Houd je vrede niet voor jezelf

Mijn geliefden, het is voor ons verbazend naar beneden te kijken op de spirituele mensen op aarde, of zij in spirituele bewegingen zitten of zelfs niet bij een formele beweging zijn, en te zien hoe jullie daar zitten – in de wetenschap dat er een spirituele kant in het leven is, in de wetenschap dat er spirituele mensen zijn – maar zich zo bezwaard voelen, zij voelen zich zo onbelangrijk, dat zij zichzelf niet kunnen opporren dat obstakel te nemen en het standpunt van Christus in te nemen.

In plaats daarvan doen zij net als Petrus, toen men hem vroeg of hij één met mij was, hij dat eenzijn loochende en probeerde zich te verbergen voor degenen van wie hij wist dat ze hem zouden veroordelen. Als je eerlijk bent, weten jullie zelf wel hoe vaak jullie in je leven de kans hebben gehad er iets over te zeggen en te getuigen van jouw waarheid. En toch was er iets van binnen wat voorkwam dat je dat deed. Iets in jou heeft ervoor gezorgd dat jij liever je tong afbeet, zoals het gezegde is, om kalm te blijven.

Maar mijn geliefden, ik wil niet dat jullie de vrede bewaren, ik wil dat jullie het delen, het laten stromen, zodat het anderen kan voorlichten en inspireren. Zodat jullie iemand een vonk van het spirituele vuur in jullie hart kunnen geven dat het spirituele vuur in hun hart opnieuw aansteekt, zodat dit vuur zich kan verspreiden, als een lopend vuurtje. En dit is precies hoe de vroegchristelijke beweging na de afdaling van de Heilige Geest zich verspreid heeft, waardoor mijn discipelen uiteindelijk de moed vatten om erover te spreken en hun licht niet meer onder de korenschoof te zetten.

En ze gingen eropuit, op de daken, schreeuwden het van de daken, en predikten waar men ze maar kon horen en zelfs waar men ze niet kon horen. Maar ze werden zo in vuur en vlam gezet door de Geest dat ze er klaar voor waren om naar het einde van de aarde te gaan om de boodschap van Christus te brengen zoals zij die zagen. En tegenwoordig hebben jullie zelfs nog een hogere visie van Christus. En dus is de vraag alleen maar: “Zullen jullie die stap durven te nemen, de open deur te zijn en jullie waarheid te delen?” Ik dank jullie en ik zal nu mijn geliefde, Heer van de Wereld, Gautama Boeddha, de volgende lering laten geven over hoe dat tot stand kan worden gebracht.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.