Het Gebrek aan Voeding overwinnen

ONDERWERPEN: Communisme en voeding – Gebrek zit in het systeem ingebouwd – Het verlangen om een beloning te ontvangen voor een prestatie – De gevallen wezens herkennen – Het marxisme berust op de gevallen aard – Gevallen wezens voelen zich niet gevoed – De essentie van gecentraliseerde systemen – Het menselijke verlangen dat de basis vormt – De schok als je op aarde komt als avatar – De noodzaak om je onder te dompelen – Een middel om je gebrek aan voeding te helen – Waarom je hier bent – Een oefening om je gevoed te voelen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 december 2017 – Tallinn, Estland

IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria en het is mijn vreugde, mijn privilege en mijn keuze om hier bij deze vereniging van jullie harten te zijn. Hoewel wij een specifiek thema voor deze conferentie hebben, zitten er zoals bij iedere conferentie bepaalde universele aspecten aan alles wat wij jullie geven. Wat ik jullie vandaag zal geven, is een onderdeel van een voortdurende uitgave die gericht is op heling, of jullie de middelen geven om te helen, de wonden die jullie hebben opgelopen tijdens jullie lange verblijf op deze heel, heel, heel moeilijke planeet.

Communisme en voeding
Mijn geliefden, jullie hebben de Rozenkrans van Wonderbare Koesterende Zorg om een speciale reden opgezegd. Wij zijn in Oost-Europa, in een land dat een deel was van de voormalige Sovjet-Unie. Als je naar de communistische sfeer uit die tijd kijkt, als er één woord was dat deze tijd karakteriseert, zouden we dan niet kunnen zeggen dat zeker één bepaald woord dat het communistische tijdperk omschrijft wel het gebrek aan voeding was, hoewel je er ook andere woorden voor zou kunnen nemen.

Hoeveel mensen die onder het communistische systeem vielen, voelden zich echt gevoed? Voeding is natuurlijk een concept met meerdere niveaus, met veel aspecten, maar kijk eens naar het praktische, materiële aspect van het leven. Hoeveel mensen die binnen het communistische systeem vielen, hadden het gevoel dat zij genoeg fysieke, materiële voeding kregen om in hun leven een redelijke staat van overvloed te handhaven? Onder de elite zijn er vast en zeker wel een paar geweest die meer materiële privileges hadden dan de gemiddelde burger en zij hebben zich misschien relatief gevoed kunnen voelen, omdat zij het gevoel hadden dat zij, als zich met degenen vergeleken die niet in de elite zaten, per slot van rekening meer hadden dan anderen.

Natuurlijk konden ook degenen die aan de top van de partij stonden, zich wel gevoed voelen, omdat zij niet wisten dat hun niveau van materiële overvloed lager was dan de gemiddelde arbeider in veel westerse landen. Dit gevoel van voeding was relatief. Hoe komt het dan dat mensen een relatief gevoel hebben dat zij worden gevoed, terwijl ze als ze heel eerlijk tegen jezelf zijn en in hun hart kijken, beseffen dat ze niet volledig worden gevoed. Zij moeten zichzelf in gedachten met anderen vergelijken en dan zeggen: “Maar ik heb zoveel meer dan andere mensen en daarom zou ik wel het gevoel moeten hebben dat ik gevoed word.” Natuurlijk zeggen ze dit niet bewust, maar dit is een onbewust mechanisme dat sommige rijke mensen op de wereld het gevoel geeft dat zij tevreden moeten zijn, dat zij het gevoel zouden moeten hebben dat zij genoeg hebben. Kijk eens hoeveel mensen het gevoel hebben, ook al bezitten ze miljarden dollars op de bank als kleine bits en nullen ergens op een computer.

Gebrek zit in het systeem ingebouwd
Je zegt misschien dat het kapitalisme boven alle twijfel verheven heeft bewezen aan degenen die willen kijken dat het geen kwestie is van hoeveel geld en materiële bezittingen je bij elkaar hebt geschraapt; je voelt je nooit helemaal gevoed. Wij kunnen natuurlijk ook naar het communistische systeem kijken en zien dat er vanaf het allereerste begin gebrek aan materiële voeding in het systeem werd ingebouwd. Als je naar de communistische economie kijkt, dan zie je dat het eenvoudig niet mogelijk is dat dit systeem materiële overvloed aan alle mensen die binnen het systeem leven, biedt. Hoewel het communisme goede condities aan de arbeiders belooft en dat iedereen gelijk is, zijn er eenvoudig niet genoeg materiële goederen voor iedereen te maken.

Dat kan niet in een communistische systeem, zoals je duidelijk ziet aan het gebrek aan goederen op de planken van de winkels. Degenen die zijn opgegroeid in een communistisch land weten dat er gebrek was en dat er geruchten gingen van: “O, deze winkel heeft vandaag brood.” Dan stond er een lange rij en sommige mensen stonden urenlang in de rij en wanneer jij dan aan de beurt was, was het brood op.

Je beseft dat het eenvoudig niet correct is dat je van Rusland in de tijd van het communisme kunt zeggen: “O, er was niets mis met het communisme als systeem. Alleen de manier waarop de Russen het implementeerden, betekende dat er schaarste was.” Dit is gewoon een leugen, mijn geliefden. Er zit een fundamentele fout in het communistische systeem en je kunt er geen lap op plakken, het veranderen, er een mildere versie van maken en nog steeds genoeg materiële overvloed aan alle mensen die in een bepaald land wonen, bieden. Dat kan gewoon niet.

Het verlangen om een beloning te ontvangen voor een prestatie
Nu kunnen we naar het kapitalistische systeem kijken en zeggen dat je in een kapitalistisch systeem een paar basale zwakheden hebt die vergelijkbaar zijn met het communistische systeem. In het communistische tijdperk en ook tegenwoordig heb je in het westen echter nooit een streng kapitalistisch systeem gehad, omdat het kapitalisme nooit helemaal volwassen is geworden, omdat één enorme monolithische corporatie de productiemiddelen bezat in plaats van de staat.

Omdat je een enigszins andere situatie had, waarbij het systeem in haar ultieme vorm niet dwangmatig aan de westerse naties werd opgedrongen, had je in feite nog wel enige vrijheid. Dit hield in dat het mogelijk was om in het westen voldoende materiële goederen te produceren waardoor alle mensen een bepaalde standaard van materiële overvloed hadden.

Natuurlijk zie je tegenwoordig ook nog dat er in de meest welvarende landen mensen zijn die op het armoedeniveau leven, maar dit komt niet omdat het systeem of de maatschappij niet voldoende goederen kan produceren. Dat komt omdat die niet evenredig worden verdeeld en daarom heerst daar armoede. In het communistische systeem was het niet mogelijk om die goederen te produceren, omdat de mensen niet genoeg vrijheid hadden om een van de diepste psychologische mechanismen die menselijke wezens hebben, tot uiting te brengen, en die is dat je, wanneer je een prestatie levert, wilt zien dat je een beloning krijgt die bij je prestatie past. Dit werd systematisch ontmoedigd en de grond in geboord in het communistische systeem en daarom konden er niet genoeg materiële goederen worden geproduceerd waardoor de mensen zich materieel gevoed konden voelen.

De overgrote meerderheid van de mensen in het communistische systeem had niet het gevoel dat zij op een materiële manier werden gevoed, en omdat er natuurlijk maar heel weinig spirituele inhoud in de communistische landen was, als het er al was, voelden zij zich ook in de meeste gevallen niet spiritueel gevoed. Er waren natuurlijk uitzonderingen, omdat er in iedere natie wel mensen waren die wel voeding konden ontvangen van de enige plek waar je die echt kunt ontvangen, namelijk in jezelf.

De gevallen wezens herkennen
Mijn geliefden, Ik wil deze zorgen op een universeler niveau brengen en je laten kijken naar de situatie van het communistische systeem in Rusland, Oost-Europa en andere Sovjetrepublieken, zelfs in China. Stel jezelf eens de vraag: “Wat toont het communistische systeem eigenlijk aan? Wat zegt dit? Waar is het vandaan gekomen? Waarom is dit op aarde verschenen?”

Nu hebben we vroeger al gezegd dat het communisme een uitvinding van de gevallen wezens is. Je kunt het communisme en de achtergrond om het communisme te laten opkomen zonder iets af te weten van de gevallen wezens, niet goed begrijpen. Je kunt ze beschrijven als een machtselite, maar je moet wel iets herkennen. Als je het communisme en het kapitalisme begrijpt en elk ander absoluut systeem, dan moet je inzien dat er bepaalde mensen geïncarneerd zijn die anders zijn dan de meerderheid van de menselijke wezens op deze planeet. Zij hebben een andere manier van denken, de manier waarop ze het leven bekijken en de manier waarop ze naar andere menselijke wezens kijken – of zou ik ‘menselijke wezens’ moeten zeggen, omdat die mensen eigenlijk niet menselijke wezens zouden mogen worden genoemd.

Ik weet heel goed dat dit zeker als een aanmoediging tot discriminatie klinkt en om andere mensen te straffen, wanneer je een groep apart zet en zegt dat het geen menselijke wezens zijn. Mijn geliefden, je kunt je niet van de gevallen wezens bevrijden als jij je niet realiseert dat zij anders zijn, dat zij een andere manier van denken hebben en een andere agenda. Dat kan gewoon niet, mijn geliefden. Dat kan niet. Als het kon, dan zou het lang geleden al gebeurd zijn op deze planeet.

Je ziet, zoals in het nieuwe boek ‘Mijn levens met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’ wordt aangetoond, sommigen van jullie al een paar miljoen jaar op deze planeet zijn en dat de gevallen wezens er nog langer zijn. Dit is heel lang, wanneer je naar de bewering kijkt dat de moderne beschaving pas een paar duizend jaar oud is. Je beseft dat veel beschavingen zijn gekomen en gegaan en als het mogelijk was geweest om de mensen afstand van de gevallen wezens te laten nemen, dan zou dat vast en zeker in die heel lange tijd wel gebeurd zijn. Het is niet mogelijk, tenzij je hen herkent en ziet dat ze anders zijn.

Dit houdt niet in, zoals we al heel vaak hebben gezegd, dat je de dualistische strijd met hen moet aangaan. Het betekent niet dat je met geweld specifieke personen moet identificeren en doden. Je moet erkennen dat er mensen zijn die niet denken en voelen zoals menselijke wezens denken en voelen. In de eerste plaats gaan zij niet met menselijke wezens om zoals menselijke wezens met elkaar omgaan.

Het marxisme berust op de gevallen aard
Je ziet dat Karl Marx, toen hij de theorieën van het marxisme formuleerde, zijn studie niet baseerde op de menselijke aard, maar op de studie van de gevallen aard en wat de gevallen wezens hadden gedaan met de economie die tot aan die tijd bestond, zoals de feodale samenlevingen in Europa en het vroeg industriële tijdperk. In zekere zin had hij beperkte inzichten in de psyche en de modus operandi van de gevallen wezens. Daarom kon hij bepaalde neigingen van het kapitalisme begrijpen en hij probeerde een alternatief te bedenken (dat in zekere zin zowel het kapitalisme als het communisme definieerde) en dan een ander systeem te bedenken.

Je moet nu gaan herkennen dat ondanks de beloften die het communistische systeem deed, het nooit het doel van het marxisme was om de arbeiders van de gevallen wezens te bevrijden. Marx vertegenwoordigde de opkomende machtselite van de gevallen wezens die de gevestigde machtselite van de gevallen wezens omver wilde werpen en hun positie wilde overnemen als heersers over de maatschappij. Het was nooit de bedoeling van het marxisme om de mensen te bevrijden van de overheersing door een kleine elite van gevallen wezens.

Gevallen wezens voelen zich niet gevoed
Je ziet dat de gevallen wezens altijd zullen proberen om zichzelf als een bevoorrechte elite te vestigen en hoe doen ze dat? Welnu, ze kunnen dat alleen maar in overeenstemming met hun bewustzijn doen. Zoals wij al vele malen hebben uitgelegd, word je afgesneden van je IK BEN Aanwezigheid wanneer je uit een bepaalde sfeer valt en dan kun je geen licht, energie, ontvangen van jouw IK BEN Aanwezigheid. Je hebt een barrière gecreëerd, je hebt het ijzeren gordijn tussen jou en je IK BEN Aanwezigheid geschapen. Dit houdt ook ogenblikkelijk in dat jij als gevallen wezens je nooit gevoed kan voelen. De enige manier om je echt gevoed te voelen, is wanneer je voelt dat er een energiestroom van je hogere bron komt, of je die nu als IK BEN Aanwezigheid, God, engelen, of geascendeerde meesters ziet. Je voelt een energiestroom van buiten het materiële octaaf door jouw vier lagere lichamen heengaan. Dit is de enige manier om je gevoed te voelen.

De gevallen wezens kunnen zich niet gevoed voelen op die manier. Hun enige manier om een bepaald gevoel van gevoed worden te voelen, is wanneer ze het verlies van hun energiestroom van hun IK BEN Aanwezigheid, compenseren door energie, psychische energie, van andere mensen af te pakken. Met andere woorden, in plaats van het verticaal te ontvangen, moeten zij met geweld horizontaal te pakken krijgen wat zij niet van boven kunnen ontvangen. Dit is de basale modus operandi van de gevallen wezens, die altijd proberen om iets met geweld te pakken in het materiële rijk, het Moederrijk, wat ze niet rechtstreeks van de Vader kunnen ontvangen.

De essentie van gecentraliseerde systemen
Dit is de essentie van het communistische systeem. Het systeem plaatst zich tussen de mensen en hun IK BEN Aanwezigheid of de geascendeerde meesters, tussen de mensen en hun spirituele bron. Het systeem wringt zichzelf ertussen en dwingt de mensen om met respect met het systeem om te gaan. Als ze niet loyaal aan het systeem zijn, als men ze niet kan dwingen om in het systeem te geloven, dan moeten zij zich in ieder geval aan het systeem onderwerpen.

Natuurlijk hebben jullie een soortgelijk systeem (Ik zal niet zeggen kapitalistisch systeem, omdat geen enkel land zoals ik zei een totaal kapitalistisch systeem heeft), maar zelfs in wat jullie gewoonlijk een kapitalistische economie noemen, is er een soortgelijk mechanisme om de mensen te bedriegen om hen te laten geloven dat zij bepaalde beperkingen bezitten. Vooral degenen die tot de werkende klasse behoren, of de middenklasse, accepteren een bepaalde positie in het leven. Zij worden afgekocht met een zekere comfortabele levensstijl en worden zo om de tuin geleid, doordat zij denken dat zij redelijkerwijs niet naar meer kunnen streven.

In een samenleving die een gecentraliseerde, absolute vorm van regering heeft, (het zou het Romeinse Rijk, het oude Egypte, of wat ook maar kunnen zijn), elk systeem waarin de gevallen wezens een elite vormen die de mensen regeert, heb je hetzelfde mechanisme: de gevallen wezens hebben zichzelf tussen de mensen en hun spirituele bron geplaatst. Dit betekent dat de mensen zich aan het systeem, de status-quo, de norm, hebben onderworpen. Zij zijn zich er niet van bewust dat zij energie uit een hogere bron ontvangen en durven die energie niet rechtstreeks tot uiting te brengen en die energie te richten.

Dit betekent dat mensen alleen onbewust energie ontvangen. Daarom kunnen de gevallen wezens hen manipuleren en bedriegen, zodat zij van de energie die zij ontvangen van hun bron, de vibratie verlagen door angstig te worden en op dat moment kunnen de gevallen wezens die energie stelen. Of de mensen geven het hen vrijwillig door diverse mechanismen. De gevallen wezens ontvangen energie die de mensen van hun bron hebben ontvangen, maar de mensen hebben er een vibratie van angst aan gegeven die de gevallen wezens kunnen absorberen. Natuurlijk kunnen ze niet rechtstreeks omgaan met het ontvangen en absorberen van energie die op liefde berust.

Dit is de basale dynamiek in elk systeem dat is gemaakt door en geleid wordt door de gevallen wezens: op de een of andere manier wordt het de mensen belet om bewust te weten te komen dat zij een spirituele bron hebben. Zoals wij al heel vaak hebben gezegd, werd de katholieke kerk vanaf het allereerste begin bedacht om ervoor te zorgen dat de mensen het voorbeeld van Jezus niet konden volgen, toen hij demonstreerde dat: “Ik en de Vader zijn Eén en de werken die hij doet, kan ik niet alleen, de Vader in mij doet die werken.” In plaats van dat hij het voorbeeld gaf van iets wat alle mensen kunnen, zei de katholieke kerk dat hij een uitzondering was, alle anderen zijn zondaren en kunnen niet doen wat Jezus heeft gedaan. Je ziet vele versies van hoe de gevallen wezens dit hebben gedaan.

Het menselijke verlangen dat de basis vormt
Ik heb het gehad over de basale menselijke wens om een prestatie te leveren en daar een beloning voor te krijgen. Welnu, in spirituele zin, is het basale verlangen dat je weet dat je licht van je IK BEN Aanwezigheid ontvangt, dat jij dat licht op de materiële wereld tot uiting brengt en dat doet op een manier die het geheel verheft. Als beloning hiervoor ontvang je niet meteen een materiële beloning, maar je ervaart dat de lichtstroom uit je bron wordt vermenigvuldigd, omdat je hebt gebruikt wat je eerder was gegeven om het geheel te vergroten en daarom krijg je meer. Tijdens die voortdurende wisselwerking, de volledige stroom in de vorm van het cijfer 8 (hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt van boven), voel jij je totaal gevoed.

Wanneer die stroom minder is geworden of volledig afgebroken of wanneer jij je er niet van bewust bent, kun jij je niet totaal gevoed voelen. Daarom voelde niemand, of maar heel weinig mensen binnen het communistische systeem zich gevoed. Het gebrek aan fysieke, materiële voeding, stond gewoon symbool voor het gebrek aan spirituele voeding. Zelfs in het westen voelden veel mensen zich niet gevoed. Hoewel ze meer materiële overvloed bezaten dan hun grootouders, streefden ze nog steeds naar meer. Veel mensen in het westen raakten helemaal in de ban van het streven naar meer en meer materiële overvloed, maar veel andere mensen in het westen hebben herkend dat dit hen niet voldaan laat voelen. Omdat zij geen spirituele lering hebben, worden ze in een soort vacuüm gelaten dat leidt tot diverse vormen van depressie, geestesziekten, diverse vormen van escapisme, omdat zij op diverse manieren proberen te ontsnappen aan het steeds bewust zijn.

Je ziet dat het diepste verlangen dat alle mensen hebben, het gevoel is dat zij gevoed worden. Het materiële rijk is natuurlijk het Moederrijk. Zoals in deze tamelijk oude rozenkrans staat is het “de vreugde van de Moeder om alle mensen materieel voeding te geven.” Er staat ook in dat God de Vader wil dat al zijn zonen en dochters zich gevoed voelen, maar dat God die voeding via het Moederrijk op een materiële manier geeft.

Vanzelfsprekend heeft iedereen op een natuurlijke planeet zoveel voeding dat zij zich niet eens zorgen maken over materiële omstandigheden. Materiële situaties zijn geen bron van zorg. Je hebt geen gevoel dat er gebrek is, geen gevoel dat je arm bent, je bent niet bang waar je volgende maaltijden vandaan moeten komen of hoe je kleding voor je kinderen moet kopen. Dit alles, al die zorgen bestaan niet op een natuurlijke planeet.

Waarom bestaat dit wel op aarde? Nu, dat komt juist doordat de gevallen wezens zichzelf ertussen hebben geplaatst en erin geslaagd zijn om de mensen zover te krijgen dat zij zich hebben afgesneden van hun IK BEN Aanwezigheid, dit zo te reduceren dat er niet genoeg materiële voeding is of zich er niet meer van bewust zijn, zodat zij hun energie, hun levenskracht, niet durven te gebruiken op een manier die het Al verheft. Zij proberen alleen zichzelf te verheffen of te werken voor een zaak waarin ze geloven. Zij durven niet vrijuit te geven wat zij hebben ontvangen, omdat zij niet weten waar wat zij hebben gekregen vandaan komt. Daarom hebben veel mensen het gevoel dat ondanks dat zij wel wat creativiteit bezitten, zelfs als zij een paar talenten hebben, zelfs als zij meer levenskracht, meer energie, meer creatieve kracht, hebben, bang zijn dat zij er maar een bepaalde hoeveelheid van bezitten. Zij beseffen niet dat dit van een bron komt die oneindig is en die nooit opdroogt. Zolang je een verbinding hebt met je IK BEN Aanwezigheid, kan het jou nooit aan creatieve energie ontbreken. Daarom hoef je niet bang te zijn om het te gebruiken om het Al te verheffen zelfs als je geen direct, onmiddellijk effect ziet.

De schok als je op aarde komt als avatar
Zo hebben de gevallen wezens die staat van gebrek geschapen en wij hebben de laatste paar jaar middelen gegeven aan degenen onder jullie die naar de aarde zijn gekomen, niet omdat jullie de oorspronkelijke bewoners waren, niet omdat jullie gevallen zijn, maar omdat jullie een soort reddingsmissie hadden.

Nu, mijn geliefden, wil ik even een paar minuten over het nieuwe boek ‘Mijn levens met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’ praten. Natuurlijk is het boek niet een dictaat zoals jullie nu op dit moment hoeren, maar het is echt door ons gedicteerd, niet door één meester, maar door meerdere. Jezus is natuurlijk de belangrijkste meester die toezicht hield op het boek, maar meerdere andere meesters hebben hier bijdragen aan geleverd. Dit boek is om meerdere redenen uitgegeven, maar een van de primaire bedoelingen is dat het degenen onder jullie die in het boek avatars worden genoemd (in die zin dat jullie van natuurlijke planeten komen, vrijwillig zijn geïncarneerd) een middel geeft om van de wonden die jullie hier hebben opgelopen te helen.

Zoals ook direct en indirect in het boek wordt gezegd, kun je niet van een natuurlijke planeet komen, waar geen geweld, oorlogen, en alle andere manifestaties die je op aarde ziet, bestaat zonder ernstig verwond te raken door alles wat je hier ervaart. Niet alle avatars die naar de aarde zijn gekomen, zijn zo systematisch door de gevallen wezens vernietigd als de hoofdpersoon in het boek, maar veel mensen hebben soortgelijke, heel diepe trauma’s ervaren door hier te komen.

Wij hebben jullie de laatste paar jaar in meerdere dictaten, inclusief verscheidene hulpmiddelen die ik heb gegeven, middelen gegeven om daar uit te komen en het is natuurlijk nu mijn bedoeling om jullie nog zo’n middel te geven om het gevoel te overwinnen dat het je aan voeding ontbreekt. Wanneer je als avatar van een natuurlijke planeet komt, waar geen gebrek heerst, waar je voortdurend voeding ontvangt, ben jij je er op een natuurlijke planeet niet van bewust dat jij je gevoed voelt; het is vanzelfsprekend voor jou. Dat is de normale staat waarin je verkeert en de kloof tussen een natuurlijke planeet en een onnatuurlijke planeet is zo enorm dat jij je er onmogelijk op kunt voorbereiden hoe het is om hier te zijn.

Je kunt natuurlijk bestuderen hoe het leven er van de buitenkant uitziet, maar je kunt er niet helemaal op voorbereid zijn, je kunt je niet echt voorbereiden op het incarneren hier. Het zal een schok zijn, het zal een trauma bij jou veroorzaken. Een van de manieren waarop dit trauma wordt veroorzaakt, is dat jij je eenvoudig niet kunt voorstellen hoe het is om op een planeet te zijn waar zo’n heel, heel zwaar bewustzijn van gebrek hangt, waardoor de mensen, heel veel mensen zich niet gevoed voelen. Je kunt als individueel wezen dat er op een natuurlijke planeet aan gewend is om zich niet met het collectieve bewustzijn belast te voelen, niet voorstellen hoe het is op een planeet met dichte materie zoals de aarde waarop je niet kunt verhinderen dat het collectieve bewustzijn op je drukt.

De noodzaak om je onder te dompelen
Voor je hier naar toe komt, denk je net als de hoofdpersoon dat je dit aankunt en dat je kunt voorkomen dat jij je door een paar van dat soort dingen belast voelt waar de mensen op aarde zich door belast voelen. Je denkt dat je er boven kunt blijven staan, maar mijn geliefden, dat gaat niet. Zoals ook in het boek wordt uitgelegd, kun je niet aan het doel beantwoorden waarvoor je gekomen bent, namelijk dat je degenen toont die hier zijn geïncarneerd of die van andere planeten zijn gekomen met een heel laag bewustzijn en de hoge dichtheid van de materie, dat jij je kunt identificeren met de materie en uit die identificatie ermee kunt ontwaken, als jij je er niet eerst zelf in hebt ondergedompeld en je vereenzelvigd met een menselijk wezen op de aarde.

Dit is de reden dat je bent gekomen. Je kunt niet aan dat doel beantwoorden als je niet de onderdompelingsfase ingaat en dus het gebrek, het gebrek aan voeding, ervaart. Nogmaals, zoals je tussen de regels van het boek door kunt lezen, is het niet echt fout, het is geen tekortkoming van jou dat jij op die manier reageerde, dat jij werd getraumatiseerd door hierheen te komen. Het is niet zo dat er iets aan jou mankeert.

Deze boodschapper realiseerde zich dat hij de neiging had om te denken dat elke keer als hij geneigd was te denken dat hij had gereageerd op een manier die minder was dan het ideaal dat hij voor ogen had, dat kwam omdat iets hem niet gelukt was, dat hij dan een fout had gemaakt. Hij had niet op die manier mogen reageren; hij had er buiten moeten kunnen blijven. Hij kwam tot het besef dat hij niet op de allerbeste manier hierover nadacht; dit wilden de gevallen wezens hem laten denken en jullie allemaal laten denken, en dat is niet correct.

Mijn geliefden, niemand van ons die op aarde geïncarneerd is geweest (inclusief Jezus, inclusief ikzelf, inclusief Gautama Boeddha, Maitreya) niemand heeft kunnen voorkomen dat hij werd getraumatiseerd door hier te zijn, niemand van ons heeft kunnen voorkomen om met shock op de omstandigheden die wij meemaakten, te reageren en te zien dat andere mensen die ervoeren. Het hoeft niet zo te zijn dat een avatar medelijden met zichzelf heeft, zoals je ziet bij de hoofdpersoon in het boek die op geen enkel punt in het boek medelijden met zichzelf heeft, en voor avatars is dat zo. Je hebt oprecht medelijden met, je voelt echt compassie voor de mensen die dit lijden doormaken waar jij getuige van bent. Je kunt die heel sterke reactie niet voorkomen.

Je kunt niet incarneren op een planeet zoals de aarde zonder dit gebrek aan voeding te voelen. Je bent gewend om je zo gevoed te voelen door de stroom van liefde en licht van je IK BEN Aanwezigheid en uit het geascendeerde rijk, en ineens word je hiervan afgesneden en dan kun je niet voorkomen dat jij het gevoel hebt dat er iets ontbreekt. Ik wil je een hulpmiddel geven om weer contact te krijgen met het gevoel dat je wordt gevoed door je een oefening te laten doen.

Een middel om je gebrek aan voeding te helen
Ik vraag je om in een gemakkelijke stoel te gaan zitten, bij voorkeur met je armen en benen recht, niet gekruist. Je zou je handpalmen naar boven kunnen draaien als je dat comfortabeler vindt, want dan kun je zo het licht van boven ontvangen. Het licht komt niet echt van boven, het komt van binnen, maar niettemin vinden veel mensen het gemakkelijker om het zo te visualiseren.

Ik vraag je om kort naar je levenservaringen te kijken die je in dit leven heb gehad, of in vorige levens als je die ook kent. Kijk eens naar wat je hebt meegemaakt, wat je hebt geobserveerd vanwege dit gebrek aan voeding, die materiële armoede, die spirituele armoede. Je weet dat die omstandigheden nog steeds hier op aarde bestaan, miljarden mensen leven op een heel laag niveau van materiële overvloed, miljoenen mensen leven beneden het armoedeniveau. Je weet dat er gebrek aan voeding is, je weet dat het in het collectieve bewustzijn zit en misschien heb je zelf ook armoede in je eigen leven ervaren. Als dat niet zo is, dan heb je dat zeker wel bij anderen gezien. Je beseft dat jij een onderdeel van het collectieve bewustzijn bent en als je in een deel van de voormalige communistische sfeer bent opgegroeid, dan heb je zeker dat gebrek gevoeld. Jij vormde een onderdeel van het massabewustzijn dat heel erg dat gebrek voelde en je kon vanwege je compassie niet voorkomen dat je een deel van dit armoedebewustzijn, dit gebrek aan voeding, overnam.

Het gevolg was dat je niet kon voorkomen dat je één kenmerk van het armoedebewustzijn of het gebrek aan voeding hebt overgenomen en dat is iets wat wij ‘haat voor de moeder’ hebben genoemd, een bepaalde boosheid op het Moederrijk. Je voelt intuïtief aan dat het Moederrijk genoeg materiële overvloed kan manifesteren zodat niemand materieel gebrek hoeft te lijden. Je weet intuïtief dat dit de natuurlijke staat is. Het is onmogelijk (vooral als je bent opgegroeid in een communistisch gebied dat alle spiritualiteit ontkent, maar zelfs in het westen wanneer de Moeder wordt buitengesloten bij religies), om op te groeien zonder een bepaalde wrok, boosheid, of haat tegen de Moeder te voelen, waarom de Moeder die voeding niet geeft.

Nu heb ik aan jullie uitgelegd waarom mensen vrijwillig (gemanipuleerd door de gevallen wezens, dat wel) de stroom van overvloed hebben geblokkeerd. Hier kan de Moeder niet ongedaan maken, omdat de Moeder natuurlijk de kosmische spiegel is die alleen kan reflecteren wat menselijke wezens op het Ma-terlicht projecteren met de vier niveaus van hun gedachten. Als avatar weet je dit allemaal, je begrijpt het verstandelijk. Als je eerlijk tegen jezelf bent, realiseer jij je misschien dat er een bepaalde emotionele component is, omdat je het gevoel hebt dat het niet is zoals het zou moeten zijn. Je hebt misschien het gevoel dat het een gevoel van onrecht is of een gevoel van boosheid, of een frustratie, omdat het niet zo hoort te zijn.

Mijn geliefden, jullie hebben absoluut gelijk. Het hoort ook niet zo te zijn, het zou ook niet zo zijn op een natuurlijke planeet. Jullie weten ook alles wat we jullie hebben verteld over vrije wil, de vrije wil haar gang laten gaan. Als je het nieuwe boek hebt gelezen, dan weet je (en je hebt het ook in andere leringen kunnen lezen) dat jullie als avatar niet de vrije wil van de oorspronkelijke bewoners op aarde mogen schenden. Zij zijn uiteindelijk degenen die op dit moment beslissen hoe de planeet eruitziet, dat het hier zo is, dat dit het niveau van materiële overvloed of gebrek eraan hier is.

Waarom je hier bent
Als avatar kun je als je dat wilt, al die leringen gebruiken en vooral het nieuwe boek (omdat dit boek veel meer effect op jou kan hebben dan honderden uren traditionele psychotherapie) om dit gevoel van vastberadenheid te krijgen. Je begrijpt in ieder geval verstandelijk dat het noodzakelijk is dat je de vrije wil haar gang laat gaan en jij hier bent om te tonen dat er een hogere bewustzijnsstaat is, er bestaat een andere bewustzijnsstaat. Wij hebben dit eerlijk gezegd in veel andere leringen al gezegd, die veel mensen niet hebben begrepen. Het kwartje viel niet, hoewel wij het in dictaten hebben gezegd. In het boek staat het duidelijker dan het ooit tevoren op aarde is gezegd.

Je bent hier niet om voor specifieke veranderingen op aarde te zorgen. Als avatar is het niet je doel om te incarneren om specifieke veranderingen te manifesteren. Je bent hier om je eigen bewustzijn te verhogen, door het proces van onderdompeling heen te gaan en jezelf te vereenzelvigen met een beperkt menselijk wezen en dan uit die onderdompeling te ontwaken en tot het besef te komen dat jij echt een spiritueel wezen bent. Je bent hier om het proces van ontwaken te demonstreren. Kijk naar Jezus. Heeft hij geprobeerd om specifieke fysieke veranderingen in de samenleving te materialiseren? Nee, hij zei: “Geef aan Cesar wat van Cesar is en aan God wat van God is.”

Herken wie je bent. Jij bent een avatar, jij bent hier niet om bepaalde fysieke veranderingen te manifesteren, je bent hier niet om voor die zaken te strijden, hoewel het waardevolle zaken zijn waar andere mensen voor moeten strijden. Dit is niet jouw rol. Jouw rol is het voorbeeld van Jezus te volgen en het ontwakingsproces te demonstreren en dan weg te gaan, verder te bouwen op wat Jezus en andere avatars hebben gedemonstreerd. Je laat een spoor achter in het collectieve bewustzijn waardoor het voor andere mensen steeds gemakkelijker wordt om op het spirituele pad te komen, het pad van ontwaken, het pad van de ascensie, zodat zij je kunnen volgen. Daarom ben jij hier.

Ik zeg niet dat je dit moet accepteren nadat je dit dictaat eenmaal hebt gehoord of gelezen, maar ik geef deze lering opdat je eraan kunt werken. Je kunt het boek lezen en daarna, wanneer je hebt geaccepteerd waarom je hier bent, kun je de volgende oefening gebruiken om dat emotionele restant te overwinnen, die emotionele shock en het trauma om het gebrek aan voeding te voelen. De oefening begint nu.

Een oefening om je gevoed te voelen
Ik vraag je nu om je aandacht op je hart te vestigen en dan, terwijl jij je hartchakra ingaat, te voelen dat je een aparte sfeer binnengaat. Binnenin je hartchakra bevindt zich wat wij jouw persoonlijke innerlijke heiligdom hebben genoemd. Dit heiligdom heeft een hoger vibratieniveau dan de vier niveaus van je fysieke, emotionele, mentale en identiteitsoctaven. Dit is gescheiden van de materiële wereld. Het is apart gezet; het is een bovenkamer, zoals Jezus zijn discipelen meenam naar een bovenkamer voor het laatste avondmaal.

Je bent verzegeld van de wereld, van het massabewustzijn, van je dagelijkse zorgen. Zij vervagen, zij vervagen omdat jij je concentreert op iets in het midden van jouw innerlijke heiligdom, wat ik jouw drievoudige vlam heb genoemd. Er staat middenin jouw innerlijke heiligdom een pilaar die zich vanaf de vloer uitstrekt. Bovenop deze pilaar bevindt zich een witte, ronde sfeer, een briljant wit licht en aan dat licht ontspringen drie vlammen, de blauwe, de gele en de roze. Zij zijn met elkaar vervlecht, met elkaar verstrengeld, en je richt al je aandacht op deze drievoudige vlam.

Het is gewoonweg zo’n prachtig, intrigerend gezicht, omdat jij je realiseert dat dit geen fysieke vlammen zijn. Je kunt ze niet aanraken, je kunt ze niet bevrijden, zij hebben geen brandstof van deze wereld nodig om te kunnen branden. Je wordt zo door dat gezicht geïntrigeerd dat je al je aandacht erop concentreert en op een natuurlijke manier wordt de buitenwereld helemaal buitengesloten. Je richt je op die vlam, de prachtige pluimen die met elkaar verstrengeld zijn. Dan realiseer jij je dat uit die vlam een schacht van wit licht komt. Die schacht hebben wij het kristallen koord genoemd dat je met jouw IK BEN Aanwezigheid verbindt.

Nu richt je al je aandacht hierop en jij, jouw zelfgevoel, laat je op een natuurlijke manier opstijgen, gewoon omhoog, in een algemene richting omhoog. Waar stijg je naartoe? Welnu, je stijgt niet op naar een hemelse wereld, niet naar jouw IK BEN Aanwezigheid. Je stijgt op naar de schoot van de Goddelijke Moeder die ik ben. Je hoeft mij niet als een menselijk figuur te visualiseren, als een vrouw die zwanger is als je mijn schoot ingaat. Maar als dat beeld bij je opkomt, dan is dat prima. Anders kun je gewoon visualiseren dat je naar de veiligste, zekerste, en meest comfortabele plek toegaat die jij je maar kunt voorstellen.

Natuurlijk kun jij je niet helemaal veilig en zeker voelen, als je lichamelijke sensaties of lichamelijke pijn of zorgen over je lichaam hebt. Naarmate je opstijgt vallen die weg en je gaat naar een ruimte met een heel zacht licht. Dat kan roze zijn, dat kan goudkleurig zijn, het kan ook een andere kleur zijn, maar welke kleur het ook is, het is helemaal de juiste kleur.

Dit is zacht, kalm licht. Het maakt je zintuigen niet onrustig. Het leidt je aandacht niet af, of dat je naar een bepaalde plek moet kijken. Het is slechts een diffuus, zacht licht. Er is natuurlijk ook een bepaald geluid, maar het lijkt niet op een werelds geluid dat je ooit hebt gehoord. Het kan de OM zijn, waarvan men zegt dat het een zoemtoon is, de kosmische zoemtoon van het hele universum. Voor jou kan het een ander geluid zijn, maar wat voor geluid het ook is, het is het juiste geluid. Je concentreert je niet zo heel erg op het geluid, maar je beseft wel dat het er is. Het vraagt genoeg aandacht om niet meer te letten op de andere wereldse geluiden, zelfs niet de gedachten, het geluid van je gedachten of gevoelens of zorgen. Zij vervagen en alleen dit geluid blijft.

Er hangt ook een bepaalde geur. Het is de geur van rozen of iets anders – wat de juiste geur ook maar voor jou is. Het absorbeert je reuk, zodat jij je niet druk hoeft te maken over geuren. Je voelt een bepaalde sensatie. Het is geen fysieke aanraking op één punt, maar die sensatie voel je overal. Het raakt je overal aan. Het is geen lichaamssensatie. Maar als jij je niet van je lichaam kunt bevrijden, dan voelt het nog steeds alsof je lichaam overal wordt aangeraakt zonder specifieke druk op één plek te voelen. Als je los bent van je lichaam, is het een gevoel alsof je verbonden bent met iets wat overal aanwezig is, maar geen specifieke vorm aanneemt. Als je een bepaalde smaak proeft, dan is elke smaak die in je opkomt, de juiste.

Nu hebben we de vijf zintuigen tevredengesteld die altijd naar een bepaalde ervaring hongeren. Je concentreert je niet meer op een van de zintuigen. Ik weet dat je dit met je oren hoort, maar desondanks is mijn stem alleen maar een onderdeel van het geluid dat je hoort. Het is geen stem zoals een stem die van buitenaf komt. Die stem komt van binnenuit en je hoort hem niet op een specifieke fysieke locatie. Mijn stem is overal, want ik ben overal bij jou. Jij bent met mij verbonden, niet alleen met je fysieke zintuigen, maar door een groter gewaarzijn. Je bent verbonden met mij als je Goddelijke Moeder, als jouw persoonlijke Goddelijke Moeder.

Nu vraag ik je om nog verder te gaan dan het concept dat je met mij verbonden bent en weet, hoe je dat op dit moment ook waarneemt, dat ik niet bij jou weg ben. Ik ben niet van jouw gescheiden, ik ben overal waar jij bent. Je hoeft niet met mij verbonden te zijn, je bent al één met mij. Naarmate je deze oefening meerdere keren doet, kun je dat gevoel van eenzijn laten toenemen, maar wat het op een bepaald moment ook is, voor mij is dat prima te accepteren.

Jij zit in mijn schoot. Jij bent helemaal veilig en jij wordt volledig gevoed. Ik ben in staat om jou alle voeding te geven die je ooit nodig hebt. Nu, mijn geliefde, vraag ik je om één bepaald moment in gedachten te nemen, elke keer dat je deze oefening doet één, van een moment waarop jij je in je leven op aarde niet gevoed voelde, niet gekoesterd voelde. Het kan ook zijn dat jij dat niet persoonlijk voelde, maar het kan, zoals ik zei, het gevoel zijn dat de materiële wereld de mensen niet voedt, de materiële wereld had anders moeten zijn, maar jij hebt het gevoel dat jij je niet voldaan voelt. Je hebt dat gevoel van gebrek, dat het anders hoort te zijn. Ik vraag je om daar contact mee te maken. Daarna, als je daar eenmaal contact mee hebt gemaakt, ga je niet in dat gevoel. Laat je er niet door absorberen. Voel je er niet door overweldigd.

Je voelt het misschien met diverse gradaties van intensiteit. Het kan zijn dat er een bepaald probleem is waar je verscheidene keren aan moet werken door deze oefening meermalen te doen. Hoe dan ook, het is oké. Je wordt er niet volledig door in beslag genomen, anders zou je mijn stem niet kunnen horen en daarom vraag ik je opnieuw om je op mijn stem te concentreren, mijn stem te volgen, opnieuw te voelen dat je met mij verbonden bent. Nu besef je dat er een situatie op de aarde is, een staat van gebrek, en veel mensen ervaren die staat van gebrek, maar jij hebt zojuist die staat van gebrek aangenomen en jij bent in staat om die te ontstijgen, jij vereenzelvigt je er niet mee.

Jij bent meer dan dit, omdat je van een natuurlijke planeet komt. Het is niet natuurlijk voor jou, jij hebt dit gebrek niet geschapen – jij hebt het aangenomen. De echte manier om de mensen van de aarde te helpen, is dat jij dit ontstijgt, dat jij dit transcendeert. Hoe transcendeer je dat, mijn geliefde? Alleen wanneer jij je verbindt met die staat van gebrek, je verbindt met dat verlangen en dan laat je mij genoeg licht, genoeg liefde, genoeg voeding, in je vier lagere lichamen schenken, zodat aan dit verlangen in jouw vier lagere lichamen helemaal voldaan wordt en er eindelijk aan voldaan wordt, zodat dit verlangen, die staat van gebrek, niet meer bestaat.

Ik vraag niet van je om te visualiseren dat je iets buiten je vier lagere lichamen verandert. Ik vraag je om de voeding van mij in jouw vier lagere lichamen te ontvangen, zodat dit gevoel van gebrek dat jij had, helemaal wordt opgevuld. Die leegte wordt totaal gevuld, die lege plek wordt volledig gevuld met mijn liefde, mij voeding, dit onvoorwaardelijke licht dat ik ben. In jouw vier lagere lichamen bestaat die staat van gebrek niet meer, er is geen lege plek meer, er zijn geen onvervulde verlangens meer over.

Ik vraag je om die voeding te ontvangen en jezelf te laten voelen hoe het is om in je vier lagere lichamen te zijn zonder dat gevoel van gebrek maar je totaal vervuld te voelen, totaal gevuld in dit gebied. Hoe zou het voelen als je dit gevoel van gebrek niet meer had? Het geeft niet hoe je fysieke conditie is, mijn geliefde.

Je hebt misschien het gevoel dat je gebrek aan geld hebt. Ik vraag niet van je om je aandacht op de situatie in de buitenwereld te richten. Ik vraag je alleen om jezelf het gevoel te geven hoe het in gedachten, in je vier lagere lichamen, zou voelen, als het gevoel van gebrek aan geld helemaal opgevuld zou zijn, omdat er zoveel voeding van mij komt dat zelfs als je fysiek gebrek aan geld hebt, het niet relevant is voor hoe jij je nu voelt.

Ik vraag je om in deze tussenpoos die boven de tijd staat, jezelf het gevoel te geven hoe het voelt als je niet die staat van gebrek hebt die je voor deze oefening naar boven hebt gehaald. Jij bent totaal gevuld, je bent zo gevuld dat jouw vier lagere lichamen geen lege voertuigen meer zijn. Jij hebt geen gat meer in jouw vier lagere lichamen of een lege kelk in je emotionele lichaam. Nee, je kelk loopt over en loopt nog meer over en je emotionele lichaam loopt over.

Nu laat jij het licht dat ik in jouw vier lagere lichamen laat stromen jou zo vullen dat het licht van jou naar alle mensen stroomt die je kent, naar het land waarin je bent opgegroeid, zelfs de cultuur voor zover je maar kunt gaan, naar de rest van de wereld of het universum. Wees niet wazig, concentreer je op een specifiek gebied. Laat jezelf zien dat er in jouw familie een bepaald onvervuld verlangen is of een staat van gebrek, maar nu zijn de aura’s van je familie helemaal gevuld door de voeding die ze van mij krijgen, zodat hun aura’s overlopen van licht.

Dan kun je naar een andere groep toe, misschien je hele land en alle mensen, en hun vier lagere lichamen, worden gevuld met de oneindige voeding van de Goddelijke Moeder. Je laat het maar stromen, stromen, stromen en je verankert het in je eigen vier lagere lichamen. Je verankert het in het fysieke octaaf, in de vier niveaus van het fysieke octaaf en het stroomt gewoon uit jou.

Jij realiseert je wie jij bent. Jij bent een avatar, jij bent van een natuurlijke planeet gekomen, je kwam van een hogere bron. Jij bent op aarde in het fysieke octaaf, daarom ben jij een ankerpunt voor de stroom van de Goddelijke Moeder die jij uitstraalt. Jij straalt die uit, mijn geliefde, naar al het leven in de sfeer waar jij het maar kunt visualiseren.

Natuurlijk ben je nog steeds in de schoot van de Goddelijke Moeder, jij hebt mijn schoot niet verlaten, terwijl je die stroom uitstraalt. Je bent niet naar de wereld toegegaan, omdat jij niet degene bent die het uitstraalt, het licht straalt naar buiten. Wanneer het op licht aankomt, mijn geliefde – en dit is een van de grote alchemistische geheimen van de open deur zijn voor het licht – wanneer het op het licht aankomt, is de sleutel dat je bent zoals Jezus zei: als het onschuldige kind dat geen meningen heeft over wat het licht moet doen of wat het licht moet materialiseren of dat het bepaalde fysieke veranderingen moet manifesteren.

Je laat het licht haar werk doen. Je bent niet op dit punt, met deze bedoeling, als doel van deze oefening, dat je het licht op een specifieke toestand of een fysieke verandering richt. Je laat het licht gewoon de vier lagere lichamen opvullen van de mensen waar je een band mee hebt zonder dat je een mening hebt over of een intentie hebt met wat het licht moet doen of wat de mensen moeten doen of wat er op de wereld moet veranderen. Jij laat het licht alleen maar stromen, naar de wereld toestromen.

Terwijl je deze oefening doet, kun je misschien muziek opzetten als je op dit punt van de oefening bent. Je kunt zolang blijven zitten als je wilt, de voeding van de Goddelijke Moeder te visualiseren, te voelen, te ervaren, die door jou heen stroomt, de leegte in jouw aura op te vullen, jouw eigen vier lagere lichamen en dan naar de mensen toe te stromen waar jij mee verbonden bent.

Wat dit specifieke dictaat betreft, vraag ik van degenen die hier zijn (en natuurlijk kunnen jullie hetzelfde doen, als je dat liever doet, maar als je liever muziek hebt is dat ook goed) om de invocatie op te zeggen en terwijl jullie dat doen, visualiseer je dan dat jij mijn licht uitstraalt, dat mijn licht door jou heen straalt naar de mensen die jij uitkiest.

Het publiek zegt drie keer:

God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron.
Jullie Liefde zal ons op koers houden.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan
om van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom
en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is
en daarom wordt onze overwinning behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd
over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde
en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van liefde
met rijke zegeningen van Boven.
Wij maken alle mensen vrij te zien,
dat eenzijn de realiteit is
en in dat eenzijn zullen wij
tot in alle eeuwigheid heel zijn.
En dan wordt de aarde werkelijk geheeld
en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.