De essentiële dienstbaarheid

Geascendeerde Meester Jezus, 4 januari 2009

Als vertegenwoordiger van de Zesde Straal van Godvrede en Goddienstbaarheid zal ik uitgebreid ingaan op hoe die straal je kan helpen om vanuit het hart te communiceren.

Wat is de essentie van dienstbaarheid? Juist dat je, zoals de andere meesters hebben gezegd, tot het besef komt dat al het leven Eén is en dat de enige manier om jezelf te verheffen, is door het Al te verheffen. Zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd: “Er is geen grotere liefde van de mens dan zijn leven te geven voor een vriend.” Elk spiritueel wezen in de hemel heeft die grote liefde om dat spirituele leven op te geven, naar het materiële rijk te gaan dat wordt gedomineerd door het doodsbewustzijn, om een vriend ervan bewust te maken dat je dat doodsbewustzijn kunt ontstijgen. Mijn incarnatie als Jezus diende als voorbeeld van wat in het oosten de Bodhisattva-belofte wordt genoemd. Degenen die de kreten van de wereld horen en in plaats van de wereld achter te laten – er vaak opnieuw in te incarneren, hoewel ze geen karmische reden hebben om dat te doen – om hun niet geascendeerde broeders en zusters te helpen zich bewust te worden van hun hogere potentieel.

Wanneer je de initiaties van de vijfde straal hebt gedaan, wordt dit juist het fundament om te communiceren vanuit je hart: de wens om te dienen en al het leven te verheffen. Nu moeten we eens bekijken hoe dit concept dienstbaarheid kan worden vervormd – en is vervormd door degenen die vastzitten in de illusie van het gescheiden zelf. Ze zijn bedrogen door hun eigen goede bedoelingen omdat zij denken dat het aanvaardbaar is om andere mensen te dienen – op een of andere manier – door hen te dwingen om gered te worden door lid te worden van een bepaalde religie waar zij van geloven dat die hen automatisch toegang tot het koninkrijk der hemelen geeft. Ik veel heb uitspraken gedaan en verscheidene parabelen heb gegeven om specifiek aan te geven dat geen enkele religie op de wereld je toegang tot het bruiloftsfeest kan garanderen. Want het koninkrijk van God zit binnenin jou en hoe kun jij dat innerlijke koninkrijk betreden door middelen van buitenaf, mijn geliefden?

Dat kan alleen door een transformatie in bewustzijn, een transformatie van jouw hart. Je kunt niemand dwingen om die transformatie te ondergaan. Het moet van binnenuit komen door middel van vrije keuzes.

Laat de mensen zien dat er méér is
Maar wat je wel kunt doen, is hen te tonen dat zij hoop hebben, zoals in de brief die voor het dictaat werd voorgelezen. Zij hopen dat er een beter leven is en dat zij dat kunnen krijgen, als ze er naar op zoek willen gaan. En dan kun jij hen die hoop geven door te laten zien dat er een hogere bewustzijnsstaat is, waardoor je niet bang bent om voor de hoge heren en machtige mensen op deze wereld te staan – de machtselite op deze wereld, de tempelpriesters en de Schriftgeleerden en farizeeërs, zowel op het terrein van wetenschap als religie. Je bent niet bang om voor hen te staan en te getuigen van jouw spirituele – niet overtuigingen, mijn geliefden – maar jouw spirituele kennis, jouw spirituele wezen, jouw realisatie van God. Omdat God voor jou geen theoretisch concept is waar je eindeloos argumenten voor of tegen voor kunt aanvoeren zonder het ware antwoord te vinden. Want jij hebt het beste antwoord al als je de Levende God in jou voelt.

“Ik en mijn Vader zijn Eén.” Dit was een uitspraak die ik vol vreugde deed. En het bewijs dat er een God is, het enige bewijs dat er ooit kan bestaan wanneer je de vrije wil in ogenschouw neemt. Er kan geen beste argument bestaan. Er kan niet een manifestatie in de hemel zijn die iedereen kan zien en niemand kan ontkennen, want dat zou de Wet van Vrije Wil zelf schenden. Je moet dus begrijpen, mijn geliefden, dat zelfs mijn wonderen – zogenaamde wonderen – slechts aan een paar mensen werden getoond en het was eigenlijk niet de bedoeling dat die zouden worden gebruikt om mij apart van andere mensen te plaatsen, een soort god van mij te maken, of liever een valse god, want alleen God is goed, dus waarom noemt ge mij goed? Waarom noemt ge mij God? Toen ik zelf zei dat “ik zelf niets kan”. Hoe kun je dan beweren dat Jezus Christus al vanaf het begin God was en dat hij nooit had gezondigd en dat zijn missie nooit had kunnen mislukken? Wat een onzin is dit! En ik kijk naar jullie om niet bang te zijn om dit uit te dagen, maar om het elke keer dat je de kans krijgt uit te dagen, mijn geliefden.

Onderzoek iets wat je niet mag betwijfelen
Want ik zal je vertellen dat een van de grootste samenzweringen van de verkeerde leraren is dat ze een omgeving scheppen waarin niemand iets durft te zeggen over de onderliggende paradigma’s en aannames die zij hebben verheven tot de status van onfeilbaarheid. Denk eens na over wat andere meesters hebben gezegd over de database in je onderbewuste en dat die berust op een specifiek wereldbeeld. Welnu, de verkeerde leraren hebben geprobeerd om iedereen zover te krijgen dat ze een van de dualistische geloofssystemen als fundament gebruiken voor hun persoonlijke database. En daarom proberen zijn om een omgeving te scheppen waarin niemand iets durft te zeggen om die dualistische illusies aan te vallen.

En daaraan kunt je zien, mijn geliefden, dat zolang die dualistische illusies niet worden aangevallen, de mensen dan naar ieder aspect van het leven kijken door het filter van die illusies, en hun persoonlijke database helemaal op die illusies wordt opgebouwd. En hoe kunnen zij dan ooit de levende waarheid begrijpen? Hoe kunnen zij ooit de Geest van Waarheid ervaren die – dat begrijp je zeker wel – niet in een database past die op de dualiteit berust? En dit wordt dan de catch 22, waarin de verkeerde leraren, de blinde leiders, de mensen tot in het oneindige proberen gevangen te houden, met de gedachte dat zij, als ze de mensen vast kunnen houden, de macht over deze planeet kunnen handhaven – en ze zijn niet in staat om zich te realiseren dat de kracht van de Moeder Kali alle gevangenismuren zal afbreken.

Want zoals mijn Moeder heeft uitgelegd, kun je niet tevreden zijn met, je niet helemaal voldaan voelen over, iets op de wereld. Ook al heb je een prachtig theologisch fundament dat God en de hemelse wereld en de weg naar verlossing beschrijft, je kunt er niet helemaal tevreden mee zijn. Begrijp je dat zelfs de leringen die wij in deze tijd geven, de leringen die ver boven de oude dogma’s en doctrines staan, leringen die ik op mijn website heb gezet en die elders beschikbaar zijn, die leringen jullie op zich ook niet helemaal tevreden kunnen stellen? Want je wilt meer dan een uiterlijke lering in woorden, maar de levende God ervaren, de Geest van Waarheid in jou.

Dit is een deel van een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.