranderen dat je begrijpt dat het niet zo is dat je kennis maar op één manier of binnen een bepaald systeem kunt verbeteren.

Een eenvoudig voorbeeld is het concept atomen. Alle materie wordt gemaakt van atomen en zelfs atomen worden van kleinere deeltjes gemaakt die elementaire deeltjes heten. Ik heb je die kennis net beschreven in heel eenvoudige bewoordingen, maar wetenschappers hebben er eeuwen over gedaan om deze kennis te ontwikkelen. Nu heb ik je deze kennis beschreven in een taal die Engels heet, maar je zou die kennis ook in een taal kunnen beschrijven die Koreaans of Chinees of Frans of nog anders heet. Diezelfde kennis wordt in andere woorden geuit.

Je kunt met je lineaire geest begrijpen dat de wetenschap in het algemeen probeert te beschrijven hoe het materiële universum werkt, maar er bestaat niet maar één tak in de wetenschap. Je hebt bijvoorbeeld natuurkunde, en scheikunde. Wanneer je op een natuurkundige manier bekijkt hoe de materie werkt, beschrijf je die ook op die manier. Wanneer je er op een scheikundige manier naar kijkt, beschrijf je haar anders.

Het is niet zo dat die twee exclusief zijn of elkaar wederzijds uitsluiten. Het zijn slechts andere manieren om hetzelfde fenomeen verschillend te beschrijven. Je kunt het ook een beetje breder bekijken en zien dat wat jullie het leven op aarde noemen, meer is dan alleen maar fysieke materie. Er bestaat ook biologisch leven en dit wordt beschreven door de wetenschap die biologie heet. Het is niet zo dat biologie onverenigbaar is met natuurkunde of scheikunde. Het bekijkt misschien net even anders naar verschillende fenomenen, maar deze beschrijft het leven voornamelijk op een andere manier. Dan kun je nog een stap verder gaan en zien dat veel van de natuurwetenschappen proberen om hun bevindingen in de taal van de wiskunde te beschrijven. Je ziet dan dat er een taal is die dagelijks gebruikt wordt, die menselijke wezens gebruiken om hun leven van elke dag te communiceren en dat er een wiskundige taal is die wetenschappers gebruiken om bepaalde fenomenen te beschrijven die buiten jullie gewone leven vallen.

Je kunt niet echt zeggen dat de taal van de wiskunde onverenigbaar is met jullie dagelijkse taalgebruik. Het zijn in veel gevallen twee manieren om dezelfde fenomenen te beschrijven. De wiskunde kan bepaalde fenomenen beschrijven of ze met grotere precisie beschrijven dan het dagelijkse taalgebruik. Aan de andere kant is het dagelijkse taalgebruik heel nuttig voor praktische toepassingen. Een gek voorbeeld, als je naar de McDonalds gaat en een hamburger bestelt door een wiskundige formule te gebruiken, dan is het maar afwachten wat je krijgt. Dus je ziet nu dat het met de lineaire geest die de mensen tegenwoordig hebben mogelijk is om te begrijpen dat de verschillende takken van de wetenschap parallelle manieren zijn om dezelfde fenomenen te beschrijven.

Sommige mensen hebben zelfs op basis van de bevindingen van de wetenschap het concept ontwikkeld dat er parallelle werkelijkheden zijn, parallelle universums, parallelle dimensies die misschien binnen elkaar kunnen bestaan. De meest geavanceerde tak van de natuurkunde, die snaartheorie heet, spreekt over vibrerende snaren die in elf dimensies bestaan. Je begint in te zien dat zelfs de lineaire geest kan worden gebruikt om het inzicht van de mensen in spirituele concepten uit te breiden, wanneer je beseft dat een spirituele lering (niet per se een religieuze doctrine, maar een universelere spirituele lering) gewoon een taal is. Het is niet alleen een taal van woorden, maar een taal van concepten.

Wanneer de wetenschap een bepaald fenomeen beschrijft als een vibrerende snaar en een spirituele lering beschrijft het als een elementaal wezen, dan zijn dit geen onverenigbare beschrijvingen, maar parallelle beschrijvingen van dezelfde fenomenen. De wetenschap accepteert dat misschien niet, maar degenen die openstaan voor een spirituele lering kunnen nu begrijpen dat er verschillende manieren kunnen zijn om hetzelfde fenomeen te beschrijven. Sommige manieren zorgen ervoor dat jij je op bepaalde aspecten van de fenomenen richt en dat andere je op andere aspecten laten concentreren.

 

Verlichting is geen concept
Nu ben ik deze verhandeling begonnen met zeggen dat ik zou uitleggen hoe het concept verlichting je verlichting kan blokkeren. Wij moeten mijn opmerkingen nu op het punt brengen dat wij kunnen beseffen dat, zoals natuurkunde de materie op één manier beschrijft en scheikunde op een andere, een spirituele lering het op een derde manier kan beschrijven, maar wat al die leringen gemeen hebben, is dat ze je een concept geven dat je geest kan gebruiken om zich een intern beeld van die fenomenen te vormen. Je kunt met je fysieke ogen geen atomen zien, dus wanneer je de beschrijving van atomen leest die natuurkundigen hebben gegeven, geeft die beschrijving je niet meteen een ervaring van het atoom. Je wordt in staat gesteld om een mentaal beeld van dat atoom te vormen. Nu kan het nuttig zijn om dit mentale beeld te hebben, omdat je een idee te geven, waardoor je die fenomenen begrijpt. Het kan in praktische zin ook nuttig zijn, omdat het je er iets mee kunt in jouw dagelijkse leven.

Hoe kan het bijvoorbeeld dat de moderne wereld een veel comfortabeler levensstijl heeft gevormd waarin de mensen uit routine bepaalde dingen doen waar mensen duizend jaar geleden niet eens van konden dromen? Dat komt, omdat onze lineaire geest zich heeft ontwikkeld en omdat de wetenschappelijke denkwijze je een bepaald inzicht in de wereld heeft verschaft, waardoor je problemen kon oplossen die niet konden worden opgelost met het inzicht dat de mensen vijfhonderd of duizend jaar geleden hadden. Dat is nuttig geweest, omdat je er in de praktijk iets mee kunt doen en daarom kun je een hogere levensstandaard scheppen voor jezelf en de meeste mensen.

Om die reden heeft Saint Germain heel veel technologie gesponsord die op de kennis van de wetenschap wordt gebaseerd. Het heeft de mensen in staat gesteld om een comfortabeler manier van leven te scheppen, omdat ze omdat zij hun gedachten konden bevrijden om de spirituele kant van het leven te bekijken in plaats van alle energie te verbruiken omdat jij in je onderhoud moet voorzien. Mijn geliefden, dit is duidelijk een positieve ontwikkeling, maar alles in het materiële universum (in ieder geval zolang veel mensen nog gevangen zitten in het gevoel van gescheidenheid, het dualiteitsbewustzijn) heeft een prijs. Er zit altijd een schaduwkant aan, zoals ze zeggen.

Die schaduwkant is dat de mensen zo gehecht raken aan die wetenschappelijke concepten dat zij niet kunnen begrijpen dat het concept dat dit fenomeen beschrijft, niet hetzelfde is als het fenomeen zelf. Hier zit een heel belangrijke beperking aan. Veel mensen op de moderne wereld zijn het idee kwijtgeraakt (dat in ieder geval een aantal mensen had, maar slechts een paar mensen in vroeger tijd) dat de geest vermogens heeft die het lineaire, analytische, aspect van de geest te boven gaat. In onze leringen hebben wij jullie gezegd dat bewustzijn altijd voor de fysieke manifestatie komt. Voor ieder fysiek fenomeen in de materiële wereld bestaat er een bepaalde matrix in bewustzijn die in het identiteits- mentale en emotionele rijk. Je uiterlijke geest, je fysieke zintuigen, kunnen alleen het materiële fenomeen, niet het bewustzijn dat erachter zit, ervaren.

Er zijn andere aspecten van je geest die het potentieel hebben om het bewustzijn dat achter de fysieke fenomenen zit, te ervaren. Wanneer je dat bewustzijn ervaart, krijg je een directere ervaring van de totaliteit van de fenomenen. Nu, dit betekent niet dat je nog steeds geen lineair inzicht nodig hebt, mijn geliefden. Om je leven in de praktijk in alledaagse situaties te leiden, heb je dat lineaire inzicht nodig. Maar het is belangrijk dat jullie, als spirituele studenten, begrijpen dat wanneer wij zelfs als geascendeerde meester jullie een concept geven over een bepaald spiritueel fenomeen, jouw lineaire geest onmiddellijk een mentaal beeld van dat fenomeen zal vormen.

Dit is wat Jezus op een andere manier heeft beschreven in zijn dictaat over Christusschap, toen hij zei dat je, wanneer je op het 48e bewustzijnsniveau bent, een bepaald concept vormt over wat Christusschap is, maar dat dit niet het volledige Christusbewustzijn is. Daarom kun je pas op de hogere niveaus van Christusschap komen, als je bereid bent om verder te kijken dan het huidige concept van Christusschap en een hogere werkelijkheid te ervaren. Hij heeft ook gezegd dat jij, wanneer je boven het 96e niveau komt, je niet meer zo druk maakt om iets met de lineaire geest te begrijpen, maar je meer bezig bent om iets te ervaren. Met verlichting is het net zo.

Toen ik het concept verlichting gaf, probeerde ik dit tot uitdrukking te brengen en ik wist dat maar heel weinig mensen dat zouden begrijpen. Het concept verlichting is alleen maar: een concept. Voor alle mensen die in een lagere bewustzijnsstaat zijn, kan het alleen maar een concept zijn. Zij vormen zich een mentaal beeld van wat het betekent om verlicht te zijn, zij willen een paar externe criteria hebben. Zij willen een automatisch, mechanisch pad maken dat zegt: “Als je deze stappen doet en alles precies doet zoals beschreven, dan word je op den duur automatisch verlicht. Wanneer ik verlicht bent, wanneer iemand verlicht is, heeft die persoon deze eigenschap en die eigenschap en hij gedraagt zich zus, en niet zo, hij spreekt op die manier en niet op een andere.” Enzovoort, enzovoort. Zo wil de lineaire geest dat doen.

Betekent dit dat de lineaire geest niet van nut is op het spirituele pad? Natuurlijk niet. Zoals Jezus ook heeft beschreven, komt er een bepaald moment waarop je een heel lineair, logisch pad moet volgen. Het kan heel erg nuttig zijn voor mensen om zich bewust te worden dat het leven een spirituele kant heeft die als een lineair pad wordt gepresenteerd waarop je door bepaalde fases heen gaat, bepaalde progressieve initiaties die geleidelijk aan je bewustzijn verhogen. Het lineaire pad verhoogt je bewustzijn wel, maar een lineair pad waarop je één stap per keer doet, kan je maar tot op bepaalde hoogte brengen. Dit kan je boven het 96e niveau uitbrengen, maar luister nu goed.

Wij hebben gezegd dat er 144 bewustzijnsniveaus zijn, dus wanneer je op het 139e bewustzijnsniveau komt, moet je één stap verder omhoog doen en dan zit je op het 140e. Dan neem je nog een stap en dan kom je op het 141e niveau, en zo voort. De strenge rechtlijnigheid die je tussen het 48e en 96e niveau zag, wordt steeds minder belangrijk als je boven het 96e niveau komt.

Het is of het concept van een pad steeds minder belangrijk voor je wordt. Je richt je niet meer zo op het evalueren van : “Op welk niveau zit ik? Welke initiatie moet ik doen om op het volgende niveau te komen, wat zijn de eigenschappen van iemand op dat niveau?” Je maakt je gewoon niet zo druk over waar jij zit, omdat jij je nu op het proces concentreert in plaats van je op de aparte stappen te richten. We zouden kunnen zeggen dat in plaats van je te concentreren op de stille beelden van de rivier, jij je richt op de beweging van de rivier, het proces zelf.

Mijn punt is dat jij, zolang je in gedachten het concept hebt van een pad dat je stap voor stap naar nirwana of verlichting brengt, dat doel nooit zult bereiken. Het kan met elkaar in tegenspraak lijken, wat ik je vertel, maar om verlichting te bereiken, moet je een geleidelijk pad volgen, maar zolang je het concept van dit pad houdt, kun je geen verlichting bereiken. De reden is dat verlichting geen lineair fenomeen is, het is geen fysiek fenomeen is, het is zelfs geen bewustzijnsstaat. Het is niet zo dat je op het 143e niveau kunt zeggen dat je niet verlicht bent, maar wel op het honderdvierenveertigste niveau.

Er bestaat eigenlijk een lagere fase waarin je op een bepaald punt boven het 98e niveau een staat bereikt die je verlichting zou kunnen noemen, omdat je dan het enige begrijpt wat er echt toe doet, en dat is dat jij je geest bevrijdt van alle concepten die op de situaties op deze wereld worden gebaseerd. Op dat moment begrijp je dat jouw concept van verlichting ook slechts een concept is: een concept is geen ervaring. Daarom kun jij je geest zo omschakelen dat jij je, in plaats van ernaar te streven om aan de criteria te voldoen die zijn gedefinieerd door jouw concept van verlichting, bevrijd hebt van het beeld, van het concept. Daardoor ervaar je wat ik verlichting heb genoemd, een ander perspectief, omdat je geest zich niet vereenzelvigd met jouw eigen concept van materiële fenomenen.

Er zijn bepaalde fenomenen op de materiële wereld die niet exclusief door jouw geest zijn geschapen. Zoals wij vroeger al gezegd hebben, worden alle materiële fenomenen door een geest geschapen, oorspronkelijk door de geest van de Elohim maar daarna, sinds de mensheid op de planeet begon te incarneren, heeft de mensheid bepaalde fenomenen mede geschapen die tot aan de dag van vandaag bestaan. Hoewel je op de lagere bewustzijnsniveaus zit, ervaar je de materiële wereld niet zoals die is, je ervaart die door de concepten in jouw geest, de concepten die je met jouw geest hebt geschapen. Hoewel jouw geest, jouw individuele geest de materiële fenomenen niet heeft geschapen, heeft die wel jouw beelden, jouw concepten van die fenomenen, gemaakt; wat ze zijn, hoe ze werken en wat je ermee kunt, wat je er niet mee kunt.

Met andere woorden, je geest bepaalt hoe jij het vermogen van de materiële wereld beziet om jouw geest te beperken. Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Er zijn bepaalde materiële fenomenen, maar wat jouw beperkt zijn niet zozeer de materiële fenomenen, de concepten in jouw geest. Het pad om wat wij meesterschap van de geest over de materie hebben genoemd te bereiken, is dat jij je geest bevrijdt van de concepten die de geest heeft gevormd die jouw directe ervaring van de materie beperken.

De verlichte staat is geen staat van perfectie. Het is zelfs niet de allerlaatste staat. Het is mogelijk om wat ik als de Boeddha als verlichting verwoordde, te ontvangen en nog steeds niet op het honderdvierenveertigste niveau te zijn, nog steeds niveaus van verlichting door te moeten voor je kunt ascenderen. Het bij wijze van spreken, laagste niveau van verlichting is dat jij stopt je te vereenzelvigen met de beelden en concepten die je eigen geest heeft geschapen. Je wordt je ervan bewust dat alles wat in jouw geest bestaat dat te maken heeft met de materiële wereld (en trouwens ook het meeste wat in je geest bestaat wat te maken heeft met de spirituele wereld) alleen maar concepten zijn die de geest heeft bedacht. Door niet meer aan die concepten gehecht te zijn, niet aan die beelden gehecht te zijn, door je niet meer met die beelden te vereenzelvigen, kun jij je geest bevrijden van de beperkingen die door die beelden worden gedefinieerd.

 

Geest boven materie
Velen van jullie hebben heel subtiele beelden geaccepteerd dat jouw geest geen materie kan veranderen. Zolang je daarin gelooft, je ermee vereenzelvigt, zolang je aan die beelden gehecht bent, kan je geest geen materie veranderen. Wanneer jij je geest van die beelden bevrijd, kan je geest beginnen om materie te veranderen, omdat je geest dan gaat inzien dat het fysieke fenomeen een uitdrukkingsvorm is van de matrices van bewustzijn op de drie hogere niveaus. Jouw geest heeft wel het vermogen om de bewustzijnsmatrices in de drie hogere niveaus te begrijpen. Jouw geest heeft wel het vermogen om die bewustzijnsmatrices te beïnvloeden.

Daardoor zit jouw geest niet vast in de fenomenen en ook niet in de beelden van die fenomenen. Dit sluit aan bij wat ik begon te zeggen, omdat je een tegenspraak of een schijnbare tegenspraak zou kunnen zien zelfs in de leringen die wij tijdens deze twee conferenties hebben gegeven. Jullie hebben bijvoorbeeld allemaal de dictaten van de meesters die jullie op een specifiek probleem in jullie samenleving hebben gewezen waar jullie oproepen voor moeten doen in jullie invocaties, zodat je licht oproept van de geascendeerde meesters en de geascendeerde meesters daardoor tussenbeide kunnen komen en veranderingen in jullie samenleving tot stand brengen. Aan de andere kant is er een dictaat van mij op de laatste conferentie waarin ik gezegd heb dat jullie je moeten richten op het heden en het waarderen van het heden, niet altijd zo bezig te zijn met het verleden en de toekomst. Je zou kunnen zeggen: “Is dat geen tegenspraak?” Maar de oplossing voor deze schijnbare paradox is te beseffen dat er een verschil bestaat tussen het op angst gebaseerde, dualistische perspectief van menselijke wezens en het op liefde gebaseerde non-dualistische perspectief van de geascendeerde meesters.

Het is helemaal juist dat de geascendeerde meesters een lineaire, progressieve verandering willen die de levensomstandigheden van de mensen op aarde verbetert. Dit is echter niet onverenigbaar met het bewustzijn van de Boeddha. Ik ben uit het nirwana gekomen om de mensen les te geven, omdat ik ook een lineaire, progressieve verandering wil die de levensomstandigheden van de mensen op aarde verbetert. Het verschil is dat wij niet gehecht zijn aan bepaalde veranderingen op een bepaald moment. Wij richten ons niet zo op een bepaalde verandering, zoals wij vroeger hebben gezegd, omdat ons globale doel eruit bestaat dat het bewustzijn wordt verhoogd van onze niet geascendeerde broeders en zusters, zodat jullie je bewuster kunnen gaan worden van het proces van medescheppen.

Ik vertel je niet dat jij onverschillig moet zijn over wat er in de toekomst gebeurt. Ik zeg niet dat je moet negeren wat er in het verleden is gebeurd, omdat jij je ervan bewust moet zijn wat er in het verleden is gebeurd om de mechanismes te begrijpen die bepaalde problemen hebben veroorzaakt, die voor bepaalde beperkingen in jullie samenleving hebben gezorgd. Je moet het onderliggende bewustzijn zien, zodat jij je ervan kunt bevrijden en andere mensen helpen om zich daarvan te bevrijden.

Wanneer ik tegen jullie zeg dat jullie je meer moeten concentreren op het in het nu zijn, zeg ik niet dat jij je geest moet dwingen om het verleden te negeren, je geest moet dwingen om de toekomst te negeren. Ik zeg tegen jou dat jij de wonden die je in het verleden had, moet overwinnen waardoor jij je gehechtheid aan het verleden overwint, zodat het verleden je niet in die reactiepatronen kan meeslepen die je er: 1. van weerhoudt om van het moment te genieten en 2. vrij bent om een beslissing te nemen om de koers van je leven in de toekomst te veranderen.

Ik zeg dit ook tegen jullie om je psychologische problemen op te lossen, zodat jullie niet in het patroon vastzit dat je constant probeert aan het huidige moment te ontsnappen naar een imaginaire toekomst waarvan je denkt dat die beter zal zijn. Met andere woorden, ik zeg tegen jullie dat je niet naar de toekomst moet streven om te ontsnappen aan het feit dat jij je eigen psychologische problemen moet opruimen, wat de reden is dat veel mensen komen vast te zitten in de droom over een betere toekomst. Ik zeg tegen jullie dat jullie je in feite moeten bevrijden van dit escapisme, het dromen over een betere toekomst, en in plaats daarvan je psychologische problemen oplossen, zodat jij je op het heden kunt richten. Alleen in het heden kun je de bewuste beslissingen nemen die je echt in staat zullen stellen, jou zover te brengen, dat je een betere toekomst kunt medescheppen.

 

Mentaal bevrijd zijn van het verleden
Als je naar mijn laatste verhandeling kijkt, zie je dat ik je het voorbeeld heb gegeven dat het lijkt alsof je maar één koers kunt volgen in je leven, wanneer je vastzit in een reactiepatroon. Heel veel mensen zitten vast in patronen waarvan zij het gevoel hebben dat de omstandigheden op de wereld hen hebben gevangengezet, waardoor zij maar één keus in hun huidige situatie kunnen maken. De keus die zij maken, heeft een onvermijdelijke consequentie en die brengt hen in een andere situatie waarin het lijkt alsof er, weer, maar één keus mogelijk is. Dit levert weer een consequentie op en dit wordt wel de zee van samsara genoemd, oftewel het rad van lijden, omdat je constant het gevoel hebt dat je maar één ding kunt doen. Je hebt geen opties, je hebt geen keuzevrijheid en wat je doet, heeft een gevolg dat je nog meer stress in je leven bezorgt, nog meer lijden opwekt, waardoor jij je nog meer opgesloten voelt.

Daarom hebben veel mensen in Azië (door de vastgestelde rol voor mannen en vrouwen) zoals sommige vrouwelijke meesters hebben gezegd, het gevoel dat als ze eenmaal getrouwd zijn en hun eerste euforie over is, dat hun leven op een bepaald spoor zit dat vaststaat en zij kunnen alleen maar dat spoor volgen en dat geeft hen stress en het veroorzaakt lijden bij hen, maar zij zien geen uitweg. In mijn laatste verhandeling heb ik jullie verteld dat jij je niet op het heden moet concentreren als een vorm van escapisme, maar om de patronen uit je verleden op te lossen en het verlangen naar een beter toekomst te transcenderen, zodat je vrij bent om te zien dat er bij je psychologische problemen nooit een situatie is geweest dat je maar één keuze, één optie had. Je hebt altijd de optie om naar je reactiepatronen te kijken, jouw reactie op een situatie te veranderen. Als jij je reactie verandert, de gehechtheid overwint, ben je in staat om te zien dat je in ieder geval twee keuzes hebt. Je hebt misschien geen ongelimiteerde keuzes, maar je hebt een alternatief voor wat je voor die tijd nog als enige keuze zag. Wanneer je voor dat alternatief kiest, heeft dat wel gevolgen, maar die zijn niet zo ernstig of zo beperkend als daarvoor.

Dit betekent dat je in een jouw nieuwe situatie opnieuw naar je reactie kunt kijken. Wanneer je een reactiepatroon overwint, zie je drie keuzes in je nieuwe situatie. Omdat jij voor de beste van die keuzes kiest, breng jij jezelf in een situatie waarin je nu zelfs nog meer keuzes krijgt met minder ernstige gevolgen. Zo bereik je geleidelijk aan de vrijheid waardoor je ziet dat, zoals ik zei in mijn laatste verhandeling, je in het centrum staat van een open vlakte en je kunt kiezen welke kant jij opgaat.

 

Alles is schijn
Deze mate van vrijheid bereik je wanneer je boven het 96e niveau komt, maar dit is nog steeds niet hetzelfde als verlichting hoewel, het veel gemakkelijker wordt om naar de staat van verlichting over te schakelen, wanneer je deze mate van mentale vrijheid bereikt. Wat schept die vrijheid als jij je geest bevrijdt? Dat komt omdat jij je niet met de mentale beelden vereenzelvigt die je geest had geschapen over hoe de wereld eruitziet en hoe die wereld jou beperkt. Dat maakt het veel gemakkelijker om dan over te schakelen op het punt waarop je ziet, zoals ik ook in die vele jaren terug probeerde uit te leggen, dat alles op de wereld slechts een fenomeen is, een verschijning, een verschijnsel, het is niet de werkelijkheid die in beton of in atomen is gegoten.

Alles is het product van een matrix in bewustzijn. Dat probeerde ik uit te leggen toen, vele jaren geleden, maar ik vond het moeilijk om uit te leggen, omdat de mensen niet eens het concept bewustzijn hadden of parallelle realiteiten of verschillende talen waar ik het in deze verhandeling over heb gehad.

Als jij je eenmaal realiseert dat alles een fenomeen is, alles een verschijnsel is dat je kunt veranderen (wanneer jij je afstemt op het bewustzijn achter het fenomeen en werkt aan het veranderen van die matrices in het emotionele, mentale en identiteitsrijk), dan kijk je heel anders tegen het leven aan. Je krijgt ook een totaal nieuwe kijk op alles wat wij jullie hebben verteld.

Mijn geliefden, wat hebben wij jullie de laatste keer verteld? Waar heeft Saint Germain een verhandeling over gehouden met betrekking tot de neiging in de Aziatische cultuur om het leven heel serieus op te vatten? Hij heeft gezegd dat je geen Gouden Eeuw kunt scheppen als je harder gaat werken, maar als je meer gaat spelen, omdat medescheppen een daad van speelsheid is, geen daad van het leven zo serieus opvatten dat je ieder aspect van het leven onder controle wilt houden.

 

De leringen te serieus opvatten
In eerdere organisaties van geascendeerde meesters hebben wij duidelijk die neiging gezien dat de studenten onze leringen hebben gebruikt om het leven, het spirituele pad en zichzelf ineens erg serieus te nemen. Zij begrepen opeens dat de mogelijkheid bestond om een betere tijd op de wereld te scheppen. Of in een paar eerdere organisaties, waar men nog zo in het dualistische denken vastzat dat men dacht dat het doel de studenten van de geascendeerde meesters was dat ze een grote ramp, zoals een kernoorlog, moesten voorkomen. Zij concentreerden zich zo op de ernst van deze ramp die op de wereld zou kunnen gebeuren en dat zij de enigen waren die dat konden voorkomen. Daarom moesten zij deze taak zo serieus opvatten dat ze de hele tijd decreten aan het opzeggen waren en zich volgens een hele strenge code moesten gedragen.

Het kwam zelfs zover dat alle vreugde in hun leven verloren ging en je kunt veilig zeggen dat zij veel gelukkiger en blijer waren voor ze van die lering van geascendeerde meesters hadden gehoord dan daarna. Veel van die mensen hadden familieleden die dit konden zien en die probeerden dit aan hen te vertellen, maar de mensen wilden er niet naar luisteren, omdat zij zo druk bezig waren de wereld te redden voor Saint Germain.

Wij willen natuurlijk niet graag dat jullie die patronen herhalen en daarom hebben wij geprobeerd om jullie een betere visie te geven (misschien zelfs wel tussen de regels door, maar ik heb in deze verhandeling geprobeerd om tamelijk direct te zijn in mijn bewoordingen). Ik wil graag dat jullie begrijpen dat het mogelijk is om je geest om te schakelen, zodat je beseft dat wij, de geascendeerde meesters, natuurlijk willen dat jullie oproepen doen, wij willen dat jullie je bewustzijn verhogen en wij beschouwen jullie juist als de sleutel om het leven in je samenleving te verbeteren. Je kunt de oproepen doen die ons het gezag geven om een aantal van die duistere krachten en duistere energie te verwijderen die helpen om andere mensen te wekken en die nieuwe ideeën te omarmen.

Jullie zijn belangrijk voor ons, maar juist omdat jullie belangrijk zijn, willen wij niet dat jullie je hierdoor belast of gestrest voelen. Wij willen dat jullie een omslag in je geest maken, zodat jullie beseffen dat dit geen plicht of verplichting is die wij aan jullie opleggen. Het is een deel van jullie Goddelijke plan dat je hebt gemaakt voor je bent geïncarneerd en wij willen niet dat je dit zo serieus opvat dat er geen ruimte is voor blijheid. Wij willen dat jullie dit eigenlijk als een daad van speelsheid beschouwen. Het is niet zo moeilijk om dat te veranderen, hoewel het een proces kan vereisen, deels omdat je met de collectieve denkwijze die alles zo serieus opvat in jullie deel van de wereld, moet afrekenen.

Wij willen dat jullie je realiseren dat het mogelijk is om die omslag te maken, omdat je niet gehecht bent aan het leveren van specifieke resultaten in jullie samenleving. Natuurlijk hebben wij een aantal doelen uitgezet die wij graag willen zien veranderd in Korea. Natuurlijk doen wij dat. Wie wil niet dat die doelen, die verbeteringen, worden gehaald? Maar wij zijn er niet aan gehecht dat die verbeteringen op een bepaalde manier, op een bepaalde tijd door bepaalde mensen, tot stand komen. Wij hebben altijd de vrije wil in ons achterhoofd. Wij willen hen bevrijden, zodat zij, zoals wij nu al heel vaak hebben gezegd, spontaan gewekt worden en het ineens vanzelfsprekend vinden dat dit de volgende stap is, dat dit nu juist is wat zij eigenlijk willen.

Wij vragen jullie om altijd blij te zijn tijdens je dienstverlening en in je dagelijkse leven. Dit is echt het achtvoudige pad dat ik de mensen 2500 jaar geleden probeerde uit te leggen, maar dat veel mensen niet konden bevatten, omdat verlichting of het pad weer een verplichting, weer een doel, werd waar je naar moest streven. Het werd een bron van stress, omdat zij het gevoel hadden dat zij niet tegen die taak waren opgewassen of het gevoel hadden dat ze heel ver achter lagen, of het gevoel hadden dat ze harder moesten werken, of het gevoel hadden dat ze zo hard gewerkt hadden dat zij duidelijk boven andere mensen stonden, waardoor ze hoogmoedig werden.

 

De valkuil bij elke fase van het pad
Wat ik vertel, zou je op een heel simpele manier kunnen zeggen, namelijk dat het spirituele pad uit fases bestaat en de duistere krachten niet willen dat je de stap neemt naar de volgende fase op het pad. Voor elke fase op het pad hebben zij een valkuil voor jou bedacht. Zij willen dat je in die valkuil stapt, zodat je op dat niveau blijft. Daarom geven we jullie gewoon het concept dat je het spirituele pad eenvoudig als een spel kunt bekijken, waarin je in elke fase weet dat de duistere krachten een valkuil voor jou hebben bedacht. Je moet je er van bewust zijn en uitkijken voor de valkuil door je eigen reacties te bekijken en te kijken naar de reacties van andere mensen en te zeggen: “O, ik zie de valkuil nu en ik stap er niet in.”

Wanneer je dit beseft, dan realiseer jij je dat je de duistere krachten niet eens serieus hoeft te nemen, want jij herkent hun valkuilen steeds beter, maar zij niet. Zij zitten vast in hun eigen beperkte verbeelding en wanneer je onze leringen toepast, is het niet zo moeilijk om die valkuilen te vermijden. Daardoor kun je op het punt komen dat het pad niet een bron van stress wordt; het is een bron van vreugde. Je bewandelt het pad op een blije manier en wat kan het schelen of je een fout maakt? Je hebt van die fout geleerd en daarna ga je gewoon weer verder. Je realiseert je dat je eigenlijk, zoals wij al eerder hebben gezegd, geen keuze kunt maken die je voor eeuwig gevangen houdt. Elke keuze kun je veranderen door een meer verlichte keuze te maken, een bewustere keuze.

 

Verlichting is geen doel
Wat ik tot slot nog wil zeggen, is dat verlichting niet een fase op het pad is van de 144 bewustzijnsniveaus. Verlichting is niet een einddoel op het achtvoudige pad. Verlichting is geen doel, het is geen concept, het is geen mentaal beeld. Het is de ervaring dat je niet gevangen zit in mentale beelden. De enige manier om ooit verlichting te bereiken, is dat je die mentale beelden verandert en jezelf iets laat ervaren.

Wanneer ervaar je verlichting? Niet in het verleden, niet in de toekomst, slechts in het heden. Je kunt verlichting in elk heden ervaren dat aan je zou kunnen verschijnen. Houd die concepten in gedachten tot er een heden komt waardoor het je ineens duidelijk wordt en jij zegt: “Nu ben ik er!” Je zegt niet eens: “Nu zie ik het”, omdat je het niet als een concept beschouwt dat ver weg van jou is. Je ervaart het als je nieuwe realiteit.

Mijn geliefden, alweer een lange verhandeling die het vermogen van je lichaam om op een harde stoel te zitten, heeft opgerekt. Het kan je emotionele lichaam hebben opgerekt om te vermijden om te reageren op iets wat ik heb gezegd. Het kan je mentale lichaam hebben opgerekt om je te concentreren op die heel lastige concepten die ik jullie heb toegeworpen. Het kan je identiteitslichaam hebben opgerekt en je kunt je afvragen: “Wie ben ik, op grond van wat de Boeddha heeft gezegd? Wat voor soort wezen ben ik?” Natuurlijk is dit de allergrootste uitdaging, omdat elk identiteitsgevoel dat je op deze wereld bezit, slechts een mentaal beeld is. Uiteindelijk bestaat dit niet en je kunt het ook niet meenemen naar de geascendeerde staat. Natuurlijk hoef je nu niet je identiteitsgevoel los te laten, je laat dit bij stukjes en beetjes los en wanneer je klaar bent om te ascenderen, hoef je alleen nog maar het allerlaatste stukje van het laatste aspect van jouw wereldse identiteit op te geven. Hoe zou je anders nog in je lichaam kunnen blijven? Wat zou je geconcentreerd houden op het dienen van het leven? Wat maakt per slot van rekening deel uit van je pad?

Denk niet dat het pad alleen maar bestaat uit het verhogen van je bewustzijnsniveau en je uiterlijke zelf opruimen. Je hebt gekozen om naar deze wereld te komen, omdat je bepaalde ervaringen wilde hebben en je wilde een betere wereld medescheppen. Je wilde een bijdrage leveren aan de opwaartse vorderingen van deze wereld.

Het is niet zo dat jouw dienstbaarheid aan het leven, jouw uitdrukkingsvorm van het leven, jouw ervaringen in het leven, in tegenstelling zijn tot spirituele groei. Daarom heb ik vele jaren geleden gezegd dat verlichting hetzelfde is als het niet verlichte bewustzijn. Omdat jij, wanneer jij je bevrijd van het concept van dat het niet verlichte bewustzijn vormt en jezelf bevrijdt van het concept verlichting, dan besef je dat de wereld niet de vijand is voor je spirituele groei; het is het voertuig voor je spirituele groei. Je pad naar Boeddhaschap werd niet gehinderd doordat jij een lagere bewustzijnsstaat kreeg, omdat dit deel uitmaakte van de ervaring die jij op deze wereld nodig had. Dat gaf je een fundament om de omstandigheden die jij wilde veranderen te leren kennen, omdat jij bezig was met het proces om een betere wereld mede te scheppen.

Wanneer je dus een bepaalde fase bereikt, heb je geen spijt over iets wat je ooit gedaan hebt of hebt meegemaakt, je voelt niet de verdeeldheid tussen wat spiritueel of niet spiritueel is of iets wat zelfs anti-spiritueel is. Je begint opeens in te zien dat er geen enkel fenomeen op deze wereld jouw groei, jouw pad, kan tegenwerken. Zelfs de duistere krachten niet. Hoewel zij een bepaalde tijd tijdelijk bestaan, hebben zij geen macht over jouw geest, wanneer jij je hebt bevrijd van dat onderscheid waar ik het 2500 jaar geleden over had als ‘de paren’, maar die wij nu dualistische uitersten noemen. Zij bestaan niet echt, zij hebben geen macht en dus kun je wereldse fenomenen zien zonder het filter van die dualistische polariteiten en hun waardeoordelen. Dan zie je dat ieder aspect van jouw leven een voertuig voor groei, voor zelfexpressie, voor jouw medescheppende proces en vaardigheden is.

Jullie hebben misschien wel eens van het concept gehoord dat ‘voor de Boeddha tijd niet bestaat’ en jullie realiseren je misschien dat ik wel eeuwig door kan gaan, want ik vertel jullie vol vreugde over deze concepten. Ik erken ook dat jullie nog niet zover zijn dat tijd niet bestaat en dus hieraan denkend zal ik de stroom van bewustzijn die door woorden wordt geuit, beëindigen en opnieuw uit ik mijn dankbaarheid en onze dankbaarheid voor deze prachtige bijeenkomst van ons Boven met jullie beneden. IK BEN de Boeddha, Gautama is mijn naam.