Het Romeinse Rijk symboliseert jouw persoonlijke Worsteling met de Structuren die jij hebt gevormd

ONDERWERPEN: De Gouden Eeuw is moeiteloze manifestatie – De mythe over de stichting van het Romeinse Rijk ontrafelen – Je moet de structuren in jouw geest onder ogen komen – Ga naar de kern van jouw wezen – Onderzoek alle structuren, van binnen en van buiten – Je gaat niet naar de hemel als jij je creativiteit verloochent – Doe een beroep op ons voor hulp

Geascendeerde Meester Saint Germain, 13 februari 2010

De Gouden Eeuw is moeiteloze manifestatie
IK BEN Saint Germain en ik manifesteer mijn Aanwezigheid hier ook op deze plek. Want zonder het opruimen van de annalen van het Romeinse Rijk, kan er geen Gouden Eeuw komen. Hoe komt dat, mijn geliefden? Dit komt, omdat het Romeinse Rijk precies de antithese vormt van alles waar de Gouden Eeuw voor staat. Wat is natuurlijk de waarheid over de Gouden Eeuw; waarom heet het de Gouden Eeuw? Het is een Gouden Eeuw, omdat mensen zich zijn gaan realiseren dat Jezus 2000 jaar geleden zei: “Vrees niet kleine kudde, want jullie vader geeft jullie met het grootste genoegen het koninkrijk.” Wanneer je in de stroom van de Rivier van Leven bent, manifesteert alles zich moeiteloos voor jou. Wanneer je de eeuwige roep van Christus volgt: “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die dingen jou gegeven worden”, dan worden inderdaad alle dingen die goed zijn voor jouw groei en voor jouw manier van uitdrukken, jou moeiteloos gegeven.

Wat is dan de antithese van moeiteloos? Dat is natuurlijk de hemel met geweld nemen; proberen de hemel met geweld te nemen. Zoals Christus zei over de gevallen engelen die, nadat ze zich van God hadden afgescheiden, met van alles moesten worstelen. Maar begrijp je niet dat wanneer de ene verdeeld is in twee tegenovergestelde uitersten, er dan wel een strijd moet zijn tussen die uitersten, totdat het ene het andere schijnbaar elimineert. En daarna, net als het ene denkt dat hij getriomfeerd heeft door het andere uiterste te doden, blijkt dat jij door het andere uiterste te doden, alles bent geworden waar het andere uiterste voor stond. En dus bestaat er geen eenzijn.

Er ontstaat geen vrede door geweld of moord. Wat uit de dualiteit ontstaat, kan nooit eenzijn creëren. Zelfs als één dualistische structuur erin geslaagd is de hele wereld te overwinnen, zou er geen eenzijn zijn, zou er geen vrede zijn. Zelfs als de hele wereld zich overgaf aan het Romeinse Rijk, – of het Communistische rijk, of het Amerikaanse rijk, of een verenigd rijk, of de katholieke kerk – zou er nog geen vrede komen. Want wat wordt opgebouwd uit gescheidenheid, kan geen vrede creëren. Alleen wat uit eenzijn wordt opgebouwd – en nog steeds één is met dat eenzijn, en daardoor het AL is – kan vrede manifesteren.

De mythe over de stichting van het Romeinse Rijk ontrafelen
Laat ik het belang van de hele mythe over de schepping van het Romeinse Rijk uitleggen. Er zijn mensen die elke mythe letterlijk opvatten en dus willen geloven dat er een bepaalde vestaalse godin was die bezwangerd werd en een tweeling kreeg: twee jongetjes, Romulus en Remus – die daarna in het bos werden achtergelaten, tot een bepaalde leeftijd door een wolvin opgevoed en daarna door een boertje tot ze volwassen waren. Dit is natuurlijk helemaal niet waar. Er is niets van waar.
Het is de mythe die aan het Romeinse volk werd gegeven, omdat het Romeinse Rijk de macht begon te krijgen die duidelijk moest maken hoe vervormd het is en op geweld gebaseerd. Ze kregen het als symbool en degenen die bereid waren, degenen die het gewaarzijn hadden om verder te kijken dan de uiterlijke manifestaties, konden dat ontrafelen.

Dus wat vertegenwoordigt het symbool? Nu, de vestaalse maagd is het vrouwelijke aspect van God dat naar zuiverheid streeft. Maar zoals Moeder Maria in de Sint Pieterbasiliek heeft uitgelegd, wanneer dat vrouwelijke van haar Schepper gescheiden is, van de goddelijke mannelijke, vormen de echte polariteiten Alpha en Omega, mannelijk en vrouwelijk, tegenstellingen. En dan stelt de vestaalse maagd niet iemand die zuiver is voor, maar eigenlijk de vrouwelijke polariteit van de andere polariteit de Schepper. En dus stelt de vestaalse Maagd jullie allemaal voor – zij stelt elk menselijk wezen voor. De ene die uit het eenzijn is gegaan of die – door te kiezen het eenzijn heeft verlaten door van de verboden vrucht te eten – raakt dan bezwangerd en krijgt de tweeling: het dualistische bewustzijn met de twee tegenovergestelde polariteiten die alleen maar met elkaar kunnen wedijveren.

Wanneer hij zich realiseert dat hij gevallen is, wil hij zich ontdoen van de deling in zichzelf, die onzuiverheid in zichzelf. En dus wil hij dat achterlaten; hij wil het bos in – wat de onderbewuste geest voorstelt – en dat achterlaten, wil het nooit weer zien. En daarna wil hij terugkeren naar het normale leven in plaats van onder ogen te zien wat hij verkoos te manifesteren en het dan op te lossen. En dus stelt de vestaalse maagd elk van jullie stuk voor stuk voor, die zijn ego in het leven heeft geroepen en het dus gezien heeft, maar er daarna van wegrent in plaats van de confrontatie aan te gaan – jezelf onder ogen te komen in de spiegel en de dualiteit in jouw wezen op te lossen in plaats van te proberen ervoor weg te lopen.

En wanneer je wegloopt, creëer je jouw ego, het ego dat twee tegenovergestelde polariteiten heeft die altijd met elkaar wedijveren over wie jou domineert, en je ziel en je wezen domineert. En dan zal er dezelfde competitie zijn als je zag bij Romulus en Remus en uit die competitie ontstaat het bewustzijn dat je denkt dat je gewoon niet alles van God kunt ontvangen, maar dat je het met geweld moet nemen, door jouw dualistische visie – jouw dualistische beelden, jouw gesneden beelden – aan het Ma-terlicht op te leggen. En daardoor het hele verlangen om een rijk te creëren dat wordt gebaseerd op geweld wat het wereldrijk voorstelt dat zogenaamd door de tweeling Romulus en Remus werd gesticht.

En wanneer je weigert de dichotomie, de deling in jouw eigen wezen, te zien, dan zie je ook dat de wedijver door moet gaan tot een van de polariteiten de andere polariteit lijkt te doden, zoals Romulus, Remus gedood heeft. En dan heb je zogenaamd het Pax Romana, de vrede die schijnbaar ontstaat, omdat je dan weer een of andere illusie van eenheid in jouw wezen hebt gevormd. Omdat jouw ego erin geslaagd is zover in die ene polariteit te duiken dat het schijnbaar de andere heeft onderdrukt, tot je het helemaal kunt vergeten. En dan heb je, wat wij een staat van equilibrium noemen, in jouw wezen gevormd – een vals equilibrium, omdat je het gevoel hebt dat je die vrede voelt, maar het is een vrede die ontstaat als je met geweld alle creativiteit, de levenskracht zelf, onderdrukt.

Je moet de structuren in jouw geest onder ogen komen
Begrijpen jullie niet dat er gebeurd is, precies is wat Jezus zei: je hebt een bouwwerk in je geest opgetrokken? En dat bouwwerk wordt dan in het rijk in de buitenwereld door het Romeinse Rijk gesymboliseerd dat probeert de hele wereld te veroveren in een poging om aan de verdeeldheid in zichzelf te ontsnappen. En hoewel het een tijdje leek alsof het Romeinse Rijk succes had door de hele wereld met geweld te onderdrukken, kwam er ook niet – onvermijdelijk – een tijd waarin de verdeeldheid binnenin, dat de krankzinnigheid van de keizers en de leiders van het Romeinse Rijk zoveel corruptie aan de top creëerden – zoveel verdeeldheid, zoveel wedijver, zoveel onderlinge strijd – dat het rijk op den duur zo door werd verzwakt dat het toen, bij wijze van spreken, door de barbaren van buitenaf werd veroverd?

Dit staat natuurlijk symbool voor het proces dat in het bewustzijn van ieder menselijk wezen speelt dat tot de dualiteit is vervallen. Er zullen tijden zijn waarin het lijkt alsof jouw ego erin geslaagd is die verdeeldheid te onderdrukken. Maar die vrede is slechts uit geweld voortgekomen en kan niet blijvend zijn, kan niet gehandhaafd worden, kan het niet lang overleven. En er komt een moment waarop het beest van de aarde of het beest van de zee uit de onderbewuste geest naar boven komt, ineens zijn lelijke kop opsteekt. En dan wordt jouw vrede tenietgedaan. En dan zit je in een negatieve spiraal, en dan schakelen zelfs degenen die op het spirituele pad zijn – bijna in een oogwenk – over van schijnbaar omhoog gaan op dat pad, naar vastzitten in een negatieve spiraal, waarbij ze zich richten op de negativiteit in anderen en het beoordelen van anderen. En nogmaals, niet naar zichzelf in de spiegel willen kijken.

Ik, als de hiërarch van het Aquariustijdperk, moet zeggen dat dit van het ene uiterste naar het andere uiterste overgaan, met perioden van relatieve vrede ertussenin, tot in het oneindige kan doorgaan, tot je tijd voorbij is en jij voor de tweede dood staat. En wat moet jij bij die tweede dood onder ogen zien? De dood van jouw sterfelijke zelf, en de vraag wordt dan: wil jouw bewuste zelf, de Bewuste Jij, dat sterfelijke zelf opgeven? En in vele gevallen is dit heel erg moeilijk, als je al zolang vastzit in de illusie van dualiteit en al vele levens lang dat niet hebt willen onderzoeken. Hoe kun je het dan ineens onderzoeken, wanneer jij die allerlaatste kans krijgt? Velen kunnen het niet, en daarom hebben wij, de geascendeerde meesters, alles gedaan wat we kunnen bedenken om de leringen te geven die jou in staat stellen om het nu wel te kunnen, liever nu dan pas later.

Wacht je nog 2000 jaar voor je die verdeeldheid in jou onder ogen wilt zien? Reïncarneren jullie steeds weer het hele Aquariustijdperk door met deze verdeeldheid in jullie wezen? Want als je dat doet, moet ik jullie zeggen dat je een blok aan het been wordt dat niet meehelpt om de Gouden Eeuw van Saint Germain op te bouwen. En dus zeg ik tegen jullie: Leer van het Romeinse Rijk. Projecteer niet dat een paar krankzinnige keizers dit allemaal deden, maar zie de parallellen met jouw eigen wezen, zoals ik die aan jullie beschreven heb. Wees bereid dat in te zien; wees bereid de structuren te zien die jullie in je geest hebben opgebouwd. En begin dan die structuren te onderzoeken. Als je kunt, kijk dan onder de oppervlakte en dan nog dieper tot je het fundament bereikt en onderzoek dat fundament – totdat het fundament zelf begint op te lossen en de bouwwerken die erop gebouwd zijn, brokkelen dan gemakkelijk, heel gemakkelijk, af mijn geliefden.

Ga naar de kern van jouw wezen
En het fundament zit natuurlijk in jouw etherische lichaam, jouw identiteitslichaam. Daar moet je zijn om het te onderzoeken, want als je op de hogere niveaus kijkt – in de betekenis van de oppervlakkige niveaus, dichterbij het bewuste gewaarzijn – dan raak je in verwarring en kom je heel lang nergens uit. Ga naar de kern, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, gebruik je onderscheidingsvermogen op de juiste manier, zodat je verder dan de dualistische uitersten kunt zien – en niet altijd het dualistische argument zoekt dat jou ondersteunt in wat jij wilt geloven. Maar in werkelijkheid ga je voorbij aan wat je wilt geloven en ga je naar de realiteit van de waarheid, waar Moeder Maria het over had. De waarheid die je zal helen, zodat je weer vrij kunt zijn om die vrije verbeeldingskracht te bezitten om je voor te stellen wat je bent in God en aanvaardt wie je bent in God. En dan kun jij visualiseren wat jij naar deze aarde kunt brengen, wat jouw bijdrage is om de Gouden Eeuw te manifesteren, wanneer jij met de Rivier van Leven meegaat in plaats van je te baseren op geweld, het geweld dat altijd probeert iets te vernietigen, een deel van het leven naar beneden te halen. Want dat kan zich niet voorstellen hoe het is om het leven in één keer te verheffen.

En dan moet dat iets zoeken om zichzelf te verheffen door een ander deel van het leven naar beneden te halen. En dit is de vloek van de dualiteit die nu al zo lang over deze aarde hangt dat ik je liever niet vertel hoe lang die hier al is, want je zou ontmoedigd raken en denken dat die nooit kan worden opgelost. Toch zeg ik jullie: Met God binnenin jou is alles mogelijk. En dus is dit vandaag mijn oproep aan jullie: “Sta op en bevrijd je door juist te kijken naar iets waar je niet naar wilt kijken, door juist te kijken naar datgene waar je bang voor bent, door te kijken naar wat je zo vele levens geleden in het bos achterliet, toen je, naar het heet, de Hof van Eden verliet.”

Maar jij werd niet uit de Hof van Eden gezet, jij vertrok eruit, omdat er iets was waar je liever niet naar wilde kijken. Kijk er nu naar, want slechts door ernaar te kijken – en er nu helemaal doorheen te gaan – kun jij je ervan bevrijden. Omdat jij, slechts door erin te duiken in plaats van ervan weglopen, je de dualiteit ervan kunt begrijpen, je ziet dan de bedrieglijkheid van de dualistische argumenten. En dan zie je de waarheid dat al het leven één is, je zult die ene waarheid van Christus zien die jou bevrijdt, die jou bevrijdt van de dualistische illusies die een sluier om jou heen hebben gevormd, waardoor je denkt dat wat jij door de sluier heen ziet, echt is.

Ik, Saint Germain, kom die sluier verscheuren en ik zeg: “Het is niet echt – het is onecht.” Ik sta buiten die sluier. Ik ben vrij! Verhef je geest, zodat ik niet tot je hoef te spreken door een boodschapper die zijn geest verheven heeft. Verhef jouw geest, zodat ik rechtstreeks tot jou kan spreken, in jouw hart, geest en wezen. Want wat één heeft gedaan, kan iedereen doen. Als iemand de sluier kan verscheuren en contact maken met de geascendeerde meesters, dan kan iedereen dat – als ze het proces willen doorlopen, en dan inzien wat anderen niet willen inzien. Door te zien word je bevrijd. Kijk hoe men zegt dat ‘zien geloven is.’ Nee, verder dan de dualistische geest kijken, is niet geloven; het is weten, het is ervaren, het is één zijn met de waarheid.

Waarom moet je geloven, wanneer je de waarheid kent, wanneer jij één bent met die waarheid. Denk je dat de Christusgeest in God gelooft? Nee, Christus ervaart die waarheid en het eenzijn met God. Het geloof is getranscendeerd, want geloof heb je alleen nodig in de dualistische geest die de waarheid niet rechtstreeks kan ervaren – want die ziet alles door de sluier die hij niet wil onderzoeken.

Onderzoek alle structuren, van binnen en van buiten
Zet dus vraagtekens bij jouw waarneming, onderzoek jouw waarneming. Hier vind je de sleutel tot het koninkrijk der hemelen. Onderzoek de structuur. De structuur is niet de sleutel, zoals de katholieke kerk beweert. Het is de structuur onderzoeken – die structuur laten afbrokkelen – dat is de sleutel tot het koninkrijk der hemelen. En DAT is de sleutel die Jezus aan Petrus gaf, de bereidheid om iets te onderzoeken. Toch was Petrus niet bereid die te gebruiken en dan begrijp je opnieuw dat het onzin is een organisatie op Petrus in plaats van op Christus te baseren.

Wat is die onzin dan als je zegt dat een organisatie haar opvolging tot Petrus kan traceren en dat Petrus de eerste paus was? Zie je niet dat dit een totale vervorming van de leringen van Christus is? Waar heb je een paus voor nodig, wanneer iedereen het koninkrijk in zichzelf heeft? Hoe kun je iemand buiten jou nodig hebben om het innerlijke koninkrijk te ontsluiten?

Het is de totale vervorming van de leringen van Christus, en hierdoor zie je – juist hier – dat de katholieke kerk erkent dat ze Christus niet vertegenwoordigt. Ze vertegenwoordigt Petrus die Christus drie keer verloochende door niet bereid te zijn om de sleutel tot onderscheid te gebruiken om die vragen te beantwoorden vanuit het standpunt van de Christus in plaats van het gezichtspunt van de mens, omdat hij bang was met Christus gekruisigd te worden. In plaats van naar binnen te gaan, zijn verbeeldingskracht te ontsluiten, die hem het mogelijk maakte om een antwoord te geven dat op dat van Christus lijkt.

Daardoor zie je – vanaf de opzet – dat de katholieke kerk, inderdaad de bedrieglijkheid van het dualiteitsbewustzijn voorstelt, omdat je erkent dat er iets boven de dualiteit is – en dat is Christus – maar daarna accepteer je onmiddellijk de verkeerde overtuiging dat jij daar niet alleen bij kunt komen. En dan creëer jij – omdat je niet bereid bent te kijken naar wat er tussen jou en Christus in staat – een bouwwerk op aarde. En dan ga je geloven dat dit bouwwerk zelf je in de hemel brengt, dat het bouwwerk zelf de deur voor jou opent. Maar wie ben jij – wat ben jij? Je bent medeschepper met God. Je kreeg het geschenk van individualiteit, van de individuele vrije wil, van individuele creativiteit, van individuele verbeeldingskracht. Hoe stel jij je voor dat je in het koninkrijk der hemelen komt? Door jouw individualiteit en creativiteit en verbeeldingskracht volledig tot uitdrukking te brengen.

Zo kom je in het koninkrijk der hemelen: door jouw creativiteit zo tot uitdrukking te brengen, dat je zo vol met de creativiteit van God bent dat je alles op aarde met de helderheid van de Christusvisie beziet. En dan ben je eraan toe om alles op aarde te transcenderen en de Ascensiespiraal in te gaan, want er rest je niets wat je nog op aarde wilt doen of ervaren.

Je gaat niet naar de hemel als jij je creativiteit verloochent
Niet door je creativiteit te verloochenen, ga je naar de hemel. Je stelt alleen het naar de hemel gaan uit door het te verloochenen. Pas als je die tot uitdrukking brengt, ga je naar de hemel. Maar wat vragen die aardse structuren van jou? Kijk eens naar het Romeinse Rijk: iedereen moest zich aan de keizer onderwerpen. Kijk eens naar de katholieke kerk: iedereen moet zich aan de paus en de kerk onderwerpen. Wat wordt er hier geëist? Dat jij je individualiteit, je creativiteit, je verbeeldingskracht aan de structuur onderwerpt.

En wat is die structuur? Wat jij hebt gecreëerd, wat jouw ego in jouw eigen geest heeft gecreëerd. En daardoor is het net het Monster van Dokter Frankenstein – dat monster dat je hebt gecreëerd door niet naar jezelf en jouw keuzes te kijken – dat monster dat terugkomt om te eisen dat jij je eraan onderwerpt – en dat je juist de levenskracht, juist die creativiteit, verbeeldingskracht en individualiteit vernietigt waardoor je eraan kunt ontkomen. De structuur die je hebt gecreëerd, eist dat jij je creativiteit vernietigt, dat je de waarheid over wie je bent, vernietigt, dat je de sleutel tot het koninkrijk der hemelen vernietigt.

En tegelijkertijd beweert die structuur dat die jou naar de hemel kan brengen. Wanneer, mijn geliefden, houd je eens op met die onzin? Wanneer zul jij ontwaken uit die illusie en de waarheid begrijpen die wij jullie steeds maar weer opnieuw op zo veel verschillende manieren, vertellen waardoor het voor elk van jullie, stuk voor stuk, mogelijk moet zijn één manier waarop we dit gezegd hebben, te vinden die jou deze visie duidelijk maakt en laat begrijpen. Maar de waarheid is dat als jij niet bereid bent naar jezelf te kijken door erop terug te kijken, te kijken naar die oorspronkelijke keuze om de dualiteit in te gaan, er niets is wat wij kunnen doen, niets wat wij zullen zeggen, zorgt ervoor dat jij je geest opent. Want je kunt altijd wel een dualistisch argument vinden dat schijnbaar rechtvaardigt waarom jij niet bij jezelf te rade hoeft te gaan, waarom je buiten jou kunt blijven kijken – want dit of dat is slecht op de wereld, dat moet gecorrigeerd, of beoordeeld of door jou bekritiseerd worden.

Nee, houd op buiten jou te kijken en ga naar de enige plek waar je de sleutel tot het koninkrijk der hemelen vindt. Kijk binnenin jou, kijk naar de eigen bouwwerken van jouw geest. En ga dan naar beneden naar het fundament, ga het graf in, waar het Petrusbewustzijn diep in de crypte begraven ligt. Zoek die sarcofaag, en verbrijzel het deksel ervan – opdat je erin kunt kijken. En wat zie je dan? Niets dan illusies, niets dan illusies! Moet jij bang zijn voor een illusie? Nee, dat hoeft niet. De illusie laat jou slechts denken dat je bang moet zijn voor de illusie.

Doe een beroep op ons voor hulp
Doe een beroep op de geascendeerde meester die je het meest na aan het hart ligt – opdat wij jou bij de hand kunnen nemen, zodat wij die trap af zullen lopen naar de catacomben, naar de crypte, waar die sarcofaag staat, waar jij je creativiteit, je individualiteit, je verbeeldingskracht in God achterliet. Vernietig die sluier, verbrijzel het deksel van de sarcofaag. Wees bereid om naar de oorspronkelijke beslissing te kijken – die je daar in het bos achterliet. En eis dan opnieuw de waarheid op over wie jij bent, eis je individualiteit opnieuw op. Accepteer die, accepteer dat je een waardige medeschepper met God bent. Accepteer dit en versmelt ermee opdat je kunt zijn wie jij in werkelijkheid bent. Dat is vrijheid, en dat is de sleutel om de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren, in plaats van nog 2000 jaar te worstelen.

Begrijpen jullie wat ik nu zeg? De Gouden Eeuw wordt niet gemanifesteerd door een of andere door mensen gemaakte structuur die de hele wereld verovert en hen dwingt iets op te bouwen dat er aan de buitenkant goed uitziet, maar aan de binnenkant vol doodsbeenderen zit. Geen wereldrijk, geen kerk, geen bouwwerk zal het Aquariustijdperk brengen. Alleen medescheppers met God, die hun volledige creativiteit en verbeeldingskracht gebruiken om de open deur te zijn voor de manifestatie van de Gouden Eeuw. Want alleen God zal de Gouden Eeuw opbouwen, en dit zal moeiteloos gaan of helemaal niet. Dus wat valt er dan nog meer met woorden te zeggen? En daarom moedig ik jullie opnieuw aan – zoals een poosje geleden: besteed wat tijd aan het zoeken naar het punt van stil zijn en dan zul je vandaar aanwijzingen krijgen, vanuit het stil zijn, vanuit het stil zijn, vanuit het stil zijn – het stil zijn dat IK BEN.