De ware boodschap van Christus vertellen

Dus zeg ik: we moeten degenen die de echte boodschap van Christus willen spreken, verheffen: de boodschap van bevrijding, de boodschap van vrijheid. Pas als je de echte boodschap van Christus en haar universaliteit begrijpt, ben je vrij – en dan pas kun je de Gouden Eeuw manifesteren. De boodschap van Christus is waarlijk universeel. Want al heel lang wordt die vereenzelvigd met een specifieke religie die zich tegen andere religies afzet, die bepaalt dat dit de enige ware religie is en dus superieur is aan alle andere, en onherroepelijk conflicten met andere religies in het leven roept. Die natuurlijk die eis moeten afwijzen om hun eigen identiteit en volgelingen te houden.

Christus kwam niet zo’n soort religie stichten. Het was de universele weg om het oude transcenderen. Om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te nemen en herboren te worden in Christus, een nieuw wezen in Christus. Niet het menselijke wezen, maar het spirituele wezen – dat boven het lichaam staat, boven de materiële wereld, maar niettemin hier is om de goddelijke eigenschappen tot uitdrukking te brengen en daardoor het koninkrijk van God hier in het materiële frequentiespectrum te manifesteren. Of nog beter, hier is om de vibraties van het materiële frequentiespectrum te verhogen tot die beginnen te resoneren met het koninkrijk van God en de Gouden Eeuw die al in het etherische rijk manifest is.

Ach mijn geliefden, de wielen van de tijd kunnen soms langzaam draaien. Maar in de woorden van de Boeddha: “Tijd bestaat niet.” Maar toch bestaan de cycli echt. En jullie leven op de scheiding van de oude cyclus met de nieuwe, omdat de oude cyclus sterft en de mensen de nieuwe willen omarmen. Je zou af en toe eens moeten pauzeren en toegeven hoe gelukkig jullie zijn dat juist op dit ongelooflijke moment in de cyclus van de mensheid geïncarneerd zijn.

Daarom heb je aangeboden om op dit moment te incarneren. En hoewel velen van jullie moeilijke omstandigheden in jullie leven hebben ervaren – die ervoor gezorgd hebben dat je dit vergat – af en toe krijg je weer contact met die vreugde, dat gevoel van zingeving, dat gevoel van de ongelooflijke kans te begrijpen wat het betekent om nu geïncarneerd te zijn, die stuwkracht diep van binnen te voelen: “Ja, ik wil deel uitmaken van deze verandering.” En die dan te benutten. Benut de kans om hier te zijn en deel uit te maken van het verschil, deel van de oplossing, deel van de verandering, deel van de wedergeboorte en de wederopstanding van de Goddelijke Moeder te zijn.

Zodat we de ‘aardemoeder’ achter ons kunnen laten als een gescheiden entiteit en in plaats daarvan de Goddelijke Moeder in ere herstellen, die één is met de Goddelijke Vader. Dus beschouw jezelf als een uitdrukkingsvorm van de Goddelijke Moeder, omdat je weet dat je toegang hebt tot de Goddelijke Vader rechtstreeks in jou in de vorm van jouw hogere wezen. Jullie zijn dus niet een gescheiden wezen dat verdwaald is of in zonde geboren, of op andere manieren beperkt door het materiële universum, want jullie zijn meer en kunnen transcenderen. En om de waarheid hierover te leren kennen, hoef je slechts naar binnen te gaan en contact te leggen met de vibratie van jouw eigen hogere wezen en te weten dat dit echt is. En alles hier beneden wat niet resoneert met die vibratie, is totaal onecht.

Dus durf ik te zeggen dat jullie een soort preek hebben gehad die ze in alle instituties die beweren Christus te vertegenwoordigen, hadden moeten preken. Ik zeg niet dat je eropuit moet om tegen de mensen te preken, maar ik spoor jullie aan om te delen wie je bent. Delen is anders dan preken, in de betekenis dat je niet een bedoeling hebt met hoe andere mensen zouden moeten regeren en antwoorden. Je bent gewoon de Zon. Laat je licht schijnen, verberg het niet onder de korenschoof. Laat je licht schijnen, want je bent eraan toe om te schijnen en de wereld is eraan toe om beschenen te worden.

Zodoende betuig ik mijn dankbaarheid en de dankbaarheid van ons allen om dit podium op te richten, waardoor wij ons Wezen op een nieuwe manier kunnen manifesteren, op een intensere manier door jullie allemaal. Want ons Wezen is één met jullie hogere wezen. Jullie zijn verlengstukken van ons. We zijn niet van jullie gescheiden, mijn geliefden. We zijn allemaal één. We zijn allemaal EEN.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.