Waarom het Ego een zichzelf vervullende Profetie wordt

Het ego heeft een heel specifieke missie, namelijk de Bewuste Jij verhinderen de oorspronkelijke beslissing om je van God af te keren – het besluit dat je ego geboren liet worden – opnieuw te ontdekken en vervolgens achter je te laten. Dit besluit werd door de Bewuste Jij genomen, maar niet met de volle zuiverheid van het Christusbewustzijn. Het werd genomen omdat de Bewuste Jij begonnen was met het dualiteitbewustzijn te experimenteren, het bewustzijn van de antichrist. Daardoor zag de Bewuste Jij niet duidelijk wat dat besluit inhield en het begreep niet helemaal dat haar manier van redeneren op het dualistische denken gebaseerd werd. Het ego zal al het mogelijke doen om te voorkomen dat je deze blindheid ontdekt; het zal alles doen om de Bewuste Jij te verhinderen zich buiten de illusies van het ego te projecteren.

Je moet begrijpen dat de Bewuste Jij haar fatale beslissing nam, omdat het niet de absolute realiteit van Christus zag en door de sluier van het dualiteitbewustzijn blind was geworden. Dus dacht de Bewuste Jij dat haar manier van redeneren deugdelijk was en ze voelde dat de beslissing om zich van de leraar af te keren gerechtvaardigd, noodzakelijk, dan wel haar enige optie was. Omdat de Bewuste Jij al gedeeltelijk door de dualistische logica verblind – wat betekent: gedeeld was – zoals Eva in haar geest door de uitspraak van de slang gedeeld werd, dat ze zeker niet zou sterven – zag de Bewuste Jij niet dat haar manier van redeneren betrekkelijk was. Het begreep niet dat de logica van de slang alleen redelijk lijkt wanneer die door het filter van de dualiteit wordt gezien, een gemoedstoestand waarin alles betrekkelijk is, wat betekent dat alles verdedigd kan worden.

Mijn punt hier is, dat de Bewuste Jij naar het beeld en gelijkenis van God, wat je IK BEN Aanwezigheid betekent, gemaakt wordt. Je bent daarom niet slecht of zondig en je bent ook niet dom. Als de Bewuste Jij het beter zou weten, dan zou het het beter doen. Het probleem is dat zolang de Bewuste Jij door het filter van de dualistische logica naar de wereld kijkt, het het volledig beter kan weten. Het kan niet verder kijken dan de relatieve logica van de antichrist om de absolute werkelijkheid van Christus te zien.

Waarom het universum de illusies van het ego lijkt te bevestigen
Het wezen van het dualiteitbewustzijn is dat de Bewuste Jij – geleid door de valse leraren van deze wereld en het ego – haar eigen ‘werkelijkheid’ schept, een wereldbeeld dat rond de illusie wordt opgebouwd die ervoor zorgde dat het ego geboren werd. Alles in dit wereldbeeld komt voort uit de centrale illusie die ervoor gezorgd heeft dat het ego geboren werd en dus lijkt alles die illusie te ondersteunen. Met andere woorden, zolang je door dit filter naar de wereld kijkt, zal alles wat je ziet de illusie van het ego bevestigen. Als je een bril met gele glazen draagt, zal de wereld er geel uitzien en zal dat blijven doen totdat je de bril afzet en de wereld zonder filter ziet.

Toch zit er een nog diepere realiteit in die zin dat de wereld niet enkel gekleurd lijkt te zijn. De werkelijkheid die je in het materiële universum ervaart, wordt door de opvattingen van het ego vorm gegeven. Dit is een essentieel punt dat alle oprechte spirituele zoekers dienen te begrijpen. Zoals ik overal op deze website uitleg, functioneert het materiële universum als een spiegel die alles wat je uitzendt naar je terugkaatst. Dat is de reden dat ik mensen vertelde anderen te behandelen zoals jezelf door anderen behandeld wilt worden. De werkelijkheid is dat het universum je zo behandelt zoals jij anderen behandelt. Dit is een veiligheidsmechanisme dat erop gericht is als vervangende leraar op te treden voor die medescheppers die zich van de spirituele leraar hebben afgewend die de mensheid als taak kreeg. Wanneer je geen contact met de leraar hebt, is je enige manier om te leren door de consequenties van je handelingen te zien en daardoor spiegelt het universum je terug wat je uitzendt.

Je moet nu begrijpen dat de wet van vrije wil eist dat wanneer jij je van God en je spirituele leraar afwendt, je de mogelijkheid krijgt om van je eigen acties te leren. Dardoor kan een spirituele leraar zich pas met je leerproces bemoeien wanneer jij besluit de hulp van de leraar te zoeken. De leraar zit niet in je persoonlijke illusies gevangen, in de spiegeldoolhof van je ego, dus hij ziet heel duidelijk door de sluier heen die jou verblindt. Maar hij kan je dit pas uitleggen, wanneer je op het punt van je pad komt dat je voor zijn uitleg openstaat. En daardoor moet de leraar wachten totdat de Bewuste Jij de door het ego geschapen illusies in twijfel gaat trekken.

De leraar is zich volledig van dit probleem bewust, maar enkel een student met een bepaalde mate van rijpheid kan dit probleem nog maar nauwelijks beginnen te bevatten. Wat is de essentie van het probleem? Je ego heeft het dualiteitbewustzijn gebruikt om een mentaal beeld te scheppen van hoe hij denkt dat de wereld is – of liever gezegd, hoe hij wil dat de wereld eruit ziet, zodat hij de fundamentele illusie in stand kan houden die het mogelijk maakte dat je eigen ego geboren werd. De Bewuste Jij heeft zich gedeeltelijk met dit wereldbeeld vereenzelvigt en ziet daarom de wereld door de gekleurde glazen die je ego-illusies symboliseren. Tegelijkertijd projecteert de Bewuste Jij – als leider van je aandacht, die je scheppende kracht is – dit wereldbeeld op de kosmische spiegel. En raad eens wat de spiegel terugkaatst?

Begin je nu het probleem te zien? De Bewuste Jij gebruikt haar scheppende vermogens om een dualistisch beeld op het materiële universum te projecteren en de kosmische spiegel spiegelt het terug, wat betekent dat wat bij je terugkomt, het wereldbeeld van het ego lijkt te bevestigen. Als je ego het beeld geschapen heeft dat God een boos en onrechtvaardig wezen in de hemel is die jou achter gelaten heeft, dan zal het materiële universum omstandigheden naar je terugkaatsten die dit beeld lijken te bevestigen. Je zult eenvoudig niet in staat zijn God rechtstreeks te ervaren, zolang jij je met de illusie van scheiding vereenzelvigt en daardoor zal het materiële universum de werkelijkheid verbergen dat het wezen van God alles is. Alles wat je op deze wereld ervaart zal het geloof lijken te bevestigen dat God hier niet is en dat je dus door Hem in de steek gelaten bent. Net zo, als je gelooft dat het leven een strijd is, zal de kosmische spiegel fysieke omstandigheden naar je terugkaatsen die je leven tot een strijd maken.

Met andere woorden, je bent medeschepper met God en je kunt het medescheppen nooit stopzetten. Zoals ik eerder al zei, je zult onvermijdelijk je eigen omstandigheden creëren en de keuze is, of je dat doet door het dualistisch identiteitsgevoel dat door het ego bepaald wordt, of door je goddelijke identiteit die in je IK BEN Aanwezigheid verankerd wordt. De Bewuste Jij heeft het vermogen zich als alles te identificeren wat het bedenken kan en als waar accepteren. Daardoor zul je als de Bewuste Jij zich met de sterfelijke identiteit dat het ego definieert, geloven dat je een sterfelijk mens bent die in een begrensde wereld leeft, wat je leven tot een strijd maakt. En omdat jij je met deze mening over de wereld vereenzelvigd hebt, zal je ziel door een planeet worden aangetrokken waar deze voorwaarden fysiek gemanifesteerd worden – omdat ze door het collectieve bewustzijn van de ‘levensvormen’ die op die planeet leven, gecreëerd zijn.

Begin de identiteit van het ego in twijfel te trekken
Zolang jij je volledig met het door het ego geschapen wereldbeeld vereenzelvigt, MOET alles wat je ziet in het kader van dat wereldbeeld gedwongen worden. Met andere woorden, tot de Bewuste Jij begint te vermoeden dat het meer is dan het ego, zul je niet in staat zijn het wereldbeeld van het ego in twijfel te trekken. Je kunt het niet verdragen dat jij je identiteitsgevoel verliest, dus als je denkt dat de sterfelijke identiteit van het ego alles is wat er is, zul je niet bereid zijn het te onderzoeken en daardoor ben je onbereikbaar voor een spirituele leraar. In plaats daarvan zul je alles wat je overkomt zodanig proberen uit te leggen dat het wereldbeeld van het ego opnieuw bevestigd wordt. En omdat de geest van de antichrist een relatieve logica gebruikt, kun je bijna alles zo draaien dat het een bewijs vormt van wat je geloven wilt. Dit is wat men gewoonlijk een cirkellogica noemt.

Maar hoe kun je dan ooit aan de illusies van het ego ontsnappen? Door het veiligheidsmechanisme dat God in het materiële universum heeft ingebouwd, zoals Moeder Maria in haar boek uitlegt. Dat mechanisme is de tendens van het Moederlicht om naar haar oorspronkelijke staat, naar evenwicht terug te keren. Met andere woorden, wanneer jij je medescheppende vermogens gebruikt om iets te creëren dat niet met de wetten en de creatieve bedoeling van God overeenkomt, zal je schepping niet duurzaam zijn. Het zal alleen in tijd en ruimte bestaan, wat betekent dat het Moederlicht het onvermijdelijk zal afbreken.

De consequentie is dat je leven een voortdurende strijd wordt om de illusies van het ego overeind te houden. Hoe meer je de illusies probeert overeind te houden, hoe meer je een tegenkracht in het leven roept die ze probeert af te breken. Daardoor wordt je leven werkelijk een strijd, omdat je tegen de fundamentele kracht van het materiële universum vecht. Het Moederlicht is bedacht om elke structuur af te breken die niet in overeenstemming met Gods wet is. Om je ego-illusies overeind te kunnen houden, moet je proberen het hele universum te dwingen zich aan het wereldbeeld van het ego aan te passen.

Een groep medescheppers kan een begrensd deel van het universum dwingen zich tijdelijk aan hun wereldbeeld aan te passen. Dat is de reden dat de mensheid erin geslaagd is het Moederlicht, dat deze planeet vormt, te dwingen zich aan hun collectieve wereldbeeld aan te passen. Maar hoe sterk de medescheppers ook in hun illusies geloven, ze kunnen het Moederlicht niet dwingen deze voor altijd te handhaven. Ze zullen onvermijdelijk een tegenkracht in het leven roepen die de wereld die zij hebben opgebouwd, zal afbreken. Dit zie je heel duidelijk in de hedendaagse menselijke samenleving in de vorm van ziekten, gebrek, armoede, korte levensduur, gebrek aan voedsel, rampen door verontreiniging, natuurrampen en onevenwichtigheid.

De consequentie is simpel. Op de een of andere manier zul je moeten leren dat het wereldbeeld van het ego verkeerd is. Als je niet naar een spirituele leraar wilt luisteren, moet je leren door met je hoofd tegen de betonmuur van het universum te knallen – totdat je uiteindelijk instort en je begint af te vragen of er misschien een betere manier is. Het is voor een spirituele leraar altijd triest om mensen te zien die weigeren de illusies van hun ego in twijfel te trekken en daardoor steeds ernstiger crises in hun leven scheppen, totdat ze uiteindelijk onder de druk ervan instorten en om hulp roepen. Maar wij zijn aan de wet van vrije wil gebonden om mensen hun gang te laten gaan, totdat ze om onze hulp vragen. Daardoor kunnen we alleen maar toezien, hoe mensen zichzelf beperken tot ze zich niet langer kunnen bewegen.

Mijn punt is dat als de Bewuste Jij zich eenmaal met het dualistische wereldbeeld van het ego heeft geïdentificeerd, het heel moeilijk is om de betovering van die illusie te doorbreken. Het universum zelf zal in feite het wereldbeeld van het ego lijken te bevestigen door zich tijdelijk aan te passen. Daarom zie je zoveel mensen die er absoluut van overtuigd zijn dat hun wereldbeeld juist is. Maar wat je ook ziet, is dat het fundamentele wereldbeeld dat door de meeste mensen gedeeld wordt, door de tijd heen vorderingen maakt. Eeuwen geleden geloofden veel mensen dat de aarde en het universum heel klein waren. Ze geloofden dat de aarde plat was en dat de lucht een koepel was die de planeet bedekte.

Dit wereldbeeld is veranderd, omdat in iedere generatie een paar mensen het wereldbeeld van hun maatschappij en ego in twijfel durfden te trekken. Daardoor is er in deze tijd een groep mensen die klaar zijn voor de oogst van het opnieuw met hun spirituele leraren in contact komen en – volledig en definitief – uit de dualistische illusies van hun persoonlijke ego en het collectieve ego van deze planeet, opgetild te worden. Maar je moet begrijpen dat er krachten zijn die alles in het werk zullen stellen om je persoonlijke ontwaken te verhinderen en ze hebben een heel krachtig wapen om tegen je te gebruiken, namelijk de subtiliteit van het dualiteitbewustzijn. Dus laten we eens nauwkeuriger gaan kijken naar hoe subtiel de dingen precies kunnen zijn in de wereld waar alles relatief is.

Wanneer alles relatief is, wie heeft er dan gelijk?
Het ego wordt geboren door je scheiding van God en daardoor kan het zich alleen maar gescheiden van God zien. Voor het ego blijven God en de werkelijkheid van God een mentaal concept die tot begrippen gemaakt kunnen worden, maar nooit rechtstreeks ervaren. De Bewuste Jij kan God rechtstreeks ervaren, maar enkel door het Christusbewustzijn. Daardoor kun je, zolang je door het filter van het ego kijkt, God niet rechtstreeks ervaren, wat inhoudt dat je genoegen moet nemen met een beschrijving van de rechtstreekse ervaring. Mijn punt is dat als je de werkelijkheid niet door rechtstreekse ervaring kunt kennen, je de werkelijkheid door middel van een beschrijving MOET ‘kennen’ en die beschrijving zal ONGETWIJFELD door het bewustzijn van scheiding beïnvloed worden. Als het bewustzijn van scheiding geen invloed op je had, dan zou je geen beschrijving nodig hebben.

Zoals ik in de vorige lezingen beschreven heb, is de werkelijkheid van Christus dat alles uit Gods wezen geschapen is. Daardoor kan in werkelijkheid niets van God gescheiden worden. Iets kan alleen van God gescheiden zijn door een mentale illusie die in de geest van een zelfbewuste medeschepper geschapen is. Het bewustzijn van het ego wordt uit scheiding geboren, wat betekent dat het een fundamentele, ingebouwde dualiteit bezit. Jij bent hier; God is ergens anders. Er is een deling tussen jou en God.

Het gevolg is dat in plaats van God rechtstreeks te ervaren, het ego God alleen maar als een begrip kan zien, maar deze beeldvorming heeft ook een ingebouwde dualiteit. Weet je, voor het ego bestaat er niet zoiets als een absolute waarheid, een waarheid waarover niet gedebatteerd kan worden en die geen tegendeel heeft.

Zoals ik eerder gezegd heb, kan de Bewuste Jij nooit helemaal de herinnering van haar goddelijke oorsprong verliezen. Daardoor weet de Bewuste Jij dat God bestaat en dat God helemaal goed is. Het ego zou graag willen dat de Bewuste Jij alles over God zou vergeten, wat inderdaad tijdelijk bij een aantal mensen gebeurd is. Maar een spirituele zoeker kan Gods bestaan niet vergeten en daardoor moet het ego het bestaan van God in zijn wereldbeeld opnemen – want anders zal de Bewuste Jij niet langer de visie van het ego accepteren.

Maar als het ego zich een voorstelling van God maakt, doet hij dat op een relatieve manier. De Bewuste Jij weet dat God goed is, maar zolang het door de logica van het ego beïnvloed wordt, kan het niet volledig de goedheid van God ervaren, wat betekent dat het niet kan begrijpen dat er geen tegendeel is. Daardoor wordt de Bewuste Jij waarschijnlijk door de logica van het ego vastgezet, namelijk dat de goedheid van God op relatieve schaal bestaat, waardoor het een tegenhanger heeft. Het tegengestelde van goed is kwaad en het leven op deze planeet zorgt voor voldoende bewijs dat lijkt te bewijzen dat het kwaad werkelijk bestaat. Daardoor is het verleidelijk te geloven dat Gods zogenaamde tegendeel – noem het de duivel of hoe je het ook noemen wilt – even werkelijk is als God en waarschijnlijk nodig om het evenwicht van het scheppen compleet te maken.

Zie je wat ik bedoel? Het ego schept door het bewustzijn van de antichrist een denkbeeld dat God afschildert als niet zichzelf voorzienende, onafhankelijke werkelijkheid die geen tegendeel heeft. In plaats daarvan schildert hij God af als een onvolledig wezen en de goedheid van God wordt alleen met betrekking tot het tegendeel bepaald. Goedheid is niet langer absoluut; het wordt als het tegendeel van kwaad omschreven.

Waarom je nooit een dualistische woordenwisseling kunt winnen
Let op het subtiele onderscheid dat door veel religieuze mensen over het hoofd wordt gezien. Ze nemen aan dat zelfs als goed als het tegendeel van kwaad gedefinieerd wordt, dat wat zij als goed omschrijven nog altijd met de absolute goedheid van God overeenstemt. Dit is echter de grootse illusie aller tijden die tot vrijwel elk religieus conflict en oorlog op deze planeet geleid heeft. Wanneer je vanuit het bewustzijn van scheiding kijkt, kun je NOOIT Gods absolute werkelijkheid en goedheid zien. Je ziet ENKEL relatieve goedheid en het wordt nu mogelijk – zelfs onvermijdelijk – dat je goedheid zodanig definieert die evenredig is aan – en dus een bevestiging lijkt te zijn van – de fundamentele illusie die je ego in het leven riep!

Door de eeuwen heen hebben individuen en gemeenschappen verschillende definities gekend van wat goed is. Hoewel God Mozes de opdracht gaf niet te doden, omschreven diegenen die beweerden God voor de Israëlieten te vertegenwoordigen dat het vaak goed is om hun vijanden te doden. Dit is een overduidelijk voorbeeld van het feit dat het ego niet de absolute goedheid van God kan zien, maar er onvermijdelijk een relatief denkbeeld van maakt dat zo omschreven kan worden dat het aan het ego tijdelijk voordeel schijnt op te leveren.

Wanneer de Bewuste Jij eenmaal de gekleurde bril van de dualistische logica van het ego opzet, ziet het de wereld door een filter dat twee tegengestelden definieert. Het ego kan niet verder kijken dan deze twee betrekkelijke tegengestelden en daardoor zal het tot zijn dood beweren dat er niets buiten de relativiteit bestaat. In dit relatieve wereldbeeld is niets absoluut, daardoor is het niet mogelijk om vast te stellen wat met Gods goedheid overeenkomt en wat niet met de absolute werkelijkheid rijmt. Dit kan alleen maar door de helderheid van de Christusgeest worden vastgesteld. Daarom zei ik:

Je oog is de lamp van je lichaam. Is je oog enkelvoudig, dan is ook je lichaam helemaal verlicht; maar is het slecht, dan is het ook duister in je lichaam. (Lucas 11:34).

Het punt is dat wanneer je oog enkelvoudig is – wat betekent dat de Bewuste Jij de ene, ondeelbare waarheid van Christus ziet – je lagere wezen een open deur voor het licht van God is om in deze wereld te schijnen. Maar wanneer je visie gedeeld is – wanneer de Bewuste Jij door het dualistische filter kijkt – je wezen wordt gevuld met de duisternis van het dualiteitbewustzijn. Het licht van je IK BEN Aanwezigheid kan eenvoudig niet in zijn zuivere vorm door je geest schijnen, maar wordt door de opvattingen van je ego gekleurd en daardoor in duisternis veranderd.

Het wezen van de relatieve logica is dat wanneer alles relatief is, niets in absolute zin bewezen of weerlegd kan worden. Het is geen kwestie van WAT goed en verkeerd is; het is alleen een zaak van WIE ‘goed en verkeerd’ is, wat inhoudt: wie in staat is anderen te overtuigen. Dit levert duidelijk voordeel op aan de wezens die het meest bedreven zijn de relatieve logica te gebruiken van de geest van de antichrist en die het meest bereid zijn te manipuleren, liegen en afdwingen om de baas over anderen te zijn.

De bedoeling van het verhaal van de Slang in de Hof van Eden is: illustreren dat als je eenmaal aan het dualiteitbewustzijn gaat deelnemen – de boom van kennis van RELATIEF goed en kwaad – je gemakkelijk door degenen gemanipuleerd wordt die meerdere levens in deze manier van denken hebben doorgebracht en geen scrupules hebben te liegen om je in de macht te krijgen. Er bestaat slechts één uitweg. Je kunt de geest van de antichrist niet gebruiken om aan het bewustzijn van scheiding te ontsnappen. Daardoor moet je weten dat het ego een reuzegrote illusie in het leven heeft geroepen waarin alles relatief lijkt te zijn. Zolang je binnen het kader van deze illusies blijft, kun je NOOIT aan de grip van het ego ontsnappen.

Ik heb veel oprechte spirituele zoekers gezien die aan de illusie ten prooi vielen dat ze het intellect kunnen gebruiken om hun ego en de prins van deze wereld te slim af te zijn. Sommigen denken zelfs dat het hun taak is om hun eigen ego, de ego’s van andere mensen of de machten van deze wereld te overtuigen dat ze ongelijk hebben. Dit zal er echter onvermijdelijk voor zorgen dat je betrokken raakt bij de dualistische strijd die het ego schiep en daardoor zul je alleen maar meer in die strijd betrokken worden. Als je probeert de geest van de antichrist te gebruiken om de machten van de antichrist te slim af te zijn, hoe kun je dan verhinderen dat je meer in de geest van de antichrist verwikkeld raakt?

Dit is de illusie die er in de eerste plaats voor gezorgd heeft dat vele medescheppers vielen. Zoals door de Elohim van Vrede uitgelegd is, vielen vele medescheppers voor de illusie dat ze het licht van hun Godvlam uit moesten doen tot er aan bepaalde voorwaarden in deze wereld was voldaan. We zouden ook kunnen zeggen dat sommige medescheppers begonnen te geloven dat in plaats van het licht van hun Godvlam de duisternis op deze wereld te laten verteren, ze eerst in debat met de duisternis moesten gaan en een poging ondernemen om diegenen die erin verstrikt zaten ervan te overtuigen naar God terug te keren. Maar wanneer je probeert het ingevette varken te vangen, kom je onvermijdelijk uiteindelijk onder de modder te zitten.

Wanneer het gaat over het omgaan met het dualiteitbewustzijn van het ego, is er slechts één benadering die werkt. Je kunt het bewustzijn van de antichrist niet ompraten, want als alles betrekkelijk is, kan er geen afdoend argument bestaan. De duivel vindt het prachtig dat je een poging doet hem te slim af te zijn en hij zal je zelfs laten voelen dat je een punt gescoord hebt. De duivel probeert echter zelf geen gelijk te krijgen; hij probeert je alleen maar met het bewustzijn van de antichrist bezig te laten zijn. Net zo maakt je ego zich niet druk over het winnen van één veldslag, zolang het de oorlog maar wint door je in de dualistische strijd gevangen te houden, zodat je door de bomen het bos niet ziet.

Dit is een essentieel punt dat te veel spirituele zoekers niet begrepen hebben en daarom moet je er heel zorgvuldig over nadenken. Je kunt eenvoudig NIET WINNEN door je met de dualistische argumenten van het ego in te laten. Je kunt je ego niet overtuigen of bekeren, omdat hij NOOIT de Geest van Waarheid kan ervaren, maar ALTIJD enkel een dualistische beschrijving ziet. Daardoor kun je het ego NOOIT de absolute waarheid laten zien en in plaats daarvan word je in een nutteloze woordenstrijd getrokken die de superioriteit van één dualistische beschrijving boven een andere dualistische beschrijving probeert te bewijzen. Om deze altijd aanwezige val te vermijden, denk eens na over mijn woorden:

Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. (Matteüs 10:16)

Je moet leren van mijn voorbeeld hoe ik tegen de duivel optrad na mijn vasten in de woestijn (Lucas, hoofdstuk 3) of hoe de Boeddha met de verleidingen van Mara omging toen hij er klaar voor was om het Nirwana in te gaan. Beiden bleven we onthecht. Ik berispte de duivel en de Boeddha verklaarde dat het zijn recht was om de Boeddha op aarde te zijn. Maar we lieten ons niet in met de krachten van de dualiteit op het niveau van de dualiteit.

Je kunt NOOIT winnen door je in te laten met een dualistische woordenstrijd, noch kun je de zaak van God vooruithelpen door dualistische gevechten te voeren. Je kunt enkel winnen door boven het dualiteitbewustzijn te stijgen, door eenvoudig de dualistische argumenten en de strijd van je ego achter te laten. En om dat te doen, moet je naar de ongedeelde waarheid van Christus uitreiken die het je mogelijk maakt om de misvattingen van de dualistische manier van denken van het ego te zien.

In de komende lezingen zal ik je een aantal voorbeelden geven van hoe het ego probeert je in de dualistische strijd vast te houden door allerlei geloofssystemen op te zetten die op de dualiteit gebaseerd worden. De bedoeling is ervoor te zorgen dat je de dualistische strijd blijft vechten, wat het zowel je ego als de machten van de antichrist mogelijk maakt om je levenskracht te stelen om te kunnen overleven.