Bevrijd zijn van Geweld/Dwang is de Sleutel tot een beter Leven op Aarde

Geascendeerde Meester Saint Germain, 30 oktober 2022 – Webinar 2022 voor Oekraïne

IK BEN de Geascendeerde Meester Saint Germain, Chohan van de Zevende Straal. Wat is vrijheid? Vrijheid is op verschillende momenten verschillend gedefinieerd door verschillende mensen. Je ziet voorbeelden van verschillende regimes, rijken, ideologieën die vrijheid zo definiëren dat het voldeed aan het systeem. Dit zie je tegenwoordig ook nog op de wereld. Hoe zouden de fundamentalistische predikers van de islam in Iran vrijheid definiëren? Dat jij gehoorzaamt aan de regering, aan het systeem, aan de sharia-wetgeving en het bestaan te hebben dat voor jou bepaalt wie jij bent en zelfs accepteert dat het Gods wil voor jou is om alles te bereiken waarop je hoopt.

Hoe werd vrijheid gedefinieerd in de Sovjet-Unie? Dat je een goede burger bent en de wetten, regels en voorschriften van de partijelite gehoorzaamt. Hoe zou de katholieke kerk vrijheid definiëren? Gehoorzaam alle regels en overtuigingen en doctrines van de katholieke religie. Hoe zouden fundamentalistische kerken vrijheid definiëren? Geloof hun letterlijke interpretatie van de evangeliën en volg ze letterlijk op, wat dat ook betekent voor je leven hier op aarde, omdat het belangrijkste hierna komt, zullen ze zeggen.

Een beter leven na de aarde
Als geascendeerde meesters zijn we natuurlijk het levende voorbeeld van het feit dat er leven is na de aarde. Er is bij wijze van spreken leven na leven, wat mensen leven noemen. Maar als het concept dat er leven na leven is, iets betekent, zou het dan niet redelijk zijn om te zeggen dat het leven na dit leven op aarde beter moet zijn dan het leven op aarde? Waar hopen de vele christenen over de hele wereld op? Waar hopen de vele christenen in Rusland op? Ze hopen dat er een leven is na hun leven op aarde en ze hopen dat het beter zal zijn dan wat ze nu hebben. Wat wordt hiermee gesuggereerd?

Wat doet de christelijke religie steeds in de zeventienhonderd jaar na de vorming van de katholieke kerk wat het patroon heeft bepaald voor alle latere christelijke kerken, inclusief de oosters-orthodoxe? Het christendom is gebruikt door de machtselite om te proberen de bevolking het leven te laten accepteren dat zij, de machtselite, voor de mensen hebben bepaald. De machtselite heeft geprobeerd de mensen te laten geloven dat het leven dat ze hadden, zelfs als ze arm waren, door God was voorbestemd. Dit was het leven dat God voor hen had gedefinieerd dat ze konden leiden. Maar geen zorgen, er was een beter leven in de volgende wereld. Dit is natuurlijk een complete leugen omdat het reïncarnatie verloochent.

En het is een feit dat het bewustzijn dat je in dit leven hebt, bepaalt hoe je leven eruit zal zien in het volgende leven. Als jij jezelf in dit leven niet bevrijdt van de manipulatie van de machtselite, word je in je volgende leven weer slaaf van de machtselite. De machtselite weet dit natuurlijk, maar onthoudt deze kennis aan de mensen zodat ze er niet tegen in opstand kunnen komen, zodat de mensen niet in opstand kunnen komen tegen de machtselite op aarde omdat ze geloven dat dit hun voortbestaan op aarde in gevaar zou brengen, dat ze dan het gevaar lopen dat ze niet naar de hemel gaan en in plaats daarvan in de hel komen waar ze tot in eeuwigheid gekweld worden.

Een beter leven op aarde
Maar als je hierover nadenkt op een hoger redeneringsniveau, iets wat natuurlijk niet iedereen kan, maar veel mensen wel, maar als je het idee hebt dat er een beter leven na het leven op aarde is, dan sta je open voor de mogelijkheid dat het leven beter zou kunnen zijn dan het leven dat je nu leidt. Waarom zou het dan niet mogelijk zijn om hier op aarde een beter leven te krijgen? Waarom moet je dan wachten op een beter leven in een hoger rijk?

Andere Chohans hebben gesproken over de historische evolutie, de trend, de verschuiving die er in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Zo zou je ernaar kunnen kijken vanuit het perspectief van de Zevende Straal van Vrijheid: Er was een tijd in het katholieke rijk in de middeleeuwen dat de mensen in onwetendheid leefden. Het enige wat ze wisten was wat de kerk hen had verteld wat ze mochten weten en de kerk had hun natuurlijk niet verteld dat er een alternatief was voor het leven dat ze leidden. Ze vertelden hen niet dat er mensen in andere delen van de wereld waren die een ander leven leidden.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Sovjet-Unie. Ze kregen niet te horen dat de mensen in het westen een veel beter leven hadden in materieel en psychologisch opzicht dan in de Sovjet-Unie. Je ziet een heel simpel feit: je had namelijk een IJzeren Gordijn. Als de Sovjet-Unie de prachtige socialistische utopie was geweest die ze beweerden te zijn, dan zou de functie van het IJzeren Gordijn moeten zijn dat het voorkwam dat al die arme mensen in West-Europa die onder het juk van het kapitalisme leefden, naar het socialistische Sovjet-paradijs emigreerden. In plaats daarvan was de functie van het IJzeren Gordijn natuurlijk dat het de mensen binnen het socialistische ‘paradijs’ moest houden om te voorkomen dat ze te weten kwamen dat het leven elders op aarde beter was.

Wat zie je? Je ziet dat de evolutie, de evolutie van de samenleving, heel veel mensen betere levensomstandigheden op aarde heeft gebracht. Er zijn natuurlijk nog steeds mensen die onder erbarmelijke omstandigheden leven, maar vergeleken met honderd, vijfhonderd of duizend jaar geleden zie je dat vele miljoenen mensen in veel betere materiële omstandigheden leven. Dit is niet gebeurd dankzij of met de goedkeuring van de machtselite. Ze hadden veel liever gezien dat dit niet was gebeurd. Waarom? Omdat ze de situatie wilden behouden waarin de mensen niet dachten dat er een alternatief was voor hun huidige situatie. Ze dachten dat niemand anders betere omstandigheden had dan in hun land. Waarom moest de Sovjet-Unie voorkomen dat de mensen daarin wisten wat er buiten gebeurde? Omdat ze moesten proberen te voorkomen dat ze wisten dat het leven hier op aarde beter zou kunnen zijn dan wat ze hadden.

Zoals we al vaker hebben gezegd, realiseerde Boris Jeltsin zich dit toen hij de Verenigde Staten bezocht en een gewone kruidenierswinkel zag met volle schappen met veel verschillende soorten artikelen in elke categorie en mensen die daar naar binnen gingen, kochten wat ze wilden. En hij realiseerde zich dat de mensen, als ze in de Sovjet-Unie zouden weten dat mensen in het westen op die manier leefden, dat ook zouden willen. En daarom kon de Sovjet-Unie het niet overleven.

Waartoe leidt dit? Tot het besef dat iedereen een beter leven wil. Alle mensen op aarde willen een beter leven. De enige reden waarom zoveel mensen dat niet hebben, is dat ze door de manipulatie van de machtselite in gedachten zijn gaan geloven dat dit niet mogelijk is voor hen.

Een beter leven voor Oekraïense mensen
Wat is nog een reden voor de oorlog in Oekraïne? Dat de Russen in Rusland beweren dat de Oekraïners en de Russen broeders zijn. Ze beweren dat ze heel erg op elkaar lijken en Poetin heeft het idee in het leven geroepen dat de Oekraïners op de Russen willen lijken. Ze willen Russen zijn of dat zouden ze tenminste moeten willen. Maar waar is het bewind van Poetin in Rusland op gebaseerd?

De mensen in Rusland geloven niet dat ze de omstandigheden in Rusland kunnen veranderen. Ze geloven niet dat ze een beter leven kunnen hebben, dat ze zich kunnen losmaken van het huidige systeem, van Poetin en zijn machtselite. De meeste mensen geloven niet dat ze kunnen ontsnappen, maar wat is er in Oekraïne gebeurd, vooral sinds de verkiezing van de nieuwe president, maar zelfs ook al eerder? De bevolking van Oekraïne kreeg het verlangen naar een beter leven. Ze willen duidelijk een beter leven dan tijdens de Sovjet-Unie. Ze willen duidelijk een beter leven dan ze zelfs na de Sovjet-Unie hadden. En een groeiend aantal mensen in Oekraïne realiseerde zich dat dit maar op één manier kon. En dat was dichter bij Europa te komen waar men zag dat daar al dit leven was.

Uit de geschiedenis, zelfs uit de Bijbel, weet je dat broederliefde verschillende niet zulke liefdevolle aspecten kan hebben. Daarin staat ook het verhaal van Kaïn en Abel. Abel had iets wat Kaïn ook had kunnen krijgen als hij bereid was zichzelf te transcenderen, maar dat wilde hij niet. Hij was niet bereid zichzelf te transcenderen, dus kon hij niet krijgen wat Abel had, maar het feit dat Abel het wel had, irriteerde hem, stoorde hem, maakte hem jaloers. Hij kon niet uitstaan dat Abel iets had wat hij niet had. Wat deed hij toen aangezien hij niet bereid was zichzelf te transcenderen? Hij doodde Abel om niet te hoeven kijken naar zijn broer die iets had wat hij niet wilde krijgen. Dit is ook gebeurd in het collectieve bewustzijn van Rusland, maar vooral onder de machtselite.

Waarom is Poetin zo vastbesloten om de macht in Oekraïne over te nemen? Omdat hij niet wil dat de Oekraïners een beter leven krijgen en zich heroriënteren op het Westen. Waarom niet? Als de Oekraïners het kunnen, waarom zouden de Russen in Rusland het dan ook niet kunnen? En daarom is hij bang dat als de Russen in Rusland dit zien, zien dat de Oekraïners een beter leven hebben, zij dat ook willen, en hij weet dat dit alleen maar kan als zijn systeem omvergeworpen wordt – niet alleen zijn regering, maar ook de oligarchen en de hele manier waarop de Russische economie functioneert.

Een beter leven voor Russen?
Als de meerderheid van de Russen een beter leven wil krijgen, dan moet het systeem fundamenteel worden veranderd. En zoals we hebben gezegd over het Russische leger: als je een bepaald probleem wilt oplossen, kun je het niet oplossen binnen de grenzen van het systeem, omdat het systeem het probleem is. Poetin kan het Russische volk geen beter leven geven omdat hij dat in Rusland tegenhoudt. Daarom denkt hij dat het een bedreiging voor hem is als Oekraïne erin slaagt om een betere economie te vormen, een betere levensstandaard voor de mensen die zich op het westen oriënteren en meer democratische vrijheden hebben. Hij schildert het af als een bedreiging voor Rusland, maar zoals we al zeiden, bevindt Poetin zich in de laagste bewustzijnsstaat die je op aarde kunt hebben en daarom draait alles in Poetins gedachten om hem. Poetin denkt alleen maar aan Poetin. Alle anderen zijn een werktuig om Poetins zelfbeeld te verbeteren en te beschermen. Iedereen die bereid is dit neutraal waar te nemen, kan dit zien.

Poetins plannen voor Oekraïne
Een deel van de motivatie is die jaloezie, de onwil om iemand die we als onze broeder beschouwen, meer te laten hebben dan wij. En daarom is Poetin bereid Oekraïne als onafhankelijke natie te vernietigen, het Oekraïense volk te vernietigen door hen te dwingen net als de Russen te zijn, wat betekent dat ze onderworpen zijn aan zijn heerschappij, aan zijn macht.

Beseffen jullie wel dat de Russische regering en het leger niet alleen plannen hadden gemaakt voor de invasie van Oekraïne, maar ook voor wat daarna zou komen? Daarop terugkijkend zie je dat hun plannen onrealistisch waren, maar ze waren van plan om Oekraïne heel snel over te nemen, de regering te onttronen en zelf naar de macht over het land te grijpen. Daarna waren ze van plan om hetzelfde te doen als Rusland onder Stalin in de jaren veertig deed met de Baltische staten: alle mensen arresteren die een bedreiging konden vormen voor de Russische overheersing. Ze hadden dezelfde eenheden van de Nationale Garde die demonstranten in Rusland hebben onderdrukt in Oekraïne zitten. Ze hadden plannen voor kampen waar ze deze mensen konden interneren totdat kon worden beoordeeld of ze ‘heropgevoed’ konden worden of dat ze meteen moesten worden vermoord. Daarom zeggen we dat er veel meer Oekraïners zouden zijn omgekomen dan tot nu toe het geval is geweest, als die plannen waren gerealiseerd.

Bevrijd van geweld
Je moet begrijpen wat er nu op de wereld is gebeurd. We hebben gesproken over de moderne naties die een hoger niveau van menselijkheid hebben bereikt, een hoger niveau van bereidheid om dienstbaar te zijn, maar ook een hoger niveau van vrijheid. We hebben eerder gezegd dat vrijheid verschillende stadia heeft en dat de lagere stadia van vrijheid zijn dat je van iets bevrijd bent.

Vanuit dit perspectief heeft de moderne wereld bereikt dat ze bevrijd is van dwang/geweld. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn ze vrij geweest van een macht van buitenaf die mensen in de westerse landen, in de moderne democratieën, probeert tot iets te dwingen, maar ze zijn ook in hoge mate bevrijd van interne krachten in de vorm van hun eigen regering. Bijna niemand in de moderne wereld, nou ja, ik zou bijna niemand moeten zeggen, want er zijn natuurlijk wel mensen, maar de meeste mensen in de moderne wereld voelen zich niet onderdrukt door hun eigen regering, hebben niet het gevoel dat hun regering erop uit is hen om hen te pakken. Zelfs de mensen in de moderne wereld die het gevoel hebben dat hun regering erop uit is om hen te pakken te nemen, doen dat omdat ze totaal geen idee hebben wat het is om in Rusland te leven. En als ze dit wisten, als ze bereid waren dit te erkennen, dan zouden ze beseffen dat hun regering er echt niet op uit is om hen te pakken te nemen en dat die overtuiging niet reëel is.

Je beseft dat de mensen in de moderne wereld in hoge mate bevrijd zijn van geweld/dwang. Ook het Oekraïense volk, de meerderheid van hen, wil dat. Ze wilden het al voor de oorlog, maar ze waren er, zoals we hebben uitgelegd, nog niet helemaal aan toe en daarom kon deze situatie ontstaan, gedeeltelijk ook vanwege de rol die zij op zich hebben genomen om te laten zien hoe onvrij de Russen zijn van dwang/geweld.

Als je naar het collectieve bewustzijn van verschillende landen kijkt, kun je een schaalverdeling maken en zeggen: dit is bevrijd zijn van geweld, volledig bevrijd zijn van geweld, met daaronder verschillende gradaties van vrijheid, en daarna ga je over op het negatieve, waar je een verschillende gradaties van dwang/geweld hebt. Met andere woorden, op het allerlaagste niveau bestaat bevrijd zijn van geweld niet.

Als je naar deze schaalverdeling kijkt, dan kun je zien dat Oekraïne voor de oorlog zeker hoger stond dan Rusland, maar er waren nog steeds mensen die zich loyaal voelden jegens Rusland en die Oekraïne tegenhielden, maar ze bevonden zich wel op een hoger niveau dan Rusland. Na het begin van de oorlog heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de Oekraïense natie, omdat steeds meer mensen die vrijheid beginnen te voelen en ernaar te verlangen. Je kunt zeggen dat er nog steeds een oorlog gaande is, ze worden vanzelfsprekend blootgesteld aan een kracht van buitenaf, maar desondanks zijn steeds meer mensen tot het besef gekomen dat ze bevrijd willen zijn van geweld.

De Russische apathie
In Rusland is het de andere kant opgegaan omdat veel Russen zich er in ieder geval tot nu toe in hebben berust dat er niets kan veranderen. Sommige mensen die geloven dat dingen kunnen veranderen, zijn vertrokken. Mensen die zijn vertrokken, zijn vertrokken omdat ze denken dat de dingen niet kunnen veranderen, maar de mensen die in Rusland zijn achtergebleven, die in Rusland zijn gebleven, hebben zich erbij neergelegd, de meesten van hen hebben het opgegeven, en daarom is het bewustzijn, het collectieve bewustzijn van Rusland veel lager geworden. Ze zijn bereid om steeds meer dwang/geweld van de overheid te aanvaarden. Sommige experts zeggen dat dit op een gegeven moment kan veranderen omdat andere angsten zwaarder gaan wegen dan de angst voor de regering, zodat ze bereid zijn om veranderingen te eisen. Op dit moment zijn er maar weinig landen ter wereld waar het collectieve bewustzijn lager is dan in Rusland, althans op grond van de criteria van bevrijd zijn van geweld.

Je kunt naar Poetin kijken, je kunt je afvragen, wie de minst vrije persoon in Rusland is? Vanuit een bepaald perspectief lijkt het alsof Poetin de machtigste man in Rusland is. Hij kan alles doen wat hij wil, en het hele land beweegt als hij zegt dat ze zich moeten bewegen, maar als je naar het psychologische aspect kijkt, dan is Poetin de minst vrije persoon in Rusland en een van de minst vrije personen op de hele wereld, omdat hij zo gevangenzit in zijn eigen manier van denken.

Waar leidt dit toe? Het leidt tot het besef dat er natuurlijk een fysieke kracht is die je vrijheid beperkt, maar waarom ben je onderworpen aan een fysieke kracht? Waarom accepteer je dat jouw situatie op aarde niet veranderd kan worden, dat je geen beter leven op aarde kunt krijgen? Dat komt door psychische condities. Je hebt een mechanisme in je psyche die verhindert dat je accepteert dat je betere omstandigheden zou kunnen krijgen. Daarom leg jij je daarbij neer, geef je het op. Wanneer je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat alle machtselites door de geschiedenis heen dit hebben gezien, dat alle totalitaire of gewelddadige regimes hierop hebben gerekend.

Ze rekenen erop dat er een moment kan komen waarop ze genoeg geweld tegen hun eigen volk hebben gebruikt dat de mensen het opgeven, dat ze zich erbij neerleggen dat hun leven op die manier verloopt en dat ze niets kunnen doen om het te verbeteren, in ieder geval niet hier op aarde. Zoals we hebben uitgelegd, zijn de Russen, veel mensen, hier al heel erg lang aan onderworpen. In deze tijd zijn er echter ook veel mensen in Rusland geïncarneerd omdat ze wilden laten zien dat er een alternatief is. Het probleem is dat veel van die mensen Rusland hebben verlaten, maar ze trekken natuurlijk nog steeds aan het collectieve bewustzijn. Zelfs dit kan op lange termijn een positief effect hebben.

Maar het gaat om het volgende. Een land kan pas vrij van dwang/geweld worden als er een verandering optreedt bij een cruciaal aantal mensen, omdat hun psyche verandert, zodat ze gaan kijken waarom ze denken dat ze zich moeten neerleggen bij hun lot in het leven, waarom ze denken dat ze het moeten opgeven om hun leven te verbeteren. Daar zijn soms heel harde klappen voor nodig. Je kunt in Iran zien dat de jonge mensen bijna tot wanhoop moesten worden gedreven omdat ze geen toekomst voor zichzelf zagen om te willen protesteren. Maar het potentieel bestaat altijd dat mensen wakker kunnen worden, en dat is in Oekraïne is gebeurd en daarom zie je dat Oekraïne meer vooruitgang heeft geboekt dan Rusland. En daarom zie je dat Rusland een wanhopige poging doet om de vrijheid in Oekraïne een halt toe te roepen.

De verandering in Oekraïne
Wat betekent dit voor het Oekraïense volk? Dat betekent gewoon het volgende. Je bent al op weg naar meer vrijheid. Er is al een cruciaal aantal mensen in Oekraïne die hun hart hebben geopend voor de Vrijheidsvlam van de Zevende Straal. Dat hebben ze gedaan in een portie die ze aankonden, maar jullie zijn al op weg naar de vrijheid en jullie moeten gewoon doorgaan en die groter maken. En nogmaals, jullie zijn al in een hogere versnelling, het potentieel is nu groot, omdat veel mensen van voor de oorlog zo geschrokken zijn, dat ze zeggen: “We willen hiervan bevrijd zijn.”

Ze kijken naar de verwoesting, en degenen van jullie die zich niet in een oorlogsgebied bevinden, die zich niet in een van deze door Rusland bezette gebieden in Oekraïne bevinden, kunnen zich niet voorstellen hoe het voor deze mensen is geweest – wat voor schok het voor veel mensen was om te zien wat de Russische soldaten deden, om te zien dat eigendommen werden vernield, dat mensen werden gedood, gemarteld en verkracht. Dit volkomen onmenselijke gedrag, alles stelen wat meegenomen kon worden, was zo’n schok voor veel mensen die loyaal waren aan Rusland, dat ze nu zeggen: “We willen dit nooit meer, we willen hiervan bevrijd zijn, we willen bevrijd zijn van dit soort geweld.”

Bevrijd van corruptie
Nogmaals, Oekraïne krijgt de kans om een dramatische verandering door te voeren, een dramatische verschuiving te maken waardoor de mensen gaan beseffen: “We willen een beter leven, maar wat heeft ons ervan weerhouden een beter leven te hebben? Dat was dwang/geweld en we willen bevrijd zijn van dwang/geweld.” Dit betekent veel verschillende dingen. Vanzelfsprekend zeg je nu: “We willen bevrijd zijn van de Russische onderdrukking en aanvallen en vernietigingen.” Maar kijk nu eens naar de interne krachten die de groei in Oekraïne hebben tegengehouden. Zoals we nu vaak hebben gezegd, is corruptie daar een van. Maar ook het hele economische systeem, door de oligarchen, door de vriendjespolitiek; het hele politieke systeem berust niet op het dienen van de mensen, maar op het dienen van specifieke belangen.

Er is een geweldige kans om wakker te worden, naar het land te kijken en te zeggen: “Wat moeten we doen om hogerop te komen, om bevrijd te zijn van zowel externe als interne krachten? Hoe moeten we onszelf veranderen?” En je zult zien dat er in Oekraïne al genoeg mensen zijn die verlangen naar een beter leven, die geloven dat een beter leven mogelijk is, dat dit zich daadwerkelijk kan manifesteren. Veel vluchtelingen naar andere landen hebben gezien dat een beter leven mogelijk is. Ze hebben gezien dat mensen zoals zij een beter leven hebben. Ook veel vluchtelingen waren in positieve zin geschokt door de manier waarop ze in deze landen werden opgevangen.

Om terug te komen op naar Nada’s toespraak over dienstbaarheid, veel van die Oekraïners, de vluchtelingen, hebben nu een hoger niveau van dienstbaarheid gezien en meegemaakt, omdat de mensen die hen in deze andere landen hebben verwelkomd, de bereidheid hebben getoond om hen te dienen, ook al kregen ze er zelf niets voor terug. Veel Oekraïners staan wat wantrouwend tegenover andere naties. Veel Oekraïners koesterden een zeker wantrouwen tegenover Polen en het Poolse volk vanwege bepaalde conflicten in het verleden, maar ze waren in positieve zin geschokt toen ze daar werden verwelkomd, en Polen heeft meer Oekraïense vluchtelingen opgevangen dan welk ander land ook.

Ze zagen opnieuw een demonstratie van de bereidheid om onbaatzuchtige dienstbaarheid te verlenen, en dit kunnen ze weer mee terug nemen en dan kan er een verschuiving ontstaan omdat je zegt: “We hebben genoeg van die oude manier van doen; genoeg van de privileges die mensen hebben – de mensen die ambtenaar zijn maar niet het publiek dienen, maar op zoek zijn naar voordelen voor zichzelf en de mensen die bereid zijn te betalen of andere diensten terug willen geven. Dit kunnen wij niet meer accepteren. We accepteren dit niet in ons land. En we eisen dat we bevrijd worden van deze interne kracht, omdat het een kracht is die mensen discrimineert, sommige mensen bevoorrecht en andere mensen onderdrukt.”

Een nieuwe nationale identiteit en cultuur vormen
Natuurlijk zijn er nog veel meer aspecten. Op langere termijn is er in Oekraïne grote behoefte aan mensen die creatief zijn. Dat zijn kunstenaars, muzikanten, filosofen, denkers. Niet per se professioneel geschoold op een van die terreinen, maar ze kunnen anders denken. Ze zijn in staat om naar dingen te kijken, verbanden te leggen, te beseffen waarom bepaalde dingen zijn gebeurd en kunnen dan een nieuwe nationale identiteit en cultuur smeden. Er zijn Oekraïners die hebben gezegd: “We hebben niet veel helden in Oekraïne. Als we naar ons verleden kijken, hebben we niet veel helden.” Maar nu wel. Niet alleen de soldaten, maar ook veel andere mensen. En jullie hebben de mogelijkheid om een nieuwe nationale identiteit te vormen, waarbij jij jezelf bevrijdt van je verleden, inclusief het Sovjetverleden, maar ook de ongevoeligheid voor het leven, de wreedheid, de neiging tot misdaad, corruptie, de neiging tot egoïsme, egocentrisme. Je kunt jezelf hier op de lange termijn van bevrijden. Jullie kunnen een nieuwe manier bedenken om naar jezelf te kijken, zoals we al zeiden, zodat jullie daadwerkelijk beginnen te accepteren dat jullie een waardig lid van de Europese familie zijn. Jullie zijn een aanwinst voor de Europese familie, omdat jullie jezelf tot dat niveau van menselijkheid hebben verheven. Dat betekent dat jullie nu gelijk zijn aan andere naties.

Christusonderscheid en gelijkheid
Het is prima om over gelijkheid te praten, en op een bepaald niveau zijn alle mensen ook gelijk, maar dat was toen ze voor het eerst op aarde incarneerden en door vele incarnaties heen hebben ze zich sindsdien in verschillende richtingen ontwikkeld. Daarom kun je tegenwoordig niet meer zeggen dat alle mensen gelijk zijn. Dit is een van de zwakheden van de moderne democratieën, omdat ze geneigd zijn om te denken dat iedereen gelijk is en dat ze iedereen hetzelfde moeten behandelen. Dit is natuurlijk geen Christusonderscheid omdat je, om het voor de hand liggende voorbeeld te gebruiken, moet erkennen dat Poetin en de Russische regering geen zuivere bedoelingen hebben met democratische naties en daarom kun je ze niet behandelen alsof dat wel zo is.

Hetzelfde geldt voor veel andere manieren. In de eerste plaats het niveau van menselijkheid. Wanneer je een bepaald niveau van menselijkheid hebt bereikt, mag je niet negeren of vergeten dat andere mensen dat niveau nog niet hebben bereikt. En daarom kun je hen niet als gelijke behandelen als ze zich op een lager niveau van de mensheid bevinden, omdat ze jou bij de eerste de beste gelegenheid een mes in de rug zullen steken.

Samenwerking tussen gelijken
Nogmaals, Oekraïne heeft het potentieel om zichzelf te verheffen, om het collectieve bewustzijn te verhogen, om gelijk te worden in menselijkheid en het verlangen naar vrijheid met andere Europese naties, en daardoor in staat te zijn als gelijken samen te werken. We hebben gezegd dat we willen dat Rusland als gelijke met andere naties samenwerkt, maar dat kan nu vanzelfsprekend niet. Eerst moet het collectieve bewustzijn zich verheffen voordat dit kan. En Oekraïne moet echt iets heel eenvoudigs begrijpen dat we al hebben uitgelegd: dat de ontwikkeling die je in de moderne wereld ziet, niet geforceerd is. Er is geen centrale organisatie die de democratische naties heeft gedwongen om vrijer en welvarender te worden. Dat is gebeurd door vrijwillig samen te werken. Maar vrijwillige samenwerking berust op een bepaald besef. Het berust niet op een berekening zodat iemand zou kunnen zeggen: “Nou, ik zie dat die Europeanen samenwerken. We gaan doen alsof we met hen gaan samenwerken, maar we gaan gewoon bekijken hoe we hier het grootst mogelijke voordeel uit kunnen halen en hoe we ze kunnen bedriegen.” Er zijn landen op de wereld die al honderden, zo niet duizenden, jaren het bewustzijn hebben dat ze altijd proberen anderen te bedriegen, maar dit is geen samenwerking tussen gelijken.

Samenwerken doe je vrijwillig, omdat het gebaseerd is op het besef dat je als je eerlijk bent, doet wat het beste is voor jou. Door open en eerlijk samen te werken, doen jullie wat het beste is voor jezelf en jullie natie. Het is niet zo dat Oekraïne iets moet doen om voordeel te behalen. Het gaat erom dat Oekraïne zich verheft tot het niveau van andere Europese landen, waar het vanzelfsprekend is om eerlijk en open samen te werken. Het is gewoon je tweede natuur, of misschien zelfs je eerste natuur. Je hebt geen verborgen intenties. Je realiseert je dat de naties van West-Europa, of de andere naties van Europa, Oekraïne eigenlijk willen helpen beter te worden en een moderne natie te worden.

Bevrijd zijn van het Kaïnbewustzijn
En je zou kunnen zeggen: “Er zijn bedrijven in die landen die geld willen verdienen aan de wederopbouw van Oekraïne.” Ja, dat is waar, maar dit geldt niet voor alle mensen. Er zijn mensen op de moderne wereld, niet alleen in Europa maar ook elders, die graag zouden zien dat de rest van de wereld ook heeft wat zij hebben. Ze hebben niet het Kaïnbewustzijn. Ze zijn niet jaloers op hun broeders en zusters. Ze willen dat iedereen het leven heeft dat zij hebben, want dit is vrijheid. Je bent bevrijd van iets. Je bent bevrijd van afgunst en jaloezie. Jaloezie op je broeders en zusters, het Kaïnbewustzijn. Hoe kan het een bedreiging voor je zijn dat andere mensen hebben wat jij hebt of zelfs meer hebben als je daarvan bevrijd bent? Waarom is dat een bedreiging? Hoe kan dit nadelig voor jou zijn?

Als je hebt ervaren dat de hele moderne wereld welvarender is geworden door samen te werken, dan zie je dat als anderen meer hebben, dit de hele economie zal verhogen en jij meer zult krijgen. Als de hele wereld – doe eens een stap achteruit en stel je dit voor – stel je voor dat de hele wereld hetzelfde niveau van materiële welvaart had als West-Europa. Stel je dit gewoon eens voor. Ik weet dat je allerlei redenen en argumenten kunt bedenken om te zeggen dat dit niet mogelijk is vanwege natuurlijke hulpbronnen en dergelijke, maar laten we dat naast ons neerleggen. Allereerst heb ik het er eerder over gehad dat natuurlijke hulpbronnen geen vaste hoeveelheid zijn. Laten we ons echter eens voorstellen dat de hele wereld evenveel welvaart heeft als de mensen en naties van West-Europa. Hoe zou dat ooit de naties van West-Europa iets kunnen kosten? Integendeel, ze zouden ook hun welvaart vergroten. Dit betekent niet dat ze altijd vooroplopen, maar als het hele niveau van de economie van de wereld zou worden verhoogd, dan zou iedereen hiervan profiteren.

Nogmaals, er is een tendens bij mensen die minder vrij zijn om hun eigen bewustzijnsstaat op alle anderen te projecteren. Dit zie je vanzelfsprekend duidelijk bij Poetin, die een op geweld/dwang gebaseerde mentaliteit heeft. Hij kan niet doorgronden dat de NAVO-landen de op dwang/geweld gebaseerde mentaliteit zijn ontstegen. En daarom projecteert hij op hen dat ze met Rusland willen doen wat hij met hen wil doen. Hij wil geweld gebruiken om iets terug te pakken wat hij beschouwt als Russisch grondgebied en de NAVO staat dat in de weg en daarom projecteert hij op hen dat zij iets van Rusland willen afnemen. In zekere zin heeft hij gelijk. Het is zijn ambitie om land in te nemen waarvan hij denkt dat het aan Rusland toebehoort, en de NAVO staat zijn imperiale dromen in de weg. Daarom denkt hij dat de beperking van zijn agressieve kracht, een agressieve kracht tegen hem is. Omdat hij in gedachten het centrum van het universum is, is alles wat andere naties doen, tegen hem gericht. Als ze zijn expansieve ambities inperken, dan is dat een daad van agressie tegen Poetin – in de ogen van Poetin.

Het verband met Oekraïne is dat Oekraïne een ommezwaai kan maken. Oekraïners kunnen zich realiseren dat er nog steeds overblijfselen in het collectieve bewustzijn zijn waardoor je andere mensen en hun motieven wantrouwt. Je kunt dit zien in de Sovjettijd, maar het gaat zelfs nog verder terug. Je projecteert dat andere mensen misschien misbruik van je zullen maken, maar je kunt dat ontstijgen en je realiseren dat je in staat bent om goed samen te werken met de naties die onderling al goed samenwerken – als je die mentaliteit loslaat.

Ik probeer West-Europa niet af te schilderen als een soort paradijs op aarde. Ik probeer alleen maar te zeggen dat het verder is dan Oekraïne en dat Oekraïne er voordeel van kan hebben als ze ook op dat niveau komt. Je kunt zien dat Rusland na de oorlog niet bereid is om Oekraïne weer op te bouwen. Zelfs als Oekraïne zich nu overgeeft aan Rusland en zegt: “Kom maar en neem ons in.” Denk je dat Rusland middelen zou uitgeven om Oekraïne weer op te bouwen? Natuurlijk niet voordat ze de bevolking hebben ‘heropgevoed’ tot Russen, maar zelfs dan kun je begrijpen dat grote delen van Oekraïne zouden worden afgebroken als ze op hetzelfde niveau van Rusland waren.

Wie wil Oekraïne helpen om het land na de oorlog weer op te bouwen? West-Europa natuurlijk of Europa in het algemeen. Wat is in het voordeel voor Oekraïne? Dat ze bevrijd is van de mentaliteit dat je achterdochtig bent over de bedoelingen van andere mensen. Misschien proberen ze misbruik van ons te maken. Als je dat kunt overwinnen, zul je veel sneller vooruitgang boeken bij de wederopbouw van het land.

Iedereen wint door samen te werken
Nu hebben we niet zo lang geleden een conferentie in Oekraïne gehad waar we fysiek aanwezig waren, of liever de boodschapper was daar. Als je die dictaten bestudeert, dan kun je zien dat alles wat we toen zeiden nog steeds van toepassing is op Oekraïne. Alles is nog de moeite waard om te bestuderen, maar sindsdien zijn natuurlijk veel dingen die we alleen tussen de regels door hebben gezegd of lieverd op gezinspeeld hebben, veel duidelijker geworden. Daarom zijn we deze keer directer in onze dictaten, omdat we nu zien dat die openheid er wel is in het collectieve bewustzijn. Dingen die we toen niet rechtstreeks hebben gezegd, zijn nu directer gezegd omdat er daarvoor niet dezelfde openheid bestond. Heel veel mensen wilden graag de status quo behouden omdat ze het gevoel hadden dat ze een bevoorrechte positie hadden of dat ze het soort leven hadden dat ze hadden geaccepteerd als hun lot in het leven en dat niet wilden verliezen.

Je kunt nu beseffen dat je goed kunt samenwerken met andere mensen wanneer jij je hebt bevrijd van geweld/dwang, van de op geweld/dwang gebaseerde denkwijze, omdat je niet bang bent iets te verliezen door samen te werken. Dit is een bewustzijn dat maar heel weinig mensen zich hebben gerealiseerd, maar dat is ontstaan in de moderne wereld. Dit is het bewustzijn dat we eigenlijk niet verliezen als we samenwerken, maar iets winnen door samen te werken. Iedereen wint als we samenwerken. Dit wordt gedemonstreerd door de natuur. Dit heeft het leven op deze planeet al heel lang in stand is gehouden. Zoals we al vaker hebben gezegd, betekent survival of the fittest dat de mensen die het meest bereid zijn om samen te werken, niet degenen zijn die het meest bereid zijn om geweld te gebruiken. Dit is een belangrijke verandering voor de Oekraïense natie. Het kan nog lange tijd enorme voordelen opleveren. Veel mensen hebben die omslag gemaakt. De president en veel van de nieuwe mensen in het parlement hebben die omslag gemaakt. Veel andere mensen hebben de overstap gemaakt, maar toch kun je het momentum nog opbouwen dat de natie voorbij deze kritieke punten brengt waardoor de vooruitgang onomkeerbaar wordt, waarbij het zichzelf versterkt, en het snelst de vooruitgang zal geven die mogelijk is in de nasleep van deze ongelukkige gebeurtenis die niemand van ons wilde, maar nu het wel is gebeurd, geven we jullie zoals we hebben gezegd, niettemin de aanzet om er gebruik van te maken – er zo goed mogelijk gebruik van te maken.

Er is een oud gezegde: het is één ding om de oorlog te winnen, maar de vrede winnen, is een tweede. We willen dat Oekraïne zowel de oorlog als de vrede wint. Je kunt misschien de oorlog winnen met de manier van denken die je nu hebt, hoewel nogmaals, die transcenderen zou je helpen om hem sneller te winnen, maar met de manier van denken die jullie nu hebben, kunnen jullie zeker niet de vrede winnen. Dat vereist transcendentie, zoals we hebben uitgelegd.

Vrijheid heeft natuurlijk veel facetten, veel niveaus. Er kan nog veel meer over vrijheid worden gezegd, maar ik heb al veel over vrijheid gezegd voor degenen die eraan toe zijn om naar de hogere facetten te kijken. Op deze conferentie geven wij, de Chohans, een afgepaste hoeveelheid die berust op onze observaties van het collectieve bewustzijn, de veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds het begin van de oorlog en de bereidheid van mensen om over te stappen, om in nieuwe termen te denken.

Durf te dromen!
Je weet dat je ook een andere manier kunt kijken naar wat er op de wereld is gebeurd, door over verbeelding te praten. Als je terugkijkt op de tijd van de Sovjet-Unie, zowel Oekraïne en andere republieken als Rusland zelf, dan zie je dat de Sovjet-Unie de verbeeldingskracht bij de meeste mensen had vernietigd. Niemand durfde zich iets nieuws, iets anders, iets beters, voor te stellen. Waarom hebben de naties in de moderne wereld de vooruitgang geboekt die ze hebben gemaakt? Omdat de verbeelding van de mensen vrijer was. Mensen durfden te dromen. Ze durfden te experimenteren. Ze durfden te denken op manieren die niemand eerder had gedacht. Er wordt gezegd dat wetenschap het proces is van zien wat iedereen ziet, maar denken wat niemand anders heeft gedacht. Verbeeldingskracht is zien wat iedereen ziet, maar in gedachten iets ervaren wat verder gaat, iets dat de meeste mensen niet kunnen ervaren, maar als je verbeeldingskracht bezit, ervaar je het ook.

Wat houdt een natie tegen? Juist het gebrek aan fantasie. De gedachten van mensen zit vast op een spoor. Ze zijn opgevoed onder bepaalde omstandigheden. Ze hebben een bepaald verleden waar familieleden of op school iets over hebben verteld en ze denken: “Zo zijn wij als Oekraïners. Zo hebben we dingen gedaan, zo denken we, zo kijken we naar het leven.” En ze accepteren dat er bepaalde grenzen zijn en dat het geen zin heeft om verder te denken, dat het geen zin heeft om over die grenzen heen te denken, want: “Wij zijn Oekraïners en we slepen een enorme steen achter ons aan en we kunnen het touw niet loslaten, we moeten gewoon die steen mee blijven slepen. Waar we ook heen gaan, hoe we ons ook bewegen, hoe we ook denken waar wij als natie kunnen komen, we moeten het verleden met ons meeslepen.”

Maar dat is niet zo. Je hoeft het niet mee te slepen. Maar om te stoppen met slepen, om het touw los te laten, moet je iets durven denken wat niemand anders in jouw land tot nu toe heeft gedacht. Je moet je durven voorstellen dat de dingen anders kunnen dan je van oudsher doet. Moet die corruptie er zijn die er al zo lang is? Moet je die altijd hebben? Moet je altijd worstelen zoals je tot nu toe hebt geworsteld? Moet je zaken blijven doen op de manier waarop je altijd zaken hebt gedaan? Of zijn er ook andere manieren? Moet je politiek bedrijven op de manier waarop je altijd politiek hebt bedreven? Of zijn er ook andere manieren?

Het grootste geschenk dat je als individu aan jouw natie kunt geven, is jouw verbeeldingskracht de vrije loop te laten zodat jij je iets kunt voorstellen wat niemand anders zich tot nu toe heeft voorgesteld. Als genoeg mensen dit zouden doen, dan zou je een vooruitgang kunnen boeken die je stoutste verbeeldingskracht te boven gaat. Je zou iets kunnen manifesteren dat je stoutste dromen te boven gaat. Mijn visie voor Oekraïne is veel hoger dan iemand in Oekraïne op dit moment kan doorgronden. Ik ben bereid die visie te geven aan iedereen die ervoor openstaat. Veel mensen denken vaak dat verbeeldingskracht slechts fantasie is. Maar ga vijfhonderd jaar terug in de tijd en kijk hoe mensen toen leefden. Kijk dan naar de realiteit van hoe je tegenwoordig leeft. Zouden de mensen van toen zich kunnen voorstellen hoe jij vandaag leeft? Nee. En als iemand het zich had durven voorstellen, dan zouden de meeste mensen destijds hebben gezegd dat het pure fantasie is. Maar je leeft in de wereld van vandaag. Je weet dat het geen fantasie is, het is de realiteit. De toekomst die jij je vandaag niet durft voor te stellen, is geen fantasie. Het is een heel reële mogelijkheid. En daar is maar één ding voor nodig, dat jij accepteert dat het een reële mogelijkheid is in plaats van fantasie.

“Vraag en u zult ontvangen.” is er gezegd. Ik zou zeggen: “Accepteer het en je zult het ontvangen. Accepteer dat het mogelijk is en je zult het ontvangen.” Want hoe kan ik het je geven als je niet kunt accepteren dat het mogelijk is? Dat zou een schending van je vrije wil zijn.

Bevrijd van slachtofferschap
We hebben het gehad over het slachtofferbewustzijn. Wat is de essentie van het slachtofferbewustzijn? Je denkt dat je niet de baas bent over je toekomst. Je bent afhankelijk van externe krachten waar je geen controle over hebt. Ja, je hebt deel uitgemaakt van de Sovjet-Unie. Je voelde je gedwongen om dat slachtofferbewustzijn te krijgen, je voelde je gedwongen om dat te hebben. De Holodomor werd je opgedrongen. Nu wordt de oorlog je opgedrongen. Sommige mensen kijken nu na de oorlog in de hoop dat de EU hen zal komen redden en jullie dwingen te veranderen. Maar de EU is niet gebaseerd op dwang/geweld. Je moet een stapje verder gaan en beslissen wat jij wilt. Je moet beslissingen nemen over wat voor soort toekomst jij wilt. Verbeeldingskracht is één aspect, maar het andere is de beslissing: “Wat willen we? Hoe willen we onszelf veranderen om het te krijgen?” En dan de beslissing dat je accepteert dat het mogelijk is. Je bent geen slachtoffer, tenzij je denkt dat je het bent. De vraag is: Wil je het slachtoffer blijven van krachten waar je geen controle over hebt – krachten van buitenaf, of de oligarchen, of de politici, of de bureaucraten, of het weer, of nog iets anders? Wil je slachtoffer blijven? Of wil je bevrijd zijn van slachtofferschap? Als je vrij wilt zijn, dan ben ik je man. Ik ben bereid je te helpen om vrij te worden. Geef me een open geest en ik zal je de visie geven op een betere toekomst voor Oekraïne. Ik houd bij niemand iets achter. Dus, beproef mij – zegt de Heer van Vrijheid – en ik zal zoveel zegeningen over je uitstorten dat er niet genoeg ruimte zal zijn om ze te ontvangen.

Rusland zal veranderen
Hiermee heb ik mijn zegje gedaan. Ik betuig nogmaals mijn dankbaarheid aan degenen onder jullie die het instrument zijn geweest, die ernaar hebben geluisterd en het hebben uitgezonden via je chakra’s. Als je het effect van deze conferentie zou kunnen zien, dan zou je heel blij zijn – vanwege het effect dat dit heeft gehad, de rimpelingen die dit heeft veroorzaakt en die door het collectieve bewustzijn van Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland zijn gestuurd. Ik ben dankbaar dat er zoveel mensen uit Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne zelf aan deze conferentie deelnemen. Als je uit een land komt waar het over gaat, ernaar luistert, dan heeft het opnemen van deze dictaten natuurlijk een grotere impact op het collectieve bewustzijn dan van mensen die niet in dat land zijn opgegroeid. Erken dat je een geweldige dienst hebt bewezen, niet alleen aan Oekraïne, maar zeker aan Wit-Rusland en op langere termijn ook aan Rusland.

Eén ding is absoluut duidelijk, Rusland kan niet hetzelfde blijven na deze oorlog. Hoelang het duurt, hoe het precies uitpakt, is nog steeds onvoorspelbaar, maar één ding is zeker, Rusland zal nooit meer hetzelfde zijn. Poetin heeft een stap gezet die onomkeerbaar is en die consequenties heeft die zijn stoutste verbeelding te boven gaat omdat die niet zo stout zijn eerlijk gezegd. Rusland zal ook veranderen, daar bestaat geen twijfel over.

Hiermee verzegel ik jullie in de heel vreugdevolle Vlam van Vrijheid die ik ben. Voor veel mensen in Oekraïne lijkt er op dit moment misschien niet zoveel reden tot vreugde, dat geef ik toe, maar ik zend die vreugde wel naar het collectieve bewustzijn om degenen die wel in staat zijn om die op te pikken wat verlichting te geven van de huidige situatie. Je hebt mijn liefde die ik royaal schenk en ik geef het aan iedereen in Wit-Rusland, Rusland, Oekraïne en natuurlijk overal ter wereld. Mijn liefde is niet beperkt, mijn liefde is niet gebonden aan tijd en ruimte, die is oneindig, die is overal. Ik heb maar één wens voor de aarde, en die is dat er zich een Gouden Eeuw manifesteert.

Ik verzegel jullie in die Vreugdevolle Vlam van Vrijheid, want IK BEN Saint Germain, de hiërarch van het Aquariustijdperk, de Chohan van de Zevende Straal en de vertegenwoordiger van Vrijheid voor de aarde.