Waarom het doorsneechristendom een valse religie is

HOOFDPAGINA

Het doorsneechristendom berust op een totale misvatting van de ware boodschap van Jezus. Op deze hele website wordt dat uitgelegd, maar deze sectie concentreert zich op de meer agressieve aspecten van deze vervorming. Hier wordt ook uitgelegd hoe een kleine machtselite het christendom heeft gebruikt als middel om de gewone bevolking in hun macht te houden.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Waarom het christendom het eenzijn ontkent

• Je bent opgevoed in een wereld die er al het denkbare aan doet om te voorkomen dat je accepteert dat je één met jouw God bent.
• De christelijke cultuur en religie ontkent de Aanwezigheid van de Levende Christus in jou.
• Alle problemen en onvolkomenheden die je momenteel in je persoonlijke leven en op planeet aarde tegenkomt, ontstaan uit deze verdeeldheid, je gescheidenheid van de Ene God.

Lees hier meer over.

 

Wee de valse zielenherders

• Veel christelijke priesters hebben de Levende Aanwezigheid van Jezus in zichzelf ontkend en in de kudde die in hun kerkbanken zitten, de blinde volgelingen van de blinde leiders.
• Kies voor het leven van Christus, de enige bron die er is.
• “Het koninkrijk van God is in jou.” Waarom zou je in een christelijke kerk zoeken, als je het koninkrijk van God wilt vinden?

Lees hier meer over.

 

Het christendom is de religie van het Zijn

• De discipelen van Jezus werden ‘Volgelingen van de Weg’ genoemd.
• Niemand komt tot de Vader dan door het Christusbewustzijn.
• Het koninkrijk van God is in jou en komt niet opeens uit de lucht vallen, zoals veel christenen geloven.
• De totale bescherming is totale transparantie, omdat de prins van deze wereld niets bij jou vindt.

Lees hier meer over.

 

Geloof de orthodoxe leugen niet meer

De leugen dat Jezus de enige Zoon van God is, is de ergste leugen die men de mensheid de laatste 2000 jaar heeft verteld.

• Iedereen heeft het Christuspotentieel.
• De wederkomst van Christus is dat wij ons Christusschap accepteren.

Lees hier meer over.

 

Het christendom verspreidt een boodschap die van de antichrist komt

• De verkeerde leraren op deze wereld zijn erin geslaagd om het christendom op zijn kop te zetten.
• De doorsnee christelijke kerken onderrichten tegenwoordig een doctrine die geheel antichrist is.
• Het is de bedoeling dat wij een deel vormen van de nieuwe beweging die erop gericht is en speciaal ontworpen om het christendom in deze tijd herboren te laten worden.

Lees hier meer over.

 

Christus met bloedvergieten associëren

• Accepteren dat de Aanwezigheid van Christus bij jou is in plaats van het afgodsbeeld te bevestigen als een wezen dat ver weg is in de lucht, of aan het kruis hangt aan het eind van de kerk.
• Degenen die de ware boodschap van Christus willen verdraaien, hebben de gekruisigde Christus aan het kruis gehangen in de meeste christelijke kerken.
• De bedoeling was dat de mensen een beeld van Christus kregen als iemand die bloedend aan het kruis hing en leed, zodat de mensen zich niet met hem identificeerden.
• Dit was een opzettelijke intrige om het beeld van Christus te associëren met bloedvergieten en lijden.

Lees hier meer over.

 

De valse God in de hemel

• Jezus is niet gekomen om de mensheid bewust te maken van de Here God die almachtig is.
• Jezus is gekomen omstandigheid God in ons te wekken.
• God wil dat wij hem door ons tot uiting brengen als een spontane creatieve stroom.

Lees hier meer over.

 

De oosters-orthodoxe kerk

• De oosters-orthodoxe kerk was een van de voornaamste factoren die de mensen beperkten voor de Sovjettijd.
• De kerk gaf de mensen het gevoel dat zij hun omstandigheden op deze wereld niet konden transcenderen.
• Het christendom is door de machtselite gebruikt als een effectief wapen om de mensen te onderdrukken.
• Zelfs tegenwoordig vormen de kerk en de machtselite een alliantie die de mensen heel effectief onderdrukt.

Lees hier meer over.

 

Je kunt je nooit bevrijden door middel van een autoriteit buiten jou

• Jij bent de persoon die vrije wil heeft.
• Alleen de mensen met de visie van Christus – en begrijpen dat al het leven één is – kunnen de open deur zijn om mensen te bevrijden.
• De oosters en de Russisch orthodoxe kerk vertegenwoordigen niet het bewustzijn dat de mensen bevrijd van een autoriteit buiten zich of een aards gezag.

Lees hier meer over.

 

Het verschil tussen spiritualiteit en religie

• Religie scheidt mensen van hun God.
• Religie komt niet van God, komt niet uit het spirituele rijk.
• Mystiek is anders dan en religie, omdat die niet probeert om je van God te scheiden, van een directe innerlijke ervaring van een hogere bewustzijnsstaat.
• Religie berust op het heel subtiele concept dat er een kloof bestaat tussen geest en materie.
• Zowel Jezus als de Boeddha ondervonden tegenstand van de gevestigde religies van hun tijd.

Lees hier meer over.

 

Hoe het christendom, het materialisme en het agnosticisme de mensen in hun macht hebben

• In de westerse wereld was het voornaamste middel om mensen in hun macht te hebben wat de mensen wisten en geloofden de christelijke religie, vooral de katholieke kerk.
• De katholieke kerk was één van de meest effectieve en succesvolste mind controlmachines die er op deze planeet zijn gecreëerd.
• De valse hiërarchie op deze planeet was in staat om de katholieke kerk en de christelijke religie te gebruiken om de mensen in hun macht te hebben.
• Hert doorsneechristendom was een religie die door mensen is gemaakt en die door mensen gemaakte doctrines tot de hoogste waarheid verhieven.

Lees hier meer over.