Wie is als Guru Ma geascendeerd?

Onderwerpen: Dictaten opnemen is geen gemakkelijk proces – Bij een dictaat is het net of je twee kanten opkijkt – Je gedachten neutraliseren – Vaste punten in je gedachten – Een vastomlijnd beeld van Guru Ma – Nooit eindigende voortgang – De noodzaak van een vast punt – Hoe kan Guru Ma geascendeerd zijn? Het enigma van de ascensie – Wie heeft het beste aanbod voor je op aarde?

 

Geascendeerde meester Guru Ma, 10 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN de Geascendeerde Meester Guru Ma, en de meesten van jullie weten dat ik hier op deze plaats was tijdens de vorige conferentie die jullie in dit centrum hadden georganiseerd en dat ik hier mijn eerste dictaat via deze boodschapper heb gegeven. Dit kwam, zoals ik zei, omdat jullie zowel de organisatie die Mark en ik hadden opgericht, evenals respecteren het feit dat de geascendeerde meesters verder zijn getrokken, een nieuwe boodschapper hebben en onze leringen een hogere richting laten opgaan. Ik ben dankbaar dat jullie dit boek in de Russische taal hebben willen vertalen en publiceren. Het is een boek waar ik natuurlijk veel van mijn Wezen in heb gelegd. Vanuit menselijk perspectief zou je kunnen zeggen dat ik er te veel in heb gezet en in zekere zin is dat ook zo, maar ik denk niet op dezelfde lineaire manier als geascendeerde meester als jullie als menselijke wezens doen.

 

Dictaten opnemen is geen gemakkelijk proces
Nu mijn geliefden, toen deze boodschapper het eerste dictaat van mij kreeg, was hij enigszins nerveus, omdat hij mij had gekend toen ik nog geïncarneerd was en ik zijn mentor was, hoewel niet op een formele wereldse manier. Ik heb hem veel bijgebracht over het geven van dictaten door hem de vele live dictaten, die hij heeft meegemaakt, te laten observeren en in zich opnemen. Hij was een van de weinigen die verder wilde kijken dan de uiterlijke façade en naar het proces te kijken. Het proces om te begrijpen wat een menselijk wezen moet doen om zijn of haar bewustzijn te verhogen naar het niveau dat je in staat stelt om contact te maken me de geascendeerde meesters en een dictaat van hen te ontvangen. Het is helemaal geen gemakkelijk proces. Velen hebben het geprobeerd, velen zijn eraan begonnen maar waren niet in staat om hiermee door te gaan. Maar degenen die het wel kunnen, kunnen grote diensten bewijzen.

Ik wil je een anekdote vertellen over dezelfde situatie als waar deze boodschapper in zat, toen ik mijn allereerste dictaat van Lanello opnam. Ik was niet alleen nerveus, maar toen het moment van het dictaat naderbij kwam (en, mijn geliefden, Lanello heeft gesproken over het feit dat het een van de allerlaatste dingen die je ooit op aarde zult meemaken, of beter dat het allerlaatste wat je meemaakt je ascensie is), maar ik kan je wel vertellen dat op een toneel staan voor een groep mensen die een dictaat van een geascendeerde meester verwachten en het gevoel te hebben dat het nu het moment is waarop jij je mond moet opendoen om de meester te laten spreken, heeft ook een bepaald element van onontkoombaarheid, omdat je weet dat jij je niet kan verbergen en je kunt niet weglopen en eraan ontsnappen.

Terwijl ik daar stond, met het gevoel dat het moment nu naderde om mijn eerste dictaat van Lanello op te nemen, zag ik ineens, zoals sommige mensen op het moment van hun dood zien, wanneer zij het hebben over het feit dat zij hun hele leven aan hun ogen voorbij zien gaan, in een flits mijn hele leven met Mark aan mij voorbijgaan en ik zag hoe wij met elkaar omgingen op menselijk niveau die niet per se altijd het hoogste niveau van harmonie was geweest. Ik zag al die menselijke eigenaardigheden van Mark, die ik alleen kende omdat ik zo’n intieme relatie met hem had gehad. Er kwam een moment waarop ik dacht: “O mijn God, ik heb seks met deze man gehad en nu moet ik een dictaat van hem opnemen als geascendeerde meester. Hoe doe ik dat?” Het was echt een moment waarom je kunt lachten, maar wat kon ik anders? Dus ik moest gniffelen en de mantra gebruiken die deze boodschapper heeft beschreven en die de mantra is van vele eerdere boodschappers: “Het gaat niet om mij.”

Toen ik me realiseerde dat het niet om mij ging, besefte ik dat ik mijn beelden van Mark als man, als menselijk wezen, opzij moest zetten. Ik moest al mijn eigen gevoelens, gedachten, beelden, wat Jezus onlangs nog de modus operandi (MO) heeft genoemd, opzijzetten. Natuurlijk moet je dat bij elk dictaat doen, maar ik had het nog nooit in die mate moeten doen, want hoewel ik een intieme relatie met El Morya had gehad en hem uit vele incarnaties kende, kwam dat lang niet zo dichtbij en dat was ook lang niet zo direct als de relatie die ik met Mark had. Het was een veel grotere uitdaging voor mij om die herinnering los te laten, zelfs de wereldse persoonlijkheid die ik in mijn relatie met Mark had geschapen en een stap uit dat alles terugdoen en mij afstemmen op zijn wezen dat nu een geascendeerde meester is en het gaat om een dictaat dat hij via mij geeft.

Wanneer je dat kunt doen, wanneer je dat moment kunt pakken van dat totale loslaten, totale overgave, is dit de grootste bevrijding die je kunt ervaren wanneer je nog een fysiek lichaam bezit. Dit is in feite de beloning die je als boodschapper krijgt. Het gaat niet om al die uiterlijke dingen. Het is niet de toejuiching van de mensen die de leringen waarderen. Het is niet het gevoel dat je een grote organisatie hebt opgezet. Het is niet het verlangen naar publiekelijke erkenning of iets dergelijks. Het gaat niet om de uiterlijke complimenten die je wel of niet krijgt.

 

Bij een dictaat is het net of je twee kanten opkijkt
Het is echt het moment van contact maken met een geascendeerd wezen, het bewustzijn van een geascendeerd wezen, en ineens sta je midden op het kruispunt van de stroom in de vorm van een acht tussen het geascendeerde rijk en het niet geascendeerde rijk en je ziet twee werelden. Je ziet beide kanten. Je verbindt je met het geascendeerde stuk, maar je bent nog verankerd in het fysieke stuk en daarom zie je die ongelooflijke, ongelooflijke stroom in de vorm van een acht, die ongelooflijke interactie die er constant plaatsheeft tussen het geascendeerde en niet geascendeerde rijk – de interactie die het niet geascendeerde rijk in stand houdt.

Je beseft dat de meesters, hoewel een meester nu een dictaat door jou heen geeft, altijd zijn. Zij geven altijd hun licht, hun liefde, hun energie, hun matrijzen door; en doordat dit licht wordt gegeven, onderhoudt dit het hele niet geascendeerde rijk. Mijn geliefden, een awesome (indrukwekkende) ervaring! Ik gebruik awesome met enige humor, omdat ik weet dat veel jongelui er een soort van brutale uitdrukking van hebben gemaakt, maar er zijn maar weinig andere woorden waarmee ik dit kan beschrijven. Het is echt een indruk-wekkend gevoel om in de nexus te zijn en te zien dat deze wereld in stand wordt gehouden door die stroom bewustzijn van de geascendeerde meesters! Wat een ongelooflijk gevoel!

Die moet je echt ervaren en jullie kunnen die als student ervaren als je luistert naar een dictaat en het in je opneemt, zoals sommigen van jullie nu doen en meer van jullie kunnen het ook gaan ervaren door je hart te openen en misschien een nieuwe mantra te gebruiken: Het gaat niet om mij. Het gaat niet over mijn eigenaardigheden, mijn spirituele MO, mijn visie op de geascendeerde meesters, mijn mening over het pad. Wanneer je een dictaat meemaakt, vooral één die live is maar zelfs één die is opgenomen, dan is de vraag eigenlijk of je die opzij kunt zetten? Kun jij je afstemmen op de Aanwezigheid van de meester? Kun je verder zien dan de boodschapper, je afstemmen op de aanwezigheid van de meester, zodat jij ook contact kunt leggen, zodat ook jij daar in de nexus kunt zijn tussen het geascendeerde en niet geascendeerde rijk? Je kunt voelen dat er, hoewel er een stroom energie van de meester door de boodschapper heen komt in de vorm van gesproken woorden, ook een stroom door jou heen, door jouw chakra’s heen stroomt. Je kunt voelen dat de meester dat licht door jouw chakra’s straalt, het fel naar het collectieve bewustzijn toe laat stralen.

Je kunt er zelfs enigszins een idee van krijgen hoe dat naar bepaalde gebieden wordt gezonden, naar bepaalde problemen die jij bij jou bekend zijn. Je ziet dat het licht bepaalde blokkades oplost, de mensen bevrijdt, het collectieve bewustzijn verhoogt, jou verheft, genezing brengt, licht brengt, liefde brengt. Het kan net zo’n grote ervaring voor jou zijn om ernaar te luisteren als het voor de boodschapper is om die te ontvangen, als jij je er maar voor open wilt stellen. Mijn geliefden, dit is echt het hoogste potentieel van dictaten geven vanuit het geascendeerde niveau: dat er studenten zijn die ze willen ontvangen met een totaal open hart en een neutrale geest.

 

Je gedachten neutraliseren
Mijn geliefden, ik wil graag spreken over de neutraliteit van geest. Toen ik mijn boek aan het voorbereiden was, wist ik dat veel studenten die ik kende toen ik geïncarneerd was, niet open zouden willen staan voor dat boek. Daarom is het meeste in dit boek gericht op nieuwe studenten die mij niet kennen, die niet een achtergrond hebben met de Summit Lighthouse. Zij kunnen nog wel profiteren van mijn ervaring dat ik recent geascendeerde meester ben geworden, beschrijven hoe het was, wat ik moest meemaken om te kunnen ascenderen. Dus is veel van het boek gericht op een groter publiek. Dat komt omdat ik wist dat de gedachten van heel veel van mijn studenten niet neutraal zouden zijn, wanneer zij bij dit idee aankomen dat ik nu een geascendeerde meester ben en dat ik ervoor heb gekozen om dit boek te dicteren aan één specifieke boodschapper die zij niet als een echte boodschapper beschouwen, als ze al überhaupt van hem gehoord hebben.

Wat is het grootste pluspunt, de eigenschap die je als student van de geascendeerde meesters moet ontwikkelen, als iemand die het pad naar Christusschap bewandelt? Nu, dat is een neutrale geest, of zoals wij hebben gezegd: je leven depersonaliseren. Je beseft wel dat je iets hebt wat Jezus jouw spirituele MO heeft genoemd en die zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier naar de geascendeerde meesters kijkt. Er komt een punt waarop je wilt erkennen dat zelfs het pad dat je tot dusver hebt bewandeld, zelfs de spirituele lering die je heeft gebracht waar je nu bent, een beperking kan zijn voor je verdere proces – als je erop gefixeerd bent.

Nu hebben de meesten van jullie een actieve geest. De meeste spirituele studenten hebben een actieve geest. Daarom zijn jullie spirituele studenten, omdat jullie niet tevreden waren met de verklaringen die jullie kregen toen jullie opgroeiden, hetzij door de kerken of het materialisme. Jullie wisten dat er meer moest zijn in het leven en je geest was daarnaar op zoek. Jullie geest is heel erg actief, die kijkt altijd verder, die zoekt altijd naar iets nieuws. Vanuit een bepaald perspectief zou je zeggen dat als jij student van geascendeerde meesters bent, als jij openstaat voor het concept dat er wezens in een ander rijk zijn die kunnen communiceren met niet geascendeerde wezens, jij een bepaalde openheid van geest hebt bereikt.

Als je een aantal ontdekkingen van de wetenschap bestudeert, zie je dat zij veel voorbeelden hebben dat er een heel dynamisch systeem kan zijn en een daarvan is de manier waarop het water in de rivier stroomt. Er kan een situatie zijn waarin het water ronddraait in een matrix, in een draaikolk, maar er kan ook nog een punt zijn waar het water stilstaat. Alsof de massa van het water om een vast punt heen draait. In de wiskunde heb je ook bepaalde uitdrukkingsvormen van dat er vaste punten kunnen zijn in heel complexe dynamische systemen.

 

Vaste punten in je gedachten
Het concept dat ik bij je wil introduceren, is dat je een heel erg onbevooroordeeld persoon kunt zijn, je kunt openstaan voor de leringen van de geascendeerde meesters, je kunt openstaan voor veel verschillende ideeën en spirituele leringen, maar in je geest kunnen er nog wel van die vaste punten zijn die je niet kunt, niet wilt, loslaten. Het is alsof er een moment was waarop je hebt geaccepteerd dat je toen iets had ontvangen wat definitief was, een definitief inzicht, waar je niet aan hoefde te twijfelen, dat je nu niet meer verder hoefde te kijken.

Dit geldt (aangezien wij in Rusland zijn) natuurlijk ook voor veel andere omstandigheden op de wereld. Als je kijkt naar wat er met Rusland is gebeurd in het communistische tijdperk, dan zie je dat veel mensen het punt hadden bereikt waarop zij vaste punten kregen die in hun denken waren geprogrammeerd en dat zij daarom het systeem niet hoefden te betwijfelen. Veel Russen durven tegenwoordig nog steeds niet aan het systeem te twijfelen, niet te twijfelen aan de gezaghebbers, niet aan hun natie durven te twijfelen, omdat zij het gevoel hebben dat zij patriottisch, loyaal, moeten zijn aan hun land.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor de Verenigde Staten waar het patriottisme een vast punt is geworden waar het denken van de mensen om draait. Wat er gebeurt wanneer je van die vaste punten in je gedachten hebt, is dat je geest misschien nog wel actief is, je geest kan nog wel in beweging zijn en je denkt dat jij constant in beweging bent, maar je beweegt je binnen een bepaalde reikwijdte. Je overstijgt niet een bepaald niveau en zodoende kan je groei tot staan worden gebracht omdat jij denkt: “Maar ik bestudeer de leringen van de geascendeerde meesters, ik zeg een paar uur per dag decreten op, ik volg al die regels op, dus ik behoor wel te groeien, ik moet wel groeien.”

Iets in jou laat je beseffen dat jij niet groeit, in ieder geval niet zoveel als je zou kunnen. De reden is in de meeste gevallen (en zeker in alle gevallen van degenen die een bepaald niveau van Christusschap hebben bereikt) dat er een vast punt in jouw geest bestaat waar je niet naar hebt willen kijken en je realiseren dat het een vast punt is. Het zorgt ervoor dat veel van jouw gedachten om een bepaalde overtuiging draaien die je niet onderzoekt. In veel gevallen, wanneer het studenten van geascendeerde meesters betreft, is het juist dat: Je hebt een vastomlijnd beeld van de geascendeerde meesters in het algemeen, of van specifieke geascendeerde meesters, of van jezelf en jouw vermogen om met de geascendeerde meesters te communiceren.

 

Een vastomlijnd beeld van Guru Ma
Wat moest ik overwinnen om mijn eerste dictaat van Lanello te kunnen opnemen, zoals ik heb gezegd? Ik moest die vastomlijnde beelden in mijn gedachten, die te maken hadden met de geïncarneerde Mark Prophet, opgeven. Mijn boek was een poging om mijn vroegere studenten te helpen om in te zien dat zij ook een vast punt in hun geest hadden wat mij betrof. Het werd opgebouwd door hoe zij mij hebben ervaren toen ik geïncarneerd was. Let op dat ik niet zeg door hoe ik was toen ik geïncarneerd was, maar hoe mijn studenten mij individueel hebben ervaren. Hun waarneming, de beslissingen die zij over mij hebben genomen over wie ik in hun ogen was, hoe zij zichzelf zagen in relatie tot mij, werd hun vaste punt. Toch hebben velen niet verder willen kijken, zij hebben geen enkel vraagstuk willen onderzoeken sinds ik mij heb teruggetrokken.

Er zijn mensen geweest die mij persoonlijk hebben ontmoet. Het heeft hen misschien geschokt, het kan hen verrast hebben, maar tijdens die persoonlijke ontmoeting hebben zij dat vaste punt in hun gedachten gevormd en zij hebben het sindsdien niet meer onderzocht. Zij hebben geaccepteerd dat Guru Ma zo is, zo is mijn relatie tot haar. Wat is er gebeurd toen ik mij terugtrok? Welnu, veel van mijn studenten hadden een bepaald beeld van mij: dat ik er altijd voor hen zou zijn of dat ik zou blijven tot zij zouden ascenderen. Toen ik er ineens niet meer was, waren zij geschokt, ontzet. Hoe kon ik mijn belofte nu verbreken? Hoe was het mogelijk dat ik er niet meer was?

Op een bepaald niveau erkenden ze dat ik er niet was, de persoon die zij als hun goeroe, als hun boodschapper, hadden beschouwd – ik was niet meer geïncarneerd. Omdat zij niet naar hun vaste beeld in hun gedachten wilden kijken over hoe zij mij zagen en hoe ik met hen omging, konden en wilden zij niet toegeven dat ik verder was gegaan. Ik ben nu een geascendeerde meester en zij kunnen niet met mij omgaan als geascendeerde meester door dat vaste punt in hun geest. Zij kunnen alleen maar met mij omgaan als geascendeerde meester als zij dat vaste punt loslaten, door het beeld van mij dat zij hebben opgebouwd toen ik fysiek aanwezig was, los te laten en een andere manier te zoeken om met mij als geascendeerde meester om te gaan.

Ik heb het boek als middel gegeven voor degenen die dat willen. De mensen die niet willen, zijn niet bereid om naar dat vaste punt in hun geest te kijken, het kritisch te onderzoeken, te zien hoe dit hen beperkt en het dan los te laten en te beslissen: “Ja, ik ben bereid om contact te hebben met de Geascendeerde Meester Guru Ma.”

Mijn geliefden, deze uitdaging geldt voor jullie allemaal, die kreeg iedereen toen wij ook geïncarneerd waren. Er zijn fases op het spirituele pad. Het is onvermijdelijk dat je in een bepaalde fase van het pad een mening over het pad, over de meesters, over jezelf vormt en dit wordt het vaste punt in je geest. Wanneer je op een hoger niveau komt, kan dat alleen maar omdat je die vaste punten wilt onderzoeken, transcenderen, loslaten. Dan kun je op een hoger niveau van afstemming op de geascendeerde meesters komen.

Hoe zouden wij jullie kunnen helpen om je bewustzijn te verhogen, als wij altijd hetzelfde bleven, als wij ons altijd op dezelfde manier tot uitdrukking brengen? Je kunt je bewustzijn alleen maar verhogen door je op ons af te stemmen, maar hoe kun jij je op ons afstemmen wanneer wij verder omhooggaan, als je een vastomlijnd beeld van ons hebt?

 

Nooit eindigende voortgang
Ik wil eigenlijk een gedachte op je overbrengen over voortdurend verder gaan. Lanello heeft op zijn eloquente manier gezegd dat jij je, wanneer je op het punt staat om te ascenderen, realiseert hoe definitief het is en dat je niets kunt ervaren wat nog definitiever is tijdens je reis op aarde dan op het punt staan om te ascenderen en alles achter te laten. Nadat je bent geascendeerd, is het bijna alsof het niet belangrijk meer is wat er is gebeurd voor je ascendeerde. Je moest het laatste beeld van jezelf loslaten dat je in de niet geascendeerde staat had en dan is het hele proces wat tot je ascensie heeft geleid, niet relevant meer.

De aarde is geen referentiekader meer voor jou. Natuurlijk wel om te voelen hoe definitief de ascensie is, als je het vergelijkt met hoe iets op aarde voelde, en dus is de aarde nog wel je referentiekader. Maar wanneer je ascendeert, is de aarde geen referentiekader meer. Zoals Lanello heeft gezegd: “Ik ben overal in het bewustzijn van God.” In zekere zin wordt het bewustzijn van God jouw referentiekader.

Wat is het eerste wat je beseft over het bewustzijn van God als je een geascendeerde meester bent? Dat het altijd maar doorgaat. Het is een proces zonder eind, mijn geliefden. Nadat je hebt ervaren hoe definitief de ascensie is en je de aarde voorgoed achterlaat, ervaar je opeens hoe definitief altijd maar doorgaan is.

Ik gebruik opzettelijk twee woorden waar jullie lineaire geest niet in dezelfde zin mee kan afrekenen. Hoe kan iets wat definitief is, ook nog doorgaan? Het doorgaande van de geest van God is het ultieme referentiekader in dit universum. Niets kan die tegenhouden, niets kan stil blijven staan. De aarde kan niet stil blijven staan. De mensheid en alle gevallen wezens die bij de aarde horen in de vier rijken, kunnen de aarde niet stil laten staan. Dat hebben zij nog nooit gekund. Ze hebben dat zeker geprobeerd, maar zij hebben de aarde nooit stil kunnen laten staan. Die gaat altijd een bepaalde richting op, op of neer, maar die blijft altijd in beweging.

Wanneer je ascendeert, erken je de ongelooflijke kracht die achter die voortgaande beweging zit. Je erkent hoe absoluut, hoe definitief, hoe onomkeerbaar dit is. Dan kun jij terugkijken op de aarde en je kunt naar jezelf kijken in je laatste incarnatie en in je eerdere incarnaties. Je kunt dan zien dat het echt ongelooflijk is dat jij, als je een lichaam bezit, er niet in slaagt om die voortgang van het leven te herkennen. Het lijkt vanuit de geascendeerde staat ongelooflijk, niet te geloven dat mensen kunnen denken dat iets op aarde definitief is. In mijn positie, omdat ik natuurlijk boodschapper was voor de geascendeerde meesters toen ik geïncarneerd was, keek ik erop terug en dacht: “Hoe had ik ooit een vaststaand beeld van El Morya kunnen hebben en kunnen denken dat hij zus of zo was en dat hij altijd zo zou blijven? Hoe was het mogelijk dat ik er niet in geslaagd ben om die voortgang te zien en dat ik, toen ik bij El Morya kwam, een vastomlijnd beeld van El Morya had totdat ik mij terugtrok?”

 

De noodzaak van een vast punt
Je kunt het nu nauwelijks doorgronden, maar dat komt omdat jij dan natuurlijk niet meer in je vier lagere lichamen zit en de wereld door dat filter beziet. Daarin hoef je in de geascendeerde staat geen vast punt te hebben en je ziet natuurlijk wel dat je zolang je niet geascendeerd bent, wel een soort vast punt moet hebben. Je denkt dat iets absoluut is, nooit verandert, dat het iets is waar je op kunt vertrouwen.

Dit heb je nodig tot je op het honderdvierenveertigste niveau komt en we zouden kunnen stellen dat dit de laatste illusie is die je moet opgeven: de illusie dat er iets constants kan zijn in het universum, iets wat nooit verandert. Je hebt dit nodig. Ik erken dat je dat nodig hebt, maar ik probeer jullie duidelijk te maken dat dit voor elk van de 144 niveaus geldt. Als je, zeg maar, op het 98e niveau bent, heb je een vast punt nodig, iets wat niet verandert. De manier waarop je dat definieert, is een uitdrukking van jouw huidige bewustzijnsniveau. Hetzelfde geldt voor elk van de andere niveaus.

Hoe kun je dat niveau ontstijgen, als je gehecht raakt aan dat vaste punt op het 98e niveau? Het wordt, zoals ik in mijn boek zeg, juist het anker dat je overboord gooit. Je probeert je boot op één plek te houden. Je probeert iets te vinden, iets vast te stellen wat niet verandert in deze wereld van constante chaos en verandering. Je denkt misschien dat het de geascendeerde meesters zijn en de mening die je over geascendeerde meesters hebt. Hebben jullie je inmiddels nog niet gerealiseerd dat verscheidene meesters hetzelfde hebben gezegd, als je naar de conferenties kijkt die wij dit jaar hebben gegeven? Wij hebben het zelfs al eerder gezegd: “Laat je beeld van ons niet in de weg staan om je constant op ons af te stemmen als wij verder hogerop gaan. Want wij gaan hogerop, wij gaan mee met de voortdurende voortgang van het Leven, het bewustzijn van God, de Rivier van Leven.” Hoe zouden wij niet constant hogerop kunnen gaan?

 

Hoe kan Guru Ma geascendeerd zijn?
Dat heeft Lanello gezegd: dat hij en ik verder hogerop zijn gegaan sinds wij zijn geascendeerd, sinds ik mij heb teruggetrokken. Welnu, wij zijn eraan toe om naar dat hogere niveau van dienstbaarheid toe te gaan en een hoger ambt in de hiërarchie te bekleden. Ik weet dat er veel mensen zijn, een aantal die zichzelf mijn studenten noemen, een aantal die zichzelf niet als mij studenten beschouwen, maar die kwamen, zagen en vertrokken, en zij zullen mijn leven bestuderen. Zij zullen menselijke gebreken en eigenaardigheden vinden, de fouten die zij denken dat ik gemaakt hebt en die zullen ze gebruiken om te zeggen: “Zij kan niet in zo korte tijd zijn geascendeerd en zeker niet een paar jaar geleden ascenderen en er nu al aan toe zijn om dit hoge ambt bij het Titcacameer te bekleden.”

Dat komt omdat jullie je niet realiseren dat je jouw menselijke schelp loslaat wanneer je ascendeert. Ik liet mijn menselijke schelp achter en wanneer je dat doet, kun je heel, heel snel vooruitgaan. Je moet loslaten wat je tegenhoudt, maar je bent nog wel in staat om naar je incarnaties te kijken en ineens heel, heel snel alles te leren wat je niet geleerd hebt zolang je geïncarneerd was. Je kunt heel, heel snel iets inhalen tot je op een heel hoog niveau bent, waar je misschien al was geweest als je het meeste uit de tijd dat je geïncarneerd was, had gehaald.

Degenen die daar nu nog zitten, hebben een vastomlijnd beeld van mij, welnu, jullie zijn niet verder gegaan. Je bent nog in een menselijk lichaam, je hebt nog een menselijke geest en je kijkt daarmee naar mij. Ik respecteer je recht om dat te doen, maar ik heb ook het recht om te zeggen dat mij dit niet tegenhoudt in de geascendeerde staat. Het beperkt mij niet. Het beperkt Lanello niet. Het maakt niet uit wat voor beeld jullie die nog geïncarneerd zijn van ons hebben. Wij zijn geascendeerd. Het was een definitieve stap en daardoor zijn wij bevrijd om heel, heel snel sneller vooruit te komen dan de meesten van jullie die geïncarneerd zijn zich zelfs maar kunnen voorstellen en verbeelden.

Toen ik nog geïncarneerd was, en als boodschapper begon, was ik heel, heel erg bezorgd over hoe de mensen naar mij keken, en hoe zij misschien naar mijn menselijke eigenaardigheden of gebreken keken en die zouden gebruiken als excuus om de geascendeerde meesters af te wijzen. Ik behield die zorg trouwens totdat ik ascendeerde. Ik was een tijdje bezorgd over het publieke beeld van mij, vooral door iets wat velen van jullie de Shelter Cycle noemen, omdat ik zoveel publieke aandacht kreeg. Er was een tijd dat het iets voor mij betekende.

Ik was ook heel erg bezorgd of ik mijn studenten zou kunnen helpen en dus kwam het heel, heel vaak voor dat die zorg mijn interactie met mijn studenten beperkte. Ik was niet helemaal vrij om mezelf te zijn, om mij volledig tot uitdrukking te brengen en natuurlijk is het heel moeilijk om geïncarneerd te zijn en volledig jezelf tot uitdrukking te brengen. Je erkent hopelijk wel dat dit allemaal wegvalt op het moment dat je ascendeert. Als geascendeerde meester maak jij je persoonlijk niet druk over hoe menselijke wezens die geïncarneerd zijn jou waarnemen. Je zegt misschien: “Waarom geef je dan dit dictaat, waarom heb je dan een boek geschreven om de manier waarop de studenten jou bekijken, te veranderen?” Maar dat is geen persoonlijke zorg. Ik heb niets te verliezen of te winnen door de manier waarop mensen die geïncarneerd zijn, mij bekijken. Vanwege mijn wens om zoveel te doen als ik kan, om het werk dat ik begonnen ben, af te maken. Aan welk werk was ik begonnen? Mijn studenten bevrijden. Nu wil ik jullie als geascendeerde meester bevrijden van de beelden die je van mij gevormd hebt, toen ik nog geïncarneerd was. Spreekt dat niet vanzelf? Voor mij wel.

 

Het enigma van de ascensie
Ik wil alleen maar graag dat mijn studenten vrij zijn, mijn geliefden. Vrij van alles wat je ervan afhoudt om contact te maken met je eigen hogere wezen en de geascendeerde meesters. Dit contact is de ultieme motivatie op het pad naar Christusschap, maar ook je allergrootste vreugde. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de ascensie de meest extreme uitdrukkingsvorm is van individualisme op aarde. Daar sta je dan: Je staat daar, je hebt je gekwalificeerd voor je ascensie. Hoe heb jij jezelf gekwalificeerd? Door je boven de neerwaartse aantrekkingskracht van het massabewustzijn uit te tillen. Je moet bereid zijn om alle verleidingen te negeren, elke keer dat er aan je getrokken wordt door het massabewustzijn, wat aan je trekt om hetzelfde te zijn als alle anderen. In zekere zin moet je egoïstisch zijn, omdat je moet zeggen: “Ik wil groeien, mijn bewustzijn verhogen, zonder te kijken naar wat andere mensen doen.”

Dan sta je daar en je staat voor de poort. Je kunt de laatste stap naar het geascendeerde rijk nemen, wat inhoudt dat je de aarde voor altijd achter je laat. Je kunt dit alleen maar wanneer je erkent dat jij één individu bent en dat jij niet aan het massabewustzijn of een specifiek individu of groep individuen op aarde, vastzit.

Wat was mijn uitdaging? Ik moest erkennen dat ik niet aan mijn studenten gebonden was. Hoewel zij niet geascendeerd waren, hoewel zij niet bereid waren om hogerop te komen, hoewel zij wilden dat ik terugkwam en alles weer zou zijn als vroeger, moest ik nu de beslissing nemen om dit achter te laten en als individu te ascenderen. Nu zou je kunnen zeggen dat dit Elizabeth Claire Prophet was, die was geïncarneerd, die is geascendeerd, maar dat was niet zo. Ik ben niet als Elizabeth Claire Prophet geascendeerd, niet zoals jullie mij zagen, niet zoals ik mijzelf zag zolang ik geïncarneerd was. Ik ben geascendeerd door dat beeld van mij te transcenderen en de ware reden dat Lanello zei dat het zo’n definitieve stap is om te ascenderen, is dat je daar staat, is dat je niets van de aarde mee kunt nemen naar de geascendeerde staat. Daarom is het zo definitief en dus moet je dat allemaal willen opgeven.

Je zeg nu misschien: “Wat ascendeert er dan? Hoe ascendeer je dan? Wat is het wezen dat ascendeert?” Mijn geliefden, dat is het mysterie. Dat is het enigma. Het heeft geen zin je dit in woorden te beschrijven, want er bestaan geen woorden die dat kunnen beschrijven. Het is een individueel enigma voor elk van ons afzonderlijk, voor ieder van ons. Je kunt het pas oplossen als je daar staat, als jij je op alle andere manieren hebt geplaatst, op dat laatste identiteitsgevoel na dan. Je moet dat loslaten en het enige woord dat je zou kunnen zeggen, is dat je ascendeert als een compleet neutraal wezen. Welke betekenis je ook aan het woord neutraal geeft, het wil eigenlijk zeggen dat er geen betekenis voor is.

Je kunt in de niet geascendeerde staat niet aankomen met een betekenis die volledig deze staat begrijpt. Jij bent in een gemoedsgesteldheid die veel lijkt op de beschrijving die ik gaf over hoe het is om een dictaat op te nemen of te ervaren. Wij hebben het ‘zuiver gewaarzijn’ genoemd, maar dat zijn slechts woorden. In de boeddhistische traditie noemt men het wel ‘no mind’ (geen geest, geen gedachten), maar het is die bewustzijnsstaat, dat eenzijn, dat gevoel van alomtegenwoordigheid in die zin dat je buiten tijd en ruimte bent en je zou zelfs het gevoel kunnen hebben dat jij overal in het bewustzijn van God bent.

Het is een magnifiek gevoel en ik geef jullie deze indrukken om jullie in woorden iets duidelijk te maken wat in je geest iets op gang moet brengen waardoor jij die vaste punten kunt zien, beslist dat je die wil loslaten en dus naar dat punt van neutraliteit te streven, waarin jij je leven hebt gedepersonaliseerd. Sommigen zullen zeggen dat je een ‘nobody’, niemand, wordt. Misschien is dat zo, maar is dat zo erg, wanneer je overweegt dat alle iemanden op de wereld er eeuwen- en millennia lang een zootje van hebben gemaakt? De mensen die denken dat zij een belangrijker iemand zijn dan al die andere iemanden, hebben de ergste gruweldaden gepleegd die je op deze planeet tegenkomt. Door een niemand te worden in de wereldse betekenis, word je de open deur voor iets wat méér is en ik denk dat dit een goede ruil is.

 

Wie heeft het beste aanbod voor je op aarde?
Nog één laatste gedachte die uit mijn hart komt, voor ik jullie verlaat. Overweeg eens wie het beste aanbod op aarde heeft. Zijn dat de gevallen wezens, is dat het massabewustzijn of de geascendeerde meesters? Dus groeten wij, Lanello en ik, jullie met veel liefde in ons hart, in totaal eenzijn, en wij nemen jullie elk in onze armen, als je dat wilt, omringen jullie met deze liefde en dit is een vorm van liefde waarvan wij wensen dat wij die aan onze studenten hadden kunnen geven toen wij nog geïncarneerd waren.