Zonder angst spreken

Geascendeerde Meester Jezus, 4 januari 2009

En hoe kun je zo’n spirituele boodschap overbrengen? Alleen wanneer je vanuit je hart spreekt, mijn geliefden, want alleen dan spreek je zonder angst. En je moet dan natuurlijk op het punt komen waarop je niet meer gehecht bent aan de reacties van andere mensen.

Want waarom heet de Zesde Straal de straal van dienstbaarheid en vrede? Eenvoudig omdat je geen ware dienstbaarheid aan het leven kunt betonen, wanneer je niet volledig in vrede verkeert. Alleen wanneer je vrede bezit, kun je in je hart blijven, wat andere mensen je ook toezenden. En alleen dan kun je vanuit je hart spreken. En alleen wanneer je vanuit je hart spreekt, kun je mensen zo laten schrikken dat ze hun huidige bewustzijnsstaat loslaten en kun je aan hen demonstreren dat je echt de hoop mag hebben dat je uit die bewustzijnsstaat kunt komen.

Wanneer jij op dezelfde manier reageert als de mensen die onaardig tegen jou, dan bevestig je – vaak onbewust – alleen maar hun subtiele overtuiging dat de wereld een negatieve plek is die is gevuld met negatieve mensen. Hoe zullen zij ooit aan hun negativiteit kunnen ontsnappen, hoeveel argumenten je ook blijft aandragen op intellectueel niveau? Dus je moet hen onvoorwaardelijke liefde tonen door hen de andere wang toe te keren. Waarmee ik niet bedoel dat je moet reageren door te spreken met dezelfde vibratie waarop ze tegen jou spreken – zelfs als ze jouw overtuigingen, of jou, of jouw hele leven, belachelijk proberen te maken.

Als jij net als zij reageert en in de verdediging gaat, bevestig je dat er alleen maar een dualistische strijd bestaat. Maar wanneer je de andere wang toekeert door niet net zo als zij te reageren – door vanuit je hart te spreken, wat dat ook inhoudt, of het nu harde liefde of tedere liefde is – dan laat je hen zo schrikken dat zij gaan nadenken. En wanneer ze beginnen na te denken, mijn geliefden, dan bestaat er een reële kans dat zij zich zullen realiseren dat er meer is.

Misschien moet het hen vaak getoond worden, komen ze jou en andere mensen die vanuit hun hart spreken vaak tegen. Maar er zijn maar heel, heel, heel weinig mensen op deze planeet die niet worden geraakt als ze voortdurend mensen tegenkomen die vanuit hun hart spreken. En je hoeft je geen zorgen te maken over de mensen die niet worden geraakt, want de wet van God en de engelen van Aartsengel Michaël zullen wel voor hen zorgen als het zover is, en die zullen hen naar een plaats brengen waar zij nog een andere kans krijgen dan zij op deze planeet hebben gekregen, zodat zij de planeet niet zwaarder zullen laten wegen. En natuurlijk zul jij dat oordeel over deze zielen brengen, als ze tegen jou te keer gaan en je om mijnentwil vervolgen.

Spreken vanuit een staat van vrede
Begrijpen jullie nu dat je – om vanuit het hart te kunnen spreken en vanuit het hart te kunnen blijven spreken – vrede moet hebben? En je kunt alleen maar vrede hebben wanneer je niet gehecht bent aan de reacties en antwoorden van andere mensen. En dat ik die onthechting demonstreerde door tegen de machtige hoge heren en de lage nederige mensen in mijn tijd te spreken, en hen met mij te laten doen wat zij maar wilden, mij zelfs aan het kruis te nagelen, en mijn fysieke lichaam te doden. Want heb ik die onthechting niet getoond door te zeggen: “Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen.” En jij kunt ook op dat punt komen, dat punt van innerlijke vrede, in de wetenschap dat wat de mensen jou ook aandoen, jij er eenvoudig niet aan gehecht bent. Je zult God vragen om het hen te vergeven. En dan geef je elke geest op – de geest die door hun bewustzijn wordt vertegenwoordigd – en die ontstijgen. Want je zult niet toestaan dat zij voorkomen dat jij je zelftranscendentie opgeeft om op steeds hogere niveaus van Christusbewustzijn te komen.

Wanneer je naar mijn leven als Jezus kijkt, zie je dan dat ik op veel verschillende manieren sprak, mijn geliefden? Soms sprak ik zachtjes, en vriendelijk. Soms daagde ik de mensen recht in hun gezicht uit, zoals ze zeggen. En soms sprak ik zoals ik nu spreek: “Want hij sprak niet als de Schriftgeleerden; hij sprak met gezag.”

Ik stel je voor om eerst te oefenen met vriendelijk spreken. Maar ik raad je ten sterkste af om jezelf daarin te beperken – of liever jouw hogere wezen te beperken dat zich door jou heen tot uiting brengt, door altijd vriendelijk te blijven. In plaats daarvan werk je eraan om zover te komen dat je zo onthecht bent dat jij je hogere wezen door jou heen kunt laten spreken op een manier die de situatie vereist, omdat jij eerst niet eens met je verstand gaat analyseren wat je tegen iemand gaat zeggen en hoe je dat dan doet, maar dat doet zoals Moeder Maria heeft uitgelegd. Je geeft je over; je maakt jezelf leeg – en je laat je vullen met de Geest. Want heb ik niet tegen mijn discipelen gezegd: “Denk niet na over wat je zegt, het zal je gegeven worden.” En wanneer je op dat punt komt, mijn geliefden, dan zal de Geest door jou spreken.

Hoe weet je wanneer de Geest aan het woord is?
Veel van jullie vragen zich nu af: “Hoe kom ik op dat punt? Hoe weet ik wanneer de Geest door mij spreekt en wanneer niet?”

Welnu, mijn geliefden, dit is een eenvoudige verhouding die heel veel mensen niet begrijpen. Je komt op een punt waarop de Geest altijd door jouw wezen heen zal spreken, zelfs als je geen gelijk hebt, of dat niet doet met de hoogste vibratie. Wij als geascendeerde meesters krijgen te maken met twee soorten studenten. Er zijn studenten die zeggen: “O Heer, ik zal alles doen wat jij van me vraagt, wanneer ik volmaakt ben geworden en geen fouten meer kan maken. Dus jij, Heer, moet me zover brengen dat ik perfect ben, en dan zal ik alles doen wat je zegt.”

Maar zo werkt het niet, mijn geliefden. Want hoe heb ik meesterschap bereikt? Nu, zoals ze in het spreekwoord zeggen: “Oefening baart kunst.” Als je niet wilt oefenen, kun je niet leren, mijn geliefden. Als je niet gaat spreken op basis van je inzichten en wat je nu hebt bereikt, dan vermenigvuldig jij je talenten niet, toch? En als jij je talenten niet vermenigvuldigt, dan kom je niet op een hoger bewustzijnsniveau en dan kun je niets méér van de Geest ontvangen.

De beste dienaren zijn niet degenen die naar perfectie streven. Het zijn de studenten die zeggen: “Ik ben bereid om te vermenigvuldigen wat jullie me tot dusver hebben gegeven. Ik ben bereid om te spreken op grond van mijn inzichten. Dat kan pijnlijk zijn. Ik kan door anderen worden uitgelachen. Ik kan zelfs het besef krijgen dat ik naïef was of dat ik het maar voor een deel begreep.” Of zoals iemand laatst zei: “Ik heb heel vaak het verkeerde gezegd.” Maar je hebt het recht om te spreken met je huidige bewustzijnsniveau en inzichten – en daar van te leren, omdat dit de manier is waarop je sneller vooruitgaat.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.