Jouw missie is Spirituele Heelheid

ONDERWERPEN: Technologie voor gratis energie – Van jezelf houden is de essentiële sleutel – Er kan geen Gouden Eeuw zijn zonder liefde – Wees heel door van jezelf te houden – Een beweging voor spirituele heling in het Aquariustijdperk

Geascendeerde Meester God Meru, 3 juli 2006

Vanaf het allereerste begin is het ons doel om leringen, middelen en technieken naar buiten te brengen die degenen verheffen die kunnen worden verheven om hun Christusschap te manifesteren. Want mijn geliefden, er is maar één ding dat de aarde transformeert in de Gouden Eeuw van Saint Germain – en dat is Christusschap. Namelijk dat een kritieke massa mensen hun Christusschap bereikt en tot uitdrukking brengt, waar ze ook maar zijn op dit planetaire lichaam.

Er is geen ander middel om de Gouden Eeuw te brengen. Het is inderdaad waar dat onderdeel van het brengen van een Gouden Eeuw, het naar voren brengen van nieuwe technologie is, nieuwe kennis, nieuwe economische filosofieën en systemen, nieuwe politieke filosofieën, nieuwe spirituele en religieuze filosofieën. Maar hoewel deze nodig zijn en ze natuurlijk het Omega-aspect vormen om de Gouden Eeuw te brengen, moet ik zeggen dat een geweldige hoeveelheid technologie, kennis, politieke hervormingen of sociale of religieuze programma’s niet de Gouden Eeuw van Saint Germain naar buiten kunnen brengen.

Technologie voor gratis energie
Want de Gouden Eeuw van Saint Germain is niet een mechanische eeuw en kan niet op mechanische manieren tot stand worden gebracht. Het is een tijdperk van Christusschap. Want Saint Germain heeft er geen enkel belang bij dat zijn vlam van vrijheid wordt vervormd door de technologie die hij juist naar buiten heeft gebracht om mensen de vrijheid te geven spirituele groei na te streven – in plaats van hun tijd en energie te besteden aan het met veel moeite opbouwen van een bestaan op droge grond.

Daarom heeft Saint Germain besloten dat het uitgeven van nieuwe technologie heel nauw wordt afgemeten aan het toenemen van Christusschap onder de meest spirituele geavanceerde mensen op deze planeet. De technologie die een revolutie kan teweegbrengen in de productie van energie en daardoor in ieder aspect van de industrie en het leven op deze planeet, staat al klaar om door Saint Germain zelf te worden uitgegeven. Maar die technologie wordt pas uitgegeven als een kritieke massa mensen een kritieke mate van Christusschap heeft uitgedrukt, zodat ze het evenwicht kunnen handhaven waardoor wij kunnen voorkomen dat deze nieuwe krachtige technologie verkeerd gebruikt gaat worden voor oorlogen en macht, zoals we hebben gezien bij alle andere technologie die we de mensheid hebben gegeven en die door de machtselite werd misbruikt.

Wanneer je naar de technologie kijkt, zie je hoe deze steeds maar weer wordt gebruikt om macht te krijgen, met de bedoeling het volk te onderdrukken en de macht, rijkdom – zelfs vrijheid – te concentreren in de handen van een kleine elite. Dit kan niet doorgaan en daardoor is er in onze raden besloten dat indien het, echt, noodzakelijk is dat de wereld door een enorme energiecrisis heen moet of een grote oorlog om olie moet voeren, dit dan maar te laten gebeuren opdat de mensen de gevaren en de beperkingen van technologie zonder Christusvisie dan kunnen inzien.

Maar we zagen liever een scenario waarin degenen onder jullie die de meest spiritueel geavanceerde mensen zijn, die laatste inspanning zullen leveren om jullie psyche te helen, jullie ego bloot te leggen en jullie Christusschap te manifesteren en tot uitdrukking te brengen, waardoor jullie dat evenwicht kunnen bewaren zodat wij, voor een belangrijke energiecrisis – die tot een derde wereldoorlog leidt – plaatsvindt, in de tijd van een paar decennia technologie kunnen uitgeven die olie ouderwets maakt.

Vrijheid heeft vele facetten en één aspect van vrijheid is zeker dat men een onbeperkte hoeveelheid gratis energie tot zijn beschikking heeft voor de ontwikkeling van ieder aspect van de menselijke maatschappij. Stel je eens voor dat op een afgelegen eiland midden in een groot meer een vorm van technologie zou bestaan die elektriciteit opwekt zonder fossiele brandstof te verbranden. Daardoor zou je zelfs op een afgelegen eiland een bloeiende stad kunnen opbouwen, zelfs een bloeiende spirituele retraite, want je zou onafhankelijk zijn van alle monopolies op energie.

Dit is een visie die ik graag wil dat jullie die hebben, want in de toekomst zal het zeker een essentieel onderdeel van de Gouden Eeuw zijn dat we samenlevingen in de Gouden Eeuw kunnen krijgen op locaties waarop het nu niet haalbaar is dat ze het overleven. Daardoor kunnen de spirituele mensen zich terugtrekken uit de drukte van de beschaving en retraitecentra bouwen die het spirituele evenwicht kunnen bewaren en het mogelijk maken dat mensen uit de steden, zichzelf vernieuwen, hun bewustzijn verhogen, en dan teruggaan naar de steden om degenen te verzorgen die nog niet ontwaakt zijn.

Van jezelf houden is de essentiële sleutel
Mijn geliefden, wat is ervoor nodig om een kritieke massa mensen de noodzakelijke mate van Christusschap te laten manifesteren, om het evenwicht te bewaren in deze kritieke vroege fases van de Gouden Eeuw? Welnu, de psyche moet geheeld worden, En hier wil ik mee aangeven – op de krachtigste manier die ik in mij heb – dat er daadwerkelijk een groot aantal mensen op deze planeet zijn die al tientallen jaren hun spirituele groei nastreven. Zij hebben diverse oefeningen gedaan, diverse leraren en leringen – ze zijn vooruitgegaan. Maar ik moet zeggen dat een substantieel aantal van hen niet het kritieke punt op het pad voorbij is, het kritieke punt waardoor zij hun psyche hebben in zoverre hebben geheeld dat zij in staat zijn volledig te accepteren dat zij geïncarneerde zonen en dochters van God zijn.

Accepteren dat jij een zoon of dochter van God bent, houdt in dat jij perfect in staat bent van jezelf te houden. Want als jij niet van jezelf kunt houden, dan kun jij niet volledig accepteren dat jij een zoon of dochter van God bent. Je kunt niet volledig accepteren dat jij het waard bent om de zoon of dochter van God te zijn. Je kunt niet volledig accepteren dat je het waard bent om op aarde rond te lopen als Christuswezen en je kunt het niet accepteren dat je het waard bent om je Christusschap tot uitdrukking te brengen, de Christuswaarheid tot uitdrukking te brengen, en de vergissingen van het bewustzijn van de antichrist aan te vechten.

En als jij niet accepteert dat jij het helemaal waard bent een vertegenwoordiger van God op aarde te zijn, dan zul je worden overweldigd door de woeste aanvallen van de krachten van de antichrist, zelfs de krachten van veel goed bedoelende mensen om jou heen die niet accepteren dat jij ervoor uitkomt en verklaart dat jij de Christuswaarheid kent, terwijl zij om een of andere reden zijn gaan geloven dat jij volgens een of andere goeroe of spirituele lering niet geacht wordt die verklaring af te leggen.

Maar zoals Jezus heeft gezegd, is Christusschap die niet tot uitdrukking wordt gebracht door een onbaatzuchtig streven om andere mensen te bevrijden, geen Christusschap is. Het is geen Christusschap dat manifest is. En daardoor doet het God en de geascendeerde meesters geen goed als jij in een afgelegen grot zit, vierentwintig uur per dag mediteert – zelfs als je een bepaalde innerlijke staat van zuiverheid door meditatie hebt verkregen. Wat deze tijd nodig heeft, is dat degenen die hun Christusschap hebben gemanifesteerd op innerlijk niveau het ook tot uitdrukking durven te brengen door anderen te helpen.

Tenzij jij er onbaatzuchtig aan werkt om anderen te helpen, heb jij nog geen waarachtig Christusschap gemanifesteerd. En wat heb je nodig om die hobbel uit de weg te ruimen, waardoor jij je niet alleen maar op je eigen groei richt? Wat is ervoor nodig om dat zelfgevoel weg te gooien en onbaatzuchtig te werken aan de grotere zaak van de geascendeerde meesters, aan de grotere zaak om het bewustzijn van de mensheid verheffen? Nu, daar is maar één ding voor nodig, mijn geliefden – dat je op het punt komt dat jij totaal en eindelijk van jezelf houdt omdat jij totaal en eindelijk accepteert dat jij ook iemand bent om van te houden en dat God van jou houdt, precies zoals jij door God werd geschapen als individualisatie van Gods eigen Wezen. En daardoor kom jij voort uit liefde, en ben je uit liefde gekomen en je bent iemand om helemaal van te houden.

Dit is de essentiële sleutel. En ik moet je zeggen dat de prins van deze wereld, de krachten op deze wereld – die werken met jouw eigen individuele ego – erin zijn geslaagd om met allerlei plannen te komen waardoor ze mensen hebben laten geloven dat zij niet van zichzelf mogen houden. Maar als jij niet van jezelf houdt, kun je niet het gebod van Jezus opvolgen. En wat was zijn gebod, toen men hem vroeg wat het allerbelangrijkste gebod was in de wet? Welnu, hij zei dat het eerste gebod was God lief te hebben met heel je hart, ziel en geest. En het tweede was om van je naaste te houden zoals jezelf.

Om van jouw God te houden, moet jij van jezelf houden als God, als individualisatie van God – zodat jij van God houdt als jouw eigen hogere Wezen. Je houdt van God als je grotere Zelf. En om van anderen te houden als jezelf, moet jij weten dat zij ook verlengstukken van God zijn. En daarom zijn ze verlengstukken van jouw eigen grotere zelf en daarom ben jij met hen verbonden door jouw eigen verbinding met God. En daardoor kun jij van anderen houden als van jezelf, als jouw eigen grotere Zelf – in horizontale zin – op de materiële wereld. Dit, mijn geliefden, is de liefde die de wereld zal transformeren in de Gouden Eeuw van Saint Germain.

Er kan geen Gouden Eeuw zijn zonder liefde
Er zijn mensen die al tientallen jaren spirituele leringen bestuderen en die aanzienlijke tijd, energie en visie besteed hebben aan het visualiseren hoe de Gouden Eeuw van Saint Germain eruit moet zien. Maar zij hebben zich vaak geconcentreerd op een aantal visies op grote technologie en grote steden met grote tempels, maar ik zeg, dat hoewel deze visie op de buitenwereld natuurlijk wel uit kunnen komen, ze alleen maar uitkomen als ze worden gebaseerd op een solide fundament, als ze worden gebaseerd op de rots van Christus. En de rots van Christus is liefde – liefde voor God Boven, liefde voor alle mensen beneden.

Er kan geen Gouden Eeuw zijn zonder liefde. Ze kan niet door technologie tevoorschijn worden gehaald of door mechanische middelen, zoals de verkeerde leraren op deze planeet je willen laten geloven door veel slimme plannetjes. Hoeveel mensen op aarde ook zouden horen van de violette vlam en de decreten van de violette vlam opzeggen, dit zou niet automatisch de Gouden Eeuw tot stand brengen. Mijn geliefden, hoe kan ik dit ooit duidelijker zeggen? Waarom herhaal ik mezelf steeds weer? Omdat jullie ego al subtiele overtuigingen voor in de plaats hebben gezet die jullie laat denken dat er een of andere mechanische manier bestaat, door een spirituele techniek, om de Gouden Eeuw neer te zetten.

Heel veel van jullie geloven dat als je maar bepaalde oefeningen doet in de buitenwereld, of genoeg mensen een spirituele techniek gaan uitvoeren, de Gouden Eeuw dan zichzelf wel op een of andere manier manifesteert. Mijn geliefden, Jezus heeft jullie al verteld dat dit niet zo is. Moeder Maria heeft jullie al verteld dat dit niet zo is. Saint Germain en El Morya hebben jullie al verteld dat dit niet zo is. En nu zeg ik, God Meru, dat dit niet zo is. Christusschap is niet een mechanische bewustzijnsstaat. Het is een bewustzijn dat helemaal op liefde wordt gebaseerd.

Wees heel door van jezelf te houden
Daarom zullen wij natuurlijk weer een nieuwe invocatie uitbrengen die is ontworpen om jullie te helpen te overwinnen wat jullie ervan tegenhoudt van jezelf te houden. Maar ik moet zeggen dat zelfs een invocatie niet genoeg is. Jullie moeten allemaal een oprechte poging doen om je psychische wonden te helen, om elkaar te helpen op het punt te komen waarop elk van jullie van zichzelf kan houden. En daardoor kunnen jullie als groep, jullie als gemeenschap, jullie als beweging van elkaar houden zoals Jezus van jullie houdt, zoals wij, de geascendeerde meesters, van jullie houden, omdat wij weten dat jullie deel uitmaken van ons. En wanneer jullie van elkaar houden, kunnen jullie beginnen degenen op de wereld de hand te reiken die ook naar die liefde, dat gevoel van eenzijn en gemeenschap verlangen en hen dat geven. En daardoor kunnen jullie hen helpen hun eigen psyche te helen.

Wij proberen hier niet weer een religie of beweging op te zetten die zich apart zet door zich superieur aan anderen te voelen. We proberen een beweging te vormen die mensen uit alle achtergronden verwelkomt zonder van hen te eisen dat ze hun trouw aan hun eigen religie afzweren of van hen te eisen dat ze religieuze overtuigingen overnemen. We hebben het over een universele beweging van spirituele heling waarvan het de bedoeling is dat ze mensen bij heelheid brengt, heelheid in hun psyche, heelheid in hun energieveld dat iemand dan afsluit, de persoon verzegelt, van de de negativiteit van deze wereld. Waardoor iemand eindelijk naar binnen kan gaan, contact kan maken met zijn eigen hogere Wezen en dan geleidelijk gaat accepteren dat hij of zij het waard is om Gods onvoorwaardelijke liefde te ontvangen. En deze acceptatie leidt tot het punt waarop ze die onvoorwaardelijke liefde ervaren – die de perfecte liefde is die alle angst, alle negatieve impulsen, uitbant.

En als je eenmaal die liefde hebt ervaren en haar dagelijks begint te ervaren, ken je geen angsten meer, geen angst om je Christusschap tot uitdrukking te brengen, geen angst om te zijn wie je bent, geen angst om de Christuswaarheid te zeggen in elk aspect van de maatschappij waarin jij expertise en ervaring hebt. Noch zul je nog enige angst hebben om anderen te helpen om die staat van heelheid te bereiken, hoe gewond ze ook lijken.

Een beweging voor spirituele heling in het Aquariustijdperk
Vandaag, 3 juli 2006, kondigen ik, de God Meru met mijn gemalin, die jullie kennen als Godin Meru aan dat wij daadwerkelijk deze nieuwe activiteit van spirituele heling, van spirituele heelheid, zullen sponsoren. Dit is een aanzienlijke dispensatie en ik ben er zeker van dat een aantal in hun hart het belang hiervan weten en voelen.

We zoeken naar mensen die bereid zijn het leven in de buitenwereld aan de kant te zetten, het verlangen naar materiële bezittingen, macht, status bij de mensen, het verwerven van een comfortabele levensstijl en andere valkuilen op deze planeet die je tegenhouden om je goddelijke plan uit te voeren. Dit zijn de mensen die wij zoeken om naar voren te komen, de inspanningen te leveren – de allesomvattende, totaal geconcentreerde, totaal eerlijke inspanningen – hun eigen psyche te helen en dan de waardevolle leraren en helers van anderen te worden.

Dit is niet een onderneming die door één of twee mensen kan worden uitgevoerd. Er zijn veel mensen nodig. Velen zijn er klaar voor. Velen zijn het waard. Dus daarom zeggen wij: “Kom naar voren! Gebruik je creativiteit. Doe de hoofden en middelen bij elkaar. Vorm een school, een leringsmissie waardoor je anderen zou kunnen helpen hun Christusschap te manifesteren en elkaar te helpen de juiste manier te vinden en technieken op te zetten om meer mensen te helpen.” Jullie moeten begrijpen dat de onderneming waar wij nu aan beginnen, een onderneming is van het Aquariustijdperk en daarom zullen wij niet alles door een paar mensen naar buiten laten brengen. Want we willen niet weer een beweging zien die zich op één of twee personen richt met de onvermijdelijke afgoderij die met deze vorm van organisatie gepaard gaat. Dit is een vorm van organisatie uit het Vissentijdperk en die heeft zijn langste tijd gehad. Het is tijd om verder te gaan.

Het is daarom tijd dat anderen meedoen en zeggen: “Wij hebben ook iets bij te dragen. God in ons wil een bijdrage leveren.” En daardoor kunnen jullie elkaar helpen en kunnen jullie samen groeien. En door dit samen groeien, door bijeen te komen – op één plek en eensgezind van hart en geest te zijn – kunnen jullie de kelk vormen waardoor wij zullen uitbrengen wat uitgebracht moet worden door wie maar de open deur is voor een bepaalde lering, techniek of hulpmiddel. Dit is het concept van het Aquariustijdperk waar we jullie graag mee vertrouwd willen maken, het te omarmen, het te accepteren – accepteren dat God in iedere persoon het waard is om boodschapper te zijn, de open deur te zijn, voor een of ander nieuw hulpmiddel of lering die op vele verschillende manieren naar buiten kan worden gebracht.

Zodoende verzegel ik deze uitgave van Licht. En ik zend een golf van Licht naar iedere persoon op aarde die het potentieel heeft om het Christusschap te manifesteren tijdens deze incarnatie. En ik zeg tegen jullie allen, niet slechts enkelen: “Het koninkrijk van God is nabij. Dit is het uur om dit te accepteren. Jullie Heer heeft jullie nodig!” Jullie Heer heeft jullie nodig om zijn ware leringen te preken in dit tijdperk, de ware leringen van het pad naar Christusschap, de ware leringen van heelheid, de universele staat van heelheid die alle menselijke delingen transcendeert. Dus word wakker en kom van waar jij ook maar bent, vanuit welke achtergrond ook, maar kom bijeen en wees eensgezind op één plek in hart en geest, zodat je de leringen van de Nieuwe Tijd naar buiten kunt brengen die deze planeet zullen transformeren en de Gouden Eeuw van Saint Germain brengen.

Sta op en werp de leugens, de fouten, het bedrog van degenen omver die tegen de uitvoering van de missie van Jezus Christus ingaan en het begin van de ware missie van Saint Germain. Zodoende zeg ik: “Wees de Christus op aarde! Wees het! Wees het! Wees het! Wees het! Wees de Christus op alle zeven stralen! Wees de geïncarneerde Levende Christus!”

En laat jouw licht voor de mensen schijnen opdat zij kunnen zien dat het niet van jou komt maar van je eigen IK BEN Aanwezigheid, het grotere Wezen waar jij een individualisatie van bent. En zij kunnen inzien dat dat Licht ook in hen zit en kan worden aangewakkerd tot een machtige vlam die alles wat er niet aan gelijk is, zal verteren op aarde. En dus overlaad ik jullie met de grootste uitgave en uitschenking van Licht die er in tienduizenden jaren op deze planeet is gezien en ik zeg: “Laat vandaag het begin van het aftellen naar het begin van de Gouden Eeuw van Saint Germain markeren.” Laat het verzegeld zijn door de hele kracht van de hele Geest van de Grote Witte Broederschap. Dus is het af!