Hoor Jezus in jezelf

Geascendeerde Meester Jezus, 2 november 2008

(Periode van stilte door Jezus). Ik ben stil, omdat ik wilde dat jullie ervaren dat de Omegapolariteit van ons spreken daadwerkelijk stilte is. Loop niet in de val door te denken dat je altijd naar een lering, een stem, in de buitenwereld moet luisteren. Want als jullie denken dat ik, Jezus Christus, slechts door een boodschapper in de buitenwereld tot jullie kan spreken, dan mis je het Omega-aspect van mijn verkondiging. Want ik kan zeker tot elk van jullie in jullie hart spreken. Maar om mij te horen, moet je een ruimte met stilte in jouw geest creëren. Want ik ben niet zo luid en luidruchtig als jullie denken, gebaseerd op de muziek die gespeeld werd voor ik begon te spreken.

Maar dit is opnieuw, hoe ze Christus willen zien als de triomferende koning die binnenkomt en alle macht op de wereld omver werpt. Maar zie je, ik was niet de luide en luidruchtige koning die de steden van Israël binnen marcheerde. Ik was, de nederige persoon die op een ezel reed, toch? En dit staat symbool voor het feit dat ik niet bij jullie afzonderlijk met een luide en luidruchtige stem kom om te proberen jou tot iets te dwingen. Ik kom als een heel rustige stem die je probeert te bemoedigen om hogere inzichten te krijgen, zodat je alleen betere keuzes kunt maken in plaats van te doen wat je wordt gezegd.

Ik wil niet ieder mens op deze planeet vertellen wat hij moet doen, want zelfs ik verlang naar mijn rustige momenten. Waarom zou ik een taak op me nemen door te denken dat ik weet hoe iedereen op aarde zich moet gedragen en daarbij ook nog verantwoordelijk te zijn voor de keuzes die zij maken, maar toch niet in staat – vanwege de vrije wil – om hun levenservaring te beïnvloeden. Een spirituele goeroe heeft de mensen heel vaak gezegd wat zij moeten doen – bijvoorbeeld aan mensen vertellen met wie zij moeten trouwen – en toen het huwelijk niet werkte, omdat de mensen de naïeve verwachting hadden dat als de goeroe het hen vertelde, zij nog “heel lang en gelukkig zouden leven” en wanneer zij dan aan hun problemen moesten werken, werden zij ontevreden over die goeroe, kregen het gevoel dat ze verkeerd advies hadden gekregen en belandden daarna in een negatieve bewustzijnsstaat.

En dat is een patroon dat je steeds weer ziet bij degenen die een externe goeroe volgen. En je ziet het trouwens ook hier in Duitsland, toen het Duitse volk in de jaren (19)30 een externe gezaghebber wilde volgen en dus stond er iemand op die die rol kon vervullen in de Duitse natie. En daarna betreurde het Duitse volk, natuurlijk, dat ze die leider gevolgd hadden en toen gaven ze de leider de schuld in plaats van te erkennen dat de leider een manifestatie van hun eigen bewustzijn was, hun eigen onwil om de verantwoording te dragen.

Dus je ziet opnieuw, dat als je bewustzijn op een bepaald niveau is, jij naar je toe zult halen – of liever: je zult jezelf brengen bij – een bepaald parallel universum dat wat zich ook maar in jouw bewustzijn bevindt, manifesteert. Dus zou ik jullie, de spirituele mensen, willen aanmoedigen te overwegen of jullie je bewustzijn misschien af kunnen stemmen op de vibratie van mijn geliefde broeder Saint Germain en zijn visie op de Gouden Eeuw in Europa. En dan die Gouden Eeuw als de gemanifesteerde werkelijkheid in jullie wereld te accepteren.

Om dit te laten slagen, moeten jullie, zoals ik heb gezegd, jullie eigen bewustzijn de manifestaties van jullie ego ontstijgen dat niet in de Gouden Eeuw kan bestaan. En dan zal ik daarbij mijn assistentie aanbieden als de zachte stem binnenin jou – als je mij daadwerkelijk af en toe een beetje tijd gunt, waarbij je probeert de geest tot rust te manen en enkel in stilte zit. Doe die iPod uit, mijn geliefden! Want ik wil niet concurreren met dit technologische wonder. Geef mij de stilte en ik zal jou aanwijzingen geven. Afgesproken? Dan verzegel ik jullie in de vrede van mijn hart.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.