Saint Germain

Saint Germain is de hiërarch van het Aquariustijdperk die de Vlam van Vrijheid voor de aarde bewaart.

In de 16e en 17e eeuw heeft Saint Germain met veel van de koningen in Europa gewerkt en probeerde toen een Verenigde Naties van Europa te vormen. Hij stond bekend als de Wonderman van Europa, omdat hij diverse wonderbaarlijke kunststukjes uitvoerde, zoals het verwijderen van barsten in diamanten, uit het niets verschijnen en meer dan een eeuw een jeugdig uiterlijk behouden.

In de jaren (19)30 heeft Saint Germain een aantal decreten en affirmaties van de Violette Vlam uitgegeven door de I AM Movement. Later heeft hij er nog decreten bij The Bridge to Freedom en The Summit Lighthouse aan toegevoegd. Tot die tijd was de violette vlam alleen maar bekend bij geïnitieerden van geheime gezelschappen en ordes. Saint Germain heeft een speciale dispensatie ontvangen om de kennis van de violette vlam onder een groter publiek te mogen verspreiden.

Saint Germain heeft over zichzelf gezegd: “… ik als het Wezen dat men op aarde kent als Saint Germain, kies ervoor de eigenschap Godvrijheid te belichamen. Ik erken natuurlijk dat er andere eigenschappen van God zijn die net zo veel waarde hebben, maar ik kies ervoor om vrijheid te belichamen, mijn individuele keuze. Dus BEN IK een spiritueel Wezen, die wat je zou kunnen noemen de spirituele Vlam voor de aarde handhaaft, een Vlam van Vrijheid, mijn geliefden.

Alles op aarde, wordt uit energie gemaakt, zoals jullie wetenschappers al hebben ontdekt. Energie is een vorm van vibratie. Maar jullie wetenschappers hebben energie nog niet helemaal begrepen. Want energie is eigenlijk een uitdrukkingsvorm van een fijnere kwaliteit. Fysieke energie is een uitdrukkingsvorm van wat je misschien spirituele energie zou kunnen noemen. Maar spirituele energie neemt niet de vorm van iets fysieks aan dat elektrische motoren kan aansturen, of andere effecten heeft.

Spirituele energie zal aan jou verschijnen als een vuur, als een vlam. Zodoende zag je dat het brandende bosje toen Mozes op de berg die spirituele energie tegenkwam, niet werd verteerd. Vandaar het gezegde: “God is een verterend vuur” dat alles wat niet hetzelfde is, verteert, alles wat jou vasthoudt in een minder identiteitsgevoel. En dus is de vlam van Vrijheid inderdaad een vorm van spirituele energie die het potentieel heeft om alle beperkingen weg te branden die jou in een beperkt identiteitsgevoel vasthouden. Maar mijn geliefden, jullie moeten erkennen dat op planeet aarde alles om de vrije wil draait. Ik ben een spiritueel Wezen, en ik ben één geworden met de Vlam van Vrijheid. Die vlam is een uitdrukkingsvorm van de oneindige God. Hij heeft oneindig potentieel. Hij kan alles en alles wat jou inperkt, verteren.

Maar ik, Saint Germain, verteer jouw beperkingen pas als jij je vrije wil gebruikt om al die beperkingen op te geven. Wat niet alleen inhoudt dat je gewoon zegt: “Saint Germain, haal mijn beperkingen weg”, maar dat jij erkent dat jij die beperkingen hebt gemaakt door onvolmaakte overtuigingen en beelden over jezelf, God en de wereld te accepteren.

Dus voor jij die beperkingen eigenlijk los kunt laten, moet je zeggen dat die beperkingen van jou zijn door te erkennen dat jij die hebt gevormd door die onvolmaakte overtuigingen en beelden te accepteren. Daarna moet je die onvolmaakte overtuigingen en beelden doorzien, de manier van redeneren en het bewustzijn dat erachter zit doorzien, en dan die beperkende keuzes vervangen door betere keuzes die je van die huidige beperkingen bevrijden. En wanneer jij bereid bent die omslag in bewustzijn te maken, nu dan heb je het potentieel om de keus te maken los te laten wat jullie inperkt, mijn geliefden. Maar pas wanneer je die beperkingen hebt doorzien en waarom die jou inperken, kun je ze gewoonweg niet loslaten. En pas wanneer jij kunt loslaten, kan ik ingrijpen, en met de Vlam van Vrijheid alle imperfecte energie wegbranden, zodat jij dan bevrijd bent om hoger op je persoonlijke pad naar de vrijheid toe te komen. Dit was de bedoeling van het maken van mijn website voor mijn Gouden Eeuw. Om jullie individueel te bevrijden, jullie leringen en hulpmiddelen te geven die jullie kunnen bevrijden. Maar daarnaast om mensheid te bevrijden, zodat de aarde kan opstijgen naar wat ik de Gouden Eeuw noem – die ik voor de aarde voor mij zie. Wat een tijdperk is waarin je, daar verzeker ik je van, niet de beperkingen in de menselijke samenleving ziet die jullie nu overal om je heen zien en die jullie volgens mij tot nu toe in je leven hebben ervaren. Dus is het mijn bedoeling om jullie niet alleen hoop te geven, maar leringen en hulpmiddelen die je op het punt laten komen dat je een innerlijk weten krijgt, waardoor je weet dat deze planeet het potentieel heeft om een Gouden Eeuw te worden.

En jullie persoonlijk hebben het potentieel om op te klimmen, niet alleen naar een Gouden Eeuw, maar boven alle beperkingen in het materiële rijk en vrij te worden als onsterfelijk spiritueel Wezen. Dus is de basale boodschap van deze website dat ik, Saint Germain, de beperkingen op aarde ben ontstegen en het motto van de geascendeerde meesters is: “Wat de één kan, kan een ander ook.” Dus leer het van mij, leer het van de andere leden van de geascendeerde meesters en zie dat jij ook vrij kunt zijn!”

De Onderdrukking van Creativiteit transcenderen, 2 december 2017 – Tallinn, Estland

Op Angst gebaseerde Samenlevingen transcenderen, 11 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Bureaucratie en Regering in de Gouden Eeuw, 11 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Een positieve Visie op de Gouden Eeuw
Geascendeerde Meester Saint Germain, 3 juni 2017 – Nederland

Weten wat de ware Bedoeling is van Democratie, 2 juni 2017 – Nederland

De Directe Weg naar Directe Democratie, 3 mei 2017 – Seoel, Korea

Het Geheim om een Gouden Eeuw te manifesteren, 4 juli 2016 – Seoel, Korea

Het potentieel van een Gouden Eeuw voor Zuid-Korea, 2 juli 2016 – Seoel, Zuid-Korea

Willen jullie samen met mij de Gouden Eeuw scheppen?, 24 augustus 2015

Een hogere Vorm van Democratie in Amerika, 18 juli 2015 – Los Angeles, Verenigde Staten

Wil jij vrij zijn?, 27 juli 2015

De Vragen die de meeste Mensen niet eens kunnen stellen, 22 juni 2013 – Almaty, Kazachstan

Het Elitisme is de Sleutel om de Geschiedenis te begrijpen, 22 juni 2013 – Almaty, Kazachstan

De Alpha en Omega van de Gouden Eeuw, 21 juni 2013 – Almaty, Kazachstan

Diversiteit is de Meestersleutel tot de Gouden Eeuw, 21 juni 2013 – Almaty, Kazachstan

De hogere Niveaus van Christusschap en het Pad van Boeddhaschap, 15 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

Wie wil de Vrijheidsvlam in Rusland belichamen?, 15 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

De Diplomatie van de Violette Vlam voor een hogere Visie in Europa, 23 juni 2012

De Vrijheidsvlam en de Vlam van Liberty in China verankeren, 22 juni 2012

Een machtige Pilaar van Vrijheid in Centraal-Azië verankeren, 29 december 2011

Een nieuw Referentiekader voor Vrijheid, 26 november 2011

Ik eis Denemarken op voor de Eeuw van Transcendentie, 29 oktober 2011

Laat de Zweden uit hun Schulp kruipen en de Visie op Integratie voor het Baltisch (Estland, Letland, Littouwen) Gebied begrijpen, 22 oktober 2011( nog niet gereviseerd)

De ware Alchemie van Vrijheid
Samen met Portia, 12 februari 2011

De Sleutel om de open Deur te zijn in het Jaar van de Moeder, 4 januari 2011

De Uitgave van de Vrijheidsvlam voor het Jaar van de Moeder, 4 januari 2011 – Helen Michaels

Verbeeldingskracht, Acceptatie, Eenzijn: Een nieuwe Formule voor Alchemie in de Gouden Eeuw, 12 juni 2010

Ik luid officieel het Begin van het Aquariustijdperk in — vang mijn Enthousiasme op, 22 maart 2010

Het Romeinse Rijk symboliseert jouw persoonlijke Worsteling met de Structuren die jij hebt gevormd, 13 februari 2010

Hoe beperkte Verbeeldingskracht Vrede in het Midden- Oosten blokkeert, 3 februari 2010

Alchemie is een creatief Proces, 29 oktober 2009

De Weegschaal van het Leven in Evenwicht brengen
samen met Portia, 19 april 2009

Het Einde van Natiestaten en het Begin van de Gouden Eeuw, 12 april 2009

Overwin jullie Drama’s, 4 januari 2009

Hoe kan Europa vrij zijn wanneer de Geest van de Mensen wordt gevangen gehouden in Illusies?, 1 november 2008

Wil je dat de Economie voor het Volk is, of voor de Elite?, 21 september 2008

NU is het de tijd om het Bewustzijn van de Gouden Eeuw te omarmen! samen metJezus, 28 juni 2008

Het Geldsysteem van de Gouden Eeuw visualiseren, 22 maart 2008

De Leringen over de Achtste Straal integreren, 30 december 2007

Vrijheid betekent Overgave aan het Eenzijn, 29 december 2007

Ware Dienstbaarheid betekent dat je naar Eenheid accelereert, 25 december 2007

Zonder Visie komen de Mensen om, maar als hun Visie zuiver is, manifesteren zij een Gouden Eeuw, 24 december 2007

Armoede is Haat voor de Moeder, 20 december 2007

Maak weer Contact met je hoogste Liefde en vervul je goddelijke Plan, 15 december 2007

Armoede met de Tweede Straal van Godwijsheid overwinnen, 15 december 2007

Armoede is NIET de Wil van God, 14 december 2007

Een Land is geen Eiland, 27 oktober 2007

Is het de lógische vólgende stap om de Gouden Eeuw binnen te halen, 15 juli 2007

Ik daag je uit om opnieuw na te denken over Bezittingen, 15 juli 2007

Politiek en Onderwijs in de Gouden Eeuw, 15 juli 2007

Wees méérdan Normaal!, 14 juli 2007

De grote Illusie dat er Schaarste aan Middelen van Bestaan is, overwinnen, 14 juli 2007

Het Geheim over de Opkomst en het Verval van Gouden Eeuwen, 14 juli 2007

De Gouden Eeuw vereist een alles omvattende Verschuiving in Bewustzijn, 13 juli 2007

Laten we ons verheffen boven het vechten om Land!, 20 mei 2007

De Toekomst van de Planeet hangt af van jouw Bereidheid om te Zijn, 19 mei 2007

Het is Tijd voor een Revolutie in het Denken in Europa, 18 mei 2007

Hoe kan Amerika één Natie onder God zijn?, 7 april 2007

De Elite en de tegen-Elite begrijpen, 6 april 2007

Wees zo vrij als een klein Kind, 21 oktober 2006

Wij bereiden ons voor op een nieuwe Cyclus in Europa, 9 oktober 2006

Ik werp jullie de Uitdaging toe: Te zijn of niet te zijn, 3 oktober 2006

Eis jullie Vrijheid in Europa op!, 30 september 2006

Laat de Wind van Verandering waaien, 4 juli 2006

De ware Alchemie van het Hart, 25 mei 2006

Ga altijd op zoek naar de praktische Oplossing – niet de ideale, 3 januari 2006

Wie houdt de levende Vlam van het Leven in leven?, 31 december 2005

Ik eis Zuid-Amerika op voor de Zaak van Vrijheid!, 21 december 2005

Eis jullie Godsdienstvrijheid op!, 22 oktober 2005

De Bescherming van het Ambt van President, 21 oktober 2005

Deel mijn Visie op een Amerika in de Gouden Eeuw, Columbus Day, 10 oktober 2005

De Vrijheidsvlam in het Centrum van de aarde verankeren, 4 juli 2005

Ik kom de Troepen van Jezus en Moeder Maria versterken, 1 juli 2005