De piramide van bewustzijn begrijpen

Geascendeerde Meester Jezus, 20 mei 2007

De mensheid kun je op een schaal van bewustzijn leggen die op een piramide lijkt, waar verschillende niveaus zijn, net zoals je dat ziet bij de Grote Piramide van Gizeh die verdiepingen en treden heeft. Elk van die niveaus stelt een bepaalde bewustzijnsstaat voor. En bij de lagere bewustzijnsniveaus is de piramide het breedst, wat betekent dat er meer mensen op dat lagere bewustzijnsniveau zitten. En naarmate je hoger komt, vind je steeds bewustere mensen, totdat je de top van de piramide bereikt, waar je de meest bewuste mensen vindt – de top 10 procent, of zelfs degenen die de top 10 procent van die top 10 procent zijn.

Maar die hele piramide is onderling verbonden en je weet dat als je de piramide van Gizeh aan de top kon optillen, jij de hele constructie optilt. En dat betekent dat wanneer de top 10 procent hun bewustzijn verhoogt, zij niet één persoon onder hen meetrekken. Want onder jullie is een groter aantal mensen en onder hen, één niveau lager bevindt zich zelfs een nog groter aantal mensen, want de piramide wordt breder naarmate je meer naar beneden gaat. Dus wanneer jij je optrekt, trek je aan iedereen die onder jou zit en dan kan er ineens een verschuiving ontstaan omdat voldoende mensen hun bewustzijn verhogen. Dit is de magie van individualiteit en de onderlinge verbondenheid van individuen. En dit is de reden dat de gevallen engelen, het kromme bewustzijn, willen dat jij je individualiteit ontkent, zodat je zelfs niet probeert om jezelf naar een hoger plan te tillen zodat jij gelooft dat niets wat jij kunt doen, enig verschil maakt.

Ieder van ons die verschil op de wereld heeft gemaakt, is vanuit deze eenvoudige hypothese begonnen. We hebben onszelf veranderd. En toen we eenmaal het dualiteitsbewustzijn hadden overwonnen, konden wij iets in de buitenwereld gaan doen. Maar ik zeg dat er overal ter wereld veel mensen zijn die onbekend zijn in de geschiedenis en nooit bij het grote publiek bekend waren en nooit met iets naar buiten zijn gekomen, maar toch hun eigen bewustzijn hebben verhoogd en daardoor veel andere mensen die onder hen in de piramide van het leven stonden, naar een hoger plan hebben getild. Dit is het grootste potentieel dat niet door de machtselite kan worden gekeerd – tenzij ze erin slagen de personen aan de top tegen te houden de kettingreactie in gang te zetten door zichzelf te veranderen, door hen zover te krijgen dat zij hun individualiteit, hun spirituele potentieel, ontkennen.

Ontken de God niet die binnenin jou is. Wijs die God niet af. Neem niet het gesneden beeld van een God buiten jou, een woord in de buitenwereld, en aanbid dat beeld als de ware God. Vind in plaats daarvan het koninkrijk binnenin jou. Vind de ware God in dat innerlijke koninkrijk en besef dat jouw bewuste zelf een individualisatie van die God is. En dan krijg je het potentieel om meer van die God in manifestatie te worden en het koninkrijk van de ware God daardoor op aarde te brengen. Zelfs het bewustzijn van de ware God, omdat de mensen de waarheid gaan inzien dat God boven elke religie of door mensen gemaakt geloofssysteem staat.

Zo, ik dank jullie voor je aandacht. Ik dank jullie voor je aanwezigheid. Ik dank jullie voor je aanwezigheid op dit werelddeel. Want ik moet zeggen dat deze conferentie een keerpunt betekent. Dit was natuurlijk al begonnen op de laatste conferentie in Europa. Maar op die conferentie, zelfs al was die een overwinning, bereikten we niet de kritieke massa die op deze conferentie wel is bereikt. En daarom zijn we eeuwig dankbaar dat jullie bereid waren hier te zijn. Niet alleen om hier fysiek, maar spiritueel aanwezig te zijn.

Want jullie hebben een impuls gecreëerd die meer opening in de het denken van de mensen van Europa zal brengen, zodat zij ze meer dan ooit de kans krijgen om een hogere kijk op het leven te omarmen. En omdat deze impuls zich hopelijk blijft uitbreiden, kan het inderdaad een van de keerpunten, het beslissende keerpunt, zijn om de denkwijze van de Europeanen te verheffen en zich zelfs verder dan dit werelddeel verspreiden door de fouten uit het verleden te corrigeren, omdat ideologieën en geloofssystemen die zich in Europa manifesteerden, over de wereld verspreid zijn. Daarom hebben de Europeanen de verantwoordelijkheid om deze verkeerde geloofssystemen uit het verleden te corrigeren opdat zij de wereld kunnen bevrijden van de invloed van deze valse overtuigingen.

Het Hallelujakoor uit de Messiah van Handel wordt gespeeld.

Ik, Jezus, kom nog even snel bij jullie om je te laten inzien hoe zelfs het muziekstuk dat je net gehoord hebt, kan worden gebruikt om de passieve benadering tot verlossing te bevorderen door mij te verheffen tot ‘de Heer der heren’ en ‘de Koning der koningen’ die tot in alle eeuwigheid regeren zal. Zien jullie dat zelfs al werd deze muziek goddelijk geïnspireerd en echt een vibratie draagt die de mensheid verheft, het heel goed mogelijk is dat mensen de woorden kunnen interpreteren om eigenlijk de passieve denkwijze te bevestigen dat zij zichzelf niet kunnen redden? Want wanneer je met de traditioneel christelijke denkwijze naar dit lied en deze woorden kijkt, zie je mij daarboven in de hemel. En je denkt dat de Jezus die daarboven in de hemel is, op aarde komt en over de aarde en de koningen zal regeren, over alles zal regeren en alles voor jullie doet.

Ik wil jullie gewoon het hogere inzicht geven dat deze muziek inderdaad het beluisteren waard is, omdat die een vibratie in zich draagt. Maar ik vraag jullie naar deze muziek te luisteren met het inzicht dat de innerlijke Christus de Heer der heren en de Koning der koningen is. En de innerlijke Christus zal tot in alle eeuwigheid regeren wanneer die innerlijke Christus door het wezen van de mensen in de buitenwereld op aarde mag schijnen en door meer dan één persoon, namelijk door vele, vele mensen.

Zien jullie dat in, mijn geliefden? Wanneer je met dit hogere inzicht naar deze muziek luistert, krijg je er niet alleen meer waardering voor met je dagelijkse denkgeest, maar kun je de uitstraling die deze muziek eigenlijk heeft, in je opnemen – die eigenlijk door veel mensen met een traditioneel christelijke denkwijze wordt geblokkeerd, die niet echt in zich kunnen opnemen wat er door deze magnifieke muziek van de Messiah van Handel wordt uitgebracht.

Dus moedig ik degenen onder jullie die van muziek houden, aan – of misschien zelfs degenen van jullie die niet zo van klassieke muziek gefascineerd zijn – om naar de Messiah van Handel te luisteren. Misschien om er zelfs ‘s nachts in bed naar te luisteren als het donker is – met een koptelefoon op om anderen niet te storen – en de vibratie die doorkomt gewoon te absorberen, speciaal wanneer je weet dat het de Christus in jou is die de Heer der heren, de Koning der koningen is. Want het is de bedoeling dat de Christus in jou de heer van jouw tempel, de koning van jouw domein, is. En wanneer je die innerlijke Christus in je opneemt en één wordt met die innerlijke Christus, de Christus tot in eeuwigheid in jouw eigen wezen regeert.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.