Help Jezus door erover te praten

HOOFDPAGINA

Vanzelfsprekend kun je Jezus helpen door over hem te spreken en anderen over zijn ware boodschap en de valsheid van de christelijke doctrines te vertellen. In deze sectie vind je artikelen over hoe je de angst kunt overwinnen om te spreken en te spreken vanuit een staat van innerlijke vrede.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

 

De ware boodschap van Christus vertellen

 • Jezus bracht een boodschap van bevrijding van het lagere, menselijke bewustzijn.
 • Jezus kwam niet om een religie stichten die oorlog voert tegen anderen.
 • Wij leven in een tijd waarin de cycli veranderen en wij zijn geïncarneerd om de overwinning van de missie van Jezus te behalen.
 • Wij zijn hier om de Goddelijke Moeder te verheffen door de open deur te worden voor de macht van de Goddelijke Vader in ons.

Lees hier meer over.

 

Hoe je Jezus helpt om anderen te wekken

 • In het begin zeg je niets, tenzij mensen iets vragen. Laat hen ernaar vragen en geef hen dan wat zij nodig hebben.
 • Er komt een moment waarop je een bepaalde mate van bonding met je Christuszelf hebt. Daarna kun je de mensen net als Jezus uitdagen.
 • Zeg: “Jij weet toch dat dit op een betere manier kan?”

Lees hier meer over.

 

Houd je vrede niet voor jezelf

 • Veel spirituele mensen voelen zich zo bezwaard, zij voelen zich zo onbelangrijk dat zij daar niet over heen kunnen stappen en voor Christus opkomen.
 • Houd je vrede niet in, deel het, laat het stromen, zodat het anderen kan verlichten en inspireren.

Lees hier meer over.

 

Help Jezus om de verkeerde leraren in Europa te ontmaskeren

 • Christus is naar de aarde gekomen om de mensen te bevrijden van de tirannie van een wereldlijke kerk die zegt dat jij niets bent en de kerk nodig hebt om gered te worden.
 • Er is geen instituut en geen macht op aarde die enig gezag, enige macht, over jou heeft.
 • Dezelfde God die in jou zit, zat ook in Jezus, en zit tegenwoordig in Jezus.
 • Weet waarom je hier bent en durf er dan over te spreken om anderen vrij te maken.

Lees hier meer over.

 

Eis het ware gezag van het Levende Woord op

 • De machtselite probeert de mensen te onderdrukken en te voorkomen dat zij getuigen van de waarheid die zij in hun hart kennen.
 • Zij zeggen dat je geen gezag hebt en geen stelling mag nemen, tenzij je een soort aards gezag hebt gekregen – die je door het establishment is gegeven.
 • Je hebt het gezag van Christus in jou, die jou het recht geeft om stelling te nemen tegen de prins van deze wereld.
 • Jij bent hier om de Gouden Eeuw van Saint Germain te helpen manifesteren.
 • Jij bent gekomen om een geschenk te brengen, om je Goddelijke plan uit te voeren door mee te helpen om de mensen te bevrijden.

Lees hier meer over.

 

Durf aan de kerk te twijfelen

 • Onderzoek de dingen waar je geen twijfel over mag hebben. Onderzoek alles wat niemand anders wil onderzoeken.
 • Waarom houden we een kerk in stand als de kerk niet aan de behoeften van de mensen tegemoet komt in haar huidige vorm in plaats van die te veranderen?
 • Slechts een paar mensen kunnen momentum opbouwen, als zij de vraag blijven stellen.

Lees hier meer over.

 

Zonder angst spreken

 • Spreek vanuit je hart, want alleen dan spreek je zonder angst.
 • Je kunt geen ware dienstbaarheid aan het leven betonen, als je zelf geen totale vrede hebt.
 • Wanneer je op dezelfde manier reageert op mensen die onaardig tegen jou zijn, dan bevestig je hen enkel in hun geloof dat de wereld een negatieve plek is die is gevuld met negatieve mensen.
 • Hoe je vanuit vrede spreekt.
 • Hoe je de Geest door je heen laat spreken.
 • Wees bereid om te spreken over wat je weet in plaats van te wachten tot je volmaakt bent geworden.

Lees hier meer over.

 

Wat één heeft gedaan, kan iedereen doen

 • Demonstreer aan anderen dat je aan beperkingen kunt ontsnappen.
 • Het motto van de meesters is ‘Wat één heeft gedaan, kan iedereen’.
 • In deze tijd is het niet genoeg dat één persoon dat demonstreert, zoals Jezus 2000 jaar geleden.
 • Veel mensen moeten het demonstreren, zodat de mensen kunnen zien dat zij ook kunnen doen wat velen hebben gedaan.

Lees hier meer over.

 

Voed het probleem niet meer

 • Je kunt een probleem niet oplossen door te denken dat je dat met analyseren kunt doen.
 • Je kunt het alleen overwinnen als je herboren wordt, zodat het probleem jou niet meer raakt.
 • Wanneer je dit in het openbaar demonstreert, kunnen er veel mensen gewekt worden.
 • Veel mensen zijn geïncarneerd – hebben ziekten met hun lichaam aangenomen – om te demonstreren dat je die kunt ontstijgen.
 • Er zijn heel veel illusies die moeten worden uitgedaagd.
 • Accepteer dat je het niveau van Christusschap bezit om een specifieke illusie uit te dagen.
 • Sloof je uit en benut het vuur dat in jouw Wezen zit.

Lees hier meer over.

 

Doe de werken die Jezus heeft gedaan

 • Het was de bedoeling van Jezus’ missie om de leugen uit te dagen, om te demonstreren dat je de leugen kunt ontstijgen.
 • Omdat de mensheid vooruit is gegaan in bewustzijn en inzicht, kan er tegenwoordig een veel intellectueler lering worden uitgebracht.
 • Wij kunnen meer leugens blootleggen dan Jezus.
 • Accepteer dat je herboren wordt met een nieuw niveau van Christusschap, omdat je in staat bent om een specifieke leugen uit te dagen en te demonstreren dat die leugen niet klopt.

Lees hier meer over.

 

Leg de hypocrisie van het christendom bloot

 • Jezus heeft zijn licht teruggetrokken en sponsort het christendom niet meer.
 • De kans van mensen is verkeken om zich te verbergen onder het mom dat zij christenen zijn, terwijl ze zich niet aan de geboden houden die Jezus 2000 jaar geleden heeft gegeven.
 • De uitdaging die Jezus biedt aan ieder die deel wil uitmaken van het Aquariustijdperk, is dat ze moeten opstaan en in het openbaar de hypocrisie in het christendom aan de kaak moeten stellen.
 • Demonstreer dat er een manier is om verder te kijken dan de dualistische aanpak van spiritualiteit en religie.

Lees hier meer over.

 

Hoe je zonder te oordelen spreekt

 • Je denkt misschien dat je daarom nooit stelling moet nemen tegen iemand of een situatie.
 • Jij moet nooit stelling tegen iemand nemen.
 • Je probeert niet iemand te veroordelen of naar beneden te halen, maar je probeert iemand te verheffen.
 • Het is misschien nodig om een onwaarheid bij iemand anders uit te dagen, zoals Jezus de Schriftgeleerden en farizeeërs daadwerkelijk heeft uitgedaagd.
 • Er bestaat een fundamenteel verschil tussen stelling nemen en andere mensen uitdagen die het bewustzijn hebben dat anderen veroordeelt en daarna te spreken vanuit de zuiverheid van het Christusbewustzijn .
 • Als je anderen veroordeelt, heb jij jezelf al veroordeeld.

Lees hier meer over.

 

Sta open om de Geest door jou heen te laten spreken

 • Jezus kreeg moeilijke testen.
 • Hij kon er alleen maar voor slagen als hij zijn lagere visie opgaf voor zijn hogere.
 • Geef jezelf over aan de stroom van de Geest en laat je verrassen.
 • Laat de Geest spreken wanneer andere mensen hulp nodig hebben.

Lees hier meer over.