Kunnen we de Unie in de toekomst behouden?

Geascendeerde Meester Saint Germain, 20 september2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

IK BEN Geascendeerde Meester Saint Germain. Degenen onder jullie die in Amerika zijn opgegroeid, hebben allemaal op school geleerd dat Abraham Lincoln een van de grootste Amerikaanse presidenten is. Waarom wordt hij als een van de grootste Amerikaanse president beschouwd? Zoals men zegt: “Hij bewaarde de eenheid (Hij heeft de Unie behouden).” De vraag die ik dus aan het begin van deze verhandeling wil stellen, is: “Kunnen we de Unie in de toekomst behouden? Kunnen we de Unie behouden, als Amerika de kant opgaat van de Gouden Eeuw? Is het zelfs wenselijk om de Unie te behouden?”

Om deze onderwerpen te kunnen bespreken, wil ik ook nog een paar andere vragen stellen. Wat is de Gouden Eeuw? Het is een heel andere staat dan nu. De beelden, de plannen, de ontwerpen, de matrijzen die ik in gedachten heb, zijn zo anders dan wat je tegenwoordig ziet dat de meerderheid van de mensen die niet zouden kunnen bevatten. Zij zouden ze niet kunnen begrijpen, zij zouden de kloof tussen de huidige realiteit en de Gouden Eeuw niet kunnen overbruggen. De kloof wordt groter naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen, maar zelfs als je twintig tot dertig jaar vooruit kijkt, dan kunnen de meeste mensen in Amerika de veranderingen niet bevatten die er in de Amerikaanse samenleving zullen plaatsvinden.

De vraag is dan: “Wat zal de Gouden Eeuw manifesteren?” Nu, dat zijn ideeën. Ik heb ideeën – ik heb natuurlijk de energie, ik heb licht dat die ideeën een bepaalde kracht kan geven, maar in de eerste plaats heb ik ideeën en omdat ik natuurlijk de Wet van Vrije Wil respecteer, zal ik samenlevingen en mensen deze ideeën niet opdringen. Wat is er voor nodig om die ideeën op het fysieke vlak te brengen, waar ze zich dan mogelijk kunnen manifesteren? Ik kan die ideeën niet gewoon uit de lucht laten vallen, zij moeten door de vier lagere lichamen van individuele menselijke wezens heen gaan. Er moet één individu of een groep individuen zijn die kunnen samenwerken om een idee van mij te ontvangen. Dan ontstaat de vraag: “Waar kunnen we zulke mensen of zulke kleine groepen mensen vinden die openstaan voor de ideeën voor de Gouden Eeuw?”

Een ander aspect van de Gouden Eeuw brengen, is dat het op zich niet voldoende is om ideeën naar het fysieke vlak te brengen. Er moet ook naar gehandeld worden, ze moeten zich verspreiden. Dit betekent dat er een groot aantal mensen moet komen, een cruciaal aantal mensen, die deze ideeën wil accepteren en dat hun leven daarmee in overeenstemming wil veranderen. Mijn geliefden, zelfs jullie als studenten van geascendeerde meesters hebben vaak een onvolledig beeld van wat er nodig is om een Gouden Eeuw te manifesteren. Jullie denken dat het zomaar zal gebeuren, dat de Gouden Eeuw uit de lucht komt vallen – maar dat is niet zo! Om die ideeën zelfs maar naar het fysieke vlak te brengen moeten er mensen zijn die hun bewustzijn willen veranderen. Om de ideeën van de Gouden Eeuw, vooral op grote schaal, te implementeren moeten veel mensen hun levensstijl willen veranderen. Dat gaat niet automatisch. De mensen moeten die veranderingen omarmen, zij moeten bereid zijn om die veranderingen te omarmen en hun leven daarmee in overeenstemming brengen om betere omstandigheden te kunnen creëren. Dat kan niet anders.

De laatste honderd tot tweehonderd jaar kun je veel veranderingen in de samenleving zien. Hoe zijn die er gekomen? Was dit onvermijdelijk? Je ziet bijvoorbeeld dat de laatste paar honderd jaar niet alleen de uitvinding van de computer was, maar een van de grootste veranderingen in de maatschappij was het wijdverbreide gebruik van computers. De Gouden Eeuw zou zich eenvoudig niet kunnen manifesteren zonder het internet, zonder dat mensen op een betere manier met elkaar waren verbonden dan daarvoor. Natuurlijk was er een groep mensen, die hoewel ze niet altijd samenwerkten (maar wel aan dezelfde onderwerpen werkten), die in staat was om de afzonderlijke ideeën te ontvangen die de computerrevolutie en het internet hebben voortgebracht. Zij waren bereid om die te implementeren.

Zoals je weet dacht men in het begin dat slechts enkele mensen waren om computers te gebruiken. Dit kwam omdat het in het begin veel moeilijker was om computers te gebruiken. Je had een bepaalde persoonlijkheid nodig die bereid was om anders te denken dan de manier van denken waar de meeste mensen mee waren opgevoed. Mensen die bereid waren om de ietwat duistere taal en ideeën wilden leren die je moest kennen om een computer in die tijd te kunnen gebruiken. Zij waren dus bereid om die te omarmen. Maar om dit echt van invloed te laten zijn, moesten heel veel mensen, miljoenen mensen overal ter wereld, hun denkwijze veranderen om een computer te kunnen gebruiken, om zelfs maar te snappen wat een computer is en hoe je die kunt gebruiken.

Erop terugkijkend weet je dat er, en sommigen van jullie kunnen je dit zelfs wel herinneren, dat er in het begin enorme weerstand was bij de mensen, in het collectieve bewustzijn, tegen de verspreiding van computers. Veel mensen waren achterdochtig tegen computers. Vele mensen keken één keer naar een computer en hadden het gevoel dat het veel te ingewikkeld voor hen was en besloten dat het niets voor hen was: “Ik ga er niet eens over nadenken of ik een computer wil gebruiken!” Veel mensen, en veel van die mensen leven niet eens meer, maar er waren veel mensen die besloten: “Ik ga nooit een computer gebruiken!” Ze snijden daardoor niet alleen zichzelf af van de voordelen van een computer, maar vertragen ook de vooruitgang van de samenleving door de verspreiding van computers.

Je begrijpt nu natuurlijk dat de computer en het internet een idee is voor een Gouden Eeuw. Je ziet dat er veel weerstand was tegen dat idee. Veel mensen hadden weerstand, er zijn nog steeds mensen die weerstand hebben. Pas toen een cruciaal aantal mensen computers accepteerde, wilden mensen een computer, wilden ze leren hoe je een computer kunt gebruiken, kreeg het invloed op de samenleving en zo zal het natuurlijk ook met veel andere ideeën gaan.

De vraag die ik jullie dus voorleg over het kiezen van de toekomst van Amerika is: “Zal Amerika ervoor kiezen om een voorloper te zijn van de Gouden Eeuw of zal Amerika ervoor kiezen om weerstand te hebben tegen bepaalde sleutelideeën voor de Gouden Eeuw en daardoor achterblijven bij andere naties?” Met andere woorden, het is niet de vraag óf er een Gouden Eeuw zal komen, want die komt er wel. Maar de vraag is: “Zal de Gouden Eeuw zich het eerst in Amerika manifesteren of in andere delen van de wereld?”

Veel Amerikanen hebben van nature het gevoel dat Amerika de grootste natie op aarde is. Veel spirituele mensen, studenten van geascendeerde meesters, hebben het gevoel dat Amerika door Saint Germain wordt gesponsord. Zij gaan ervan uit dat de Gouden Eeuw zich het eerst in Amerika zal manifesteren; het lijkt hen overduidelijk. Natuurlijk zal de Gouden Eeuw zich hier manifesteren, zijn wij niet het land dat computers heeft uitgevonden en het gebruik van computers heeft verspreid? Natuurlijk staan wij open voor allerlei technologie die deel uitmaakt van de Gouden Eeuw. Welnu, mijn geliefden, ik ben er niet zo zeker van of het Amerikaanse volk in het algemeen openstaat voor alle technologie die de Gouden Eeuw zal brengen. De Gouden Eeuw komt niet alleen tot stand door technologie. Er zullen heel veel veranderingen in de samenleving, in de cultuur, voor nodig zijn voordat de ideeën voor de Gouden Eeuw kunnen worden gegeven en voordat die kunnen worden geïmplementeerd en geaccepteerd door de meerderheid van de mensen. Dit is geen voldongen feit, er is geen enkele garantie.

De vraag is dus: “Zijn de Amerikanen in het algemeen in een gemoedsgesteldheid waarin ze ideeën voor een Gouden Eeuw kunnen ontvangen, accepteren, en implementeren? Is Amerika momenteel een van de voorlopers om de ideeën voor een Gouden Eeuw te ontvangen, of is de weegschaal doorgeslagen, waardoor er nu andere landen zijn die de Verenigde Staten voor zijn?” Het antwoord is natuurlijk dat heel veel andere landen de Verenigde Staten voor zijn wat betreft de openheid en bereidheid om ideeën voor een Gouden Eeuw te ontvangen. Hoe komt dat? Dat komt door wat wij hebben besproken: de denkwijze van de Amerikanen, de polarisatie, de opkomende woede, het zoeken naar een zondebok, de bereidheid om te zeggen: “Andere mensen vormen het probleem, niet wij.” Het is de onwil om naar zichzelf te kijken. De cognitieve dissonantie omdat je niet inziet dat Amerika niet meer de beste samenleving op aarde is, omdat de economie zo topzwaar is geworden dat de top één procent vijftig miljard dollar bij de laagste negentig procent heeft weggesluisd. Dit heeft een samenleving geschapen die gewoon niet in staat is om bepaalde ideeën voor een Gouden Eeuw te implementeren.

Nu heeft dit te maken met een vraag die ik heb gesteld: “Kunnen we de Unie behouden?” De waarheid is dat als je Amerika op een kaart inkleurt, niet op grond van rode of blauwe staten, Republikeinse of Democratische staten, maar of ze wel of niet openstaan voor new age ideeën. En dit heeft heel erg te maken met hoe vast ze zitten in het verleden, hoe gehecht ze zijn aan tradities, hoe tegen ze zijn op alles wat verder gaat dan een bepaalde traditie. Hoe onbevooroordeeld zijn de mensen? Richten ze zich op bepaalde traditionele waarden die zij tegen wil en dank in stand moeten houden? En denken ze dat de beschaving instort als ze niet in stand worden gehouden als er nieuwe ideeën opkomen?

Je kunt zien dat er bepaalde staten zijn die er maar heel weinig voor openstaan. Als je zou zeggen dat openheid licht is, dan zijn veel van die staten nog helemaal donker. Jullie kennen allemaal wel de beelden van satellieten ’s nachts, waarop je kunt zien dat de grotere steden meer licht hebben en dat andere streken ’s nachts helemaal donker zijn. Zo zou je ook een kaart kunnen maken van de openheid van de mensen. Als je hiernaar kijkt, kun je duidelijk zien dat er een paar streken in de Verenigde Staten zijn, niet altijd gelijk aan de staatsgrenzen, maar in sommige gevallen lijken ze wel enigszins op de staatsgrenzen, er zijn een paar gebieden waar de mensen meer openstaan voor nieuwe ideeën.

Je moet erkennen dat de mensen in het algemeen moeten openstaan voor nieuwe ideeën om open te kunnen staan voor ideeën voor een Gouden Eeuw. Je kunt realistisch gezien niet verwachten dat de meeste Amerikanen op dit huidige niveau het onderscheidingsvermogen hebben om te zeggen: “O, dit idee is geen idee voor een Gouden Eeuw, dus wil ik er niet eens over nadenken.” Het gaat erom of de mensen die openstaan voor ideeën voor een Gouden Eeuw, in het algemeen wel openstaan voor nieuwe ideeën. Zij staan open voor veel verschillende ideeën voor een Gouden Eeuw. Ja, het klopt dat zij soms niet het onderscheidingsvermogen hebben en bepaalde ideeën omarmen die niet altijd constructief zijn, of zeker geen onderdeel van mijn matrix van de Gouden Eeuw zijn. De mensen die niet openstaan voor nieuwe ideeën houden vast aan traditionele waarden, zijn niet in staat om ideeën voor een Gouden Eeuw te ontvangen.

Je ziet, zoals ik zelfs in een antwoord op een vraag heb gezegd, dat er bepaalde streken zijn waar de mensen meer openstaan voor ideeën voor een Gouden Eeuw. Aan de westkust, vooral de grotere steden. In het midden van het land, Arizona, Mexico, Colorado, zelfs een paar steden in het noorden zoals Minneapolis. Ook zijn er bepaalde plekken aan de oostkust waar in ieder geval een paar mensen openstaan voor nieuwe ideeën, zowel in New York als Boston, en ook in zekere mate in Washington D.C., waar een bepaalde concentratie is van mensen die ervoor openstaan. Het betekent niet beslist dat het collectieve bewustzijn er ook voor openstaat, maar er is een bepaalde concentratie van mensen die er wel voor openstaan. Je ziet ook uitgestrekte gebieden in de Verenigde Staten waar niet genoeg mensen een open geest hebben.

Als je dus zo’n kaart zou kunnen maken, dan zou jij je kunnen afvragen wat er moet gebeuren om Amerika in een Gouden Eeuw te laten komen. De mensen in de streken met een geest die opener is, moeten meer invloed krijgen in Amerika, anders zal die verandering er niet komen. De mensen die onbevooroordeeld zijn, moeten de rest van Amerika gewoon meetrekken, zij moeten het collectieve bewustzijn optrekken. Als je zuiver naar de aantallen kijkt, dan zijn er minder mensen onbevooroordeeld dan mensen bevooroordeeld. Meer mensen klampen zich vast aan traditionele waarden en hebben weerstand tegen veranderingen die niet in hun wereldbeeld passen, of dit nu christelijk wereldbeeld is of iets anders.

De vraag voor Amerika is: “Wie zal deze touwtrekkerij winnen? Zullen dat de mensen zijn die het collectieve bewustzijn kunnen optrekken, of zullen de mensen die bevooroordeeld zijn het collectieve bewustzijn naar beneden trekken?” Eerlijk gezegd winnen de mensen met een vooroordeel op dit moment die wedstrijd, na vier jaar met een president die ook bevooroordeeld is. Zij trekken het collectieve bewustzijn naar beneden in plaats van dat de mensen met een open geest dit optrekken. Dit vertraagt eerlijk gezegd het implementeren van een Gouden Eeuw in Amerika.

Nu komen we weer terug bij mijn vraag: “Kunnen we de Unie behouden?” Naarmate we verder in de tijd komen, kan het contrast zo mogelijk nog groter worden. De vraag is: “Zal dit contrast nog groter worden?” Zal de polarisatie erger worden? Of zal dit zich gelijkmatiger verdelen, zodat de mensen die onbevooroordeeld zijn het collectieve bewustzijn kunnen optrekken?” Als dat niet gebeurt, als de conservatieve mensen weerstand blijven hebben tegen veranderingen, nieuwe ideeën, wat gebeurt er dan? Er komt dan steeds meer spanning in het collectieve bewustzijn. Men zal zich er in bepaalde delen van het land steeds meer van bewust worden dat ze uit die reactionaire manier van denken moet breken, zodat zij hun toekomst kunnen manifesteren wat zij moeten manifesteren en een hogere vorm van samenleving voortbrengen. Je kunt de mensen die niet willen niet toestaan dat zij de visie belemmeren over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien.

De vraag is eenvoudig: “Zullen er staten uit de Unie moeten stappen om een Gouden Eeuw in die staten te manifesteren? Of zal het hele collectieve bewustzijn worden opgetrokken, zodat die staten de Gouden Eeuw kunnen manifesteren zonder uit de Unie te hoeven stappen?” Dat is een vraag: “Zijn of niet zijn, een open geest te hebben, of geen open geest te hebben.” Dat is de vraag die zal bepalen of de Gouden Eeuw zich in Amerika zal manifesteren of elders.

Mijn geliefden, ik houd heel erg van Amerika. Ik heb Amerika gesponsord. Ik zou graag willen dat Amerika een van de voorlopers van de Gouden Eeuw zou worden. Natuurlijk is mijn visie niet dat Amerika het enige land zal zijn met een Gouden Eeuw. Ik houd ook veel van andere landen en volken op de wereld. Ik wil de Gouden Eeuw op zoveel mogelijk plekken zien, maar ik zou zeker graag willen dat Amerika een van de voorlopers is. Ik, of mijn bereidheid om ideeën uit te brengen, ben niet de doorslaggevende factor. De doorslaggevende factor is gewoon het Amerikaanse volk en of zij onbevooroordeeld zijn of niet.

In de Gouden Eeuw moeten er heel veel veranderingen komen. Het is niet alleen een kwestie van technologie, maar technologie is een groot onderdeel van die vergelijking. Veel vormen van technologie vragen om verstrekkende veranderingen in het politieke systeem, in de economie, in de cultuur, in de houding van de mensen, voordat die zich ooit zouden kunnen manifesteren. Ik zal jullie hier een voorbeeld van geven. Als jij je een paar honderd jaar verder naar de toekomst projecteert: Stel je voor dat jullie een groep studenten zijn die les krijgt op de universiteit, een geschiedenisles. Je kijkt terug op de huidige tijd met de kennis die je over tweehonderd jaar hebt. Je kijkt naar de huidige tijd en beoordeelt wat voor samenleving het was. Wat zal een van de dingen zijn die deze studenten het meest zal verrassen?

Die studenten zullen in een totaal andere samenleving leven. Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe de samenleving er over een paar honderd jaar uitziet. Maar een van de heel erg grote veranderingen zal zijn dat zij in een samenleving leven waar onbeperkt energie is. Die samenlevingen zullen technologie hebben waarvan je tegenwoordig nauwelijks kunt dromen, omdat zij onbeperkt energie hebben, niet alleen elektriciteit maar ook andere vormen van energie. Maar om alleen maar te spreken over wat jullie kennen, stel je eens voor dat een samenleving onbeperkt energie tot haar beschikking had. Die studenten in de toekomst zullen terugkijken op de huidige tijd en zeggen: “Wat? Hadden ze maar een beperkte hoeveelheid energie? Wat? Moesten de mensen betalen voor elektriciteit? Zij moesten betalen om hun transportvoertuigen te laten lopen (omdat ze geen auto’s meer zullen hebben in die tijd)? Hoe kon dat?”

Dan zullen ze naar de oorzaak hiervan kijken en zeggen: “Wat? Deze samenleving beweerde dat het een vrije democratie was, maar ze stonden toe dat enorme coöperaties in principe een monopolie kregen op energie, op de productie en levering van energie. Hoe heeft dit in een vrije, democratische samenleving kunnen gebeuren? Het is een wonder dat zij de mensen niet lieten betalen voor de lucht die ze inademden, toen ze hen voor energie lieten betalen.” Is dat voor hen niet vanzelfsprekend (en zou het voor hen niet vanzelfsprekend moeten zijn)? Niemand zou hoeven te betalen voor energie, die zou net zo vrij moeten zijn als de lucht die wij inademen.” Waarom zouden die studenten zo’n houding hebben? Waarom zijn zij in een samenleving opgegroeid waarin een onbeperkt energie aanwezig is?

Omdat er nieuwe energiebronnen zullen komen die bijvoorbeeld niet worden geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen of atoomsplitsingen, wat je tegenwoordig ook doet om aan energie te komen. Er zal onbeperkt energie zijn die niets kost om het te produceren. Er zitten natuurlijk wel wat kosten aan het produceren van technische apparaten die op die energie werken, maar niet om de energie te produceren of te leveren. De energie zal overal gratis ter beschikking staan in onbeperkte hoeveelheden. Je hoeft je niet aangesloten te worden op een elektriciteitsnet om energie te ontvangen. Het zal plaatselijk beschikbaar zijn. Er zullen technische apparaten zijn die deze energie overal kunnen gebruiken, waar jij ook bent.

Je kunt bij wijze van spreken midden in een niemandsland wonen en toch nog meer technologie hebben dan je van kunt dromen in moderne huizen en je hoeft niet aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet. Je hoeft niet aangesloten te zijn op het internet of bedrading of cellulaire netwerken om met elkaar te kunnen communiceren. Het is overal waar je ook bent. Ik zeg dat dit soort energie een van de onvermijdelijke veranderingen in de Gouden Eeuw zal zijn. Ik zeg niet gratis energie omdat gratis energie een concept is dat de machtselite heeft geschapen om de mogelijkheid uit te sluiten dat er vormen van energie zouden kunnen zijn waar zij niet het monopolie op kunnen krijgen. Maar er is overal energie, overvloedige onbeperkte energie, aanwezig.

Wat is ervoor nodig om de samenleving op dat punt te brengen? Het is onvermijdelijk dat er veranderingen zullen komen. De vraag is waar dit het eerst zal gebeuren. Laten we naar Amerika kijken en eens nadenken welke veranderingen er in de Amerikaanse samenleving zouden moeten komen om Amerika een totaal nieuwe vorm van energietechnologie te laten krijgen en omarmen. Wat zou er dan moeten veranderen? Die veranderingen kunnen de meeste mensen zich bijna niet voorstellen. Het is niet alleen een kwestie van die technologie ontvangen, zoals je technologie kreeg die elektriciteit kon produceren of technologie die elektriciteit kon benutten. Er is niet alleen een technologische verandering vereist, omdat ik die ideeën pas zal geven als ik drastische veranderingen in de samenleving zie.

In de eerste plaats, hoewel het heel moeilijk is om hier het monopolie op te krijgen, zou het nog wel mogelijk zijn dat bepaalde corporaties de technologie gebruiken om er een soort monopolie op te krijgen, misschien wel op het produceren van de apparaten. Er moet dus iets veranderen in de samenleving , waardoor de Amerikanen zich bewust worden van het bestaan van een machtselite. Zij worden zich ervan bewust dat er een groep heel erg narcistische mensen is die een machtselite vormen, die een machtselite hebben gevormd al vanaf het moment dat Amerika ontstond. Zij zijn steeds sterker geworden, hebben steeds meer invloed gekregen op de samenleving en dat kun je vooral zien aan de economie en het politieke proces. Zolang Amerika zo’n topzware samenleving is met zo’n sterke machtselite en de mensen zich daar zo weinig van bewust zijn en het ook niet willen weten en er iets aan te doen, kan die verandering er niet komen. Amerika kan die ideeën niet ontvangen. Zelfs als die ideeën er zouden komen, zouden ze niet op grote schaal kunnen worden geaccepteerd en geïmplementeerd. Waarom? Omdat de machtselite dit zou verhinderen en de mensen zouden niet eens weten wat er aan de hand is of als het wel zouden weten, dan zou het hen zelfs niets kunnen schelen.

De conservatieve mensen, de bevooroordeelde mensen, willen traditionele waarden behouden en zij zouden deze ideeën niet eens kunnen accepteren, zij zouden zelfs geen samenleving zonder machtselite accepteren, omdat zij democratie niet eens echt accepteren, zoals we hebben gezegd. Zij willen een sterke leider die gezag heeft. Zolang er nog zoveel mensen zijn die zich vastklampen aan deze autoritaire denkwijze, kan deze nieuwe technologie niet worden ontvangen, omdat die antiautoritair is, die is anti-elitair! Het is geen topzware technologie. Het is iets wat alle mensen tot hun beschikking kunnen en moeten hebben.

Mijn geliefden, stel je nu eens een ogenblik voor dat je die technologie op dit moment al had en jullie energie tot je beschikking hadden die niets kostte voor alle bedrijven in Amerika. Kun jij je dan voorstellen wat voor economische groei dit in heel korte tijd zou opleveren? De mensen zouden met onmiddellijke ingang veel minder kosten, veel lagere kosten, hebben. Dit zou betekenen dat de bedrijven meer winst zouden kunnen maken. Er zouden nieuwe bedrijven ontstaan, die dingen kunnen waar je nu niet eens van kunt dromen, omdat het te veel kost qua energie. Er zouden in heel korte tijd nieuwe industrieën ontstaan, die maar heel weinig mensen zich nu kunnen voorstellen, de meeste Amerikanen in ieder geval niet. Wat zouden de Amerikanen kunnen begrijpen?

Welnu, ze zouden kunnen begrijpen dat er enorme corporaties zijn die banden hebben met de productie van energie. Zij zouden begrijpen dat die bedrijven zouden instorten op het moment dat die nieuwe energie technologie beschikbaar werd, er zou geen reden meer zijn om dat bedrijf te houden. Niemand koopt olie als je een gratis energiebron tot je beschikking hebt. Die conservatieve, bevooroordeelde, Amerikanen zouden zien dat hun baan risico kon lopen. Als we geen steenkool nodig hebben, wat gebeurt er dan met de banen van de mijnwerkers, of de mensen die in de olie-industrie werken en andere bedrijven die elektriciteit produceren, die het elektriciteitsnet beheren en al dat soort dingen meer?

Dus wat zou de reactie zijn van de conservatieve, bevooroordeelde mensen die zich vastklampen aan traditionele waarden zelfs als dit soort technologie er inderdaad zou komen? Zij zouden die technologie als een bedreiging zien, een bedreiging op korte termijn voor hun baan, maar zelfs voor de hele structuur en de orde van de samenleving waarin zij zijn opgegroeid. En omdat zij conservatief zijn en vasthouden aan traditionele waarden zoals ze dat noemen, is hun standaardreactie op iets nieuws weerstand. Zij zouden weerstand hebben tegen een verandering die de samenleving ongekende voordelen zou opleveren.

Het lijkt bijna wel op een religieuze groep mensen in het oosten van de Verenigde Staten die weerstand hebben tegen moderne technologie en nog met paard en wagen rondrijden en die geen elektriciteit in huis hebben. Het bijna dezelfde denkwijze. Kijk eens naar andere veranderingen die er in zo’n samenleving moesten komen. De technologie waar ik over spreek, kan niet alleen geen monopolie worden, maar als je energie tot je beschikking hebt die niets kost, hoe verdien je daar dan geld aan, mijn geliefden?

Laten we veronderstellen dat je smartphone geen batterij heeft, omdat er dan een klein apparaatje in zit dat energie uit een ander rijk, een andere dimensie opwekt. Die energie zou in je smartphone beschikbaar zijn en oneindig blijven werken zonder dat je hem hoeft op te laden. Een bedrijf kan dan wel geld verdienen aan het maken van de smartphone, maar niemand kan geld verdienen aan het leveren van de batterijen en de elektriciteit om de batterij op te laden. Het Amerikaanse zakenleven zou enorm in de war raken als ze zouden zien dat dit een realistische mogelijkheid was. Dit zou zo’n onrust scheppen in het denken van het Amerikaanse zakenleven dat zij er totaal niet mee om kunnen gaan, zij zouden het niet eens kunnen bevatten. Daarom zouden ze ook weerstand tegen deze technologie bieden met alle macht die zij over de maatschappij hebben. Wat houdt dat in essentie in? Dit houdt in dat Amerika om deze technologie te accepteren en te implementeren, haar hele houding ten aanzien van zaken zou moeten veranderen en waar berust de Amerikaanse houding ten aanzien van zaken nu dan op? Op drie dingen mijn geliefden, winst, winst en nog eens winst.

Je zou de manier van denken moeten veranderen om tot het besef te komen dat de bedoeling van een bedrijf niet is dat ze beslist winst maakt. Of in ieder geval geen winst voor een kleine elite in de samenleving. De bedoeling van een bepaalde vorm van technologie en de bedrijven die voordeel hebben van die technologie, is niet winst maken voor de elite, maar om alle mensen, om alle bedrijven, om de economie in het algemeen ervan te laten profiteren. Met andere woorden, de waarheid is dat deze technologie niet kan worden geaccepteerd en geïmplementeerd, als Amerika niet het huidige zakenklimaat transcendeert en de denkwijze die zich richt op winst maken door een kleine elite. In plaats daarvan zouden ze een manier van denken moeten ontwikkelen waarin de echte bedoeling van bedrijven in het algemeen is dat de mensen ervan profiteren door de economie te verbeteren. Hoe verbeter je het niveau van de economie? Zoals we al vaker hebben gezegd, bestaat de economie voor tweederde uit de bestedingen van de consumenten. Je moet de consumenten geld in handen geven. Dat is de enige manier om de economie in het algemeen op een hoger niveau te brengen.

Dit kan juist met technologie die bij wijze van spreken gedemocratiseerde technologie is waar je geen monopolie op kunt krijgen wat betreft het produceren of leveren van energie. Je ziet nu wat de gevolgen zijn van zo’n uitvinding, zulke technologie kan wijd verspreid worden. Wanneer jij je niet meer op de winst voor een kleine elite concentreert, maar iets waar iedereen wat aan heeft, dan zie je dat er bepaalde culturele, sociale veranderingen een rol gaan spelen. Ineens zullen we ons realiseren dat mensen niet in grote steden hoeven te wonen als je energie hebt die niet aan een plaats is gebonden. Bovendien krijg je veel betere communicatietechnologie dan tegenwoordig, veel meer instant-technologie. Je hoeft het niet eens meer te hebben over verbindingssnelheid, want er zit geen oponthoud in de technologie die in een Gouden Eeuw naar buiten kan komen als gevolg van het hebben van deze bron van energie.

Besef je wel waarom je reusachtige fabrieken moet hebben om auto’s te fabriceren? We hebben over tweehonderd jaar niet eens meer auto’s, maar laten we blijven bij wat jullie nu weten. Waarom hebben jullie één stad in Amerika, Detroit geheten, die de autostad wordt genoemd? Omdat dit het centrum is van de autoproductie in Amerika. Als je niet-lokale energiebronnen hebt, als je meer instant-communicatietechnologie hebt, waarom moet je de bedrijven dan op één locatie concentreren? Waarom zou je geen kleinere bedrijven kunnen hebben die lokaal goederen produceren? Als je gratis technologie tot je beschikking hebt, zullen de transportkosten onmiddellijk verminderen. Er kan zelfs technologie komen die dat nog meer kan verminderen door het feit dat goederen niet fysiek van de ene plaats naar de andere hoeven te worden getransporteerd. Niettemin zul je gaan zien dat je ineens anders tegen bedrijven aan gaat zien.

Waarom zou Amerika bedrijven steeds groter moeten laten worden?

Waarom zou je dit soort vrije concurrentie toestaan (in de betekenis van geen echt vrije concurrentie), maar niet ingeperkt door de regering en niet beperkt door de zorg over wat het beste is voor de mensen?

Waarom zou je een machtselite toestaan om hun macht te gebruiken, om met het geld dat zij hebben vergaard steeds meer geld te vergaren?

Waarom zou je rijkdom en macht in hun handen laten concentreren, en het effect van het concentreren van geld is dat je die bedrijven, die corporaties concentreert, zodat zij steeds groter en groter worden?

Waarom zou er een situatie moeten bestaan waarin de meeste Amerikanen voor die reusachtige bedrijven werken die niets om de werkende Amerikanen geven, omdat zij alleen maar om hun aandeelhouders geven, of de eigenaren helemaal aan de top? Waarom zou je zo’n zakenklimaat willen?

Waarom zou je niet veel lokale bedrijven willen, waar de mensen hun eigen bedrijf kunnen starten? Zij kunnen nog wel samenwerken om een product te produceren, maar het hoeft niet zo te zijn dat één bedrijf daar het patent op heeft, of de concurrentie heeft uitgeschakeld zodat zij in principe het monopolie hebben op het produceren van auto’s, bijvoorbeeld. Waarom zou dat het geval moeten zijn?

Zou je niet een heel ander model kunnen krijgen door één groot bedrijf te vervangen door duizenden lokale bedrijven die van één persoon zijn of misschien wel een kleine groep mensen die samen in een bedrijf werkt en allemaal mede-eigenaar zijn van het bedrijf.

Dat ligt veel meer op één lijn met de ideeën voor de Gouden Eeuw en zelfs het concept van een spiritueel pad. Zelfs het concept dat je beloond wordt voor jouw eigen werk, wat de Amerikaanse droom is. Je begrijpt dat de Amerikaanse droom, als je harder werkt, dan word je daarvoor beloond, niet overeenstemt met reusachtige multinationale corporaties. Dit kan veel beter gedaan worden door veel kleine onafhankelijke bedrijven waardoor de mensen die daar werken, kunnen zien dat hun werk veel directer invloed heeft op hoe goed het bedrijf het doet. En als je gezamenlijk eigenaar bent, of de winst deelt, dan heeft dat ook invloed op hoe goed zij het zelf hebben, zelfs als het niet je eigen bedrijf is.

Je ziet opnieuw een totale verandering in de houding ten opzichte van bedrijven door de manier waarop het bedrijf werkt. Een andere verandering die er moet komen, is nog dramatischer. Nu heb ik gesproken over dit type energie, ik heb het gratis beschikbare energie genoemd, energie die wordt geproduceerd zonder dat het iets kost. Ik heb het energie genoemd die niet op één plaats aanwezig is. Maar wat zou daar ook een woord voor kunnen zijn? Dat zou ‘natuurlijke energie’ kunnen zijn. Er zijn zeven miljard mensen op de planeet, maar nog veel meer planten. Er zijn bijvoorbeeld veel meer bomen dan mensen. Waar haalt die boom haar energie vandaan? Moeten de bomen daarvoor betalen? Is er een multinationale corporatie die energie bij de bomen bezorgd en ervoor betaald wordt? Natuurlijk niet, omdat de bomen hun energie halen uit natuurlijke bronnen zou je kunnen zeggen. Met andere woorden, bronnen waar mensen geen monopolie op kunnen krijgen en waar geen tussenkomst van mensen voor nodig is om beschikbaar te komen voor de bomen. Natuurlijke energie is dus energie die beschikbaar is (we zouden kunnen zeggen in de natuur/uit de natuur waar geen tussenkomst van mensen nodig is om eraan te komen, waar je ook woont). Je hebt misschien een technisch apparaat nodig om het te kunnen gebruiken, maar als je dat eenmaal hebt, hoef je niet voor die energie te betalen. Niemand hoeft het voor jou te produceren of te bezorgen, het is op een natuurlijke manier beschikbaar.

Op dit moment wordt jullie onnatuurlijke energie geleverd. Dit heeft heel veel gevolgen voor de samenleving, maar in de eerste plaats voor de economie. Omdat jullie een onnatuurlijke voorraad energie hebben (alle economische activiteiten hebben toch energie nodig), en dat betekent dat jullie ook een onnatuurlijke economie hebben.

Hier hebben we meerdere malen over gesproken, toen hebben we gezegd dat er een natuurlijke economie is, en dat dit een economie is die goederen produceert en diensten verleent. Met andere woorden, deze economie kan ideeën van mensen en hun arbeid veranderen in iets dat praktisch van nut is – het heeft praktische waarde.

Zoals we hebben gezegd, heeft de machtselite naast deze economie, een onnatuurlijke economie gevormd. Omdat zij geld gebruiken om geld te verdienen. Zij gebruiken het geld dat zij hebben vergaard om bepaalde financiële instrumenten te maken die voor hen geld verdienen, zonder goederen of diensten te leveren. Met andere woorden, dat geld wordt niet verdiend door iets te leveren dat waarde heeft, het geld wordt alleen maar verdiend met het geld dat je al hebt, dat meer geld wordt. Dit is een onnatuurlijke economie. Het is geld om te investeren. Het is een speculatieve economie. Dit heb ik een gokeconomie genoemd, omdat het allemaal berust op waarneming.

Wanneer je een hamburger maakt, is dat iets fysieks dat praktische waarde heeft. Maar wanneer je een soort slim financieel instrument maakt waardoor je geld verdient met geld en vermijdt om belasting te betalen, dan lever je niet iets wat praktische waarde heeft. Je verdient niet eens echt geld, je schept in ieder geval niet iets van waarde. Ik heb het al vaker gezegd en ik zal het nog eens kort herhalen. Je zou kunnen zeggen dat de aandelenmarkt in Amerika momenteel een bepaalde waarde heeft. Met andere woorden, als je op het huidige niveau van de aandelenmarkt kijkt naar de waarde van alle aandelen die verhandeld worden op de New York Stock Exchange, dan zou je kunnen uitrekenen dat al die aandelen een x-miljard dollar waard zijn. Maar dat is niet zo. Omdat het aandeel niet meer waard is dan de prijs waarvoor je het voor kunt verkopen. Als iedereen zijn aandelen zou verkopen, vandaag zou willen verkopen, om die miljarden dollars uit hun aandelen te ontvangen, dan zouden de aandelen onmiddellijk in waarde kelderen en dat bedrag niet meer waard zijn. Er kan zelfs een moment komen, en dat is in 1929 gebeurd, dat een certificaat van een aandeel niet het papier waard was waarop het was geschreven, omdat het papier geen praktische waarde had. Het enige wat je zou kunnen doen, is het gebruiken als wc-papier of in de kachel steken. In deze onnatuurlijke economie is het niets waard.

Mijn geliefden, voor een bron van natuurlijke energie kan worden gegeven, voordat het kan worden geaccepteerd en voordat de meerderheid van de mensen het kunnen accepteren zonder dat het door de machtselite wordt gestopt, zou er een confrontatie moet komen met de onnatuurlijke economie. Je zou gewoon moeten veranderen, zodat het Amerikaanse volk zegt: “Waarom zouden we deze onnatuurlijke economie accepteren waar alleen de top één procent van profiteert of de top 0,1 procent? Waarom zouden we geen economie hebben waar het enige geld dat wordt verdiend, wordt verdiend door iets te produceren wat van waarde is, waar iedereen een eerlijk deel van krijgt op grond van het werk dat zij erin steken, zodat iedereen er wel bij vaart?

Als je in je leerboeken kijkt naar wat geld is, dan zeggen ze allemaal hetzelfde. Geld is oorspronkelijk een ruilmiddel. Je gebruikt het om goederen en diensten op een gemakkelijker manier te ruilen dan door te onderhandelen. Strikt genomen heeft niemand geld nodig. Geen enkele samenleving heeft geld nodig. Maar het is gemakkelijk om het wel te hebben en gemakkelijker voor iedereen. Het geeft je meer vrijheid met betrekking tot wat je in het leven doet als gewoon persoon. Maar nadat er geld werd gemaakt, vooral fiatgeld, en vooral nadat er financiële instrumenten werden gemaakt waardoor je geld met geld kunt verdienen, heeft de machtselite het geld en het geldsysteem totaal vervormd. Zij hebben een economie gecreëerd die berust op schulden en dat is in principe een piramidespel dat geld aan gewone mensen onttrekt en in de handen concentreert van mensen die genoeg geld hebben om uit te lenen en die zelfs nog meer geld kunnen lenen dan ze eigenlijk hebben.

Tegenwoordig is de situatie zo dat zelfs de meeste bedrijven niet goed kunnen functioneren als ze geen schulden maakten. Je krijgt dan een vicieuze cirkel, omdat de mensen steeds meer schulden moeten maken om de economie bij te kunnen houden. Je kunt zien dat veel Amerikanen zo diep in de schulden zitten dat zij qua waarde netto onder nul zitten. Zij hebben een negatieve nettowaarde omdat zij meer geld schuldig zijn dan de waarde van hun bezittingen. Je ziet het ook bij veel corporaties en trouwens ook bij de Federale regering, die meer geld schuldig is dan zij ooit kunnen terugbetalen.

Wat is de essentie van dit geldstelsel, dit op schulden berustende geldstelsel? Dat is dat de mensen proberen te voorkomen dat zij failliet gaan door rente te betalen en nieuwe leningen te nemen en daardoor steeds meer geld te concentreren in de handen van de mensen die het financiële systeem en de banken beheersen. Dus rente, een op schulden berustende economie, sluist geld van de lagere niveaus van de bevolking naar de hogere niveaus van de bevolking. Iedereen zit gevangen, in ieder geval iedereen die geen deel uitmaakt van de top elite, in een vicieuze cirkel van schulden die de meesten zelfs niet eens kunnen terugbetalen.

Iedereen moet de broekriem aanhalen en dit verlaagt het hele niveau van de economie. In plaats van geld te besteden aan goederen en diensten waar het bedrijfsleven van profiteert, moeten de mensen hun geld besteden aan het betalen van rente waar alleen de banken van profiteren, of liever de eigenaren van de banken en wanneer houdt dit ooit eens op? Hoeveel miljarden is de Federale regering op dit moment schuldig, aan wie zijn zij dat geld schuldig? Aan een groep privébanken, de Federal Reserve Banks.

Deze boodschapper las dertig jaar geleden in een boek dat de Federal Reserve niet van de Federal Government is, die is niet in handen van de federale regering. Het is een groep privébanken, die de naam ‘Federal Reserve’ hebben bedacht puur om de mensen te misleiden. Dit betekent dat de Amerikaanse belastingbetaler geen geld schuldig is aan de regering, maar aan privébanken. De regering is geld schuldig aan privébanken.

Wat staat er in de Amerikaanse Constitution? Daarin staat dat alleen het Congres de macht heeft om geld te drukken. Waarom heeft het Congres dan de grondwettelijke plicht, de plicht om geld te drukken, weggegeven en laat die een aantal privébanken het geldsysteem beheersen? Waarom, mijn geliefden? Dit is een vraagstuk waar het Amerikaanse volk mee moet afrekenen voor die een natuurlijke economie kan vormen die op natuurlijke energie berust. Want ik kan je wel verzekeren dat de machtselite zo’n greep heeft op de Amerikaanse economie, zo’n greep heeft op het politieke establishment van de Verenigde Staten, zo’n greep heeft op het establishment van het zakenleven van de Verenigde Staten, mensen die geen deel uitmaken van de banken en het financiële stelsel maar echt iets produceren. Zij hebben zo’n grip op het Amerikaanse volk, vooral de conservatieve, de bevooroordeelde mensen en mensen die niet openstaan voor nieuwe ideeën, dat er geen enkele manier is waarop de machtselite de implementatie van die natuurlijke energie zou toestaan.

Zij zullen met alle macht die ze hebben weerstand bieden, met alle macht die zij hebben. Zij zullen het in diskrediet brengen door te zeggen: ‘gratis energie’, haha, dat werkt nooit, omdat je niet meer energie uit een apparaat kunt halen dan je erin stopt. Welnu, mijn geliefden, als je in je achtertuin een eikel plant, zal die na een tijdje uitgroeien tot een grote eikenboom. Je kunt die eikenboom omhakken en in je houtkachel doen en de energie eruit halen die in die eikenboom zat en zo die energie uit de eikenboom halen. Hoeveel energie heb je in die boom gestoken? Inderdaad, hoeveel energie heeft de mensheid, vermoedelijk de regeringen en grote bedrijven in de zon moeten steken? Toch zou er zonder zonne-energie geen leven mogelijk zijn. Er is genoeg vrije energie in de natuur aanwezig, waardoor menselijke wezens geen technisch apparaat nodig hebben om die energie te produceren. Dit is geen gek idee. Dit is geen idee waarin alleen maar een paar mensen die gek zijn in geloven. Er zijn op dit moment misschien maar een paar mensen die hierin geloven, en ik geef toe dat veel mensen die hierin geloven, wel denken en ervan dromen dat dit met een technisch apparaat kan worden geproduceerd waar zij patent op kunnen krijgen, zodat zij er enorm veel geld mee kunnen verdienen.

Helaas zijn er veel mensen op het terrein van gratis energie die op dezelfde manier denken als de financiële elite. Zij dromen er niet echt van om de mensen te bevrijden, zij dromen ervan om zoveel geld te verdienen dat zij deel kunnen gaan uitmaken van de elite. Daarom kunnen zij natuurlijk geen deugdelijke technologie ontvangen. Denk je echt dat ik de ideeën voor de Gouden Eeuw zou geven aan mensen die zo denken? Natuurlijk niet. Zij zouden zelfs niet in staat zijn om de ideeën te ontvangen en die ideeën te doorgronden, zelfs als ik ze zou geven. Je ziet dat je geen monopolie kunt krijgen, of een patent op de zon of de energie van de zon. Je kunt niet een soort bedrijf opzetten dat betaling kan vragen voor de adem die mensen inhaleren. Hoe zijn jullie dan ooit op het idee gekomen dat je energie moet produceren met een technisch apparaat? Dat je hier een monopolie op kunt krijgen, of in ieder geval in principe het monopolie in een bedrijf dat daardoor de samenleving domineert en steeds groter kan worden?

Hoe zijn jullie als mensheid ooit op dit idee gekomen? Omdat jullie honderden jaren de feodale samenlevingen hadden, jullie hadden duizenden jaren andere samenlevingen, waarin een kleine machtselite de bevolking domineerde. Toen er andere vormen van technologie werden gegeven, kon er in die tijd alleen maar worden verteld, konden mensen alleen maar de soort technologie begrijpen, dat je ergens energie in moest steken om er energie uit te halen. Je doet er iets in, je haalt er iets uit. Maar je kunt er niet meer uithalen dan je erin stopt, omdat de mensheid, de machtselite en de mensen niet het bewustzijnsniveau hadden om te kunnen begrijpen wat natuurlijke energie is, om een andere vorm van technologie te kunnen bevatten. Zij waren gewoon nog niet zover. En zijn ze dat nu wel? “Nee, nog lang niet”, zoals ze zeggen.

De meeste Amerikanen zijn eenvoudig nog niet zover. Als ze dit dictaat zouden lezen of horen, dan zouden ze alles wat ik heb gezegd, afwijzen. Zij zouden erom lachen, of tegenargumenten bedenken, of zij zouden het eenvoudig verwerpen als gevaarlijk, omdat het niet overeenkomt met hun gezaghebbende wereldbeeld.

Sommigen zouden zeggen: “Zeg me eens waar in de Bijbel iets staat over natuurlijke energie.” En als het niet in de Bijbel staat, dan accepteren ze het niet. Ik zie ook geen Bijbelverzen die het hebben over smartphones, maar veel christenen hebben die wel geaccepteerd. Mijn geliefden, de veranderingen die er de komende tweehonderd jaar zullen komen, zijn enorm. Die zullen gedeeltelijk worden gedreven door deze technologie, natuurlijke energietechnologie. Maar voordat die technologie zelfs door de mensen wordt geaccepteerd, moet er een drastische verandering in de manier van denken van de mensen, in het collectieve bewustzijn komen. Hier zijn veel meer aspecten van de samenleving bij betrokken dan ik nu heb besproken, omdat die veranderingen door alles heen gaan. Ze zullen ieder aspect van de samenleving doordringen. Als je tegenwoordig naar de samenleving kijkt, dan vind je veel dingen vanzelfsprekend. Maar als je jouw gedachten tweehonderd jaar terug zou projecteren, toen er nog geen elektriciteit was, toen was de samenleving zo anders dat je het zelfs niet kunt bevatten.

Je zou zien dat het resultaat van het uitgeven van elektrische technologie, is dat bijna ieder aspect van de samenleving erdoor beïnvloed is. In ieder geval ieder aspect van het leven van de mensen. Heel veel manieren waarop mensen naar het leven kijken, wat ze wel of niet kunnen doen in het leven, worden beïnvloed door het feit dat er iets is dat elektriciteit heet dat bepaalde apparaten kan laten werken. Heel veel dingen, heel veel veranderingen zijn het gevolg hiervan. Maar je moet je ook iets realiseren en daar hebben veel mensen nog nooit over nagedacht, is dat er in het begin ook campagne tegen elektriciteit werd gevoerd. Er werden bepaalde bedrijven gelanceerd (zoals ze konden doen met de communicatietechnologie in die tijd), om een campagne te voeren om elektriciteit in diskrediet te brengen, door te zeggen dat het een geheimzinnige kracht was die heel gevaarlijk was en mensen kon doden. Dat het heel erg gevaarlijk zou zijn om deze kracht in het huis van mensen te plaatsen. Dit kwam natuurlijk omdat zij lampolie wilden blijven verkopen aan de mensen die hun huis alleen maar konden verlichten met olielampen. Maar toch was het zo.

Er moest een verandering in de manier van denken komen voordat de mensen zelfs maar konden accepteren dat zij elektriciteit in hun huis hadden. Dit was een hele verandering voor veel mensen; sommige mensen boden er zelfs weerstand tegen. Er zijn mensen die zelfs tegenwoordig nog elektriciteit weigeren om wat voor reden ook. Je ziet dat de natuurlijke energietechnologie een veel dramatischer stap omhoog is dan de stap van samenlevingen voordat er elektriciteit was naar samenlevingen met elektriciteit. Het is een veel grotere stap en het zal een grotere verandering in de denkwijze van mensen vereisen.

Hoeveel Amerikanen zouden deze technologie momenteel kunnen accepteren? Maar heel weinig. Maar wie zouden dat wel kunnen? Natuurlijk de mensen die geen vooroordeel hebben, de mensen met vooroordelen zouden misschien wat meer uit evenwicht kunnen zijn; zij accepteren misschien allerlei andere ideeën die niet realistisch zijn. Maar je moet toch ergens beginnen om veranderingen in het collectieve bewustzijn door te kunnen voeren. Welke mensen zouden het niet kunnen accepteren? De mensen die het meest bevooroordeeld zijn, de mensen die een traditioneel wereldbeeld hebben, traditionele waarden hebben, die niet willen veranderen. Op dit moment is de meerderheid van de Amerikanen bang voor veranderingen, die psychologisch tegen veranderingen zijn omdat dit meer is dan zij aankunnen. Zij zouden op geen enkele manier de veranderingen kunnen hanteren die door deze energietechnologie tot stand zullen komen.

De vraag is dan opnieuw, wie kan de Gouden Eeuw brengen? Die bevooroordeelde mensen in ieder geval niet. Zijn er genoeg mensen in Amerika die niet bevooroordeeld zijn? En kunnen zij het collectieve bewustzijn optrekken, opdat dit soort technologie het eerst in Amerika kan worden uitgebracht? Of zal die het eerst in een ander deel van de wereld uitkomen? Dat is de vraag. Het is eigenlijk niet zo’n heel dramatische vraag, omdat je geen monopolie op de technologie kunt krijgen, zult krijgen, zoals ik heb gezegd. Het is niet zo dat er een grote opleving van bedrijven zal komen als die technologie het eerst aan Amerika wordt uitgegeven, omdat Amerika de technologie aan de rest van de wereld zal verkopen. Natuurlijk zal het land dat die technologie het eerst implementeert, maar het zal wel overal te krijgen zijn. Daarom zullen bedrijven niet op dezelfde manier zo’n monopolie krijgen als is gebeurd met andere vormen van technologie, zoals computers.

Zelfs als Amerika het eerst de technologie kan ontvangen, dan zul je niet zien dat Amerika dit soort technologie domineert. Maar natuurlijk zullen een paar van de eerste bedrijven die deze technologie omarmen in het voordeel zijn en apparaten produceren die de natuurlijke energie kunnen gebruiken. Wat voor bedrijven zullen dat zijn? Zeker niet de bestaande bedrijven en corporaties in Amerika, omdat zij er de waarde niet van in zullen zien; zij zullen zich erdoor bedreigd voelen zoals heel veel bedrijven zich bedreigd voelden door de computertechnologie, of nieuwe vormen van energie. Er zal een heel nieuw type bedrijf ontstaan en dan moeten er opnieuw mensen komen die een heel andere manier van denken hebben dan je tegenwoordig in het zakenklimaat van Amerika ziet. Dit moeten mensen zijn die zich niet op winst concentreren; die zich richten op genoeg geld verdienen om een redelijke levensstijl te hebben, maar dan de rijkdom te verspreiden en de totale economie te laten groeien door gewone mensen er profijt van te laten hebben, niet een elite.

Vanzelfsprekend vind ik dit heel opwindende ideeën. Ik zou hier nog heel lang over kunnen praten en dit is zeker niet de laatste keer dat ik het erover heb. Ik realiseer me niettemin dat ik jullie meer heb gegeven dan de meesten van jullie aankunnen. Zelfs studenten van geascendeerde meesters kunnen dit maar moeilijk accepteren. Maar toch vraag ik van jullie om die ideeën in je achterhoofd te houden, om de visie te houden dat de vooruitgang in de samenleving zal doorgaan. Hoe kunnen we een Gouden Eeuw krijgen als er geen vooruitgang is, mijn geliefden? Omdat jij je niet kunt voorstellen dat de samenleving die we nu hebben, een samenleving in een Gouden Eeuw is, wel? Als je dat doet, dan heb je inderdaad een heel beperkte visie op wat de Gouden Eeuw voor mij betekent.

Dus bevrijd je gedachten van de beperkingen die door de huidige omstandigheden aan je zijn opgelegd. De huidige omstandigheden kunnen niets zeggen over de Gouden Eeuw. Omdat de Gouden Eeuw zoveel verder gaat dan jullie huidige omstandigheden, waardoor het net is alsof je iemand uit het stenen tijdperk ineens vraagt om in een moderne samenleving te stappen. Zij zouden het niet kunnen bevatten. De meeste mensen tegenwoordig kunnen ook niet de ideeën bevatten die in de Gouden Eeuw komen. Je kunt er een glimp van opvangen als je er open voor staat.

Ik heb jullie nu een heel klein voorproefje gegeven van de veranderingen die er in de Gouden Eeuw zullen komen. Ik heb de sluier opgelicht. Ik heb de sluier een heel klein beetje opgetild om jullie niet bang te maken en te overweldigen met de veranderingen die er zullen komen. Vanzelfsprekend zullen die niet allemaal in dit leven gebeuren. Maar sommigen van jullie zullen opnieuw incarneren en die veranderingen meemaken. Natuurlijk zal je manier van denken tijd gehad hebben om te groeien, zodat je die veranderingen kunt accepteren. Maar als je dat kunt, dan kun je nu al die verandering in je manier van denken accepteren. Je zult daar veel profijt van hebben, zowel in de rest van dit leven als toekomstige levens. Zij zullen je natuurlijk ook helpen om te ascenderen na dit leven, als dat in je Goddelijke plan staat.

Hiermee zal ik deze verhandeling afsluiten, door jullie te bedanken om je geest hiervoor open te stellen, waardoor jullie chakra’s de open deur worden om dit naar het collectieve bewustzijn te stralen waardoor veel meer onbevooroordeelde mensen hier een glimp van kunnen opvangen, het kunnen omarmen en daardoor krijgt dit dictaat meer kans, zodat de samenleving ook echt die kant opgaat, opdat de Gouden Eeuw zich in Amerika kan manifesteren; opdat Amerika een voorloper kan zijn voor de Gouden Eeuw, niet alleen, maar in ieder geval deel kan uitmaken van de groep naties die de voorloper zullen zijn voor de Gouden Eeuw. Hiervoor ben ik jullie dankbaar, mijn geliefden.