Ik trek Ruimte terug uit het Bewustzijn van Boosheid op Vrouwen

ONDERWERPEN: Hoe de Boeddha ruimte voor de aarde in stand houdt – De ruimte begrijpen – De Boeddha kan ruimte terugtrekken – Projecties van de geest – Niet bereid zijn man en paard te noemen – Hoe zullen de zachtmoedigen de aarde erven? – De energie voelen van de boosheid op vrouwen – Boosheid en het Petrusbewustzijn – Waarom het vrouwelijke aanleiding geeft tot boosheid in mannen – Ruimte terugtrekken uit het bewustzijn van de boosheid op vrouwen – Degenen die het minst zien, zitten het meest gevangen – Waar komt creativiteit vandaan? – Waarom de Rooms katholieke kerk het Romeinse Rijk heeft overleefd – De boosheid van de katholieke kerk op vrouwen – Mannen en vrouwen in de Gouden Eeuw – Transcendeer boosheid als je deel wilt uitmaken van de Gouden Eeuw

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, Rome, 14 februari 2010

Hoe de Boeddha ruimte voor de aarde in stand houdt
IK BEN de Boeddha. Gautama is mijn naam, ik ga over ruimte. Ik ben de Heer van de Wereld, maar wat zit er achter die titel? De waarheid is dat ik het wezen ben dat belast is met het in stand houden van ruimte voor de planeet aarde en haar inwoners. Slechts een paar van die bewoners zijn geïncarneerd, terwijl er een paar geesten zijn of wat ik beesten noemde bij Wesak, gevormd uit het bewustzijn – dat niet van God komt door individualisaties van het Wezen van de Schepper te zijn, maar in het leven geroepen door het bewustzijn van gescheidenheid door die van zichzelf bewuste wezens die ervoor gekozen hebben om dat bewustzijn van gescheidenheid aan te nemen. En door dat te doen, kunnen ze hun medescheppende capaciteiten niet afsluiten, het vermogen van hun geest om mentale beelden aan het Ma-terlicht op te leggen. En wanneer die mentale beelden structuren hebben gevormd van een bepaalde complexiteit en een bepaalde intensiteit hebben bereikt, worden ze met genoeg bewustzijn doordrenkt om er een elementair gevoel van zelfgewaarzijn, de wens om te overleven, de wens om te groeien en zich uit te breiden, uit te laten ontstaan.

Daarom is alles wat je uitvergroot ziet op het fysieke vlak, een manifestatie van bewustzijn, een of een andere vorm van bewustzijn. En daarom is het mogelijk om te scheppen – door je medescheppende capaciteiten te gebruiken – een persoonlijk ego dat zo’n schepping wordt dat het je bewuste geest kan overnemen en een poging doen om de macht van jou over te nemen. Net zoals het mogelijk is dat een groep menselijke wezens – die een matrix vormt door bepaalde gemeenschappelijke eigenschappen – ook een collectief beest schept, zelfs het gepeupelbewustzijn waar Aartsengel Michaël over sprak.

De ruimte begrijpen
Maar wanneer je erkent dat jullie fysieke lichaam in het fysieke rijk leeft, wordt de vraag dus: “Waar verblijven zulke beesten dan?” Nu, die verblijven in de ruimte, want ruimte is niet iets waar je meestal aan denkt wanneer je het woord hoort. Want jullie zijn in de westerse cultuur zo geconditioneerd dat jullie, wanneer je het woord ruimte hoort, aan ruimtevaart denken, reizen naar verafgelegen werelden of de Maan of Mars. Of jullie gaan naar de sci-fi Star Wars, Star Trek – ster dit of ster dat – en jullie denken dat je voor de verlossing van de mensheid ver van de aarde vandaan moet reizen.

Nu, wanneer je nadenkt over waar Saint Germain het gisteren over had, zie je dan niet dat deze geneigdheid om gedachten in de ruimte te projecteren niets anders is dan de extreme uitkomst van het verlangen om te ontsnappen aan iets wat je niet onder ogen wilt zien in jouw bewustzijn? En wat je niet onder ogen wilt zien, wordt vervolgens wat jij, door de onwil om het in jou te zien, onvermijdelijk op anderen projecteert. En door het op anderen te projecteren of de wereld om jou heen – altijd je bewustzijn naar buiten te richten – nu, dan ga je die entiteit op persoonlijk niveau vormen. En wanneer veel mensen hetzelfde doen vanuit een bepaalde staat van ontkenning, nu dan creëren ze iets collectiefs.

Die creatie moet dan ergens in de ruimte bestaan. Ruimte is niet zomaar een leeg gebied, want in werkelijkheid bestaat er geen lege ruimte. Dit is nog een misvatting, die oorspronkelijk bij de wetenschap begon, maar daarna overgenomen werd door het gemeenschappelijke denken van de bevolking en de populaire cultuur, zodat je denkt dat er buiten de atmosfeer van de aarde lege ruimte is. Niets zou natuurlijk meer naast de waarheid kunnen zijn, want hoe kan het licht van afgelegen melkwegstelsels naar de aarde reizen als de ruimte echt leeg was? Licht is een vibratie, licht is een golf. Het moet door iets verspreid worden, en dan pas verspreidt het zich door de ruimte. De ruimte heeft vele dimensies, vele frequenties waarop het vibreert.

En dus zou je kunnen zeggen – ter illustratie van ruimte – dat de ruimte het mogelijk maakt dat het Ma-terlicht vibreert. Je kunt denken dat het Ma-terlicht zelf vibratie is, maar toch is dat niet zo. Wat is vibratie? Dat is beweging. Denk maar eens aan de populaire sinusgolf met op en neergaande bogen, pieken en dalen. Denk eens aan een golf op de oceaan. Stel je nu eens voor dat je een grote stalen plaat over een deel van de oceaan legt. Hoe zouden er golven op de oceaan kunnen zijn, als het water niet op en neer kan bewegen vanwege de stalen plaat,?

Dus je ziet dat het Ma-terlicht zelfs parallel aan de ruimte kan bestaan, zowel ruimte als licht zijn uitdrukkingsvormen van de Vader, de Schepper. We zouden kunnen zeggen dat ruimte de mannelijke, de uitbreidende kracht symboliseert, die het mogelijk maakt om naar buiten te gaan, want er is ruimte. En dan symboliseert het licht de moeder, dat kan vibreren en door die vibratie bepaalde, verschillende, vormen aanneemt. Maar als er geen ruimte was om het licht te laten vibreren, zou geen vorm mogelijk zijn. Er zou geen vibratie mogelijk zijn. En dan zie je dat de ruimte voor vele verschillende vormen zorgt om te scheppen, met de kracht van de geest.

De Boeddha kan ruimte terugtrekken
Wij hebben jullie verteld dat er vier verschillende niveaus zijn in het materiële universum zijn, het etherische of identiteitsniveau, het mentale rijk, het emotionele rijk en het fysieke rijk. En als er geen andere ruimte was dan het fysieke vlak, zou jullie geest vanzelfsprekend niet in staat zijn om jouw ego te scheppen of die massa-entiteiten, want waar zouden die moeten bestaan? Wanneer jullie afdalen naar de dualiteit heeft jullie geest niet de kracht om rechtstreeks materie te beïnvloeden, behalve in speciale gevallen die niet relevant zijn voor deze bespreking. Omdat er andere dimensies in het materiële universum, andere ruimtedimensies, andere frequentiespectra bestaan, kan jullie geest iets creëren dat in feite buiten het fysieke vlak kan bestaan wat niet fysiek is, maar met het materiële universum kan communiceren. En de Boeddha, de Heer van de Wereld, bewaart natuurlijk het evenwicht voor het bestaan van deze ruimte, deze verschillende vibratieniveaus, die dan kunnen worden opgevuld met een of andere vibratie.

Nu jullie weten natuurlijk dat de belangrijkste eigenschap van de Boeddha onthechtheid is. Jullie kennen vast en zeker het verhaal van hoe ik, voor ik het Nirvana inging, geconfronteerd werd met de demonen van Mara die op allerlei manieren een poging deden mij te verleiden op hen te reageren. Ik moest tonen dat ik niet ergens aan gehecht was voor ik naar het Nirvana ging. En wat is het Nirvana dan? Welnu, dat is iets wat de ruimte ontstijgt; het is de ruimteloze ruimte, de tijdloze ruimte, het materiële niveau ontstijgend, waar geen lagere vibraties kunnen bestaan. En alleen wanneer jij demonstreert dat je niet gehecht bent aan deze lagere vibraties, kun je die ruimte boven de ruimte ontstijgen, waar geen plaats meer is, want het spirituele rijk is naar een niveau geascendeerd waarop geen ruimte is voor iets wat vibreert beneden het niveau van zuivere liefde.

Daarom kan er in de hemel geen dualiteit, gescheidenheid, kwaad, zelfs het relatief goede, bestaan, want daar is geen ruimte voor, omdat de vibraties naar zo’n hoog niveau zijn gestegen dat er geen reikwijdte in ruimte is die deze lagere frequenties laat bestaan. Alleen de hogere frequenties van liefde kunnen bestaan, want die kunnen in de oneindige ruimte vibreren, terwijl de lagere frequenties een eindige ruimte nodig hebben waarin ze kunnen bestaan. En daarom zijn ze tijdelijk en hebben geen permanent bestaan in God. En dan zou je op een bepaalde manier kunnen zeggen dat ze niet echt zijn of niet echt bestaan. Want die bestaan slechts in de ruimte die ontworpen en voorbestemd is als laboratorium, een experimenteel testgebied, een zandbak om de vrije wil uit te oefenen door die wezens die beneden het niveau van de dualiteit zijn gekomen.

Daarom bewaart de Heer van de Wereld het evenwicht voor die ruimte, houdt het evenwicht voor die ruimte in stand. En als ik mocht besluiten om het evenwicht voor een bepaald aspect van ruimte niet meer te handhaven – een bepaald vibratiespectrum waar een bepaalde bewustzijnsstaat kan bestaan – nu, dan zou er geen ruimte meer zijn voor dat bewustzijn op aarde. En ik, als Heer van de Wereld, heb die optie natuurlijk.

Ik ben natuurlijk in totale vrede, totaal onthecht. Wat er ook op aarde gebeurt, ik raak er niet door van streek, het stoort mij niet. Dus zal ik, de Boeddha, nooit zelfstandig het besluit nemen om bepaalde ruimte terug te trekken uit een bepaalde bewustzijnsstaat. Maar wanneer er voldoende geïncarneerde mensen zijn  – of zelfs één persoon is die een bepaald bewustzijnsniveau bereikt – kan ik er zeker toe gebracht worden om bepaalde ruimte terug te trekken, zodat een bepaalde manifestatie van de dualiteit, een bepaald lager bewustzijn, niet meer meer kan bestaan.

Projecties van de geest
Ik heb, voortbouwend op de verhandeling van Saint Germain, beschreven dat wat je niet onder ogen wilt zien in jouw eigen wezen iets wordt wat jij – zonder het te zien, zonder te zien dat jij het doet – op andere mensen projecteert. Als er boosheid in jou zit, maar je hebt de tweelingen van boosheid in het bos achtergelaten om te sterven – want je wilt die niet onder ogen komen en met hen afrekenen – nu dan zal die boosheid tot een boos ego uitgroeien. En de collectieve boosheid van een groep mensen groeit uit tot een collectief beest, dat op den duur probeert hun samenleving of beschaving over te nemen.

Zoals Saint Germain beschreven heeft dat een vestaalse maagd bezwangerd raakte en geboorte gaf aan Romulus en Remus, werd die vestaalse maagd – volgens de legende – bezwangerd door de God Mars, de God van de oorlog. En daardoor symboliseren Romulus en Remus de twee dualistische polariteiten die voortdurend oorlog met elkaar voeren. En hoewel ze zelfs probeerden Rome onderling te verdelen, kon er geen vrede zijn, want geen van hen zou vrede kunnen hebben zolang er rivaliteit tussen hen was. En dus moest de ene op den duur de ander doden, maar dat betekende natuurlijk niet dat degene die overbleef vrede had. Want er kan geen vrede zijn door dit bewustzijn van boosheid en oorlogvoering.

Ik doe een poging om uit te leggen dat jij, wanneer je nog steeds iets in jou verloochent, het op anderen projecteert. En zoals wij onlangs hebben uitgelegd, is jouw waarneming niet passief. Het is een actieve waarneming die een projectie wordt, en wat jij dus niet in jou wilt zien, projecteer je op anderen. En daarna zie je letterlijk met jouw geestesoog dat andere mensen boos zijn. Je ziet boosheid bij hen – hoewel een paar van hen boos kunnen zijn – maar je ziet in de eerste plaats jouw projectie. En daarom zit je natuurlijk gevangen, zoals wij hier in Rome en in vele andere verhandelingen hebben uitgelegd, omdat we dit van verschillende kanten benaderen.

Niet bereid zijn man en paard te noemen
Maar er is een ander aspect dat ik hier zal aanpakken, want er zijn inderdaad mensen op aarde die bereid waren iets in zichzelf te zien. Er zijn miljoenen mensen op het punt gekomen waarop ze naar de balk in hun eigen oog wilden kijken, zoals Christus het zei, en in ieder geval een bepaald aspect van het dualiteitsbewustzijn te zien. Maar ik moet zeggen dat dit ontwaken tegengehouden wordt door een bepaalde bewustzijnsstaat, die aan de mensheid is opgelegd door de gevallen engelen in een allerlaatste poging om een wijd verbreid ontwaken tegen te houden.

Wanneer je een element van de dualiteit in jouw eigen wezen gaat erkennen – wat je misschien een gebrek of een fout in je eigen denken of karakter zou kunnen noemen – dan – zelfs al werk je het door, het opgeeft en je erboven verheft – het erg gemakkelijk is om een giftig idee te geloven dat de gevallenen hebben bedacht. En dat is dat jij, als jij een fout in jouw denken had gemaakt – hoewel jij je erboven hebt geplaatst – nog steeds tolerant moet omgaan met degenen die die fout nog steeds maken. En dan mag jij er niets over zeggen, als je het in de samenleving herkent. Het is bij wijze van spreken een variant op het oude gezegde dat je denkt dat twee fouten tegen elkaar wegvallen. En je denkt nu dat als jij een fout in de maatschappij ziet, maar als jij zelf dies fout hebt gemaakt, het foute in jou wegvalt tegen de bereidheid om niet over die fout in de maatschappij te praten.

Daardoor zijn er vele, vele mensen die eerlijk aan zichzelf werken en grote vooruitgang hebben geboekt met betrekking tot in ieder geval een deel van de balk uit hun eigen ogen verwijderen. Toch zijn die mensen heel terughoudend geworden om hierover te spreken, hetzij over andere personen of een bepaald collectief probleem, dat zij niet de invloed op de maatschappij uitoefenen die zij zouden moeten hebben, nu in het Aquariustijdperk. Ik moet je zonder omhaal vertellen dat de Gouden Eeuw zich niet manifesteert, zolang degenen die aan zichzelf werken niet bereid zijn erover te praten en openlijk aan te pakken wat jij in andere mensen en de maatschappij ziet.

Dit is iets wat bijna iedereen die geweldloos is, de niet gewelddadige mensen – de eerlijke, de zachtmoedige, mensen, waar Jezus over sprak – allemaal hebben. Je kunt aan de beschrijving van deze boodschapper zien hoe hij een transformatie in Israël onderging, omdat hij besefte dat hij iets in de Joden niet wilde zien, iets wat hij in zichzelf moest overwinnen en daardoor kon zien, maar dat vermogen niet wilde gebruiken.

Want zoals Jezus zei, verwijder eerst de balk uit jouw eigen oog – en dan zie je het helder. En wanneer je de balk uit jouw oog hebt verwijderd, zie je die balk of die splinter in het oog van anderen of in de maatschappij. Want wanneer jij iets in jou onder ogen wilde zien, ontken je iets niet langer en dan projecteer je die boosheid, of wat je maar bij iemand anders ziet, niet meer. En als je het niet meer projecteert, is jouw waarneming niet vervuild door die projectie, door die ontkenning. En dan kun je duidelijk zien wat er omgaat in de geest van andere mensen, wat er in de maatschappij aan de hand is.

Hoe zullen de zachtmoedigen de aarde erven?
Jezus zei dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven. En de zachtmoedigen zijn degenen die bereid zijn aan zichzelf te werken, die bereid zijn iets in zichzelf te zien, in de spiegel te kijken, naar iets te kijken in hun eigen oog. Dat zijn de zachtmoedigen, maar hoe erven zij de aarde? Niet omdat God het hen gewoon geeft, maar door bereid te zijn iets te overwinnen en er daarna over te praten om anderen te helpen dat ook te overwinnen.

Ik heb het hier niet over kritiek. Ik spreek niet over iemand veroordelen. Ik spreek niet over het beoordelen van andere mensen. Ik spreek niet over anderen ervan beschuldigen dat ze ongelijk hebben of eisen dat andere mensen veranderen. Ik spreek over het demonstreren dat er een hogere bewustzijnsstaat is, het te demonstreren door zo te leven. Maar ook door erover te praten en gewoon – zonder die beschuldigende energie, zonder boosheid, zonder iemand iets kwalijk te nemen – maar op een rechtstreekse, liefdevolle manier erover te praten en te zeggen: “Ik zie dit en dit en dit; en het is gewoon niet goed, het is niet nodig, niemand heeft er baat bij; het doet mensen slechts pijn, het doet jou pijn, het doet de maatschappij pijn op deze en die en die manier.”

Het is mogelijk, mijn geliefden – wanneer je aan jezelf hebt gewerkt, waardoor je boosheid en angst tot een bepaald niveau overwonnen hebt – het is mogelijk om er op een heel directe manier over te praten, maar ook op een zeer niet-emotionele – met betrekking tot lagere emoties – manier, op heel rechtstreekse manier, waarbij je gewoon man en paard noemt. Je bent neutraal en objectief, en hoewel een paar mensen zich beledigd kunnen voelen, zul je versteld staan over hoeveel mensen er willen luisteren. Want ze zijn niet gewend aan dit soort energie; ze zijn zo gewend aan de negatieve emoties van boosheid, van de schuld krijgen en projectie.

En wanneer iemand erover praat, dan luisteren zij, zonder schuld, of angst, of negatieve emoties te projecteren, met hun hart in plaats van alleen met hun emoties – en die emotionele energie die op hen geprojecteerd wordt, dan afwijzen en daarom luisteren ze niet naar de waarheid in de vibratie wanneer die vibratie niet zuiver is. En in vele gevallen kunnen ze natuurlijk niet luisteren, omdat hun eigen emoties zijn opgevlamd door de emotionele projectie die op hen afkomt. En dan wordt hun geest zo overgenomen dat ze niet kunnen luisteren naar wat er gezegd wordt buiten die energie om.

De energie voelen van de boosheid op vrouwen
Deze boodschapper is nu al verscheidene dagen hier in Rome. Hij heeft hier rondgelopen, geobserveerd, bepaalde conclusies getrokken en heeft – zoals zijn gewoonte is – bepaalde grappen over de katholieke kerk en de paus en wat hij hier gezien heeft, gemaakt. Maar hij wilde er, in gedachten, niet een stempel op drukken, want hij wilde niet kritisch zijn. Maar vanmiddag, toen zijn metgezel het dictaat van Maria Magdalena opnam, liet ik hem een energie voelen die hij daarvoor niet wilde voelen, omdat hij niet bereid was met zijn hart te kijken en de vibratie te voelen. Hij was in gedachten bepaalde dingen gaan beseffen, maar er was een specifieke energie die hij niet in de katholieke kerk wilde zien, omdat hij die al vele levens geleden in zichzelf had overwonnen.

Dus vanmiddag liet ik hem – toen Maria Magdalena in de Sint Pieterbasiliek aan het spreken was – de weerstand tegen die uitgave van licht, de terugkerende stroom, de reactie op die uitgave van licht voelen. En hij begon zich niet meer op zijn gemak te voelen, daarna geïrriteerd en vervolgens, toen hij zich afstemde, zag hij het ineens. Hij zag wat die energie behelsde en hij zag dat deze energie inderdaad de boosheid van de katholieke kerk op vrouwen is.

Die boosheid is immens. Die boosheid is een immens beest dat door de katholieke kerk in het leven is geroepen. Maar het is eigenlijk nog ouder dan de katholieke kerk, want het christendom nam natuurlijk het Oude Testament van de joodse religie over en daarin vind je het verhaal over de zondeval van Eva. En dus gaat die boosheid terug in de nevelen van de geschiedenis, en natuurlijk is de katholieke kerk niet echt de katholieke kerk; het is de Rooms katholieke kerk. En eerlijk gezegd, zoals je weet, betekent het woord ‘katholiek’ ‘universeel’, en dus moet het eigenlijk de Roomse Kerk heten, want het is 99% Rooms en 1% katholiek.

En het Romeinse Rijk had ook, zoals je duidelijk kunt zien, als je dit bestudeert, een immense boosheid op vrouwen. Kijk eens naar de keizer die zijn eigen moeder doodt, omdat hij zich bedreigd voelt door de vrouwelijke energie. Kijk eens hoe vrouwen onderdrukt werden, bijna als slaaf behandeld, hoe mannen seksuele relaties hadden met hun eigen zusters, of hoe die vrouwen verkrachtten, hen als een seksueel lustobject behandelden. Dus je ziet dan dat die immense boosheid, een combinatie wordt, die al in de joodse religie ontstaat en zich vermengt met de boosheid van het Romeinse Rijk, zowel boosheid uit wat je zou kunnen noemen de wereldlijke, niet-kerkelijke richting als de spirituele richting.

Boosheid en het Petrusbewustzijn
De waarheid is natuurlijk dat dit alles geconcentreerd wordt – zoals Maria Magdalena in haar dictaat opmerkte – dit wordt allemaal in Petrus zelf geconcentreerd. Als je het Evangelie van Maria Magdalena leest, zie je dat er duidelijk wordt beschreven dat Petrus jaloers was op Maria Magdalena, omdat Jezus een speciale relatie met haar had en haar zelfs speciaal spiritueel onderwijs had gegeven dat hij niet aan de mannelijke discipelen had gegeven. En dus zie je dat Petrus de opening was om de rol van de vrouw in het christendom af te wijzen.

Nogmaals, je ziet dat het geen toeval is dat de katholieke kerk beweert dat ze op Petrus wordt gebaseerd, want het is natuurlijk een uitdrukkingsvorm van het Petrusbewustzijn, de boosheid op het vrouwelijke element, de boosheid op vrouwen. Maar daarnaast de boosheid op het vrouwelijke in zichzelf, want jullie zijn allemaal mannelijk en vrouwelijk, in die zin dat jullie beide polariteiten in je hebben. En jullie moeten allemaal afrekenen met de dynamiek die beschreven wordt in het boek Genesis over de zondeval van Eva. Zoals Saint Germain gisteren in zijn verhandeling sprak over de mythes van Romulus en Remus, zit er in deze oeroude mythes een diepere betekenis die je kunt begrijpen wanneer je bereid bent verder te kijken dan de letterlijke, oppervlakkige, interpretatie. Als je verder kijkt, weet je dat de vrouwen niet vielen; het was, bij wijze van spreken, het vrouwelijke element dat gevoelig werd om de lagere vorm aan te nemen. Maar dit is de belangrijke waarheid die nooit in een openbaar forum naar buiten is gebracht. Het vrouwelijke element viel niet, maar de Bewuste Jij, die besloot om geen verantwoordelijkheid meer voor zichzelf te dragen, de Bewuste Jij, die weigerde die verantwoordelijkheid te dragen.

Door te weigeren die verantwoordelijkheid te dragen, creëerde de Bewuste Jij een splitsing in zichzelf, in zijn eigen wezen. Nadat je deze splitsing had gemaakt, wilde je hem niet zien, zoals Saint Germain en ik nu hebben uitgelegd. Als je niet bereid bent om de verantwoordelijkheid voor jezelf te dragen, hoe kun je dan inzien dat jij de keuze hebt gemaakt om de splitsing te maken? En dus liet je het achter, je wilde eraan ontsnappen – en je dacht dat je kon weglopen en het in het bos achterlaten. Maar het stierf niet in het bos, want je kon niet aan jouw waarneming ontsnappen.

Zoals ik heb uitgelegd, begon je de wereld te zien door iets wat je niet bereid was in jou te zien. Jij ging die bewustzijnsstaat op de wereld te projecteren, waarmee ik het vrouwelijke aspect van jouw eigen wezen bedoel. En het vrouwelijke kan alleen aannemen wat erop geprojecteerd wordt en dus is het correct dat het vrouwelijke element zich in de onvolmaakte vorm manifesteerde. Maar het vrouwelijke element koos er niet voor om de verboden vrucht van de dualiteit te eten, dat was de Bewuste Jij.

Nu, je hebt het recht om met je vrije wil, je medescheppende vaardigheden, te experimenteren. Je hebt het recht om elke ervaring die jij wilt te creëren. Je hebt het recht om de wereld door het filter van de dualiteit te ervaren en daar is niets inherent verkeerd aan – als je bereid bent om het als een leerervaring te gebruiken. Maar je kunt het niet als leerervaring gebruiken als je het ontkent en niet bereid bent er naar te kijken. Zolang je er niet naar wilt kijken, moet je het buiten jou blijven projecteren, wat betekent dat de Bewuste Jij het dan op het vrouwelijke aspect van jouw wezen projecteert, je projecteert het op andere mensen.

En dan begin je andere mensen de schuld te geven, je geeft het Moederlicht, het vrouwelijke element van jouw eigen wezen, de schuld. En daardoor ontstaat de situatie dat velen die hier in een vrouwelijk lichaam zijn, die schuld van de vrouwen zijn gaan accepteren, het gevoel krijgen dat zij dat op zich moeten nemen en zich er schuldig over voelen. En velen met een mannelijk lichaam, zijn het ook gaan accepteren en krijgen dan het gevoel dat zij op vrouwen moeten neerkijken, de baas moeten zijn over vrouwen, of boos op de vrouwen moeten zijn. En wat je in het Romeinse Rijk ziet, was een wrede poging om macht te krijgen over vrouwen en hen te vernederen en ze in een bepaalde hoek te drukken, waar zij geen bedreiging voor mannen konden vormen.

Waarom het vrouwelijke aanleiding geeft tot boosheid in het mannelijke
Maar waarom bestaat die behoefte om het vrouwelijke element naar beneden te halen? Wat symboliseert het vrouwelijke element dat heel veel boosheid in het mannelijke element opwekt? Nu, precies twee dingen.

In de eerste plaats is het vrouwelijke element, het vrouwelijke aspect van schepping, niet verstoken van bewustzijn en niet verstoken van wijsheid. Het vrouwelijke element weet precies wat de gevolgen van alles zijn, wat erop geprojecteerd wordt door het mannelijke bewustzijn. Als je bereid bent naar het vrouwelijke aspect in jouw eigen wezen te luisteren, weet je altijd de consequenties van jouw keuzes voor jij die keuzes maakt of implementeert. Maar als jij niet naar jezelf wilt kijken, niet bereid bent jezelf in de spiegel te onderzoeken, dan ben je natuurlijk niet van plan om hiernaar te luisteren. Want alleen degenen die de verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, willen over de consequenties nadenken. Degenen die geen verantwoordelijkheid nemen, vallen ten prooi aan het gevallen bewustzijn – opdat zij aan de consequenties van hun acties kunnen ontsnappen, of dat zij dit kunnen compenseren door een daad in de buitenwereld te verrichten die hen het koninkrijk der hemelen garandeert, zelfs als zij niet naar de balk in hun eigen oog hebben gekeken, zoals we nu al zo vaak uitgelegd hebben.

Dit is één aspect van de vrouwelijke en daarom kunnen vrouwen zelfs in de maatschappij, vooral in een door mannen gedomineerde maatschappij, de stem van de rede vertegenwoordigen, de stem die je kan helpen juiste beslissingen te nemen – als je daartoe bereid bent – maar ook een immense bedreiging kan zijn voor het mannelijke ego dat wil doen wat hij wil en nooit over de consequenties wil nadenken. Degenen die proberen weg te lopen voor morgen, want vandaag willen wij oorlog voeren, seks hebben, nemen wat we willen en het ervaren – en later maken wij ons nog wel eens zorgen over het karma, maar wij denken dat wij dat wel kunnen ontduiken.

Dit is één reden waarom het vrouwelijke werd gekleineerd, zodat ze niet die stem konden vormen die het evenwicht bracht dat had kunnen voorkomen dat de mannen ten strijde trokken en zichzelf of hun samenleving vernietigden. Kijk naar het Romeinse Rijk: als vrouwen een stem hadden gekregen, zou er geen splitsing in het keizerrijk zijn gekomen, noch die kwetsbaarheid. Maar als vrouwen vanaf het begin een stem hadden gekregen, zou het Romeinse Rijk natuurlijk ook niet zo’n uitgestrekt wereldrijk zijn geworden door hun veroveringen. Het was dan een duurzame cultuur en beschaving geweest die nooit ingestort zou zijn.

Ruimte terugtrekken uit het bewustzijn van de boosheid op vrouwen
Het andere element van het vrouwelijke is wat wij natuurlijk de tweede wet van de thermodynamica hebben genoemd, de samentrekkende kracht van de moeder, die alles afbreekt wat door de dualiteit in het leven wordt geroepen. En de mannen hebben ook de vrouwen daarvan de schuld gegeven, door het concept van de oorspronkelijke zonde en veel andere subtiele denkbeelden. Gezien deze twee aspecten – de wijsheid en het afbreken van alles wat niet in evenwicht is, allebei zijn het elementen voor evenwicht – kun je dan begrijpen hoe die boosheid op vrouwen, die immense boosheid die vrouwen wil vernietigen, hen wil verkrachten, hen wil doden, hen wil vernederen, is ontstaan, zodat zij zich nooit verheffen om deze door mannen gedomineerde cultuur, die denkt dat het de volmaakte structuur op aarde heeft gecreëerd, te bedreigen. De structuur die de sleutels tot het koninkrijk der hemelen bewaart, zoals de katholieke kerk beweert.

Ze denken dat zij gegarandeerd naar de hemel gaan vanwege de structuur die zij op aarde hebben gevormd. En ze willen niet dat de vrouwen met hun wijsheid hen komen vertellen dat het niet zo is, noch willen ze dat de samentrekkende kracht van de Goddelijke Moeder hun structuren afbreekt of vernietigt of het bewustzijn erachter. Dit is een zeer sterke en krachtige energie op deze planeet, die je natuurlijk overal op de planeet ziet, maar ik kan wel zeggen dat het nergens sterker wordt geconcentreerd dan hier in Rome. Ik kan je ook zeggen dat het middelpunt van deze energie onder Sint Pieterbasiliek ligt in de crypte waar het graf van Petrus staat.

Dit is natuurlijk niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van Petrus of de ziel van Petrus. Het is gewoon het middelpunt geworden, omdat het zo het middelpunt was van het instituut de Rooms katholieke kerk, die beweert haar gezag op Petrus te baseren. En door de concentratie op die kerk wordt de boosheid op vrouwen juist hier in dat graf geconcentreerd. Aangezien veel mensen op de hele wereld deze boosheid op vrouwen gaan inzien, heb ik, Gautama, besloten om de ruimte onder de Sint Pieterbasiliek in te trekken die deze boosheid op vrouwen laat voortbestaan. Ik, Gautama, Heer van de Wereld, trek die ruimte op dit moment terug. Het is daarom weg; die ruimte is er niet meer en dat betekent dat er geen middelpunt voor die boosheid is.

Dit wil niet zeggen dat dit een wereldwijd intrekken van de ruimte is, maar dat kan wel zo worden als steeds meer vrouwen voor zichzelf opkomen en steeds meer mannen naar zichzelf in de spiegel gaan kijken in plaats van vrouwen de schuld te geven of te weigeren te luisteren naar de stem van evenwicht die van de vrouwen komt. En dus hopen wij natuurlijk en is het natuurlijk de bedoeling dat dit zich zal verspreiden en dat de ruimte voor die boosheid op vrouwen wereldwijd ingetrokken kan worden. Maar juist het feit dat het planetaire brandpunt voor deze energie nu is ingetrokken, is een belangrijke stap voorwaarts, die het vrouwen heel veel gemakkelijker maakt om het juk van onderdrukking en schuld af te werpen en het voor mannen veel gemakkelijker maakt om het juk van boosheid af te werpen dat hen zelfs nog meer gevangenhoudt dan de vrouwen. Want de vrouwen kunnen in hun wijsheid vaak verder kijken, maar de mannen kunnen dat niet, omdat ze het ontkennen.

Degenen die het minst zien, zitten het meest gevangen
Wie zitten er het meest gevangen? Nu, zoals altijd ‘zitten degenen die het minst zien, het meest gevangen’. Dat is een zin, mijn geliefden, die jij in jouw geest mag laten branden, zodat je die kunt onthouden, want die heeft op ieder van jullie, stuk voor stuk, betrekking. Degenen die het minst zien, zitten het meest gevangen, want wat je niet ziet, houdt jou gevangen. De ketenen die je ziet zijn niet jouw grootste zorg, want zij worden vaak veroorzaakt door de lage bewustzijnsstaat van planeet aarde en de keuzes van vrije wil van anderen. En hoewel die onaangenaam kunnen zijn en je bepaalde beperkingen en verdriet bezorgen, houden die jou uiteindelijk niet tegen. Want geen enkele situatie op aarde kan jou ervan weerhouden om naar de hogere bewustzijnsniveaus te stijgen, niets buiten jou kan jou ervan tegenhouden om te groeien in bewustzijn.

Wat in jouw bewustzijn zit, houdt jouw groei tegen en het houdt jouw groei juist tegen, omdat jij het niet ziet. Wat je niet ziet, zet jou gevangen. Als jij vooruitgang wilt boeken naar Boeddhaschap, onthoud dit dan. En denk er dan ook aan dat, wat je niet ziet, jij wel ziet, maar niet zoals het is, want jouw waarneming is vervuild. En dan projecteer je vaak boosheid op anderen en geeft hen de schuld van jouw boosheid, terwijl jij in werkelijkheid boosheid tot uitdrukking brengt, maar niet in staat bent dat te zien, want je ziet niet dat wat jij doet, boosheid is – terwijl je heel snel van anderen zegt dat zij boos zijn.

Alles is een kwestie van de gezichtshoek, alles is een kwestie van waarneming. Wanneer de Bewuste Jij de dualiteit ingaat, zie je alles vanuit het perspectief van de dualiteit. Dan is jouw waarneming vervuild en zie je niet wat je aan het doen bent. Zoals Jezus zei: “Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen.” Ze zagen niet wat ze met de Levende Christus aan het doen waren. Maar op het niveau van Boeddhaschap zou ik zeggen: “Wat heeft het voor zin hen iets te vergeven, als het hen niets onderwijst? Het is beter om de gevolgen van hun bewustzijnsstaat te ervaren, zodat zij zich misschien gaan afvragen waarom ze eigenlijk steeds een bepaald probleem tegenkomen, waarom ze bepaalde mensen tegenkomen – totdat ze gaan beseffen dat er misschien iets in hen is dat deze omstandigheden of mensen heeft aangetrokken en dat het, in werkelijkheid, komt omdat jij de eeuwige les moet leren, dat wat jij projecteert, naar jou gereflecteerd wordt door de kosmische spiegel.

Waar komt creativiteit vandaan?
En wanneer je dus boosheid op vrouwen projecteert, wat reflecteert de kosmische spiegel dan naar jou? Die zal op een of andere manier tegenstand reflecteren, zoals je voortdurend zag toen het Romeinse Rijk vanuit bijna elke hoek tegenstand kreeg. En dus zie je hoe het Romeinse Rijk zichzelf als de superieure beschaving op aarde beschouwde en dacht dat het een superieure cultuur, organisatie en leger had. Toch werd het uiteindelijk omvergeworpen door de zogenaamde barbaren, en vanuit een bepaalde gezichtshoek zou je kunnen zeggen dat die een lager niveau van beschaving, organisatie en cultuur hadden. Maar desondanks wierpen zij het Romeinse Rijk omver en waren zij dan werkelijk zo inferieur, was het Romeinse Rijk wel zo superieur?

Wat weerhield het Romeinse Rijk ervan om zich aan te passen aan de aanwezigheid van de barbaren, zodat die zij die konden tegenhouden? Dat kwam omdat het Romeinse Rijk niet wilde veranderen, niet bereid was zich aan te passen, niet bereid was zichzelf opnieuw uit te vinden, niet bereid was tot transcenderen en creatief zijn. Want waar komt creativiteit vandaan? Nu, dat komt van zowel het mannelijke als vrouwelijke aspect van God, maar loop niet in de val door te denken dat het Ma-terlicht passief een vorm aanneemt en dat het vrouwelijke element daarom passief en niet-creatief is. Dat is niet zo.

Er zit wijsheid in het vrouwelijke en daarom beslist het mannelijke element als alles perfect in evenwicht is, wat er gebeurt – en ziet voor zich wat het moet doen – en het vrouwelijke element ziet voor zich hoe het kan. En als er geen evenwicht is – want er bestaat boosheid op het vrouwelijke element – dan kun je iets voor je zien, je kunt zelfs een correcte of constructieve visie hebben, maar als je de moeder haat, het vrouwelijke element haat, zie je niet hoe je iets kunt doen. En dan kan het zich niet manifesteren, omdat de barbaren die naar Rome kwamen het vrouwelijke element veel beter beheersten, want zij hadden van het weinige dat ze hadden, het meest creatief gebruikt gemaakt. En daardoor vonden zij manieren om zich aan de Romeinse militaire organisatie aan te passen, zodat zij de Romeinse legioenen konden verslaan die eeuwenlang onverslaanbaar hadden geleken.

Op dat moment zie je dat organisatie en structuur maar tot op bepaalde hoogte werkt, want wanneer de organisatie een gevangenis wordt die de creativiteit tegenhoudt, kan die zich niet langer aanpassen. En dan zal de samentrekkende kracht van de moeder er onvermijdelijk voor zorgen die het wordt afgebroken. Er zal onvermijdelijk iemand komen die de agressie die uitgezonden werd door het Romeinse Rijk en de wens om te veroveren, reflecteert. Maar omdat zij meer verbonden zijn met het moederelement, en zich daardoor beter konden aanpassen en creatiever zijn, zullen zij een manier vinden om de Romeinen te verslaan die hun strategie en tactiek niet kunnen veranderen.

Waarom de Roomse katholieke kerk het Romeinse Rijk heeft overleefd
Kijk eens naar het Romeinse Rijk en de gebouwen. Alles was gedisciplineerd, alles was op een thema gebouwd en dat thema werd herhaald zonder ruimte voor creativiteit en variatie. Zoals wij hebben uitgelegd, werd de individualiteit en de creativiteit gedood – en daardoor stond men niet open voor aanpassingen toen de tijd veranderde. Zoals we eerder hebben gezegd, ruimte is Boeddha; tijd is moeder, en juist een element van de moeder moet veranderen. Dit staat in de tweede wet van de thermodynamica.

Wanneer een systeem gesloten raakt – wat betekent dat het niet verandert – dan zal het allengs worden afgebroken, want de tijd vraagt om verandering. De tijd zegt dat wat uit dualiteit is gevormd, nooit stil kan staan, nooit door de tijd heen in stand kan blijven. Want de tijd vereffent alles, breekt alles af naar het laagst mogelijke niveau van organisatie en structuur. Tijd is de vijand van structuur, want structuur – als die eenmaal gevormd is – wordt een beest dat zichzelf wil conserveren in plaats van voortdurend te transcenderen zoals de creatieve stroom van het leven eist.

Je ziet dat het Romeinse Rijk er niet in slaagt zich aan te passen en dan zie je dat het wereldrijk niet het Romeinse Rijk heeft overleefd, niet de wereldlijke militante tak van het rijk, maar de latere vorming van het wereldrijk, namelijk de Roomse Kerk, die – gedeeltelijk omdat die gebaseerd werd op de leringen van Christus en gedeeltelijk omdat die eeuwen lang door de Romeinen vervolgd was voor het de staatsreligie werd – veel meer op het materieaspect, het moederaspect, was afgestemd.

En dus had de christelijke kerk zich tot aan Constantijn moeten aanpassen om te overleven. En daarom waren er, toen de Roomse Kerk werd gesticht, nog genoeg restanten van creativiteit in de Roomse Kerk om het Romeinse Rijk te overleven. Maar net toen de leiders van de kerk begonnen te denken dat ze het allemaal voor elkaar hadden, zag je de periode van de middeleeuwen, omdat de creativiteit op was, de vlam van creativiteit was gedoofd. En toen was er alleen nog maar het onophoudelijke verlangen om de structuur te handhaven door alle echte of denkbeeldige bedreigingen van de structuur te vernietigen.

En hoe groter het verlangen, hoe meer oppositie de structuur om de structuur af te breken. En toen kreeg je de kruistochten, de Inquisitie, en ook de onophoudelijke vervolging van vrouwen bij zogenaamde heksenjachten. Weet je hoeveel duizenden, tienduizenden, honderdduizenden vrouwen werden gedood tijdens de heksenjachten en de Inquisitie? Iedere vrouw die zich had afgestemd op de wijsheid van de moeder – en die wat ze tegenwoordig natuurlijke geneesmethoden noemen, gebruikte – die vrouwen werden vervolgd en waarschijnlijk gedood door de katholieke kerk. Wat was dit bespottelijk, want het had natuurlijk een ongelooflijke spurt in creativiteit opgeleverd die de maatschappij, de maatschappij van Europa, veel sneller uit de donkere middeleeuwen had gehaald dan de mannelijke wetenschappers.

De boosheid van de katholieke kerk op vrouwen
En dit is natuurlijk iets wat veel mensen in de moderne tijd zijn gaan inzien. Er is nog geen openbaar protest geweest tegen deze boosheid en de vervolging van vrouwen door de katholieke kerk. Men wil nog niet de vieze was van de geschiedenis buiten hangen om te zien wat er echt is gebeurd en het bewustzijn erachter bloot te leggen.

Maar dat bewustzijn kun je zelfs vandaag zien, omdat ik jou ervan kan verzekeren dat je, als jij de geheime vergaderingen kon horen die er plaatsvinden tussen de paus en de kardinalen en andere belangrijke figuren in de katholieke kerk, geschokt zou zijn door de boosheid op vrouwen die openlijk op die vergaderingen wordt geuit. Je zou geschokt zijn over de houding ten aanzien van vrouwen van een paar van die mannen, die beweren dat zij de vertegenwoordiger van Christus op aarde zijn – maar dat natuurlijk niet zijn. Ik kan je ervan verzekeren dat als de wereld wist wat er zich afspeelt in de gangen van het Vaticaan en de katholieke structuur, hoe vrouwen gebruikt worden als seksuele objecten door priesters en kardinalen en bisschoppen – en dan stiekem verstopt of betaald worden om hun mond te houden – de wereld geschokt zou zijn dat zulk misbruik van vrouwen en zo’n degraderende houding ten opzichte van vrouwen tot op heden nog steeds in de westerse wereld in deze tijd kan bestaan.

En juist omdat er een groeiend bewustzijn is van dit probleem, heb ik besloten om mensen de kans te geven op te staan en te eisen dat dit bewustzijn van boosheid op vrouwen wordt ontmaskerd. En ook als kans voor hen om de impulsen en blindheid te overwinnen, zodat ze die niet alleen blootleggen, maar ook die oude annalen opruimen – en de weg openen voor het Aquariustijdperk, waarin mannen en vrouwen volledig gelijkwaardig aan elkaar moeten worden beschouwd.

Mannen en vrouwen in de Gouden Eeuw
Om het Aquariustijdperk een Gouden Eeuw te laten zijn, moet men erkennen dat er zowel mannen als vrouwen nodig zijn en dat geen enkele maatschappij in evenwicht kan zijn als die uitsluitend door mannen of uitsluitend door vrouwen wordt geleid. Maar men moet ook erkennen dat er harmonie en samenwerking tussen mannen en vrouwen moet zijn, er moet harmonie en vrede zijn in de relatie tussen mannen en vrouwen, te beginnen in het huwelijk en het gezin.

En dan zie je hoe belangrijk het is voor de voortgang naar de Gouden Eeuw om die zaken in de openbaarheid te brengen en de oude structuren te transcenderen – die mannen en vrouwen gevangenhouden in de traditionele rollen die in feite de individualiteit en creativiteit van zowel mannen als vrouwen vernietigen. Want geen van beiden kunnen hun volledige potentieel tot uitdrukking brengen in een maatschappij die niet in balans is, in een gezin dat niet in balans is, in een relatie die niet in balans is – of in een geest waarin geen evenwicht tussen man en vrouw, tussen mannelijk en vrouwelijk, bestaat.

Dus heb ik besloten om deze aanmoediging te geven door ruimte terug te trekken uit het middelpunt van deze energie. Want de eerste horde die overwonnen moet worden, is de mannelijke boosheid op de vrouw. Daar begint het allemaal mee, en als dat eenmaal begint te wankelen en getranscendeerd wordt, dan kunnen alle andere delingen tussen de seksen snel overwonnen worden. En natuurlijk is de boosheid op vrouwen slechts een uitdrukkingsvorm in de buitenwereld van de innerlijke boosheid op het vrouwelijke aspect van jouw eigen wezen, de boosheid van het bewuste zelf, de Bewuste Jij die geen verantwoording voor zichzelf wil dragen.

Overwin dat – als je deel wilt uitmaken van de Gouden Eeuw. We hebben jullie de leringen gegeven, we hebben jullie het gereedschap gegeven – alles wat je nodig hebt, is de beslissing om te willen zien wat je tot dusver nog niet in jezelf hebt gezien. Wees bereid om die tweeling in de dualistische beslissing te zien die je in het bos achterliet om te sterven. Wees bereid te zien hoe zij werden opgevoed door een wolvin en nu een krachtige macht zijn geworden die jou probeert te beheersen. Kijk het recht in de ogen. Zie het zoals het echt is, geef het dan op, los het op, transcendeer het. Doe de gepaste oproeppen om de energie te transmuteren, roep Aartsengel Michaël op om je los te snijden van het planetaire beest waar je al te lang aan vastzit door jouw eigen bewustzijn. Roep Astrea aan om je los te snijden en naar zuiverheid te accelereren.

Transcendeer boosheid als je deel wilt uitmaken van de Gouden Eeuw
Accelereren naar zuiverheid is de behoefte van dit moment, want pas wanneer jij je naar zuiverheid hebt geaccelereerd, kun je verder gaan en streven naar de vrede van het Boeddhaschap. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Als eerste: accelereer naar zuiverheid – daarna kun je mediteren op Christusschap en Boeddhaschap. En accelereer je dus uit de boosheid, want als je echt begrijpt wat vrije wil is, waarom zou je dan boos op anderen zijn. En wat voor zin heeft het dan om boos te zijn op jezelf, wanneer je ogenblikkelijk het besluit kunt veranderen dat jou tegenhoudt.

Niets ter wereld kan jou tegenhouden, wanneer je bereid bent naar jezelf te kijken, de verantwoording te nemen voor het besluit om je oude beslissingen te transcenderen. Niets kan jou ervan tegenhouden om dat besluit te maken. Je kunt nu al beginnen, want er is ruimte voor jou om een andere beslissing te nemen. Ik weet dat wanneer je naar het leven met de waarneming vanuit het dualistische bewustzijn kijkt, het lijkt alsof je geen ruimte hebt om de beslissing te nemen om het verleden los te laten, het gewoon te transcenderen. Het lijkt alsof je er gewoon niet van kunt weg lopen, er niet aan kunt ontsnappen, je kunt er niet omheen – je zit in een catch-22, omdat jij denkt dat je nergens naartoe kunt, want je denkt dat er geen ruimte voor is.

Maar ik ben Gautama Boeddha, de Heer van de Wereld. Ik houd die ruimte voor de aarde in stand en ik kan je garanderen dat er ruimte voor jou is om iedere dualistische voorwaarde te transcenderen. Ik weet het, want ik ben de Heer van ruimte. Als je de ervaring wilt te houden door te denken dat er geen ruimte is, dan toon ik respect voor je vrije wil. Maar ik zou je willen waarschuwen dat hoewel er ruimte is en hoewel ruimte eeuwig, onbeperkt, is, de tijd een andere zaak is.

Je krijgt de ruimte en nu op dit moment heb je tijd. Maar het zou onverstandig zijn aan te nemen dat die tijd eeuwig duurt. En de transitie naar het Aquariustijdperk zal natuurlijk niet eeuwig duren en degenen die niet de oude impulsen transcenderen, maken geen deel uit van de Gouden Eeuw. Zij worden achtergelaten, want er komt een tijd, dat je zo ver achtergelaten bent dat het heel moeilijk wordt om het Gouden Eeuwbewustzijn in te halen. Sla dus acht op mijn woorden. Maak van zowel tijd als ruimte gebruik nu je nog tijd hebt. Ik kan je de ruimte garanderen; niemand kan je de tijd garanderen.

Wees dus verzegeld in de ruimte van de Boeddha, waar altijd plaats is voor ruimte. Want als je ruimte begrijpt en de oneindige aard van ruimte ervaart, dan ken je vrede – de vrede die de dualiteit overstijgt, de vrede die geen tegengestelde heeft. Want ruimte kent waarachtig geen tegengestelde; die is er gewoon. En dat wat in de ruimte bestaat, bestaat gewoon. De waarneming van tegengestelden is maar een illusie. Denk hierover na en dan maak je grote schreden maken om de vrede te ervaren, de vrede die komt als je iets accepteert wat er gewoon is en niet goed of slecht is. Die is er gewoon – totdat er meer is door transcendentie.

Daarom verzegel ik jullie en ik verzegel deze stoot van onze boodschappers in de buik van het beest. Ik verzegel de stad Rome in een bepaalde vrede, want terwijl ik sprak, concentreerden de demonen van Mara zich op deze plek, huilden onophoudelijk, want ze zijn boos: “Is Rome niet de hoofdstad van de christelijke religie? Wat doet de Boeddha op ons grondgebied? Is Rome niet de hoofdstad van het Romeinse Rijk en het oorlog voeren en veroveren? Wat doet de Prins van Vrede, de Heer van Vrede op ons grondgebied?”

Maar ze vergeten – in hun blindheid – dat zij slechts bestaan, omdat ik hen nog steeds ruimte geef. Neem de ruimte niet als vanzelfsprekend aan. (Uitademend) Dus adem ik vrede uit om deze ruimte te vullen, zodat zelfs de demonen misschien worden gedwongen om een keus te maken. (Uitademend) Blijf jij waar deze vrede zich nu manifesteert of vlucht je weg? Want ik heb het recht om alle wezens die keus te geven. Dus is het compleet. Het IS compleet!