Het zelfgevoel van de mensheid moet herboren worden

Geascendeerde Meester Jezus, 10 mei 2009

Begrijpen jullie mijn geliefden, dat het zelfgevoel van de mensheid herboren kan worden. Zoals trouwens al vele malen in de loop van de geschiedenis is gebeurd. Kijk eens naar de middeleeuwse samenleving in Europa, toen ze geloofden dat de aarde plat was. Het heeft even geduurd, het was niet zo dat iedereen op een morgen wakker werd en zei: “O ja, nu zie ik ook dat de aarde rond is.” Nee, daar was tijd voor nodig. In feite moesten sommige mensen fysiek sterven en opnieuw geboren worden in een andere omgeving voor ze konden accepteren dat de aarde rond was.

Maar toch gebeurde het dat het collectieve zelfgevoel – gebaseerd op de overtuiging dat de aarde plat was – uitstierf en het zelfgevoel van de mensheid herboren werd in het nieuwe bewustzijn dat de aarde rond is. Zo zie je dat er veel van dat soort veranderingen zijn geweest. De Renaissance was een periode met veel van dat soort verschuivingen. De industriële revolutie, de wetenschappelijke revolutie, heeft veel van die veranderingen gebracht. En de wetenschap dient nog steeds in bepaalde mate om deze veranderingen tot stand te brengen, hoewel die ook in dezelfde positie is gekomen die de katholieke kerk in de middeleeuwen bezat door de mensen tegen te houden van de materialistische denkwijze.

Maar je zult zien dat de wetenschap zelf, de komende decennia en jaren, inderdaad uit het materialisme wordt geschoten. Het materialisme kan niet haar grip op de wetenschap houden, net zoals de oude denkwijze slechts een poosje haar grip op religie en spirituele mensen kan houden. Zoals je trouwens bij heel veel mensen in het huidige tijdperk ziet die veel verder gekomen zijn dan de denkwijze die de mensen in het middeleeuwse Europa in de greep van de katholieke kerk hield.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.