Jullie hebben onze Dankbaarheid verdiend

ONDERWERPEN: Een nieuwe invocatie – De conferentie was een succes – Het doel van de geascendeerde meesters

Geascendeerde meester Elohim Astrea, 6 mei 2017 – Seoel, Korea

 

IK BEN de Geascendeerde Meester Astrea, Elohim samen met Purity (Zuiverheid) van de Vierde Straal. Ik kom jullie feliciteren met het feit dat jullie een speciale dispensatie van mij hebben verdiend. De invocaties en de decreten die jullie hier in Korea hebben gegeven voor de laatste conferentie, tijdens de laatste conferentie, tussen de twee conferenties in en op deze conferentie, hebben ervoor gezorgd dat er een kritiek aantal is bereikt en daarom heb ik besloten om dit licht te vermenigvuldigen met de factor tien. Ik heb besloten om dit licht in één geconcentreerde uitbarsting van energie uit te geven, die een zuivering van het schiereiland Korea kan teweegbrengen die niet mogelijk zou zijn wanneer het licht in kleinen beetjes wordt uitgebracht. Daarom nodig ik degenen onder jullie uit die dat willen op de open deur te zijn voor die uitgave van licht door heel Korea in het fysieke octaaf.

Ik vraag jullie te visualiseren dat ik hoog boven de aarde sta in een menselijke gedaante, maar een heel helder wit licht uitstraal. Voor mij heb ik een ring die bedekt wordt door schitterende en schitterend saffierblauwe vlammen. Ik heb een zwaard dat ook wordt bedekt door schitterende en schitterend saffierblauwe vlammen. De ring ligt horizontaal en ik plaats het zwaard nu op de ring, waardoor zij op elkaar aansluiten, ze lijken wel een wiel. Ik grijp nu met mijn hand het zwaard vast en ik gebruik die om de cirkel en het zwaard rond te draaien in een heel snelle ronddraaiende beweging. Hij draait zo snel dat het menselijk oog hem niet meer kan zien en daardoor zien jullie alleen maar een straal van wit en blauw.

Dan richt ik die cirkel met het zwaard van Astrea zo dat hij verticaal naar het fysieke octaaf afdaalt. Hij vormt een schacht van licht, terwijl hij naar beneden gaat en als hij het fysieke octaaf bereikt, splitst hij zich ogenblikkelijk in miljoenen kopieën van zichzelf en die stralen in alle richtingen vanaf dit punt en bedekken het hele schiereiland Korea.

Deze daad hoeft niet een bepaalde taak te verrichten. Het is eigenlijk bedoeld om alles wat wij jullie tijdens deze twee conferenties hebben gegeven, te versterken, niet alleen in het fysieke octaaf, maar ook de emotionele, mentale octaven en die van de identiteit van deze twee naties Korea en alle mensen die hier wonen, maar zelfs buiten Korea in de andere naties die bij de situatie betrokken zijn, in de eerste plaats China, de Verenigde Staten en Japan. Dit is een krachtige daad die een domino-effect zal hebben die geleidelijk aan de barrières van onzuiverheid doorbreekt die de verspreiding van het licht verhinderen en om het nieuwe bewustzijn te verspreiden dat er een andere manier is om naar de situatie van een verdeeld Korea te kijken.

 

Een nieuwe invocatie
Nu dit klaar is, wil ik jullie nog een dispensatie geven, namelijk dat ik Astrea, een nieuwe invocatie zal sponsoren die jullie kan helpen om elke natie te zuiveren en die jullie hier in Korea natuurlijk ook kan helpen om jullie natie te zuiveren. Ik zal de boodschapper aanwijzingen geven om die invocatie op een universele manier te maken, zodat die door iedere willekeurige natie kan worden gebruikt en ik beloof dat ik, wanneer twee of drie mensen bij elkaar komen om die invocatie voor hun natie op te zeggen, het licht vermenigvuldig met een factor die ik zal bepalen, omdat ik de toewijding van de mensen en de behoeften van de natie ken. Dit is een significante kans voor iedereen die bereid is om zijn natie te zuiveren.

 

De conferentie was een succes
Ik wil jullie als studenten van Korea ook feliciteren – iedereen die onze invocaties en decreten heeft opgezegd, onze leringen heeft bestudeerd, of je nu in staat was om naar een conferentie te komen of niet – ik wil jullie feliciteren, omdat jullie ons door deze twee conferenties op het punt hebben gebracht waarop wij nu zijn: de stoot van Alpha en Omega in Korea. Jullie hebben op deze specifieke conferentie, net als bij de laatste conferentie, ons doel overtroffen. Wij willen graag dat jullie onze dankbaarheid en de erkentelijkheid hiervoor voelen, omdat jullie bereid zijn om niet alleen een fysieke inspanning te leveren, maar ook jullie bewustzijn te veranderen samen met de dictaten die wij hebben uitgebracht.

Er is een hele simpele dynamiek, wanneer wij een conferentie houden en dictaten geven voor een publiek van een bepaalde grootte. Wij geven altijd een bepaalde hoeveelheid licht uit, maar de vraag is eigenlijk: “Kunnen degenen die het licht ervaren, het door hun chakra’s heen sturen, zodat het naar het massabewustzijn gaat?” De factor die bepaalt hoe effectief jullie het licht uitzenden, is hoe zeer jullie bereid zijn om de ideeën die wij tijdens een dictaat geven, op te nemen en je bewustzijn op grond van die ideeën te veranderen.

Wij hebben soms studenten gezien die zitten te luisteren naar onze ideeën, maar die weerstand bieden tegen de verandering in bewustzijn die wij tot stand proberen te brengen. Dat vermindert het effect natuurlijk, omdat jullie chakra’s dan niet als luidspreker of zendstation voor de impuls die van ons komt, kunnen dienen. Dit zal dus het effect van het licht dat wordt uitgegeven en het effect dat het heeft op het collectieve bewustzijn, beperken. Maar op deze conferentie was de groep homogener, wat jullie ook zelf hebben gemerkt, en daardoor zijn jullie meer bereid geweest om één met elkaar te worden, doordat jullie allemaal individueel je bewustzijn hebben verschoven. Veel van jullie hebben dat in ieder geval willen doen, zodat jullie, wanneer je naar een dictaat luisterde, meer hebben opgenomen dan alleen woorden, meer dan het verstandelijk begrijpen. Jullie hebben in feite jullie vier lagere lichamen veranderd om je niet alleen op één lijn te brengen met de woorden van de meester, die dicteert maar ook met de vibratie, de Aanwezigheid van de meester. Dat op één lijn stellen met de meester opent je chakra’s, zodat wij er licht doorheen kunnen sturen naar het collectieve vlak.

Mijn geliefden, wij beschouwen deze conferentie als een heel groot succes en wij feliciteren jullie, omdat jullie bereid waren om op dit punt te komen waarop wij Boven en jullie beneden een stroom kunnen vormen in de vorm van een 8, die de krachtigste stoot tot verandering is die je ooit op de planeet hebt gezien. Zoals wij hebben gezegd, bestaat er een wet: de Wet van Vrije Wil. Wij, de geascendeerde meesters, hebben de macht om ogenblikkelijk alle onzuiverheden op deze planeet te verteren. Ik ben een Elohim, mijn geliefden. Je kunt als menselijk wezen onmogelijk de creatieve kracht van een Elohim doorgronden. Ik zou op dit moment zoveel licht kunnen uitbrengen dat alle vervormingen van de Vierde Straal op deze planeet worden verteerd. Als de andere zes Elohim hetzelfde zouden doen, zou dat alle vervormingen van de Zeven Stralen verteren en ogenblikkelijk de planeet transformeren, maar wat zou de mensheid ervan leren? Absoluut niets, mijn geliefden.

 

Het doel van de geascendeerde meesters
Daarom is mijn doel als Elohim van de Vierde Straal niet alleen de planeet zuiveren en verheffen. Mijn doel, en dit is het doel van alle Elohim en alle geascendeerde meesters, om geïncarneerde menselijke wezens te assisteren om hun bewustzijn te verhogen, zodat jullie je bewuster worden van je situatie op aarde, jullie potentieel om veranderingen te brengen in die situatie, jullie potentieel om samen met Saint Germain, met alle geascendeerde meesters, een Gouden Eeuw te scheppen. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te helpen het niveau te bereiken waarop je bewust samen met ons een Gouden Eeuw op aarde schept. Het heeft geen enkele zin om een Gouden Eeuw voor jullie te scheppen, want hoe zou dat jullie kunnen helpen om je bewuster te worden van jullie medescheppende vermogens? Dat jullie je bewust worden van je medescheppende vermogens is de enige bedoeling van het bestaan van de aarde en de hele wereld van vorm, vooral deze niet-geascendeerde sfeer.

Wij zien natuurlijk die bedoeling en wij wijden ons aan het bevorderen van die bedoeling. Daarom hebben wij niet dezelfde visie als menselijke wezens die willen dat, wanneer zij een bepaald probleem op aarde beginnen te zien, dit probleem onmiddellijk wordt verholpen of dat de toestand wordt vernietigd en soms zijn ze ook bereid om andere menselijke wezens te vernietigen om die zaak tot een goed einde te brengen, waarvan zij vinden dat die van episch belang is.

Het enige wat echt belangrijk is, is de groei in bewustzijn van het individuele medescheppende wezen. Dat is de hele bedoeling van jullie bestaan, van ons bestaan, van het bestaan van deze wereld van vorm die zo liefdevol en mooi aan ons is geschonken door dat prachtige Wezen dat de Schepper van ons allen is.

Hiermee wil ik nogmaals de dankbaarheid van de geascendeerde meesters betuigen voor het feit dat jullie hier samen zijn gekomen, waardoor wij samen met jullie konden komen en die stroom in de vorm van een 8 te vormen die een aspect van de Rivier van Leven is, een aspect van de Heilige Geest en waar wij het meest van genieten terwijl wij het leven dienen.