Waarom de meesters dankbaar zijn

Geascendeerde Meester Jezus, 17 juni 2012

Vandaag zijn we dankbaar voor het feit dat er een paar mensen zijn die naar ons willen luisteren, hoewel wij niet in een tastbare situatie verschijnen. We zijn dankbaar dat er een aantal bereid zijn te erkennen dat alles op aarde niet echt bestaat, als het maar een realiteitssimulator is, moet er meer zijn dan die simulator. Er zijn misschien wezens buiten de simulator om en zij kunnen misschien met ons communiceren als wij daar open voor staan, als wij bereid zijn om bepaalde werkelijkheden in de simulator te onderzoeken.

Mijn geliefden, ik heb jullie belangrijke sleutels gegeven die je als je ze hebt geïnternaliseerd en toegepast, verder kunnen brengen, tot je in feite andere sleutels van binnenuit begint te ontvangen. Waarom spreek ik tot jullie door een boodschapper in de buitenwereld? Omdat er nog heel veel dingen zijn waarvan jullie geloven dat ze echt bestaan, heel veel verschijnselen waar jullie van geloven dat zij echt zijn, dat jullie – in ieder geval niet altijd – mij niet rechtstreeks binnen in jullie eigen wezen kunnen horen.

Maar als je het pad gaat van onderzoeken wat jij denkt dat echt is, dan komt er een moment dat jij je ook begint af te vragen: “Waarom ben ik van de geascendeerde meesters gescheiden? Waarom heb ik een boodschapper in de buitenwereld nodig, waarom hoor ik of voel ik de meesters in ieder geval niet binnenin mij?

Wanneer je naar de overtuigingen kijkt die jij hebt, die jou laten denken dat jij het niet waard bent – jij er niet aan toe bent, dat jij niet intelligent genoeg bent – en wanneer jij die overtuigingen gaat onderzoeken, dan zal op een bepaald de sluier afvallen. Je gaat beseffen dat als jij erkent dat een paar mensen de open deur kunnen zijn, dan ‘kan wat één gedaan heeft, door allen worden gedaan.’ En jij bent er één van die in bepaalde mate de open deur kan zijn.

Je kunt natuurlijk je eigen innerlijke aanwijzingen krijgen voor jouw eigen leven, zelfs als het niet jouw rol is om anderen te onderrichten – die niet voor iedereen is weggelegd. Hoewel jullie allemaal de mensen om je heen onderrichten, jullie kinderen, jullie familie, je collega’s en andere mensen die jullie tegenkomen.

Nogmaals onze dankbaarheid voor het werk dat hier verricht is en Australië hebben bevrijd van het beest dat hier al zolang vastgeroest zat. Dit is een nieuwe dag, een nieuwe kans voor jullie persoonlijk en dit werelddeel, en wij kijken natuurlijk vooruit om te zien wat er de komende decennia van terecht komt.

Dus betuig ik, Jezus, jullie mijn volledige dankbaarheid voor jullie aanwezigheid, voor jullie geduld, voor jullie bereidheid om je hart en geest open te stellen opdat ik de sluier van de waarheid opzij kan trekken, die eigenlijk de sluier van Maya is, de sluier der illusies, de sluier van het onechte. En hiermee bedank ik jullie en verzegel jullie in mijn oneindige Vlam van Vrede.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.