Jouw Spirituele Modus Operandi

Onderwerpen: Waarom zo weinig christenen tegenwoordig naar Jezus luisteren – Omgaan met twijfel op het pad naar Christusschap – Leringen voor verschillende bewustzijnsniveaus – Je psychologische modus operandi – De invloed van duistere krachten – Jouw relatie tot de meesters – Het Pad van Eenzijn – Waarom je bang bent voor de meesters – Jouw positieve verwachtingen – Hoe de Heilige Geest door jou heen kan stromen – Christusschap en wonderen – Welke meester staat het dichtst bij jou? – Wat zou je moeten opgeven? – Accepteren dat je hier bent voor je kunt vertrekken – Hoe je dit dictaat moet gebruiken – Neutraal zijn zorgt ervoor dat de Geest kan stromen – Moet je meningen hebben?

 

Geascendeerde Meester Jezus, 4 juni 2017 – Nederland

IK BEN de Geascendeerde Meester Jezus Christus en ik zou graag willen beginnen met een bekentenis. Wij, de geascendeerde meesters, zijn op bepaalde manieren net tweedehandsautoverkopers die een specifieke verkooptechniek hanteren, wat inhoudt dat je lokkertje gebruikt. Het idee is dat je een groot bord op het terrein hangt waarop je aankondigt dat je een bepaald automodel heel goedkoop in de aanbieding hebt en wanneer er mensen op af komen, zeg je: “Helaas hebben we net de laatste verkocht, maar wij hebben ook nog dit model voor een zacht prijsje.” In zekere mate moeten wij dat ook doen en ik zal je uitleggen waarom.

 

Waarom zo weinig christenen tegenwoordig naar Jezus luisteren
Nu zou je een heel eenvoudige vraag kunnen stellen. Hier is een groep mensen die niet gelooft dat ik de geascendeerde meester Jezus Christus ben die door een menselijk wezen heen spreekt, maar in je hart voel je het levende bewijs ervan wel. Waarom willen duizenden mensen die zichzelf christen noemen, niet naar mijn Levende Woord luisteren? De reden daarvan is dat zij in gedachten bepaalde beelden, bepaalde verwachtingen, bepaalde voorwaarden hebben gevormd om te geloven dat ik 1) nog steeds in een hoger rijk besta; 2) dat ik tot de mensheid wil spreken; en 3) dat ik tot de mensheid spreek, en dat zij al die voorwaarden dan moeten loslaten. Zij willen die voorwaarden echter niet loslaten en dat betekent dat die voorwaarden een filter voor hen vormen. Als ik tot hen zou spreken, zou ik aan al die voorwaarden moeten voldoen, zodat zij kunnen accepteren wat ik zeg, of zelfs maar dat ik iets zeg.

Natuurlijk is het totaal onmogelijk om aan de voorwaarden van de katholieken, de fundamentalistische christenen of Lutheranen te voldoen, en ook nog iets nieuws te zeggen. Zij zijn zo op het verleden gericht, op wat zij geloven dat er in het verleden werd gezegd, en op de interpretaties die hun kerken daar al eeuwen van geven. Er zijn zoveel lagen van interpretatie, of zouden we verdraaiingen moeten zeggen, dat de meeste christenen hier zo in gevangenzitten dat zij zeggen dat ik niet de ware Jezus Christus kan zijn als ik niet aan de voorwaarden die hun kerk stelt, voldoe. Als ik aan al die voorwaarden zou voldoen, wat zou ik dan kunnen zeggen? Absoluut niets, mijn geliefden, want zij hebben mij niet nodig of ze willen niet dat ik iets zeg. Zij zijn tevreden met al die interpretaties. Dit is in principe het dilemma waar wij op aarde voor staan.

Hoe moeten wij als geascendeerde meesters de niet-geascendeerde menselijke wezens helpen? Als je huidige bewustzijnsniveau voldoende was om naar de hemel te gaan, het spirituele rijk in te gaan, nu, dan zouden wij niets hoeven te doen. Als je huidige bewustzijnsniveau hoog genoeg was om naar de hemel te gaan, waarom zou je daar dan niet zijn?

Het feit is gewoon dat je huidige bewustzijnsniveau niet voldoende is. Als wij jullie moeten helpen, moeten wij jullie iets geven wat buiten je huidige mentale kader, je huidige filter, valt. Als jij je huidige filter gebruikt om alles wat buiten dat filter valt te verwerpen, zitten we vast. Wij zijn gebonden aan de Wet van Vrije Wil. Wij kunnen jullie niet dwingen.

Dit betekent eigenlijk dat wij wanneer wij proberen om de mensen te helpen – en natuurlijk proberen we iedereen op een of andere manier te helpen – naar een specifieke groep mensen kijken. Wij moeten hun bewustzijnsniveau bekijken. Wij moeten hun beeld van de wereld, hun kijk op de wereld, kennen. Wij moeten naar hun verwachtingen kijken en dan proberen wij níét om hen de allerhoogste waarheid of de absolute waarheid te geven. Wij bekijken alleen wat de volgende stap is. Wat is de volgende stap in hun evolutie en hoe kunnen wij hen helpen om die sprong te maken, die kwantumsprong naar het volgende niveau?

Het maakt niet uit dat er misschien 143 niveaus boven hun niveau zijn. Dit heeft voor hen geen waarde, omdat zij niet van het 1e naar het honderdvierenveertigste niveau kunnen springen, zij moeten van het 1e naar het 2e, of van het 48e naar het 49e niveau springen. Dit moeten wij bekijken en dan komt de analogie met toehappen tevoorschijn. Je begrijpt dat er een soort motivatie moet zijn als je iemand iets nieuws, iets anders, wilt laten doen, een soort lering wilt laten accepteren – spiritueel, mystiek, of wat dan ook. Die motivatie wordt gebaseerd op hun huidige bewustzijnsniveau, hun huidige wereldbeeld, hun huidige verwachtingen. Wat motiveert mensen? Wat willen ze, iets wat ze nu nog niet hebben? Kunnen wij dat dan gebruiken om hen dat idee, die lering, te geven die hen bij de volgende stap kan brengen? Dit moeten we bij iedereen doen, mijn geliefden.

Zoals Lord Krishna gisteren heeft gezegd, zijn er mensen die alleen maar toe zijn aan devotie, een pad van devotie en dus probeert hij hen geen lering te geven die zij niet kunnen bevatten. Hij zendt eenvoudig die devotie naar hen terug en dit helpt hen om op den duur naar het volgende niveau op te klimmen. Daarna, misschien wel in een volgend leven, begrijpen ze de hogere lering misschien, maar wij proberen de mensen niet meer te geven dan dat wij denken dat zij aankunnen.

 

Omgaan met twijfel op het pad naar Christusschap
Ik vertel jullie als studenten van geascendeerde meesters dit nu, omdat dit je kan helpen om het pad naar Christusschap te bewandelen. Wanneer je een poosje op het pad bent, heb je vorderingen gemaakt, je hebt jezelf boven het bewustzijnsniveau laten uitstijgen dat je had voordat je de leringen vond en ze begon toe te passen. Er komt een moment dat je er profijt van kunt hebben om een stap terug te doen, naar jezelf te kijken, naar je pad te kijken en te zeggen: “Wat heeft mij eigenlijk gemotiveerd om aan de leringen van de geascendeerde meesters te beginnen of die te gebruiken? Wat wilde ik daarmee, wat was mijn verwachting, welke verwachting had ik toen ik aan het pad begon?”

Als je dat doet, dan ontdekken jullie allemaal dat je een bepaalde motivatie had, iets wat je uit het pad wilde halen door dit te volgen. Toen je de leringen pas vond, was dit waarschijnlijk niet omdat je wilde ascenderen of Christusschap openbaren. Je had waarschijnlijk een andere motivatie – misschien naar inzichten zoeken, misschien heling zoeken, misschien speciale krachten verwerven, misschien naar overvloed zoeken, wat het ook maar is. Mensen hebben verschillende motivaties en die wil ik op geen enkele manier bekritiseren, neerhalen, of zelfs evalueren. Je moet beginnen bij waar je bent en de motivatie die je op dat moment hebt gebruiken om de leringen te bestuderen en daarna toe te passen.

Wanneer je dit een poos gedaan hebt, kun je een stap achteruit doen en naar jezelf kijken en zeggen: “Wat was mijn oorspronkelijke motivatie, wat dacht ik dat er zou gebeuren?” Dan kun je zeggen: “Wat denk ik nu van die motivatie op grond van de inzichten die ik tegenwoordig heb, het feit dat ik meer inzicht in het pad heb, dat ik nu een hoger bewustzijnsniveau bezit – en je moet natuurlijk erkennen dat je een hoger bewustzijnsniveau hebt. Is dit echt de motivatie die ik tegenwoordig heb of heb ik een betere motivatie ontwikkeld, omdat ik nu inzie dat het pad meer inhoudt dan ik kon begrijpen toen ik ermee begon? Er is een ander doel, een hoger doel dat ik nu begrijp, dat ik destijds niet eens kon zien.”

De reden dat dit belangrijk wordt, is dat er ergens in jouw vier lagere lichamen een interne geest, een matrix, een momentum, blijft bestaan die nog steeds die oorspronkelijke motivatie, die oorspronkelijke verwachting heeft, als je hier niet naar kijkt. Na een poosje kan het zo zijn dat studenten zich beginnen te realiseren dat hun oorspronkelijke motivatie niet de beste was. In feite was die onrealistisch, omdat die motivatie niet klopt met waar het pad over gaat. In een deel van hun wezen erkennen ze dat hun motief en verwachting oorspronkelijk een onmogelijke droom was die niet kon worden vervuld. Omdat ze niet naar de interne geest (die nog een verwachting koestert, die zit te wachten tot die in vervulling gaat) hebben gekeken, kunnen ze het niet oplossen en loslaten.

De geest die zich ontmoedigd, of teleurgesteld, of ontevreden begint te voelen, omdat die ook begint te betwijfelen of die oorspronkelijke verwachting ooit vervuld zal worden, zit er nog steeds. Die kan met allerlei gedachten en twijfels aankomen en natuurlijk kunnen de duistere krachten die gebruiken om twijfel in je geest te zaaien: “Werkt het pad eigenlijk wel? Is het echt wel waar? Werkt het ook voor mij of alleen voor anderen? Of maar voor heel weinig mensen? Zijn dat mensen die heel bijzonder zijn, maar geldt het niet voor mij?” Al dat soort dingen kunnen naar boven komen.

Jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel een bepaalde versie van die twijfels in je gedachten. Je kunt dit bekijken: Het oorspronkelijke motief, de oorspronkelijke verwachting die je had. Dan kun je zeggen: “Is dit realistisch op grond van wat ik nu zie, van wat ik nu begrijp, van wat ik heb ervaren op basis van het feit dat ik nu een nieuw doel zie en dus eigenlijk al een nieuwe en betere verwachting heb?” Dan kun je naar die oorspronkelijke geest kijken en erkennen dat hij er nog steeds is. Wanneer je naar jouw eigen specifieke motivatie kijkt, kun je zien waarom die of onrealistisch, of misschien wel onvolwassen, of misschien wel onvolledig was. Je kunt zover komen dat je beslist: “Maar ik kijk niet meer op die manier tegen het pad aan. Waarom zou ik een bepaalde uitkomst van het pad verwachten, nu ik zoveel meer over het pad te weten ben gekomen?”

Dan kun jij naar die geest toegaan en hem daadwerkelijk bewust wegsturen. Je zou kunnen zeggen: “Satan, ga weg van mij.” Of gewoon: “Ik heb jou niet meer nodig in mijn leven.” Je kunt natuurlijk oproepen doen, wanneer jij je van die geest bewust wordt, aan elke meester: Astrea, Aartsengel Michaël, of mij, of welke ander meester ook, om de entiteit die erachter zit, op te ruimen. Je kunt ons aanroepen om je te helpen die geest, de verwachting die je had, te zien en te begrijpen wat dit eigenlijk zegt over hoe jij destijds tegen het pad aankeek.

 

Leringen voor verschillende bewustzijnsniveaus
Waarom is dit belangrijk? Welnu, dit is belangrijk voor je, omdat er verdeeldheid in je psyche bestaat, wanneer je een interne geest hebt die jou aan een motivatie bindt die niet meer relevant voor jou is en dat zal je tegenwerken. Het is ook belangrijk, omdat de meesten van jullie voordat je naar dit leven kwam, al een bepaald niveau op het pad hadden bereikt waarop je niet exclusief aan je persoonlijke problemen werkte, maar je was bereid en capabel om bepaalde collectieve problemen op te pakken. Veel van jullie hebben ervoor gekozen om in een bepaalde omgeving geboren te worden, waarin je een bepaalde verwachting van God, religie, spiritualiteit, kon aannemen die een van die patronen in het collectieve bewustzijn vormt. Er zit natuurlijk een geest of een beest achter dit patroon, maar je hebt ervoor gekozen om dit op je te nemen, zodat jij het kon ontstijgen en het bewustzijn, het geloof, de verwachting, op te lossen; je zou zo kunnen helpen om het collectieve bewustzijn te verheffen. Totdat jij jezelf erboven hebt verheven, heb je het collectieve bewustzijn natuurlijk niet echt verheven.

Je kunt dit verder doorvoeren en je realiseren dat ik daarom zeg dat geascendeerde meesters net tweedehandsautoverkopers zijn. Wanneer wij een bepaalde lering geven, kijken we naar een bepaalde groep mensen. Wij kijken waar ze in bewustzijn zijn – aan welke leringen zij toe zijn, wat hun verwachtingen zijn, wat hen motiveert. Wij weten dat wij hen iets moeten geven wat de motivatie die ze op dit moment hebben, op hun huidige bewustzijnsniveau aanspreekt om die mensen bij onze leringen te betrekken. Wij weten ook wel dat dit niet het allerhoogste inzicht in het spirituele pad en het pad naar ascensie is. Daarom weten wij dat wij dit bij de mensen moeten introduceren en hen langzaamaan een hogere lering moeten geven, zodat zij zich kunnen aanpassen en sneller hun bewustzijn kunnen veranderen en geleidelijk aan hun motivatie vergroten. Dan kunnen zij zich realiseren dat wat hen bij die leringen heeft gebracht, was dat zij deze in die tijd aankonden, maar nu wel veel meer aankunnen, omdat zij nu beter begrijpen waar het pad over gaat. Wanneer je de oorspronkelijke verwachting loslaat, voel jij je niet teleurgesteld, je voelt je niet bedrogen. Je geeft echt toe dat deze benadering op een planeet als aarde nodig is en daarom zeg je gewoon: “Wat willen de meesters mij nu geven? Waar ben ik nu aan toe?”

 

Je psychologische modus operandi
Je kunt nog verder gaan en nog iets gaan herkennen. In het misdaadsysteem van vele naties, zoals de Verenigde Staten, proberen mensen die de wet moeten uitvoeren, misdadigers te categoriseren op grond van hun MO, oftewel hun modus operandi, zoals ze het noemen. Dit komt omdat zij hebben ontdekt dat misdadigers vaak gewoontedieren zijn en wanneer een bepaalde misdadiger één misdaad heeft gepleegd, heeft hij of zij de neiging om later op dezelfde manier misdaden te plegen. Wanneer ze horen dat er een bepaalde misdaad is gepleegd, weten ze vaak welke misdadiger die waarschijnlijk heeft gepleegd. Zij kunnen dan uitzoeken waar die persoon was ten tijde van de misdaad en de misdadiger vaak op grond hiervan in hechtenis nemen. Nu zijn jullie natuurlijk geen misdadigers, maar alle mensen hebben iets wat we een psychologische MO zouden kunnen noemen.

Wij hebben hier natuurlijk al vaker over gesproken in termen van het ego, in termen van interne geesten, maar ik toon jullie dit vanuit een ander gezichtspunt. Ik vraag jullie (niet meteen, maar) als jullie thuiskomen de ervaringen die jullie hier op deze conferentie hebben opgedaan en verwerken, om mentaal een stapje achteruit te doen en te kijken naar: “Hoe sta ik tegenover het universum, het materiële rijk? Wat is mijn MO in de wisselwerking die ik met het materiële rijk heb? Wat zijn mijn verwachtingen? Wat denk ik dat er wel of niet kan gebeuren? Wat denk ik van wat er wel of niet zou moeten gebeuren?” Als je bereid bent om die oefening uit te voeren, misschien onze hulp in te roepen als je dat wilt, dan kun je gaan begrijpen dat jij een bepaalde MO hebt wat betreft de fysieke wereld. In bepaalde situaties die je in de fysieke wereld tegenkomt, is het net of je wordt getriggerd om in die MO, dat reactionaire patroon, te stappen.

Deze boodschapper heeft gezegd dat hij nauwelijks geïrriteerd raakt, maar dat was niet zo toen hij een Russisch visum moest aanvragen of toen hij een parkeerbon kreeg. Dit zegt dat hij bepaalde verwachtingen heeft over wat er wel of niet met hem zou moeten gebeuren in het fysieke universum en wanneer dat dan wel gebeurt, krijgt hij in plaats van de situatie te bekijken, in plaats van onthecht te blijven, zonder dat hij het zich realiseert, een bepaalde emotionele reactie dat dit niet had mogen gebeuren, dat dit niet juist is en dat hij zijn auto best tien minuten bij een winkel neer mag zetten zonder dat hij een bekeuring krijgt. Mijn geliefden, de verwachtingen mogen heel redelijk zijn, maar de waarheid is dat dit je daadwerkelijk beperkt in je relatie tot het moederrijk.

Bepaalde voorwaarden in de samenleving die of door mensen zijn veroorzaakt of door de gevallen wezens zijn geschapen, projecteer je naar buiten – je schept een verwachting op grond van die voorwaarden. Je projecteert op het moederrijk dat het moederrijk zo is en dat dit altijd gebeurt. Wat gebeurt er dan? Het voorkomt dat je de leringen opvolgt die Saint Germain heeft gegeven, omdat je niet accepteert dat er iets hogers mogelijk is. Je wordt daadwerkelijk een zichzelf vervullende profetie, zoals wij al vaker hebben gezegd, omdat je de verwachting die je over het moederrijk hebt naar de kosmische spiegel zendt en zoals wij al zo vaak hebben gezegd, kan de spiegel niets anders dan terugzenden wat jij er naartoe stuurt. Begrijp je dat je naar je MO moet kijken, als je dit soort situaties wilt vermijden? Hoe verhoud ik mij tot het moederrijk? Dan moet je jouw verwachtingen over wat er wel of niet zou moeten gebeuren, ontdekken. Dan moet jij jezelf vragen of je dit met je mee wilt dragen, in de wetenschap dat die in een zichzelf vervullende profetie kan veranderen.

Het komt er opnieuw op neer, mijn geliefden: Woon je in een vriendelijke wereld waar in ieder geval één kracht bestaat die je wil steunen, jouw groei ondersteunt, jouw geluk ondersteunt, en je een goed gevoel over jezelf geeft? Als je het praatje van de boodschapper als voorbeeld neemt, waarin hij het erover had dat hij het gevoel heeft dat het leven heerlijk is en dat hij een positieve verwachting van de toekomst heeft, zou je kunnen zeggen dat hij in de meeste gevallen wel gelooft dat hij in een vriendelijk universum leeft. Maar wanneer het gaat over de aanvraag van een Russisch visum, gelooft hij niet dat de ambtenaren die over de Russische visa gaan, vriendelijk zijn en hem helpen, en daarom kreeg hij die problemen. Ik geef toe, ik zeg niet dat het een redelijk proces is. Het is eerlijk gezegd zo ingewikkeld dat alleen de Russische natie er zelf last van heeft, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat de boodschapper de reactie kreeg dat hij, op een bepaald niveau in zijn wezen, niet gelooft dat Rusland een vriendelijke natie is.

Dit heeft gedeeltelijk te maken met dramatische ervaringen die hij in een vorig leven heeft gehad, maar het toont ook dat je desondanks MO’s kunt hebben over wat je verwacht. Wanneer het een bekeuring betreft verwacht hij niet dat bepaalde gezagsdragers of ambtenaren in de bureaucratie vriendelijk zijn en er zijn om hem te steunen. Hij heeft de specifieke verwachting dat met de bureaucratie moeilijk is om te gaan en dat dit de mensen vaak onnodig moeilijkheden bezorgt. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat dit juist is, mijn geliefden. Maar de vraag aan de boodschapper is: “Wil hij dit de rest van zijn leven bij zich dragen of wil hij dit loslaten?” De vraag aan jullie is: “Welke MO’s heb ik? Welke verwachtingen heb ik van het fysieke universum? Steunt dat mij, of is er iets wat mij te pakken wil nemen?”

 

De invloed van duistere krachten
Nu begrijp ik wel dat mensen altijd in de war raken wanneer ik zoiets zeg, omdat wij jullie over de duistere krachten hebben onderwezen en die zíjn eropuit om jullie te pakken, mijn geliefden. Maar daar heb ik het niet over; ik heb het over onderscheid maken. Je realiseert je wel dat er duistere krachten zijn, je realiseert je wel dat er mensen zijn die geen goede bedoelingen hebben, maar ik heb het hier over je kijk op het moederrijk, het materiële universum in het algemeen. Wat ik zeg, is het volgende: projecteer het feit dat er gevallen wezens op de planeet zijn, alle moeilijkheden die zij hebben geschapen, niet op het moederrijk en zeg dan: “Zo zit het moederrijk in elkaar.” Zeg niet dat het moederrijk me net als de gevallen wezens behandelt. Wij hebben al vaker gezegd: Kijk niet naar ons zoals je naar gevallen wezens kijkt. Doe dat ook met het moederrijk. Heb geen verwachtingen over het moederrijk op grond van wat de gevallen wezens ermee hebben gedaan.

De gevallen wezens zijn er natuurlijk nog steeds, er gebeuren nog steeds veel dingen op de wereld die niet juist zijn en daar moeten we oproepen voor doen. Ik heb het hier over jouw persoonlijke relatie tot het moederrijk, he fysieke universum. Leef jij in een vriendelijk universum of denk je dat deze planeet zo duister is dat het universum hier, het moederrijk rijk, jou vijandig gezind is? Ik kan je ervan verzekeren dat hoe duister de planeet ook is, het moederrijk meer dan bereid is om jou te steunen en jouw groei te ondersteunen. Het kan alleen maar naar jou reflecteren wat jij naar buiten projecteert. Als je wilt dat er iets anders terugkomt, dan moet jij veranderen wat jij naar buiten projecteert. Dat kan niet anders.

 

Jouw relatie tot de meesters
Nu kunnen we dit op een hoger plan brengen en je laten kijken naar wat jouw MO is, wanneer jij met de geascendeerde meesters omgaat. Je kunt teruggaan naar de eerste keer dat je iets over geascendeerde meesters hebt gehoord en je kunt misschien eens kijken naar je motivatie om aan deze leringen te beginnen. Wat zegt die motivatie over hoe jij ons ziet, welke mogelijkheden jij zag om met ons om te gaan of juist niet? Dan kun je ontdekken dat je bepaalde verwachtingen had, je hebt een bepaalde mening over ons en velen van jullie zullen dan inderdaad ontdekken dat je een visie op ons hebt die wordt gebaseerd op hoe een bepaalde religie God heeft afgeschilderd. Velen van jullie hebben een beeld van geascendeerde meesters die wordt gebaseerd op hoe het christendom mij heeft geïdealiseerd als de enige zoon van God en hebben mij heel hoog op een voetstuk geplaatst, ver buiten je bereik. Voor de meesten van jullie is dit niet je eigen verwachting. Het is iets wat je op je hebt genomen om mee te helpen om het collectieve bewustzijn te verhogen, maar om het collectief te verheffen, moet jij je eigen geest hiervan bevrijden. Je hebt misschien nog wel een paar verwachtingen, een interne geest, die je nog niet hebt onderzocht en weggestuurd.

Dit houdt ook verband met ergens in trappen. Wij weten welke verwachtingen mensen hebben, wij weten hoe zij in staat zijn naar ons te kijken. Wanneer wij een lering van de geascendeerde meesters geven, moeten wij die lering aan de motivaties en verwachtingen van de mensen aanpassen en daarom moeten wij ons op een bepaalde manier presenteren. Degenen onder jullie die zich ervan bewust zijn dat wij in de vorige eeuw meerdere organisaties hebben gesponsord en dat wij verscheidene leringen hebben gegeven, zullen zien als je ernaar wilt kijken, dat wij ons in het begin op een bepaalde manier presenteerden. Door de bewegingen en leringen heen zie je dat er vooruitgang in zit. Wij geven jullie nu een hoger niveau, een hoger niveau van inzicht in ons door jullie te tonen dat er veel minder afstand tussen jullie en ons zit dan de meeste mensen geneigd zijn te denken.

Bij een paar van die organisaties in het verleden hadden de studenten de geascendeerde meesters op een voetstuk hoog boven hen geplaatst. Wij begrijpen natuurlijk de behoeften van de mensen, wij begrijpen hun verwachtingen. Wij begrijpen dat veel mensen dichter bij het spirituele rijk willen komen, maar niet al te dichtbij. Hoe komt het dat 1,3 miljard katholieken niet naar mijn Levende Woord willen luisteren, maar alleen naar de paus? Nu, dat is omdat zij eigenlijk niet al te dicht bij het levende spirituele wezen dat ik ben in de buurt willen komen. Zij willen mijn Wezen niet tegenkomen, omdat zij dan moeten veranderen. Wij weten ook dat veel studenten van geascendeerde meesters een beperkt bewustzijnsniveau hebben, omdat zij zich wel openstellen voor het bestaan van geascendeerde meesters, zij willen onze leringen bestuderen, zij willen een dictaat ervaren, maar niet al te dichtbij willen komen.

Het is alsof die studenten een bepaalde afstand willen bewaren door te zeggen: “Ik wil achterin zitten en je van afstand bestuderen.” Eigenlijk zeggen ze: “Ik wil dat je op afstand blijft, niet naar mij toe te komen en naar mij te kijken. Ik wil niet dat jij ziet wie ik op dit moment ben. Laat mij hier in het donker zitten, zodat ik kan doen alsof jij mij niet ziet.” Dit is alles waar zij aan toe zijn. En ik maak het grappig, maar ik verneder die studenten niet. Ik begrijp hun behoeften; ik respecteer hun behoeften. Ik geef ook een lering aan degenen die al verder zijn en die verder willen komen, als je naar de MO kijkt van hoe je naar geascendeerde meesters kijkt, hoe je met ons om kunt gaan, wat je wel of niet verwacht, wat je verwacht dat er wel of niet kan gebeuren.

Als je hier maar naar wilt kijken, zie je dat je daadwerkelijk al een hoger begrip van het pad naar Christusschap hebt gekregen. Daarom is je oorspronkelijke motivatie, de manier waarop je oorspronkelijk naar de geascendeerde meesters keek, eigenlijk een dood gewicht dat je meesleept. Het is niet relevant voor je huidige niveau van begrip. Als je dit begrijpt, dan kun je dat wegsturen en dan heb je niet meer die verdeeldheid in je wezen, omdat er iets is wat je bij ons weghoudt en iets is wat je naar ons toetrekt. Dan kun je een stap verder gaan en op een intiemere manier met ons omgaan.

Deze boodschapper heeft beschreven hoe hij meer dan 15 jaar de leringen van de geascendeerde meesters heeft opgevolgd en vlijtig de oefeningen heeft gedaan en dat hij op een dag opeens naar onze afbeeldingen keek en spontaan zei: “Ik wil meer. Ik wil een intiemere relatie met jullie. Ik wil directer met jullie omgaan.” Jullie hebben allemaal de mogelijkheid om zo’n beslissing te nemen. Ik zeg niet dat je die met je verstand moet nemen, maar ik zeg dit wel tegen je uiterlijke geest, kijk eens waar je bent op het pad. Waar ben jij aan toe? Ben jij aan een hoger niveau toe? Ben je eraan toe om een beetje dichterbij te komen en te zegen: “Jezus, het is oké dat je af en toe naar mij kijkt. Misschien kun je mij een paar dingen zeggen, maar niet te veel, niet meer dan ik aankan.” Ik verzeker je ervan dat wij hierop zullen reageren, want wat doen wij eigenlijk wanneer we studenten krijgen en wanneer je een student-meester relatie met ons aangaat? Wat is het spirituele pad naar Christusschap? Het gaat erom dat wij één worden.

 

Het Pad van Eenzijn
Uiteindelijk gaat het erom dat je één wordt met je IK BEN Aanwezigheid. Als tussenstap bieden wij een pad, waarop wij de leraren zijn en het misschien gemakkelijker voor jullie te begrijpen is, wanneer je een uiterlijke lering krijgt dan jouw IK BEN Aanwezigheid. Het ware pad van de geascendeerde meesters is dat je één met ons wordt, of in ieder geval met een van ons die je het meest na aan het hart ligt. Je begrijpt dat je, toen je de leringen voor het eerst vond, misschien de traditionele christelijke afgoderij bij je droeg van de meester op een voetstuk zetten. Daardoor heb je misschien gedacht dat je eerst een bepaald niveau van perfectie moest krijgen voordat je met zo’n verheven meester kon omgaan. Je had het gevoel dat je dat niveau van perfectie nog niet bezat en daarom wilde je alleen maar achterin zitten, zodat de meester je niet kon zien en jij je verborgen kon houden omdat jij iets zou voelen – schaamte, schuld, verlegenheid, wat dan ook – als de meester jouw onvolkomenheden zag. Natuurlijk mag je dit van ons doen, maar velen van jullie zijn eraan toe om die verandering in je bewustzijn door te voeren, omdat je beseft dat het helemaal niet pijnlijk is als je ons naar jou laat kijken en jou op iets wijzen. Wij doen dit altijd met de bedoeling om je te helpen bij je groei en je te helpen om vrijer te worden. Wat gebeurt er als jij vrijer bent? Dan voel jij je beter over jezelf.

Zolang je daar veilig op afstand blijft zitten, jij iets voor ons wilt verbergen, verberg jij ook iets voor jezelf. Als je iets voor jezelf verbergt, kun je het niet overwinnen. Wat je verbergt, geeft je op een of andere manier een slecht gevoel over jezelf. Alleen wanneer je ernaar kijkt en het loslaat, voel jij je beter over jezelf. Dit is simpele, simpele logica. Ik besef dat 99,999999 procent van de mensen op aarde denken dat het niet simpel is, maar dat is echt wel zo, tenminste wanneer je jouw niveau bereikt. Je kunt op dat punt komen, waarop je naar je MO kijkt en ziet dat je nog steeds die oorspronkelijke wens hebt om de meesters op afstand te houden. Je kunt zeggen: “Ik heb je niet meer nodig. Waarom ben je nog hier? Hoepel op!”

Dan kun je die verschuiving maken en je beginnen door jezelf één simpele vraag te stellen: “Wat voor meester volg ik? Is dit een vriendelijke of vijandige meester?” Dan zal jij je realiseren dat het beeld dat nu al duizenden en duizenden jaren door de gevallen wezens op het collectieve bewustzijn wordt geprojecteerd, is dat God een vijandige God is. Daarom moet iedereen die daarboven in het spirituele rijk zit en God vertegenwoordigt, wel een vijandig wezen zijn. Je ziet zelfs dat er in een aantal vroegere organisaties van geascendeerde meesters het concept bestond dat bijvoorbeeld El Morya of Serapis Bey strenge tuchtmeesters zijn. Zij lijken op oude schoolmeesters die slechts een excuus zoeken om de studenten te slaan. El Morya heeft geen stok waarmee hij zijn studenten slaat. Die heeft hij nooit gehad en zal hij ook nooit krijgen.

Je begrijpt dat wij niet lijken op dit collectieve beeld van de vijandige leraar die erop uit is om je op de een of andere manier te straffen (of te ontmaskeren en je een slecht gevoel over jezelf te geven, omdat je een imperfectie bezit), zo zijn wij niet. Het klopt totaal niet met de werkelijkheid. Wanneer jij dit bij jezelf herkent, kun jij je ervan beginnen los te makten. Je kunt een stap terug doen en het zien, en dan kun je het echt loslaten.

Er komt een moment – je moet misschien wat invocaties doen om wat energie te transformeren, misschien moet je hulp van ons vragen om jou te helpen het te zien – maar er komt een moment waarop je het loslaat. Je voelt dat je het spontaan loslaat en ineens besef je dat wij niet vijandig zijn. Wij zijn er niet op uit om je te pakken. Wij zijn er niet op uit om je te ontmaskeren. Wij zijn er niet op uit om je te vernederen.

 

Waarom je bang bent voor de meesters
Ik geef toe dat er mensen zijn die van de leringen die ik heb gegeven, het gevoel zullen krijgen dat ik iets in je psyche blootleg, iets wat niet zo hoort te zijn. Zij zullen opnieuw dit beeld projecteren dat ik erop uit ben om iets in jou bloot te leggen. In zekere zin is dat ook zo, maar ik doe dat niet om jou je te laten schamen of in verlegenheid te brengen. Ik ben erop uit om je te bevrijden. Dan kun je juist een stap omhoog doen en wanneer je naar het beeld kijkt dat je van de geascendeerde meesters had en wat je verwacht dat zij wel of niet zullen doen, kun je vast een negatief aspect hierin herkennen. Je denkt bijvoorbeeld misschien wel dat wij iets in jou zullen blootleggen en dan zou je eens kunnen kijken wat die angst met betrekking tot dit betekent.

Als ik je naar hier zou optillen en je vertellen dat jij die neiging in je psyche hebt, hoe zou jij je dan voelen? Nu, doen jullie allemaal deze oefening eens heel even. Stel je voor dat ik elk van jullie hier voor de hele groep zou zetten en je heel direct vertelde welke specifieke neiging jij in je psyche hebt. Waar ben je dan bang voor? Hoe zou jij je voelen? Voel je schaamte? Voel jij je in verlegenheid gebracht? Hoe voel jij je dan?

Welnu, mijn geliefden, dat gevoel is een deel van wat je tegenhoudt op het pad. Het vormt een deel van wat je ervan tegenhoudt om met ons om te gaan. Wat ik nu zeg, is het volgende: Je kunt een stap naar achteren doen en zeggen: “Voel ik dit of is er een interne geest die mijn MO, mijn relatie tot de geascendeerde meesters, bepaalt, hoe ik tegen de meesters aankijk, hoe ik denk dat ik met hen om kan gaan? Is dit de geest die dit voelt, of voel ik dit?” Je kunt toegeven: “Dit ben ik niet; dit is de geest!” Dan kun je die geest wegsturen en er oproepen voor doen, je kunt die omslag in je denken brengen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, als jij je in verlegenheid gebracht voelt als een geascendeerde meester een imperfectie in je psyche zou ontdekken: “Waarom zou ik mij hierover in verlegenheid voelen? Waarom eigenlijk? Die geest voelde dat, dus waarom zou ik naar de meester blijven kijken in de hoop dat hij mij niet in verlegenheid brengt? Ik hoef mij hier niet voor te schamen, of voor schut te staan of bang voor te zijn, of wat dan ook. Waarom moet ik dat voelen?” Dan kun je geleidelijk aan veranderen, omdat je erkent dat wij er niet op uit zijn om je voor schut te zetten, wij willen je bevrijden, zodat jij een beter gevoel over jezelf krijgt. Natuurlijk voel jij je niet goed over jezelf als je constant bang bent om voor schut te staan.

 

Jouw positieve verwachtingen
Dan kun je nog een stap verder gaan en ernaar kijken dat je waarschijnlijk ook een positieve verwachting had over wat er misschien zou kunnen gebeuren wanneer je student bij de geascendeerde meesters werd. Veel, veel studenten hebben de verwachting dat je op een of andere manier wordt bedankt of erkend of geëerd door de geascendeerde meesters. Wij hebben ironisch genoeg vroeger een organisatie van geascendeerde meesters gehad waarin de studenten de meesters heel erg hoog op een voetstuk hadden geplaatst en bang waren voor een relatie met ons, maar tegelijkertijd hadden veel studenten, het dwangmatige verlangen om in het openbaar erkend en bedankt te worden.

Dit is heel complexe psychologie, omdat je zowel de angst als de hoop hebt om te worden bedankt. Is het eigenlijk wel logisch dat je bang voor iemand bent, maar tegelijkertijd door hem bedankt wilt worden? Hoe waarschijnlijk is het dat zij jullie zullen bedanken ten opzichte van de waarschijnlijkheid dat zij zullen doen waar je het meest bang voor bent en je straffen? Zo krijgen de studenten een heel erg kunstmatige relatie met ons en in principe worden ze daardoor onbereikbaar voor ons, omdat wij hen niet rechtstreeks kunnen benaderen. Wij kunnen hen niet een ervaring geven, wij kunnen hen geen innerlijke leiding geven, omdat zij vastzitten in dat getouwtrek. In vele christelijke kerken is dit natuurlijk de manier waarop ze naar God kijken, waarop ze naar mij kijken. Daarom vinden veel katholieken dat ze een betere relatie met Moeder Maria kunnen onderhouden dan met mij, omdat zij niet zo bedreigend is. Je ziet dit ook in veel andere religies.

Nogmaals, als je student van de geascendeerde meesters bent en dit patroon bij jezelf herkent, waarom heb je dat dan? Heel waarschijnlijk is het iets wat je uit het collectieve bewustzijn hebt overgenomen. Kijk er gewoon naar, werk eraan, kom op het punt dat je noch een directe ontmoeting met een geascendeerde meester vreest, noch erop hoopt, zodat je hoogmoed wordt opgepoetst en je ego het gevoel krijgt dat je bijzonder bent. Wanneer je op het punt komt dat je met ons kunt omgaan zonder die beide verwachtingen te hebben, zonder een verwachting die wordt gemotiveerd door angst, of een verwachting gebaseerd op hoogmoed, dan kun je neutraal zijn. Je kunt open zijn. Er staan geen verwachtingen in de weg. Wanneer je alleen maar open bent, ervaar je onze Aanwezigheid veel directer dan ooit tevoren en dat willen wij natuurlijk graag.

 

Hoe de Heilige Geest door jou heen kan stromen
Nu is het Pinksteren en jullie kennen allemaal het verhaal dat de discipelen radeloos van verdriet waren toen ik het fysieke rijk verlaten had en niet wisten hoe het verder moest, wat er daarna moest gebeuren. Toen kwamen ze bij elkaar en op de een of andere manier kwam er een verschuiving in bewustzijn en werden zij, zoals beschreven staat, ‘allen tezamen een’. Zij bereikten wat ik net heb beschreven, omdat de meeste van hen (maar niet iedereen) in plaats van hun op angst gebaseerde verwachtingen (dat dit het einde was en dat er nooit weer iets zou gebeuren) of in plaats van hoogmoedige verwachtingen (dat zij zouden worden verheven en degenen zouden zijn die de beweging vooruit zou brengen), alleen maar neutraal waren, gewoon open waren. Die neutraliteit, dat moment van geen verwachtingen koesteren, was de opening voor wat is beschreven als het neerdalen van de Heilige Geest.

Nu zou je in zekere zin opnieuw kunnen zeggen: “Wat hebben wij met de leringen die wij door deze boodschapper hebben ontvangen, gedaan?” Wij hebben in zekere zin de beelden die mensen van geascendeerde meesters op grond van vorige dispensaties hebben, ontmanteld. Wij hebben onszelf daadwerkelijk van het voetstuk gehaald. Wij hebben geprobeerd om de afstand tussen jullie en ons te verkleinen. Natuurlijk hebben we dit niet in echte bewoordingen gedaan. Wij hebben geprobeerd om de afstand in jullie denken, de afstand die jullie denken dat er is, die jullie tussen jezelf en ons projecteren, te verkleinen. Wij staan natuurlijk boven tijd en ruimte en dat betekent dat ik altijd bij je ben, als jij dat wilt, als jij me aandacht schenkt. Het is niet zo dat je enige afstand moet overbruggen. Het is niet zo dat ik zover in afstand boven jou sta, of zelfs in vibratie, wat natuurlijk wel zo is, maar ik ben toch bij jou. Het is niet zo dat jullie deze kloof moeten overbruggen. Het is simpelweg een kwestie van alle beelden en verwachtingen die jullie verstandelijk hebben, wegdoen.

Wij hebben studenten van geascendeerde meesters die, symbolisch gesproken, met hun ogen aan een gigantische telescoop vastgeplakt zitten, omdat zij denken dat wij daar heel, heel ver weg in de ruimte zijn. Dus hebben zij een heel reusachtige telescoop nodig om ons te zien en die reusachtige telescoop is het uitgebreide intellectuele inzicht in de lering. Wij wachten alleen maar totdat ze niet meer door de telescoop kijken en dan zeggen: “O, daar zit je.” Ik zit al 2000 jaar naast hen en zij hebben geen moeite gedaan om hier aandacht aan te schenken, omdat zij de andere kant opkeken, heel ver weg naar mij op zoek waren. Dit is iets wat wij voor jullie allemaal wensen, degenen die ons pad al heel lang volgen, die zich op het pad van Christusschap hebben toegelegd.

 

Christusschap en wonderen
Nogmaals laten we de verwachtingen wat naar beneden bijstellen. Jullie kennen de verhalen, dat ik, toen ik geïncarneerd was, allemaal wonderen heb verricht. De mensheid heeft 2000 jaar lang de tijd gehad om die heel, heel krachtige uitgebreide collectieve geesten te scheppen over hoe ongelooflijk bijzonder het moet zijn geweest als je erbij was geweest in de tijd van Jezus. Als je dan teruggaat en de werkelijkheid ziet, zie je dat de meeste discipelen daadwerkelijk leken op de persoon die met zijn ogen tegen de telescoop aan zat geplakt. Hoewel zij mij volgden en iedere dag met mij omgingen, besteedden ze nauwelijks directe aandacht aan mij, omdat zij met zoveel verwachtingen naar mij keken. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Petrus waarin ik zei: “Ga achter mij, Satan”, omdat ik hem met een klap uit zijn verwachtingen wilde losmaken, zodat hij inderdaad op een neutrale manier met mij kon omgaan.

De meeste mensen die ik destijds heb ontmoet, konden dat niet en zij merkten niet wat voor wezen er eigenlijk naast hen stond. Zij zagen niet dat ik een hogere bewustzijnsstaat had. Hiermee wil ik zeggen dat het fantasiebeeld dat de christenen later van mij gemaakt hebben, over hoe ongelooflijk bijzonder ik was, in werkelijkheid nooit heeft bestaan. Veel mensen hebben het niet opgemerkt, zelfs niet de mensen die mij over water zagen lopen, bijvoorbeeld, en die naderhand niet meer konden geloven wat zij hadden gezien. Zoals wij al eerder hebben gezegd, was het collectieve bewustzijn destijds zo dicht dat er veel meer voor nodig was dan een dramatische gebeurtenis om zelfs de aandacht van de mensen te krijgen.

Nogmaals, wanneer je naar deze situatie op Pinksteren kijkt, hebben vele christenen ingewikkelde fantasieën bedacht, dat de discipelen ineens in verschillende tongen spraken. Zij spraken ineens in andere talen, zodat andere mensen hen konden begrijpen en zelfs studenten van geascendeerde meesters hebben de neiging om dit als een dramatische gebeurtenis te beschouwen. Zij denken, net als de Pinkstergemeente, dat ze in engelentaal spraken. Of ze denken, net als andere christenen, dat de mensen door de geest bevangen werden en omvielen, en lagen te schudden en moesten worden weggebracht en wat dies meer zij. Die MO, die collectieve geest die veel studenten van geascendeerde meesters hebben, dat zij verlangen naar een dramatische gebeurtenis, bestaat nog steeds.

Enkelen verlangen naar een dramatische gebeurtenis in hun eigen leven, dat zij ons op een dramatische manier ontmoeten, waardoor alles ineens verandert. Enkelen verlangen naar een dramatische gebeurtenis die ervoor zorgt dat andere mensen hen als bijzonder beschouwen. Veel studenten van geascendeerde meesters hebben decennialang naar een dramatische gebeurtenis verlangd waarin wij aan de lucht verschijnen of dat de studenten zelf de Heilige Geest ontvangen en mensen kunnen laten omvallen en mensen kunnen helen. Zij kunnen dat allemaal, zodat er fysiek bewijs is dat de geascendeerde meesters echt bestaan en dat er daardoor miljoenen mensen zullen worden bekeerd. Natuurlijk hebben die studenten dat tot stand hebben gebracht, zodat zij worden bejubeld en geëerd. Er is een gedachtegang geschapen, waardoor de studenten van geascendeerde meesters iets waar christenen meer dan 2000 jaar van hebben gedroomd bij zich hebben gedragen, namelijk dat ze speciaal zijn, dat ze worden verheven. Jullie hebben dit op de geascendeerde meesters overgedragen en jullie projecteren dit allemaal op ons. Je denkt dat er iets dramatisch gaat gebeuren als je de Heilige Geest ontvangt. Het is mogelijk dat er een gebeurtenis komt waarbij alle mensen ineens in tongen beginnen te spreken en iedereen een dictaat opneemt of wat de mensen zich daar ook maar bij kunnen voorstellen.

Aan de ene kant wil ik geen limiet stellen aan wat er kan gebeuren. De Heilige Geest kan zich op diverse manieren openbaren, maar ik wil dat jullie dit realistisch inschatten. In de moderne tijd verrichten wij geen wonderen, omdat de mensheid een hoger bewustzijnsniveau heeft gekregen, omdat wij hun aandacht ook op andere manieren kunnen trekken. Wij proberen niet om iedereen te bekeren zodat ze de geascendeerde meesters erkennen. Wij zijn niet op zoek naar een niet te ontkennen manifestatie, omdat de Wet van Vrije Wil duidelijk is: Het moet mogelijk zijn om iets te ontkennen. Mensen moeten gemakkelijk ons bestaan kunnen ontkennen, dus gaan wij niet bewijs geven dat je niet kunt ontkennen.

Zelfs wat betreft het neerdalen van de Heilige Geest, proberen wij niet een spektakel te scheppen, mijn geliefden. Wij willen dat jullie erkennen dat elk van jullie stuk voor stuk heeft ervaren dat je de Heilige Geest hebt gekregen. Je hebt dit waarschijnlijk het best gevoeld toen je met anderen sprak over iets waar zij zich echt zorgen over maakten, iets wat hun na aan het hart lag. Je kunt erkennen dat er momenten zijn geweest waarop je stem misschien een klein beetje veranderde, je vibratie veranderde en je alleen maar heel oprecht was. Mijn geliefden, jullie zijn ook in een neutrale gemoedstoestand. Jullie proberen niet om iemand anders op een agressieve manier te bekeren, je hebt niet de wens om bedankt te worden, dus je voelt je ook niet afgewezen. Je spreekt gewoon vanuit een hoger niveau van je wezen, en dit is een manifestatie van de Heilige Geest.

Dit hele idee dat de discipelen in andere talen spraken die zij niet kenden, is eigenlijk niet correct. Het is het enige wat mensen op de gebeurtenis kunnen projecteren op grond van hun lineaire manier van denken. De echte waarheid is dat een paar discipelen de Heilige Geest ontvingen, zodat zij ineens de ideeën over wat het christendom was, op zo’n manier konden uiten dat mensen met veel verschillende achtergronden de concepten en ideeën konden bevatten. Ik wil graag dat jullie dit, een van de belangrijkste manifestaties van de Heilige Geest, nastreven. Je zou dan in staat zijn om die neutrale staat te bereiken om met mensen met veel verschillende achtergronden te kunnen spreken. In plaats van hen een absolute waarheid te geven, waarvan jij verstandelijk denkt dat zij die moeten krijgen, geef je hen precies wat zij nodig hebben om de volgende stap op hun pad te kunnen nemen. Je weet dit misschien niet met je verstand, je weet misschien niet waarom je dit tegen hen zegt, maar jij voelt alleen maar de stroom en daar ga je in mee.

Deze manifestatie van de Heilige Geest is van veel meer waarde dan een of ander spektakel. Nu zeg je misschien: “Voer je nu ook niet een spektakel op?” Welnu, in zekere zin, ja. Maar is dit zo dramatisch als veel studenten van geascendeerde meesters verwachten of iets wat christenen verwachten? Nee, dat niet. Wij proberen jullie iets te geven wat wel het normale bewustzijnsniveau ontstijgt, maar niet zo veel dat het jullie gevoel van afstand versterkt. Wij realiseren ons dat alles wat wij doen bij sommige mensen het gevoel van afstand versterkt, maar je merkt dat veel leringen die wij door de jaren heen door deze boodschapper hebben gegeven, speciaal zijn bedacht om je te helpen om de afstand die jullie projecteren tussen jullie en ons, te verkleinen.

 

Welke meester staat het dichtst bij jou?
Ik ben altijd bij jóú, jou en jou en jou en jou, elk van jullie stuk voor stuk. Ik ben bij jou altijd, net als elke geascendeerde meester die je na aan het hart ligt. Welke meester ligt je het meest na aan het hart? Mijn geliefden, ik ben niet jaloers. Ik hoef niet exclusief te zijn. Je beledigt me absoluut niet als een andere meester je meer na aan het hart ligt. Waarom niet? Omdat ik één met die meester ben.

Vind de meester die je het meest na aan het hart ligt. Doe een stap terug uit je drukke dagelijkse leven. Doe een stap terug uit je druk bezig zijn met het pad, met je studie, met invocaties opzeggen. Neem wat tijd om te gaan zitten en te kijken naar: “Hoe ga ik met de geascendeerde meesters om? Dit is de meester die ik dichtbij voel. Hoe vind ik een nieuwe manier om met die meester om te gaan, zodat ik de afstand kleiner kan maken, zodat ik dichterbij kom, zodat ik een directere ervaring krijg?” Misschien jezelf wel afvragen: “Ben ik toe aan een directere ervaring met een geascendeerde meester?” Als dat niet zo is, nogmaals ik bekritiseer niet, ik oordeel niet, ik veroordeel niet. Ik begrijp volledig dat iedereen bepaalde tijd nodig heeft voor ze aan iets toe zijn. Jullie zijn hier mijn geliefden, omdat jullie echt het gevoel hebben dat de geascendeerde meesters bestaan, wanneer je een dictaat ervaart. Wij kunnen tegen jullie spreken. Ik vraag alleen om je denken te veranderen, zodat je erkent dat wij, omdat wij bestaan en omdat wij door een boodschapper kunnen spreken, ook op een directere, persoonlijke manier met jou kunnen omgaan in je geest, in je hart.

Als je hieraan toe bent, dan zou dit misschien het moment zijn om een stap omhoog te doen, om directer te zijn en een andere manier te vinden om met ons te communiceren. Misschien kun je eens naar je MO kijken, zoals wij het hebben genoemd, over hoe je met ons communiceert. Je zou je eens kunnen afvragen: “Wat denk ik dat er op basis van mijn huidige verwachtingen zou kunnen gebeuren, als een geascendeerde meester dichterbij kwam?” Je merkt vaak dat een deel van je geest, een deel van jouw ego, eigenlijk bang is over de veranderingen die je dan zou moeten aanbrengen als dat gebeurde, en dit zou iets kunnen zijn waar je wat tijd voor nodig hebt om over na te denken.

 

Wat zou je moeten opgeven?
Dit is niet iets wat bij de meesten van jullie in vijf minuten gebeurt, maar wanneer je een bepaald niveau bereikt, is het de moeite waard om hierover na te denken, erop te mediteren: “Wat zou er in mijn leven gebeuren?” Er is een deel van je wezen bang dat er bepaalde uiterlijke veranderingen moeten worden aangebracht, of dat je bepaalde dingen moet opgeven en wat dies meer zij. Als je dit eerlijk bekijkt en onderzoekt, kun je geleidelijk aan gaan inzien wat er aan de hand is, zie je wat jouw onbewuste verwachtingen zijn. Je kunt naar ze beginnen te kijken. Je zou kunnen beginnen die te vergelijken met een aantal van onze leringen. Je kunt beginnen te overwegen of dit eenvoudig een verwachting is die je van het collectieve bewustzijn hebt overgenomen, of dat het een deel van jouw ego is. Je kunt geleidelijk aan op het punt komen dat je helder krijgt waar je nu staat. Je kunt misschien erkennen: Ja, er is een deel van mijn ego dat een bepaalde angst heeft en dat niet wil veranderen omdat er specifiek iets in mijn leven is wat ik niet op wil geven.

Om je een heel eenvoudig voorbeeld te geven, er was een student in Korea die vroeg of je als student van de geascendeerde meesters naar party’s kon blijven gaan en in sociale context drinken. Hij wilde dat niet opgeven, omdat het een belangrijk onderdeel van zijn familie en cultuur was om bij sociale gebeurtenissen te drinken. Dit is slechts één voorbeeld van verwachtingen die je misschien hebt. Als je wilt, kun je hiernaar kijken, je kunt het vanuit verschillende standpunten bekijken. Je kunt zelfs zover komen dat je beseft dat het geen verlies is om dit op te geven, omdat je daadwerkelijk aan een ander niveau toe bent en die stap wilt nemen.

Sommigen van jullie hebben spontaan de beslissing genomen om alcohol op te geven, maar dit is slechts een voorbeeld. Fixeer je niet hierop, omdat je er veel andere dingen zijn waar je misschien van denkt dat je die moet opgeven. Het is altijd mogelijk om op een andere manier naar iets te kijken, waardoor je de activiteit in de buitenwereld niet hoeft op te geven.

Om je nog een voorbeeld te geven, er waren in vroegere dispensaties van geascendeerde meesters veel studenten die het gevoel hadden dat wanneer zij met de leringen van de geascendeerde meesters aan de slag gingen, niet met mensen konden omgaan die zich niet in de leringen verdiepten. Velen hadden moeite om met hun echtgenoot om te gaan en hier zijn zeer veel echtscheidingen uit voortgekomen. Wij hebben nooit gewild dat dit zou gebeuren, maar zo was de cultuur. De reden was dat zij veel meer op een zwart-wit manier naar het pad keken: je doet mee of niet. Je doet helemaal mee en dan moet jij je aan de regels houden, anders lig je eruit. Als je een echtgenoot had, die niet mee wilde doen, dan kon je daar niet mee omgaan enzovoort en dan kwamen er conflicten en dat soort dingen. De realiteit is dat je als je jouw bewustzijn verandert, jij je zwart-wit visie op het pad en op de oordelende meesters verandert, je dan in ieder geval over een tijdje een manier kan vinden om met je echtgenoot om te gaan die niet op het spirituele pad zit of niet de leringen van de geascendeerde meesters bestudeert.

Je ziet dat het niet gewoon een kwestie is van het punt bereiken waarop je denkt of erkent dat er een pad voor jouw ego is die denkt: Als je een stap dichter naar de meesters toe doet, moet je iets anders opgeven. Velen van jullie zijn bang dat je seks op moet geven, bijvoorbeeld. Dit is bijna de meeste voorkomende angst van studenten op het spirituele pad, om heel eerlijk te zijn. Het alternatief is dat je altijd eerst naar jezelf kijkt, naar je MO wat betreft seks en hoe dat zit met jouw MO over het spirituele pad, en inziet dat je twee innerlijke geesten hebt die met elkaar botsen. Dan herken je dat er een geest op het spirituele pad is die projecteert dat jij seksualiteit op moet geven, als je hoger op het pad komt. Een andere geest roept: “Nee, nee dat kun je niet maken!” Dan kom je op het punt dat je beseft dat het alleen maar twee geesten zijn die jou niet bent – en jij kunt dat transcenderen, mijn geliefden. Je kunt ze allebei transcenderen en bedenken dat je door alleen maar van gedachten te veranderen, jouw houding ten aanzien van spiritualiteit, jouw houding ten aanzien van seks en jouw houding ten aanzien van de omgang tussen die twee, nog steeds van seksuele activiteiten kunt genieten en op het spirituele pad zijn.

 

Accepteren dat je hier bent voor je kunt vertrekken
Het is zoals ik zei in het vorige dictaat, Er kan een moment komen dat jij je bijna hebt gekwalificeerd voor je ascensie, maar een ascetisch pad hebt gevolgd waarin jij je terugtrekt uit wereldlijke activiteiten. Als je niet volledig accepteert dat je een fysiek lichaam bezit en als je niet in staat bent om te genieten van de activiteiten die je met het fysieke lichaam kunt doen, kun je de aarde niet achterlaten, kun je niet daadwerkelijk ascenderen. Je zou kunnen zeggen dat er natuurlijk vele duistere krachten, entiteiten en demonen zijn die de geslachtsdrift gebruiken om de mensen in diverse neerwaartse spiralen te lokken om hun energie af te tappen. Er kan natuurlijk ook een tijd zijn dat jij jezelf discipline moet opleggen, zodat jij niet in die neerwaartse spiralen wordt gezogen. Daarom heeft men er traditioneel veel over gesproken dat spirituele mensen zich moeten onthouden van seks. Enkelen van jullie hebben dat in vorige levens gedaan en dat was toen ook nodig. Het is altijd mogelijk om een beter inzicht te krijgen en te zeggen: “In wat voor lichaam leef ik? Is het lichaam mij goed gezind of is het mijn vijand?”

Je zult dan merken dat veel spirituele mensen eigenlijk denken dat hun fysieke lichaam niets moet hebben van hun spirituele groei. Je kunt hieraan werken, dit verwerken, en beginnen te accepteren dat je in een vriendelijk universum leeft, dat je in een vriendelijk lichaam leeft. Zolang je in dit lichaam bent, kun je bepaalde activiteiten met dit lichaam doen en het is helemaal niet zondig of antispiritueel om van die activiteiten te genieten. Of het nu seks is, een lekkere maaltijd eten, met mensen omgaan die niet een spirituele leer hebben, maar die desondanks goede mensen zijn. Het is je familie en je geniet ervan om met hen samen te zijn. Wat zou hier in hemelsnaam niet spiritueel aan kunnen zijn wanneer je het vanuit een neutraal standpunt bekijkt dat niet gevangenzit in het zwart-wit denken?

Je kunt zelfs naar je lichaam kijken en jezelf gaan afvragen: “Woon ik in een vijandig of vriendelijk lichaam?” Dan kun je nog steeds, ook als je gekweld wordt door een ziekte, als je dat wilt aan je houding ten aanzien van je fysieke lichaam werken. Wat is jouw MO? Wat zijn je verwachtingen over wat er kan gebeuren? Wat vind je echt van dit lichaam en vooral met betrekking tot spirituele groei? Je kunt zover komen dat je kunt accepteren dat je in een vriendelijk lichaam leeft dat in staat en bereid is om jouw spirituele groei te ondersteunen. Enkelen van jullie zullen merken dat je dan geneest van ziekten die je eerder niet kon afschudden. Anderen worden misschien niet geheeld van een fysieke situatie, maar je zult een manier vinden om er vrede mee te hebben, zodat het je spirituele groei niet hindert.

 

Hoe je dit dictaat moet gebruiken
Nogmaals, dit is een van die dictaten waarin wij jullie veel nieuwe ideeën geven en wij doen dit natuurlijk omdat jullie niet zo heel vaak bijeenkomen in een grote groep mensen. Wij doen dit ook omdat veel van jullie in deze specifieke groep een niveau op het pad van Christusschap hebben bereikt, dat je aan deze lering toe bent of in ieder geval een element ervan. Nogmaals, je hoeft straks niet naar huis te gaan en dan dit dictaat nalezen en elk element dat ik je heb gegeven bekijken en denken dat je dit allemaal in één keer moet bestuderen en toepassen. Je moet iets vinden, maar één ding, wat je aanspreekt op je huidige niveau. Dan gebruik je dat, je integreert het en gebruikt het om een stap hogerop te komen. Je kunt dan dit dictaat nog eens nalezen en ontdekken dat er nog iets voor je bij zit.

Nu, ik raad je aan om het dictaat dat ik in Korea over Christusschap heb gegeven en de verhandeling van Gautama Boeddha uit Korea te bestuderen en in te zien dat zij een soort van Alpha vormen, terwijl dit dictaat en een paar van de antwoorden die je op deze conferentie hebt ontvangen, de Omega, een praktischer, nuchterder benadering vormen.

 

Neutraal zijn zorgt ervoor dat de Geest kan stromen
Ik wil je achterlaten met het volgende: De Heilige Geest waait waarheen hij wil, wordt er gezegd. Dit is eigenlijk een uitspraak die niet het beste inzicht in de situatie weergeeft. De Heilige Geest waait niet waarheen hij wil, hij waait gewoon en hij waait constant en stroomt ook constant. Nu de reden dat die uitspraak werd gedaan, was dat veel mensen in die tijd niet konden begrijpen waarom soms de een de stroom van de geest bezat, soms iemand anders, en soms bezat niemand die. Zij konden niet begrijpen hoe dat kwam, omdat zij dit verstandelijk bekeken.

Zelfs mijn discipelen hadden de neiging om dat te doen en een soort hiërarchie onder de discipelen te scheppen, een bepaalde rank van wie bovenaan stond, wie het meest geavanceerd was. Helaas dacht Petrus vaak dat hij bovenaan stond, terwijl hij in werkelijkheid het laagst in bewustzijn was van alle discipelen. Die verstandelijke evaluaties blokkeren de stroom van de geest omdat de sleutel om de stroom van de geest te krijgen, is dat je neutraal bent, in die staat zijn waar jullie allemaal weleens een glimp van hebben opgevangen en die je kunt cultiveren. Het is bijna of je stilstaat en er niets is wat je een bepaalde richting opduwt. Je kunt het ook zuiver gewaarzijn noemen, maar jij bent neutraal. Je gaat met iemand anders om, maar je hebt geen oordeel over wat je die persoon moet vertellen of wat iemand moet accepteren. Je wilt die persoon niet bekeren. Je hebt niet eens de wens om die persoon te helpen. Je hebt niet een bepaalde verwachting over wat er gezegd moet worden of wat er moet gebeuren of hoe die ander moet reageren. Je bent alleen maar neutraal en dan ben je de open deur. Dan kan de geest door jou heen stromen, mijn geliefden.

Als je het fenomeen van dictaten geven bekijkt en ziet hoeveel channelers er zijn, kun je zien dat de channelers die niet neutraal zijn, zich altijd op een lager niveau afstemmen – het emotionele, mentale en lagere identiteitsrijk. Wat er door hen heen komt, kan een paar ware ideeën bevatten, maar ook een paar verdraaide ideeën en er is geen vibratie die de mensen bevrijdt. Hoe neutraler de boodschapper of de channeler kan zijn, hoe zuiverder de boodschap door hen heen komt. Hoe neutraler jij kunt zijn als je luistert naar een dictaat of als je het leest, hoe diepgaander de inzichten die je krijgt. Een ander aspect van de Heilige Geest is niet dat je beslist moet spreken, maar het kan ook zijn dat je een inzicht ontvangt dat duidelijk van ons afkomstig is of van een hoger niveau in je geest. Dit is de soort interne stroom van de geest en wanneer je spreekt is het de externe stroom van de geest, maar beide vormen absoluut een deel van je pad.

Er komt een moment, zoals wij hebben gezegd, dat Christusschap die niet tot uiting wordt gebracht geen Christusschap is. Je moet een stap omhoog doen in plaats van altijd de lering te bestuderen en in je op te nemen, maar te beginnen om die uit te geven. Dan ervaar je stroom van Alpha en Omega van de Heilige Geest omdat je inzichten krijgt en die gebruik je om anderen te helpen. Vaak kom je tot de ontdekking dat je wanneer je inderdaad tegen anderen spreekt, ineens ideeën krijgt waar je nog nooit eerder aan had gedacht. Je krijgt ineens een inzicht dat je nog nooit eerder hebt gehad. Dit is de stroom van de Heilige Geest. Het is geen spektakel. Het is niet een dramatische gebeurtenis. Het is eigenlijk iets wat jullie allemaal hebben meegemaakt en ik zeg eenvoudig dat jij, als jij je hier meer bewust van wordt, door een paar hints op te volgen die ik jullie nu geef, de frequentie hiervan kunt opvoeren als je in een neutrale gemoedstoestand gaat.

 

Moet je meningen hebben?
Hier moeten sommigen wel even aan werken, omdat jij je je moet bevrijden van de aantrekkingskracht van die externe dingen die je mee proberen te sleuren in een reactiepatroon. Het kan zelfs inhouden dat een aantal van jullie een bepaald proces moeten doorlopen, waarin je na moet denken over iets heel eenvoudigs: “Moet ik als menselijk wezen een mening hebben?” De meesten van jullie zijn opgevoed met de gedachte dat je een mening moet hebben. Je moet een mening hebben over een politieke partij of een politieke kwestie, of dit probleem, of dat probleem. Je kunt het punt bereiken waarop je erkent dat de overgrote meerderheid van de meningen die menselijke wezens hebben eigenlijk van interne geesten komen, die onder invloed staan van collectieve geesten.

Heel vaak zie je dat twee mensen een tegenovergestelde mening over een probleem hebben, maar dat komt omdat dit twee geesten zijn die ruzie maken door die twee mensen heen. Je kunt zover komen dat jij je afvraagt: “Wil ik echt zo met mensen omgaan, door altijd mijn mening te geven en altijd te proberen om hen van mening te laten veranderen? Zou het niet mogelijk zijn om zover te komen dat als ik met andere mensen omga, neutraal te blijven en dat ik daardoor opensta om iets te zeggen zonder vooropgezette bedoeling, iets wat uit een hogere bron komt en mij kan voorlichten en die ander kan voorlichten, maar niet met een intentie uit mijn bewuste geest. Dat ik het gewoon laat gebeuren?”

Door de tijd heen hebben vele mensen diverse pogingen gedaan, diverse rituelen om de Heilige Geest te ontvangen. Er zijn zwarte magiërs die geprobeerd hebben een methode, een bepaald apparaat, te bedenken die er op een mechanische manier voor zorgt dat zij een stroom van de geest krijgen. Zij hebben nog nooit de stroom van de Heilige Geest gekregen. Zij kunnen misschien een stroom van een aantal collectieve geesten hebben gekregen die krachtig lijken, maar het is niet de Heilige Geest. Je kunt de Heilige Geest niet tot iets dwingen. Daarom wordt er ook gezegd dat de Heilige Geest waait waarheen hij wil. Je kunt die niet dwingen, mijn geliefden, maar wel ontvangen.

Het geval is dat je er ruimte moet zijn om die te ontvangen. Als je geest vol meningen zit, kan er misschien wel geen ruimte zijn voor de Geest om zich tot uiting te brengen. Ik zou je graag willen bevrijden. Ik zou je toestemming willen geven om vrij te zijn van al die menselijke meningen. Je zou inderdaad wel kunnen voelen dat het lijkt alsof je uit een of andere tredmolen wordt bevrijd, wanneer je een aantal van die meningen loslaat. Je geest hoeft niet meer het gevoel te hebben dat die mening voortdurend wordt bedreigd en je uit moet kijken naar bedreigingen, en dat jij je geagiteerd voelt wanneer je iets op het internet leest wat jouw mening misschien bedreigt. Of dat jij, wanneer je mensen ontmoet die een andere mening hebben, er dan ruzie mee moet maken en hun van gedachten moet laten veranderen. Ineens zul je het gevoel hebben dat dit je energie niet meer wegzuigt en jij hebt een veel beter gevoel over jezelf omdat je die menselijke mening hebt opgegeven.

Ik kan je wel vertellen dat je weleens iemand zou kunnen tegenkomen, die naar je kijkt en zegt: “Wat is er met jou aan de hand, heb jij geen meningen meer?” Kijk eens hoe zij zich voelen over zichzelf en vergelijk dat eens met hoe jij je over jezelf voelt en dan zegt: “Wat zou ik liever hebben, mijn denkwijze of die van de ander?” Dan is het niet zo moeilijk om al die meningen op te geven die je niet een beter gevoel over jezelf geven, je niet beter over de wereld laten voelen, je niet helpen om het gevoel te krijgen dat je in een vriendelijk universum leeft, ze helpen je niet om met vriendelijke meesters om te gaan, ze helpen je niet het gevoel te geven dat je in een vriendelijk lichaam leeft.

Denk hier eens over na: Als je tot doel hebt om je beter over jezelf te voelen, over de geascendeerde meesters, over de materiële wereld en over je fysieke lichaam, kijk dan eens naar alles waar je aandacht naartoe wordt getrokken en vraag jezelf af of het je helpt om je beter over jezelf te voelen. Als het je niet helpt om een beter gevoel over jezelf te krijgen, dan heb je mijn toestemming om dat los te laten. Ik kan je ervan verzekeren dat als niet helpt om je een beter gevoel over jezelf, de wereld en de meesters te krijgen, helpt het je spirituele groei niet. Je komt dan niet dichter bij het Christusschap.

Merk je wel dat enkelen van jullie een beetje op hun stoel heen en weer gaan schuiven en het moeilijk vinden om stil te zitten, komt dat omdat we nu het moment hebben bereikt waarop ik jullie zoveel gegeven hebt als je aankunt. Hoewel ik wel wilde dat ik nog een uur of twee door zou kunnen gaan, erken ik het simpele feit dat het fysieke universum bepaalde grenzen heeft om op deze manier met elkaar om te gaan. Het fysieke universum legt geen beperkingen op aan hoe jij en ik, of een andere meester, direct met elkaar om kunnen gaan in jouw gedachten. Wij willen geen studenten van geascendeerde meesters houden die denken dat je alleen maar via een boodschapper of een uiterlijke lering met elkaar om kunt gaan. Wij willen graag dat jullie het punt bereiken waarop je directe omgang met ons krijgt in je hart, in je gedachten.

Ik wil jullie vanuit de grond van mijn hart bedanken dat jullie hier samen Pinkster vieren. Ik kan je vertellen dat de oproepen van Moeder Maria dat deze conferenties belangrijk waren, niet tevergeefs zijn geweest, zoals ze jullie misschien zelf wel zal vertellen nadat jullie aandacht hebben geschonken aan de behoefte van je fysieke lichaam.

Daarom nogmaals mijn dank, mijn geliefden. Mijn dankbaarheid en ik kan je ervan verzekeren dat het de allergrootste vreugde voor mij is dat ik een groep studenten heb die bereid is om mij zo vrij en zo openlijk te laten spreken. Als ik dit de laatste 2000 jaar constant had kunnen doen, dan zou de wereld er echt anders hebben uitgezien.