Voed het probleem niet meer

Mijn geliefden, zoals de Boeddha heeft uitgelegd, kun jij je niet met het dualiteitsbewustzijn van het dualiteitsbewustzijn ontdoen. Je kunt een probleem niet oplossen door te denken dat je het kunt analyseren en het zo te boven komen. Je overwint het alleen door herboren te worden, zodat het probleem jou niet langer raakt. Want het probleem werd door een bepaalde bewustzijnsstaat gevormd en wanneer jij uit deze bewustzijnsstaat herboren wordt, sta je boven het probleem. Het probleem wordt dan niet meer door jou gevoed.

En hoe meer mensen weigeren hun licht te voeren aan die bewustzijnsstaat, hoe meer het op den duur een lege dop wordt. En dan, op een bepaald moment, zal een Christuswezen langskomen – want dan hebben genoeg menselijke wezens, een kritieke massa menselijke wezens, die bewustzijnsstaat achtergelaten – en een Christuswezen zal langs komen en het openlijk aanvechten. En dan stort het in en houdt het op de geest van mensen in hun greep te houden, want dan zal iedereen ontwaken, en zeggen: “O, maar dat spreekt vanzelf.”

Wat is de waarheid hier? Het is duidelijk dat de oude manier van kijken een leugen was. Het is nu wel duidelijk dat de aarde rond is, omdat één wezen met een bepaalde mate van Christusverworvenheid het aandurfde om drie schepen uit te rusten en de oceaan over te varen en terug te komen en te zeggen: “Ik heb nieuw land ontdekt, ik heb bewezen dat de aarde rond is.” En dus zie je dat heel veel mensen die in de loop van de geschiedenis in een of andere vermomming zijn verschenen met bepaalde menselijke zwakheden die het moeilijk maakten om hen als een Christuswezen te bezien, maar toch hadden ze een bepaalde Christusverworvenheid – en daardoor waren zij de werktuigen om een bepaalde illusie in het massabewustzijn aan te vechten.

En door dit en public en openlijk te doen, werden veel mensen zich bewust van de illusie zoals je zag dat William Wilberforce in Engeland de illusie van slavernij aanvocht en dat vele jaren bleef doen en die eindelijk doorbrak. En nu zeggen de mensen uit Engeland hierop terugkijkend: “Maar hoe kon het zo’n probleem zijn om de slavernij af te schaffen, wanneer het zo duidelijk is dat dit niet juist is?” Maar zo leek het niet tot iemand met Christusverworvenheid de illusie vernietigde, de tafels van de geldwisselaars omver gooide opdat meer mensen het met hun dagelijkse denkgeest zouden kunnen zien en plotseling die verandering konden accepteren – die aardverschuiving in bewustzijn waardoor alles anders is, het een ander perspectief is.

Help de mensen in te zien wat zij niet kunnen begrijpen
Want het perspectief is veranderd en nu zie je wat je eerder niet kon zien – en het ligt zo voor de hand, zelfs toen de mensen het eerder onmogelijk konden inzien. Dit kunnen jullie ook worden, wanneer jullie hier met je eigen wezen doorheen gaan.

En velen van jullie zijn inderdaad geïncarneerd – hebben bepaalde ziekten in het lichaam aangenomen – om aan te tonen dat je het kunt ontstijgen. Zie je al niet dat een tijdje geleden kanker als een doodvonnis werd beschouwd en bijna niemand deze ziekte overleefde. Maar nu is er een ander bewustzijn en veel mensen accepteren dat het mogelijk is om deze ziekte te overleven.

En zie je niet dat dit op den duur een verandering in het bewustzijn teweegbrengt en er een punt zal komen waarop deze verandering het niveau bereikt dat kanker enkel net als elke andere ziekte wordt beschouwd, die je kunt genezen. Weten jullie dat longontsteking voor de ontdekking van penicilline als een dodelijke ziekte werd beschouwd en dat nauwelijks iemand dit overleefde? Maar nogmaals, er vond een verandering in het collectieve bewustzijn plaats die de ontdekking van het geneesmiddel tot stand bracht en nu wordt het gewoon als een routineziekte beschouwd die de meeste mensen overleven.

Dit is het geval met elke beperkende situatie, waaronder de beperkende situaties in de geest. Waaronder de leugens van de traditionele religies, de leugen dat je zondaar bent en dat je een verlosser in de buitenwereld nodig hebt om jou te redden, want jij hebt geen toegang tot het koninkrijk van God binnenin jou – hoewel Christus dat al heel veel jaren geleden heeft gezegd.

Er zijn heel veel van die illusies die aangevochten moeten worden. En je moet naar jezelf kijken en er serieus over gaan nadenken of jij, als onderdeel van je goddelijke plan, hebt aangeboden te incarneren om op een bepaalde manier één van deze illusies die de mensen tegenhoudt, aan te vechten.

En vervolgens moet je serieus op het punt komen dat je kunt accepteren dat je nu herboren bent en je kunt accepteren dat je het niveau van Christusschap wel hebt dat nodig is om een bepaalde illusie aan te vechten. En dan zul je daar niet staan te zuchten en te steunen of je hierover zou moeten spreken. Omdat je van binnen zo in vuur en vlam zult staan dat de woorden en acties gewoon van binnenuit stromen. Je analyseert niet: “Moet ik dit doen, heb ik het recht wel om dit te doen, heb ik het talent wel om dit te doen?” Nee, je gaat aan de slag en doet het gewoon.

Je gaat daarmee aan de slag en je stroomt over van dat vuur, van binnenuit je Wezen – het vuur dat er altijd is, maar dat pas kan stromen als jij accepteert dat jij herboren wordt in dat hogere identiteitsgevoel. Omdat je het recht hebt om naar de tempels van de wereld te gaan de tafels van de geldwisselaars omver te gooien en hen in hun gezicht te zeggen dat ze het recht niet hebben om op die plaats in de tempel te zitten. De ‘tempel’ staat symbool voor de geest van de mensen en de geest, de collectieve geest, van het massabewustzijn.

Ze hebben het recht niet om daar te zitten en de mensen op dat niveau tegen te houden en daarom gooi jij hun tafels omver en daagt hen uit en zegt: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Maar ik denk aan de dingen die van God komen en daardoor verklaar ik dat je niet echt bent. Je hebt het recht niet hier op deze planeet te zijn, Want ik heb het recht om te zeggen dat deze planeet het koninkrijk van God is en dat recht op te eisen.”

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.