Stem je af op de Ware Vreugde van Geest die IK BEN

ONDERWERPEN: De moed van de mensen in de Sovjet-Unie – De onverzettelijken – Een donkere wolk boven de aarde – Het geheel verheffen – Het oude moet worden afgebroken – Jouw aanwezigheid delen

Geascendeerde Meester Jezus, 13 juni 2010, Sint Petersburg in Rusland

Ik, Jezus, kom je een enigszins ander perspectief bieden op hoe wij als geascendeerde meesters naar de mensen op aarde kijken. Jullie hebben andere meesters gehoord en ervaren dat die met veel kracht komen. Want wij hebben die kracht natuurlijk en gebruiken hem ook om in het dichte bewustzijn van de mensen door te dringen. En het is dus zeker nodig om deze grote stuwende druk van de uitgaande kracht te gebruiken om in deze dichte wolk door te dringen, deze dichte structuur die het Russische volk al zo vele decennia in bedwang houdt.

De moed van de mensen in de sovjet
Maar ik kom jullie het Omegaperspectief te geven, het Omega-aspect, van de liefde die wij voor alle mensen hebben, waaronder het volk van Rusland en de mensen in de naties die vroeger deel uitmaakten van de Sovjet Unie. Wij beschouwen jullie – velen van jullie – eigenlijk als de moedigste mensen op aarde. Want jullie wilden incarneerden in één van de meest onderdrukkende systemen die de gevallen wezens ooit hebben ontworpen. Jullie waren bereid te incarneren op het moment dat dit systeem kapotging en er veel tumult en chaos was, grote onzekerheid over hoe naties en volken daar mee om zouden gaan als het gewicht van het onderdrukkende systeem plotseling niet meer op hen rustte.

De vraag was toen of mensen op allerlei extremiteiten zouden overgaan, allemaal soorten van vervorming van de zogenaamde vrijheid die ze toen kregen – die vervormingen werden natuurlijk enigszins in bedwang gehouden door het onderdrukkende systeem. Zouden ze overgaan op die extreme uitdrukkingsvormen die je in veel westerse landen hebt gezien, omdat de mensen niet konden omgaan met hun vrijheid; ze wisten niet hoe ze hun manier van uitdrukken, hun manier van leven in evenwicht moesten brengen. En daarom moesten ze tot extremen vervallen, zoals je in het westen in de jaren (19)60 zag door middel van drugs, muziek en de hippielevensstijl. En zoals je bij de extremen van het materialisme zag, door te proberen steeds meer materiële bezittingen te vergaren. Of zelfs de extremen die je bij fundamentalistische of fanatieke religies door te proberen zo vroom te worden met de bedoeling je vromer dan een ander te voelen, zodat jij ook een fanatiekeling wordt.

Wij zien dat degenen in deze eerdere sfeer van de Sovjet-Unie; degenen die spirituele neigingen hadden – of ze nu van de geascendeerde meesters gehoord hadden of niet – behoren tot de moedigste mensen op aarde, want zij kozen ervoor om te incarneren in één van de moeilijkste situaties op aarde om dat aspect in evenwicht te brengen. En ik kan mij natuurlijk heel goed in jullie situatie verplaatsen, door mijn eigen ervaring om 2000 jaar geleden in het Midden-Oosten te incarneren – ook een heel moeilijke situatie, met mensen die een heel erg gesloten geest hadden, en heel strak in hun doen en laten waren.

De onverzettelijken
Dus ik weet natuurlijk hoe het is om spiritueel te zijn, een visie te hebben dat er beter mogelijkheden zijn, maar het voelt alsof jij – iedere keer dat jij probeert jezelf en jouw potentieel tot uitdrukking te brengen – tegen een muur aanloopt die je niet kunt verplaatsen. Je hebt het gevoel dat andere mensen zo’n gesloten geest hebben, de maatschappij zo gesloten is, dat niets de weerstand die jij voelt, kan doordringen. Mijn geliefden, er waren tijden tijdens mijn driejarige missie in Palestina dat ik op de rand van wanhoop balanceerde. Ze zijn niet allemaal opgetekend; alleen de nacht in de Tuin van Gethsémané wordt in de Bijbel vermeld. Maar er waren andere momenten, andere situaties die daar op leken, zodat ik het uitschreeuwde, omdat ik die frustratie voelde, omdat ik wist dat de mensen bevrijd konden worden door van gedachten te veranderen, maar toch voelde dat zij niet bereid waren om zelfs maar te overwegen om van gedachten te veranderen.

Dat kan een overweldigend gevoel zijn, toch? En ik kom jullie wat vergelijkingsmateriaal geven. Want als je het leven van Jezus bekijkt, kun je – vanuit een bepaalde hoek – de gebeurtenissen in de buitenwereld bekijken en dan zou je dat leven als mislukt kunnen beschouwen. Per slot van rekening werd ik als een gewone misdadiger gedood zonder op het fysieke vlak ook maar iets bereikt te hebben. Er was eigenlijk geen organisatie, slechts een groep mensen die naar mij geluisterd had, maar die toen ik vertrok in een chaotische staat achterbleven en niet wisten wat ze daarna moesten.

Vervolgens kun je zien hoe zij er toch in slaagden om een beweging te vormen die op den duur groeide, maar – toen die beweging de officiële staatsreligie van het Romeinse Rijk werd – werden de oorspronkelijke leringen en het voorbeeld dat ik had gesteld, vervolgens vervormd en op hun kop gezet. En dus volgen ze niet de echte Jezus, zelfs al is het christendom tegenwoordig een zogenaamde grote religie met enkele miljoenen volgelingen, maar een verkeerd beeld van een valse Christus, dat door de krachten van de antichrist in het leven werd geroepen. Dus je zou kunnen zeggen: “Wat is er dan bereikt in die 2000 jaar sindsdien ik op aarde rondliep?” Maar je kijkt nu naar de buitenkant, met het menselijke oog. Jullie kijken naar fysieke gebeurtenissen en jullie denken dat er fysieke veranderingen tot stand moeten komen.

Een donkere wolk boven de aarde
Welnu, als je de diepte ingaat, zie je in feite dat er veel veranderingen door het christendom tot stand zijn gekomen, of liever de denkwijze, waar sommigen zich in ieder geval op afgestemd hebben. Maar wat ik tegen jullie wil zeggen, gaat over wat er op innerlijk niveau gebeurt. Als je in staat was om met mij mee te gaan en vanuit het geascendeerde perspectief naar de aarde te kijken, zou je in staat zijn te zien wat er is gebeurd op het niveau van zuivere energie, op het niveau van het bewustzijn. En dan zou je zien dat er in de millennia en eeuwen voor mijn geboorte op het fysieke vlak, wel een heel donkere wolk boven de aarde hing. Die vormde bijna een korstige schaal die de mensen niet konden breken. Het was heel moeilijk voor mensen om door die schaal heen te breken en enig contact met hun IK BEN Aanwezigheid of het geascendeerde niveau van bewustzijn te krijgen.

Maar door mijn fysieke incarnatie begon die schaal scheuren te vertonen en af te brokkelen. En de laatste 2000 jaar is deze impuls versterkt door de vele spirituele mensen die ook op aarde geïncarneerd zijn. En of dat nu christen waren of niet, zij hebben ook een bijdrage geleverd – alleen al door hun aanwezigheid – om die schaal open te breken. En dan begrijp je dat de meesten van jullie bijna voortdurend in die 2000 jaar geïncarneerd zijn en daarom deel hebben uitgemaakt van dit proces.

Als je op de diepere niveaus kijkt, zie je dat – zelfs als je naar de gebeurtenissen in de buitenwereld kijkt en ziet dat de aarde nog steeds ver van de Gouden Eeuw vandaan is – op innerlijk niveau het werk dat tijdens het Vissentijdperk gedaan moest worden, in feite klaar is. En daarom is het nu mogelijk dat een kritieke massa van de mensheid contact kan maken met het spirituele rijk. En daarom bestaat het potentieel om de verschuiving te maken naar het Gouden Eeuwbewustzijn. Deze omslag kan veel sneller plaatsvinden dan wanneer het proces deze 2000 jaar niet had plaatsgevonden.

Als ik niet geïncarneerd was, zou het helemaal niet gebeurd zijn. Als jullie en vele anderen niet geïncarneerd waren, zou de aarde nog steeds op een niveau zijn, waarop het moeilijk voor de meerderheid van de bevolking was om echt spiritueel contact te maken. Je zou naar je eigen leven kunnen kijken en je afvragen: “Heb ik het verschil gemaakt, maak ik verschil?” Maar jij maakt wel degelijk verschil.

We hebben het hier niet over fysieke veranderingen of een organisatie in het leven roepen die heel veel mensen trekt. Waar heb ik het eigenlijk over? Ik heb het over wat andere meesters gezegd hebben: geef mensen een referentiekader. Geef mensen een demonstratie dat je in een bewustzijnsstaat bent die hoger is dan de normale bewustzijnsstaat, die hoger is dan hun eigen staat. En dan geef je hen een referentiekader dat er meer in het leven is dan wat zij ervaren in hun huidige bewustzijnsstaat. En dan geef je hen een keuze, een echte keuze.

Begrijp jullie het: Wij, de geascendeerde meesters, zijn niet echt op zoek naar fysieke veranderingen – we proberen eerst een verandering in bewustzijn te bewerkstelligen. We proberen mensen niet een Gouden Eeuw op te dringen. We proberen hen de grootst mogelijke kans te geven om ervoor te kiezen om het Gouden Eeuwbewustzijn in te gaan – en dan zal het Gouden Eeuwbewustzijn door die verandering in bewustzijn worden gemanifesteerd. Maar wij weten – en jullie dienen te weten – dat dit moet gebeuren door vrije keuzes. Dit kan niet afgedwongen worden, want dat tart de hele bedoeling van het scheppen.

Het geheel verheffen
Wanneer je op het spirituele pad bent, lever je, elke keer dat jij een stap in bewustzijn doet, een bijdrage aan de vooruitgang van de aarde, de Gouden Eeuw, en het werk van de geascendeerde meesters. Iedere stap die jij doet levert een bijdrage op. Je zou kunnen zeggen dat jouw individuele bijdrage schijnbaar geen verschil maakt voor het geheel, maar als alle andere spirituele mensen hetzelfde zouden zeggen – en niemand die kleine individuele bijdragen zou leveren – hoe zou het geheel dan ooit kunnen worden verheven?

Je ziet dat ieder van jullie deel uitmaakt van de voorwaartse impuls van de mensheid. Ieder van jullie levert een bijdrage. Alleen al door het feit dat jij in Rusland of in één van de vroegere sovjetrepublieken bent geïncarneerd, heb jij al een bijdrage geleverd aan de overgang naar een nieuwe levensvorm. Je kunt naar de chaos kijken die er nu heerst, maar als jij er niet geweest was, zou de chaos nog veel erger zijn. En het zou veel langer geduurd hebben om die te transcenderen en in die opwaartse spiraal te komen die voor iedereen vanzelfsprekend is.

Er is een opwaartse spiraal in Rusland en de voormalige sovjetrepublieken. Er is een opwaartse spiraal op planetair niveau. En het is slechts een kwestie van tijd voor die doorbreekt naar het punt waarop de meeste mensen hem kunnen zien en erkennen. Je kunt zo’n opwaartse spiraal niet ontdekken door naar externe, geïsoleerde gebeurtenissen te kijken. Want als je bereid bent om te kijken naar de gebeurtenissen die bewijzen dat de aarde gedoemd is naar de hel te gaan, dan kun je altijd wel zulke gebeurtenissen vinden. Maar wij kijken niet op dezelfde manier naar zulke gebeurtenissen. Want begrijpen jullie wat wij deze hele conferentie door gezegd hebben: dat de oude structuren afgebroken moeten worden voor de nieuwe geboren kunnen worden? En is het dan echt een teken dat de aarde naar de hel gaat als wat van die oude structuren worden afgebroken, of is het juist een teken dat de aarde het moment van wedergeboorte nadert?

Het oude moet worden afgebroken
De financiële markten op aarde kunnen niet mee naar de Gouden Eeuw. De oude structuren moeten afgebroken worden voor de Gouden Eeuweconomie herboren kan worden. Je kunt het nieuwe niet brengen voor het oude is afgebroken, dus de enige vraag is: “Hoe kan deze overgang plaatsvinden?” Zullen er voldoende aantallen mensen ontwaken, beseffen hoe de machtselite de economie gemanipuleerd heeft en vervolgens veranderingen eisen op de manier die Moeder Maria beschreven heeft: niet met kracht, maar op een manier die het hart van de mensen aanspreekt. Of blijven ze blind, zodat de oude structuren gewelddadig en fysiek afgebroken moeten worden door de tweede wet van de thermodynamica, zodat mensen worden gedwongen om naar een nieuwe aanpak van de economie te zoeken?

Dit is iets wat je overal op aarde ziet, dit hebben wij de harde leerschool genoemd. Mensen willen leren op de harde leerschool, want zij hebben die klappen gecreëerd. En komt een moment waarop de klappen zo hard worden dat zij die niet langer kunnen negeren, ze kunnen de noodzaak om te veranderen, niet meer negeren. Maar jullie zijn hier om de mensen een alternatief te bieden voor de harde leerschool en je doet dit alleen al door jouw aanwezigheid, door spiritueel te zijn.

Het is geen kwestie van een bepaalde lering onderwijzen, proberen iedereen de AskRealJesus website te laten volgen of lid te worden van een of andere organisatie. Het is een kwestie van het verhogen van je bewustzijn, zodat jij, wanneer jij je mening geeft, niet vanuit het niveau van je dagelijkse denkgeest spreekt, je niet probeert mensen tot iets te dwingen, maar je spreekt vanuit een hoger bewustzijnsniveau. En dan dringen niet alleen de woorden, maar de vibratie, de aanwezigheid in die woorden de dagelijkse denkgeest van de mensen en hun verdedigingsmiddelen binnen; bereiken het hart en wakkeren dat innerlijke weten aan van “Ja, er is een betere benadering, er is een beter leven.”

Jouw aanwezigheid delen
Toen ik op aarde in Palestina was, kwam ik vaak mensen tegen die – wanneer ze mij hoorden spreken – mijn aanwezigheid, mijn vibratie, voelden. En daarom werden ze opgetild naar een hernieuwd contact met eigen hogere wezen. Dit wordt niet in de Bijbel beschreven, want hoe kun je dit zelfs met woorden beschrijven. Veel van deze mensen werden geen deel van de Christelijke beweging. Veel van hen gingen weg, maar hun leven kreeg een nieuwe richting, alleen omdat ze mij eenmaal waren tegengekomen. En daarom gingen ze weg en hoewel ze niet deel van de Christelijke beweging werden in uiterlijke zin, werden ze een deel van de Christelijke beweging in innerlijke zin. Want bij de Christelijke beweging gaat het niet om leden werven voor een organisatie in de buitenwereld, maar om die opwaartse beweging te vormen door het bewustzijn van mensen te verhogen, een impuls die zich als ringen in het water van het collectieve bewustzijn verspreidde.

Dit hebben jullie gedaan en dat kun je zelfs nog meer doen door je bewust te worden van de noodzaak om jouw Aanwezigheid te delen bij alles wat je doet. Deel die Aanwezigheid, wanneer je maar mensen ontmoet,. Bied een alternatief voor de op dwang gebaseerde denkwijze of de op angst gebaseerde denkwijze. Toon mensen dat jij niet gevangen zit in die gedachtegang. En dan kun je het leven van iemand anders in een seconde wijzigen, alleen al door hen jouw vibratie te laten voelen. En daardoor wekt die ontmoeting iets in hen, omdat ze dan die vibratie beginnen te voelen van hun eigen hogere wezen en voelen dat zij vormloze wezens zijn – die ze niet aan vorm gebonden zijn, omdat ze hebben gezien dat jij niet aan vorm gebonden bent. En daardoor wordt dat bewustzijn in hen aangewakkerd, dat zij ook het potentieel hebben om de beperkende vormen, waarin ze zolang geleefd hebben, te overstijgen.

Dit is jullie grootste potentieel; dit is je grote dienstbaarheid. Word je er meer van bewust! Durf te erkennen dat je wel wat bereikt hebt op het spirituele pad, dat je al wat contact hebt gemaakt met je hogere wezen, dat je wel een geschenk van de Geest hebt dat door God door jou kan worden gegeven – wanneer jij je er bewust van gewaar bent dat jij de open deur bent, wanneer je accepteert dat jij de open deur bent.

Ga de mensen niet tegemoet met de intentie om hen van gedachten te laten veranderen of hen een bepaalde lering te laten geloven. Ga hen enkel tegemoet met de bedoeling om jouw Aanwezigheid met hen te delen en laat het dan aan de Geest over hoe dat moet gebeuren. Wees bereid om de open deur te zijn, zelfs als je niet weet hoe jouw IK BEN Aanwezigheid zich door je tot uitdrukking brengt. Leg je IK BEN Aanwezigheid geen beperkingen op, volgens wat jij denkt dat gepast of zelfs spiritueel of acceptabel voor hen is. Durf de Aanwezigheid in actie te zijn, wat die Aanwezigheid misschien ook door jou tot uitdrukking brengt. Dit is het teken van de waarachtige Christuswezens; je hebt geen van te voren bepaalde, van te voren bedachte, intentie of mening. Jij bent de open deur. Jij bent een helder vensterruit, waardoor het licht van de Zon van jouw Aanwezigheid kan schijnen. Dit is de ultieme dienstbaarheid.

Ik zeg niet dat je moet preken of ideeën delen; ik zeg: formuleer geen intentie of een plan met je dagelijkse denkgeest. Geef die structuren in jouw geest op. Gebruik de kosmische sloopkogel van Kuan Yin om die structuren te vernietigen – en laat dan de Geest slechts stromen. Enkel jouw ego heeft structuur nodig, omdat structuur de illusie van continuïteit geeft – en wat de illusie van zekerheid of veiligheid geeft. Jouw vormloze geest, jouw bewuste zelf, heeft geen structuur nodig. Wanneer het zichzelf erkent als vormloos wezen, dan is het bereid om met de Geest mee te stromen, mee te gaan met de Rivier van Leven, waar hij jou ook heen brengt.

Dus wees welgemoed, want je hebt de gunst van God verworven. Het is zeker het grote genoegen van de vader om jou het koninkrijk te geven – wanneer je de structuren maar loslaat die voorkomen dat het zich in jullie leven manifesteert. En dus kom ik jullie, die deel hebben genomen aan deze conferentie, deelnemen aan de AskRealJesus website en de opwaartse impuls die gecreëerd wordt door de miljoenen mensen die de leringen bestudeerd hebben en die de rozenkransen opzeggen en aanroepen doen, ik kom jullie zeggen dat jullie de talenten die aan jullie gegeven zijn, hebben vermenigvuldigd en daarom kan ik met vreugde en dankbaarheid zeggen: “Goed gedaan, gij goede en getrouwe dienaar. Je bent getrouw geweest in kleine dingen, kom nu in de vreugde van de Heer en we zullen zien wat de komende tijd nog meer door jou heen kan worden gegeven.”

Ik kwam om vreugde op de wereld te brengen. Jullie kwamen om vreugde op de wereld te brengen. Dus BEN IK de vlam van vreugde voor planeet aarde. Durf één te zijn met die vlam van vreugde, als jij je geroepen voelt om vreugde op de wereld te brengen. En dan zal ik Boven en jij beneden inderdaad de vreugde brengen die de ondergang en het verderf zal verdrijven en de Gouden Eeuw van vrijheid inluiden.

Want hoe kun je geen vreugde voelen, als je vrij bent? En wanneer je vreugde voelt, hoe kun je dan niet vrij zijn? Want enkel in vrijheid schuilt vreugde, maar je bereikt vrijheid alleen maar door vreugde. Want de 6e straal komt voor de 7e, en je krijgt geen vreugde als je denkt dat je vrij moet zijn om vrolijk te zijn. Je moet beseffen dat eerst vreugde komt, want vreugde komt wanneer jij vreugde voelt hoe de omstandigheden in de buitenwereld ook zijn. En wanneer je beseft dat jouw vreugde niet van omstandigheden in de buitenwereld afhangt, dan ben je vrij van die omstandigheden in de buitenwereld. Want dan ben je van gedachten veranderd, dan besef je dat geen enkele vorm het vormloze kan aantasten.

En dit is de ware vreugde van God, de ware vreugde van de Geest die IK BEN.