Waarom de top 10 procent de sleutel vormt

Geascendeerde Meester Jezus, 20 mei 2007

Het hoogste potentieel voor de bewustwording van Europa is dat de top 10 procent van de mensen het bestaan van deze machtselite beseft, beseft wat die altijd heeft gedaan, beseft hoe die elk middel, waaronder elke ideologie of geloofssysteem dat hen ter beschikking stond, heeft gebruikt, nu opstaat om te zeggen: “We hebben hier genoeg van! Dit mag niet zo in ons werelddeel blijven. We willen niet toezien hoe ons werelddeel verantwoordelijk wordt om de valse ideeën die gebruikt zijn om mensen te onderdrukken, te verspreiden.”

“In plaats daarvan zullen we ons werelddeel tot bakermat maken voor een nieuwe, universele spirituele denkwijze die de mensen uiteindelijk van de overheersing door de machtselite zal bevrijden door de waarheid te brengen en de waarheid dat elk mens niet zomaar een dier of een waardeloze zondaar is, maar natuurlijk een zoon of dochter van God, een individualisatie van God, is en hier kwam om medeschepper te zijn om Gods koninkrijk op aarde te brengen, in plaats van dit koninkrijk van de mens dat wij nu al in zoveel versies hebben gezien dat het ons misselijk maakt als wij de bladzijden van de geschiedenis opnieuw lezen.”

Wat kan dit ontwaken tot stand brengen? Wel, zoals ik zei, het is al begonnen. En als je het beeld vasthoudt en je best doet dan doen jullie alles wat je kunt om dit tot stand te brengen en anderen zullen het ook oppikken. En het gebeurt. Maar ik zeg dat het al lange tijd een duidelijke strategie en doel van de machtselite was – niet beslist de mensen die geïncarneerd zijn, die niet het bewustzijn hadden van wat er aan de hand is, maar zoals ik gisteren zei, wel de grotere samenzwering in het etherische, mentale en emotionele rijk van de gevallen wezens met het kromme bewustzijn, zoals in Maitreya’s boek wordt blootgelegd – om de top 10 procent te onderdrukken, door hen te laten geloven dat zij niet het recht, het gezag, hebben om ervoor op te komen – ze mogen er niet voor opkomen – en hen om de tuin te leiden door hen te laten geloven dat zij slechts dieren zijn en dat het leven geen enkele betekenis heeft.

De ideologie en het geloofssysteem van het wetenschappelijk materialisme is tegenwoordig natuurlijk het voornaamste middel om de aandacht van de top 10 procent van de mensen op deze planeet af te leiden. Dit zijn de mensen die op innerlijk niveau de spirituele volwassenheid hebben om deel uit te maken van die bewustwording, maar die met hun dagelijkse denkgeest zo misleid zijn door het wetenschappelijke wereldbeeld dat ze zijn gaan geloven dat ze slechts dieren zijn, dat het leven geen echte bedoeling en betekenis heeft, dat er geen leven na de dood van het lichaam is. En er echt geen andere bedoeling bestaat, geen langetermijndoel voor het leven, dus is het alleen maar: “Geniet van wat we nu hebben, want morgen kunnen we dood zijn.”

Er zijn veel mensen in dit werelddeel – en natuurlijk ook de rest van de wereld, maar speciaal in dit werelddeel – die al de volwassenheid bezitten om de voorloper van deze bewustwording te worden. Maar hun dagelijkse denkgeest is zo vervormd en misleid dat ze er zelfs niet aan durven denken dat zij onderdeel van een spiritueel ontwaken zouden kunnen zijn van dezelfde gewichtige omvang als het ontwaken die door mijn missie in Israël of de missie van Boeddha in India teweeggebracht zijn.

Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? De wereld heeft natuurlijk wel voorbeelden van hoe iemand ineens met iets begon en anderen dat oppikten en er plotseling een omslag in het denken in een hele streek kwam dat zich op den duur over de hele wereld verspreidde. Dit kan weer gebeuren, maar zoals we gezegd hebben, moeten ditmaal veel mensen het aansturen en niet één persoon. En daarom heeft de machtselite geprobeerd een geloofssysteem te ontwikkelen dat de mensen niet in staat zijn of niet willen aannemen dat zij echt het verschil zouden kunnen uitmaken.

Begrijpen hoe de machtselite de individualiteit om zeep probeert te helpen
De waarheid is dat elk mens op aarde van oneindige waarde in de ogen van God is, omdat elk mens een verlengstuk van Gods eigen Wezen is. Het bewuste zelf van iedereen is een verlengstuk van Gods eigen wezen. Daarom hechten wij, de geascendeerde meesters, en de Schepper van dit universum, oneindig veel waarde aan het individu, aan de individualiteit. Natuurlijk willen we graag dat iedereen aan zijn hoogste potentieel voldoet – namelijk jouw spirituele identiteit en individualiteit – in plaats van de zogenaamde individualiteit van je ego, die eigenlijk geen individualiteit is, want die komt gewoon uit het massabewustzijn voort.

Maar jullie moeten begrijpen dat de machtselite geen enkel respect voor individualiteit heeft, in ieder geval niet een individualiteit die niet van henzelf is. Ze willen jouw individualiteit vernietigen. Ze willen een ras creëren van gemechaniseerde mensen die net robots zijn die passief alles zullen doen wat de elite hen opdraagt of in ieder geval passief om de tuin geleid worden om een soort maatschappij te creëren die de elite in staat stelt aan de macht te blijven.

Veel van jullie weten, doordat ze in Europa zijn opgegroeid, dat je vanaf de vroegste jeugd aan zeer subtiele overtuigingen bent blootgesteld die je individualiteit onderdrukt hebben, die er voor gezorgd hebben dat je het gevoel had dat je geen inherente waarde had en dat je niet echt verschil zou kunnen uitmaken. En dus kijk je naar mensen uit de geschiedenis die wel verschil hebben gemaakt en zeg je: “Zij moeten wel bijzonder zijn geweest. Ik zou dat niet kunnen. Wat voor kans maak ik? Ik ben niets waard, want dit is mij van heel jongs af aan door de maatschappij met de paplepel ingegoten. Ik ben als vee behandeld, als een schaap dat in een kooi bijeengedreven moet worden en daarna niet voor problemen mag zorgen.”

Hier moeten jullie je meer bewust van worden. En je moet de vastbeslotenheid krijgen dat je naar die vonk reikt – die vonk van goddelijk vuur in jouw eigen wezen – en toegeeft dat je wel individualiteit van God gekregen hebt. En alleen al door het feit dat je bestaat, heb je het gezag om die individualiteit op aarde tot uitdrukking te brengen.

Want ik kan je ervan verzekeren dat de waarheid dat “zonder hem niets werd gemaakt dat gemaakt werd” betekent dat jij door God gemaakt werd. En daarom gaf God jou de gelegenheid om op aarde te incarneren en dat houdt in dat God je het recht heeft gegeven om je goddelijke, spirituele individualiteit op deze planeet tot uitdrukking te brengen.

Jullie, de spirituele mensen, zouden in staat moeten zijn om te erkennen dat er geen hogere autoriteit bestaat dan God. En daarom heeft geen enkele autoriteit op aarde het recht om af te nemen wat God heeft gegeven. En je hebt het goddelijke recht om jouw individualiteit tot uitdrukking te brengen en geen enkele autoriteit op aarde – of het nu de staat is of een wetenschappelijke institutie, de katholieke kerk of welke andere religie ook – die van jou af te laten afpakken. Want als je dat wel doet, overtreed je de eerste twee geboden – gij zult geen andere goden voor mij hebben en gij zult u geen gesneden beeld maken. Want wanneer je het gesneden beeld van de gevallen wezens neemt, dan ga jij dat beeld als de waarheid aanbidden en denkt dat er verder niets meer is. En dan maak jij dat beeld en de mensen die het aanprijzen tot jouw god. En dan ga je de valse goden die zichzelf hebben opgeworpen en beweren dat ze de ware God zijn, aanbidden.

Dit is diverse malen in het Oude Testament met de mensen gebeurd. En je begrijpt dat wanneer je beseft dat er tijden waren dat de mensen geloofden dat God hen vertelde dat zij andere stammen die ze hadden overwonnen, moesten uitmoorden. Dit kon natuurlijk niet de ware God van Abraham zijn, de ware God van oneindige en onvoorwaardelijke liefde. Je ziet dat door de wereldgeschiedenis heen, veel mensen die valse goden hebben vereerd – zoals veel mensen in Europa nu de valse god van het wetenschappelijk materialisme aanbidden. Want het wetenschappelijk materialisme is niet wat het beweert te zijn – het is geen wetenschappelijke ideologie. Het is een religieuze filosofie die God gewoon ontkent, in plaats van een valse god te aanbidden, zoals bij de vele orthodoxe religies overal ter wereld.

Durf boven de valse goden te staan
Dus durf naar binnen te gaan. Durf eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken. Durf dat koninkrijk binnenin jou te zoeken. Durf contact te maken met wat je in je hart al weet, dat er een waarheid is naast de door de mens gemaakte doctrines en geloofssystemen. Durf te erkennen dat zelfs als je vanaf je vroegste jeugd aan deze manipulatie bent blootgesteld, jij zelfs vanaf je vroegste jeugd een innerlijk weten had dat er iets meer was, dat er nog iets meer was. Durf te zien dat jullie meer dan vee zijn, jullie echt zonen en dochters van God zijn, jullie echt de spiritueel volwassen mensen zijn die hebben aangeboden om te incarneren om de bewustwording die gewoon ligt te wachten tot het gebeurt, aan te sturen.

Durf contact te maken met je goddelijke plan. Durf te Zijn wie je bent en durf te gaan staan en dat licht te laten schijnen. Durf het uit tot uitdrukking te brengen, zodat andere mensen moed en inspiratie uit jouw voorbeeld kunnen putten en dan misschien inzien dat wij meer dan dieren zijn, misschien meer dan zondaren zijn, dat wij allemaal misschien een goddelijke vonk hebben, het potentieel om in de voetsporen van Jezus en andere spirituele heiligen en wijzen te treden die een betere manier van leven hebben ontdekt. Misschien dat wij allemaal het potentieel hebben om de menselijke staat te ontstijgen en een nieuwe filosofie te brengen, een nieuwe dag, een nieuw tijdperk in de menselijke samenleving, die eindelijk de wurggreep die de machtselite al zo vele duizenden jaren over de mensen heeft, doorbreekt.

Durf de verantwoording voor jezelf en voor jouw natie, jouw werelddeel en jouw wereld te dragen. En je zult anderen inspireren, meer dan jullie dagelijkse denkgeest zelfs voor mogelijk houdt. Want ik zeg dat er, zelfs buiten wat je op het uiterlijke vlak doet, een immense kracht in jou zit om innerlijk te besluiten jouw spirituele identiteit te accepteren. Want dat zal zich als kringen op het water in het collectieve bewustzijn verspreiden. Want jullie weten toch wel dat alle mensen door de geest, door de collectieve geest, met elkaar verbonden zijn? En dus wordt de echte strijd om planeet aarde niet fysiek uitgevochten, die wordt in de mentale, het emotionele en het etherische rijken gestreden. Die wordt gestreden in de geest, want het is een strijd om de geest van de mensen.

Begon ik niet met zeggen dat jij met je overtuigingen – door het WOORD – dat jij in jouw geest hebt, jouw beelden op het Ma-terlicht inprent en daardoor de fysieke omstandigheden die je tegenkomt medeschept? Dan is de cirkel weer rond, je beseft dat de fysieke manifestaties – zelfs het bestaan van de machtselite en hun onderdrukking – simpelweg vergroot in vorm uitbeelden wat er op de mentale, emotionele en etherische niveaus van de geest speelt. En daarom wordt de strijd echt op deze niveaus uitgevochten en gewonnen.

En daarom wil ik jullie op het hart drukken dat zelfs wanneer je dat besluit met jouw eigen geest neemt – te accepteren wie jij bent – jij iets doet om de mensheid te verheffen, speciaal wanneer jij aan dat besluit vasthoudt. En wanneer jij bereid bent om je ervan bewust te zijn dat er een aanval uit het massabewustzijn komt om jouw besluit af te zwakken, om dat af te breken. Maar wanneer je bereid bent om die aanval af te slaan – om met open ogen naar jouw eigen bewustzijn te kijken en te zien welke overtuigingen jou kwetsbaar maken voor het massabewustzijn en die overtuigingen overwint – wel, doordat jij dit individueel doet, los je in feite een deel van het massabewustzijn, de illusies in het massabewustzijn, op. Dus door jezelf te bevrijden, bevrijd jij niet alleen jezelf, maar ook veel andere mensen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.