Eis het ware gezag van het Levende Woord op

Er is een manier om het gezag te claimen zonder de dualistische wegen te bewandelen die je bij de kerken en het wetenschappelijk en politiek establishment ziet. Wanneer jij tegen de status-quo ingaat – haar aanvecht – zegt de gevestigde machtselite onmiddellijk: “ Met welk gezag zeg jij dit? Welke autoriteit heb jij om de katholieke kerk aan te vechten, of de Lutherse kerken of het wetenschappelijk establishment? Wie ben jij? Wat is jouw achtergrond? Ah, jij bent geen wetenschapper. Welnu, dan hoeven wij niet naar jou te luisteren. Ah, je bent niet bereid geweest door de knieën te gaan voor de katholieke indoctrinatie. Welnu, dan hoeven wij niet naar jou te luisteren.”

Deze intimidatie wordt al heel erg lang met succes door de machtselite gebruikt om de mensen te onderdrukken en te voorkomen dat zij getuigen van de waarheid die zij in hun hart kennen. Ze hebben waarachtig een cultuur gevormd die een wereldwijd fenomeen is. Maar ik moet zeggen dat die cultuur in Europa de laatste 1000 jaar krachtiger is geweest dan ergens anders en die cultuur is precies dit: tenzij je het enig aardse gezag bezit – dat je van het establishment hebt gekregen – jij in het geheel geen gezag hebt en geen recht om je mond open te doen.

Lijkt dit niet op wat je bij de Schriftgeleerden en de farizeeërs en de tempelpriesters zag die het Joodse establishment vertegenwoordigden en hoe zij Christus aanvochten en zijn recht om op aarde te zijn en het Levende Woord en de Levende Waarheid te spreken? Kun je dan niet inzien dat jij elke behoefte aan uiterlijk gezag volledig moet ontstijgen? En hoe doe je dit, mijn geliefden? Dat doe je juist door acht te slaan op de diepgaande leringen die eerder door Moeder Maria en Patrick zijn gegeven, over het loslaten van jouw verwachtingen van een bepaald resultaat in de buitenwereld. Want je bent hier gewoon om te getuigen van de waarheid. En wanneer jij vanuit jouw hart durft te spreken en wanneer ze jou vragen met welk gezag jij spreekt, zeg je eenvoudig: “Ik spreek de Levende Waarheid, ik spreek het Levende Woord dat ik in mijn hart ken.”

En wanneer ze zeggen: “Welnu dan, hoe kun jij onze gezaghebbende versie van de waarheid aanvechten die 1500-1700 jaar teruggaat?” En dan kun jij zeggen: “Ik daag het uit, omdat ik in mijn hart de Levende Waarheid ken, zoals Christus de Levende Waarheid in zijn hart kende en zoals hij trouwens zei dat het koninkrijk van God binnenin mij is. Ik heb het gewaagd naar dat koninkrijk te zoeken – en ik heb het gevonden. Ik heb het aangedurfd de oproep van Christus te volgen, dat God Geest is en degenen die hem aanbidden, hem in geest en waarheid moeten aanbidden. Ik ben dat innerlijke koninkrijk ingegaan en ik heb de Levende Waarheid ontdekt en ik spreek uit wat ik in mijn hart ontvang, van Boven ontvang. Ik spreek niet vanuit mijzelf; ik verlang niet naar macht of een positie. Ik hoef geen erkenning. Ik spreek eenvoudig uit wat ik in mijn hart weet, wat ik in mijn hart ontvang. En ik spreek tot degenen die ook de waarheid in hun hart kennen wanneer ze die horen. En daarom heb ik geen gezag in de buitenwereld nodig, en ik laat mij ook door één enkele uiterlijke autoriteit het zwijgen opleggen om te voorkomen dat ik de waarheid die ik ken spreek en dat ik mijn licht laat schijnen. Want inderdaad, ik heb licht, terwijl jullie enkel uiterlijk gezag hebben, want als jullie het licht hadden, waarom zouden jullie dan dat gezag in de buitenwereld nodig hebben?

Dit lijkt precies op de dynamiek tussen Jezus en de tempelpriesters, de farizeeërs, de schrift- en wetgeleerden. Zij moesten het gezag in de buitenwereld opeisen, omdat ze niet het getuigenis van Christus, niet het Licht van Christus, hadden. En zij hadden dat licht niet, omdat zij niet bereid waren het koninkrijk in hun innerlijk in te gaan om de Sleutel van Kennis te krijgen. Maar jullie die dat wel willen, kunnen over die Sleutel van Kennis, die Geest van Waarheid, dat Levende Woord, beschikken. En dan kun je spreken met het enige gezag dat in de Hemel telt. Zoals door Patrick is gezegd, denk erom dat jij om werkelijk te ascenderen vanaf deze planeet – met haar huidige niveau van ontwikkeling – van de Waarheid moet durven te getuigen ten overstaan van degenen die die levende waarheid vernietigd heeft door te weigeren het koninkrijk in hun innerlijk in te gaan.

Jullie zijn hier om te helpen de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren
Want het is niet voldoende om 51% of meer karma te vereffenen. Wij hebben nooit – echt nooit – gezegd dat dit de enige vereiste voor je ascensie is. Want zoals wij al eerder gezegd hebben, je bent hier niet gekomen om karma te maken, dat karma te vereffenen en dan weer weg te gaan. Je kwam hier om een geschenk te brengen, aan jouw goddelijke plan te voldoen door de mensen te helpen zich te bevrijden.

En jullie, die op dit moment geïncarneerd zijn, kwamen hier omdat jullie mee wilden doen met het Aquariustijdperk van Saint Germain. En jullie wilden een onderdeel van het proces vormen om door de weerstand tegen die eeuw heen te breken, zodat de machtselite die niet kan tegenhouden, maar dat die zal doorbreken, zoals die in de Renaissance is doorgebroken. En ineens kon de gevestigde machtselite van de kerk de sluizen niet dichthouden en die kon niet de nieuwe uitvindingen en gedachten die opkwamen, voorkomen.

En die nieuwe wetenschappelijke ideeën zijn natuurlijk overgenomen door de opkomende machtselite, die daarna de gevestigde machtselite in de wetenschap en de politiek is geworden. Niettemin, wij doen hetzelfde weer, we doen haasje-over bij ze – zoals ze zeggen – we springen over hen heen, we ontstijgen hen, we breken door hun muren heen, omdat wij zo transparant worden dat we recht door hun barrières heen kunnen lopen. Ze kunnen onze gedachten en onze geest niet langer tegenhouden en daarom kunnen wij doormarcheren, we kunnen op weg naar vrijheid zijn, omdat we gewoon geen enkele voorwaarde op aarde accepteren die onze voorwaartse beweging kan tegenhouden.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.