Word een kelk voor de Levende Christus

Geascendeerde Meester Jezus, 28 mei 2006

Zo, mijn geliefden, roep ik jullie aandacht op voor de noodzaak na te denken over het concept om Juist (Right) te zijn op elk van de zeven stralen. Juist zijn betekent in evenwicht zijn. Want zoals al gezegd is, het achtvoudige pad van de Boeddha is ‘Juist zijn’ door de middenweg te bewandelen. Als jullie terugdenken aan de eerdere voordracht, zie je dat Godkracht tot uitdrukking werd gebracht. Maar het was geen misbruik van Godkracht die je daadwerkelijk bij sommige christelijke predikers ziet die maar met hun preken over hellevuur en zwavel blijven doorgaan en daarom uit het evenwicht raken en natuurlijk kracht als de kracht van het ego aanduiden.

En ik moet zeggen dat het helaas mogelijk is dat sommige van deze mensen nog een bepaalde impuls van Godkracht uit vorige levens kunnen overhebben. En dan lijkt het alsof ze een heel krachtige toespraak houden en er kan natuurlijk een bepaalde stroom van de Heilige Geest door hen heen gaan, maar dit wordt vervormd door hun ego die wordt verblind door hun hoogmoed of door hun zucht naar macht. Zodat zij niet de Godkracht tot uitdrukking brengen die in overeenstemming met de Wil van God is en daarom probeert mensen te wekken zonder hen op enigerlei wijze proberen tot iets te dwingen of te manipuleren tegen de wet van vrije wil in.

Elk van jullie stuk voor stuk heeft – als jullie daartoe bereid zijn – het potentieel de open deur te worden. Dat betekent het pad te volgen, je psyche te helen, het ego te overwinnen, maar het betekent ook het ophouden van een kelk, zodat de Levende Christus in een voertuig kan stromen en het niet de parel is die voor het zwijn van het menselijk bewustzijn van de wereld geworpen wordt. En dus betekent het ophouden van een kelk, dat je een onderwerp bestudeert dat je na aan het hart ligt. Je bestudeert het, totdat je de concepten in je geest hebt opgenomen tot het punt dat de Levende Christus iets heeft om mee te werken en zich daarom door jou heen kan uitdrukken.

Dus wat je zonet zag toen Kim opstond om die voordracht te geven, hij geen idee had van wat er gezegd zou worden, behalve dat het over de drie jaar van mijn missie zou gaan. Maar omdat hij mijn leven heeft bestudeerd, erover gelezen en geschreven heeft en de Bijbel tot op zekere hoogte kent, had hij zijn voertuig voorbereid zodat het de kelk kon zijn om de Levende Christus doorheen te laten stromen – zelfs ondanks het feit dat zijn dagelijkse denkgeest zich hier niet op had voorbereid. En hetzelfde kan voor elk van jullie stuk voor stuk gelden wanneer jij je daarop voorbereidt. Zodat jij op elk moment dat je in een situatie terechtkomt waarin de Levende Christus zich door jou heen wil uitdrukken, niet van je stuk gebracht wordt en niet in de val loopt waar jullie soms allemaal in lopen door te zeggen: “O, nee, ik kan niet de Levende Christus zijn in deze situatie. Ik ben er niet klaar voor. Ik ben het niet waard. Ik weet niet voldoende. Ik ben te moe. Misschien morgen, maar nu niet.”

En heb ik niet gezegd: “Je weet niet wanneer de heer des huizes komt?” Je weet niet wanneer de Levende Christus gebruik van jou moet maken, omdat jij de enige persoon bent die een kop koud water aan een bepaald iemand kan geven die in een situatie in de buitenwereld, of in de blindheid van zijn ego, vastzit. En dan moet dat koude water in hun gezicht gespat worden, zodat ze kunnen worden gewekt en beseffen dat er een betere manier is om te leven, dat er meer in het leven zit.

Denk eens na over het concept van de bruiden die zichzelf gereed maakten door hun lampen in orde te maken, zodat ze klaar stonden toen de bruidegom kwam. Terwijl de dwaze maagden die hun lampen niet in orde maakten, er eerst op uit moesten om olie te kopen, en de bruidegom de bruidskamer dus al had betreden toen zij terugkwamen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.