Het Bewustzijn van Mislukking in Rusland uitbannen

Onderwerpen: De geest van mislukking uitbannen – Vraag jezelf af wat je angst is – De meesters accepteren jou al – De demonen van mislukking uitwerpen – Rusland op een kantelpunt – Wat is er mogelijk voor Rusland? – Het collectieve bewustzijn van Rusland

 

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 8 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN Michaël, Aartsengel, en ik ben hier. Waar is hier? Ben ik gebonden aan tijd en ruimte? Nee. Wanneer ik zeg ‘ik ben hier’, ‘ik ben hier’, ‘ik ben hier’, ‘ik ben hier’, ‘ik ben hier’, ben ik ‘overal’. Er is geen enkele duistere kracht, geen enkele demon uit de hel, geen enkele demon in de hel, geen enkel gevallen wezen op deze planeet die zich voor mij schuil kan houden. Zodoende openbaar ik mijn Aanwezigheid in deze natie Rusland, waar jullie mij hebben opgeroepen door mij dit podium te schenken door bijeen te komen voor deze magnifieke bijeenkomst van harten, en daarom zeg ik: “Ik ben juist op dit moment hier om de nationale demon van Rusland, de demon van angst, vooral die van de angst om te mislukken, die de mensen die in deze natie zijn geïncarneerd al heel, heel lang beïnvloed, te binden.”

Dit is ook de angst om veroordeeld te worden door een of ander gezag dat bijna absolute macht over jullie heeft. Mijn geliefden, zoals jullie allemaal weten, zijn jullie spirituele wezens. Welk gezag op aarde kan absolute macht over je hebben? Zij hebben misschien de absolute macht over je lichaam, maar zij hebben geen absolute macht over je geest, want het enige wezen dat absolute macht over je geest heeft, ben jíj en de beslissingen die jij uit vrije wil neemt.

 

De geest van mislukking uitbannen
Zodoende bind ik ook de nationale demon van Rusland die al heel lang geprobeerd heeft om de mensen die in deze natie incarneren ervan te weerhouden om beslissingen te nemen. Zij willen geen beslissingen nemen en de consequenties onder ogen zien en zichzelf niet beoordelen op grond van het zwart-witoordeel dat als iets niet aan een bepaalde maatstaf voldoet, het wel een mislukking moet zijn.

Mijn geliefden, ik ben hier om die geest van mislukking uit te bannen. Ik wil echt heel graag dat iedereen die naar deze conferentie toe is gekomen en ieder die een student van de geascendeerde meesters is in deze natie en wereldwijd, de geest van mislukking en de angst om te mislukken, zelfs het bewustzijn van mislukking, uitbant. Wanneer jullie naar jezelf kijken, iets leren van een gebeurtenis en hogerop komen, kun je niet mislukken. Je kunt nooit mislukken wanneer je bereid bent om te groeien. De enige mislukking die mogelijk is in het fysieke octaaf op aarde is de onwil om te groeien, omdat je niet naar jezelf wilt kijken en in te zien: “Wat zou ik van deze ervaring kunnen leren, wat zou ik van deze gebeurtenis kunnen leren?”

Jullie willen dit allemaal wel en jullie hebben dat al op veel manieren gedaan, mijn geliefden. Daarom zijn jullie hier, anders had je dit pad niet kunnen vinden, het niet kunnen volgen, het zover te volgen dat je bereid bent om hier te komen en in mijn Aanwezigheid zijn. Jullie zijn al zover gekomen, veel, veel verder dan je in dit of ooit in vorige levens was. Jullie hebben al veel van dit momentum, de angst om te mislukken, overwonnen. Voor de meesten van jullie blijft er nog één klein dingetje over, één kleine verandering die je in gedachten nog niet hebt doorgevoerd, zodat je kunt gaan inzien waar je angst precies uit bestaat.

 

Vraag jezelf af wat je angst is
Waar ben je bang voor, mijn geliefden? Stel jezelf deze vraag tijdens deze conferentie: “Waar ben ik bang voor dat er gaat gebeuren als ik zou falen?” Kijk vooral naar je relatie tot God, hoe je God beziet, hoe jij eeuwenlang, vele, vele levens, bent geprogrammeerd door de gevallen wezens en de valse religies door te denken dat God een boos wezen in de lucht is die jou met een zwart-witoordeel bekijkt. Als jij niet aan een of ander bovenmenselijke maatstaf van perfectie voldoet, dan veroordeelt God jou eeuwig tot de hel.

Hoe vals is dit beeld. Het is vals, omdat de ware God een God is van onvoorwaardelijke liefde. Het is ook vals, omdat de ware God niet naar je onvolkomenheden kijkt, zolang jij in de niet geascendeerde staat verkeert. Daar heeft hij de geascendeerde meesters voor en wij kijken niet naar jouw onvolkomenheden zoals de gevallen wezens of zoals zij willen dat je ze beziet. Wij bezien ze zelfs niet als onvolkomenheden, maar zien ze gewoonweg als een stadium op het pad.

 

De meesters accepteren jou al
Willen jullie je alsjeblieft inspannen om je één ding te realiseren? Wanneer ik naar ieder van jullie afzonderlijk kijk, is er niet één bij die ik als een mislukking beschouw. Er is niemand onder jullie die ik op een of andere manier beoordeel of veroordeel. Natuurlijk zie ik dat jullie verschillende bewustzijnsniveaus hebben, op verschillende niveaus op het pad naar de 144e bewustzijnsstaat en je ascensie zijn, maar niet een van jullie blijft op wat voor manier ook in gebreke. Ik bekijk jullie niet om daarna te kunnen zeggen dat die persoon niet aan de maatstaven voldoet en dat die andere boven de maatstaven staat. De enige maatstaf is dat je voortdurend verder groeit.

Ik bezie ieder van jullie afzonderlijk en dan zie ik dat jullie bij een bepaald stadium van het pad zijn gekomen, waarop je bepaalde uitdagingen moet aangaan. Ik heb maar één doel met deze toespraak en elke andere hulp die je van mij vraagt, en dat is dat jullie jezelf helpen om op het volgende niveau van je persoonlijke pad te komen. Het is een totale illusie dat je een bepaalde trede moet bereiken, een bepaald niveau van Christusschap of in je spirituele ontwikkeling, om acceptabel voor de geascendeerde meesters te zijn. Wanneer jij je voor het spirituele pad openstelt, wanneer jij je inspant, wanneer je naar jezelf wilt kijken, wanneer jij je toelegt op het pad, ben je ogenblikkelijk acceptabel voor ons als student.

Daarvoor ben je ook al acceptabel voor ons, maar wij beschouwen je dan nog niet direct als een student, omdat jij je nog niet bewust bent van de mogelijkheid dat je het pad dat wij onderwijzen, kunt bewandelen. We zorgen er eerst voor dat je andere leraren krijgt, voor zover je die nodig hebt, tot je eraan toe bent om onze Aanwezigheid te erkennen, het pad te erkennen en dat er een doel is, en dat is persoonlijk Christusschap en de ascensie. Vanaf dat moment accepteren wij jou volledig, ieder van jullie stuk voor stuk. Wij kijken alleen maar hoe wij jullie kunnen assisteren bij het nemen van de volgende stap.

 

De demonen van mislukking uitwerpen
Waarom spreek ik zo streng, als ik jullie niet veroordeel, denk je misschien? Dat komt omdat ik niet tegen jullie spreek. Ik spreek tegen de demonen en entiteiten die nog een haak in jullie aura hebben zitten en daarom zeg ik: “IK BEN Aartsengel Michaël en jullie zullen geen stand houden in mijn Aanwezigheid. Dus MAAK DAT JE WEGKOMT, nú! Ik zeg tegen jullie dat deze demonen zullen vluchten, als je dat wilt want “IK BEN Aartsengel Michaël en ik roep tegen jullie dat jullie mijn mensen met rust moeten laten, SODEMIETER OP uit deze mensen!”

Als je dit dictaat opnieuw leest of hoort, kunt je iets loslaten en dan zal het verdwijnen. Mijn engelen zullen staan te wachten om die lagere krachten te binden en hen naar de juist plek te brengen, waar ze kunnen worden behandeld volgens de visie van Christus, maar dat is jullie zorg niet. Jullie zorg is dat ze uit jullie persoonlijke krachtveld verdwijnen en dit kan gebeuren door jouw acceptatie en bereidheid om ze los te laten.

Natuurlijk kun je niet iets loslaten wat tegen jouw vrije wil ingaat en soms moet je eerst begrijpen waar je mee te maken hebt, wat dat element in jouw psyche is, welke overtuiging je over God, of over de geascendeerde meesters, hebt. Wanneer je dat inziet en bereid bent dit los te laten, kun je accepteren dat het weg is omdat ik, Aartsengel Michaël, het zeg en geen kracht op aarde of in de lagere rijken kan tegen mijn Licht en mijn Aanwezigheid op.

Zodoende kun je mijn aanwezigheid oproepen in de decreten die wij via diverse dispensaties hebben gegeven, wat je ook maar aanspreekt. In de eerste plaats roep je mijn Aanwezigheid in jouw hart op, vraag mij om in je hart te komen. Ik zal voorzichtig met jou omgaan, maar niet met de demonen die je kwellen of de entiteiten die je een of ander patroon willen bezorgen. Daarom bied ik jullie dit geschenk, deze dispensatie, aan maar die is natuurlijk niet voor jullie alleen. Het is voor heel Rusland dat waarlijk op een kantelpunt staat.

 

Rusland op een kantelpunt
Zoals Moeder Maria in Nederland heeft gezegd, kun je bij die punten komen waar bepaalde geometrische configuraties in het emotionele, mentale en identiteitsrijk zijn. Een aantal zijn door de gevallen wezens bedacht, een aantal door de geascendeerde meesters, een aantal zijn opgeroepen door de studenten van geascendeerde meesters. Op die punten kan een natie in een neerwaartse spiraal of opwaartse spiraal gaan. Het verschil tussen opwaarts of neerwaarts kan heel, heel erg klein zijn en daarom heeft een groep van dit formaat de komende dagen de mogelijkheid om Rusland in een positieve richting te kantelen, zelfs als jullie met heel weinigen zijn in verhouding tot de totale bevolking van deze natie.

Niettemin is het niet een kwestie dat jullie het hele collectieve bewustzijn verhogen, wat onmogelijk voor jullie zou zijn, want daar zijn grotere aantallen voor nodig. Het is mogelijk om die geometrische matrix te veranderen, zodat die een opwaartse richting op kan gaan in plaats van de negatieve kant op. Ik heb het nu niet over maar één ding. Jullie weten natuurlijk allemaal hoeveel aandacht er voor corruptie bestaat, maar dat is niet het enige. Op dit moment, en dat is al even zo, is het grote probleem in Rusland dat het Russische volk, of een cruciaal aantal van hen beslissingen willen nemen. Ik heb het niet over uiterlijke beslissingen. Ik heb het over de beslissing hoe zij zichzelf beschouwen, in wat voor natie ze willen leven, wat voor soort leiders ze willen en welke leiders ze niet willen.

Ik stel hier op geen enkele manier een maatstaf. Ik zeg niet dat de geascendeerde meesters zeggen dat Rusland zus moet zijn, of dat Rusland zo moet zijn. De plannen van Saint Germain voor de Gouden Eeuw in Rusland hebben een grote reikwijdte, van lager tot hoger. Hij accepteert volledig dat het Russische volk moet kiezen, maar het is wel duidelijk dat die beslissing nog niet genomen is. “Wat voor volk zijn wij? In wat voor natie willen wij leven? Wat voor leiders willen wij? Wat voor leiders willen wij niet?” Dit zijn vier essentiële vragen en met deze bijeenkomst kunnen jullie er grote invloed op uitoefenen of de weegschaal omslaat en het Russische volk meer bereid wordt om die vragen te overwegen.

Het is niet alleen een kwestie van wel of geen corruptie. Zelfs als je morgen van alle corruptie af kon raken, zou dat niet alle problemen in Rusland oplossen, net als het niet alle problemen in elke andere natie zou oplossen. Het feit bestaat dat het Russische volk om van corruptie af te komen, die vragen over wie ze zijn, in welk land ze willen leven, moet beantwoorden. Dit zijn de belangrijkste vragen waar de natie voor staat. Natuurlijk staan veel andere landen ook voor die vragen, maar dat is jullie zorg niet. Begin niet met je vinger te wijzen: “Maar deze natie en die natie doen het ook niet.” Dat is het probleem niet. De vraag is: “Willen jullie vooruitgang in Rusland?” Als dat zo is, dan is het alleen nog een kwestie van je concentreren op wat er nu moet veranderen en dat heb ik tegen jullie gezegd.

Ik heb jullie de agenda gegeven voor waar jullie de komende dagen je oproepen en decreten op moeten concentreren. Ik heb je de agenda gegeven voor wat jij je in je eigen bewustzijn moet onderzoeken. Hoe kan het Russische volk over deze vragen beslissen, als jullie, de studenten van geascendeerde meesters, niets hebben besloten, terwijl jullie natuurlijk verder op het pad naar Christusschap zijn? Ik vraag jullie om hierover na te denken, er misschien met elkaar over te praten als je dat voelt, maar denk er zelf over na. In wat voor land verdien jij te wonen? In wat voor land wil jij wonen?

 

Wat is er mogelijk voor Rusland?
Wanneer wij, de geascendeerde meesters, naar vele naties kijken, staan wij voor een bepaald dilemma, zoals een paar andere meesters in Nederland en zelfs in Korea hebben gezegd. Wij staan altijd voor het dilemma wat er mogelijk is gezien de staat, het niveau, van het collectieve bewustzijn. In bijna iedere natie op aarde is een voldoende aantal mensen geïncarneerd en zij hebben voldoende Christusschap om een serieus verschil in die natie te maken. Wij staan altijd voor twee vragen: “Zullen zij zich ervan bewust worden waarom zij in die natie zijn geïncarneerd en zullen zij zich van het element van het massabewustzijn bevrijden dat zij op zich hebben genomen, maar dat niet van hen is?”

Als we directer willen zijn, kunnen we zeggen: “Hoe kijken jullie die hier zijn tegen jezelf aan?” Beschouwen jullie jezelf als Russen? Beschouwen jullie je in de eerste plaats als Rus of als een spiritueel wezen? Begrijp je dat er een bepaald collectief bewustzijn in Rusland is? Dat is door de eeuwen heen opgebouwd. Vanwege de grootte en de bevolking van land is het een heel zware, heel dichte wolk van energie die de meeste mensen overmant. Wat is ervoor nodig om vooruitgang in Rusland te boeken? Dat een cruciaal aantal mensen zich ervan bewust wordt dat ze wordt overmand door dit collectieve bewustzijn en dat zij zich er niet meer mee moeten identificeren.

Dit geldt natuurlijk voor iedere natie, maar opnieuw wij concentreren ons nu op hier. Is het realistisch dat de meerderheid van de mensen in Rusland dit zou kunnen doen? Nu, als je een aantal jaren terugkijkt, dan was dit niet realistisch. Wat hebben de geascendeerde meesters toen besloten? Dat wij een groot aantal mensen in Rusland zouden laten incarneren die het noodzakelijke niveau van innerlijke afstemming, het Christusbewustzijn, heeft om de voorloper te zijn voor dit ontwaken, door zelf te ontwaken uit de vereenzelviging met dit massabewustzijn.

 

Het collectieve bewustzijn van Rusland
Er zijn meer elementen van dit bewustzijn, maar ik heb jullie op dit moment de belangrijkste gegeven. Jullie bereidheid om beslissingen te nemen, de angst voor mislukking, de angst om te falen en wat er nog komt nadat jullie hebben gefaald, los te laten. Als je bereid bent om dat te doen, zou dit kunnen helpen om te herkennen dat jullie hier in deze tijd zijn om in deze natie te incarneren. Dit betekent dat jullie niet persoonlijk een bijdrage hebben geleverd aan het scheppen van dit collectieve bewustzijn. Dit heeft geen betrekking op jullie allemaal, maar de overgrote meerderheid van jullie en daarom hebben jullie het potentieel om je ervan bewust te worden en het te depersonaliseren en te beseffen: “Dit bewustzijn heb ik aangenomen voor mijn natie. Maar dit betekent niet dat dit bewustzijn een deel van mijn wezen is. Ik heb het overgenomen zoals je een overjas aandoet om jezelf te beschermen.”

Alleen bescherm jij je er deze keer tegen dat je gekwetst wordt als je in deze omgeving leeft. Door het collectieve bewustzijn over te nemen, bescherm jij je er in zekere zin tegen dat jij erdoor wordt overmand. Om jezelf te wekken, moet je toegeven dat: “Dit is niet mijn persoonlijke probleem. Ik heb het overgenomen en om dat over te nemen, moet ik toegeven dat ik ook een bepaalde overtuiging over mijzelf heb overgenomen.” Zoals dat jij niet de moeite waard bent, zoals dat je moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om de moeite waard te zijn, of misschien dat er iets inherent mis met jou is, dat God jou heeft geschapen met een gebrek, of een van de vele andere elementen van dit bewustzijn.

Ieder van jullie heeft stuk voor stuk dit bewustzijn overgenomen en je hebt de mogelijkheid om dit te veranderen door je bewustzijn een heel klein beetje te veranderen. Ja, een aantal van jullie hebben dit al in grote mate gedaan, maar desondanks is het de moeite waard om erover na te denken of er nog elementen over zijn. Hoe dit jou beïnvloedt en zoals de meesters in Nederland hebben gezegd: Hoe dit de manier beïnvloedt waarop je naar de geascendeerde meesters kijkt en met hen omgaat? Omdat je denkt dat wij een deel van de reden zijn waarom jullie bang moeten zijn voor mislukking, als je denkt dat wij veroordelende wezens zijn die jullie beoordelen en ernstig bekritiseren als je een fout maakt, dan zul je het natuurlijk veel moeilijker vinden om op een directere manier met ons om te gaan, zoals de boodschapper heeft beschreven. Wij hebben natuurlijk dezelfde wens als de boodschapper (of beter de boodschapper heeft dezelfde wens als ons), namelijk een persoonlijker relatie met degenen die dat willen. Zo groei je, maar zo kunnen wij jullie dan ook gebruiken om de open deur te zijn om energie door te geven, de energie door te geven die het collectieve bewustzijn zal veranderen.

Jullie zijn hier om het collectieve bewustzijn te veranderen, maar jullie kunnen het niet alleen. Je kunt het alleen wanneer je steeds meer de open deur wordt voor de energie en impulsen, de soort matrijzen die uit ons octaaf komen. Het is een kwestie van medescheppen, zoals Saint Germain heeft gezegd. Wij scheppen samen een Gouden Eeuw in Rusland. Wij kunnen het niet alleen, omdat wij het gezag niet hebben. Jullie kunnen het niet alleen, omdat je de kracht niet bezit. Samen hebben wij het gezag en de kracht en daarom zal het zich openbaren als jullie accepteren dat het niet alleen mogelijk is maar echt is, dat het hier is, het is nu. Kun je accepteren dat ik echt ben, dat ik hier ben, dat ik nu ben? Dan ben ik hier, bij jou, voor jou en in jou.