Een nieuwe begroeting voor moderne discipelen

Geascendeerde Meester Jezus, 28 mei 2006

Dus mijn geliefden, denk maar eens na over deze concepten en denk na over het concept van de gemeenschap van de Geest, de Heilige Geest. Want jullie hebben natuurlijk de grootst mogelijke kans die gemeenschap te manifesteren, vanwege de leringen die jullie hebben over het overwinnen van je ego en vanwege de hulpmiddelen die jullie in de rozenkransen en invocaties hebben gekregen en vanwege de liefde die jullie in je hart hebben.

Daarom vraag ik jullie te overwegen dat het eerste boek dat ik door deze nieuwe dispensatie uitbracht ‘The Christ is Born in You’ was. Want dat is wat de wereld te boven moet komen – de afgoderij van het christendom – en het concept te krijgen dat het mogelijk is dat de Christus in ieder mens geboren wordt. Maar ik zeg dat velen van jullie die het pad al vele jaren gevolgd hebben en ijverig de leringen gevolgd hebben en de instrumenten gebruikt hebben, verder zijn gegaan dan het punt dat de Christus in je geboren is. En nu zijn jullie op het punt gekomen dat je de inwijding moet ondergaan die ik op het kruis ondergaan heb, die geest, die laatste geest in jouw ego te laten sterven. En zo de Christus in jou geboren te laten worden. En daardoor wordt de Christus niet alleen in jou geboren, de Christus wordt in jou verheven.

En dus vraag ik jullie dit te overwegen en zelfs een kleine gewoonte onder jullie in het leven te roepen. Want de eerste volgelingen van de Weg van Christus bevestigden wanneer ze elkaar begroeten, wat voor hen het wonder van de christelijke dispensatie was, namelijk dat ik uit de dood was opgestaan. Denk nog eens aan het orthodoxe christendom dat zoveel aandacht vestigt op mijn kruisiging en mijn dood aan het kruis en het vergieten van mijn bloed waarvan verondersteld wordt dat het de zonden van de mensheid wegspoelt, dat ze vergeten dat het tweeduizend jaar geleden niet bijzonders was om gekruisigd te worden. In feite kon elke dief of crimineel gekruisigd worden. Maar hoeveel van hen zijn daarna uit de dood opgestaan?

En wat dus zo bijzonder aan mijn leven was, was niet dat ik aan het kruis stierf, maar dat ik opstond uit de dood en de verrezen Christus werd. Dus zeiden mijn vroege volgelingen wanneer ze elkaar ontmoeten altijd blij en opgetogen: “De Christus is opgestaan!’ en de ander zou de groet beantwoorden met de Omega reactie”: “Hij is opgestaan!” En vraag ik jullie dus dit naar een hoger niveau te brengen, zodat wanneer iemand zegt: “Christus is in je opgestaan!” de ander zegt: “Hij is opgestaan!” en bevestigt dat de Christus in jullie is opgestaan. En je kunt met deze groet spelen, er iets naar eigen creativiteit aan toevoegen, en bevestigen dat de Christus in jullie allebei is opgestaan.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.