Een Boodschap aan ieder die op een Reddingsmissie naar de aarde is gekomen

Onderwerpen: Het wordt tijd dat je weet waarom je hier bent – Bedrogen door het nazisme – Jezelf of het geheel verheffen – Superioriteit vermijden – Een valse hiërarchie – De uitdaging van het Vissentijdperk – Een hogere motivatie krijgen – Denken dat de wetten niet op jou van toepassing zijn – Hoe je de dualiteit ontstijgt – Een betere, hogere, motivatie om het pad te bewandelen – Oneindig en onvoorwaardelijk geduld

Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 12 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN de Geascendeerde Meester Sanat Kumara. Ik kom een boodschap brengen die uit meerdere facetten bestaat. Onze boodschappen bestaan natuurlijk altijd uit meerdere facetten in die zin dat je die op meerdere bewustzijnsniveaus kunt begrijpen. Maar die van mij heeft bijzonder veel facetten, omdat ik niet spreek op basis van de 114 bewustzijnsniveaus die er op aarde mogelijk zijn, maar ik spreekt tegen de vele verschillende mensen die naar de aarde zijn gekomen op wat wij een reddingsmissie zouden kunnen noemen.

Jullie hebben allemaal het verhaal gehoord dat er een moment was dat de aarde een heel laag niveau had en men dacht dat de planeet niet meer in stand kon worden houden. Toen heb ik samen met nog 144.000 levensstromen van Venus besloten om naar deze planeet toe te komen om deze planeet te helpen zich te verheffen. Dit hield in dat 144.000 wezens fysiek op aarde zijn geïncarneerd, behalve ik, maar ik heb hier een retraiteverblijf gevestigd boven de Gobiwoestijn, die bekend staat als Shamballa.

Wij hebben het al vaker gezegd, en ik zeg het nog maar eens, dat de levensstromen van Venus natuurlijk niet de enige levensstromen waren die naar de aarde zijn gekomen om deze planeet te helpen om zich te verheffen, niet in die tijd en ook niet later. Zowel voor die tijd als na die tijd zijn er andere levensstromen naar deze aarde gekomen om haar te helpen om zich weer tot haar oorspronkelijke niveau boven de dualiteit uit te verheffen. De wezens die van Venus kwamen, waren de grootste afzonderlijke groep die naar de aarde kwam, maar andere groepen die zijn gekomen, waren kleiner en er zijn ook individuen gekomen en die hebben verschillende achtergronden.

Natuurlijke en onnatuurlijke planeten
Wij hebben het feit benoemd dat je planeten in twee categorieën kunt verdelen: natuurlijke en onnatuurlijke planeten. aarde is een onnatuurlijke planeet, omdat het collectieve bewustzijn op angst gebaseerd wordt. Hier incarneren gevallen wezens, er bestaan oorlogen, je hebt conflicten, allemaal manifestaties op de wereld die duidelijk tonen dat dit niet natuurlijk kan zijn, in die zin dat ze niet door de Schepper of de geascendeerde meesters in het leven werden geroepen.

Het is een fenomeen dat tot stand kwam door vrije wil en door wezens die hun vrije wil gebruikten om de dualiteit in te gaan en zichzelf als gescheiden wezens te beschouwen. Daarmee scheppen zij al deze manifestaties die je op aarde ziet, die alleen maar mogelijk zijn wanneer mensen de basale menselijkheid hebben vergeten die in alle mensen zit. Daardoor zien zij niet alle mensen als hun spirituele broeders en zusters. Zij zien hen als ‘andere’ mensen en zij vallen ten prooi aan de illusie dat zij anderen iets kunnen aandoen zonder dat het universum hen iets aandoet, zonder dat hetgeen zij doen door de kosmische spiegel naar hen wordt gereflecteerd.

Deze illusie kan alleen op een onnatuurlijke planeet bestaan. In contrast, er zijn miljarden planeten in het materiële universum die in de fase zitten dat het natuurlijke planeten zijn. Veel van die planeten hebben heel hoge niveaus van collectief bewustzijn en scheppen daardoor een geweldige magnetische aantrekkingskracht die het hele universum omhoogtilt, inclusief natuurlijk planeet aarde. Door de vergroting van die aantrekkingskracht worden de onnatuurlijke planeten nog steeds omhooggetrokken door de opwaartse kracht van het hele universum. Vanwege het lagere niveau van het collectieve bewustzijn bestaat de dreiging dat de weerstand die op deze planeten wordt gecreëerd zo’n verschil maakt tussen de aantrekkingskracht naar boven van het universum en de weerstand op de planeet, dat de fysieke planeet niet bij elkaar kan blijven, dat ze letterlijk uit elkaar kan worden getrokken.

Om dit te vermijden is het nodig dat levensstromen van een paar natuurlijke planeten naar de aarde komen om hier te incarneren. Alleen door hier geïncarneerd te zijn, vormen zij, bij wijze van spreken, een anker voor hun thuisplaneet en de vibraties van hun thuisplaneet. Dit kan het laatste sprongetje zijn dat nodig is om de planeet langere tijd bij elkaar te houden, totdat het collectieve bewustzijn hopelijk zoveel is verhoogd dat de planeet niet meer in gevaar verkeert om uit elkaar getrokken te worden. Vele, vele levensstromen zijn op een missie zoals deze gekomen.

Het wordt tijd dat je weet waarom je hier bent
Nu moet je zo zorgvuldig zijn om te herkennen dat ik het aan de ene kant tegen die levensstromen heb. Het is mijn intentie om het collectieve bewustzijn een sterk signaal af te geven of misschien zelfs wel tegen het individuele bewustzijn van al die levensstromen te zeggen dat het tijd wordt om een stap sneller te doen. Het wordt tijd om bewust te herkennen waarom je op deze planeet bent en dat je hier niet alleen bent om als ankerpunt te dienen, maar ook om een positief referentiekader te vormen voor de andere bewoners op de planeet. Het wordt de hoogste tijd om hiermee te beginnen.

Om je missie uit te kunnen voeren, moet je echter wel (h)erkennen dat je, hoewel je van een natuurlijke planeet bent gekomen, eenvoudig niet het volledige gewaarzijn van wie je bent en waar je vandaan kwam, kunt handhaven, als je bent geïncarneerd op een planeet zo laag als de aarde. Dat kan alleen als je, zoals Hilarion heeft uitgelegd, diverse illusies opneemt die met de 144 niveaus corresponderen. Het is gewoon een kwestie van hoe laag je bent afgedaald om hier te kunnen incarneren, en je moet toegeven dat je die illusies hebt gekregen.

Je moet ook een heel eenvoudig feit erkennen: Het geeft niet waar je vandaan kwam en hoe hoog jouw bewustzijn was voor je naar de aarde kwam. Als je eenmaal die illusies hebt opgenomen, kijk je naar het leven op aarde door het filter van die illusies. Dit betekent dat je nu in dezelfde situatie zit als de andere bewoners van de aarde. Jij bent niet superieur, jij bent niet intelligenter, jij bent niet volwassener, omdat jij nu ook dezelfde initiaties moet ondergaan. Je hebt het potentieel om je bewustzijn te verlagen en een aantal levensstromen die van natuurlijke planeten zijn gekomen, hebben ook daadwerkelijk hun bewustzijn beneden het 48e bewustzijnsniveau verlaagd. Velen niet, de meesten niet, maar toch moet je dezelfde initiaties doen. Je moet inzien dat jij jezelf niet het gevoel moet geven dat jij anders bent, dat jij hier eigenlijk niet hoort, dat dit een primitieve planeet is, dat jij niet kunt omgaan met die andere mensen op de planeet en al dat soort dingen meer. Veel van de levensstromen die hier op een reddingsmissie zijn, voelen enigszins een of andere afstand of zij voelen zich superieur aan andere mensen op aarde.

De reden hiervoor is heel eenvoudig. Naarmate je in de dichtheid van een planeet zoals de aarde komt, verlies je het contact met het gewaarzijn van wat wij in recente dictaten de basale menselijkheid hebben genoemd. Je raakt zo in shock door hier te zijn, vaak door de manier waarop je wordt behandeld, omdat je ruw wordt afgewezen, vaak al bij je eerste incarnatie op deze planeet, dat je de basale menselijkheid in jezelf min of meer verliest. Maar daarnaast lukt het niet om die in de mensen op aarde te zien. Je slaagt er niet in om de basale menselijkheid, bij wijze van spreken, te zien in de gevallen wezens die je heel erg kunnen hebben gekwetst. Je slaagt er ook niet in om die in de gemiddelde bevolking op aarde te zien, omdat je ziet dat velen van hen niet groeien, zij willen niet groeien.

Je moet een heel, heel belangrijke dynamiek begrijpen en die komt erop neer dat de meeste levensstromen die van zeer geëvolueerde planeten daadwerkelijk naar de aarde toe zijn gekomen, een negatieve gemoedsgesteldheid hebben aangenomen. Jullie zijn heel kritisch op de aarde geworden, jullie hebben het gevoel dat het materiële universum zelf de vijand is van jouw spirituele groei, op een of andere manier is die vies, de mensen op deze planeet zijn primitief, de samenlevingen zijn primitief. Jullie zitten vaak gevangen in die selectieve kritiek, omdat je specifieke groepen mensen denkt te zien die heel negatief zijn of achteruitgaan, of niet groeien, en op een of andere manier jouw respect, jouw liefde of jouw consideratie niet waard zijn.

Bedrogen door het nazisme
Het kan een schok voor je zijn als jij je realiseert dat een bepaald aantal van die levensstromen die van hogere planeten zijn gekomen door de ideologie van de nazi’s van een superras en de noodzaak om het menselijke ras te zuiveren werden verleid. Zij hebben inderdaad hun licht gegeven om de nazimachine in stand te houden die eindigde met het in het leven roepen van de Holocaust. Ik zeg niet dat zij gevangenisbewaarder waren in de concentratiekampen of mensen de gaskamers in hebben geduwd, maar zij zaten wel op hogere niveaus van het naziapparaat. Hun licht was een factor om de levensduur van die oorlogsmachine die Hitler had geschapen, te verlengen. Je kunt daadwerkelijk zien dat zij wat spiritueel licht bezaten, als je naar een aantal van die levensstromen kijkt, zelfs als je naar foto’s of video’s van films uit die tijd kijkt. Het waren lange blonde, mensen met blauwe ogen die daadwerkelijk spiritueel licht hadden, maar die waren verleid om de ideologie van de nazi’s te ondersteunen. Zij dachten dat het tijd werd om drastische maatregelen te nemen, gezien de slechte omstandigheden op aarde en vooral de slechte omstandigheden van een aantal groepen mensen, en de aarde te verheffen boven wat zij zagen als de waanzin die het land had overgenomen.

Je moet erkennen dat jij, wanneer je bent geïncarneerd op aarde, en vooral wanneer je niet per se beneden het 48e niveau bent afgedaald, maar zeker wel beneden het 96e, hoewel je van een hogere planeet bent gekomen, nog wel gevoelig kunt zijn om meegezogen te worden door verliefd te worden op een idee, een ideaal. Je kunt inderdaad verleid worden om te denken dat je om dit ideaal te verwezenlijken, bepaalde mensen moet doden die het ideaal voor deze planeet, zoals jij dat ziet, ondermijnen.

Mijn geliefden, de oproep die ik nu doe, is dat het tijd wordt voor degenen onder jullie die van natuurlijke planeten zijn gekomen om voor eens en voor altijd die illusie te ontstijgen. Je kunt dit alleen maar als je het volgende advies dat wij voor jullie hebben opvolgen: 1. Je leven en je pad depersonaliseren en 2. De basale menselijkheid in jezelf vinden.

Jezelf of het geheel verheffen
Nu, waarom noemen we het basale menselijkheid? Waarom niet spirituele identiteit, zullen sommigen zeggen. Nu, omdat er een tijd op het spirituele pad komt, zoals wij al heel vaak hebben gezegd, dat jij jezelf moet verheffen boven de neerwaartse aantrekkingskracht van het massabewustzijn. Wij hebben geprobeerd om jullie een systematisch pad te geven om jezelf te verheffen door middel van de zeven stralen van het 48e naar het 96e niveau in de ‘Course in Self-Mastery’. Wij hebben ook gezegd dat jij, wanneer je het 96e niveau bereikt, een speciale initiatie krijgt en die bestaat eruit of jij je blijft richten op het verheffen van jezelf of dat jij omschakelt en je begint te richten op het verheffen van het geheel.

Hoe kun je die omschakeling maken en je richten op het verheffen van het geheel? Nu, dat kan alleen als je iets erkent wat wij in andere contexten het Christusbewustzijn hebben genoemd. Pas wanneer jij het Christusbewustzijn in jezelf begint te (h)erkennen en wanneer je begint te begrijpen dat het Christusbewustzijn de link is die al het leven met elkaar verbindt, kun je echt inzien waarom je hier bent.

Je bent niet hier om je eigen bewustzijn op een veel hoger niveau te brengen dan de andere bewoners van de aarde, zodat jij je superieur aan hen kunt voelen. Je bent hier om het bewustzijn van het geheel te verhogen. Je kunt dit niet als jij je eigen vooruitgang op het pad gebruikt om te beslissen dat jij, omdat je een bepaald niveau van het spirituele pad hebt bereikt en omdat je uit een betere wereld bent gekomen, boven de andere bewoners van de aarde staat. Je moet dát element van het Christusbewustzijn ontdekken dat je met al het leven verbindt, inclusief de inwoners van de aarde ongeacht het niveau dat zij hebben.

Het is een element van het Christusbewustzijn dat Jezus heeft beschreven toen hij zei: “Wie mij iets heeft aangedaan, heeft het aan de minste van mijn broeders gedaan.” Wanneer je naar het leven van Jezus kijkt, zelfs al is dit het fragmentarische verslag in de Bijbelboeken, dan kun je zien dat hij zichzelf niet apart plaatste. Hij deed niet wat vele joden deden: zich superieur voelen aan andere mensen die in hun land leefden, zoals de Samaritanen en anderen. Hij stak zijn hand uit naar alle mensen en dat is die basale menselijkheid zoals wij hebben gezegd.

Superioriteit vermijden
Nu hebben we het gehad over de noodzaak dat alle mensen die basale menselijkheid ontdekken, dat zij beginnen samen te werken op basis van vertrouwen en elkaar als gelijken te zien. Als spirituele mensen moeten jullie erkennen dat jullie voor dezelfde initiatie staan, alleen op een iets andere manier. Jullie belangrijkste uitdaging is niet dezelfde als voor de meeste mensen op aarde. Het is jullie uitdaging om te vermijden dat jullie je in de eerste plaats niet superieur voelen. Hoe doe je dat? Wel, gedeeltelijk door je te verbinden met dat element van het Christusbewustzijn dat totaal boven het gevoel staat dat er een hiërarchie is zoals de mensen op aarde hebben gevestigd.

Wanneer je naar de aarde kijkt, kun je terugkijkend op de hele bekende geschiedenis zeggen dat iedere samenleving dit gevoel van hiërarchie heeft gehad. Dus dan sta je niet alleen in een machtiger positie dan anderen, maar ze worden ook vaak (in ieder geval door zichzelf, maar vaak ook door de mensen) als een aparte klasse beschouwd, dus zij zijn inherent beter, zij zijn inherent superieur. Sommigen geloofden zelfs dat zij zo door God geschapen zijn. Helaas zijn veel van de mensen die van natuurlijke planeten kwamen verleid door die gedachtesystemen, omdat zij het gevoel hadden dat zij volwassener, intelligenter waren dan de bewoners van deze planeet. Ik daag je uit om een onderscheid te maken dat alleen gemaakt kan worden door de Christusgeest, namelijk dat op een hoger niveau van het pad zijn en een hoger bewustzijnsniveau hebben, jou niet superieur maakt aan degenen die op lagere niveaus zijn. Hoe hoger je in feite komt als je richting het 144e bewustzijnsniveau gaat, hoe minder superieur jij je voelt, hoe jij je één voelt met al het leven en hoe je al het leven wilt verheffen.

Je kunt die uitdaging natuurlijk alleen ondergaan als je de innerlijke betekenis begrijpt van je leven depersonaliseren, waarbij je niet op wat voor manier ook probeert om een bepaalde positie te krijgen in een aardse hiërarchie die ervoor zorgt dat andere mensen of jijzelf zich superieur voelen. Ook probeer je niet het spirituele pad te bewandelen en misschien een positie in een organisatie van geascendeerde meesters te bereiken om erkenning van de geascendeerde meesters te krijgen. Je begrijpt wel mijn geliefden, dat het hele concept van hiërarchie alleen maar van waarde is met betrekking tot een hiërarchie in het geascendeerde rijk. Maar mijn geliefden, het hoogste geascendeerde wezen in de hiërarchie die met de niet geascendeerde sfeer werkt, voelt zich niet superieur aan de niet geascendeerde wezens die de aarde bewonen. Er bestaat geen superioriteit. Er bestaat hiërarchie in die zin dat er bepaalde posities zijn die een hoger ambt bekleden, maar er is geen waardeoordeel, geen superioriteitsgevoel, dat met die hiërarchie wordt geassocieerd.

Een valse hiërarchie
Jullie weten heel goed dat de gevallen wezens er expert in zijn om bepaalde deugdelijke concepten te vervormen. Alles wat zij op aarde moesten doen, was het concept hiërarchie te vervormen met het waardeoordeel van het dualiteitsbewustzijn. Dit heeft tot twee dingen geleid. De eerste is dat degenen aan de top van de hiërarchie beter zijn dan degenen op lagere niveaus. Je kunt zelfs de toestand die je in nazi-Duitsland hebt gezien dat het Arische ras superieur is aan andere rassen, bedenken. Je kunt zelfs in de Sovjet-Unie zien dat sommigen het gevoel hadden dat de ware communisten superieur waren aan degenen in niet-communistische naties of zelfs in andere Sovjetrepublieken. Je ziet dat hier veel voorbeelden van zijn, zowel van tegenwoordig als in de historie. Mijn geliefde, geloven jullie nu echt dat dit bewustzijn het in de Gouden Eeuw kan overleven? Dat kan niet.

Het andere aspect van dit bewustzijn is dat je, als je eenmaal die hiërarchie hebt gevormd, degenen die bovenaan staan, nooit aan hen mag twijfelen of kunnen worden tegengesproken door anderen die lager in rang zijn. Natuurlijk heeft dit tot echt waanzinnige situaties geleid, als je Adolf Hitlers leven bekijkt, dan zie je dat hij in veel gevallen opzettelijk het advies van zijn generaals negeerde die hem vertelden hoe de oorlog verliep. Hij geloofde dat zij veel te negatief en beperkt waren en dat zijn legers in staat waren om te doen wat zijn generaals als onmogelijk beschouwden. In het begin van de oorlog is dit daadwerkelijk meerdere malen gebeurd. De generaals in het leger hadden ingeschat dat bepaalde dingen niet konden, maar Hitler beval om door te gaan en dat gebeurde ook. Hij zong zichzelf in dit bewustzijn van nooit het gevoel hebben dat hij nooit hoefde te luisteren naar het advies van anderen en hij hoefde niet te weten wat er daadwerkelijk op het slagveld gebeurde, omdat hij er genoeg aan had om zich naar binnen te keren en te visualiseren wat er zou moeten gebeuren, en dan placht hij het decreet uit te geven en dan gebeurde het ook. Natuurlijk weten jullie allemaal dat hij bij het punt kwam dat hij al zijn voorwaartse stuwkracht had verbruikt en alles begon in te storten. In plaats van dit toe te geven en de noodzakelijke aanpassingen te maken, bleef hij in dezelfde richting doorgaan, waardoor de omvang van de catastrofe die inderdaad plaatsvond, groter werd.

De uitdaging van het Vissentijdperk
Wij willen dat jullie herkennen dat wij, de geascendeerde meesters, niet zo’n vorm van hiërarchie op aarde willen maken. Je kunt jezelf dan afvragen waarom er diverse organisaties van geascendeerde meesters zijn geweest die juist de vorm van een hiërarchie hadden? Welnu, opnieuw, omdat wij moeten werken met het niveau van het collectieve bewustzijn en wij moeten werken met het niveau van de mensen die op hogere niveaus zitten en die meer het potentieel hebben om onze leringen te volgen. Wie heeft ook al weer het voorbeeld gegeven van: “In zoverre gij het aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb ge het aan mij gedaan.” Nu, dat was Jezus. En Jezus was degene die het Vissentijdperk heeft ingeluid. Welke uitdaging kwam je aan het eind van het Vissentijdperk tegen? Juist dat je deze bewustzijnsstaat, dit superioriteitsgevoel, een hogere rang hebben, moet overwinnen, maar de basale menselijkheid ontdekken die je met alle mensen verbindt.

Helaas kwam er een moment in de jaren 1900 toen wij vonden dat het tijd werd om een directere lering vanuit het geascendeerde te geven en wij kregen de dispensatie om boodschappers te zalven en rechtstreeks dictaten te geven. Wij zagen ook dat het bewustzijn van de studenten in het algemeen, degenen die het potentieel hadden om onze leringen te volgen, niet het niveau hadden waarop zij voor die initiatie tijdens het Vissentijdperk konden slagen. Velen van hen waren nog niet aan die initiatie toe, omdat zij nog gevangenzaten in de behoefte om te voelen dat zij iets belangrijks deden. Wij staan altijd voor dit dilemma: dat wij aantrekkingskracht op een bepaalde groep mensen willen uitoefenen door hen een lering te geven die hen hoger kan brengen, maar om dat te doen, moeten wij een realistische inschatting maken van hun huidige bewustzijnsniveau.

Wij moeten kijken naar wat hen precies motiveert en dan moeten wij hen iets geven wat die motivatie aanspreekt – om hen zover te krijgen dat zij de leringen zelfs maar accepteren en aan het pad beginnen dat wij hen aanbieden. Wij moesten mensen leringen geven die de nodige sleutels bevatte die hen zouden helpen om dat bewustzijnsniveau te transcenderen, maar nog wel bepaalde elementen bezaten die aantrekkingskracht op deze motivatie uitoefenen door hen het gevoel te geven dat zij iets heel belangrijks deden om planeet aarde te verbeteren.

Een betere, hogere, motivatie krijgen
Wat ik jullie nu probeer duidelijk te maken, is dat wij nu al een aantal jaren door middel van deze boodschapper een hoger niveau aan leringen over de dualiteit, de epische denkwijze, het ego, en de inferioriteits-/superioriteitsdynamiek hebben gegeven. Ik roep alle levensstromen die naar de aarde zijn gekomen van een hogere planeet waarachtig op om wakker te worden en deze initiatie te doen, deze hobbel te nemen en een betere, hogere, motivatie te krijgen. Je probeert niet het spirituele pad te bewandelen of een bepaalde spirituele lering op te volgen of te beoefenen om jezelf te verheffen, om je beter te voelen dan anderen, of het gevoel te versterken dat jullie al hebben, of jezelf het gevoel te geven dat jij tot de weinigen behoort die de planeet aan het redden zijn en iets belangrijks te doen voor de geascendeerde meesters. Je erkent dat het tijd wordt om dat bewustzijnsniveau te overstijgen en volledig toe te geven dat je niet daarvoor hier bent. Daarom moet je doen waarvoor wij jullie de hulpmiddelen en leringen hebben gegeven: teruggaan en naar het allereerste geboortetrauma kijken dat je hebt gekregen toen je op aarde incarneerde en je geschokt voelde door de omstandigheden hier.

Je moet toegeven dat je sindsdien een bepaalde opstelling ten opzichte van deze planeet hebt gehad door er kritisch op te zijn, het gevoel te hebben dat dit een lage planeet is, dat de bewoners hier ver beneden jou staan, dat zij het eigenlijk niet waard zijn om jouw licht en jouw liefde te ontvangen, en dat het materiële rijk misschien wel een vijand voor jouw spirituele groei is. Je hebt misschien het verlangen ontwikkeld om hier alleen maar weg te komen en het wordt tijd dat jullie erkennen dat je naar de aarde bent gekomen om een positief verschil te maken, maar je kunt geen positief verschil maken zolang jij een negatieve gemoedsgesteldheid hebt. Je kunt geen positief verschil op aarde maken als je een negatieve houding ten aanzien van de planeet en de mensen die erop leven, hebt.

Je moet erkennen dat het tijd wordt, de hoogste tijd, om dit hele bewustzijn achter je te laten en op het punt te komen dat je naar je persoonlijke motivatie hebt gekeken om het spirituele pad te bewandelen. Je hebt gezien waar dit elementen van negativiteit bevat, elementen om jezelf te verheffen, of elementen alleen maar proberen van hier weg te komen. Jullie moeten een eenvoudig feit herkennen, mijn geliefden, waar andere meesters het al eerder over gehad hebben dat jij, totdat jij volledig vrede hebt met het feit dat jij op deze planeet bent, totdat je volledig accepteert dat jij op deze planeet bent en dat jij hier niet weg kunt, totdat jij een goed gevoel hebt over het feit dat jij op deze planeet bent.

Denken dat de wetten niet op jou van toepassing zijn
Enkelen van jullie hebben een heel subtiel en vaak niet herkend gevoel dat de wetten niet voor jou gelden, hoewel jij nu geïncarneerd bent op een onnatuurlijke planeet, omdat je van een natuurlijke planeet bent gekomen, waar bij wijze van spreken de natuurwetten, zelfs de spirituele wetten anders zijn. Jij denkt dat jij hier zou moeten kunnen komen zonder dat jouw kleding vies wordt, en dat jij niet de consequenties van jouw keuzes onder ogen hoeft te zien, niet rekenschap hoeft af te leggen van jouw reacties. Mijn geliefden, wanneer je ervoor kiest hier te komen, weet je heel goed dat jij op het moment dat je hier incarneerde onderworpen zou worden aan de wetten die op deze planeet gelden en dat jij dezelfde initiaties zou moeten ondergaan als alle anderen en dat je hetzelfde zou moeten doen als alle anderen om je bewustzijn te verhogen en je voor je ascensie kwalificeren.

Stap uit die droom die een aantal van jullie hebben, dat je een sluiproute zou kunnen vinden, een of andere toverformule waardoor jij ineens kunt ontsnappen aan het pad dat iedereen moet bewandelen. Maak je daarvan los. Het helpt je niet en het helpt de goede zaak niet die je hier heeft gebracht. Erken het feit dat de gevallen wezens een heel specifieke staat op deze planeet hebben gevestigd. Wij hebben jullie lesgegeven in het dualiteitsbewustzijn en de epische denkwijze, maar ik wil jullie hier diepgaander les in geven, omdat een aantal van jullie hieraan toe zijn.

Hoe je de dualiteit ontstijgt
Ik heb gezegd dat gevallen wezens altijd een hiërarchie willen vestigen en zichzelf aan de top neerzetten, zodat zij onaantastbaar zijn, niet tegengesproken kunnen worden of uitgedaagd door degenen die onder hen staan. Natuurlijk kunnen ze ook niet worden uitgedaagd of tegengesproken door iemand die boven hen staat, omdat zij hebben geprobeerd om alle kennis over de geascendeerde meesters op deze planeet weg te moffelen. Zij hebben in feite het dualiteitsbewustzijn gebruikt om bepaalde, heel subtiele concepten te maken. De gevallen wezens willen op deze planeet zichzelf zo vestigen dat zij onoverwinnelijk zijn, onkwetsbaar zijn. Nu denk je misschien dat dit concept wel enigszins logisch is in die zin dat Aartsengel Michaël natuurlijk ook onoverwinnelijk is, hij is onkwetsbaar. Maar hij is niet onkwetsbaar op een dualistische manier, hij is onoverwinnelijk, omdat hij boven de dualiteit staat. De vraag is: “Hoe ontstijg je de dualiteit?”

Ik heb zonet gezegd dat een aantal van de mensen die op een reddingsmissie naar de aarde kwamen, werden verleid door het nazisme en de ideologie over een superieur ras. Eén manier om aan de ellende, de conflicten, de worsteling, het lijden op deze planeet te ontkomen, is te proberen jezelf onkwetsbaar te maken. Veel van de meer geavanceerde levensstromen die hier kwamen, zijn verleid om te denken dat zij hun spirituele talenten en macht konden gebruiken om zichzelf zo te vestigen dat zij onoverwinnelijk zouden zijn. Enkelen hebben zich laten verleiden door een oorlogstraditie, en denken dat zij onoverwinnelijke strijders moeten zijn, anderen hebben het op andere manieren geprobeerd. Een aantal hebben het geprobeerd via het pad van de geascendeerde meesters en de leringen te gebruiken om zich zo te vestigen dat zij onoverwinnelijke zouden kunnen zijn. Mijn geliefden, het doel van het pad van Christusschap is niet om op een dualistische manier onoverwinnelijk te worden. Was Jezus onoverwinnelijk? Als dat zo was, waarom werd hij dan gekruisigd?

Wanneer je op een planeet bent waar dualiteit bestaat, dan moet je erkennen dat er stadia zijn op het spirituele pad. Je groeit niet alleen door jezelf aan de dualiteit te onttrekken. Wij hebben gesproken over een onderdompelingsfase en een fase waarin je ontwaakt. Je moet toegeven dat je zolang je in de onderdompelingsfase zit, niet alleen je bewustzijnsniveau verlaagt, maar dat je ook omhoog kunt gaan, maar de manier waarop je dat doet, is door de extreme contrasten te ervaren die er op aarde zijn. Een aantal mensen hebben al meerdere levens geprobeerd om dat doel van onoverwinnelijkheid of superioriteit te bereiken. Zij hebben geprobeerd om zichzelf onoverwinnelijk het maken op een bepaalde positie in de aardse hiërarchie, waardoor ze superieur lijken, maar dit kan een val worden waar je heel moeilijk uit kunt ontsnappen. Hoe kunnen mensen eruit ontsnappen als ze dat niet bewust willen doen, als zij niet de illusies dat zij superieur of onoverwinnelijk zijn willen loslaten? Welnu, dan moeten zij een aantal levens meemaken waarin zij in het tegenovergestelde uiterste zitten door totaal kwetsbaar en totaal inferieur te zijn. Dat is eigenlijk een van de redenen dat deze planeet het fenomeen slavernij in het leven heeft geroepen.

Vaak zie je dan dat een ziel in bijvoorbeeld de Romeinse samenleving meerdere levens aan de top van de Romeinse hiërarchie heeft gestaan, maar dan ineens naar beneden is gezakt en toen meerdere levens als slaaf is geïncarneerd. Door zowel die beide extreme contrasten op de planeet te ervaren, konden sommige levensstromen op den duur de basale menselijkheid, zoals wij het hebben genoemd, in zichzelf erkennen. Zij gaven toe dat er altijd een deel van jou is wat niet veranderd is, of je nu in een hogere of lagere positie zit, of je helemaal onkwetsbaar of uiterst kwetsbaar bent. Een deel van jou was echt en dat zou continu blijven groeien ongeacht de omstandigheden op de wereld waar je in zit. Die levensstromen begonnen bij wijze van spreken de extremen die je op aarde ziet, te depersonaliseren. Zij begonnen zich niet meer te vereenzelvigen met dit aardse spektakel en zo vonden ze de middenweg zoals Gautama Boeddha het heeft genoemd, die niet zo wordt geleid door het contrast. Dat heeft ervoor gezorgd dat jullie allemaal op het punt kwamen dat jullie je open gingen stellen voor een lering van geascendeerde meesters. Ik daag jullie nu uit om de uitdaging aan te gaan door een hoger niveau van die lering te accepteren, door in te zien dat het een normaal onderdeel van je groei was dat je bij die extremen moest beginnen.

Het wordt tijd om die nu te transcenderen, mijn geliefden, om te (h)erkennen dat de opperste veiligheid op aarde om onkwetsbaar te zijn, niet bestaat, maar de allergrootste vernedering dat je alleen maar kwetsbaar bent, bestaat ook niet. Je komt zover dat je erkent dat vergeleken met het eeuwige voortbestaan van jouw wezen, de basale menselijkheid of de Christusgeest in jouw wezen, al die omstandigheden op de wereld er niet toe doen. Waarom zou je het pad van de geascendeerde meesters blijven bewandelen als je wordt gemotiveerd door de behoefte om je superieur te voelen, je beter te voelen, het gevoel te hebben dat je een belangrijke rang of missie hebt, als die er niet toe doen?

Een betere motivatie om het pad te bewandelen
Nu zullen een aantal van jullie zeggen: “Maar hoe kunnen wij gemotiveerd het pad bewandelen wanneer wij niet het gevoel hebben dat wij iets belangrijks doen om de aarde te redden of de Gouden Eeuw te brengen?” Wel, je kunt gemotiveerd worden door liefde – want die heeft je gemotiveerd om hier te komen. Verbind je opnieuw met de oorspronkelijke motivatie die je hier heeft gebracht en dan ben je in staat om een geheel nieuwe motivatie te krijgen om het pad te bewandelen en dan zul je niet heen en weer getrokken worden tussen die extremen. Je wordt bijvoorbeeld niet meegesleept door negatieve profetieën omdat je denkt dat je hier aandacht aan moet besteden.

Je zult gestadiger vooruitgang boeken, gestadiger groeien, en dat zal een aanpassing voor je zijn, omdat je vele malen niet die extreme ervaringen krijgt die een aantal van jullie op het pad hebben gehad. Er zijn lagere niveaus op het pad waar je wel die wat mensen ‘piekervaringen’ hebben genoemd, krijgt en veel studenten zijn daadwerkelijk gevangen komen te zitten in een soort verslaving door naar steeds hogere piekervaringen te zoeken. Er kan alleen een piek zijn wanneer er ook een dal is en je krijgt alleen een hogere ervaring, wanneer die in contrast staat tot een lagere ervaring. Wanneer je de ware middenweg vindt, ontstijg je die paren, die extremen, en daardoor krijg je steeds minder contrasten op je pad.

In het begin kan dit verwarrend zijn, maar als je blijft werken met de leringen die wij je hebben gegeven, kun je op het punt komen dat je dit transcendeert en heb je geen behoefte meer aan die oude motivatie, dit oude gevoel dat je belangrijk bent. Je bent wie je bent, je doet wat je doet, gemotiveerd door liefde.

Oneindig en onvoorwaardelijk geduld
Dit betekent dat je iets ontwikkelt waar veel studenten niet in slagen, namelijk oneindig, onvoorwaardelijk geduld. Velen van jullie voelen een bepaalde urgentie dat je vaart moet maken op je persoonlijke pad. Nogmaals, een poosje is dat van waarde, omdat jij je aan de aantrekkingskracht van het massabewustzijn moet onttrekken. Er komt een moment dat jij dit moet loslaten. Je probeert je niet al die doelen te stellen, of doelen te maken voor wat er op planetair niveau moet gebeuren, wanneer een bepaalde toestand moet veranderen. Een aantal van jullie houden zich zo bezig met je eigendunk dat je denkt dat jij, als maar een bepaalde tijd een groot aantal invocaties en decreten opzegt, de planeet zou moeten veranderen of dat specifieke naties zouden moeten veranderen. Als dat niet zo is, raak je teleurgesteld, je begint te twijfelen of de leringen wel werken, en al dat soort dingen meer. Je kunt dat allemaal transcenderen en je realiseren dat je hier bent om jouw bewustzijn te verhogen, om te doen wat je ingegeven wordt en niet gehecht te zijn aan de fysieke resultaten. Je verheugt je als je ze wel ziet, maar je wordt niet ontevreden of boos of raakt in twijfel als je die niet ziet, omdat jij je realiseert dat je, net als de geascendeerde meesters, moet werken binnen de grenzen van de vrije wil.

Mijn geliefden, het is al heel lang geleden dat ik naar deze aarde ben gekomen. Als ik het ongeduld had gehad dat velen van jullie hebben, dan zou ik mijzelf al heel lang geleden psychologisch hebben vernietigd door het gebrek aan vooruitgang op deze planeet. Wij, de geascendeerde meesters, hebben een heel andere kijk hierop. Zoals wij recent hebben gezegd, is het niet ons doel om specifieke veranderingen op de wereld te bewerkstelligen, maar om het collectieve bewustzijn te verhogen. Dit kan alleen als je met de mensen werkt, zodat zij het punt bereiken waarop zij een vrije, bewuste keus kunnen maken om hogerop te komen.

Dit is ons doel. Ons doel is niet om die veranderingen op de wereld te manifesteren, waar heel veel studenten aan gehecht zijn. Wanneer jij over die dingen heen kunt stappen, die je vaak deze negatieve, kritische gemoedsgesteldheid bezorgen, dan kun je vrede hebben met het feit dat je op deze planeet bent. Je kunt accepteren dat je op deze planeet bent. Je kunt deze planeet accepteren zoals die is, niet dat je haar huidige staat moet handhaven, maar te accepteren dat het is zoals het is: een opleidingsinstituut voor de levensstromen die hier zijn. Je kunt respecteren wat wij jullie hebben gezegd over vrije wil en accepteren dat het zo werkt. Dan kun je op het punt komen dat je er vrede mee hebt dat je hier bent en je kunt jezelf het gevoel geven dat je een menselijk wezen bent dat geïncarneerd is. Niet dat je boven de wetten op deze planeet staat, maar één met de mensen, je identificeert je met het niveau van de Christusgeest met hen, je ziet hun basale menselijkheid, en probeert altijd om die te verheffen.

Dit was mijn geschenk vandaag aan jullie. Zoals ik heb gezegd, is het een boodschap die meerdere facetten kent die zijn zeker de moeite waard om te bestuderen, vaak om de totale waarde ervan te extraheren die meestal halverwege mijn woorden verborgen zit. Lees tussen de regels door. Maak contact met mijn Wezen buiten de woorden om en dan zal ik, als je dat wilt, geven wat ik niet in de woorden heb kunnen leggen – in ieder geval niet op het niveau dat je gedachten het kunnen bevatten door de woorden alleen. Daarom bedank ik jullie opnieuw dat jullie de elektrodes wilden zijn om dit naar het collectieve bewustzijn te stralen. Zorg ervoor dat je niet altijd naar de andere mensen kijkt en dat die moeten veranderen. Dit was een dictaat dat jullie een spiegel voorhoudt en zei: Kijk nu eens naar wat jíj moet veranderen.