Wees méér dan normaal!

Geascendeerde Meester Saint Germain (4), 14 juli 2007

Wij zijn nu op een punt aanbeland waarop ik je kan vragen om over de grootste bedreiging voor jouw vrijheid en de vrijheid van de mensheid na te denken, de grootste hindernis om de Gouden Eeuw van Aquarius tevoorschijn te halen. Dit mijn geliefden, is een factor die altijd het grootste obstakel voor de spirituele groei van de mensheid, voor het ontwaken van de mensheid, is. Over welke factor heb ik het?

De heel subtiele, heel verraderlijke, programmering waaraan jullie allemaal vanaf het allereerste moment dat je op deze planeet incarneerde en zeker in dit leven, onderworpen zijn. De programmering dat jullie een gewoon menselijk wezen moeten zijn. Maar wat betekent gewoon zijn? Is het niet een poging van de duistere krachten en de machtselite om jullie in een kader te plaatsen, waardoor je zo geconcentreerd raakt op het navolgen van de normen die door jullie maatschappij worden gedefinieerd dat je die normen niet durft aan te vechten – en daarom niet de status-quo durft aan te vechten die de elite aan de macht houdt? Want zolang jij in die vorm past van een gewoon menselijk wezen zijn, durf jij niet jouw goddelijke plan ten uitvoer te brengen en zeker je Christusschap niet tot uitdrukking te brengen. Want er is nog geen één maatschappij op deze planeet geweest – in ieder geval niet in de recente geschiedenis – waarin de Christus in actie zijn, een normaal gegeven was voor de overheid.

Voor degenen die bij mij horen – die in deze tijd zijn geïncarneerd om te helpen de Gouden Eeuw van Aquarius te manifesteren –vormt het zeker een onderdeel van hun goddelijke plan dat zij hun mening geven over de omstandigheden in de maatschappij en de leugens en de illusies aanvechten. Maar waar je mij het beste mee kunt helpen, is bereid te zijn de allergrootste illusie, de illusie dat jij gewoon moet zijn, aan te vechten. Want als je naar het leven van Christus kijkt, zie je dat hij ook werd uitgedaagd om normaal te zijn, zelfs door zijn eigen moeder en zijn broers en zussen die bij hem kwamen terwijl hij aan het preken was, verstoord door het feit dat hij hun waarneming van wat het betekent om gewoon te zijn, had vernietigd.

Het is zo gemakkelijk om degenen die niet aan de norm van een bepaalde maatschappij voldoen mooie medische termen op te plakken: bipolair, krankzinnig, schizofreen, depressief, borderline problemen hebbend of wat dies meer zij. Maar ik kan je ervan verzekeren dat er in deze natie mensen in psychiatrische inrichtingen zitten die meer op de werkelijkheid zijn afgestemd dan de gemiddelde mens. Er zijn natuurlijk ook mensen in psychiatrische ziekenhuizen die geen contact met de werkelijkheid hebben en niet weten wat echt en onecht is. Maar wat ik wil dat jullie zien, is het feit dat de gemiddelde mens op deze planeet – het ‘gewone’ menselijke wezen – echt geen idee heeft van wat echt en onecht is – en inderdaad geprogrammeerd is te denken dat deze materiële wereld en de omstandigheden die je nu op dit moment ziet, echt en normaal zijn en daarom moeten worden gehandhaafd.

Durf je niet aan de normen van jullie samenleving te houden
Dit is natuurlijk de programmering van de machtselite die wil dat mensen de status-quo handhaven die hun privileges en hun macht overeind houden. Want toen zij zich eenmaal in die posities met privileges en macht gevestigd hadden, was hun belangrijkste zorg die niet weer te verliezen. En daarom proberen ze juist de vooruitgang tegen te houden, ze proberen een nieuwe uitvinding, een nieuwe idee, een nieuwe filosofie, een nieuw concept tegen te houden. En wanneer ze de opkomst van die nieuwe ideeën niet kunnen tegenhouden, zoals nieuwe ideeën over spiritualiteit en religie, nu dan proberen ze te verhinderen dat de bevolking die ideeën omarmt door het wapen te gebruiken dat je gewoon moet doen – en dit nieuwe idee is niet gewoon, maar een cultus, het is slecht, het is gevaarlijk.

De boodschap die ik hier over wil brengen, is dat als jullie je goddelijke plan willen uitvoeren, als jullie Christusschap willen manifesteren en doen waarvoor je hier bent gekomen – namelijk om Saint Germain te helpen de Gouden Eeuw van Aquarius te brengen – nu dan moet je eens goed lang in de spiegel kijken en zeggen: “Waardoor ben ik gehecht aan het gewoon zijn, mij aan de normen te houden die door mijn samenleving, mijn familie, of zelfs mijn dagelijkse denkgeest of door mijn ego worden gesteld?” Je moet evalueren, óf jij je drukker maakt over als een gewoon mens door de maatschappij bezien te worden, óf dat jij je drukker maakt over het uitvoeren van jouw goddelijke plan. Ik heb het natuurlijk niet over iets manifesteren wat duidelijk waanzin is, want de Christus zijn betekent niet dat je krankzinnig bent in die betekenis van het woord. Maar het betekent wel dat je bereid bent je niet aan de normen te houden, en zelfs dingen doen die ‘gewone’ mensen misschien een beetje ‘niet sporen’ vinden, zoals het gezegde wil.

Maar toch vraag ik niet van jullie om niet te ‘sporen’, ik vraag jullie om wel te ‘sporen’ in je hart, waardoor je weet wat goed voor jou en jouw missie is – zodat een kracht van buitenaf er niet voor kan zorgen dat jij die missie afbreekt, en vooral niet de kracht van normaal moeten doen. Zoals ik vandaag al eerder heb uitgelegd, kun je de Heilige Geest niet in een kader stoppen. Het is niet gemakkelijk om met een maatstaf aan te komen voor hoe de Heilige Geest zich op deze wereld tot uitdrukking moet brengen. En nu zie je zelfs een dieper inzicht, want wanneer de Heilige Geest stroomt, probeert hij mensen te bevrijden uit hun mentale kader en daardoor moet hij hun maatstaf voor wat normaal is, aanvechten.

Wij hebben al vele malen uitgelegd dat jij bent wie jij denkt dat je bent, omdat je een beeld, dat gebaseerd wordt op jouw huidige identiteitsgevoel, op de kosmische spiegel projecteert, en het Ma-terlicht manifesteert letterlijk fysiek wat met jouw beeld correspondeert. Wanneer een kritieke massa mensen in een maatschappij, of een hele planeet, in een bepaalde maatstaf zijn gaan geloven voor wat gewoon menselijk gedrag is, nu dan wordt het heel moeilijk voor hen om zich niet aan die maatstaf te houden – tenzij ze iemand zien die bereid is die maatstaf van gewoon doen, te trotseren. Niet op een krankzinnige, gekke manier, maar door de grenzen, de beperkingen, te vernietigen die door die norm worden gesteld.

Het concept van een ‘gewoon menselijk wezen’ aanvechten
Wat betekent het precies om gewoon te zijn? Nu, dat je grenzen accepteert in wie jij bent, wat jij kunt zijn, en hoe jij je tot uitdrukking kunt brengen, zolang jij een geaccepteerd lid van de maatschappij wilt zijn. De taak van de geïncarneerde Levende Christus is het gevoel van de mensen over wat gewoon is te tarten, wat je Jezus zag doen door zijn wonderen en woorden. Kijk eens hoe het zelfs in de Bijbelboeken wordt beschreven dat de mensen wilden dat hij gewoon was, aan hun norm te voldoen, niet te ver buiten het boekje te gaan, niet te veel doorduwen, de limieten overschrijden van wat er als mogelijk werd beschouwd voor een menselijk wezen.

En dus zie je opnieuw de ongelooflijke diepte in de uitspraak van Christus: “Bij mensen is dit onmogelijk, maar met God is alles mogelijk.” Want je ziet dat je bij de mensen – met hun menselijke bewustzijn, met hun maatstaf voor wat normaal is – nu wanneer je die bewustzijnsstaat hebt, moet je accepteren dat er grenzen en limieten bestaan voor wat kan worden bereikt. En dat gebruikt de machtselite juist om de status-quo te handhaven door mensen zover te krijgen dat ze de leugen geloven dat bepaalde problemen, of zelfs bepaalde omstandigheden, niet kunnen worden opgelost – zoals ik in mijn vorige verhandelingen heb uitgelegd – waardoor je bent gaan geloven dat het natuurlijk, normaal, is, omdat de natuur gewoon zo is en er niets aan kan worden gedaan om die te veranderen.

In werkelijkheid bestaat er geen norm, geen maatstaf. Hoe komt dat? Omdat de Schepper miljarden uitdrukkingsvormen van zichzelf heeft geschapen, elk daarvan uniek in God. Hoe kan er een maatstaf zijn als iedereen een uniek individu is met een uniek door God gegeven individualiteit en identiteit? Hoe kan er een norm zijn? Hoe kunnen er normen bestaan voor individualiteit? Hoe kan er een maatstaf zijn voor uniek zijn?

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.