De Economie van de Gouden Eeuw accepteren

ONDERWERPEN: Hoe een paar mensen een natie kunnen veranderen – Het belang van vreedzame protesten – Het hogere potentieel voor Korea – Corruptie is niet nodig – Eerlijkheid is het nieuwe zakelijke principe – Een nieuwe economie voor het volk – De uitdaging om de Gouden Eeuw te accepteren

Geascendeerde meester Moeder Maria, 3 mei 2017 – Seoel, Korea

IK BEN de Geascendeerde meester Moeder Maria en tot mijn grote vreugde mag ik deze bijeenkomst van jullie mooie harten, in deze mooie stad, in deze mooie natie, op dit mooie werelddeel Azië openen. Heel veel mensen zijn al heel lang de Vlam van de Goddelijke Moeder toegewijd, of zij die nu zien als de prachtige Godin Kuan Yin of in een andere manifestatie van de Goddelijke Moeder door de tijd heen op dit werelddeel.

Mijn geliefden, als ik jullie vorig jaar had verteld dat het Koreaanse volk binnen een jaar massaal zou gaan protesteren, vreedzame demonstraties zou houden, die zouden hebben geleid tot het in staat van beschuldiging stellen van jullie president, zouden jullie mij toen geloofd hebben? Ik durf te zeggen dat veel mensen niet hadden geloofd dat het mogelijk was om de veranderingen te krijgen die er in de natie Korea de laatste paar maanden zijn geweest. Niet alleen in de regering, maar ook bij jullie grootste corporatie, waarvan een paar mensen misschien zeggen dat dit ook het niveau van de regering is door de invloed die dit bedrijf heeft op het politieke proces in jullie natie.

Voor ons, de geascendeerde meesters, is dit de totale bevestiging van het feit dat de mensen macht hebben en dat slechts een paar mensen de koers van een natie kunnen veranderen. Nu mijn geliefden, laten we realistisch blijven. Aan de ene kant kunnen wij veilig zeggen dat als jullie vorig jaar in juli geen conferentie hadden gehad en er niet zoveel mensen waren gekomen, die veranderingen het laatste jaar niet hadden plaatsgevonden. Aan de andere kant kunnen we ook veilig zeggen dat jullie niet alleen conferentie,niet alleen jullie inspanningen, jullie decreten en invocaties de veranderingen tot stand hebben gebracht. Wij willen graag dat jullie een realistische inschatting maken van wat jullie wel en niet kunnen als studenten van geascendeerde meesters.

Hoe een paar mensen een natie kunnen veranderen

Het zou onrealistisch zijn te zeggen dat een paar studenten van geascendeerde meesters de koers van een natie kon veranderen als die natie er niet aan toe was. Jullie beseffen hoop ik wel dat wanneer een natie eraan toe is, er niet veel mensen voor nodig zijn om die extra impuls te geven die de dingen naar het fysieke vlak toe brengt en er op dat fysieke vlak een bepaalde richting aan geeft.

Nu, vorig jaar hebben wij gezegd dat Korea de sleutel is tot Azië. Dat komt omdat er een lange geschiedenis bestaat van geascendeerde meesters die met deze natie werken, met veel verschillende mensen werken die zich niet eens van ons bestaan bewust zijn. Maar hoewel zij niet wisten dat wij bestaan, stonden zij er wel voor open om met ons te werken, door licht te brengen of bepaalde ideeën naar buiten te brengen. Dus wij werken al decennia lang samen met de natie Zuid-Korea en de mensen om deze natie op een bepaald punt te brengen, zodat men op het fysieke vlak meer open gaat staan voor de ideeën van de Gouden Eeuw die wij willen brengen, niet alleen hier in Azië, maar overal.

Die heel langzame vooruitgang heeft deze natie zover gebracht dat een aantal van jullie in staat waren om bewust contact te leggen met de geascendeerde meesters. Daarom waren jullie in staat om inspiratie te ontvangen om de leringen te vertalen, ze op de websites te zetten die jullie hebben gemaakt, de boeken te vertalen en de conferentie vorig jaar te organiseren. Dit betekent niet dat jullie in je eentje voor die veranderingen hebben gezorgd. Het betekent dat jullie iets oppakten wat al heel lang aan de gang was in de natie.

Aan de ene kant willen we niet dat jullie een overdreven gevoel van eigendunk krijgen die tot hoogmoed lijdt, iets wat wij eerder hebben gezien bij heel veel spirituele mensen door de eeuwen heen. Ik noem het alleen om de totaliteit te tonen, omdat ik weet dat jullie wel zo nederig van hart zijn dat jullie geen hoogmoed krijgen. Maar niettemin moet je erkennen dat jullie niet alleen de koers van een natie kunnen veranderen.

Als wij met een groot aantal mensen in een natie werken, komen er ideeën van ons niveau naar het identiteitsniveau. Omdat de mensen er voor openstaan, kunnen wij een paar blokkades in het identiteitsrijk opruimen, zodat steeds meer mensen de ideeën kunnen gaan accepteren. Zoals de boodschapper in zijn toespraak heeft gezegd, kan er gewoon een moment komen waarop er openheid komt, zodat de mensen ineens inzien dat dit idee voor de hand ligt, vanzelfsprekend is. Een paar jaar, of zelfs maanden, geleden, waren zij niet in staat om dit te begrijpen, maar nu kunnen zij het wel. Hun identiteitslichaam is gezuiverd en het massabewustzijn is zo gezuiverd dat mensen nu een idee kunnen begrijpen en zij weten in hun hart dat dit echt is, dit is zo, dit is de volgende stap. Wanneer dat op het identiteitsniveau gebeurt, zorgt dit voor een opening waardoor het idee naar het mentale niveau kan doorsijpelen. En naarmate wij de energie op dat niveau zuiveren, kan er weer een trede met mensen, weer een golf mensen, het idee aanvaarden.

Wanneer wij het emotionele lichaam zuiveren, kunnen de mensen die zich meer op hun emoties concentreren, ineens sterk gaan voelen voor een bepaald idee en het gevoel hebben dat iets juist is. Zij kunnen ook het gevoel krijgen dat er iets moet veranderen, dat wij iets niet langer kunnen toelaten. Dat opent de mogelijkheid om fysiek iets te veranderen. Je ziet dat veel kleine gebeurtenissen in de laatste paar jaar hebben gediend om een groeiend aantal mensen in Korea ontevreden te laten worden niet alleen over de regering, maar ook de corruptie binnen het systeem, omdat zij zich als individu machteloos voelen ten opzichte van het systeem.

Zelfs het zinken van de veerboot was een aanleiding die op zich niet zo belangrijk was maar wel veranderingen bracht, het ging symboliseren wat de mensen van het systeem vonden, het werd het middelpunt van de aandacht van de mensen en voor hun gevoelens. Het verhoogde de spanning die leidde tot iets wat wij bijna een bel van energie in het collectieve bewustzijn zouden kunnen noemen, omdat het gevoel ontstond dat er iets moest gebeuren, dat het niet zo kon doorgaan als nu, dat er een verandering moest komen.

Dus die vele op zichzelf staande gebeurtenissen veroorzaakten spanning en toen de president van jullie land en de CEO van Samsung werden ontmaskerd, werd de concentratie van deze energie in het collectieve bewustzijn hierop gericht en dat heeft de mensen de straat op gebracht. Je zag hoe ze vaak spontaan samenkwamen; zij voelden zich geroepen om samen bijeen te komen. Dit staat op een niveau dat jullie als studenten van geascendeerde meesters niet in het leven hadden kunnen roepen. Jullie en jullie werk hadden niet die spanning kunnen scheppen, maar toen die spanning er eenmaal was, waren jullie werk, jullie decreten, jullie invocaties en het licht dat wij vorig jaar op de conferentie hebben uitgebracht in staat om de focus van de mensen te richten en in de eerste plaats waren jullie in staat om je ervan te verzekeren dat dit een vreedzame demonstratie werd.

Het belang van vreedzame protesten

Wij zeggen al heel lang dat er altijd een machtselite aan het werk is die geen veranderingen wil en dat geldt voor alle naties overal ter wereld en dus ook voor Zuid-Korea. Het laatste wat zij willen, is dat mensen in opstand komen tegen het systeem. Zij zullen er bijna alles aan doen om te verhinderen dat mensen op één plaats bijeenkomen en veranderingen eisen. Als dat niet lukt, dan hebben zij een tweede koers van actie en die is dat zij zullen proberen om geweld te gebruiken bij die protesten, zodat zij opeens geweld kunnen aanwakkeren en bezittingen vernielen. Dit geeft de machtselite, het excuus om te zeggen: “Wij moeten een eind maken aan de opstandjes en het geweld.” En daardoor hebben zij een excuus om het protest van de mensen in de kiem te smoren.

Je begrijpt dat zij in de eerste plaats willen verhinderen dat mensen zich verzamelen voor een demonstratie en in de tweede plaats verhinderen dat dit vreedzaam gaat. Wanneer ze geen van tweeën kunnen voorkomen, wanneer de mensen zich verzamelen en wanneer zij vreedzaam blijven, weten zij niet wat zij moeten doen – en dat zij niets anders kunnen dan toegeven aan de mensen en de mensen de veranderingen geven die zij eisen. Jullie als studenten van geascendeerde meesters waren doorslaggevend bij het vormen van een vreedzaam proces en het ook de richting op te sturen dat de president in staat van beschuldiging werd gesteld.

Mijn geliefden, als je naar de geschiedenis van Korea kijkt, zou je kunnen zeggen: “Was de laatste president dan zoveel corrupter dan een paar eerdere presidenten?” Nu, misschien was de laatste president niet afgestemd op wat er in het land gebeurde. Daardoor heeft zij niet doorgehad dat zij in deze tijd niet kon doen wat haar voorgangers hadden gedaan, maar dat het cruciale punt in het bewustzijn van de mensen was bereikt.

Zij was niet afgestemd op haar volk en de tijdsgeest en daarom dacht zij dat zij hier op dezelfde manier mee weg on komen als andere politici in het verleden. Zij is nog steeds enigszins verbaasd: “Waarom is dit met mij gebeurd, waarom werd ik eruit gehaald, terwijl die en die politicus wel weg kon komen met iets wat veel erger was dan ik deed?” Maar je ziet dat zij niet begrijpt dat tijden veranderen en dat er een moment komt waarop een kritieke massa wordt bereikt en als jij niet op je volk bent afgestemd, dan ben je het niet waard om die post te bekleden. Je kreeg de kans om je natie in een nieuwe cyclus te brengen waarin dit soort corruptie op het hoogste niveau niet kan worden getolereerd. Omdat je die kans niet hebt aangegrepen, ben je het niet waard om die post te behouden.

Het hogere potentieel voor Korea

Daarom kwamen de mensen overeind en zeiden: “Wij willen betere leiders dan deze, wij willen een leider die niet corrupt is.” Mijn geliefde, als je naar de corruptie-indexen kijkt die er over alle naties op de wereld zijn gemaakt en de niveaus van corruptie, dan zie je dat Zuid-Korea niet zo’n hoog niveau heeft vergeleken met vele andere naties. Mijn geliefden, willen jullie jezelf vergelijken met de naties die een hoog corruptieniveau hebben of willen jullie je vergelijken met de naties die een laag niveau van corruptie hebben? Ik zeg je: Het potentieel dat wij, de geascendeerde meesters, voor Zuid-Korea zien, is dat jullie in de hoogste klasse van naties zitten wat betreft het bewustzijnsniveau van de mensen, jullie bereidheid tot verandering en jullie bereidheid om de ideeën te implementeren die de fundering vormen voor een Gouden Eeuw.

Je moet jezelf niet vergelijken met degenen die een hoger corruptieniveau bezitten, maar jezelf vergelijken met degenen die een lager corruptieniveau hebben en zeggen: “Dit willen wij ook, hier zijn wij aan toe. Wij zijn toe aan een vorm van leiderschap die geen enkele vorm van corruptie tolereert, die niet tolereert dat die grote industriële conglomeraten bij het kantoor van de minister-president of de president naar binnen lopen en een speciale behandeling eisen die niet overeenkomt met de wet en de grondwet.”

Mijn geliefden, wij, de geascendeerde meesters, zijn al heel lang bezig om de mensen van Korea op het niveau te brengen dat zij hun democratie op het hoogste niveau van de democratieën die er op de wereld zijn, willen brengen. Deze verandering is door veel mensen tot stand gebracht, maar jullie als studenten van geascendeerde meesters hebben de kans om deze beweging aan te sturen en ervoor te zorgen dat het vreedzaam verloopt en zich concentreert op de idealen die wij, de geascendeerde meesters, jullie hebben gegeven.

Het is niet nodig dat de mensen in de regering of in corporaties die deze ideeën kunnen implementeren, weten wie de geascendeerde meesters zijn, weten waar die ideeën vandaan komen. Het is noodzakelijk dat jullie dat weten en dat jullie je op die ideeën te concentreren en de oproepen ervoor te doen zodat die op het identiteitsniveau, het mentale, emotionele en vervolgens het fysieke niveau kunnen komen. Dan zullen de mensen die in de positie zijn om de ideeën te implementeren, ineens wakker worden en zeggen: “O ja, dit is duidelijk, wij zien dat dit vanzelfsprekend is.” Daarom hebben wij jullie de leringen vorig jaar juist gegeven en daarom zullen wij jullie dit jaar meer leringen geven.

Wij zien dat het potentieel van deze beweging waar men mee is begonnen, kan worden opgevoerd en dan kan Zuid-Korea een hoger niveau van democratie openbaren die op deze planeet ongeëvenaard is. Ik zeg niet dat jullie de enige zijn, het beste land ter wereld zijn. Ik zeg dat jullie tot de naties behoren die de hoogste implementering van een democratische regering hebben. Natuurlijk kan dit op veel verschillende manieren. Wij zijn er niet naar op zoek om alle landen het op dezelfde manier te laten implementeren. Het is duidelijk dat jullie niet de hoogste vorm van democratie ter wereld kunnen hebben als er op het hoogste niveau van jullie regering corruptie voorkomt of bij de bedrijven die ervoor moeten zorgen dat jullie een economie hebben die goed functioneert.

Corruptie is niet nodig

Je ziet dat deze corruptie eruit gefilterd moet worden, bij wijze van spreken. Dit moet op het fysieke vlak duidelijk worden, zodat zowel de politici als de industriële leiders inzien dat het hun voordeel oplevert als ze corruptie transcenderen. De politieke leiders zullen inzien dat als zij opkomen tegen corruptie, dit een sleutel kan zijn om verkozen te worden en steun van het volk te krijgen. Zelfs de industriële leiders kunnen gaan begrijpen dat corruptie niet nodig is om hun bedrijf succesvol te maken. Er zijn eigenlijk manieren om een succesvol bedrijf op te richten zonder de corruptie waar zij juist van dachten dat dit de fundering was voor een succesvol bedrijf.

Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Wanneer je naar de geschiedenis van Korea kijkt, kun je zien dat de regering er na de oorlog voor koos om speciale privileges te geven aan deze klasse van zakelijke conglomeraten die steeds groter werden. Dit is een vorm van corruptie. Wanneer de regering speciale privileges aan bepaalde bedrijven schenkt, leidt dat onherroepelijk tot een vorm van corruptie, waardoor bedrijven denken dat zij in bepaalde opzichten boven de wet staan en dat zij dingen kunnen doen die illegaal zijn of niet volgens de wet of waar niemand iets vanaf wil weten, omdat zij een akkoord met de regering hebben waarin staat: “Als je de economie op gang kunt brengen, zullen wij een oogje toeknijpen als je dat doet.” Zij raken eraan gewend om hun arbeiders te misbruiken of zich andere vrijheden te veroorloven, omdat zij het gevoel hebben dat zij de ruimte hebben om dingen in het geheim te doen en dat niemand het te weten komt en dat zij daarom daar geen rekenschap van hoeven af te leggen.

Wanneer je bedrijven zo’n positie geeft, trekken zij allerlei leiders aan die voordeel uit zo’n situatie willen halen en zij gaan geloven dat dit de enige manier is om zaken te doen in Korea. Wanneer je naar andere naties kijkt, kun je zien dat zij in andere naties zaken kunnen doen zonder die vorm van corruptie. Dit toont jullie dus dat dit niet de enige manier is om zaken in Korea of elders te doen. Je beseft dat achter corruptie eigenlijk wantrouwen tegen de Moeder, het materierijk, bestaat. Je vertrouwt niet op de wet die Jezus demonstreerde en in de parabel over de talenten onderwees, waarin de dienaren een aantal talenten kregen en tegen hen werd gezegd dat ze die moesten vermenigvuldigen.

Mijn geliefden, dit is een essentieel principe van hoe de Moeder te werk gaat: Wanneer je iets voor anderen doet, worden jouw inspanningen beloond. Hoe onbaatzuchtiger jij anderen dient, hoe meer je gedijt, omdat het Moederrijk je inspanningen kan belonen. Dit is een essentieel principe, maar corruptie wordt geboren uit wantrouwen tegen dit principe, omdat je denkt dat jij jezelf speciale privileges moet schenken, zodat jij rijk en machtig wordt in plaats van het te verdienen door anderen te dienen. Je wilt ontvangen zonder te geven. Je wilt zelf iets vergaren zonder iets voor anderen te doen en op die manier je talenten te vermenigvuldigen.

Wij hoeven niet te bespreken of het goed of fout was dat de regering na de oorlog zakelijke conglomeraten heeft gevormd. We moeten wel erkennen dat het geven van speciale bevoorrechte posities niet meer nodig is, gezien de ontwikkeling die er in dit land is geweest. Dus het wordt tijd, de hoogste tijd, de tijd is al voorbij, dat die bedrijven een stap harder moeten doen en zich realiseren dat zij heel goed eerlijk zaken kunnen doen, zodat geen enkel aspect van hun bedrijf niet door de mensen, de regering en de media kan worden bekeken. Zij kunnen op een eerlijke en oprechte manier zaken doen. Als ze dat doen, behalen ze veel meer winst dan vroeger op de oude manier. Het is in feite de enige manier waarop zij in staat zijn om te concurreren en zelfs nog beter te concurreren met de internationale wereld.

Eerlijkheid is het nieuwe zakenprincipe

Ik vertel jullie dat, hoewel je nog wel overal ter wereld de komende decennia corruptie zult zien, de bedrijven die eerlijk zijn, die alles volgens de wet doen, maar ook volgens de geest van de wet en de geest van het Moederrijk, de bedrijven zijn die het steeds beter gaan doen. Terwijl de bedrijven die bedrog proberen te plegen, die van de mensen profiteren, in verval beginnen te raken en ze zijn het al minder gaan doen, hoewel je dit misschien nog niet op het fysieke vlak ziet. Ik kan je ervan verzekeren dat veel van de oudere bedrijven die groot zijn geworden door bedrog, door manipulatie en corruptie al bezig zijn in te storten eenvoudig omdat zij niet in staat zijn om ideeën uit het geascendeerde rijk te ontvangen die de volgende golf van producten zijn die de economische ontwikkeling vormen.

Zij zijn niet in staat om zich af te stemmen en daarom zijn ze al begonnen te imploderen in het identiteitsrijk, in het mentale en het emotionele rijk en het is nog slechts een kwestie van tijd voor dit op het fysieke vlak zichtbaar wordt. Je hebt dit al in bepaalde mate gezien bij een paar grotere bedrijven die groter waren dan ze tegenwoordig zijn. Ze hebben opeens een aandeel in de markt verloren en ze zijn een schaduw geworden van nog maar een paar jaar geleden, toen zij dachten dat zij onoverwinnelijk waren.

Mijn geliefden, eerlijkheid en de bereidheid om je klanten, je regering en in de eerste plaats je werknemers goed te behandelen, zijn de sleutels tot de bedrijven van morgen, de succesvolle bedrijven van morgen en ik herinner je eraan dat “Tomorrow is only a day away” (morgen maar één dag scheelt). Het is niet zo dat bedrijven tientallen jaren hebben om die verandering te implementeren en degenen die dat nog niet gedaan hebben, kunnen maar beter opschieten, anders blijven ze achter, mijn geliefden.

Een nieuwe economie voor het volk

De tijd gaat door en de economie van Saint Germain, de economie van de Gouden Eeuw, is al aan het afdalen door de drie hogere niveaus en sommigen hebben dat op het fysieke vlak al begrepen. Dit zijn degenen die meegaan met de tijd die op deze planeet is geschapen en die is onomkeerbaar en die zal een nieuwe vorm van economie brengen die in oude woordengezegd, is: “Van het volk, door het volk en voor het volk”, niet alleen als regeringsvorm, maar ook als economie.

Het zal niet lang meer duren of de economie die van de elite, door de elite en voor de elite is, eenvoudig begint te imploderen en zij zullen niet in staat zijn om te begrijpen waarom al die financiële instrumenten van vroeger niet meer werken. Zij zullen niet in staat zijn om te begrijpen waarom ze niet iets nieuws kunnen maken dat hen die steeds toenemende winsten oplevert, waar zij zo verslaafd aan zijn, zodat zij niet de realiteit kunnen zien dat er gewoonweg een limiet zit aan hoeveel geld een elite kan oppotten ten koste van de bevolking.

Zij (de elite van tegenwoordig, de economische elite van tegenwoordig) hebben niet de les uit de geschiedenis geleerd, waarom de feodale samenlevingen in het middeleeuwse Europa zijn ingestort. Die edelen konden niet meer op hun landgoed blijven zitten en hun boeren als slaaf houden, omdat de tijd verder was gegaan dan dat economische model. Welnu mijn geliefden, de tijd is ook voorbij voor het economische model van jullie tegenwoordig, waardoor de elite steeds rijker kan worden en de mensen steeds armer en zelfs de middenklasse een verlaging van haar levensstandaard ziet. Dit is geen duurzaam economisch model.

Ik deel het hierbij mede en ik spreek het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over de demonen die dit corrupte, egoïstische, de elite dienende economische model in Zuid-Korea en wereldwijd in stand houdt. Ik spreek dit oordeel uit van de Goddelijke Moeder en ik verklaar nu op het fysieke vlak dat aan deze cyclus vandaag een eind komt. Ik kijk natuurlijk naar jullie om dit met mij te bevestigen, terwijl je een invocatie maakt en die steeds weer opzegt om dit als kringen in het water te verspreiden, zodat steeds meer mensen in staat zijn om zich hierop af te stemmen en zich te realiseren dat er een totaal nieuwe manier van zaken doen is en dat het maar al te duidelijk is dat dit de toekomst heeft.

De uitdaging om de Gouden Eeuw te accepteren

Mijn geliefden, wanneer wordt de toekomst het heden? Wanneer wordt het de mensen duidelijk dat dit de manier is om vooruit te gaan? Wanneer de mensen kunnen accepteren dat wij in een betere situatie kunnen zitten dan tegenwoordig het geval is. Zoals de boodschapper heeft gezegd, is de grootste hindernis voor de geascendeerde meesters dat de mensen de veranderingen die wij naar buiten brengen niet kunnen aanvaarden. Als zij die alleen al konden accepteren, dan zouden de veranderingen onmiddellijk tot stand komen. Mijn geliefden, waarom is jullie economie niet in een betere staat, of is de staat van de democratie niet beter? Waarom hebben jullie geen vreedzame wereld?

Omdat niet genoeg mensen niet alleen hebben geaccepteerd dat het mogelijk is, maar dat het de waarheid is. Een cruciaal aantal mensen hoeft alleen maar te accepteren dat dit moet gebeuren voor er een verandering zichtbaar wordt. Daarom kijk ik naar jullie, de studenten van geascendeerde meesters, om de Gouden Eeuw te accepteren. Aanvaard die in jullie eigen gedachten en accepteer dat die door de vier niveaus afdaalt en dat die ook afdaalt en is afgedaald en dat die zich ook op het fysieke vlak openbaart.

Als jullie dit niet kunnen accepteren, jullie, die de leringen van de geascendeerde meesters hebben, hoe kunnen wij dan verwachten dat de rest van de bevolking het accepteert? Dit is jullie uitdaging, kijk naar jezelf en zeg: “Wat accepteer ik niet? Geloof ik dat deze ideeën waar de geascendeerde meesters het over hebben, te vergezocht zijn? Geloof ik dat die te idealistisch zijn, dat ze niet echt realistisch zijn?” Kijk daar dan naar, kijk of jij ook wat angst hebt en wees dan bereid om aan die angst te werken met de middelen die wij jullie hebben gegeven. Kom op het punt dat jij in je hart wel weet dat wij gelijk hebben in wat wij zeggen en dat het geen droom is, dat het niet onrealistisch is. Het is eigenlijk totaal realistisch als maar genoeg mensen dat willen accepteren.

Mijn geliefden, ik heb de Gouden Eeuw in Zuid-Korea al geaccepteerd, doen jullie dat met mij? Dan verzegel ik jullie in mijn hart en ik hoop dat jullie gaan accepteren dat wat wij de komende dagen vertellen, al een gemanifesteerde werkelijkheid op deze planeet en in deze natie is. Deze natie is van jullie, degenen die hier zijn geïncarneerd. Wat jullie in deze natie accepteren, wordt werkelijkheid en wat je niet meer accepteert, omdat je zegt: “Dit kan ik niet accepteren”, zal dan binnen heel korte tijd verdwijnen.

Kijk eens naar de veranderingen die er zijn gekomen sinds de laatste conferentie vorig jaar en waarom zou je dan denken dat het nu stopt? Kunnen jullie niet inzien dat wij de bal rollend kunnen houden en veranderingen in deze natie kunnen verwezenlijken? Misschien niet onmiddellijk heel drastisch, maar er kunnen veranderingen beginnen te komen en die kunnen een dramatisch effect hebben op den duur. Wij hebben het niet over één jaar, wij hebben het over de toekomst van deze natie en die op een andere koers te zetten, omdat de veranderingen steeds duidelijker worden, hoe verder we komen.

Steeds meer mensen van de bevolking kunnen accepteren dat het echt mogelijk is om veranderingen door te voeren. Het is echt mogelijk om een samenleving te hebben waar onze ouders en grootouders niet van durfden dromen. Wij durven te dromen en wij durven te accepteren dat het meer dan een droom is, omdat onze acceptatie de opening is om een nieuwe samenleving te manifesteren.

Hiermee wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht, voor jullie aanwezigheid hier, voor de bereidheid om je chakra’s door mij te laten gebruiken om het Gouden Eeuwbewustzijn naar het collectieve bewustzijn van deze natie te stralen. Jullie zijn allemaal uitzendstations geweest voor deze boodschap en de energie die ik heb uitgegeven en die zal naar elke hoek van deze natie gaan. Die zal het collectieve bewustzijn beroeren, zodat steeds meer mensen dit als echt gaan accepteren.

Dank voor je aandacht, mijn geliefden.