De Manlijke en Vrouwelijke Aspecten van God in Evenwicht brengen

ONDERWERPEN: Wat is een spirituele Amerikaan – De denkwijze van de inheemse bevolking en de blanke kolonisten begrijpen – De beperkingen van de cultuur van de inheemse volken begrijpen – Individueel bewustzijn en groepsbewustzijn – Waarom inheemse culturen geen vooruitgang boekten – Hoe de blanke kolonisten geen balans hadden in het Vaderaspect – Een duurzame beschaving creëren – De vervorming van de vader door egoïsme – Hoe het christendom het onevenwichtige Vaderaspect voedt

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 maart 2008

Mijn geliefde harten, ik, Maria, kom jullie aan het begin van deze conferentie begroeten en ik kom met iets dat past bij het vuur dat jullie in deze rozenkrans hebben aangestoken. Want wij, de geascendeerde meesters, zijn natuurlijk bereid jullie talenten te vermenigvuldigen – wanneer jullie besluiten die talenten goed te gebruiken. En jullie hebben dit vanmorgen zeker gedaan. En daarom feliciteer ik jullie vanwege jullie vuur, voor jullie aanwezigheid, voor jullie bereidheid om hier te zijn.

De verhandeling die ik jullie aan het begin van deze conferentie wil geven is om je een idee te geven van wat wij hopen te bereiken door deze conferentie te houden op deze speciale plek. Jullie hebben gisteren gehoord en gezien dat de Cherokee Indianen inderdaad enigszins bereid waren zich aan te passen aan de aanwezigheid van de blanke kolonisten hier. Maar toch waren er uiteindelijk bepaalde aspecten in het leven van de blanken waar ze zich niet aan konden aanpassen. En vanzelfsprekend waren er aan de andere kant ook ernstige problemen.

Maar de reden dat we besloten hebben om de conferentie hier te houden, is dat je hier inderdaad Indianen ziet, Native Americans, zoals ze zeggen – hoewel dat niet helemaal de juiste benaming is. Want hoe kun je nu zeggen dat er Amerikanen op dit werelddeel bestonden voordat er een natie was die Amerika heette? En dus zie je hoe zelfs een woord gebruikt en verkeerd gebruikt kan worden door degenen die de geest zeer subtiel gebruiken om bepaalde beelden op het collectieve bewustzijn te projecteren – en daardoor in feite de deling tussen mensen eerder vergroten dan hen proberen te helpen die verdeeldheid te overwinnen.

Wat is een spirituele Amerikaan
De waarheid is dat – wanneer je het vanuit historisch oogpunt bekijkt – er een werelddeel op deze plaats was. En er woonden mensen in dit werelddeel. Maar die mensen waren geen Amerikanen. Want wat betekent het om Amerikaan te zijn? Nu, de echte spirituele betekenis van Amerikaan zijn, is dat het de bedoeling was dat Amerika de natie van het IK BEN-Ras zou zijn. Dat is echter een enigszins gevaarlijke term, met betrekking tot hoe het woord ‘ras’ gebruikt is op de wereld. Daarom kun je beter spreken van degenen die zichzelf beschouwen als het ‘IK BEN-volk’, als degenen die een spiritueel zelf hebben, een IK BEN Aanwezigheid, die een verlengstuk is van de aanwezigheid van God, de God die zichzelf IK BEN of IK BEN DIE IK BEN noemde. Dus degenen die zichzelf beschouwen als individualisaties van die God, IK BEN DIE IK BEN, zijn de wezens, zij zijn het volk, die bij het echte Amerika horen en die het ware spirituele Amerika vormen.

Wanneer jij de waarheid beseft van wat ik zeg, dan besef je dat de echte Amerikanen zich niet vereenzelvigen met eigenschappen die je op aarde ziet. Ze herkennen zich uitsluitend in hun individualiteit – die voor elke persoon verankerd wordt in de IK BEN Aanwezigheid van die persoon. Amerika is natuurlijk niet een natie zoals jullie tegenwoordig zien. Het is een staat van zijn, mijn geliefden. In de natie De Verenigde Staten wonen, maakt je niet automatisch tot Amerikaan in spirituele zin. Buiten de Verenigde Staten wonen, sluit je niet uit om in spirituele zin Amerikaan te zijn. Er zijn echte spirituele Amerikanen over de hele aardbol. In iedere hoek, in elke hoek en gaatje vind je mensen die zichzelf durven te beschouwen als spirituele mensen – in plaats van hun identiteit te baseren op een of andere eigenschap op deze wereld, hetzij ras, religie, huidskleur, nationaliteit, etniciteit of hun stam.

Wat er in Amerika moet gebeuren om haar volledige potentieel te bereiken en haar rechtmatige en bedoelde plaats in de familie van naties in te nemen, is dat mensen, in het bijzonder de top 10 procent van de meest spiritueel gewaar zijnde mensen, de neiging gaan overwinnen om zich op al deze uiterlijke eigenschappen te baseren om te weten wie zij zijn. En dit zie je daadwerkelijk vergroot uitgebeeld in wat je zou kunnen noemen een botsing van beschavingen tussen de inheemse volken van dit werelddeel en de blanke kolonisten die met hun Europese cultuur en hun religie gebaseerd op het christendom hier kwamen.

De denkwijze van de inheemse bevolking en de blanke kolonisten begrijpen
Ik heb al eerder gesproken over de twee basale krachten in het Universum – de uitbreidende en de samentrekkende kracht. De uitbreidende kracht, die we vaak associëren met het Vaderelement, en de samentrekkende, die we vaak associëren met de Moeder. Maar opnieuw, je moet verder denken dan de Vader en Moeder, omdat die termen ook geassocieerd worden met bepaalde geslachtsrollen op aarde en ik vertrouw er natuurlijk op dat je kunt inzien dat je niet een aardse geslachtsrol kunt veranderen in die van de Vader-Moeder God.

Ik heb de functie van de Goddelijke Moeder voor de aarde. Maar als je denkt dat de Goddelijke Moeder een typisch Amerikaanse huisvrouw is die de huishouding doet en het eten klaar heeft wanneer de Goddelijke Vader thuiskomt van het werk op het land, dan moet je jouw fantasie een klein beetje bijstellen. Niet gewoon naar de moderne wereld, maar nog veel verder dan zowel de moderne wereld als de oudheid. Wanneer je kijkt naar de botsing tussen de inheemse volken in Amerika en de blanke kolonisten, zie je zo veel hier vergroot opgevoerd worden dat het karakteristiek is voor wat je in andere beschavingen door de hele geschiedenis heen ziet. Want wat zie je bij de inheemse bevolking? Je ziet inderdaad een cultuur die heel erg toegewijd is aan het Moederaspect, het vrouwelijke aspect van het leven. Je ziet dit aan het feit dat de vrouwen het land bezaten, dat de vrouwen de kern van het gezin vormden, en daardoor zie je dat zij meer inzicht hadden en toewijding aan het vrouwelijke aspect van God dan de blanke kolonisten.

Ik moet je echter wel zeggen dat de inheemse bevolking niet een evenwichtige relatie met God had. Die was uit balans, omdat ze ten opzichte van het vrouwelijke aspect uit balans was geraakt en ze te veel de nadruk legde op het vrouwelijke. En dit mijn geliefden, is iets wat je echt moet begrijpen. Want er zijn veel mensen in de huidige spirituele wereld, de top 10 procent van de meest spiritueel bewuste mensen, die heel duidelijk beseffen dat de traditionele patriarchale religies in het Westen – de monotheïstische religies zoals het judaïsme, de islam en het christendom – totaal uit evenwicht zijn met betrekking tot het Vaderaspect van het leven. En daardoor zijn veel spirituele mensen meer naar de vrouwelijke kant gaan overhellen.

En door dat te doen, hebben veel spirituele mensen natuurlijk gekeken of ze culturen konden vinden met een grotere nadruk op het vrouwelijke. En velen hebben overal ter wereld daadwerkelijk naar de inheemse volken gekeken, soms hun levensstijl verheerlijkend en lieten het soms lijken alsof het er bijna een paradijs was voor de blanke kolonisten in contact kwamen met die culturen. En zoals je soms ziet – zowel onder de inheemse volken in Amerika van tegenwoordig als onder de spirituele mensen in Amerika van tegenwoordig – dat ze die staat van wildheid waarin deze mensen verondersteld werden te leven, bijna als een paradijs verheerlijken. En de problemen op dit werelddeel zijn niet pas begonnen toen Columbus, onze geliefde Saint Germain, voor het eerst hier voet aan land zette, gevolgd door de blanke kolonisten. Dit is, natuurlijk, een enigszins naïeve verheerlijking die eenvoudig te wijten is aan het feit dat er zoveel geschiedenis verloren is gegaan, of dat de meeste mensen de geschiedenis van dit werelddeel niet bewust kennen. Gedeeltelijk natuurlijk omdat de inheemse volken niet zoveel annalen van hun geschiedenis hadden als de mensen in Europa.

De beperkingen van de cultuur van de inheemse volken begrijpen
Wat jullie moeten begrijpen als spirituele mensen, is dat je meer bent dan een identificatie, een identiteit, die op aarde kan worden gecreëerd. Je hebt een spiritueel zelf dat in het spirituele rijk verblijft, een rijk van hogere vibraties waar niets op aarde bij kan komen. Dat ben jij. Dat moet je ontdekken, je mee verbinden, om echte spiritualiteit te krijgen, mijn geliefden. En het klopt helemaal dat jij om je te verbinden met je spirituele wezen, met je IK BEN Aanwezigheid, verder moet kijken dan de rollen die door de traditionele monotheïstische religies zijn gemaakt. Omdat ze mensen niet hun spirituele identiteit laten vinden; in plaats daarvan willen ze dat je naar een leider of een instelling in de buitenwereld luistert.

Het is goed voor jou om verder te kijken dan de traditionele religies. Maar aan de andere kant moet je inzien dat de meeste inheemse culturen over de hele wereld niet die juiste balans hebben gevonden, waarin de mensen zichzelf beschouwen als het individuele spirituele wezen dat ze zijn. Wat je in de meeste inheemse culturen ziet, is een stambewustzijn. En het is heel moeilijk voor jullie – die opgegroeid zijn in een moderne westerse maatschappij – om dat bewustzijn volledig te begrijpen. Maar wat je moet bedenken, is dat deze mensen zich niet in de allereerste plaats beschouwden als individuele menselijke wezens, of liever als individuele spirituele wezens. Ze beschouwden zichzelf heel erg als onderdeel van de stam, hun stamcultuur, hun identiteit als stam.

Dit kan wat gevoelige plekken raken, maar ik zal jullie eerlijk de waarheid zeggen. In zijn boek beschrijft Lord Maitreya de verschillende evoluties op de aarde. En hij beschrijft dat er twee parallelle evoluties zijn, één die plaats vond omdat de kracht die in de natuur ingebouwd wordt, haar gang kon gaan en diverse diersoorten voortbracht, wat op den duur tot menselijke wezens leidde zonder enige rechtstreekse tussenkomst van boven. En de andere evolutie die wel rechtstreeks goddelijke interventie kreeg en daarom veel eerder intelligent leven voortbracht op deze planeet dan momenteel door de wetenschap herkend wordt.

Wat je bij de inheemse volken overal ter wereld ziet, is dat zij het bewustzijn vertegenwoordigen dat uit die eerste evolutionaire kracht voortkwam – dat had tijd nodig, dat volgde bij wijze van spreken de ‘natuurlijke manier’. En dit is een bewustzijn dat door diverse stadia heengaat. Maar als je goed naar het dierenrijk kijkt, zie je dat wat je in een diersoort vindt meer een groepsbewustzijn is, een groepsziel. Zoals de meesten van jullie wel weten, hebben dieren geen individuele ziel, zij hebben een groepsziel. Ze kunnen een individueler bestaan aannemen, vooral wanneer ze contact met mensen hebben, wat de reden is dat sommige mensen huisdieren hebben waarvan ze het gevoel hebben dat die meer individualiteit hebben. Maar dit is de individualiteit die ze, zogezegd, te leen hebben van hun eigenaar, totdat ze uiteindelijk zelf meer individualiteit kunnen vergaren.

Individueel bewustzijn en groepsbewustzijn
Dat zie je ook bij veel inheemse volken – dat zij meer een groepsziel hebben, een groepsbewustzijn, dat nu pas begint door te breken naar individualiteit. Ik spreek hier, mijn geliefden, over een algemeen groepsbewustzijn. Want je zult natuurlijk onder veel inheemse volken ook meer geavanceerde, volwassener zielen vinden die daar geïncarneerd zijn. En je zult ook in de Native Americans zien, zowel in de stam van de Cherokee als in andere, waarin bepaalde personen volwassener waren en zich dus beter dan anderen konden aanpassen aan de veranderingen die voorgesteld werden door de blanke kolonisten.

Maar wat je bij andere inheemse volken ziet, zowel overal ter wereld als in de Verenigde Staten, was dat veel van hen niet in staat waren om zich zo snel aan veranderingen aan te passen als de blanke kolonisten veronderstelden. En dit komt opnieuw, omdat ze nog geen geïndividualiseerd bewustzijn hadden dat zich sterk genoeg ontwikkeld had, geen geïndividualiseerde ziel die sterk genoeg was. En daarom konden ze niet omhoog reiken en een identiteit opbouwen die spiritueler was. Wat betekent dat ze natuurlijk veel afhankelijker waren van hun groepsidentiteit en dus het was moeilijk voor hen om zich als individu aan veranderingen aan te passen. Ze konden slechts de stroom in het groepsbewustzijn volgen.

Zoals je in elke cultuur ziet, inclusief die van de blanke Europeanen, past het groepsbewustzijn zich heel erg langzaam aan veranderingen aan. Wanneer er een verandering plaats heeft in de samenleving, zie je altijd dat er eerst maar een paar personen zijn die deze verandering in bewustzijn omarmen. En dan volgen er steeds meer, totdat uiteindelijk een kritieke massa wordt bereikt en dan verandert het collectieve bewustzijn. Wat je bij de inheemse volken in Amerika ziet, was dat je inderdaad personen hebt die zich konden aanpassen aan de veranderingen, maar de meerderheid kon die individuele aanpassing nog niet maken. Het was een te grote sprong voor hen en zo kwamen ze vast te zitten in een bepaalde bewustzijnsstaat. Of zouden we moeten zeggen dat ze al vast in zaten in dat bewustzijn en dat dit de reden is waarom er geen grotere vooruitgang is geweest in dit werelddeel.

Waarom inheemse volken geen vooruitgang boekten
Wanneer je een stap achteruit doet en naar het grote geheel kijkt, moet je nu eens nadenken over waarom een werelddeel zoals Noord Amerika duidelijk een lager niveau van intelligentie en beschaving had dan je in veel andere delen van de wereld ziet. Waarbij je ziet dat ze (in Noord Amerika) geen grote en complexe gebouwen hadden, geen tamme dieren, geen verfijnde manieren van landbouw hadden ontwikkeld, ze geen manieren van transport, zoals schepen, hadden ontwikkeld. Dus mijn geliefden, je moet je eens afvragen hoe dit kwam.

En deel van dat antwoord is dat het vrouwelijke aspect zo uit balans was geraakt dat ze simpelweg het goede leven wilden leiden dat ze altijd gekend hadden, zonder door de zelftranscendentie te gaan die in een beschaving nodig is om naar een hoger niveau te stijgen. Dat is de reden dat je hier die primitievere cultuur had en daarom was er zo’n ongelooflijke kloof tussen de meeste inheemse volken in dit werelddeel en de blanke kolonisten die hier landden met een meer ontwikkelde cultuur, georganiseerde legers, verfijnde wapens, met buskruit en kanonnen, verfijnde landbouwmethoden en zo voort en zo voort.

Daarom moet je herkennen dat zoiets gebeurt, wanneer het vrouwelijke aspect uit balans raakt. Ze neigen ernaar om dicht bij de natuur te staan, maar door dicht bij de natuur te leven, hebben ze ook de neiging om te geloven dat ze zich moeten aanpassen aan de natuur in plaats van hun rechtmatige rol op deze planeet te vervullen, namelijk medeschepper met God te zijn en heerschappij over de natuur te hebben. En zo een samenleving creëren die de kennis en technologie heeft om op een efficiëntere wijze gebruik te maken van het land.

Je ziet veel natuurvolken in dit werelddeel die toen de kolonisten arriveerden nog steeds leefden in een cultuur van jagen en oogsten. En je zult wel weten dat wanneer je hiernaar kijkt, dat een bepaald gebied maar een zeer beperkt aantal jagers-oogsters kan onderhouden. En om meer mensen in hetzelfde gebied te laten wonen, moeten ze de landbouw ontwikkelen. Maar wat de natuurvolken in Amerika hadden, was echter zo’n primitieve vorm van landbouw dat het maar een veel kleiner aantal mensen kon onderhouden dan de meer ontwikkelde landbouwmethoden en de industriële revolutie die je in Europa zag.

Je zou natuurlijk kunnen stellen dat de natuurvolken meer in contact stonden met het land. Maar in feite stonden ze enkel op basis van een onevenwichtige toepassing van het vrouwelijke aspect in contact met het land, waarin het vrouwelijke aspect – wanneer ze uit het evenwicht raakt – losstaat van het mannelijke aspect. En wat er dan gebeurt, is dat het vrouwelijke aspect een doel op zich wordt, de natuur wordt een doel op zich, Moeder Aarde wordt een doel op zich, zodat deze mensen een geriefelijk leven willen leiden dat gebaseerd is op hun traditie. En daarom zie je in overal ter wereld mensen die op dezelfde manier leven als honderden of zelfs duizenden jaren geleden – hun cultuur is niet voorbij een bepaald punt geëvolueerd.

Toch mijn geliefden, wanneer de Moeder, de aardemoeder, wanneer de vrouwelijke in de juiste relatie tot de mannelijke staat, dan is de aarde niet een doel op zich. Het is een middel tot een doel, namelijk dat de spirituele wezens hier afdalen met de bedoeling om in zelfgewaarzijn te groeien door heerschappij over de aarde te nemen en het koninkrijk van God op deze planeet mede te scheppen in plaats van het natuurlijke koninkrijk. En je ziet, mijn geliefden, dit is in essentie het probleem van het bewustzijn dat het vrouwelijke aspect niet in evenwicht heeft.

Hoe blanke kolonisten onevenwichtig waren in het Vaderaspect
Uiteraard zie je ook heel duidelijk hoe onevenwichtig de blanke kolonisten waren in het mannelijke aspect. En toen de twee botsten, zag je de tragische uitkomst dat de inheemse volken heel onrechtvaardig, heel erg oneerlijk, door de blanke kolonisten werden behandeld. Die, hoewel zij een grondwet hadden die net zo gevoelig was voor de individuele rechten als de Amerikaanse grondwet, duidelijk in gebreke bleven om die grondwet op de inheemse bevolking toe te passen. Zij bleven in gebreke om hen dezelfde onvervreemdbare rechten te geven als zij voor zichzelf opeisten toen zij onderdrukt werden door de Britse troon.

En dit mijn geliefden, is een aspect van het mannelijke dat uit balans raakt. En wanneer het mannelijke uit balans raakt, dan snijdt je de verbinding met Gods waarheid af. Om te begrijpen hoe het mannelijke uit evenwicht raakte en vervormd werd, moet je weer begrijpen wat Maitreya uitlegt, dat er wezens waren die uit de hogere rijken vielen door tegen God en Gods plan te rebelleren en alles waar God voor staat. Zij wilden hun eigen levenssfeer creëren die losgekoppeld was van Gods schepping, buiten de Rivier van Leven, omdat ze wilden bewijzen dat God ongelijk had, ze wilden bewijzen dat zij gelijk hadden, dat zij beter waren dan God. Dus wilden zij een plaats hebben waar ze konden doen alsof ze van God gescheiden waren, dat er geen plaats voor God in hun wereld was, behalve de plaats die zij bepaalden, gebaseerd op hoe zij God definieerden.

En dit zie je natuurlijk bij de monotheïstische religies die gebaseerd worden op een totaal verkeerd idee van God de Vader als het ver verwijderde wezen in de lucht, het boze wezen in de lucht. Wanneer je dit bewustzijn krijgt, geloof je dat jij god op aarde bent – en dat jij in plaats van medeschepper – die heerschappij heeft door Gods koninkrijk op aarde te manifesteren – dan god bent die in plaats van heerschappij te hebben, de baas is. Je kunt alles onderdrukken, inclusief mensen, inclusief de natuur. En daarom zie je dat toen de Europese beschaving de technologie kreeg, ze die op een onevenwichtige manier gebruikte om de natuur te onderdrukken. Daardoor haar vernietigend in het proces, haar vernietigend voor de winst op korte termijn in plaats van een duurzame beschaving te creëren.

Een duurzame beschaving creëren
Het is naïef te geloven dat de inheemse volken een duurzame beschaving hadden, aangezien je nooit een duurzame beschaving zou kunnen creëren die gebaseerd is op moderne technologie. Dit is gewoon niet waar. De inheemse volken hadden geen duurzame beschaving, want ze waren afgesneden van de Vader en daardoor waren ze onderworpen aan wat Saint Germain heeft uitgelegd als de tweede wet van de thermodynamica, die elke beschaving afbreekt die niet transcendeert.

En het is natuurlijk mogelijk een beschaving te creëren die moderne technologie op een verantwoorde manier gebruikt, zodat die niet het milieu vernietigt, maar het vermeerdert zodat het een groter aantal mensen kan onderhouden die allemaal in overvloed leven. Maar voordat dit werkelijk in de moderne maatschappij kan gebeuren, moet je het vervormde Vaderbewustzijn te boven komen dat een machtselite creëert die de bevolking wil onderdrukken en in hun macht houden. En daarom maken zij zich niet druk over wat er op de lange termijn met de natuur gebeurt, want zij willen enkel hun winst op korte termijn, hun macht en privileges op korte termijn, de macht.

Dit brengt ons op een punt dat je moet leren uit deze verhandeling, namelijk dat je zowel de onevenwichtige Moedercultuur moet transcenderen als de onevenwichtige Vadercultuur en de Middenweg vinden. Waar evenwicht bestaat tussen het Goddelijke Manlijke en het Goddelijke Vrouwelijke, zodat zij in harmonie kunnen samenwerken, zodat je een evenwichtige cultuur krijgt. Dit betekent niet dat je een soort compromis kunt sluiten tussen bijvoorbeeld de inheemse cultuur in dit werelddeel en de moderne cultuur. Je sluit geen compromis, je kunt niet het beste van één cultuur mengen met het beste van de andere. Je moet in feite beide culturen transcenderen.

Je moet boven alle traditionele mentale kaders staan en opnieuw nadenken over de cultuur, opnieuw nadenken over alle aspecten van de maatschappij. En veel mensen zijn al met dit proces begonnen, mijn geliefden. Jullie hebben dit in spirituele zin gedaan – omdat je bereid bent geweest verder dan de traditionele aspecten van religie te kijken die de westerse maatschappij hebben gedomineerd. Maar veel mensen in de hele maatschappij hebben dit gedaan voor andere aspecten, waarbij ze opnieuw over ieder aspect van de cultuur en de maatschappij nadenken, mijn geliefden, zodat ze met nieuwe oplossingen, nieuwe manieren om naar de dingen te kijken, zijn gekomen.

En de reden dat deze nieuwe oplossingen nog niet overgenomen zijn en geaccepteerd door de grote massa is, zoals ik uitgelegd heb, dat er altijd een creatieve elite is die de voorlopers zijn van nieuwe ideeën. En dan is er tijd nodig voor het collectieve bewustzijn een kritieke massa bereikt, waardoor de verandering plaats vindt. En hier gaan jullie aan meedoen. Niet alleen met jullie visie en jullie kennis van spiritualiteit, maar ook door jullie bereidheid om het licht van boven op te roepen. En dan, bij wijze van spreken, het massabewustzijn in je opnemen en het in jullie eigen wezen transformeren, zodat je het kunt verhogen en het gemakkelijker maakt voor anderen om die verandering door te voeren en te beseffen dat er een nieuwe wind waait en dat het tijd is om de manier waarop wij naar ieder aspect in onze beschaving kijken, te veranderen. Het is tijd om ons af te vragen: “Waarom doen wij dit? Waarom leven wij op deze manier? Wat is de bedoeling van steeds rijker worden, als we die rijkdom niet gebruiken om alle mensen een overvloediger leven te geven?”

De vervorming van de Vader door egoïsme
Dit is een vervorming is van het onevenwichtige aspect van het Vaderbewustzijn, als je denkt dat jij, als individu, hier op aarde kunt doen wat je wilt – losgekoppeld van je eigen hogere wezen, jouw IK BEN Aanwezigheid. En dit leidt tot een cultuur van ‘alles kan’ en de houding ‘het doel heiligt de middelen’, die leidt tot al het misbruik dat je ziet in de moderne cultuur – de ongevoeligheid voor het leven. Zelfs het feit dat je het rijkste land ter wereld bent in de Verenigde Staten en veel andere rijke landen in Europa, waar mensen er helemaal niets op tegen hebben een steeds comfortabeler materialistische levensstijl na te jagen met steeds meer technologische snufjes, grotere en snellere auto’s, grotere en mooiere huizen. Terwijl tegelijkertijd bijna twee-derde van de wereldbevolking in armoede leeft, naar schatting 2,8 miljard mensen, mijn geliefden, die van minder dan $2 per dag leven.

Stel je eens voor wat jij met $2 in jullie maatschappij kunt. En stel je dan eens voor dat er mensen zijn die hiermee moeten overleven. Zeker, de prijzen verschillen, maar je kunt ook vast wel zien dat deze mensen een levensstijl hebben die zo ver beneden die van jullie ligt dat het bijna onbegrijpelijk is. En wat echt onbegrijpelijk is, is dat de bevolking in de rijkste landen zo’n ongelijkheid op wereldschaal kan accepteren. Dit kan alleen maar, omdat de bevolking zo blind is door dat vervormde bewustzijn van het onevenwichtige Vaderelement dat zegt: “Wij zijn de enigen die ertoe doen, we hoeven ons geen zorgen te maken over andere mensen.”

Dit zag je bij de feodale gemeenschappen in de middeleeuwen, toen je een kleine klasse edelen had die de bevolking feitelijk als slaaf hield en geen zier gaf om wat er met de mensen gebeurde. Wel, je hebt een ongeveer gelijke situatie, waarin de rijke naties op de wereld net als de feodale heren zijn en de arme naties de slaven van de feodale gemeenschappen. En dit is zouden de mensen gewoonweg niet accepteren als ze het mannelijke en vrouwelijke aspect meer in evenwicht hadden.

En dus zijn er een paar dingen waar jullie op moeten letten, want jullie krijgen de kans dit bewustzijn te doorbreken en het door jouw eigen wezen te verwerken. Verwerk dat bewustzijn, zie dat het geen deel is van de echte jij, het is iets wat je voor het massabewustzijn op je genomen hebt en je moet je ervan losmaken. Maar verwerk het toch en roep de transmutatie ervan op door het spirituele licht dat jij oproept. Roep op dat andere mensen ervan losgesneden mogen worden.

Hoe het christendom het onevenwichtige Vaderelement voedt
Zelfs in traditionele christelijke kerken is er een groeiend bewustzijn is dat de oude manier van doen niet meer werkt en dat we een nieuwe aanpak moeten zoeken. En, mijn geliefden, die nieuwe aanpak is natuurlijk wat Jezus de mensheid 2000 jaar geleden kwam geven. En als zijn boodschap volledig begrepen was en toegepast, dan zou je tegenwoordig inderdaad meer evenwicht hebben. En dan zou je niet de betreurenswaardige situatie hebben gezien dat het christendom in feite een excuus werd voor de agressie van de blanke kolonisten tegen de inheemse volken. Zodat het christendom een religie werd die de onevenwichtige aanpak van het onevenwichtige Vaderelement vergrootte in plaats van te doen wat de bedoeling was – dat in evenwicht te brengen, het mannelijke en het vrouwelijke in evenwicht te brengen, zodat mensen door het Christusonderscheid, door het Christusgewaarzijn, dat evenwicht zouden kunnen bereiken.

Ik heb lang gesproken en daarom zal ik mijn opmerkingen afsluiten. Maar ik heb jullie je opdracht gegeven. En als je geconcentreerd bent, kunnen jullie inderdaad een belangrijke doorbraak creëren. Dus vraag ik jullie om het Moederelement waarin jij je beweegt, in gedachten te houden. Let op de tijd, mijn geliefden, denk erom je energie hoog te houden door gesprekken te voeren die in jullie dagelijkse leven prima zijn, maar niet echt geschikt om je te helpen afstemmen op je hogere wezen tijdens een spirituele retraite.

Ik begrijp dat jullie allemaal plezier willen hebben en dat jullie niet al te serieus willen zijn, zoals zoveel religieuze mensen. Maar ik vraag je op te letten bij de manier waarop je plezier hebt, zodat jullie je niveau naar het hoogste niveau kunnen brengen dat jullie je maar kunnen bedenken. En dan, als jullie zo hoog gegaan zijn als jullie je maar konden bedenken, dan vraag je mij jou het volmaakte concept te geven over hoe je zelfs nog verder omhoog kunt gaan. En ik zal dat doen, mijn geliefden, ik zal het doen, als jij dat met een open hart aan mij vraagt.

Ik zal jullie, ieder van jullie afzonderlijk, laten zien hoe jij op een hoger niveau in jouw leven kunt komen in jouw persoonlijke leven, waardoor je dichter bij de realisatie en de manifestatie van de doelen die jij in je leven hebt, kunt komen en de zicht krijgt op jouw goddelijke plan, wat de bedoeling is van jouw zijn op aarde, en hoe jij het best aan die bedoeling kunt beantwoorden. En zelfs de aanpassingen maken die enkelen van jullie moeten maken om die bedoeling in jullie dagelijkse leven in te vullen. Dus dank ik jullie nogmaals voor jullie aandacht, voor jullie aanwezigheid en jullie vurige hart.