De innerlijke boodschap van Jezus belichamen

HOOFDPAGINA

Al het leven is één, en daarmee bedoel ik dat je het geheel verheft, als jij je bewustzijn verhoogd en naar persoonlijk Christusschap streeft. Daarom zei Jezus dat hij alle mensen naar zich toe zou trekken als hij werd opgetild. Deze sectie bevat artikelen over hoe je het best de boodschap van Jezus kunt belichamen en het toneel klaarzetten om over zijn ware boodschap te praten.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

 

Waarom de top tien procent de sleutel vormt

 • De spirituele mensen moeten de manipulaties van de machtselite doorzien.
 • De machtselite probeert de top tien procent te onderdrukken door hen te laten geloven dat zij niet het recht, niet het gezag, hebben om tegen hen in te gaan.
 • Er zijn voorbeelden op de wereld van één persoon die aan iets begon wat door anderen werd opgepikt en er ineens een omslag kwam in het denken van een hele streek, die zich allengs over de hele wereld verspreidde.
 • De machtselite probeert individualiteit te vernietigen.
 • Hoewel je vanaf je jeugd aan die manipulaties bent blootgesteld, had je innerlijk het gevoel dat er iets meer was, dat er nog iets was.
 • Hoe je het massabewustzijn ontstijgt.

Lees hier meer over.

 

Heb elkaar lief zoals Christus jullie liefheeft

 • De ware discipelen van Christus staan bekend om het feit dat zij elkaar liefhebben zoals Jezus van hen hield.
 • Christus heeft de mensen lief zoals hij zichzelf liefheeft.
 • De Levende Christus richt zich niet op de onvolkomenheden.
 • De Levende Christus richt zich op het volmaakte concept en het potentieel dat iedere persoon heeft.
 • De duisternis kun je alleen maar verwijderen door licht te brengen.

Lees hier meer over.

 

Word een prins of prinses van vrede

 • Wijd je aan het Pad van Vrede, want alleen zo kun je de grootste dienst bewijzen om conflicten en oorlogen van deze planeet uit te wissen.
 • Als jij je niet vredig voelt van binnen, hoe kun jij dan ooit vrij zijn?
 • Je ego wil dat jij denkt dat jij alleen maar vrede kunt vinden wanneer aan bepaalde voorwaarden in jouw persoonlijke leven is voldaan.
 • De essentiële verwachting van jouw ego is dat jouw innerlijke vrede afhankelijk is van vrede in de buitenwereld.

Lees hier meer over.

 

Word een kelk voor de Levende Christus

 • Het Juiste Zijn betekent dat je in evenwicht bent.
 • Alleen als je naar evenwicht zoekt, kun je een open deur voor Christus zijn.
 • Je weet niet wanneer de Levende Christus jou wil gebruiken, omdat jij de enige bent die dat kopje koude water aan een specifiek persoon kunt geven.

Lees hier meer over.

 

Een nieuwe begroeting voor moderne discipelen

 • De wereld moet de afgoderij van het christendom overwinnen en het concept hebben dat de Christus in ieder menselijk wezen geboren kan worden.
 • Je moet slagen voor de initiatie die Jezus moest doen aan het kruis door die geest, die laatste geest, van jouw ego te laten sterven.
 • Je laat de Christus in jou opstaan. En dan wordt de Christus niet alleen in jou geboren, maar staat de Christus in jou op.
 • Dit is de manier om elkaar te begroeten: “De Christus is in jou opgestaan.”

Lees hier meer over.

 

Ware en valse dienstbaarheid

 • Ware dienstbaarheid aan het leven is dat je AL het leven dient.
 • Er is maar één manier om al het leven te dienen en dat is door mee te gaan met de stroom van de Heilige Geest.
 • Negentig procent of meer van de religieuze mensen op deze planeet zitten gevangen in de illusie dat zij God dienen met wat zij doen. Maar zij dienen de God die ver weg is.
 • Waarom de Schriftgeleerden en farizeeërs Jezus afwezen.

Lees hier meer over.

 

De piramide van het bewustzijn begrijpen

 • Er bestaat een piramide van verschillende bewustzijnsniveaus en de meeste mensen zitten op lagere niveaus.
 • Aan de top zijn maar weinig mensen, maar omdat de hele piramide verbonden is, kan zelfs één persoon het geheel verheffen.
 • Dat heeft Jezus gedaan en elk van ons kan hetzelfde doen.
 • Geloof niet in het gesneden beeld van een God buiten jou, een woord buiten jou, en aanbid dat beeld alsof het de ware God is.
 • Vind het koninkrijk in jouzelf.

Lees hier meer over.

 

Wees méér dan normaal!

 • De grootste hindernis om de Gouden Eeuw van het Aquariustijdperk te brengen, is de verraderlijke programmering dat jij geacht wordt een normaal menselijk wezen te zijn.
 • Dit is een poging van de duistere krachten en de machtselite om je in een kader te plaatsen, waarin jij je richt op het voldoen aan de normen die door je samenleving worden gesteld, zodat je die normen niet durft uit te dagen.
 • Leden van de machtselite proberen vooruitgang tegen te gaan, zij proberen nieuwe uitvindingen, nieuwe ideeën, nieuwe filosofieën, nieuwe concepten, te stoppen.
 • God heeft jou geschapen als een uniek individu en je moet het potentieel dat God jou heeft gegeven ontwikkelen in plaats van je aan de normen op aarde te onderwerpen.

Lees hier meer over.

 

Hoor Jezus in jezelf

 • Jezus kan in je hart tot jou spreken.
 • Om hem te kunnen horen, moet je een stille ruimte maken in je geest.
 • Jezus heeft niet de wens om ieder menselijk wezen op deze planeet te vertellen wat hij moet doen. Je kunt dat innerlijk te weten komen.
 • Als je een bepaald bewustzijnsniveau hebt, zul je een specifiek parallel universum aantrekken, waarin alles wat zich in jouw bewustzijn bevindt, zich zal manifesteren.

Lees hier meer over.

 

De wezenlijke dienstbaarheid

 • Het wezen van dienstbaarheid is dat je tot het besef komt dat al het leven Eén is en dat de enige manier om jezelf te verheffen, het Al te verheffen is.
 • Jezus diende als voorbeeld voor wat in het oosten de Bodhisattva-belofte heet.
 • Je bent niet dienstbaar als je iedereen tot één religie probeert te bekeren.
 • De mensen tonen dat er meer in het leven is door iets te onderzoeken waaraan ze niet kunnen twijfelen.

Lees hier meer over.

 

Het zelfgevoel van de mensheid moet herboren worden

 • Het zelfgevoel van mensen is door de geschiedenis heen vele malen herboren.
 • Dit moet opnieuw gebeuren opdat de mensen het valse christendom en het materialisme kunnen ontstijgen.

Lees hier meer over.

 

Jezus op aarde vertegenwoordigen

 • Wanneer mensen ervan overtuigd zijn dat ze gelijk hebben, of dat er maar één juist standpunt is, worden ze heel serieus.
 • Als je vreugde weg is, ben je het contact met de Heer Jezus Christus verloren.
 • Jezus kwam naar de aarde om de vlam van onvoorwaardelijke vreugde te brengen.
 • Op echt op het hogere niveau te komen waarop je Christus vertegenwoordigt, of de Christus tot uiting brengt, moet je je hart openstellen voor de vlam van Jezus.
 • Vreugde is een vlam die alle conflicten kan oplossen.
 • Vreugde is een vlam die een probleem niet oplost, maar er een ander perspectief op geeft, een ander referentiekader. En dan lijkt het probleem ineens niet meer zo erg.

Lees hier meer over.

 

Waarom de meesters dankbaar zijn

 • De meesters zijn dankbaar dat wij erkennen dat er meer is dan alleen de aarde.
 • Vraag: “Waarom ben ik gescheiden van de geascendeerde meesters? Waarom heb ik een boodschapper van buitenaf nodig, waarom hoor of voel ik de meesters op zijn minst niet in mijzelf?”

Lees hier meer over.

 

Het oordeel brengen over de gevallen wezens door de Christus te zijn

 • Een gevallen wezens, geïncarneerd, of niet geïncarneerd, kan pas van de aarde worden weggehaald als iemand die geïncarneerd is hetzelfde niveau in Christusschap heeft bereikt dat het gevallen wezen had voor hij viel.
 • Veel mensen die tegenwoordig zijn geïncarneerd, zagen voordat zij incarneerden hoe deze planeet ervoor stond en dat iemand een bepaald niveau van Christusschap moest bereiken om een specifiek gevallen wezen weg te kunnen halen.
 • Durf jij jezelf de vraag te stellen: “Zou ik meer kunnen doen? Wilde ik meer doen voordat ik incarneerde?”

Lees hier meer over.