Word een prins of prinses van vrede

Geascendeerde Meester de Elohim van Vrede, 4 mei 2006

Mijn geliefde harten, ik heb mensen nodig die een andere diepgaande lering van Jezus begrijpen, namelijk dat degenen die echt discipelen van Christus zijn, worden gekend aan het feit dat ze elkaar liefhebben zoals Jezus hen liefhad. Dit is een heel essentiële sleutel. Want om werkelijk de andere wang toe te keren en je niet met een vorm van geweld of boosheid bezig te houden, wat andere mensen jou ook aandoen – om werkelijk alles de andere wang toe te keren bij iets wat jou wordt aangedaan – moet je andere mensen liefhebben zoals Christus iedereen liefheeft.

Hoe heeft de Levende Christus mensen lief? Hij heeft hen lief zoals hij zichzelf liefheeft. En wat is het zelf van de Levende Christus? Welnu, mijn geliefden, dat is God. En dus heeft de Levende Christus iedereen lief, omdat de Levende Christus God in iedereen ziet. De Levende Christus ziet God in zichzelf en daardoor heeft hij anderen lief als zichzelf, want hij weet dat andere mensen jouw zelf zijn, omdat zij deel uitmaken van het ene Lichaam van God op aarde – waar jij ook deel van uitmaakt.

De Levende Christus richt zijn aandacht niet op de tekortkomingen, hoewel hij ze wel ziet. Wanneer de Levende Christus iemand anders beziet, richt de Levende Christus zich op het volmaakte concept en het potentieel van iemand. Hij richt zijn aandacht op het positieve potentieel en ziet de tekortkomingen slechts als een tijdelijke wegversperring. En de Levende Christus doet vervolgens alles wat nodig is om de ander te helpen om die hindernis te overwinnen en verder te groeien naar zijn grootst mogelijke potentieel.

Dit is de essentiële sleutel. De Levende Christus heeft nooit, maar dan ook nooit, de wens een ander deel van het leven te bekritiseren, te beperken of te vernietigen. De Levende Christus heeft maar één wens en dat is elk ander deel van het leven te verheffen, want hij weet dat hij, alleen door dit te doen, zichzelf verheft. Mijn geliefden, Jezus zei zelf: “In zoverre je dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, heb jij het aan mij gedaan.” De reden is dat Jezus wist dat al het leven één is. Hij zag dat alle andere mensen deel van het Lichaam van God uitmaken en jij, als je daarom ook maar één deel van dit lichaam schaadt, dan het geheel schaadt – en dus jezelf.

Alleen wanneer je dit besef krijgt, kun je anderen volledig liefhebben. En alleen wanneer je anderen volledig liefhebt, kun je volledig het brandpunt voor de Vlam van Vrede zijn. Want alleen wanneer je anderen probeert te verheffen in plaats van ze te straffen, kun je de Vlam van Vrede uitstralen die hun geneigdheid tot boosheid of geweld zal verteren.

De duisternis kan alleen verwijderd worden door licht te brengen. Daarom kunnen oorlogen en conflicten alleen verwijderd worden door het Licht van Vrede te brengen. En om conflicten tussen de mensen op aarde weg te nemen, moet iemand het Licht van Vrede brengen door iedereen lief te hebben zoals God iedereen liefheeft. Dit, mijn geliefden, is de sleutel tot vrede op planetaire schaal. Maar wat is dan de sleutel tot vrede voor iemand persoonlijk? Wat is de sleutel waardoor jij persoonlijk de open deur kunt worden voor de Vlam van Vrede?

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.