De Impeachment van de President was een grote Stap vooruit voor Korea

ONDERWERPEN: De duistere krachten die achter de president zitten – De angst voor het communisme

Geascendeerde Meester Parvati, 4 mei 2017 – Seoel, Korea

 

IK BEN de Geascendeerde meester Parvati, de Goddelijke gemaal van Shiva. Ik kom jullie, de spirituele studenten in Korea, feliciteren met het versnellen van de veranderingen, omdat jullie de laatste 10 maanden sinds de laatste conferentie de open deur zijn geweest. Natuurlijk waren er al een paar veranderingen in gang gezet door de invocaties die jullie zo getrouw en in grote aantallen hebben opgezegd, waardoor het de kritieke massa kreeg om de veranderingen tot stand te brengen die tot de impeachment, het in staat van beschuldiging stellen, van de president heeft geleid.

 

De duistere krachten die achter de president zitten
Ik wil jullie ervan bewust maken dat je door moet gaan met de oproepen voor deze situatie, in die zin dat er bij wijze van spreken nog wat dingen opgeruimd moeten worden. Je moet het feit niet negeren dat de vorige president niet een erg sterke persoonlijkheid was. Zij was helemaal geen gevallen wezen of zelfs maar een slecht persoon, maar zij had karmische banden met haar vader die een gevallen wezen met een lagere rang was, en dat kun je zien als je zijn geschiedenis en zijn methoden en zelfs zijn manier van denken bestudeert.

Zij moest bij deze vader incarneren en het heeft haar op vele manieren beïnvloed, zodat haar psyche zeer gespleten was. Dit heeft haar gevoelig gemaakt voor deze sjamanistische leider die jullie allemaal kennen en dit betekende dat zij als president hevig verscheurd werd.

Dit was in principe ook de reden dat de duistere krachten haar benoemden, omdat die dachten dat zij haar konden gebruiken om hun doeleinden in Korea te bevorderen en de grip te versterken die deze duistere krachten dachten te hebben op deze natie door de zakelijke conglomeraten en de machtige families die de machtselite in Zuid-Korea sinds de oorlog vormden. Mijn geliefden, wij willen het graag bij jullie onder de aandacht brengen dat jullie oproepen voor het doorslaggevende moment hebben gezorgd, voor deze overwinning van het Licht dat tot de impeachment van de president heeft geleid.

Je denkt misschien wel dat het met enige chaos gepaard is gegaan, wij weten natuurlijk dat veel mensen heel erg bang waren en het gevoel hadden dat het een zeer chaotische en onzekere tijd was. Ik zeg jullie dat het een noodzakelijke verandering was om Korea vooruit te helpen, omdat het niet alleen een kwestie was dat jullie van een specifieke persoon als president moesten zien af te komen. Het was een kwestie van letterlijk de duistere krachten verslaan die met zwarte magie door haar heen werkten zonder dat zij zelf slechte bedoelingen had of zich er zelfs maar bewust van was wat er aan de hand was. Natuurlijk heb je altijd zelf ook enige persoonlijke verantwoordelijkheid als jij je openstelt voor bepaalde krachten en dus zeg ik nu niet dat zij helemaal vrij van karma of verantwoordelijkheid is.

Desondanks wil ik het punt maken dat jullie de oproepen moeten doen om de demonen, de gevallen wezens en de duistere krachten te binden die achter deze hele situatie zitten en zelfs achter deze specifieke president. Zij proberen de macht te pakken in de samenleving van Zuid-Korea en de status-quo te handhaven, waardoor een kleine elite de macht krijgt. Als je dit weet, door er oproepen voor te doen om die krachten te binden in het emotionele, mentale en identiteitsoctaaf, zullen jullie in staat zijn om het werk voort te zetten tot het helemaal af is. Wij kunnen dan het astrale vlak helemaal verzegelen, zodat geen duistere krachten deze situatie kunnen gebruiken en proberen om een gewelddadige situatie te laten ontbranden, zoals zij vorig jaar hebben geprobeerd.

Jullie moeten oproepen doen dat alle krachten worden gebonden die bereid zijn om geweld te gebruiken in de politieke arena van Korea. Jullie moeten de oproepen doen om alle duistere krachten te binden die nog steeds proberen deze situatie te gebruiken om verdeeldheid te scheppen tussen de oudere en jongere generatie. Jullie moeten oproepen doen om de krachten te binden die proberen de angst van de oudere generatie te gebruiken, degenen die zich de oorlog nog kunnen herinneren, zodat zij het gevoel hebben dat zij zich moeten onderwerpen aan die duistere krachten en hun vertegenwoordigers, die geïncarneerd zijn om te vermijden dat zij door het communisme onder de voet worden gelopen.

 

De angst voor het communisme
Er was zeker een moment dat het nodig was om enige bescherming tegen het communisme in Zuid-Korea te hebben. Ik wil jullie er bewust van maken dat bepaalde duistere krachten van deze situatie en deze angst probeerden te profiteren om een dictatoriale regering op te zetten, die niet het hoogste potentieel van de natie was. Die krachten hebben sindsdien geprobeerd om de greep op de samenleving te houden door de zakelijke conglomeraten en de machtige families die daarachter zitten. Je ziet dat zij degenen zijn die nog steeds de macht proberen te krijgen over de oudere generatie door de angst voor wat er zou kunnen gebeuren als er niet een macht regeerde die tegen het communisme, dat zij nog steeds als een bedreiging ervaren, in kon gaan.

Ik zeg jullie dat de verspreiding van het communisme van Noord-Korea naar Zuid-Korea geen realistische bedreiging meer vormt en daarom proberen de duistere krachten te profiteren van de angst die nog bij de oudere generatie leeft. Zij proberen die te vergroten en voort te zetten, zodat de oudere generatie tegen het omverwerpen van de status-quo zal zijn, het veranderen van de status-quo en een heel nieuw klimaat in de politieke en economische arena van Korea te brengen.

Wij willen graag dat jullie hier oproepen voor doen, zodat wij het Licht kunnen uitgeven om echt zeer goed die hele duistere kracht op te kunnen ruimen die achter deze situaties schuilgaat. Dan kunnen wij de wegen openen waardoor degenen die wij hier hebben laten incarneren en die klaar staan om het als leiders over te nemen in Zuid-Korea, zowel in de zakenwereld als in de politiek en op ander gebied, kunnen worden aangemoedigd en in staat gesteld om naar voren te komen en eenvoudig wakker te worden en zich te realiseren: “Dit is mijn tijd, dit is mijn tijd om naar voren te komen en nu zie ik duidelijk de ideeën die mijn natie naar de volgende fase brengt.” Of ze dat als een Gouden Eeuw beschouwen of niet, is niet belangrijk zolang zij zich maar realiseren: “Dit idee ligt zo voor de hand dat dit wel uitgevoerd moet worden en wij zijn de mensen die dat kunnen.”

Dus, wij zijn dankbaar voor de oproepen die jullie hebben gedaan en zullen blijven doen. Wij willen niet jullie eigendunk vergroten, maar wij willen ook niet dat jullie die verkleinen. Wij willen graag dat jullie erkennen dat wanneer jullie je in de nexus van de stroom in de vorm van het cijfer 8 plaatsen en jullie je openstellen voor een stroom in de vorm van het cijfer 8 van de geascendeerde meesters, er zeker dingen zullen gebeuren in het fysieke octaaf, zoals jullie de laatste tien maanden hebben gezien.

Mijn geliefden, wij feliciteren jullie, wij bedanken jullie, en nu gaan we verder en geven het Woord aan een andere geascendeerde meester die jullie belangrijk dingen moet vertellen.