Kunnen jullie accepteren dat het mogelijk is om jullie Natie te transformeren?

Geascendeerde meester Saint Germain, 21 september 2019 – Kiev, Oekraïne

IK BEN de geascendeerde meester Saint Germain, maar ik ben meer dan een geascendeerde meester in die zin dat ik het niveau van Boeddha heb bereikt en ik de taak heb de vertegenwoordiger van de god van vrijheid voor de aarde te zijn, zou je kunnen zeggen. Wat betekent dat precies? Dat is iets wat je niet in woorden kunt uitdrukken, maar kunt voelen, je kunt het ervaren als je bereid bent om de vibratie van de stem van de boodschapper te volgen, omdat ik die laad met iets wat hij niet zelf kan, maar wat de vibratie is van wie ik ben.

Ik kom met miljoenen engelen van de violette vlam die in formatie vliegen. En eerlijk gezegd, zou je zien, als je hen kon zien, dat ze allemaal een grote glimlach op hun gezicht hebben, omdat ze doen wat zij het liefste doen, de violette vlam uitbrengen die hun niet-geascendeerde broeders en zusters kan bevrijden die nog op de aarde zijn. Zij vliegen in een strakke formatie over deze gebieden heen: Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, omdat jullie de violette vlam en andere energie hebben opgeroepen. Daarom komen ze nu met een zuiveringsactie die een bepaalde portie energie van antivrijheid zal opruimen die al veel te lang boven deze gebieden hangt. En als ze klaar zijn met deze drie naties, zullen ze ook over alle naties heen vliegen die deel uit hebben gemaakt van het Warschaupact van de Sovjet-Unie, en zal die ook zuiveren van de energie van antivrijheid, en dat gaat eerlijk gezegd veel gemakkelijker bij de meeste andere naties dan bij Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Maar nogmaals, de engelen klagen totaal niet over het gewicht dat ze moeten verwijderen, want zij doen dit maar al te graag.

Nu kun je natuurlijk zeggen dat die engelen de macht hebben om rond de aarde te vliegen en alle energie van antivrijheid weg te halen. En de engelen van de andere stralen en de stralen die daarna komen, kunnen ook om de aarde heen vliegen en alle negatieve energie in een paar seconden weghalen. Maar wat voor zin zou dat hebben, wat zou men daarvan leren? Wat doen mensen als je ze van hun last bevrijdt die deze bewustzijnsstaat nog niet hebben getranscendeerd? Zij voelen zich lichter. Zij voelen zich goed, en wat zeggen ze dan? “Het is tijd voor een feestje.” En dan gaan ze feesten en een hoop plezier maken en krijgen conflicten met elkaar. En dan beginnen ze die energie weer helemaal opnieuw te scheppen. En dit gaat zo door totdat ze er genoeg van krijgen en naar zichzelf en hun eigen bewustzijnsstaat beginnen te kijken, omdat zij zich realiseren dat hun ervaring van het leven zich afspeelt in hun hoofd, in hun vier lagere lichamen. Als jij je ervaring van het leven op aarde wilt veranderen, waar moet je dan beginnen? Bij jezelf natuurlijk.

En dit is het verschil tussen de mensen die het pad van vrijheid al hebben ontdekt en degenen die het nog niet hebben ontdekt. De mensen die nog niet het pad van vrijheid hebben gevonden, denken nog steeds dat zij iets of iemand anders moeten veranderen om hun ervaring van het leven te veranderen. En daarom streven ze een onmogelijk doel na. Zij jagen op de pot met goud aan het eind van de regenboog. Ze komen er nooit bij, omdat de regenboog voor hen uit blijft gaan en zij daar nooit bijkomen op het fysieke vlak, want die regenboog is niet iets fysieks, in ieder geval niet zo dat je hem kunt beetpakken en vasthouden.

De pot met goud is ook niet iets fysieks, omdat de pot met goud aan het eind van de regenboog het collectieve bewustzijn is. Dit is niet iets wat je in gedachten kunt beetpakken en in een systeem zetten zoals de communisten probeerden; zoals de katholieke kerk probeerde om dat in een systeem te zetten en veel anderen door de eeuwen heen hebben geprobeerd. Is daar iemand van hen in geslaagd? Nee, niemand, want je kunt het collectieve bewustzijn niet in een systeem zetten. Dit is een vrij stromende geest die zich niet laat binden, die zich niet laat vastbinden, die zich op geen enkele manier laat beperken, want hij heeft het recht gekregen om zichzelf te transcenderen en meer te worden.

Dit is de vibratie van de Vlam van Vrijheid, de bereidheid om meer te willen zijn dan daarvoor. En wat is het geschenk dat wij komen brengen als we de violette vlam uitgeven? Dat de mensen op het punt komen waarop ze net als jullie in dit decreet aan Shiva zeggen: “Het verleden bepaalt mijn keuze niet meer.” Want wat is de situatie voor de meeste mensen op aarde? Het verleden bepaalt hun keuzes. Wat zij in het verleden hebben gedaan, of je het nu karma noemt of iets wat wij in de lering over psychologie en de verschillende geesten hebben gezegd. Wat je in het verleden hebt gedaan, de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt, bepalen jouw keuze. Zij bepalen jouw keuze toen en nu heb je de mogelijkheid om te kiezen. Je kunt niet iets kiezen wat anders is dan je vorige keuze zolang jij je afgesloten hebt, zoals Portia heeft gezegd, je kunt niet uit je vier lagere lichamen stappen, je identiteitsgevoel op de wereld en je realiseren dat jij meer bent. Je kunt geen contact maken met die levensvonk die wij de Bewuste Jij hebben genoemd, maar die je nog veel meer andere namen kunt geven. Je kunt er trouwens elke naam voor verzinnen die jou aanstaat. Zolang je maar voor de ervaring gaat in plaats van een intellectuele manier. Ga voor die ervaring van zuiver gewaarzijn opdat je beseft opdat je rechtstreeks ervaart dat jij meer bent dan jouw gedachten. Jij bent meer dan jouw identiteit op de wereld. Jij bent meer dan jouw mentale overtuigingen, jouw emoties of jouw fysieke lichaam. Jij ben meer dan dit alles.

En omdat die levensvonk in jou zit, kun je de omstandigheden op de wereld transcenderen. Daarom kun jij persoonlijk vrij zijn. Daarom kun je een samenleving vormen die vrij is. Dit is de enige reden, de enige manier, waarop dit kan, omdat jij die vonk van de oneindigheid in jou hebt die alle beperkingen kan loslaten die de mensen op aarde hebben gecreëerd. Omdat dit de aarde overstijgt.

Je beseft natuurlijk wel dat er een enigma is dat de mensheid al heel lang achtervolgt en filosofen hebben er soms zo lang over nagedacht dat hun gezicht er blauw van werd. En het enigma is: “Wat was er eerst, de kip of het ei?” Denk hier eens over na en in hoeveel vermommingen dit gebeurt. Wat was er het eerst? Dit of dat? Als er een kip was die het eerste ei heeft gelegd, waar komt die kip dan vandaan? Er moet een ei zijn geweest waar de kip uit is gekropen. Er moet een ei geweest waaruit die kip is gekomen. Maar welke kip heeft dan het ei gelegd waar die kip is uitgekomen? Er moet dus een kip zijn geweest voor de allereerste kip. En je kunt hier eindeloos mee doorgaan en nergens uit komen, behalve misschien in het krankzinnigengesticht in een keurslijf. Mijn geliefden, jullie begrijpen wel dat er geen oplossing is voor dit enigma.

Wat was er het eerst een vrije samenleving of een vrije geest? Dit is geen echt enigma, omdat jullie dit wel kunnen oplossen. Voor een vrije samenleving kwam een vrije geest. Dat moet wel zo zijn. En waarom dan? Wel denk eens aan de kip en het ei. Wat was er het eerst? Geen van beide. Dit zijn allebei materiële manifestaties. En voor een materiële manifestatie komt een matrix in bewustzijn. Er is bewustzijn voordat iets zich fysiek manifesteert. Er was een bewustzijn dat deze matrix had, het beeld van zowel de kip als het ei. En die werden tegelijkertijd gemanifesteerd door hetzelfde proces, of wat wij de onderling afhankelijke oorsprongen noemen.

En je kunt tot het besef komen dat dit voor alles geldt in het fysieke octaaf. Welke situatie er ook op het materiële vlak bestaat, er was altijd eerst een situatie in het bewustzijn, in het emotionele, mentale en identiteitsrijk. Voor bepaalde situaties op aarde, zoals de zuivere omstandigheden die door de Elohim zijn geschapen, was er zelfs een matrix in het spirituele rijk voor iets naar de vier lagere rijken afdaalde. Je beseft wel dat je bij het begin moet beginnen als je iets wilt veranderen, je moet naar de oorzaak gaan, de bron. En de bron is altijd bewustzijn.

Wat zal vrijheid in een natie creëren? Een cruciaal aantal mensen dat naar zichzelf begint te kijken en hun eigen geest bevrijdt van de keuzes die zij in het verleden hebben gemaakt. Zoals je Shiva hebt horen zeggen, was er een punt waarop de Sovjet-Unie niet meer stand kon houden, omdat er gewoon niet genoeg licht door de mensen heen stroomde. De Sovjet-Unie kon in de buitenwereld instorten, maar er is nog wel een parallel in bewustzijn. In die betekenis hebben we het gehad over de Harde Leerschool, waar je hetzelfde patroon steeds opnieuw moet herhalen tot je op het punt komt dat je er genoeg van hebt. En er waren mensen in de Sovjet-Unie die dachten: “Dit is genoeg. Er moet meer zijn. Ik heb er genoeg van. Ik kan het niet meer aan. Ik wil dit niet meer.” En dan begin je te denken: “Wat is ervoor nodig om vrij te zijn?” En je beseft heel eenvoudig dat jij niet op het niveau van actie vrij kunt worden.

Wat zegt de traditionele kijk op karma? Je daden veroorzaken karma en het karma beperkt wat je kunt doen in daaropvolgende levens. Dit beperkt je keuzes, met andere woorden, het verleden bepaalt jouw keuze. Hoe komt het dat zelfs landen die al jarenlang leringen over karma en reïncarnatie hadden, er jarenlang niet in zijn geslaagd om hun volk te bevrijden van het rad van wedergeboorte? Hoe komt het dat er in landen zoals India slechtere materiële omstandigheden zijn dan in de westerse naties, hoewel zij deze spirituele leringen hebben, dit spirituele bewustzijn? Dit kwam juist omdat zij de innerlijke betekenis van karma en reïncarnatie niet hadden begrepen. Zij hebben zich op hun daden gericht. Wat je doet, schept karma. Om karma te overwinnen moet je iets anders doen, of je het nu een spirituele activiteit noemt, of niet. Maar je kunt karma niet opruimen door iets anders te doen. Je kunt karma alleen maar overwinnen als je toegeeft dat elke actie voortkomt uit karma. Als je jouw actie wilt veranderen, dan moet je jouw bewustzijn veranderen. Want anders zullen de acties in het verleden jouw keuze bepalen. Je hebt geen andere keus dan hetzelfde patroon steeds weer opnieuw herhalen.

Er bestaat een neiging, we zouden het een programmering kunnen noemen, die in de Bewuste Jij zit ingebouwd, om altijd naar iets nieuws op zoek te gaan en er komt een moment waarop een levensstroom in heel veel levens steeds opnieuw dezelfde dingen heeft gedaan en dezelfde consequenties heeft ervaren, en steeds weer die zelfde ervaring op de wereld heeft gekregen in een zelfde soort samenleving dat hij zich begint open te stellen voor iets anders. “Er moet toch meer zijn, omdat ik hier genoeg van heb.” En dan begint hij zich open te stellen voor de gedachte: “Misschien moet ik iets bij mezelf veranderen, in plaats van erover te dromen dat er iets verandert.”

En op dat moment kan de levensvonk van dat wezen door dat uiterlijke bewustzijn heen beginnen te schijnen, bij wijze van spreken, en de vier lagere lichamen beginnen te transformeren en te zuiveren, zodat die persoon het contact met het levensweb kan maken, met de IK BEN Aanwezigheid, maar zich ook realiseert dat hij deel uitmaakt van een geheel dat met elkaar verbonden is. Jij bent niet een apart wezen. En het mes snijdt aan twee kanten. Er zit een Alpha en Omega aan. De Alpha is dat jij niet een gescheiden wezen bent: jij bent met iets hogers dan jezelf verbonden: jouw IK BEN Aanwezigheid, de geascendeerde meesters.

De Omega is dat zolang jij geïncarneerd bent, deel uitmaakt van deze mengelmoes, deze matrix, dit web dat op aarde is gevormd. Jij bent een onderdeel van het collectieve bewustzijn en niet alleen jouw keuzes in het verleden bepalen jouw keuze, maar ook de keuzes die jouw groep en het hele menselijke ras heeft gemaakt. En hoe kun jij je bevrijden van de aantrekkingskracht van het massabewustzijn? Dat kan niet door een daad op de wereld. Dat kun je niet met de kracht die jij in je vier lagere lichamen hebt. Je kunt dit alleen maar doen als je reikt naar een kracht buiten jou, jouw IK BEN Aanwezigheid, een geascendeerde meester, een van de vlammen van God, zoals de Vlam van Vrijheid. Wanneer je die energie in je vier lagere lichamen brengt, kun je beginnen met jouw eigen vier lagere lichamen bevrijden. Je kunt beginnen met het bevrijden van de vier lagere lichamen van de planeet. Dan kun je beginnen te transformeren.

Er moeten mensen zijn die hier voor openstaan, zelfs als ze bewust niets afweten van geascendeerde meesters of spirituele leringen. Zij kunnen er voor openstaan om naar binnen te gaan, een bepaalde stroom van leven te voelen die door hen heen gaat. En dat stelt hen in staat om op een manier te denken die zij nog niet eerder hebben gedaan, op een manier te denken waarop de meeste mensen in hun cultuur of natie niet kunnen denken. En daarom kunnen zij begrijpen dat er zich ook andere kansen kunnen manifesteren dan nu. Wij zouden een betere samenleving kunnen maken.

Wat is ervoor nodig om een land als Oekraïne te transformeren? Een paar mensen moeten beginnen zich voor te stellen, te denken, dat er een betere staat van deze natie zou kunnen komen. En zij moeten zover komen dat zij dit niet alleen denken en ervan dromen, maar dat zij accepteren dat dit mogelijk is. Kunnen jullie, de directe studenten, accepteren dat het mogelijk is om jullie natie te transformeren hoe die er nu ook uitziet, en waar die zit? Kunnen jullie dit volledig accepteren? Misschien kunnen jullie dat nu doen in het energieveld dat ik voor jullie heb voorbereid. Maar kunnen jullie dit beeld ook handhaven? Kunnen jullie het handhaven wanneer jullie naar huis teruggaan en jullie dagelijkse dingen doen? Kunnen jullie blijven accepteren wat Saint Germain heeft gezegd wat mogelijk is?

Als jullie dat inderdaad kunnen, dan kunnen jullie je natie een enorme dienst bewijzen, want jullie kunnen dan bij wijze van spreken het spirituele evenwicht bewaren voor de andere mensen die beginnen te ontwaken, maar die zich daar niet zo bewust van zijn als jullie. Jullie kunnen die acceptatie in stand houden. Dat betekent dat zij ook gaan accepteren dat er een nieuwe toekomst mogelijk is, hoewel zij niet dat bewuste uiterlijke beeld ervan hebben dat jullie hebben. Maar zij begrijpen wel dat er een bepaald terrein in het leven is waar zij ervaring mee hebben, zij hebben kennis, zij hebben expertise. En zij zien dat er iets verbeterd kan worden. Jullie hebben misschien een betere visie dat het toegaat naar een samenleving in de Gouden Eeuw en ook enig idee wat dit precies inhoudt. Zij hebben die visie misschien niet. Maar door die acceptatie voor hen in stand te houden, kunnen zij accepteren dat er een verbetering kan komen en dat is belangrijk voor de lange termijn.

In de tijd van de Bijbel werd gezegd: “Zonder visie komen de mensen om.” In de Sovjet-Unie hadden de mensen natuurlijk geen visie. Zij zagen geen enkel aspect van het communistische Utopia dat zij persoonlijk graag wilden. En zij zagen geen enkele mogelijkheid om hun persoonlijke leven te verbeteren. Maar er zijn mensen, nu het communisme niet meer bestaat, of in ieder geval al enige tijd niet meer op het fysieke vlak bestaat, die die het beeld krijgen dat er een beter leven mogelijk is. Hoewel zij het grote plaatje niet zien, kunnen ze wel dat gevoel hebben. En jullie kunnen hen helpen om dat beeld vast te houden: dat die verbetering van een bepaald aspect van het leven er komt in een grotere context. Hoewel het hun eigen leven kan verbeteren of dat van een paar mensen om hen heen, is het wel van belang in het globale plan van hun natie.

Dit zou je het concept ‘een goede zaak’ kunnen noemen. Maar het is geen zaak die door menselijke wezens of ideologieën is gedefinieerd, of liever de gevallen wezens en hun ideologieën, want je probeert niet een bepaald doel te bereiken dat van te voren vaststelt hoe mensen moeten werken, of het universum moet werken. Dit wordt gebaseerd op het besef dat het mogelijk is om je leven te verbeteren. En als zij het leven blijven verbeteren, dan zal er een moment komen waarop er een nieuwe dag aanbreekt. Ook al hebben ze er geen enkel idee van hoe die dag eruitziet, zij weten dat zij naar een doel toe werken dat de moeite waard is, dat ertoe doet, dat hen en ook hun kinderen en veel andere mensen zal helpen.

Zij kunnen zich daarop aansluiten. Zij kunnen hierdoor aangemoedigd worden, zodat het niet alleen gaat over het verbeteren van hun eigen leven, maar ook over iets meer doen, iets verbeteren dat groter is dan zijzelf. En dit helpt natuurlijk geweldig mee om een levensstroom te laten groeien wanneer die zich niet op zichzelf en het verbeteren van hun eigen situatie richt, maar ziet dat er iets meer is wat de moeite waard is om aandacht aan te besteden, er energie in te steken, om je voor in te spannen, en dat het de moeite waard is om iets te accepteren.

Mijn geschenk is niet zozeer begrip. Mijn geschenk is niet zozeer een lering. Mijn geschenk is de vlam die IK BEN, de energie die IK BEN; de energie die ik breng en degenen die dat willen, degenen die daarvoor gevoelig zijn, kunnen het zelfs horen aan het instrument dat ik gebruik, een menselijke stem die deze vibratie overbrengt. Maar concentreer je niet op de menselijke stem of de boodschapper. Concentreer je op de vibratie die er doorheen stroomt. Volg die vibratie naar de bron opdat je mijn vlam kunt ervaren, mijn wezen dat meer is dan een menselijke stem, de boodschapper, de woorden die er gezegd worden, zelfs het geluid dat je hoort. Jullie kunnen je in je hart afstemmen op iets wat buiten het fysieke vlak valt. Ben ik een fysiek wezen? Nee, ik ben een geascendeerde meester en daarom sta ik boven het fysieke. Hoe kunnen jullie mij kennen? Alleen als je verder gaat.

Heel veel mensen hebben een religieuze traditie en denken dat zij kunnen aankomen met materiële hocus pocus of een bepaald ritueel waarin zij de Geest kunnen vangen, maar de Geesten kun je nooit vangen. De Geest blaast waarheen hij wil, de Heilige Geest blaast waarheen hij wil, want er is maar één Geest. Hoe kun je de Geest vangen in iets wat is gemaakt, gedefinieerd door gescheidenheid en daarom alleen het gevoel van gescheidenheid kan versterken, de illusie dat je gescheiden bent? Je kunt hem niet vangen. De Geest zal altijd boven iets staan wat berust op gescheidenheid. En die er daarom bij het wezen, de Bewuste Jij, op aandringt om verder te kijken dan gescheidenheid en te reiken naar dat eenzijn.

Wat is vrijheid? Hoe word je vrij? Als gescheiden wezen kun je geen vrijheid krijgen. Geen enkel gescheiden wezen is ooit vrij geweest. Je kunt vrijheid bereiken als jij contact maakt met het levensweb, contact maakt met de IK BEN Aanwezigheid, contact maakt met de geascendeerde meesters, contact maakt met andere mensen. Jij bent vrij wanneer jij verbonden bent. Niet op het niveau van je menselijke gedachten, maar op het niveau van de Christusgeest, omdat je beseft dat al het leven één is, dat jij deel uitmaakt van dit levensweb, de Antahkarana van het leven, waarin alles met elkaar verbonden is en je hebt geen enkele wens om je daarvan af te scheiden.

Wij realiseren ons natuurlijk dat jullie door een fase heengaan, waarin jullie je moeten afscheiden van het massabewustzijn om te vermijden dat jullie daarin worden meegezogen. Maar wanneer jullie dat gedaan hebben, kunnen jullie beginnen met beter je best doen om daar vanbinnen contact mee te maken. En dan krijg je een heel andere verbinding die niet berust op het uiterlijke, het menselijke bewustzijn. Als je iets van natuurkunde en fysica afweet, dan weet je dat er experimenten zijn gedaan waarin men heeft aangetoond dat twee deeltjes die in ruimte van elkaar gescheiden zijn, nog steeds met elkaar verbonden zijn. En een verandering in de ene zorgt ogenblikkelijk voor een verandering bij de andere en dat kan niet worden verklaard door een materieel signaal, omdat een signaal moet bewegen met de snelheid van het licht en dat kost tijd.

De verbinding waar ik het over heb, is geen fysieke. Daarom valt het buiten tijd. Het valt buiten ruimte. Het is een verbinding in hoger bewustzijn. en dat is de enig ware verbinding, omdat het geen eenheid en eenwording bij mensen onderling op horizontaal niveau kan scheppen. In het verleden is het heel vaak geprobeerd. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de communistische samenlevingen een heel, heel, heel, heel erg ruwe poging deden om die valse eenheid te scheppen.

Maar er waren samenlevingen in het verleden die veel verder ontwikkeld waren dan de communistische samenlevingen. Dit was voor de gevallen wezens naar de planeet kwamen. Daarin probeerde men eenzijn te creëren door allemaal hetzelfde te zijn. En dit kan niet, omdat dit tegen de bedoeling van het leven ingaat, namelijk medescheppen op individueel niveau en individuele groei in zelfbewustzijn opdat een wezen meer wordt totdat hij op den duur ascendeert uit het fysieke octaaf en door kan gaan naar oneindige niveaus om zelf verder te groeien totdat je het bewustzijn krijgt van de Schepper. Elke poging om eenzijn te scheppen die tegen de basale drijfveer van het leven ingaat, wat zelftranscendentie betekent, is niet mogelijk. Dat kan niet gebeuren.

Hoe kan er eenzijn in een natie komen? Alleen wanneer een cruciaal aantal mensen dit eenzijn dat daarboven staat, probeert te bereiken. En zoals Shiva zei, kun je op een punt komen waarop je iemand in de ogen kijkt en ziet dat die persoon dezelfde connectie heeft met zijn of haar hogere zelf, IK BEN Aanwezigheid, geascendeerde meesters. En dan kun jij een andere connectie krijgen, een ander gevoel van eenzijn dat niet berust op iets op de wereld. En dat transcendeert de uiterlijke verschillen die jullie hebben, of dit nu jullie nationaliteit is of iets totaal anders, of andere dingen die de mensen onderling gecreëerd hebben. Je ziet dat dit de echte manier is om eenzijn te creëren.

En je zou hiernaar kunnen kijken en zeggen: “Hoe kunnen wij ooit eenzijn in onze natie kunnen creëren, omdat niet alle mensen die innerlijke connectie zullen hebben of in staat zijn om die te krijgen?” Maar niet alle mensen hoeven die te hebben, een cruciaal aantal mensen is voldoende. En dat cruciale aantal mensen is geen specifiek aantal, zelfs niet een bepaald percentage, omdat het afhangt van welke natie en welk collectief bewustzijn het is en hoe hoog de mensen met spiritueel bewustzijn kunnen komen. En dit is voor elk land anders.

Je ziet dat er al landen zijn die een hogere vorm van eenzijn hebben dan jullie, bijvoorbeeld Oekraïne of Rusland, omdat zij meer het bewustzijn bezitten dat wij essentiële of basale menselijkheid noemen, omdat zij weten dat je bepaalde dingen niet doet die andere mensen kunnen schaden. Wij moeten het samen doen. Wij proberen het geheel te verheffen in plaats van dat ieder dat voor zich doet. En er zijn landen in de moderne democratieën die dit in hoge mate hebben bereikt.

En nogmaals, jullie zijn natuurlijk vrij om van die landen iets te leren, en dat is een van de redenen dat heel veel mensen uit de armere landen naar landen gaan waarin ze meer geld kunnen verdienen. Maar zij komen niet alleen thuis met geld. Zij komen ook thuis met de ervaring dat er een andere soort samenleving mogelijk is, die je al in Polen kunt zien, in Engeland, in de Scandinavische landen, in Duitsland, waar ze maar heen trekken. Zij komen thuis met dat bewustzijn en de acceptatie dat het echt mogelijk is. En als het mogelijk is voor hen, waarom zou het dan niet mogelijk zijn voor jullie? En natuurlijk is het ook voor jullie mogelijk. Het is een kwestie van die hobbel nemen opdat enkelen van jullie kunnen accepteren dat het mogelijk is. En dan kunnen jullie heel veel mensen helpen om dat te accepteren.

Probeer ik mijn Gouden Eeuw aan iemand op aarde op te dringen? Absoluut niet! Ik bied het de mensen constant aan! Ik probeer voortdurend manieren te zoeken om de mensen die aan te bieden. Wat is het probleem? Zoals is gezegd in het laatste boek in de serie over de Gouden Eeuw, is het om de mensen de Gouden Eeuw te laten accepteren, te accepteren dat die een realistische mogelijkheid is en niet een vergezochte Utopische droom. Ik ben geen vergezochte Utopische droom. Ik ben een echt wezen. En ik weet precies wat er mogelijk is. Heel veel mensen op aarde zouden, als ze mijn visie op wat er mogelijk is in de Gouden Eeuw zouden horen, ogenblikkelijk denken dat zij het veel beter weten dan ik. Zij zouden die visie onmiddellijk afkraken: “Wie is deze dromer? Hij noemt zichzelf Saint Germain. Wat een onzin! Wij weten het beste wat er op aarde mogelijk is. Of liever wat er niet op aarde mogelijk is.”

Maar mijn geliefden, zoals wij al vaker hebben gezegd, is het motto van iedere pessimist: “Ik ben geen pessimist, ik ben een realist.” Maar die zijn niet realistisch, want alleen als je een realist bent, besef je dat er meer mogelijk is en dat is hier ook zo. Je weet nooit met zekerheid wat er niet mogelijk is; je kunt alleen met zekerheid weten: “Dit is mogelijk, omdat we zien dat het zich manifesteert. Zolang je iets niet gemanifesteerd ziet, kun je niet zeker weten of het zich niet zou kunnen manifesteren.

Je zou naar de ellende op aarde kunnen kijken en het allemaal uit proportie trekken en zeggen: “De hoeveelheid ellende die wij in de menselijke geschiedenis zien, bewijst dat menselijk wezens beperkt zijn en niet over bepaalde grenzen heen kunnen stappen.” Dit is allemaal totale onzin. Een complete leugen, die de gevallen wezens de mensen hebben opgedrongen. Kijk eens naar wat er in de laatste tienduizend jaar gebeurd is vanaf de samenlevingen in het Stenen Tijdperk tot heden. Jullie, die zeggen dat je niet verder kunt groeien, lijken op de mensen in het Stenen Tijdperk die ontkennen dat de mensen ooit door de lucht zouden kunnen vliegen.

Ontkennen dat het niet mogelijk is dat er een betere wereld komt, kan niet. Het enige wat tussen de huidige omstandigheden en de manifestatie van een betere wereld staat, is de acceptatie in de gedachten van een cruciaal aantal mensen. Dat is absoluut het enige. En hoe komt dat? En waarom is dat zo? Waar ben ik deze verhandeling mee begonnen? Het bewustzijn komt voor de fysieke manifestatie. Wanneer er iets in je bewustzijn verandert, dan moet er iets veranderen in de fysieke manifestatie. Dat is de wet van God, de natuurwet. Dit is altijd zo geweest en hoezeer de gevallen wezens of menselijke wezens het ook ontkennen, dit kan niet de waarheid over het leven veranderen. Hoeveel het ook ontkend wordt! Zelfs een bijna oneindig aantal ontkenningen kunnen de waarheid over het leven niet veranderen. Maar een heel klein beetje acceptatie kan een betere wereld manifesteren en een betere natie en een beter persoonlijk leven.

En dit is mijn geschenk voor jullie, het geschenk dat ik breng met mijn dankbaarheid omdat jullie bijeen zijn gekomen om mij een podium te geven dat mij in staat heeft gesteld om deze heel krachtige verhandeling te geven door het fundament dat jullie hebben gelegd met jullie oproepen en decreten. Het staat in directe verhouding tot het werk dat jullie hebben gedaan en jullie bereidheid om jezelf te transcenderen, de bereidheid om hogerop te komen. En ik prijs dat in jullie. Jullie hoeven mij niet te prijzen. Ik heb dat niet nodig. Maar jullie moeten zelf inzien dat jullie iets hebben gedaan wat verschil maakt en daarom zeg ik: “Goed gedaan.”