Vrij zijn van je Oerzelf

ONDERWERPEN: Jouw zelven zitten vast in een specifieke perceptie – Het scheppen van jouw eerste gescheiden zelf – Je moet andere zelven loslaten – Het zelf dat je had toen je voor de eerste keer incarneerde – Het diepere zelf loslaten – Het gevoel van het oerzelf – De gevallen wezens breken jouw missie af – De schok om weerstand tegen veranderingen tegen te komen – Opnieuw in Christus geboren worden – Wanneer het abnormale normaal wordt – De verandering in identificatie – Wanneer de dood je bondgenoot wordt De ware wederopstanding – De dood omarmen – Doen wat de reden was waarom je naar de aarde kwam

Geascendeerde Meester Jezus, 3 december 2017 – Tallinn, Estland

IK BEN de Geascendeerde Meester Jezus Christus. Ik vraag je om eens na te denken over de vele christenen die iedere zondagmorgen naar hun heilige plekken gaan om te geloven. Velen van hen behoren tot een specifieke kerk en zij geloven dat hun kerk de ware of misschien wel de enige juiste interpretatie van mijn leven heeft.

Veel van die christenen denken dat zij een letterlijke interpretatie van de Bijbel bezitten. Zij beweren dat de manier waarop zij de bijbelboeken interpreteren, de letterlijke manier is. Nu, mijn geliefden, ik kan in een paar zinnen zeggen dat die bewering niet klopt. Jullie weten allemaal dat er een quote in de Bijbel staat waarin ik zogenaamd zeg: “Hij die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om mijnentwil wil verliezen, zal het leven, het eeuwige leven, vinden.” Mijn geliefden, als je de bijbelboeken letterlijk interpreteert, is de vraag: “Waarom hebben jullie jezelf dan niet gedood?”

Als je nog leeft, dan is de waarheid eenvoudig dat je niet alles wat er in de Bijbel gezegd wordt, letterlijk neemt. Als er één uitspraak is die je niet letterlijk moet nemen, (omdat je niet je leven verloren hebt om het eeuwige leven te vinden) hoe komt het dan dat je die uitspraak niet letterlijk neemt? Dat komt omdat je natuurlijk wel beseft dat het niet kan betekenen dat je dit letterlijk opvat. Als er één zin is die je niet letterlijk moet nemen, kan het dan ook niet zijn dat het er nog meer zijn? Is het zelfs niet mogelijk dat het nooit de bedoeling was om mijn uitspraken letterlijk te nemen?

Zoals je zelfs in de Bijbel kunt zien, gaf ik een lagere lering aan het gewone volk en een hogere lering aan mijn eigen discipelen. Is het dan zo moeilijk te begrijpen dat ik leringen gaf die je op verschillende niveaus kunt begrijpen, omdat het de bedoeling is dat je die leringen gebruikt om je inzichten te vergroten, om je bewustzijn te verhogen? Wanneer je dat doet, dan begrijp je de diepere betekenis van mijn uitspraken. Zodoende volgen degenen die de Bijbel letterlijk nemen, niet het pad, de Weg, die ik heb aangegeven. Is dat zo moeilijk te begrijpen, mijn geliefden?

Jouw zelven zitten vast in een specifieke perceptie
Ik weet natuurlijk dat jullie dit allemaal kunnen begrijpen, anders zou je de leringen van de geascendeerde meesters niet volgen. Ik breng dit naar voren, omdat er zelfs onder jullie die openstaan voor onze leringen, mensen zijn die bepaalde elementen in jullie bewustzijn hebben om bepaalde dingen letterlijk op te vatten. Ik heb het over de zelven gehad die je hebt geschapen als reactie op je ervaringen op deze wereld. Mijn geliefden, zo’n zelf zit in zekere zin vast in hetzelfde bewustzijn als je bij de fundamentalistische christenen ziet.

Het zelf werd met een speciale bedoeling geschapen, en hij kan alleen maar naar het leven kijken ( of naar een specifiek aspect van het leven) op de manier waarop hij werd geschapen. Hij lijkt op een machine die letterlijk steeds maar weer hetzelfde patroon blijft herhalen. De lering die wij nu geven, is natuurlijk niet voor de beginners op het pad, zelfs niet voor beginners bij de leringen van de geascendeerde meesters. Deze wordt specifiek gegeven aan degenen die naar hogere niveaus zijn gestegen. De lering die ik zal geven in deze uitgave, is speciaal voor de mensen die het boek ‘Mijn Levens met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’ hebben gelezen, dat wij hebben uitgegeven en die toe zijn aan deze initiaties, omdat je beseft dat jij een avatar bent die naar de aarde is gekomen. Ik vraag je, als je niet het gevoel hebt dat je op dat niveau bent, om deze lering aan de kant te leggen en een paar andere leringen te bestuderen, totdat je het gevoel hebt dat jij eraan toe bent. Veel van jullie zijn hier wel aan toe en daarom willen wij de lering niet langer achterhouden.

We hebben jullie diverse leringen gegeven over de zelven die jullie hebben gevormd, de aspecten van het ego, innerlijke geesten. Ik heb het eerder dit jaar gehad over je modus operandi, de manier waarop je de geascendeerde meesters bekijkt. Wij hebben gesproken over hoe je naar de materiële wereld kijkt en dit zijn allemaal hulpmiddelen om je te helpen ontdekken dat je een bepaald zelf in je innerlijk hebt geschapen dat er nog steeds zit, dat je nog steeds met je meedraagt. Het belast je, het belemmert je op diverse manieren. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je gedachten in bepaalde herhalingspatronen vallen. Het kan voor een emotionele reactie zorgen, waardoor je in bepaalde situaties een bepaalde reactie kunt voelen. Het kan angst zijn; het kan een gevoel van verlegenheid zijn, of schaamte. Het kan boosheid zijn; het kunnen ook andere dingen zijn. Het is voor iedereen anders, maar het gaat erom dat je nu begrijpt dat er steeds een patroon wordt herhaald. Mijn geliefden, let op: De Bewuste Jij, de kern van jouw wezen is een creatief wezen.

Hij wil voortdurend verder en iets nieuws meemaken. Daarom ben je hier in de eerste plaats gekomen. Nadat je heel lang op natuurlijke planeten had geleefd, wilde je iets nieuws, iets anders, meemaken. Nogmaals, niets mis mee. Nieuwsgierigheid heeft de kat het leven gekost, maar jullie zijn geen katten. Nieuwsgierigheid is heel normaal voor een wezen dat zijn zelfbewustzijn aan het uitbreiden is. Hoe zou jij je zelfbewustzijn kunnen vergroten, als je niet nieuwsgierig bent over wat er nog meer is dan jouw huidige zelfgevoel?

Je weet dat de kern van je wezen nieuwsgierig is, verder wil, nieuwe dingen wil ervaren. Dit betekent dat elke keer dat jij een patroon in je vier lagere lichamen ziet dat zich herhaalt, jij weet dat dit niet je ware ik is. Je weet ook dat het je belemmert en dat je ware ik, misschien wel een bepaalde frustratie voelt, zich niet tevreden voelt, ongelukkig voelt, omdat je hier bent.

Het scheppen van jouw eerste gescheiden zelf
Wanneer ik dit zeg, moeten we natuurlijk een onderscheid maken. Wij moeten ons afvragen: “Als de Bewuste Jij zuiver gewaarzijn is, kan de Bewuste Jij zich dan wel ongelukkig, boos, gefrustreerd, voelen?” Dat is een vraag waarop geen rechtstreeks, lineair antwoord voor is. De reden is dat je al heel vaak bent geïncarneerd en daarom bepaalde zelven hebt geschapen die zo subtiel zijn dat je op dit moment niet kunt zeggen wat het verschil is tussen de Bewuste Jij en die zelven.

Daarom zijn we begonnen tegen jullie te praten over bepaalde zelven die op een oppervlakkiger niveau zitten en waar je heel gemakkelijk aan kunt zien dat die te maken hebben met specifieke situaties of specifieke aspecten van het leven. Het is gemakkelijker om die oppervlakkiger zelven te zien en te herkennen dat het een gescheiden zelf is en je te realiseren dat jij dit niet echt bent. Omdat wij een poosje geleden de lering over het geboortetrauma hebben gegeven dat je opliep toen je voor de eerste keer op aarde incarneerde, zijn we er nu klaar voor om jullie het inzicht te geven dat jij een zelf hebt geschapen toen jij dit geboortetrauma onderging. Dit is eigenlijk niet de basis waarop jij met de aarde omgaat, maar de manier waarop je met de aarde omgaat als gevolg van dat trauma. Met andere woorden, om met dit trauma om te kunnen gaan, heb je dit eerste aparte, gescheiden, zelf gecreëerd. In zekere zin zouden we kunnen zeggen dat het zelfgevoel dat jij had voor die tijd, het zelfgevoel dat jij had geschapen toen jij je vier lagere lichamen schiep, als gevolg van het geboortetrauma is gestorven.

Let erop dat wij dit eerder hebben gezegd, maar ik zal het samenvatten. Om voor de eerste keer te kunnen incarneren op een planeet met zulke dichte materie als de aarde, heb je (met het bewustzijn dat je had voordat je hier kwam), jouw identiteitslichaam, jouw mentale lichaam, jouw emotionele lichaam en als laatste je fysieke lichaam geschapen (wat de geest betekent die met het fysieke lichaam wordt geassocieerd). Die drie hogere lichamen berustten op de visie die je op het leven op aarde had voor je het leven op aarde echt had ervaren. Het was dus enigszins een theoretisch zelf. Toen ben je met de beste bedoelingen afgedaald, met dit zelf dat je had geschapen en dat bepaalde verwachtingen had over wat jij wilde doen en wat je waarschijnlijk zou tegenkomen, wat er misschien zou kunnen gebeuren als je hier was. Toen maakte je het geboortetrauma mee door de gevallen wezens tegen te komen, en het oorspronkelijke zelf sterft. Er wordt een nieuw zelf geschapen als respons op de gevallen wezens, op de omstandigheden op aarde. In zekere zin klopt het dat de Bewuste Jij zich niet ongelukkig, gefrustreerd, of tevreden kan voelen, wanneer hij zich realiseert dat hij zuiver gewaarzijn is. Zuiver gewaarzijn heeft geen negatieve gevoelens, er zijn ook geen wat je op aarde positieve gevoelens noemt. In zuiver gewaarzijn observeer je alleen maar. Als jij je in het zuivere gewaarzijn van de Bewuste Jij kunt terugtrekken, kun je de aarde alleen maar observeren. Je evalueert niet, je oordeelt niet. Er bestaat geen waardeoordeel; er is geen zou wel of niet moeten: Je observeert alleen maar.

Deze bewustzijnsstaat werd door de Boeddha gedemonstreerd, toen hij zijn laatste initiatie kreeg, toen hij zat te mediteren onder de Bo-boom en hij werd benaderd door de demonen van Mara die probeerden hem op een of andere manier op hen te laten reageren. Hij bleef onthecht, hij verviel niet tot het reactiepatroon, door in zuiver gewaarzijn te blijven, waarin hij niet blind was voor wat er op aarde gebeurde, maar hij keek gewoon toe zonder te reageren.

Nu zijn jullie hier natuurlijk niet om onder een boom te zitten en alleen maar te observeren. Jullie zijn hier om deel te nemen aan het leven op aarde. Wat heb je nodig om deel te nemen aan het leven? Je hebt een identiteitslichaam, een mentaal lichaam, een emotioneel lichaam en een fysiek lichaam nodig. Het is gevolg is dat jij een zelf hebt en dat houdt in dat je uit dit zelf kunt stappen, het zuivere gewaarzijn van de Bewuste Jij kunt aannemen en alleen maar observeren. Dit is natuurlijk niet iets wat je elke dag in de praktijk brengt. Op het moment dat je aandacht naar buiten wordt gericht, omdat je deelneemt aan het leven op deze planeet, ervaar jij (als Bewuste Jij) het leven door het zelf dat jij hebt geschapen. Daarom kan de Bewuste Jij frustratie, teleurstelling, het gevoel dat je wordt afgewezen, ervaren.

Theoretisch is dit niet de Bewuste Jij. Die gevoelens zitten niet in de Bewuste Jij, maar de Bewuste Jij ervaart het leven door dit zelf. Daarom is dit zo’n diep zelfgevoel dat de meeste mensen dit niet kunnen zien. Zelfs veel mensen die al een poosje op het pad zijn, kunnen het niet zien, omdat het eigenlijk het basale zelf is dat zij hebben geschapen toen zij hier kwamen. Dit zelf werd geboren nadat het eerste zelf stierf. Dat zit zo diep geworteld, het gaat zo diep, het is zo subtiel, dat je het als vanzelfsprekend beschouwt. Je denkt dat dit de enige manier is om het leven op aarde te ervaren.

Je moet andere zelven loslaten
Wij hebben jullie het concept gegeven dat er meer oppervlakkige zelven zijn die verband houden met een specifieke situatie. De bedoeling hiervan is dat het je helpt inzien dat je al een paar van die zelven hebt gezien. Je hebt het spirituele pad bewandeld, zelfs als je het nog maar korte tijd doet (en ik heb het nu niet over deze leringen in het bijzonder, omdat velen van jullie al vele jaren op het pad zijn voor jullie deze leringen vonden). Als je het pad al enige tijd volgt, heb je al een paar van die uiterlijke zelven gezien, je hebt je ervan afgescheiden en je hebt ze losgelaten.

Het proces is al bij jullie bekend. Als je er eenmaal over begint na te denken en over jouw pad, dan besef je dat je (misschien zonder je ervan bewust te zijn) een paar van die zelven hebt losgelaten. Je reageert vandaag niet op de manier waarop je reageerde voordat je het spirituele pad vond. Er zijn een paar reactiepatronen die je hebt getranscendeerd, die je hebt losgelaten en dat komt omdat je die uiterlijke zelven hebt overwonnen. Ik wil hiermee eigenlijk zeggen dat een uiterlijk zelf een uiterlijk zelf is. Je hebt misschien een uiterlijk zelf die te maken heeft met hoe je omgaat met mensen die boos op jou zijn. Dit is natuurlijk een specifieker uiterlijk zelf dan het zelf dat je hebt geschapen naar aanleiding van je geboortetrauma, maar ze worden in principe op dezelfde manier gevormd.

Ze berusten beide op een illusie en daarom is de manier waarop je ze overwint, eigenlijk ook precies hetzelfde. En die is dat je herkent dat er een uiterlijk zelf is en jij de keus maakt dat je die niet meer met je mee wilt dragen. Dan kun je hem loslaten. Maar wanneer het echter het zelf van je kosmische geboortetrauma betreft, we zouden dit je oerzelf kunnen noemen, dan wordt het natuurlijk moeilijker omdat die subtieler is.

Het zelf dat je had toen je voor de eerste keer incarneerde
Wat betekent het eigenlijk wanneer ik zeg dat je bent geïncarneerd met een zelf dat je al had geschapen voor je de aarde had ervaren en dat dit zelf sterft en dat jij daarna opnieuw een zelf hebt geschapen? Wel, het betekent, mijn geliefden, dat toen het eerdere zelf stierf, je jouw referentiekader verloor dat dit zelf je had kunnen geven. Met andere woorden, het zelf waarmee jij bent afgedaald, werd geschapen op basis van het perspectief dat jij in een hoger rijk bezat, dat berustte op je leven op een natuurlijke planeet. Dat was natuurlijk een onvolledig zelf, omdat hij niet wist hoe het leven hier was. Hij wist wel dat er een alternatief voor het leven op aarde was, dat er een betere vorm van leven bestond; dat er nog iets anders was. Toen je het trauma beleefde en als dat zelf dan sterft, dan verlies je dit referentiekader in ieder geval op bewust niveau.

Dit houdt in dat je dan begint te denken of te voelen dat de enige manier om naar het leven te kijken, met dit nieuwe zelf is dat werd geschapen, het oerzelf, dat werd gevormd als reactie op je geboortetrauma en de omstandigheden op aarde. Daarom is het moeilijker om dit zelf te herkennen dan de oppervlakkiger zelven. Je moet er meer voor doen, maar wij hebben de leringen gegeven, wij hebben de hulpmiddelen gegeven. Het hulpmiddel van Moeder Maria om in contact te komen met je geboortetrauma is een magnifiek werktuig om je te helpen om je bewust te worden, meer bewust, van het zelf dat je hebt geschapen, zodat je kunt beginnen je daar los van te maken. Je kunt in zekere zin beginnen het zelf vanaf de buitenkant te zien in plaats van het leven via dat zelf, vanaf de binnenkant, te zien.

De rest van dit dictaat staat in het boek: Healing Your Spiritual Traumas.