De Samenleving bevrijden uit de Gevangenis van een gesloten Geest

 

Geascendeerde Meester Saint Germain, 9 april 2023, Pasen – Het Christendom en jezelf van het kruis halen

IK BEN de Geascendeerde Meester Saint Germain. Waar ik het over wil hebben in de context van jezelf en het christendom van het kruis halen, is de Gouden Eeuw. Wat moet er van het kruis worden gehaald om de Gouden Eeuw te kunnen manifesteren?

Een mensgerichte samenleving
In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de individuele mensen. De Gouden Eeuw gaat, zoals ik al eerder heb gezegd, niet in de eerste plaats over het manifesteren van een of andere prachtige samenleving op de wereld, een of andere welvarende samenleving, een of andere technologisch geavanceerde samenleving. Het gaat in de eerste plaats om het manifesteren van een samenleving die gericht is op mensen, die gericht is op het helpen groeien in bewustzijn van individuele mensen. Dit vereist natuurlijk dat de samenleving mensen veel beter helpt bij het helen van hun psychologische problemen, de trauma’s te overwinnen die ze in dit of vorige levens hebben opgelopen.

Bedenk eens wat er op dit moment in Oekraïne aan de hand is en hoeveel soldaten ten oorlog zijn getrokken, gewond zijn geraakt, ernstige trauma’s hebben. Dit is natuurlijk aan beide kanten het geval. Sommigen zullen geïncarneerd blijven, maar de rest van hun leven psychologisch getraumatiseerd zijn. Veel mensen zullen hun lichaam verliezen, maar zullen in hun volgende leven getraumatiseerd terugkomen. Kijk eens terug op de afgelopen eeuw. Er zijn tegenwoordig mensen die zwaar getraumatiseerd zijn omdat ze soldaat waren of als burger zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, sommigen in de Eerste Wereldoorlog. Enkelen hebben meerdere oorlogen meegemaakt en zijn op verschillende manieren gedood, gewond of getraumatiseerd. Sommige mensen waren burgers die getraumatiseerd zijn en opnieuw geïncarneerd zijn; veel mensen in de welvarender landen omdat ze daar de grootste kans hebben om hun psyche te helen.

Een nieuwe benadering van heling
Als je in een totalitaire natie incarneert, zijn je kansen om je psychologische problemen te helen veel kleiner dan in een democratische natie. Natuurlijk ben ik op zoek naar een samenleving die mensen beter helpt bij het helen van hun psychische problemen, het helen van hun trauma’s en nieuwe en innovatieve methoden toepassen om mensen te helpen. Ik kijk vooral hoe wij deze hindernis kunnen nemen bij onze aanpak om mensen te helpen met hun psychische problemen die niet wordt bepaald door een ideologie. Hiermee bedoel ik de christelijke ideologie of welke andere religieuze ideologie ook, maar in de eerste plaats de ideologie van het wetenschappelijk materialisme, die op dit moment een ernstige beperking vormt voor de psychologie.

Er zijn natuurlijk veel psychologen en veel andere therapeuten die dit al gaan begrijpen en die zijn begonnen te experimenteren met diverse andere methoden die effectiever zijn. Deze tendens beschouw ik als een trend die zich voortzet en ik werk daar al aan en ik ben bereid om met veel meer mensen samen te werken die dit naar buiten willen brengen. Er bestaat natuurlijk een groot potentieel om dit te versnellen, niet omdat de psychologische professie de leringen van de geascendeerde meesters moet accepteren, maar door de universele ideeën te accepteren die mensen kunnen helpen hun psyche te helen, waarvan sommige op een universelere manier dan in onze directe leringen worden beschreven op de nieuwe website: Higher Awareness Psychology en ook op de website The Age of Higher Awareness.

Dit schept de mogelijkheid om veel veranderingen door te voeren, zodat je binnen afzienbare tijd een andere benadering van heling zult krijgen, omdat je zegt: “Het gaat niet om wat binnen de grenzen van het wetenschappelijk materialisme blijft. Het gaat erom dat je kijkt naar de praktische aspecten, iets wat mensen echt helpt.” Je hoeft bijvoorbeeld niet eens te zeggen dat de psychologische professie reïncarnatie erkent, maar je moet wel bereid zijn om te zeggen dat als er therapieën zijn die mensen helpen om contact te maken met iets uit hun verleden, of dat nu een vorig leven is of niet, maar als die therapieën effectief zijn om mensen te helpen helen, dan zijn we bereid ernaar te kijken, ze te onderzoeken, ze toe te passen, ermee te experimenteren. Het zou erom moeten gaan wat mensen helpt, niet hoe sommige mensen interpreteren dat de psychologische professie zou moeten functioneren om erkend te worden als een echte wetenschap. Al die ideologische lagen beschouw ik natuurlijk als iets wat geleidelijk zal verdwijnen naarmate we verder komen.

De wetenschap moet het bewustzijn onderzoeken
Veel mensen in de huidige tijd kunnen nu al begrijpen, en nog veel meer zullen dit binnenkort kunnen begrijpen, dat de belofte van de wetenschap nu juist is dat we door directe experimenten, directe observaties, kunnen testen of onze theorieën, onze ideologieën, onze doctrines in overeenstemming zijn met de waarneembare wereld, de werkelijke wereld zou je kunnen zeggen. Of die echt is of niet, daar kunnen we over discussiëren, maar daar gaat het nu niet over. Het probleem is dat de wetenschap door mij is uitgegeven om mensen juist te helpen het bijgeloof en het gesloten mentale kader te overwinnen dat door de katholieke doctrines in de Middeleeuwen werd gevormd. Ik zag duidelijk dat er geen enkele manier was om de samenleving vooruit te helpen, gezien de staat van de katholieke kerk en zelfs andere latere christelijke kerken in die tijd. Er was gewoon geen enkele manier om de samenleving vooruit te helpen. De wetenschap moest een alternatief zijn, maar wat is de essentie van wetenschap? De essentie van het wetenschappelijke proces is dat we toegeven dat we momenteel niet alles weten. We hebben momenteel niet het volledige beeld in onze geloofssystemen, in onze doctrines, in onze ideologieën, in ons wereldbeeld. Daarom moeten we een manier vinden om contact te maken met iets buiten onze eigen geest en dit is de wetenschappelijke methode, het wetenschappelijk onderzoek, voor de wetenschap geweest.

Maar dit is niet de enige manier. Dat de wetenschap besloot, of liever de wetenschappelijke materialisten besloten, dat de wetenschap het bewustzijn moest negeren, is helaas een ongelukkig aspect van de wetenschap en heeft de toepassing van de wetenschap beperkt. Er werd besloten dat het bewustzijn alleen subjectief kan zijn. In de verhandeling van Jezus over de krachten die de christelijke religie overnamen, kun je zien dat die krachten de wetenschap hebben overgenomen en een materialistische ideologie hebben gemaakt die over de wetenschap heen werd gelegd. De waarheid is dat het menselijk bewustzijn niet subjectief hoeft te zijn.

Wanneer je in de gescheidenheid stapt, wanneer je het dualiteitsbewustzijn gebruikt om je eigen wereldbeeld te scheppen, speel je voor God als je een wereldbeeld schept waarvan je denkt dat het de absolute waarheid is. Dan kan het menselijke bewustzijn alleen maar subjectief zijn en zal het totaal subjectief zijn. Toch is het mogelijk om uit die gemoedstoestand te stappen, die gemoedstoestand te ontstijgen en daardoor is het voor een mens mogelijk om zijn of haar bewustzijn te verhogen en geleidelijk aan steeds objectiever te worden. Dit betekent niet dat we geen wetenschap nodig hebben om de buitenwereld te onderzoeken, maar het betekent wel dat de wetenschap nooit compleet zal zijn als ze het bewustzijn niet onderzoekt en het bewustzijn niet verhoogt, waardoor naast de intellectuele, analytische, lineaire vermogens van de geest ook de intuïtieve vermogens worden ontwikkeld.

De noodzaak om de materialistische ideologie te onderzoeken
Iemand die heel is, kan beide aspecten van zijn geest gebruiken en een hele samenleving moet ook berusten op beide aspecten van de geest. Naast het doel om mensen te helpen hun psychologische trauma’s te helen, is het doel natuurlijk mensen helpen om hun intuïtie meer te ontwikkelen, zodat ze in een neutrale gemoedstoestand komen en daardoor niet bevooroordeeld zijn door al die ideologieën. Het wetenschappelijk materialisme is een ideologie. Dit is tegenwoordig net zo beperkend voor het menselijk denken als de katholieke leer in de zestiende eeuw. Het heeft de mensheid niet bevrijd van de drogredenen van religie. Dat heeft een deel van de mensheid een andere misvatting opgeleverd die in zekere zin net zo’n gesloten kader is als de katholieke kerk.

Wat zegt de wetenschap? Die stelt dat je een geëvolueerd dier bent. Die zegt dat je hele innerlijke leven, je hele psyche, je gedachten, je gevoelens, het product zijn van de neuronen in je brein en de manier waarop je specifieke neuronen je bewuste ervaring scheppen, wordt bepaald door je genen en voor een groot deel op een willekeurig, op toeval berust, proces. Wat ontkent deze ideologie? Dat mensen een hoger potentieel hebben, wat Jezus het potentieel noemde om het Christusbewustzijn te manifesteren.

Materialisten zeggen dat je een geëvolueerd dier bent, wat hetzelfde is als de katholieken zeggen, namelijk dat je van nature een zondaar bent. Beide zijn inherent beperkt. Beide kunnen niet verder reiken dan een bepaalde grens, wat betekent dat ze de gevallen wezens en hun ideologieën niet kunnen uitdagen omdat ze niet het Christusonderscheid hebben dat voortkomt uit een neutrale gemoedstoestand, de intuïtieve vermogens. Het wetenschappelijk materialisme is nog een poging om de Christus van deze wereld uit te sluiten en dat kan natuurlijk alleen gedaan worden door dezelfde krachten die de christelijke religie hebben gebruikt om Christus van deze wereld uit te sluiten.

Het falen van de materialistische theorie over het bewustzijn
Ik verwacht niet dat het grote publiek dit in de nabije toekomst zal begrijpen, maar ik verwacht zeker dat sommige mensen dit zullen begrijpen, waaronder enkele wetenschappers. Er zijn al wetenschappers die het materialistische paradigma in twijfel beginnen te trekken en die begrijpen dat het nodig is om verder te kijken en nieuwe theorieën te formuleren en ze proefondervindelijk te testen, wiskunde te gebruiken om formules te ontwikkelen zodat ze kunnen worden getest op een manier die in overeenstemming is met het wetenschappelijke proces en de methode. Dit betekent dat sommige wetenschappers erover wilden nadenken dat de wereld bestaat uit uitgebreide sociale netwerken van bewuste entiteiten en dat er niveaus van entiteiten zijn; van de minst bewuste wezens, zoals amoeben en bacteriën, naar geleidelijk hogere niveaus totdat je het niveau van de mens bereikt. Daarna zijn er bewuste wezens in een hoger rijk, die leiden naar het hoogst mogelijke bewuste wezen.

Er zijn wetenschappers die serieus nadenken over zulke modellen van de wereld en die bereid zijn ze proefondervindelijk te testen en daar ook wiskunde bij te gebruiken. Dit is natuurlijk enorm bemoedigend voor mij, omdat deze wetenschappers in staat zijn om zich af te stemmen op de ideeën die ik uitgeef en die zelfs voor de wetenschappelijke gemeenschap willen gaan staan om erop te wijzen dat, wanneer het gaat om het moeilijke probleem met bewustzijn, wanneer het gaat over hoe de neuronen van de hersenen een bewuste ervaring produceren, het materialisme niet eens een theorie heeft. Ze hebben niet alleen geen proefondervindelijk bewijs, ze hebben zelfs geen theorie over hoe onbewuste neuronen bewustzijn produceren.

Hoe kun je zeggen dat iets wetenschap is als je geen proefondervindelijk bewijs hebt en als je geen theorie hebt die kan worden getest en mogelijk vervalst kan worden? Zeggen dat mensen, met al hun bewustzijn, slechts een bundel neuronen zijn, kan geen wetenschap zijn. Dat kan alleen maar een ideologie zijn die ze aan de wetenschap proberen op te leggen. Hoe ontkennen ze dat mensen echt bewust zijn natuurlijk? Ze kunnen dit alleen ontkennen omdat ze bewustzijn hebben.

Hoe zouden de neuronen in staat zijn om te ontkennen dat je bewustzijn hebt als je hele innerlijke leven werd geproduceerd door onbewuste neuronen? Ze zouden gewoon als een computer functioneren en zouden niet kunnen omgaan met zaken als bewustzijn, waar het vandaan komt, vrije wil, of je een vrije wil hebt of niet. Al deze problemen kunnen niet worden opgelost door onbewuste neuronen omdat ze geen verbeeldingskracht hebben. Ze zouden niet in staat zijn om zich iets voor te stellen wat ze niet met de zintuigen kunnen waarnemen. Een computer kan niet zo worden geprogrammeerd dat hij zich iets kan voorstellen dat verder gaat dan de gegevens, de informatie waar hij toegang tot heeft.

Dit is een andere ontwikkeling die ik in de nabije toekomst wil doorbreken: dat mensen, wetenschappers, de beperkingen van kunstmatige intelligentie, de beperkingen van neurologie, de neurowetenschap, beginnen te zien omdat ze beginnen te begrijpen dat ze na al die tijd, na al dit experimenteren, niet in staat zijn geweest om een geloofwaardige materialistische theorie over het bewustzijn te produceren en daarom moeten ze ergens anders naar op zoek. Anders kan de wetenschap geen vooruitgang boeken. Anders zal de wetenschap net zo verstrikt raken in doctrines en dogma’s als de katholieke kerk in de Middeleeuwen.

Nieuwe vormen van energie
Zoals ik heb gezegd in het antwoord op een vraag, maar ik wil het hier herhalen, is een van de grote problemen die bij wijze van spreken in de nabije toekomst urgenter zullen worden, natuurlijk het hele concept energie en waar we energie vandaan halen. Er zit niet alleen een economische kant aan, niet alleen het gebrek aan bepaalde hulpbronnen, maar ook het hele concept vervuiling, opwarming van de aarde, CO2 en al dat soort dingen meer. Ik heb het niet over de realiteit in de discussie. Ik zeg alleen maar dat het onvermijdelijk is dat steeds meer mensen zich bewust worden van de noodzaak om een halt toe te roepen aan de vervuiling, de klimaatverandering, en dat dit vanuit praktisch oogpunt maar op één manier mogelijk is.

Je moet een vorm van energie vinden die niet vervuilt, die kan worden geproduceerd zonder te vervuilen en die, wanneer die wordt gebruikt om werk te doen, niet vervuilend is. Je begrijpt wel dat de verbrandingsmotor niet kan worden gemaakt zonder te vervuilen, omdat je vervuiling veroorzaakt wanneer je olie onttrekt en wanneer de motor die olie verbrandt, veroorzaakt dit natuurlijk vervuiling. Het is duidelijk dat je een schone of groene vorm van energie nodig hebt, of liever meerdere vormen van energie, en als je een praktisch realist bent, begrijp je ook dat nucleaire technologie, althans het splitsen van het atoom, niet de toekomst is. Kernfusie heeft een groter potentieel, maar veel mensen staan open voor de mogelijkheid dat er andere vormen van energie zijn die niet op geweld berusten. Ze forceren niets zoals je doet wanneer je het atoom uit elkaar duwt of olie verbrandt en een explosie veroorzaakt in een verbrandingsmotor.

Energie opwekken versus energie ontvangen
Steeds meer mensen staan open voor de mogelijkheid dat we in plaats van het opwekken van energie te forceren, manieren kunnen vinden om energie te ontvangen die er al is, hoewel niet per se in wat wij het fysieke materiële universum noemen. Zonlicht en zonne-energie ontvangen energie van een externe bron. Die energie hoef je niet zelf op te wekken. Die ligt voor het oprapen. Hetzelfde geldt voor wind, de getijden of de golfbewegingen in de oceanen. Dit zijn allemaal manieren, maar de volgende doorbraak die er moet komen, is dat mensen gaan nadenken: Wat als er energie is van buiten het materiële universum? Dit vereist natuurlijk dat mensen bereid zijn het materialisme in twijfel te trekken, althans in de huidige vorm.

Je moet óf het materialisme volledig loslaten, óf je moet op zijn minst de grenzen van het materiële universum oprekken, zodat je gebruik kunt maken van de energie die vrij beschikbaar is en die een grotere revolutie in de technologie kan veroorzaken dan de stoommachine of de verbrandingsmotor of elektriciteit. Het potentieel voor technologische groei op korte en middellange termijn zouden de meeste mensen schrikbarend noemen. Het gaat heel veel verder dan jullie momenteel denken en de meeste mensen zouden weigeren het te geloven als ze het zouden horen. Maar er zal een moment komen waarop energie geen beperking meer is voor de menselijke vooruitgang, omdat die in de praktijk onbeperkt zal zijn. Je kunt die niet uitputten, je kunt niet zonder deze energiebronnen komen te zitten en ze kosten natuurlijk niets. Het kost misschien iets om een apparaat te maken dat de energie kan ontvangen en omzetten in werk, maar het kost niets om de energie op te wekken omdat het er al is. Het kost de mens niets om zonne- of windenergie op te wekken.

Dit is niet het perpetuum mobile waar mensen het over hebben. We hebben het niet over een machine die werk kan opleveren zonder energie van buitenaf te ontvangen. We hebben het over apparaten die energie kunnen ontvangen uit het rijk dat zich buiten het materiële universum bevindt en deze kunnen vertalen naar werk of elektriciteit op de fysieke wereld. Zodra dit bekend begint te worden en wordt geïmplementeerd, kan de machtselite onmogelijk het monopolie krijgen op de energieproductie, op de energiedistributie, en dit zal de economie veranderen. Het zal als het ware de economie democratisch maken en de economische macht van de grote bedrijven afpakken en individuen en kleinere bedrijven meer onafhankelijkheid geven.

Een nieuw model van het universum
Er zijn mensen die moeten begrijpen dat er inderdaad krachten zijn, een machtselite, die zich verzet tegen dergelijke technologie, die zich verzet tegen de verandering en de mensen en de hele wereld in het huidige paradigma wil houden, waardoor je gelooft dat er geen gratis energie bestaat omdat energie moet worden geproduceerd en het kost iets om het te produceren. Je kunt dus geen machine maken die eeuwig blijft draaien omdat hij een beperkte hoeveelheid energie moet ontvangen. Die machine zal het opgebruiken en daarom bestaat er volgens de wetten van de thermodynamica geen gratis energie of onbeperkte energie, want alle energie zal uiteindelijk opgebruikt worden en het universum zal naar de laagst mogelijke energietoestand gaan, de maximale entropie. Deze wetten gelden voor zeer lokale situaties. Ze gelden niet voor het hele universum.

Als je naar de oerknal kijkt, zie je dat deze zowel de eerste als de tweede wet van de thermodynamica schendt, zelfs in de huidige vorm. Maar de oerknal is hier natuurlijk geen juiste weergave van. Als je logisch naar de oerknal kijkt, kun je begrijpen dat de wetenschappers gedwongen waren, net zoals ze hun onderzoek hebben beperkt tot het wetenschappelijk materialisme, om iets te scheppen dat net zo kunstmatig is als de katholieke kerk die gebonden was aan haar doctrines dat de aarde het middelpunt van het universum was en dat de hemellichamen door een volmaakte God waren geschapen en daarom in een volmaakte baan moesten bewegen, en men beschouwde de cirkel als volmaakt. Dus bedachten ze de theorie van epicykels, die cirkels binnen cirkels waren, om de beweging van de hemellichamen in overeenstemming te brengen met de cirkel maar ook met observaties. Deze cycli werden steeds ingewikkelder, steeds complexer, totdat het hele systeem zo omslachtig was dat het bijna instortte onder zijn eigen gewicht.

Zo ziet het materialisme er vandaag de dag uit, omdat ze om de schepping van de wereld binnen de perken te kunnen houden van wat jullie momenteel als het materiële universum beschouwen, steeds meer kunstmatige theorieën moesten bedenken. Je hebt nu het concept dat het lineaire proces dat je tegenwoordig ziet door de uitdijing van het universum, de sterrenstelsels die uit elkaar bewegen, omkeerbaar moet zijn. Je kunt terugkijken in de tijd en zeggen dat de sterrenstelsels aangezien ze tegenwoordig op een afstand staan, in het verleden dichter bij elkaar stonden, en met de lineaire geest trek je ze weer naar je toe, en dan moet er een punt komen waarop er geen sterrenstelsels waren, geen structuren waren. Dit betekent dat ze ervanuit moesten gaan dat alle energie en alle materie die momenteel het universum vormt, dit ongelooflijk uitgestrekte universum, samengeperst was in een enkel punt: een singulariteit.

Kan iemand zich dit echt voorstellen? Kan iemand dit echt begrijpen? Mag ik een simpele vraag stellen? Hoe kan het idee dat alle materie en alle energie die het huidige enorme universum vormt, in één enkel punt werd samengeperst, logischer zijn dan het idee dat God de hemel en de aarde heeft geschapen? Hoe kan dat wetenschappelijker zijn? Hoe verklaart dit meer dan het idee dat God de hemel en de aarde heeft geschapen? Ik zeg niet dat de verklaring van de Bijbel helemaal correct is of de volledige verklaring is. Ik zeg alleen: Hoe kan het idee dat alles wat je in het huidige universum ziet, tot een singulariteit worden samengeperst, alles verklaren?

Je weet dat de wetten van de natuurkunde niet meer kloppen wanneer je dichter bij de oerknal komt. Hoe kan het een wetenschappelijke theorie zijn als je zegt dat er niets was voordat de wetten van de natuurkunde plotseling verschenen? Is het niet logischer om te zeggen dat het universum, het materiële universum, deel uitmaakt van een groter geheel en dat er een energiestroom uit een hoger rijk, een hogere dimensie, hoe je het ook wilt noemen, naar het fysieke universum komt? En dat deze energiestroom die het proces schiep om de materie, de planeten en sterrenstelsels en zonnen, te vormen, deze energie de expansie aandrijft?

De waarneming dat de sterrenstelsels verder uit elkaar bewegen, dat het heelal zich uitbreidt en dat die uitbreiding versneld plaatsvindt, is niet verenigbaar met de wetten van de thermodynamica. Die is niet verenigbaar met het materialisme. Het materialisme heeft geen geloofwaardige verklaring voor dit waarneembare feit. Het is precies hetzelfde als toen de katholieke kerk de waarnemingen van de vroege astronomen ontkende, die naar de hemellichamen keken en niet konden bedenken dat ze misschien wel in cirkels konden bewegen en daarom concludeerden dat ze zich in elliptische banen bewogen.

Ook tegenwoordig kun je zien dat de sterrenstelsels zich in een versneld tempo verwijderen. Dit kun je niet in overeenstemming brengen met de materialistische kijk en daarom is een veel eenvoudigere verklaring, volgens het scheermes van Ockham waar materialisten altijd naar verwijzen, dat je stelt dat er iets buiten het materiële universum moet zijn dat energie naar het materiële universum zendt om die expansie uit te voeren en deze energie hoeft niet door slechts één punt als een singulariteit binnen te komen, maar zou door veel punten tegelijk kunnen binnenkomen. Die erkenning, die slechts een heel kleine omschakeling van de geest is, zou een revolutie teweeg kunnen brengen in de wetenschap. Je hoeft niet eens een theorie te hebben over wat er in dit hogere rijk gebeurt; of daar bewuste wezens zijn of dat er een god is. Je hoeft alleen maar de aandrang los te laten dat er alleen maar een materieel universum is en dat alle energie die de evolutie van het universum heeft aangedreven er dus al aan het begin van het proces geweest moet zijn.

Als je dit idee kunt laten varen, kunnen jullie je geest openstellen voor de mogelijkheid dat je een manier kunt vinden om deze energiestroom te benutten en deze te richten op praktisch werk op aarde. Dat zal een revolutie teweegbrengen in de samenleving op manieren die de meeste mensen zich niet kunnen voorstellen, omdat je plotseling onbeperkt energie hebt die geen geld kost om te produceren. Dat betekent dat je dan veel meer werk kunt doen, veel meer activiteiten kunt uitvoeren tegen veel lagere kosten, waardoor het ineens haalbaar wordt dat alle negen miljoen of meer mensen op aarde elke dag genoeg te eten hebben. Met de huidige hoeveelheid energie is het niet mogelijk om alle mensen voldoende te voeden, maar met meer energie, gratis energie, wordt dit heel goed mogelijk. Het wordt mogelijk dat ze allemaal een fatsoenlijk huis krijgen om in te wonen, dat ze allemaal fatsoenlijke levensomstandigheden krijgen.

Het elitarisme en de machtselite ontmaskeren
Wie zou dit niet willen? O ja, de machtselite, die superieur wil zijn aan de mensen, rijker dan de mensen. Ze willen dit niet, maar kun je echt zeggen dat democratische regeringen en burgers in democratische landen dit niet zouden moeten willen? Waarom zouden jullie jezelf dan laten gijzelen door de machtselite die het materialisme gebruikt als instrument om de wetenschappelijke vooruitgang te beperken? Is het niet juist de essentie van de wetenschappelijke methode dat geen enkele ideologie, geen enkel geloofssysteem, het wetenschappelijk onderzoek mag inperken? Is dat niet de reden waarom de wetenschap de katholieke doctrines in de eerste plaats ter discussie stelde? Is het dan niet de volgende logische stap om de wetenschap te gebruiken om de materialistische doctrines aan te vechten die ook het wetenschappelijk onderzoek beperken? En zelfs het bestaan van een machtselite aanvechten, waar wetenschappers, historici en psychologen zich heel snel van bewust konden worden als ze maar een kleine verandering zouden doorvoeren en zich erop zouden concentreren dat het elitarisme een van de drijvende krachten in de menselijke geschiedenis is geweest en dat mensen zich kunnen bevrijden van deze invloed.

Hebben de mensen een elite nodig, als je hoort wat Jezus heeft gezegd over het christendom, dat er zich een kleine elite vestigt die de mensen in hun macht wil, een probleem wil veroorzaken en die zichzelf wil presenteren als de oplosser van het probleem? Dan ga je zien dat dit patroon terug te zien is in de menselijke samenleving zolang de geschiedenis is vastgelegd. De elite zal altijd proberen één simpele illusie te wekken: dat de mensen de elite nodig hebben, dat ze dit of dat, of nog iets anders, niet zouden kunnen zonder de elite, dat je niet gered kunt worden zonder de elite, dat je de samenleving niet zou kunnen besturen zonder de elite, dat je de waarheid niet te weten zou kunnen komen zonder de elite.

De inconsistenties van het materialisme
Dit is natuurlijk totaal onjuist en je ziet dat wanneer je de materialistische theorie over het bewustzijn bekijkt, dat zogenaamde wetenschappers beweren dat alles, jij en je gedachten, een bundel neuronen is. Maar ze maken hier impliciet een uitzondering op, want als jij een materialist bent en als je echt gelooft dat mensen een bundel neuronen zijn, dan moet je logischerwijs accepteren dat jij ook een bundel neuronen bent. Dat betekent dat je geen gedachten hebt die onafhankelijk is van je brein, en dat betekent dat je de waarheid niet te weten kunt komen. Wat jij denkt dat jouw superieure materialistische waarheid is, is gewoon een product van jouw persoonlijke neuronen die worden afgevuurd. Als iemand in een religie gelooft, dan is dat een product van zijn neuronen. Maar hoe kunnen jouw neuronen, het afvuren van jouw neuronen, superieur zijn aan de neuronen van iemand anders?

Met andere woorden, als je een materialist bent, heeft het geen zin om te zeggen dat er een absolute waarheid is. Er kan geen waarheid zijn en daarom kunnen er geen mensen zijn die superieur zijn aan anderen. Er kan echt geen elite zijn. Het is totale fictie. Het is slechts een illusie die wordt veroorzaakt door het afvuren van de neuronen van bepaalde mensen, net zoals bij seriemoordenaars en verkrachters en massamoordenaars. Er is nergens een betekenis. Er is geen superioriteit. Je voelt je misschien superieur, maar alleen je neuronen geven je deze illusie. Het heeft geen betekenis. Natuurlijk zien ze het niet zo omdat ze denken dat hun geest superieur is, maar degenen die het niet met hen eens zijn, zeggen dat hun neuronen zich gewoon op die manier afvuren. Zoals ze ook zeggen: “Ah, de religieuze mensen, het is gewoon allemaal bijgeloof.”

De realiteit is dat alle mensen het potentieel hebben om hun bewustzijn te verhogen, maar hoe doe je dat? Je moet contact maken met iets buiten je eigen geest, maar ook iets buiten het materiële universum. Je kunt het materialisme niet gebruiken om het materiële universum te transcenderen, maar je kunt je logica, de rede, gebruiken om te stellen dat er iets buiten het materiële universum is. Dan kun je intuïtie gebruiken om de ervaring te sturen dat er iets buiten je geest is, buiten het materiële universum.

Dit komt omdat de Bewuste Jij uit je dagelijkse gedachten kan stappen. De Bewuste Jij kan uit de neuronen van de hersenen stappen omdat de Bewuste Jij, de kern van je identiteit en je geest, meer is dan de neuronen van de hersenen. Jouw onderbewuste zelven zijn trouwens zelfs meer dan de neuronen van de hersenen. De enige manier waarop deze materialisten kunnen ontkennen dat er bewustzijn bestaat als onafhankelijk fenomeen, als een fenomeen dat onafhankelijk is van de hersenen, is dat ze een bewustzijn hebben dat onafhankelijk is van de hersenen. Maar dit kunnen ze niet begrijpen, willen ze niet begrijpen. Ze zijn niet bereid om die logische verandering door te voeren en de inconsistenties in hun beweringen te zien, die eigenlijk alleen maar overtuigingen zijn, subjectieve overtuigingen.

Factoren die het menselijke denken beperken
De grote verandering die ik zie gebeuren, is dat men begint te zien dat het menselijk denken historisch beperkt is geweest. Niet alleen door religie, hoewel religie zeker een belangrijke factor is geweest in het beperken van het menselijke denken, maar dat geldt ook voor politieke ideologieën, nationale trots of de nationale identiteit en nu ook het wetenschappelijk materialisme.

De tendens heeft altijd bestaan dat mensen hun eigen gedachten inperken, maar ook de tendens dat er zich een elite vormt die zal proberen de gedachten van de bevolking in te perken zonder hun eigen gedachten te beperken. Maar de elite is natuurlijk altijd beperkt in hun gedachten, omdat die zich zo op zichzelf concentreert, zichzelf verheft door andere mensen naar beneden te halen. Daarom kunnen ze niet holistisch denken. Ze kunnen alleen lokaal denken, zich concentreren op zichzelf. Dit zijn degenen die denken dat de aarde, of liever dat zij, het centrum van het universum is en dat al het andere om hen draait. Dit is natuurlijk narcisme ten top.

Een nieuwe renaissance in het denken
Dit beginnen de mensen te zien en ze zullen het de komende jaren en decennia steeds duidelijker gaan zien totdat er een verandering komt. Er komt een verschuiving en steeds meer mensen zullen weigeren hun gedachten te laten inperken, zoals je ook zag na de vroege wetenschappelijke revolutie. Je zag het in de Renaissance, waar veel meer vrijheid van denken was. Dit heeft voor vooruitgang gezorgd. Tegenwoordig zie je vooruitgang in de ontwikkeling van de technologie, maar niet echt in de vrijheid van denken die je bijvoorbeeld in de Renaissance zag, toen mensen bereid waren na te denken over dingen waar ze decennia eerder niet eens aan hadden kunnen denken.

Dit is de soort renaissance die ik niet alleen wil zien, maar natuurlijk ook wil produceren door samen te werken met de mensen die zich op mij en andere meesters kunnen afstemmen, zodat wij deze ideeën kunnen vrijgeven en door de samenleving verspreiden. Natuurlijk hoor jij ook bij die mensen, op welke manier jij jezelf ook in dit plaatje kunt zien passen. Veel van jullie hebben het potentieel om deel uit te maken van deze renaissance in het denken. Dit wordt niet gezegd om druk op je uit te oefenen, maar het is een feit dat veel van jullie het potentieel hebben om deel uit te maken van deze renaissance in het denken die de Gouden Eeuw kan inluiden, maar je kunt dat potentieel niet gebruiken of uitvoeren zolang je met je eigen gedachten aan het kruis hangt. Daarom moet je de processen implementeren die we jullie hebben gegeven om jezelf te bevrijden van de gescheiden zelven, de onderbewuste zelven, en het punt bereiken waarop je gedachten kunnen worden bevrijd, je verbeeldingskracht kan worden bevrijd, om omhoog te reiken.

Horizontale en verticale verbeeldingskracht
Sommige creatieve mensen hebben wel eens gezegd dat verbeeldingskracht de grootste gave is die mensen hebben, maar dit is een waarheid met aanpassingen. Verbeeldingskracht kan twee richtingen opgaan: verticaal of horizontaal. Wanneer je naar mensen kijkt die in het dualiteitsbewustzijn zijn, dan zie je dat veel mensen in de bevolking niet veel verbeeldingskracht hebben. Ze hebben nauwelijks fantasie omdat hun gedachten binnen de limieten blijven waarmee ze zijn opgevoed. Maar de gevallen wezens hebben veel fantasie. Daarom kunnen ze al die illusies wekken om mensen te verstrikken. Het is een waarneembaar feit dat sommige mensen heel erg gevangenzitten in gescheidenheid, die erg gevangenzitten in een dualistische manier om hun gedachten te gebruiken, maar binnen de grenzen die door deze manier van denken worden gesteld, hebben ze veel verbeeldingskracht. Daarom kunnen ze bijvoorbeeld al die complottheorieën bedenken en veel mensen daarin laten geloven.

Het zit gewoon zo: Wanneer je de dualiteit ingaat, wordt je geest, zoals we zeiden, een gesloten systeem, maar een gesloten systeem kan smal of breder zijn. Een gesloten systeem kan zich alleen horizontaal uitbreiden. Dat kan zichzelf niet transcenderen. Daardoor kan het niet opstijgen, kan het niet omhoog reiken naar de Christusgeest, kan het geen contact maken met de Christusgeest. Maar er zitten maar heel weinig limieten aan hoever het in horizontale richting kan gaan en als je kijkt naar sommige van deze mensen die in sommige van deze samenzweringstheorieën geloven, dan zie je dat ze altijd iets kunnen uitvinden. Ook al zouden ze het niet zo noemen, ze kunnen altijd een reden bedenken waarom hun systeem, hun wereldbeeld, niet verkeerd is, ook al wordt het tegengesproken door feiten.

De gevangenis van een gesloten geest
Deze boodschapper bekeek vanmorgen een video van een groep mensen die zichzelf de Flat Earthers noemt. Ze deden mee aan een experiment waarbij boten weg zeilden met een groot bord met horizontale strepen dat over een meer zeilde. Terwijl het steeds verder weg zeilde, werden de onderste strepen onzichtbaar. Die werden aan het zicht onttrokken. De gebruikelijke verklaring voor dit feit, of deze waarneming, is natuurlijk dat de aarde buigt, zodat de onderkant van de grote poster, naarmate de boot zich verder weg beweegt, onder de kromming van de aarde komt en daardoor onzichtbaar wordt. Hoewel ze dit zagen, wilden ze niet accepteren dat hun opvatting dat de aarde plat is, onjuist was. Evenmin konden ze er echt een verklaring voor geven dat een platte aarde dit effect zou kunnen veroorzaken.

In plaats daarvan bedachten ze de samenzweringstheorie dat er, ongeacht wat er zojuist was waargenomen, een enorme samenzwering was die de waarheid, dat de aarde plat is, vijfhonderd jaar lang verborgen had gehouden voor de bevolking. Als onderdeel hiervan hadden ze NASA gefinancierd, een heel ruimteagentschap opgericht, om de waarheid te verbergen dat de aarde eigenlijk plat is. Ze konden niet echt een motivatie geven waarom een machtselite dit zou doen, maar ze waren ervan overtuigd dat er een verborgen samenzwering was die van alles deed om mensen ervan te weerhouden te accepteren dat de aarde echt plat is.

Dit is een voorbeeld van hoe je, als je eenmaal over deze grens heen gaat, geen contact meer hebt met iets buiten je eigen gemoedstoestand; er zit geen limiet aan hoever je kunt gaan met illusies, epicykels, en het steeds complexer te maken. Wanneer je naar een demonstratie kunt kijken en zelfs iets weigert te accepteren wat waarneembaar is, dan verlies je natuurlijk alle contact met de werkelijkheid. Wanneer je het contact verliest met een realiteit buiten je eigen gedachten, kun je in gedachten elke realiteit bedenken en die kan nooit worden weerlegd door je gedachten.

Wat betekent wat? Je kunt nooit ontsnappen aan de gevangenis die je eigen geest is geworden. Je kunt nooit van het kruis komen waar jij jezelf met jouw gedachten aan hebt genageld. Welk bewijs er ook is voor het tegendeel, je kunt je een soort scenario voorstellen dat zogenaamd bewijst wat jij wilt geloven. Of dit nu de Amerikaanse verkiezingen zijn, of het nu de Russische speciale militaire operatie in Oekraïne is, je kunt zien dat mensen schijnbaar redenen daarvoor kunnen verzinnen. Wat bewijst dit alles?

Plausibele ontkenning en aannemelijke plausibiliteit
Wat hebben we in onze leringen gezegd? De aarde is een realiteitssimulator. Je moet elke ervaring kunnen scheppen die je wilt en in stand houden tot je er genoeg van hebt. Er moet dus plausibele ontkenning en plausibele plausibiliteit zijn. Het moet voor jou mogelijk zijn om elk bewijs te ontkennen dat jouw ervaring tegenspreekt en het moet voor jou mogelijk zijn om het bewijs te leveren dat jouw ervaring zogenaamd bevestigt. In een realiteitssimulator moet alles wat jij echt wilt zijn, jou ervan kunnen overtuigen dat het echt zo is.

Nogmaals, ik vertegenwoordig de vrijheid voor de aarde. Het is niet mijn wens om iemands verbeeldingskracht in te perken, ook al is die horizontaal, ook al staat die volledig los van de realiteit. Als mensen in de huidige tijd de behoefte hebben om te ervaren dat ze superieur zijn omdat ze tot een kleine groep behoren die gelooft dat de aarde plat is, dan heb ik er geen probleem mee dat ze die ervaring krijgen. Ik zeg alleen dat dit duidelijk geen studenten van de geascendeerde meesters zijn. Het zijn duidelijk geen mensen die het pad naar Christusschap bewandelen. En zij behoren duidelijk niet tot degenen die de verschuiving naar de Gouden Eeuw zullen bevorderen. Ze kunnen niet in het bewustzijn van de Gouden Eeuw komen. Ze kunnen de samenleving niet helpen om vooruit te komen naar de Gouden Eeuw, wat betekent dat ze door de Gouden Eeuw zullen worden achtergelaten. Vergelijkbaar met mensen die diep in een regenwoud leven en geen contact hebben met de beschaving. Ze leven nog steeds als jagers-verzamelaars en hebben geen idee van de vooruitgang die de samenleving als geheel heeft geboekt. Ze worden simpelweg achtergelaten door de groei.

Nu leven deze mensen misschien in de moderne samenleving. Ze hebben misschien een baan, ze verdienen misschien geld, maar in hun gedachten zullen ze worden achtergelaten door de denkwijze van de Gouden Eeuw. Hoe kan het anders als hun geest gesloten is voor Saint Germain? Helaas zijn er mensen die de naam Saint Germain kennen, die leringen van geascendeerde meesters hebben bestudeerd, maar hun gedachten zijn nog steeds voor mij afgesloten omdat ze een beeld van mij, van de Gouden Eeuw, zelfs een beeld van wat het betekent om Christusschap te hebben, hebben gevormd. En van dat beeld hebben ze nog geen genoeg gekregen. Nogmaals, wat kan ik anders doen dan accepteren dat ze vrij zijn om die ervaring te scheppen en die zo lang vol te houden als ze willen? Hoe dan ook, hoe zou ik ze kunnen bereiken? Wat ik ook zeg, ze kunnen altijd een manier vinden om toch hun wereldbeeld te behouden.

Je verbeeldingskracht afstemmen op de visie van Saint Germain
Wat heeft dit te maken met jezelf van het kruis halen? Dat is dat jij je niet van het kruis kunt halen met de geest die je op het kruis heeft gezet. Je hebt iets van buitenaf nodig, de Christusgeest, een of andere vertegenwoordiger van de Christusgeest, of het nu Jezus is, of ik, of master MORE, of Moeder Maria, welke vertegenwoordiger ook van de Christusgeest. Anders blijf je op een horizontale manier steeds complexere illusies wekken die je steeds verder wegvoeren van het centrum van zijn.

Dus nu heb ik jullie gegeven wat ik in deze aflevering wilde geven. Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen over de Gouden Eeuw. Er valt veel meer te zeggen over de denkwijze en de technologie van de Gouden Eeuw, maar zoals ik al zei, de visie die ik heb, gaat heel veel verder dan de mensen zich kunnen voorstellen, en hoe komt dat? Omdat de meeste mensen op aarde zich alleen de horizontale manier kunnen voorstellen. En dat betekent? Dat betekent dat ze naar de huidige technologie moeten kijken en de huidige technologie moeten gebruiken om te projecteren wat er met toekomstige technologie zou kunnen gebeuren. En dat betekent dat ze alleen maar kunnen zien dat de huidige technologie steeds complexer wordt, tot steeds meer in staat is binnen de grenzen van de huidige technologie.

Maar ik heb het over revolutionaire technologie, transcendentale technologie, die veel verder gaat dan de huidige technologie. Zeer weinig mensen hebben de verticale verbeeldingskracht om zich hierop af te stemmen. Je kunt er over discussiëren of verticale verbeeldingskracht wel verbeeldingskracht is of dat het eenvoudig je afstemmen is op een visie die al bestaat in het geascendeerde rijk, in tegenstelling tot je afstemmen op een visie van de gevallen wezens in een materieel rijk. Ik wil dus graag dat jullie je op mij kunnen afstemmen, dat jullie niet alleen kunnen luisteren naar deze woorden die door iemand op de wereld worden gesproken, maar dat jullie je daadwerkelijk kunnen afstemmen, op een verticale manier. Maar dan moet je wel de zelven laten sterven die berusten op de horizontale verbeeldingskracht, die voortkomt uit gescheidenheid.

Nu verzegel ik jullie in de vreugdevolle vrijheidsvlam die IK BEN. Vrijheid is eigenlijk geen verbeeldingskracht. Vrijheid kun je je niet voorstellen. Je kunt vrij zijn, of je kunt niet vrij zijn. En wanneer ben je vrij? Als jij je verbeeldingskracht afstemt op iets wat echt is in plaats van fictief. Ik ben niet op zoek om de Gouden Eeuw als een fictie te manifesteren. Ik ben ernaar op zoek om de Gouden Eeuw te manifesteren als een realiteit, een tastbare realiteit.