Jezus op aarde vertegenwoordigen

Geascendeerde Meester Jezus, 31 december 2011

Er zijn heel veel dingen op de wereld die mensen kunnen verdelen. En zodra ze onvermurwbaar worden als het over een bepaald standpunt gaat, kan het je opvallen wat er gebeurt. Wanneer mensen ervan overtuigd zijn dat zij gelijk hebben, of dat er maar één standpunt mogelijk is, worden ze heel erg serieus. En dan is hun blijdschap verdwenen. Maar het is een de sleutel die je moet begrijpen dat jij, als je blijdschap verdwenen is, ook geen contact meer hebt met de Heer Jezus Christus. Je kunt niet een ware discipel van Jezus Christus als je niet blij bent. Want IK BEN blijdschap en ik kwam om blijdschap op de wereld brengen.

Ik begrijp heel goed dat het moeilijk is om blij te blijven, wanneer je bent geïncarneerd. Wanneer je naar mijn leven kijkt, dat in de Bijbel wordt beschreven, dan zie je ook wel dat ik niet een bijzonder vrolijk mens was in dat leven. En dat kwam natuurlijk omdat ik in mijn laatste incarnatie voor mijn ascensie, het hele planetaire momentum van anti-vreugde moest doorwerken.

En onder jullie zijn er zeker ook velen die de antithese van de Godvlam die jij op aarde kwam brengen, op dezelfde manier moeten doorwerken. En daarom hebben jullie soms het gevoel dat je zelf bepaalde lasten moet dragen, of vind je het moeilijk om vreugde, liefde, zuiverheid of wat je Godvlam ook maar is, tot uitdrukking te brengen. Ik vertel je dit dus niet om je er belast door te voelen, of er weer een schuldgevoel bij te krijgen, naast de vele andere schuldgevoelens die er al in het massabewustzijn rondzweven, en die gewoon op zoek zijn naar iemand waar ze op kunnen landen.

Je hoeft die rondreizende schuldgevoelens niet op jou te laten landen. Maar ik wil jullie wel laten weten dat als jij je een ware discipel van Christus beschouwt, het belangrijk is dat je weet dat ik de vlam van onvoorwaardelijke vreugde kwam brengen. En als je dan ontdekt dat je denkt dat jij het werk van Christus doet, of voor Christus opkomt, of dat jij de Christuswaarheid spreekt, maar tegelijkertijd geen vreugde voelt terwijl je daarmee bezig bent, het verstandig zou zijn om een stap terug te doen en te zeggen: “Kan ik wel echt een discipel van Christus zijn, echt Christus vertegenwoordigen, als ik niet in staat ben om de open deur te zijn voor juist die vlam die Christus op de wereld kwam brengen?”

Om echt een stap omhoog te doen naar een hoger niveau om Christus te vertegenwoordigen, om Christus tot uitdrukking te brengen, dan is het zeker nodig om je hart te openen voor de vlam die ik ben. Dit wil niet zeggen dat Jezus en Jezus Christus de enige vertegenwoordiger van Christus op aarde is. Jij hebt misschien nog een andere vlam als taak gekregen en die jij vol blijdschap op de wereld tot uiting brengt. Maar als je weet dat jij een discipel bent van Jézus Christus, dan is mijn vlam natuurlijk vreugde. En spreekt het dan niet vanzelf dat jij je op die vlam afstemt en haar tot uitdrukking brengt?

En hoe kun jij jezelf dan laten denken dat jij mij vertegenwoordigt als je de vlam die ik ben, niet kunt voelen en bij anderen tot uitdrukking te brengen? Ik zeg dit natuurlijk niet om je schuldig te laten voelen, maar eenvoudig om je te inspireren om een stap hogerop te gaan, naar een hoger niveau van dienstbaarheid, naar een hoger niveau van afstemming. Zelfs verder te gaan dan je afstemmen op eenzijn met mij. Want ik wil graag één zijn met al mijn persoonlijke discipelen, net zoals elke andere geascendeerde meester graag één wil zijn met zijn of haar discipelen.

Begrijpen jullie niet, mijn geliefden, dat ik niet graag wil dat er mensen op aarde zijn die beweren dat zij Jezus Christus vertegenwoordigen – of ze nu op de kansel staan van een christelijke kerk of in een new age- of spirituele beweging zitten – maar tegelijkertijd een beeld van Christus bevorderen dat zij hebben uitgedacht. Ik wil graag dat er mensen zijn die mij echt kunnen vertegenwoordigen, niet door een beeld aan te prijzen, maar door de open deur te zijn, door zo één met mij en mijn vlam te worden dat ik door hen heen kan stromen. En dan kunnen de mensen die mijn ware discipelen zijn, een toorts van blijdschap zijn die de wereld verlicht en het hart verlicht van ieder die zij ontmoeten.

Mijn geliefden, blijdschap is een vlam die alle conflicten kan oplossen. Blijdschap is een vlam die een probleem niet oplost, maar jullie er een ander perspectief op geeft, een ander referentiekader. En dan lijkt het probleem ineens niet meer zo erg. En dan beschouw je dat probleem niet meer als iets heel ergs. En dan begrijp je misschien dat het probleem in feite niet eens hoeft te worden opgelost met hetzelfde bewustzijnsniveau, waarmee je er tot nu toe naar hebt gekeken. Misschien bestaat er een manier om een stap omhoog te doen, je mening bij te stellen, je af te stemmen op een hogere vlam. En dan zie je dat je het probleem, hoewel er geen lineaire oplossing voor is, wel kunt transcenderen en de denkwijze waardoor het probleem heel erg leek – of zelfs de denkwijze waardoor het probleem een probleem leek te zijn.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.