Hoe je zonder te oordelen spreekt

Je zou kunnen kijken naar de leringen die ik nu heb gegeven, de leringen die Astrea heeft gegeven over de woorden en het Woord. Je zou kunnen denken dat je daarom nooit je mening mag geven over iemand of over een situatie. Inderdaad zou het verstandig zijn te beseffen dat je nooit een mening moet geven over wie ook maar, want je moet altijd erkennen dat iedereen die op aarde geïncarneerd is die kans heeft gekregen van de Karmische Raad. En die kans werd gegeven, omdat de Karmische Raad zich heeft gerealiseerd dat dat wezen de kans heeft om uit zijn huidige staat te accelereren, hoe slecht het er ook voor kan lijken te staan. En als je iemand anders aanspreekt, kijk je dus naar die kans, je hebt het volmaakte concept voor ogen en je spreekt tegen de persoon alsof hij echt is, een verlengstuk van Gods wezen, en de kans krijgt om op te klimmen.

Daarom probeer je niet iemand te veroordelen of te vernederen, maar je probeert hem te verheffen. Nu door te proberen iemand te verheffen, kan het natuurlijk noodzakelijk zijn om de onechtheid van iemand anders uit te dagen, net zoals Jezus de Schriftgeleerden en de farizeeërs natuurlijk heeft uitgedaagd – en daar heel direct in was. Maar als je bereid bent om de leringen die ik je in deze uitgave heb gegeven te overdenken, zul je in staat zijn een ‘Aha-ervaring’ te krijgen die je in staat stelt om de realiteit te zien die ik jullie probeer over te brengen.

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen je mening geven en andere mensen uitdagen vanuit het bewustzijn van oordelen, omdat jij het fundamentele wereldbeeld hebt dat het juist en gepast en noodzakelijk is om mensen in te delen in degenen die het waard zijn, degenen die het niet waard zijn, degenen die wel en niet gered kunnen worden – en dan je mening te geven met de zuiverheid van het Christusbewustzijn, omdat je al het leven probeert te verheffen. In de eerste bewustzijnsstaat denk je dat je het recht hebt om te beoordelen of andere mensen naar de hel, of naar de hemel, moeten. Je denkt dat je het recht hebt om voor God te spelen. Je denkt dat je het recht hebt om een eenpersoons Karmische Raad te zijn die kan beslissen of iemand anders verheven of veroordeeld moet worden of naar de tweede dood moet.

Door te oordelen, beoordeel jij jezelf
Maar wat moet je dan doen om dat te doen? Jezus zei: “Doe aan anderen wat je wilt dat zij aan jou doen.” Maar zoals we al eerder uitgelegd hebben, is het diepere inzicht dat jij wat je aan anderen doet, jezelf al aangedaan hebt. Als je anderen beoordeelt, heb jij jezelf al beoordeeld. En zoals ik zei, als je, wanneer je in die staat van jezelf beoordelen bent, naar de Ascensietempel zou komen en ik een onzuiverheid in jouw wezen aan het licht zou brengen, dan zou je die ontmaskering onmiddellijk gebruiken om over jezelf te oordelen dat jij het niet waard bent, en dan zou je niet in de Ascensietempel kunnen blijven.

En dus puur door de handeling van het oordelen over anderen, laat je zien dat jij jezelf al veroordeeld hebt en daarom ben je er nog niet klaar voor om de Ascensietempel in te gaan. Want er is nog steeds iets wat je voor jezelf wilt verbergen en daarom moet je in een omgeving blijven waarin je de illusie kunt houden dat wat jij voor jezelf en anderen kunt verbergen, ook voor God en de geascendeerde meesters verborgen blijft. En dus moet je op de harde leerschool blijven, waar jij je inderdaad kunt verschuilen. Maar op die school kunnen wij, de geascendeerde meesters weinig voor je doen. Zo steekt de waarheid in elkaar.

En dus zie je dat als je toegeeft dat je deze behoefte hebt om te oordelen en veroordelen, als je het toegeeft en als jij op het punt komt dat je zegt: “Ik ben bereid om verder te gaan. Meesters, help mij deze behoefte om te oordelen te transcenderen”, dan kunnen wij jou helpen. We kunnen jou individuele instructies geven. Maar we kunnen jou ook vragen een koers van actie in de buitenwereld te volgen, door te proberen je te zuiveren van de energie van de aanklager van de broeders.

En voor deze bedoeling zullen wij natuurlijk hulpmiddelen uitbrengen, zoals de rozenkrans die Astrea heeft uitgesproken. Maar je kunt ook een eenvoudig gebed met je hart doen. En ik doe je dit aanbod, dat je mij, Serapis Bey, kunt oproepen en in de woorden die jij het liefst gebruikt zeggen: “Serapis, help me.” Zeg een eenvoudig een gebed aan mij op om je te helpen jou te tonen wat je moet zien, om geleidelijk – voor zover je in staat bent om dat te doen zonder je gevoel van eigenwaarde te verliezen – om geleidelijk uit die neerwaartse spiraal van de gevallen wezens van oordeel en verdeeldheid te komen. En ik zal je helpen, als jij bereid bent naar jezelf te kijken.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.