Doe de werken die Jezus heeft gedaan

Dit is in principe de bedoeling van mijn missie – de leugen aantonen, de leugen aanvechten, te demonstreren dat je boven de leugen kunt gaan staan. En toen ik zei dat degenen die in mij geloven, degenen die het pad volgen dat ik heb gevolgd, zij allemaal de werken zullen doen die ik gedaan heb en zelfs nog grotere werken zult gij doen, dit precies de hoogste visie is die ik in gedachten had. Niet dat je bepaalde wonderen moet verrichten, die grotendeels irrelevant zijn in dit moderne wetenschappelijke tijdperk. Jij moet voor mij de hedendaagse geldwisselaars aanvechten – degenen die de mensen tegenhouden, de tempelpriesters, degenen die de mensen gevangenhouden in een leugen, hen bij hun God weghouden, hen bij het koninkrijk van God binnenin hen weghouden.

En jullie kunnen dit tegenwoordig veel beter dan ik 2000 jaar geleden. Omdat de mensheid is vooruitgegaan in bewustzijn en begrip, en daarom kan er tegenwoordig een veel verfijndere lering worden uitgebracht. En daarom kunnen jullie, vervolgens, meer leugens blootleggen, meer leugens in de psyche en hoe je ego de toegang vormt die de prins van deze wereld en de krachten van buitenaf de mensen in hun macht krijgen door die vijand in hun binnenste. Jullie hebben zoveel meer hulpmiddelen, zoveel meer kansen om deze leugen aan het licht te brengen.

En jullie hebben allemaal het potentieel om dit te doen. Maar je moet accepteren dat je herboren wordt op dat nieuwe niveau van Christusschap, waardoor je in staat bent om een bepaalde leugen aan te vechten en erop uit te gaan en te demonstreren – eerst bij een klein groepje, maar mogelijk ook grotere groepen mensen – dat de leugen niet waar is. Het is een leugen en je toont aan dat jij herboren bent en je uit het bewustzijn van de leugen hebt geaccelereerd. Want alleen het bewustzijn komt voort uit de onechtheid – er zit geen leven in. Want het werd vanaf het allereerste begin op een leugen gebaseerd.

En dit is de visie die ik voor jullie bewaar. Ik zie jullie al als herboren. Zullen jullie jezelf als herboren gaan beschouwen? Zullen jullie dat accepteren en zullen jullie het dan in actie zijn? Dat is de vraag waarmee ik jullie achterlaat om over na te denken.

Want ik, Jezus, accepteer jullie zoals jullie nu zijn. Maar ik accepteer ook dat jullie het méér zijn dat ik zie. Het méér dat je Boven al bent. Als je het hier beneden maar kunt accepteren, kun je hier beneden alles zijn wat je Boven al bent. Denk hierover na, denk erover na.

En kom dan op het punt dat je jezelf herboren laat worden en die nieuwe identiteit die je dan hebt, accepteert. En je accepteert dat het geen enkele zin heeft om terug te gaan naar het oude of het opnieuw te scheppen – want je bent een nieuw wezen in Christus.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.