De oosters-orthodoxe kerk

Geascendeerde Meester Elohim Purity, 23 september 2011

En dan zie je dat je in deze streek een eigenaardig mengsel van zowel christelijk orthodoxe kerken als deze monumenten van de sovjetmacht ziet. Ga terug naar de tijd van voor de sovjet en je ziet dat de Oosters Orthodoxe kerk natuurlijk één van de allerbelangrijkste factoren was die het volk, hun zelfgevoel en hun gevoel dat ze macht hadden om hun toestand in de materie te verbeteren, heeft ingeperkt.

Wat hebben de traditionele christelijke kerken in zowel het oosten als het westen de mensen gebracht? Ze hebben de mensen het gevoel gegeven dat zij hun omstandigheden op deze wereld niet konden transcenderen. En dus moesten zij zich onderwerpen aan zowel de omstandigheden op deze wereld als de machtselite die de kerk had overgenomen, of in ieder geval vreedzaam naast de kerk en haar hiërarchie bestond. En dan zie je dat het christendom effectief als middel is gebruikt door de machtselite om het volk te onderdrukken, door hen zich op de volgende wereld te laten richten. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat mensen onder het christendom nog wel enige hoop hadden dat er iets aan hun situatie zou kunnen verbeteren. Maar die hoop was onvermijdelijk aan de toekomst gebonden, aan een bestaan na deze wereld.

De mensen dachten niet dat zij de macht hadden, maar zelfs niet de plicht hadden om de omstandigheden op deze wereld te verbeteren. En daardoor kwamen ze niet in opstand tegen hun opperheren op deze wereld, hetzij de kerk of de tsaar, of de koning of de keizer – of wie het maar was die een alliantie, een onheilige alliantie, met de kerk sloot. Dus kijk dan eens wat er gebeurde toen de communisten deze natie overnamen. Je ziet dat de meeste mensen inderdaad hun geloof in het christendom opgaven. Maar je ziet ook dat zelfs de Sovjet-Unie het bestaan van het christendom nog wel enigszins toestond, omdat ze beseften dat degenen die niet in het communisme willen geloven, toch nog rustig zouden blijven door te geloven in de volgende wereld en een verbetering van hun situatie in de volgende wereld, in plaats van op deze wereld.

De scheppers van de Sovjet-Unie hadden geen hogere principes
En wat je nu ziet, is natuurlijk het heel simpele besef dat de meeste mensen tot op heden in Rusland nog niet hebben. En dat is het feit dat degenen die achter de communistische overname en het establishment van de Sovjet-Unie zaten, geen hogere principes hadden. Ze geloofden niet dat de filosofie van Karl Marx hogere principes had, omdat zelfs Karl Marx dat niet geloofde. Hoewel hij in zekere mate verliefd was op het product van zijn geest, wat hij dacht dat het was, omdat hij er in ieder geval wel een beetje in geloofde. Toch geloofden degenen die de Sovjet-Unie formuleerden: Lenin, Trotski en later Stalin en andere leiders niet in het communisme. Ze gebruikten het communisme gewoon als middel om het volk te onderdrukken.

En als het Russische volk, in ieder geval de spirituele mensen, zich dit gingen realiseren en nadenken over wat het precies inhoudt, dan hadden ze tenminste kunnen beginnen aan het proces om zich van de communistische denkwijze af te scheiden, en dan de voorlopers te worden om het Russische volk de subtiele gedachtevormen te laten afschudden die in het collectieve bewustzijn werden geplaatst in de jaren van het openlijke communisme. Terwijl je tegenwoordig, natuurlijk, een meer verborgen, een meer gecamoufleerde vorm van communisme ziet.

Want zoals veel mensen wel weten, is er nog steeds een grote machtselite in Rusland, en hoewel de kerk nu een prominenter plaats in de samenleving heeft gekregen, gaan we nog steeds niet echt vooruit. We bewegen ons alleen maar achteruit terug in de tijd, waarin de kerk en de machtselite een alliantie vormden die het volk heel effectief onderdrukte.

Wat ik nu probeer uit te leggen, is dat wanneer je naar deze vorm kijkt vanuit het perspectief van de Vierde Straal van Zuiverheid, je beseft dat de machtselite altijd zal proberen de hoop af te nemen dat mensen op eigen kracht veranderingen kunnen beïnvloeden in hun materiële situatie. En dus zullen ze altijd proberen het geloof van de mensen af te nemen, het besef van de mensen dat ze meer zijn dan de materie, dat ze spirituele wezens zijn die de open deur kunnen zijn om een hogere macht, een hogere vibratie, door hen heen te laten stromen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.