De psychologische Vrijheid om een Band met anderen te krijgen

Geascendeerde meester Saint Germain, 4 september 2021 – Webinar voor Amerika

Ik ben de geascendeerde meester Saint Germain. Wat zeggen we nu al heel lang over de transcendentie van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk? Dat we in het Aquariustijdperk komen. In feite zitten we er al in. En wat hebben we gezegd over het Aquariustijdperk? Dat het een tijd is die wordt beheerst door de Zevende Straal van Vrijheid, maar dat het ook een tijd is van gemeenschapszin, dat de Heilige Geest door die gemeenschap stroomt. Hoe breng je die twee, vrijheid en gemeenschapszin, of beter persoonlijke vrijheid en gemeenschapszin in evenwicht? Hoe doe je dat? Dit is een vraag die ik aan jullie voorleg, omdat het een vraag is die grote invloed op relaties heeft gehad en dat ook in de toekomst nog zal hebben. Dat hoeft niet alleen in liefdesrelaties te zijn, maar ook in allerlei menselijke relaties.

Je ziet dat het op dit moment ook gebeurt door de verdeeldheid over wat je moet geloven, wat fake nieuws is, wat geen fake nieuws is, wat waar of onwaar is. Of het nu over de pandemie gaat, of de verkiezingen in de Verenigde Staten, wat voor onderwerp ook, de mensen zijn zelden in de recente geschiedenis zo verdeeld geweest, meer gefragmenteerd in diverse groeperingen die lijken te geloven dat zij de enige waarheid kennen en dat alle anderen ongelijk hebben. Waarom gebeurt dat? Om diverse redenen, en laat ik met de eerste beginnen.

Historisch gezien willen de gevallen wezens, zoals we eerder hebben gezegd, proberen om de mensheid in hun macht te krijgen door informatie achter te houden, door de mensen onwetend te houden van basale feiten, zodat die informatie er gewoon niet was. Jullie weten allemaal dat de katholieke kerk in de middeleeuwen veel boeken heeft verbrand, waardoor de grote hoeveelheid informatie die naar het fysieke octaaf kwam, niet beschikbaar was voor de meeste mensen, in ieder geval in Europa. De eerste strategie van de gevallen wezens is dat ze voorkomen dat je toegang krijgt tot informatie. Zoals we vaker hebben gezegd, na de uitvinding van de drukpers tot aan het internet toe, is het in toenemende mate moeilijk voor de gevallen wezens om informatie achter te houden. Het wordt op verschillende manieren steeds beter gedistribueerd en daarom krijgen de gevallen wezens het steeds moeilijker om de mensen in hun macht te houden door gebrek aan informatie.

Wat hebben ze gedaan om dat tegen te gaan? Zoals we hebben gezegd, hebben ze in de eerste plaats geprobeerd om de mensen te overweldigen en hun tweede strategie was opzettelijk zo veel informatie verspreiden dat de mensen in verwarring raken en niet weten wat ze moeten geloven. Om dat te kunnen, hebben ze natuurlijk gebruik gemaakt van het dualiteitsbewustzijn.

Wat betreft dit onderwerp zijn er, zoals we eerder hebben gezegd, twee aspecten die daar mee te maken hebben. In de eerste plaats: de intellectuele, analytische lineaire geest kan overal argumenten voor vinden die voor of tegen zijn, maar er is geen doorslaggevend argument over welke het goede is. In de tweede plaats heb je ook nog de epische denkwijze. De epische denkwijze zegt dat er op aarde een strijd plaatsheeft tussen God en de duivel, de waarheid en een vergissing, leugens, enzovoort. En het is van episch belang dat er maar één waarheid is, de allerhoogste waarheid, die de wedstrijd wint, en dat alle mensen in die ene waarheid moeten geloven.

Dit is gebruikt om standpunten te vormen die elementen bezitten van dingen waar we het al heel vaak over hebben gehad. Van een relatief standpunt beweer je dat het niet relatief is, maar absoluut. Dit is het allerbeste standpunt in dit specifieke geval. Je projecteert dat het van episch belang is dat de mensen dit standpunt accepteren. Er hangt altijd een wortel. Als de mensen dit accepteren, dan zullen er positieve veranderingen komen, dan zal er een Gouden Eeuw opdoemen. Als de mensen het niet accepteren, dan heeft dat negatieve consequenties: de samenleving zal uit elkaar vallen, de huidige orde zal worden verstoord of de hele wereld zal ophouden te bestaan of de mensen zullen naar de hel gaan, welke argumenten ze ook maar heb gebruikt in de geschiedenis.

Op grond daarvan, wanneer je ziet wat er tegenwoordig op het internet gebeurt, dan zie je die mechanismen in werking. Als je dit niet onmiddellijk ziet, dan moeten wij je heel zorgvuldig een fundering geven om dit te gaan begrijpen in onze boeken over dictaturen, fanatisme, elitarisme en het nieuwe boek over ideologie. Je hebt de lering al en als je die belichaamt, als je die integreert en gebruikt, dan zul je in staat zijn om onderscheid te maken tussen wat een gemanipuleerd standpunt is en een hoger standpunt. Zou je daar dan nog moeite mee hebben, dan bekijk je het webinar over Christusonderscheid dat we vorige herfst hebben gegeven en integreer je die leringen.

Nu wil ik hiermee niet zeggen dat jullie, de studenten van geascendeerde meesters, allemaal hetzelfde standpunt in alles moeten innemen. Maar ik probeer je de huidige verwarring uit te leggen, de huidige chaos, die we de ‘informatiechaos’ zouden kunnen noemen. Het is gewoon een fase. Waarom komt de wereld in deze fase?

Toen ik diverse vormen van technologie heb verspreid die het gemakkelijker maakten om met elkaar te communiceren of kennis te verspreiden, wist ik natuurlijk wat de consequenties zouden zijn voor het internet. Ik realiseerde me heel goed dat wij een tijdperk zouden ingaan waarin zich niet alleen informatie over het internet gemakkelijker zou kunnen verspreiden, maar ook dat de desinformatie van de gevallen wezens zich gemakkelijker zou kunnen verspreiden. En je kon voorspellen dat de meeste mensen dat onderscheid niet zouden kunnen maken. Het was duidelijk dat je maar op één manier vooruit kon komen. En dat was technologie op het internet uitgeven en de verspreiding van informatie en desinformatie gewoon te laten gebeuren. Ik kon voorzien wat er nu gebeurt met al die beweringen over fake nieuws en dergelijke. Het is een noodzakelijk stadium. De mensen moeten dit meemaken.

Waarom is dit noodzakelijk? Omdat de gevallen wezens in het verleden veel hebben gemanipuleerd, zoals we heel vaak hebben gezegd. De gevallen wezens hebben geprobeerd om de mensen in hun macht te krijgen, niet alleen door informatie achter te houden, maar ook door valse informatie te verspreiden of de mensen niet precies te vertellen wat er zich in gangen van de macht afspeelt. Het is duidelijk dat de bevolking van de moderne democratieën door een fase heen moeten waarin ze in ieder geval aan zaken gaan twijfelen die hen verteld zijn, dingen waar ze mee opgevoed zijn.

Hoe kwamen de mensen in een fase waarin ze niet meer alles geloofden wat de katholieke kerk hen vertelde en begonnen te twijfelen aan enkele onjuiste beweringen die door de katholieke kerk als onfeilbare doctrine werden gepresenteerd? Dat kon alleen als ze aan de gezaghebbenden gingen twijfelen. Groei, en natuurlijk is het niet een nieuw fenomeen, maar een fenomeen dat er altijd is geweest, bestaat eruit dat mensen van tijd tot tijd gaan twijfelen aan de gezaghebbers, gaan onderzoeken wat hen is verteld.

Dit heeft er in het verleden toe geleid dat mensen de huidige regering, de gang van zaken in de huidige samenleving, zo gingen wantrouwen dat dit er, opnieuw door manipulatie van de gevallen wezens, toe heeft geleid dat er een machtselite opkwam die de gevestigde machtselite probeerde omver te werpen, dat er een revolutie kwam. Ik voorzie niet dat gewelddadige revoluties het antwoord zullen zijn in de Gouden Eeuw. In de Gouden Eeuw zal er steeds minder geweld komen, zullen er steeds minder revolutionaire bewegingen zijn. In plaats daarvan zal de samenleving steeds verder vooruitgaan. Met andere woorden, we moeten een tendens loslaten die berust op de epische denkwijze, waardoor mensen geloven dat zij de enige waarheid kennen en dat zij die aan de samenleving, aan andere mensen, moeten opleggen.

Maar hoe komen we die fase door als er geen mensen zijn die dit op extreme manieren openbaren? Hoe zal iemand de futiliteit ervan inzien als ze dit niet op extreme manieren te zien krijgen Je kunt zien wat er nu gebeurt, wat er de laatste paar jaar is gebeurd, en dan zie je dat dit echt aan de hand is: er zijn mensen die in veel gevallen door hun groeiend bewustzijn aan gezag beginnen te twijfelen.

En zij moeten het gezag onderzoeken, maar omdat ze niet het noodzakelijke niveau van Christusonderscheid hebben, worden ze meegezogen in onevenwichtige, extreme epische standpunten en theorieën. Dit betekent dat die mensen die extremistische standpunten en de consequenties voor hen aan de rest van de bevolking tonen. Deze fase is noodzakelijk voor de moderne naties om op het volgende niveau te komen waarop de mensen niet meer alles geloven wat hen is verteld, maar ook niet alles niet geloven wat hen is verteld. Zij hebben een bepaald niveau van Christusonderscheid bereikt, waardoor ze de extremere standpunten eruit kunnen filteren en een evenwichtige mening krijgen, wat de Boeddha de Middenweg zou noemen, of de weg die geen extremen, geen paren, heeft.

Er zijn een paar moderne democratieën waarin er mensen zijn die deze fase hebben getranscendeerd. Zij hebben een evenwichtiger benadering gekregen waardoor je kunt zien dat niet alle naties worden beïnvloed door die extremistischere theorieën en standpunten. In het algemeen hebben ze een evenwichtigere, pragmatischer, aanpak, zou je kunnen zeggen, van veel problemen, of het nu de pandemie is of veel andere zaken. Ik zeg niet dat het proces al voltooid is in elke natie, maar je kunt wel verschil zien tussen diverse naties. En als je neutraal blijft, dan zie je al heel gauw dat er naties zijn die extremere theorieën, epische theorieën, hebben over wat er op de wereld speelt en hoe slecht het is en de gevaarlijke consequenties die er kunnen komen als er geen verandering in komt.

Als je neutraal bent, dan zie je natuurlijk dat de Verenigde Staten natuurlijk een van de landen is waarin je de snelste toename ziet van die heel onevenwichtige standpunten en samenzweringstheorieën, de QAnon als voornaamste voorbeeld. Je kunt al een paar consequenties zien, inclusief het recente incident waarin een man zijn eigen kind heeft gedood omdat de QAnon hem liet geloven dat zijn ex-vrouw de DNA van het serpent aan het kind had doorgegeven en dat dit kind een monster zou worden en dat hij het kind moest doden om de samenleving te beschermen tegen het monster dat zijn kind was.

Je ziet dat die heel onevenwichtige standpunten ervoor kunnen zorgen dat sommige mensen zo extreem worden dat zij duidelijk iets doen wat niet in evenwicht is. Wat heb je de laatste paar jaar gezien in de Verenigde Staten? Veel mensen hebben gevoeld dat de mensen steeds meer gepolariseerd raken. Het debat, de openbare discussie, is steeds meer gepolariseerd. Zelfs familieleden raakten zo gepolariseerd dat ze niet meer normaal met elkaar konden praten. Mijn geliefden, betekent dat niet dat dit de relaties van mensen aantast? Er zijn heel veel mensen bij wie hun relaties zijn beïnvloed door het scenario dat ik nu beschrijf.

De eerste gedachte die ik jullie wil meegeven, is dat dit een noodzakelijke fase is. Het is geen aangename fase. Ik wil graag dat het zo kort mogelijk duurt. Maar ik kan ook zien dat er in de Verenigde Staten een oude gevestigde orde is die de Gouden Eeuw niet kan halen, die de Verenigde Staten niet in de Gouden Eeuw kan brengen en die gewoonweg moet verdwijnen. Die moet hun grip op de Verenigde Staten losser maken, zowel in het politieke apparaat, het economische apparaat, de media, het openbare debat.

Ik wil dat geen macht noemen, omdat de mensen dat als een soort label zullen opvatten en dan argumenten voor of tegen zullen gebruiken. Het maakt niet uit hoe je het noemt, omdat er eigenlijk geen naam is die dat nauwkeurig beschrijft; er is op dit moment geen naam die het goed beschrijft. Maar we kunnen wel zeggen dat er een heel oude orde is, die al heel lang gelooft dat zij aan de macht zijn in de Verenigde Staten. Zij willen hun dominantie niet kwijt en zij zijn absoluut bereid om de vooruitgang in de Verenigde Staten heel erg tegen te houden, net als in het middeleeuwse Europa toen ze daar waren geïncarneerd en daar de vooruitgang eeuwenlang hebben gesaboteerd om hun dominantie als feodale heren, koningen en keizers en katholieke geestelijkheid te behouden.

Van precies dezelfde gevallen wezens zijn er veel tegenwoordig in Amerika geïncarneerd. Zij geloven dat zij Amerika in handen hebben. Ze proberen diverse labels te gebruiken om de mensen te misleiden en hen te steunen, maar zij zijn niet van de mensen, door de mensen en voor de mensen. Zij hebben een heel elitaire denkwijze en ze gebruiken mensen alleen maar om hen te manipuleren om hen hun wensen uit te laten voeren, namelijk de status-quo handhaven waarin zij aan de macht zijn. Een deel van hen is de economische elite, die zoals we al vaker hebben gezegd, erin geslaagd is om het geld in hun eigen handen te krijgen door de neoliberale ideologie. Maar er is ook een politiek establishment, een religieus establishment, en ze hebben allemaal slechts één doel: de macht houden. Hun doel is macht.

De waarheid is dat de Verenigde Staten een aantal decennia geleden de voorloper was om de ideeën en technologie van de Gouden Eeuw naar buiten te brengen. Dit was niet het enige land, maar wel duidelijk de voorloper. Dit is beginnen te vervagen omdat die openheid niet meer in de Verenigde Staten is, omdat de machtselite de veranderingen probeert tegen te houden die zij als bedreiging zien van hun macht.

De vraag op dit moment is: Welke naties zijn dan de voorloper voor de Gouden Eeuw?” En die focus is meer op andere naties komen te liggen. Er zijn Scandinavische, een aantal Noord-Europese naties, Zuid-Korea, India in zekere mate, in minder mate ook Australië en Nieuw-Zeeland. Canada is ook een land dat een bepaalde openheid heeft. Je ziet dat de Verenigde Staten op het wereldtoneel begint te vervagen. Misschien zien de Amerikanen dat niet, maar als je eruit zou kunnen stappen en alleen maar zou kijken naar wat er gebeurt, dan zie je niet alleen aan de omgang van Trump met andere wereldleiders, maar ook aan de terugtrekking uit Afghanistan, waarin Biden een kans heeft gemist om met de geallieerden te overleggen die de invasie van Afghanistan hadden gesteund, dat veel mensen op de wereld beginnen te twijfelen of zij wel op de Verenigde Staten aan kunnen.

De Verenigde Staten verliest invloed, omdat veel naties zich realiseren dat de Verenigde Staten niet meer de voorloper is van democratie, technologie en economische groei, zelfs al kunnen ze daar geen reden voor bedenken. Dit wordt allemaal veroorzaakt door het feit dat er een elite is die haar macht over de Verenigde Staten niet wil verliezen en denkt dat ze de macht over de wereld hebben. Zij zullen die verliezen, zij moeten die verliezen om de mensen in de Verenigde Staten in de Gouden Eeuw te kunnen laten komen. Het is onvermijdelijk dat ze die verliezen, maar je ziet op dit moment dat ze verwoed bezig zijn om die te behouden. Het gevolg is dat zij alles doen wat ze kunnen om het Amerikaanse volk te polariseren naar zwart-witstandpunten, extremistische, onevenwichtige standpunten. Dit houdt in dat het de elite niet kan schelen wat voor gevolgen dit voor het volk heeft.

Als je terugkijkt op de geschiedenis, zie je dan dat ze in de middeleeuwen, het Romeinse Rijk, het communistische rijk, ooit iets om mensen hebben gegeven? Nee, relaties tussen mensen kan hen niets schelen, het kan hen niet schelen dat de bevolking polariseert en ze gebruiken steeds opnieuw dezelfde strategie om de mensen in groepen te verdelen, ze tegen elkaar op te zetten om ofwel chaos te scheppen of oorlogen en revoluties. En je ziet dat dit steeds opnieuw werkt.

Je ziet dat een groeiend aantal mensen in de Verenigde Staten hierin werd meegezogen, we zouden het een revolutionaire denkwijze kunnen noemen, door te spreken over een burgeroorlog alsof ze serieus geloven, en sommigen doen dat ook inderdaad, dat het hun patriottische plicht is om een gewelddadige opstand te beginnen tegen de regering. Je ziet steeds weer die extremistische standpunten opduiken, je ziet duidelijk dat er gevallen wezens bezig zijn. Ik geef toe en we hebben jullie ook verteld dat de gevallen wezens de macht over de huidige regering in handen hebben. We begrijpen dat jij je gemakkelijk kunt afvragen wat de oplossing dan moet zijn. Hoe bevrijden we het regeringsapparaat uit handen van de gevallen wezens? De oplossing is niet een gewelddadige revolutie, zoals we al heel vaak hebben gezegd. Het is een revolutie in bewustzijn. Het gaat om het verhogen van het bewustzijn, waardoor de mensen de manipulaties gaan doorzien. Zowel de manipulatie door de regering als bronnen die tegen de regering zijn. Je moet die polarisatie, die twee polarisaties doorzien.

Hoe zal dit zich openbaren? Op dit moment kun je zien dat we in een periode zitten waarin de polarisatie steeds erger wordt, maar dat blijft niet zo; er zal een moment komen waarop steeds meer mensen gaan inzien dat dit te veel is, dat dit te ver is gegaan, dat dit niet de oplossing kan zijn. Veel mensen begrijpen het, maar steeds meer mensen zullen het gaan begrijpen. Naarmate er meer extreme manifestaties komen, gaan ze het inzien.

Wie zullen de voorlopers zijn bij deze verschuivingen? Dat zijn de mensen die de onevenwichtigheden kunnen doorzien, de gepolariseerde standpunten, die zoeken naar een hoger perspectief, de uitweg uit de extremiteiten naar het evenwichtige perspectief. En wie zullen dat verspreiden? Natuurlijk zouden wij veel liever hebben dat iedereen die weleens heeft gehoord van een organisatie van geascendeerde meesters tot de voorlopers behoort, maar dan moet je eerst wel de ideologische denkwijze loslaten zoals Gautama Boeddha het heeft genoemd, wat Moeder Maria de fanatische denkwijze heeft genoemd.

Als je een standpunt hebt waarvan je denkt dat dit niet verder uitgebreid kan worden, dan zit je in de fanatische denkwijze. Mensen moeten naar evenwicht zoeken, de epische denkwijze loslaten die berust op het zwart-witdenken: dat iets alleen maar waar of onwaar is, dat er niets tussenin zit. De waarheid ligt meestal tussen waar en onwaar, de dualistische waarheid, de dualistische onwaarheid. De Christuswaarheid ligt er meestal niet tussenin als compromis van die twee. Maar die staat erboven.

Het is een evenwichtiger standpunt. Waarom is het evenwichtiger? Waar wordt polarisatie op gebouwd? De mensheid verdelen in aparte fragmenten. Waar berust de democratie, de grondwet, de Onafhankelijkheidsverklaring, in de Verenigde Staten op? Berust die niet op de overduidelijke waarheid dat alle mensen gelijkwaardig geschapen zijn en onvervreemdbare rechten hebben die alle mensen hebben gekregen? Met andere woorden, het hele fundament van de Verenigde Staten berust niet op polarisatie, maar op de erkenning dat het leven één is, dat alle mensen één zijn, wat wij de basale menselijkheid hebben genoemd of het Christusonderscheid dat verder kijkt dan alle polarisaties op aarde, dat er een hogere waarheid bestaat en die is dat al het leven één is. Christusonderscheid berust op eenzijn, niet op polarisatie in absolute standpunten.

De vraag is eigenlijk alleen maar of de studenten van geascendeerde meesters tot de voorlopers zullen behoren om de Verenigde Staten of andere naties die evenwichtige aanpak te laten krijgen. En dat hangt er enkel vanaf of jullie onze leringen opvolgen, of jullie bereid zijn om in de spiegel te kijken om te zien of je ook gescheiden zelven hebt die zijn gepolariseerd, of jij geneigd bent om onevenwichtige standpunten in te nemen. Dit bepaalt ook wat je kunt doen aan je persoonlijke relaties. Neem nu gewoon de invocatie die jullie voor dit dictaat hebben opgezegd, waarin wordt gesproken over elkaar toestaan om verschillende standpunten in te nemen zonder de communicatie met elkaar te stoppen. Alle relaties berusten op communicatie, hoe vrijer de communicatie hoe beter.

Als een van de twee mensen, of allebei, gepolariseerde standpunten innemen, dan wordt de communicatie op den duur onmogelijk. En tussen onmogelijke en vrije communicatie zitten een aantal nuances van moeilijke communicatie, omdat daar taboes op zijn waar je niet over mag spreken. Er zijn wat mentale heilige koeien die je niet mag betwijfelen. Als studenten van geascendeerde meesters moeten jullie naar jezelf kijken en zien: “Heb ik ook taboes? Zijn er een paar heilige koeien waar andere mensen niet aan mogen twijfelen? Raak ik van streek als bepaalde mensen aan mijn standpunt twijfelen over een bepaald onderwerp?”

Nogmaals, ik noem geen problemen, hoewel er wel een paar zijn in deze tijd. Maar die doen er niet toe, het is geen kwestie van het probleem bespreken. Beginnen jullie dit niet te zien, mijn geliefden? Sommigen van jullie zouden nu moeten kunnen begrijpen dat ze zich zo vastgepind hebben op een paar standpunten dat jullie denken dat het erom gaat of voor of tegen bent. Maar ik heb het niet over specifieke gevallen. Ik heb het over het hele proces van hoe je met andere mensen praat en omgaat.

Kunnen jullie niet begrijpen dat je onmogelijk een goede communicatie met mensen kunt hebben die zo gevoelig zijn en die bepaalde kwesties heel hoog opnemen? Kunnen jullie dat echt niet begrijpen? Kunnen jullie nog steeds niet, ondanks alle leringen die we jullie de laatste paar jaar hebben gegeven, begrijpen dat jullie je hebben laten polariseren bij een bepaald probleem waardoor jullie niet meer met elkaar kunnen praten? Kunnen jullie je er niet van bewust zijn dat je eruit moet stappen en zeggen: “Maar ik was uit evenwicht. Ik zie dat ik uit evenwicht ben geweest. En ik moet dat evenwicht terugvinden opdat ik vrediger, harmonieuzer, vrijer stromende relaties en gesprekken met andere mensen kan hebben.”

Mijn geliefden, ik ben begonnen te spreken over de Gouden Eeuw als een tijdperk van vrijheid. Wat jullie in de Verenigde Staten zien, is dat er mensen zijn die het concept individuele vrijheid hebben vervormd omdat ze denken dat hun waarneming en hun individuele vrijheid alle zorgen die zij hebben over het geheel, over de gemeenschap, belangrijker is. Met andere woorden, het enige wat voor hen belangrijk is, is hun individuele vrijheid, de gemeenschap doet er helemaal niet toe.

Dat is geen Gouden Eeuw. Dit brengt de Gouden Eeuw niet ondanks alles wat zij erover vinden. Waarom? Omdat de Gouden Eeuw niet wordt opgebouwd door individuen die individueel dingen doen. Die wordt niet opgebouwd door mensen die denken dat zij op nummer één staan en alleen aan nummer één denken. Kijk eens naar het Vissentijdperk, mijn geliefden en dan zie je dat Jezus een eenling was. Jezus was iemand die het als eenling tegen de hele wereld opnam, de prins van deze wereld, de autoriteiten van deze wereld en die zei: “Ik heb het recht om de Christus te zijn, wat jullie er ook over zeggen.”

Als je naar de laatste tweeduizend jaar kijkt, dan kun je zien hoe vaak een eenling een belangrijke rol heeft gespeeld bij een bepaalde verandering, of dat nu een verandering ten goede was of niet. Er waren dictators die rampzalige consequenties in het leven hebben geroepen; je ziet dat er ook eenlingen zijn geweest die een positieve verandering hebben gebracht door nieuwe uitvindingen te doen en met ideeën te komen, enzovoort. De tendens bestaat, vooral in de Verenigde Staten, om te denken dat er in de Gouden Eeuw opnieuw individuen zullen komen die de vooruitgang bevorderen, dingen uitvinden, maar dat is niet zo. Hoe meer we in de Gouden Eeuw komen, hoe belangrijker teamwork wordt, hoe belangrijker gemeenschappen zullen worden die met elkaar samenwerken om als geheel dingen voort te brengen die de leden van de gemeenschap niet alleen zouden kunnen.

Je ziet dit al gebeuren bij wetenschappelijke gemeenschappen die met elkaar samenwerken en hun persoonlijke ambities opzijzetten om de Nobelprijs in ontvangst te kunnen nemen. Je zult zien dat dit veel meer gaat heersen, eenvoudig omdat zij ook degenen zijn die resultaten zullen boeken. Wij hebben een niveau van menselijke kennis over de natuurlijke wereld bereikt, waarop het brein van één mens eenvoudig niet met de meeste kennisgebieden om kan gaan, de hersens de informatie niet kunnen bevatten of verwerken die nodig is om nieuwe ontdekkingen te doen. Er moeten meerdere breinen samen aan werken in eenheid en harmonie.

Maar hoe kan dat als de mensen zo gepolariseerd zijn dat er niet eens goede communicatie kan zijn? De fundering voor teamwork is juist dat je het samen doet, want samenwerken bestaat uit goede communicatie. De gevallen wezens weten dit en daarom proberen ze er alles aan te doen om het internet te gebruiken om de goede communicatie te vernietigen in plaats van werkeloos te zitten toekijken hoe het internet de communicatie bevordert. De gevallen wezens willen geen vrije communicatie. Zij doen alles om die te vernietigen. En hun belangrijkste middel is polarisatie. Maar nogmaals, dit is een fase.

Je ziet dat die hatelijke commentaren die overal wordt verspreid in de social media opnieuw een fase is. De mensen moeten dit openbaren, maar het is niet iets wat blijft. Wie zullen de voorloper worden om de samenleving uit dit bewustzijnsniveau te halen? Zijn dat studenten van geascendeerde meesters of anderen? Ik kan je ervan verzekeren dat er mensen de voorloper van zullen zijn. Ik ben de sponsor van het Aquariustijdperk, de Gouden Eeuw, en ik zie heel duidelijk welke stappen er genomen moeten worden. En ik kijk naar mensen die de openheid hebben om dit idee te ontvangen.

Nu denken jullie misschien dat ik wel enigszins loyaal aan jullie, de studenten van geascendeerde meesters, zal zijn omdat jullie loyaal aan mij zijn, maar dat is niet zo, want ik ben verantwoordelijk voor de hele planeet. Ik ben geïnteresseerd in vooruitgang. Ik maak me er niet druk om of ik specifieke mensen of groepen mensen de eer zal geven voor die vooruitgang. Ik kijk alleen maar of iemand ervoor openstaat om een idee te ontvangen. En als de studenten van geascendeerde meesters er niet voor openstaan, dan zoek ik anderen die er wel voor openstaan.

In het dictaat van Moeder Maria staat dat de gevallen wezens het gezin hebben gebruikt om de mensen te programmeren met plichtsbesef, loyaliteit. Veel studenten van geascendeerde meesters hebben dat vertaald naar de geascendeerde meesters. Zij denken dat wij hetzelfde gevoel van loyaliteit voor hen hebben als zij loyaal zijn aan ons door onze leringen te bestuderen, onze decreten op te zeggen en al dat soort dingen meer. Maar het menselijke concept van loyaliteit is bezitterig. Wij zijn niet bezitterig en daarom kan niemand op aarde ons bezitten. Jullie, mijn geliefden, kunnen ons niet bezitten. En wij willen jullie ook niet bezitten.

Wat kunnen de studenten van geascendeerde meesters wel doen? Ik realiseer me dat ik heel streng klink, maar de meerderheid van jullie staan natuurlijk open voor die ideeën en hebben van de leringen gebruik gemaakt die we jullie de laatste paar jaar hebben gegeven. En de meesten hebben grote vooruitgang geboekt. Wat kunnen jullie doen? Jullie kunnen je iets heel eenvoudigs realiseren. Wij hebben gezegd dat je een prioriteit moet stellen: Wat is jullie ware doel in het leven? Wil je bepaalde resultaten op aarde bereiken of je voor je ascensie kwalificeren? Je kunt dat ook op relaties toepassen.

Wat wil je als je een relatie met iemand hebt? Wil je bevorderen dat je iemand bent die altijd gelijk heeft, die het juiste standpunt inneemt en wil je dat de mensen met wie je een relatie onderhoudt, of dat nu een liefdesrelatie is, een familierelatie, vriendschap, collega, jouw standpunten delen? Probeer je bevestiging te krijgen door middel van je relatie of ben je op zoek naar groei? Wat is voor jou belangrijk?

Als je wilt groeien, dan moet jij je realiseren dat standpunten, overtuigingen, theorieën, zelfs spirituele leringen, niet belangrijk meer zijn. Het is niet meer belangrijk dat je andere mensen overtuigt van een bepaald standpunt. Het is belangrijk dat jij in je relatie in de eerste plaats die relatie beschouwt als een kans om te groeien en je eigen reactiepatronen te zien. Wat kan die ander bij jou zichtbaar maken over je reactiepatronen opdat je naar ze kunt kijken, het gescheiden zelf ontmaskeren dat erachter zit, hem laten sterven en daardoor vrij te worden.

Maar wanneer je die reactiepatronen loslaat, is het volgende: wat is het doel van een relatie. Vanuit het perspectief van de Christus, is het doel van een relatie dat je op een diepere manier een band aangaat met die ander – dat je contact maakt met de basale menselijkheid, de menselijkheid die in essentie in de ander zit. Die band is belangrijk. Niet dat hij of zij het met een bepaald standpunt eens moet zijn. Het laatste jaar hebben we studenten van geascendeerde meesters gezien die niet meer met elkaar konden communiceren omdat ze het over diverse zaken niet eens werden. We hadden liever gezien dat die studenten hadden ingezien dat die dingen niet zo belangrijk waren maar wel de diepere band, want dan had je die dingen niet tussen jullie en jullie band met elkaar in laten staan.

Dit zal uiteindelijk gebeuren naarmate we steeds verder in de Gouden Eeuw komen. Mensen uit alle lagen van de bevolking van wie de meeste nog nooit hebben gehoord van geascendeerde meesters, zullen tot het besef komen dat het belangrijker is dat mensen een betere band met elkaar krijgen dan ervoor te zorgen dat ze het altijd met hen eens zijn en een bepaald standpunt aanhangen.

Begrijpen jullie niet dat de strategie van de gevallen wezens is geweest dat ze mensen willen polariseren? Hoe polariseer je mensen? Door ze gehecht te laten zijn aan specifieke standpunten, waardoor die standpunten alles beïnvloedden. Wat zie je tegenwoordig in de Verenigde Staten? Dat mensen niet met elkaar kunnen praten als ze het niet eens zijn over controversiële dingen die de natie tegenwoordig beheersen. Maar als je geen band met elkaar kunt krijgen, dan vergeet je al snel de basale menselijkheid en dan begin je elkaar als vijanden te behandelen en dan hebben de gevallen wezens jullie precies waar ze jullie willen hebben en waar ze jullie al veel vaker hebben gehad.

Om terug te komen op iets waar ik het in het begin over had: Hoe krijg je een tijdperk van vrijheid die tegelijkertijd een tijdperk van gemeenschapszin is? Dat kan alleen maar als iedereen persoonlijke vrijheid heeft. Wat is persoonlijke vrijheid? Dat is niet dat je maar kunt doen wat je wilt, wat de consequenties ook zijn voor andere mensen. Persoonlijke vrijheid is psychologische vrijheid waarbij je niet gedwongen wordt om iets te doen of te zeggen vanwege je reactiepatronen, vanwege je onopgeloste psychologische problemen, vanwege je gescheiden zelven. Je bent zo vrij dat jij niet bedreigd voelt door andere mensen met een ander standpunt dan jij. Je kunt verder kijken dan de standpunten en proberen een band met die mensen te krijgen en als dat niet lukt, dan ga je verder en zoek je mensen waar je wel contact mee kunt maken. Deze persoonlijke vrijheid, psychologische vrijheid, is de basis om een hogere vorm van gemeenschapszin op te bouwen.

Op dit moment zie je dat de Verenigde Staten en enkele andere delen van de wereld gepolariseerd zijn. Waar zal die polarisatie toe leiden en waar heeft die al toe geleid? Dat er gemeenschappen komen waarin mensen die naar hetzelfde uiterste zijn gepolariseerd, een band krijgen omdat zij elkaar kun tolereren en de band verbreken met degenen die het niet eens zijn met elkaar over een probleem. Wat zie je dan? Segregatie. Het lijkt bijna wel op de segregatie tussen zwarte en witte mensen die sommige bussen hebben. Sommige mensen zitten in de ene bus en sommige in de andere. Het lijken wel schepen die elkaar in de nacht passeren. Oost is oost en west is west en die twee zullen elkaar nooit ontmoeten, omdat ze niet met elkaar communiceren. Ze vergeten daarbij dat de andere mensen ook menselijke wezens zijn net zoals zij en dit betekent dat je kunt zeggen dat er wel een gemeenschap is, maar dat die berust op polarisatie, dat die berust op het dualiteitsbewustzijn, op het zwart-witdenken en de manipulatie van de gevallen wezens.

Mijn geliefden, kijk gewoon eens naar de geschiedenis, zien jullie dan niet hoe vaak dit al is gebeurd? Dat de polarisatie het steeds weer heeft overgenomen? Denken jullie echt dat die polarisatie de fundering kan zijn voor de Gouden Eeuw van Saint Germain?Aals dat zo is, dan heb je geen contact met mij meer, de geascendeerde meester Saint Germain; je hebt in gedachten een afgod, maar dat ben ik niet.

De echte gemeenschap die er in de Gouden Eeuw zal komen, zal bestaan uit mensen die een bepaalde mate van psychologische vrijheid hebben die hen in staat zal stellen om een diepere band met elkaar te krijgen. En vanwege die band vormen ze gemeenschappen waarin ze vrij met elkaar kunnen spreken en goed met elkaar samenwerken, iets wat niet berust op competitie waarin iedereen eerste wil worden, maar als gelijken met elkaar samenwerken. Alle mannen en vrouwen zijn gelijk aan elkaar. Het is één dingen om gelijk aan elkaar te zijn, maar het is een tweede om zich als gelijken te gedragen. En dat vraagt om echte psychologische vrijheid, voor je anderen gelijkwaardig kunt behandelen, omdat dit niet kan als jij je door hen bedreigd voelt. Je kunt alleen voorkomen dat jij je bedreigd voelt wanneer jij je niet meer standpunten en bevestiging nodig hebt, maar mensen anders durft te laten zijn, maar jij nog wel met hen kunt communiceren, nog wel een band met hen kunt hebben, je kunt nog steeds een diepere band met hen voelen.

Wat hebben de geascendeerde meesters geprobeerd hun studenten te geven? Een band met ons. In al onze dispensaties hebben we altijd geprobeerd om onze studenten die te geven, voornamelijk door de dictaten, de gesproken dictaten die we hebben gegeven, maar ook in decretensessies, omdat wij erop hopen dat de mensen wanneer ze een band met ons hebben als de geascendeerde meesters, ze ook een horizontale band met elkaar krijgen en dat die zal leiden tot het formeren van een ware gemeenschap van de Geest, de Heilige Geest, de ene Geest, de ondeelbare Geest die je niet kunt splijten.

Er waren een paar mensen die dat hadden nadat Jezus gekruisigd was, toen ze de gemeenschap vormden waar Moeder Maria over sprak en die daar deel van uitmaakte, toen er in ieder geval een paar mensen waren die zich meer met elkaar verbonden voelden. We hebben eerder ook gezegd dat Petrus die band niet had, omdat hij zich zo op zichzelf concentreerde dat hij geen contact kon leggen met andere mensen zoals hij ook niet echt contact met Jezus kreeg en driemaal ontkende dat hij hem kende, er zelfs op stond om ondersteboven te worden gekruisigd om te demonstreren dat hij niet op Jezus leek.

Dat is wat we echt willen. Dit zal er in de Gouden Eeuw gebeuren, steeds meer mensen zullen een betere band met elkaar krijgen. Wat heb je daarvoor nodig? Psychologische genezing. Je ziet dat er steeds meer mensen op de wereld zijn, vooral in de verder ontwikkelde naties, die in de fase komen van zelfactualisatie en op zoek zijn naar psychologische genezing en het oplossen van moeilijke psychologische problemen met alle middelen die ze kunnen vinden. Natuurlijk doen de meesten van jullie precies hetzelfde.

Enkelen hebben zich dat nog niet gerealiseerd. Jullie hebben die omslag nog niet gemaakt. Jullie hebben het eenvoudig nog niet gezien. Jullie begrijpen het op intellectueel niveau, jullie begrijpen onze leringen wel in theorie, maar kunnen ze nog niet op jezelf toepassen en begrijpen dat jullie ook moeten veranderen. Jullie denken dat andere mensen moeten veranderen, maar jullie begrijpen niet dat jullie zelf nog niet zijn veranderd. Wat is daarvoor nodig? Wat is noodzakelijk?

We realiseren ons dat we niet iedereen kunnen helpen om te veranderen. We zeggen wat we kunnen een iedere keer zijn er een paar die de omslag maken en anderen niet, zo is het gewoon. Wij erkennen dat de situatie op een planeet als de aarde zo is. Wij zijn er niet aan gehecht, maar ik zal je wel zeggen, mijn geliefden, als jullie ontdekken dat je nog steeds ruzie maakt over de leringen die naar buiten worden gebracht door deze boodschapper, zoek dan alsjeblieft een andere boodschapper die je vertelt wat je wilt horen. Deze boodschapper dwingt je niet om te blijven; hij heeft nooit om deze vorm van loyaliteit gevraagd, wij hebben daar nooit om gevraagd en jullie zijn vrij om te gaan waar je wilt ervaren wat je volgens jou moet ervaren. Als je ooit terug wilt komen, dan zal niemand je daarvan tegenhouden.

Relaties in de Gouden Eeuw zullen het huidige beeld van relaties transcenderen. Het lijkt of de mensen zich momenteel zo concentreren op het individu dat zij denken dat een relatie tussen twee mensen eruit moet bestaan dat ze leren om samen te leven, hoe ze met elkaar omgaan. Kun je niet inzien dat dit in zekere zin op dwang, op plichtsbesef, berust? Zoals Moeder Maria heeft gezegd, in een gezin word je opgevoed met een gevoel van plicht voor je familie, maar op dezelfde manier word je ook opgevoed met een bepaald gevoel van verplichting ten opzichte van andere mensen, ten opzichte van de samenleving.

Veel christelijke gemeenschappen behandelen elkaar heel aardig, volgens de regels van Jezus volgens hen, maar het zijn regels die hen zijn opgedragen. Nogmaals, een noodzakelijke fase om enkele egoïstische aspecten van menselijk gedrag los te laten. Maar daar ben ik niet naar op zoek in de Gouden Eeuw. Hier ben ik niet naar op zoek; dit wil ik niet meenemen naar de Gouden Eeuw. Ik ben op zoek naar relaties waarin de mensen verder kijken dan hun eigen individualiteit, omdat zij beseffen dat zij niet hun individualiteit zijn. De hele lering over de Bewuste Jij gaat erom dat je begrijpt dat je niet hetzelfde bent als je uiterlijke geest. Je bent niet je fysieke lichaam, je bent niet je emotionele lichaam, je bent niet je mentale lichaam, zelfs niet je identiteitslichaam.

Wanneer je contact maakt met het zuivere gewaarzijn en jouw IK BEN Aanwezigheid, dan besef je dat je geen apart wezen bent, en dat houdt in dat je in werkelijkheid niet bent zoals de samenleving in het algemeen naar individualiteit kijkt. Als je het zuivere gewaarzijn bent dat voortkomt uit een spiritueel wezen en als alle mensen het zuivere gewaarzijn zijn dat voortkomt uit een spiritueel wezen, dan kun je contact maken met andere mensen op dat niveau van zuiver gewaarzijn zonder dat je verdeeld bent door je uiterlijke persoonlijkheid, je kunt nog wel wat van de uiterlijke persoonlijkheid over hebben, maar je vereenzelvigt je er niet volledig mee, je bent er niet aan gehecht, je neemt het niet serieus en daarom is je band met de IK BEN Aanwezigheid belangrijker dan alles op aarde.

En wanneer het om jouw relatie tot andere mensen gaat, dan is de band met hen belangrijker. Dit houdt niet in dat je daar fanatiek in moet worden omdat je denkt dat je een band met iedereen moet hebben, want er zullen ook mensen zijn met wie je geen band kunt opbouwen. Maar het vormen van gemeenschappen in de Gouden Eeuw zal op die band worden gebaseerd, omdat de mensen op grond van die band bij elkaar zullen komen. Dit betekent dat er in de Gouden Eeuw, het tijdperk van gemeenschapszin, minder individualiteit zal zijn dan tegenwoordig, wat het uiterlijke zelf is dat berust op allemaal zelven en reactiepatronen die in de mensen zijn geprogrammeerd door de gevallen wezens.

De mensen zullen zich hier steeds meer van bevrijden en daardoor in feite veel vrijer worden om een betere relatie op te bouwen doordat ze een diepere band hebben met andere mensen – de basale menselijkheid waar we over hebben gesproken. Dat zal het fundament worden voor relaties in de Gouden Eeuw. Ik zeg niet dat dit binnen een paar decennia zal lukken, maar jullie als studenten van geascendeerde meesters kunnen er zeker over nadenken en het integreren, zodat je deel kunt hebben aan het optrekken van het collectieve bewustzijn om die impulsen en ideeën naar het collectieve bewustzijn te verspreiden.

Misschien zouden jullie al zover kunnen komen dat een cruciaal aantal mensen onder jullie zoveel is geheeld op psychologisch niveau dat jullie een gemeenschap kunnen vormen die niet berust op overwegingen dat jullie je verplicht voelen om een gemeenschap te vormen om de leringen te verspreiden zoals in veel eerdere dispensaties is gebeurd, maar dat dit spontaan gebeurt, omdat die band tussen jullie bestaat. Je dwingt het niet af door je gedachten daarover. Het tijdperk van vrijheid en het tijdperk van gemeenschapszin bestaat uit spontaan gemeenschappen vormen, zou je kunnen zeggen, dat mensen gemeenschappen vormen omdat ze er niet toe gedwongen worden. Zij dwingen zichzelf en elkaar niet om gemeenschappen te vormen. Het gebeurt gewoon omdat er een grotere band bestaat tussen mensen.

Hier kunnen de gevallen wezens niets tegen doen, omdat zij het niet kunnen bevatten. En wanneer ze het niet kunnen bevatten, dan kunnen ze het ook niet vervormen. Er valt niets te vervormen, zij kunnen alleen maar proberen te voorkomen dat mensen die band met elkaar krijgen. En dat zullen ze ook doen maar daarin zullen ze niet slagen. Te veel mensen hebben al verder gekeken dan de verdeeldheid en de individualiteit en die hebben een diepere band gevoeld. Je zegt dan misschien: Maar wat willen de mensen dan eigenlijk? Heel veel mensen willen het gevoel dat ze een diepere band hebben met iets meer dan hun eigen individualiteit, hun eigen vier lagere lichamen. Zij willen het gevoel hebben dat zij deel uitmaken van iets groters. Zij hebben de wens om zich een deel van een geheel te voelen en dat is de basis voor gemeenschappen in de Gouden Eeuw.

Er kan en zal nog veel meer over gezegd worden natuurlijk, maar ik heb jullie nu in ieder geval iets gegeven om over na te denken, een fundering om de kant op te gaan van relaties in de Gouden Eeuw. Het is duidelijk mijn geliefden, zoals ik al vaker heb gezegd, dat de technologie in de Gouden Eeuw niet wordt afgedwongen. Is het ook niet net zo duidelijk dat de relaties in de Gouden Eeuw ook niet kunnen worden afgedwongen? Wat is een relatie waar je niet toe wordt gedwongen? Dit is een heel diepgaand en breed onderwerp. Wij hebben nu een paar aanwijzingen gegeven, maar er valt de komende tijd natuurlijk nog veel meer over te zeggen.

Ik bedank jullie dat jullie hier aandacht aan willen schenken, en daardoor jullie chakra’s openen om de uitzendstations naar het collectieve bewustzijn te worden om die impulsen, die matrices, uit te zenden, die heel complexe energetische matrices die ik uitgeef door een gesproken dictaat. Ik hoop dat ze niet alleen naar het collectieve bewustzijn gaan, maar ook naar jullie persoonlijke bewustzijn en dat ze een transformerend effect hebben op hoe jij jezelf beziet met betrekking tot andere mensen.

Hiermee verzegel ik jullie in de Vrijheidsvlam, de vrijheid om samen te zijn met anderen zonder dat het moet.